Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GUDENIEKU PAGASTS
Aizputes apriņķis

Gudenieku_pagasts

Brīvības pieminekļa Dzērves pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Gudenieku Bases izglītības biedrība * 05.02.1921. + 29.06.1938.
26.06.1938. iekļauta „Gudenieku pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Gudenieku lauksaimniecības biedrība * 20.02.1923. + 15.07.1937.

Gudenieku lopkopībaspārraudzības biedrība * 04.05.1926. + 20.11.1940.

Gudenieku 257. Mazpulks * 25.04.1934. + 1940.

Gudenieku meliorācijas sabiedrība „Cerība”* 23.08.1929.

Gudenieku pagasta lauksaimniecības biedrība * 29.04.1937.
29.06.1938. pievienota „Gudenieku Bases izglītības biedrība”

Gudenieku patērētāju biedrība „Gudenieku kooperatīvs” * 16.10.1928. + 24.03.1933.

Gudenieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.12.1938. + 18.10.1940.

Gudenieku un Alšvangas meliorācijas sabiedrība „Zvirgzdezers” * 28.06.1930. + 18.03.1942.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Gudenieku nodaļa * 10.01.1927.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Gudenieku nodaļa 15.02.1926.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Gudenieku nodaļa * 02.07.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Gudenieku Bases nodaļa * 02.09.1920. + 19.01.1926.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti