Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

HAGENFELDS Ādolfs Friča d., kapteinis.
                * 1900. VII 24. Liepājā; S. Jūlija dz. Trifonovs. + 1976. III 09. Lakewoodā, ASV.
                1919. III 15. Kurzemes I inženieru sapieru rotas brīvprātīgais,
                1919. X 08. Latvijas kara skolas karavīrs,
                1919. XII 01. Kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. VI 05. Aizputes X kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1921. IX 02. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1921. X 18. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1922. X 14. Rotas (IV) vada komandieris,
                1924. IV 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. XII 01.,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 703,
                1931. III 17. Liepājas I kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1931. X 03. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1933. V 16. Instruktoru rotas komandieris,
                1933. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1933. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1926. III 01.,
                1934. I 27. pulka adjutanta palīgs,
                1937. IX 29. piekomandēts Kurzemes divīzijas štābam, administratīvās
                                nodaļas adjutants,
                1938. VI 01. Bauskas XII kājnieku pulka Rotas (II) komandieris,
                1938. VI 01. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1926. III 21.,
                1938. X 07. pulka adjutants,
                1940. IV 23. Liepājas I kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 23. pārskaitīts uz 186. Strēlnieku pulku, rotas komandieris.
                Avots:       LVVA 1487-1-28-57, 1489-1-27-55, 1500-1-74-563, 5601-1-1817.;
                                „Kadets” # 6/1977.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3418.

HARTMANIS Eduards Christofors Jāņa d., virsleitnants.
                * 1904. VIII 12. Rīgā; S. Austra dz. Bungšs.
                1922. VI 19. Beidzis Rīgas pilsētas krievu vidusskolu,
                1922. X 20. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1923. III 27. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1923. IX 22. beidzis Instruktoru baterijas kursu, dižkaravīrs,
                1923. XI 15. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1924. I 10. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (III) vada komandieris,
                1927. I 19. atvaļināts,
                1931. II 14. Daugavgrīvas artilērijas Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1931. VIII 24. Smagās artilērijas pulka Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 28.,
                1933. VIII 10. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1939. V 13. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (I) vada komandieris,
                1939. XI 29. Baterijas (III) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz 639. Artilērijas pulku, vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1504-1-72, 5601-1-1825.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3090.

HAUPTMANIS AUPTMANIS Pauls, virsleitnants.
                Sk. Virsaitis Pauls.

HAZNERS Vilis Arvēds Dāva d., kapteinis. [skaties foto]
                * 1905. VII 23. Vircavas pag.; S. Elza dz. Budzis.
                                + 1989. V 12. Lakenhurstā, ASV
                1923. beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1926. III 13. Jelgavas III kājnieku pulka karavīrs,
                1926. IX 22. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1927. II 25. kaprālis,
                1927. II 25. Beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1927. X 01. virsdienestā,
                1927. X 03. virsnieka vietnieks,
                1928. III 03. beidzis Pulka gāzu kursus,
                1929. VII 15. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Siguldas VII kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1932. V 12. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1936. X 15. Rīgas VI kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1938. IV 11. Rotas (VI) vada komandieris,
                1939. XI 11. Armijas štāba Apmācības daļas II reglamentu nodaļas
                                priekšnieka palīgs,
                1939. XII 29. beidzis Augstākās kara skolas Vispārīgo nodaļu,
                1940. II 15. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1936. IX 01.,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 627,
                1940. XII 13. atvaļināts.
                1941. apcietināts, zaļie partizāni atbrīvo no cietuma,
                1941. VIII 21. Rīgas kārtības dienesta adjutants,
                1942. I 09. Rīgas kārtības dienesta štāba priekšnieks,
                1942. Abrenes apriņķa priekšnieks,
                1943. Grenadieru 32. pulka adjutants,
                1944. III 06. Bataljona (I) komandieris,
                1944. III 18. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi, majors,
                1944. IV 03. apbalvots ar Dzelzs Krusta I klasi,
                1944. IV 15. Bataljona (III) komandieris,
                1944. VIII 01. apbalvots ar „Ehrenblattspange”, majors,
                1944. XI 08. Grenadieru XV divīzijas izlūku bataljona komandieris,
                1945. I 26. smagi ievainots Gruenbergas rajonā,
                1945. kritis gūsta Beļģijā,
                1945/1989. trimdā,
                Tautas balvas laureāts,
                Skautu organizācijas vadītājs trimdā,
                ASV Latviešu virsnieku apvienības priekšnieks trimdā,
                Daugavas Vanagu ASV zemes valdes priekšnieks,
                Daugavas Vanagu globālās organizācijas priekšnieks,
                Apbedīts Vircavas pagasta Bērzu kapos.
                Avots:       LVVA 1303-3-25, 1494-1-268-607, 5601-1-1843.;
                                „Kadets” # 9/1980., # 16/1989;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                Ē. Priedīša arhīvs;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1026.

