Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GULBENE
1928.
Madonas apriņķis

Gulbene_1928

Brīvības pieminekļa Gulbenes pilsētas komitēja * 10.02.1930.

Gulbenes dārzkopības un biškopības biedrība * 06.10.1898.
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Vecgulbenes biškopības biedrība”

Gulbenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.09.1925.
                06.08.1936. pārdēvēta agrāk „Vecgulbenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Gulbenes 425. Mazpulks pilsētas * 05.11.1934. + 1940.

Gulbenes 945. Mazpulks pilsētas II * 30.01.1937. + 1940.

Gulbenes namīpašnieku biedrība  * 29.10.1924. + 19.04.1940.
                10.02.1931. pārdēvēta agrāk „Vecgulbenes namīpašnieku biedrība” 
                19.04.1940. iekļauta „Madonas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Gulbenes patērētāju biedrība * 14.04.1920.
                03.03.1938. pārdēvēta agrāk „Vecgulbenes patērētāju biedrība”
                29.03.1938. pievienota „Gulbenes un apkārtnes kooperatīvs „Taupība”

Gulbenes pilsētas krājaizdevu sabiedrība  * 16.09.1925.
                29.04.1933. pārdēvēta agrāk „Vecgulbenes miesta krājaizdevu sabiedrība”

Gulbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.09.1927.
                24.04.1931. pārdēvēta agrāk „Vecgulbenes miesta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”  

Gulbenes un apkārtnes kooperatīvs „Taupība” * 27.10.1926. + 29.03.1938.
                30.04.1935. pārdēvēts agrāk „Vecgulbenes un apkārtnes kooperatīvs „Dzelzceļnieks”
               
Vecgulbenes biškopības biedrība
                Sk. „Gulbenes dārzkopības un biškopības biedrība”

Vecgulbenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Gulbenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Vecgulbenes lauksaimniecības biedrība * 29.09.1904. + 15.11.1936.

Vecgulbenes Lejasgala lopkopības pārraudzības biedrība * 25.04.1923. + 06.10.1938.
                06.10.1938. iekļauta „Vecgulbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vecgulbenes mezgla dzelzceļnieku klubs * 19.05.1920.

Vecgulbenes miesta krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Gulbenes pilsētas krājaizdevu sabiedrība”

Vecgulbenes miesta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Gulbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība” 

Vecgulbenes namīpašnieku biedrība
                Sk. „Gulbenes namīpašnieku biedrība” 

Vecgulbenes ormaņu arodu biedrība * 03.02.1926. + 22.05.1933.

Vecgulbenes patērētāju biedrība
                Sk. „Gulbenes patērētāju biedrība”

Vecgulbenes sporta biedrība * 10.08.1927. + 02.01.1941.

Vecgulbenes un apkārtnes kooperatīvs „Dzelzceļnieks”
                Sk. „Gulbenes un apkārtnes kooperatīvs „Taupība”

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Gulbenes nodaļa * 16.08.1930.

Armijas sporta klubs * 14.04.1931. + 22.03.1941.
                Gulbenes nodaļa * 08.05.1931.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Gulbenes nodaļa * 18.04.1934.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Gulbenes nodaļa * 08.06.1928.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Vecgulbenes nodaļa * 05.01.1922.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Gulbenes nodaļa * 08.02.1934.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Vecgulbenes nodaļa * 08.03.1921.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs“
                Gulbenes nodaļa * 30.01.1933.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Gulbenes nodaļa * 22.12.1933.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Gulbenes nodaļa * 23.03.1931.

Latvijas būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 29.09.1908. + 28.11.1928.
07.10.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas būvstrādnieku arodnieciskā biedrība”
Vecgulbenes nodaļa * 16.02.1922.

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras veicināšanas
                                biedrība”
                Gulbenes nodaļa * 08.08.1933.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Vecgulbenes nodaļa * 01.06.1920. + 03.11.1928.
                Gulbenes nodaļa * 03.11.1928.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs "Dzelzceļnieks" * 29.08.1919. + 25.07.1927.
                Vecgulbenes nodaļa * 08.07.1921.

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība * 30.03.1927. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta “Latvijas dzelzceļnieku biedrībā”
                Gulbenes nodaļa * 21.10.1928.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Gulbenes nodaļa * 10.12.1921. + 08.03.1934.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Gulbenes nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
                Vecgulbenes nodaļa * 12.07.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Gulbenes nodaļa * 11.09.1929.

Latvijas tautas nama biedrība * 06.08.1924. + 30.06.1934.
                30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tautas nama biedrība”
                Vecgulbenes nodaļa * 06.10.1927.

Latvijas transportstrādnieku arodu biedrība * 14.11.1928. + 25.09.1929.
                Gulbenes nodaļa * 08.04.1929.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Vecgulbenes nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Vecgulbenes nodaļa * 19.01.1926.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Gulbenes nodaļa * 04.08.1924.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Gulbenes nodaļa * 22.11.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Vecgulbenes nodaļa * 21.11.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Gulbenes nodaļa * 25.07.1930.

Gulbene_1929

Gulbene_1930

Gulbene_1940

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti