Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GRĪVA

Ilūkstes apriņķis

Griva_1909

Brīvības pieminekļa Ilūkstes apriņķa komitēja * 23.11.1929.

Brīvības pieminekļa Grīvas pilsētas komitēja * 14.01.1930.

Daugavpils Grīvas amatnieku biedrība * 31.03.1937.

Grīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 09.12.1877.
                01.10.1925. pārdēvēta agrāk „Grīvas miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Grīvas darba arteļa biedrība „Rekords” * 09.12.1926. + 07.11.1936.

Grīvas Daugavpils dārzsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 15.03.1927. + 29.02.1936.

Grīvas ebreju krājaizdevu sabiedrība „Rabina Meera Simcha vārdā” * 31.03.1927. +28.12.1938.

Grīvas ebreju trūcīgo pabalstīšanas biedrība * 08.05.1910. + 1915.

Grīvas kooperatīva sabiedrība „Sakņkopis” * 27.01.1930. + 31.03.1936.

Grīvas krājaizdevu sabiedrība *
                29.10.1935. pārdēvēta agrāk „Ilūkstes apriņķa krājaizdevu sabiedrība „Kopkase”
                20.12.1935. pievienota „Daugavpils latviešu tirgotāju rūpnieku un lauksaimnieku
                                krājaizdevu sabiedrība”
                25.06.1936. pievienota „Ilūkstes apriņķa pirmā krājaizdevu sabiedrība”
                25.06.1936. pievienota „Jezupovas krājaizdevu sabiedrība”
                09.04.1938. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība „Grauds”

Grīvas kroņa mācības iestāžu trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība *05.03.1904. +1915.

Grīvas kroņa zēnu skolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība * 02.06.1901. + 1915.

Grīvas latviešu biedrība * 11.02.1932. + 06.03.1936.
06.03.1936. iekļauta „Daugavpils latviešu biedrībā”

Grīvas latviešu sadraudzīgā biedrība * 05.12.1903. + 1915.

Grīvas 433. Mazpulks * 29.09.1935. + 1940.

Grīvas miesta aizsargu nodaļa * 31.08.1920. + 1940.

Grīvas miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Grīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Grīvas Nīderkuņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 03.10.1927.

Grīvas patērētāju biedrība * 15.10.1938.

Grīvas pilsētas namīpašnieku biedrība * 12.12.1928. + 13.07.1937.

Grīvas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Grīvas vecticībnieku krājaizdevu sabiedrība * 16.05.1930.

Grīvas Zemgales patērētāju biedrība * 23.11.1920. + 03.03.1930.

Ilūkstes apriņķa latviešu skolotāju biedrība * 22.04.1933. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Ilūkstes apriņķa krājaizdevu sabiedrība „Kopkase”
                Sk. „Krājaizdevu sabiedrība „Grauds”

Ilūkstes apriņķa pirmā krājaizdevu sabiedrība * 12.11.1923. + 25.06.1936.
                25.06.1936. iekļauta „Krājaizdevu sabiedrība „Grauds”

Ilūkstes apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība * 25.08.1921. + 13.07.1935.

Krājaizdevu sabiedrība „Grauds”
Sk. „Grīvas krājaizdevu sabiedrība”

Krievu vecticībnieku izglītības biedrība Kurzemes guberņā * 13.11.1909. + 1915.

Niderkunas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda * 28.02.1912. + 1915.

Pirmā Grīvas karavīru formas tērpu ražošanas darba uzņēmēju sīkražotāju artelis
                                * 04.06.1911. + 1915.

Sēlijas lauksaimniecības centrālbiedrība * 26.04.1926. + 06.10.1936.

Ūdens sporta veicināšanas „Daugavas Straume” * 23.04.1925. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Grīvas nodaļa * 04.11.1926.

Latvijas būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 29.09.1908. + 28.11.1928.
                07.10.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas būvstrādnieku arodnieciskā biedrība”
                Grīvas nodaļa * 21.10.1926.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Grīvas nodaļa * 04.03.1926.

Latvijas galdnieku un būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 14.11.1928. + 13.12.1937.
                Grīvas nodaļa * 09.03.1929.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Grīvas nodaļa * 12.12.1930.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Grīvas nodaļa * 15.08.1930.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
Grīvas nodaļa * 29.01.1934.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Grīvas nodaļa * 29.12.1906.

Griva_1910

Griva_1915

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti