Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GRUNDZĀLES PAGASTS
Valkas apriņķis

Grundzales_1905

Dzeņu lopkopības pārraudzības biedrība * 08.01.1930. + 26.01.1940.

Gaujenas rajona laukkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1934. + 30.11.1940.

Grundzāles dārzkopības biedrība * 03.07.1934. + 06.10.1938.

Grundzāles izglītības veicināšanas biedrība * 16.05.1928. + 02.01.1940.

Grundzāles krājaizdevu sabiedrība * 1924.

Grundzāles lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Grundzāles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Grundzāles lopkopības pārraudzības biedrība „Palsa” * 25.09.1929. + 30.11.1940.

Grundzāles 162. Mazpulks * 19.01.1934. + 1940.

Grundzāles meliorācijas sabiedrība * 25.02.1925. + 21.11.1933.

Grundzāles pagasta lauksaimniecības biedrība * 11.01.1938.
                04.09.1939. pievienota „Grundzāles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Grundzāles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 1910. + 04.09.1939.
03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Grundzāles lopkopības pārraudzības biedrība"
04.09.1939. iekļauta „Grundzāles pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Grundzāles patērētāju biedrība * 28.04.1914. + 26.03.1935.

Grundzāles piensaimnieku sabiedrība * 1911.
08.10.1935. pievienota „Piensaimnieku sabiedrība „Palsa”

Piensaimnieku sabiedrība „Palsa” * 1912. + 08.10.1935.
08.10.1935.iekļauta „Grundzāles piensaimnieku sabiedrībā”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Grundzāles nodaļa * 21.03.1933.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Grundzāles nodaļa * 17.08.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Grundzāles nodaļa * 05.09.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Grundzāles * 17.06.1927.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                Grundzāles nodaļa * 16.12.1921. + 22.03.1929.

Foto: V. Eichenbauma un A. Tomašuna krājums

 

 
Izmainas 08.12.2019 Kontakti