Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GROBIŅA
*1695
Liepājas apriņķis

Grobina_1908

Brīvības pieminekļa Grobiņas pilsētas komiteja * 19.01.1930.

Darba artelis „Strādnieks” * 04.05.1933. + 03.09.1936.

Grobiņas aizdevu labdarības ebreju biedrība „Gmilus Hesed” pie Grobiņas
                                sinagogās *08.05.1910. + 1915.

Grobiņas apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība
                Sk. „Liepājas apriņķa skolotāju aroda biedrība”

Grobiņas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 06.11.1902.

Grobiņas krājaizdevu kase
                Sk. „Grobiņas krājaizdevu sabiedrība”

Grobiņas krājaizdevu sabiedrība * 12.04.1880.
                28.03.1922. pārdēvēta agrāk „Grobiņas I krājaizdevu kase”
                11.06.1936. pievienota „Grobiņas lauksaimniecības krājaizdevu sabiedrība”
                11.06.1936. pārdēvēta agrāk „Grobiņas krājaizdevu kase”

Grobiņas labierīcības biedrība * 17.09.1931. + 20.11.1940.

Grobiņas lauksaimniecības biedrība * 24.02.1925.

Grobiņas lauksaimniecības krājaizdevu sabiedrība * 31.08.1922. + 11.06.1936.
                11.06.1936. iekļauta „Grobiņas krājaizdevu kasē”

Grobiņas 37. mazpulks * 02.03.1931. + 1940.

Grobiņas meliorācijas sabiedrība „Ozoldīķis” * 03.02.1930.

Grobiņas patērētāju biedrība * 31.03.1920.
                10.03.1938. pārdēvēta agrāk „Grobiņas un apkārtnes patērētāju biedrība
                                „Kooperatīvs”

Grobiņa pilsētas ebreju apbedīšanas biedrība * 15.11.1867. + 1915.

Grobiņas pilsētas namīpašnieku biedrība * 18.08.1927. + 13.07.1937.

Grobiņas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos * 29.05.1920. +18.10.1928.

Grobiņas trūcīgo pabalstīšanas biedrība * 01.08.1899. + 1915.

Grobiņas un apkārtnes lauksaimnieku mednieku biedrība „Vanags” * 26.06.1930. +28.08.1935.

Grobiņas un apkārtnes patērētāju biedrība „Kooperatīvs”
                Sk. „Grobiņas patērētāju biedrība”

Liepājas apriņķa skolotāju aroda biedrība * 10.01.1920. + 21.09.1939.
                18.08.1924. pārdēvēta agrāk „Grobiņas apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Skandināvu biedrība Liepājā * 15.12.1908. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Grobiņas nodaļa * 11.01.1930.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Grobiņas nodaļa * 04.10.1932.

Kurzemes sieviešu apvienība * 29.06.1926. + 24.07.1935.
                24.07.1935. iekļauta „Latvju sieviešu biedrībā Kurzemē”
                Grobiņas nodaļa * 09.06.1933.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Grobiņas nodaļa * 05.04.1921.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Grobiņas nodaļa * 08.12.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Grobiņas nodaļa * 26.04.1930.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Grobiņas nodaļa * 15.01.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Grobiņas nodaļa * 31.08.1927.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Grobiņas nodaļa * 29.12.1906.

Grobina_1913

 

 
Izmainas 01.10.2015 Kontakti