HELBS Heincs Paula Edgara d., leitnants.
                * 1907. X 13. Bormaņu pag.
                1926. VI 17. Beidzis Rīgas pilsētas vācu vidusskolu,
                1928. II 23. Valmiera IV kājnieku pulka karavīrs,
                1928. IX 22. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1928. IX 22. kaprālis,
                1928. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1929. XI 30. kadets kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.
                1930. IX 01. Liepājas I kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1933. III 14. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1934. IX 26. Neatkarīgās rotas jaunākais virsnieks,
                1935. III 07. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1489-1-27-58.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3877.

HENCELS Ludvigs Ludviga d., leitnants.
                * 1900. XI 30. Rīgā [Hensels]
                1919. V 24. Latviešu vācu zemessargu nodaļas zemessargs,
                1919. XII 01. dižkaravīrs,
                1920. III 10. Tukuma kājnieku pulka karavīrs,
                1920. X 15. Kara skolas inženieru nodaļas kadets,
                1921. XI 01. kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.
                1922. IX 01. Aviācijas diviziona virs štatā,
                1923. VIII 08. Diviziona aerologs,
                1923. X 04. Rezerves eskadriļas lidotājs,
                1924. V 12. beidzis Aviācijas skolas novērotāju nodaļu,
                1924. V 12. piešķirts aviācijas novērotāja nosaukums,
                1924. VII 18. piešķirts lidotāja nosaukums,
                1925. X 13. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-1860.;
                                V.Eichenbauma arhīvs # 967.

HENSELS Ludvigs, leitnants.
                Sk. Hencels Ludvigs.

HENZELS Ernests Voldemārs Kriša d., leitnants.
                * 1909. V 06. Tukumā; S. Erna dz. Grīnfelds
                1928. Beidzis Tukuma vidusskolu,
                1928. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1929. XI 30. kadets kaprālis,
                1930. VI 06. kadets seržants,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.
                1930. IX 01. Jātnieku pulka Eskadrona (IV) jaunākais virsnieks,
                1933. XII 01. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-1858.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 327.

HINTERBERGS Jānis Aleksandrs, virsleitnants.
                Sk. Aizkalns Jānis.

HOLANDERS FILATOVS Georgijs Sīmaņa d., virsleitnants.
                * 1908. XI 14. Orenburgā; S. Asja dz. Koks.
                Beidzis Daugavpils vidusskolu,
                1928. IX 29. Smagās artilērijas pulka Baterijas (IV) karavīrs,
                1929. IX 27. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1930. VIII 28. armijas kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Baterijas (III) jaunākais virsnieks,
                1932. I 09. Cēsu baterijas jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. X 01. Valmieras baterijas vada komandieris,
                1938. VIII 18. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1938. IX 07. atvaļināts,
                1943. I 20. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi, Atsevišķā artilērijas
                                diviziona Baterijas (III) virsleitnants.
                Avots:       LVVA 5601-1-1894.;
                                „Latviešu karavīrs Otrā pasaules karā”, Trimdā 1970-1989.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 958.

HOLMS Tālivaldis Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1913. XII 14. Rīgā; S. Kate dz. Simsons. + 1944. I 12. pazudis bez vēsts.
                1933. VI 15. Beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1933. IX 01. Latgales artilērijas pulka karavīrs,
                1934. III 26. beidzis Instruktoru vada kursu, dižkaravīrs,
                1934. VIII 24. kaprālis,
                1934. X 13. atvaļināts,
                1935. IX 03. Kara skolas virsdienesta rakstvedis,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Liepājas kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1938. I 01. vada komandieris,
                1939. X 21. – 1940. II 05. Kurzemes divīzijas Darba komandas priekšnieks,
                1939. XI 28. Rota (VI) pārdēvēta par (V),
                1940. III 11. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd.1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Bataljona (II) Ložmetēju
                                rotas vada komandieris,
                1040. X 17. Bataljona (III) prettanku lielgabalu vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1334, 1489-1-27-215.;
                                LVA 691-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs Otrā pasaules karā”, Trimdā 1970-1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2670.

HVASTKOVS Aleksandrs Voldemāra d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1908. X 23. Valkā + 1935. XI 04. Rīgā
                1927. Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. Armijas kaprālis,
                1929. III 26. Kadets kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1931. VIII 01. Baterijas (VI) jaunākais virsnieks,
                1931. XII 01. Beidzis Aviācijas skolas novērotāju lidotāju nodaļu,
                1931. XII 01. Aviācijas pulka Iznicinātāju (I) eskadriļas novērotājs lidotājs,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1931 IX 01.,
                1935. XI 04. Miris pie lidmašīnas „DI” Nr. 81. avārijas,
                Apbedīts Garnizona kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-1912.;
                                „Kadets” # 12/1935.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 973.

 

 
Izmainas: 09.05.2022 Kontakti