Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GROBIŅAS PAGASTS
Liepajas apriņķis

Brīvības pieminekļa Grobiņas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Dorupes Baidzeles meliorācijas sabiedrība „Straume” * 01.09.1927.

Dorupes lopkopības pārraudzības biedrība * 23.05.1923. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Grobiņas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Gaviezes Grobiņas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Gaviezes pagata lopkopības pārraudzības biedrība”

Gaviezes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.02.1924.
06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Gaviezes Grobiņas lopkopības pārraudzības biedrība”

Grobiņas Gaviezes meliorācijas sabiedrība "Leja" * 1928.

Grobiņas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Raža”
                Sk. „Grobiņas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Grobiņas lopkopības pārraudzības biedrība * 31.01.1929. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Grobiņas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”


Grobiņas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 24.07.1924.
                25.05.1939. pārdēvēta agrāk „Grobiņas lauksaimniecības mašīnu
                               koplietošanas biedrība „Raža”

Grobiņas meliorācijas sabiedrība „Ozoldīķis” * 03.02.1930.

Grobiņas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Grobiņas pagasta Bātes meliorācijas sabiedrība „Batu purvs” 8 12.06.1926.

Grobiņas pagasta meliorācijas sabiedrība „Tosmare” * 30.11.1926. + 18.03.1942.

Grobiņas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
03.6.1939. izveidota apvienojot:
„Dorupes lopkopības pārraudzības biedrību”
„Grobiņas lopkopības pārraudzības biedrību”

Grobiņas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.02.1929. + 18.10.1940.
                15.12.1938. pārdēvēta agrāk „Grobiņas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Grobiņas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Grobiņas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Grobiņas un apkārtnes darzkopības parraudzības biedrība * 27.02.1930. + 17.04.1940.

Grobiņas un apkārtnes dārzkopības pārraudzības biedrība * 27.02.1930. + 17.04.1940.

Grobiņas zemkopības biedrība * 26.02.1898. + 1915.

Iļģu 141. Mazpulks * 04.05.1933. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Dubeņu nodaļa * 18.02.1927.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Nīcas nodaļa * 18.05.1925.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Dorupes nodaļa * 26.04.1923.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti