Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GROSTONAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Grostonas_1937

Bērzones Tālejas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Grostonas lopkopības pārraudzības biedrība”

Brīvības pieminekļa Grostonas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Grazdonas izglītības biedrība * 02.07.1908. + 11.03.1940.

Grazdonas krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924. + 27.03.1929.

Grazdonas pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 07.07.1940.

Grazdonas patērētāju biedrība
                Sk. „Grostonas lauksaimniecības biedrība”

Grazdonas savstarpējā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Grostonas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Grazdonas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Grostonas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Grostonas lauksaimniecības biedrība * 23.02.1921. + 15.07.1937.
                18.04.1934. pārdēvēta agrāk „Grazdonas patērētāju biedrība”
                16.07.1935. pārdēvēta agrāk „Grostonas patērētāju un kultūras biedrība”

Grostonas lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924. + 09.08.1939.
                28.04.1926. pārdēvēta agrāk „Bērzones Tālejas lopkopības pārraudzības biedrība”
                09.08.1939. iekļauta „Grostonas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Grostonas 72. Mazpulks * 06.03.1932. + 1940.

Grostonas mednieku biedrība * 14.10.1925. + 17.05.1940.

Grostonas meliorācijas sabiedrība * 08.10.1931. + 18.03.1942.

Grostonas pagasta lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.

Grostonas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā * 09.08.1939. + 02.01.1941.
                09.08.1939. izveidota apvienojot:
                                „Grostonas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Lauteres Viesienas I lopkopības pārraudzības biedrību”

Grostonas patērētaju un kultūras biedrība
Sk. „Grostonas lauksaimniecības biedrība”

Grostonas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 31.08.1938.
                31.08.1938. izveidota apvienojot:
                                „Grostonas savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Zelgovskas savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”

Grostonas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 30.09.1888. + 31.08.1938.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk „ Grazdonas savstarpējā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                25.07.1928. pārdēvēta agrāk „Grazdonas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”
                31.08.1938. iekļauta „Grostonas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Lauteres  Zelgauskas Viesienas atturības biedrība „Ausma” * 06.03.1893. + 03.01.1897.

Otrā Grazdonas piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1923. + 20.10.1936.
20.10.1936. iekļauta „Jaunkalsnavas piensaimnieku sabiedrībā”

Pirmā Grazdonas piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1923. + 22.09.1936.
22.09.1936. iekļauta „Kusas Gērķu piensaimnieku sabiedrībā”

Zelgovskas savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrība * 06.09.1884. + 31.08.1938.
                21.11.1923. pārdēvēta agrāk „Zelgovskas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                31.08.1938. iekļauta „Grostonas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Zelgovskas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                Sk. „Zelgovskas savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Grazdonas nodaļa * 27.02.1923.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Grazdonas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Madonas nodaļa * 02.08.1929.

 

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti