Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

IEVIŅŠ Pēteris Friča d., leitnants.
                * 1899. XI 12. Jaunpiebalgas pag.
                1919. VI 17. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 08. Kara skolas Rotas (II) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (IX) vada komandieris,
                1920. X 30. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1920. XI 16. Rotas (IX) vada komandieris,
                1921. IX 09. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1922. IV 06. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-2295.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4740.

IKŠE Jānis Indriķis Friča d., ārsts kapteinis.
                * 1901. XII 25. Liepājā; Irma dz. Vaiteneks.  + 1977. III 15. Gēteborgā
                1919. II 27. Liepājas Kara ostas komandantūras brīvprātīgais,
                1919. IX 06. Liepājas kara skolā,
                1919. X 19. Rīgas VI kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XI 30. Instruktoru bataljona karavīrs,
                1920. IV 10. beidzis Instruktoru kursu, kaprālis,
                1920. IV 13. Valmieras IV kājnieku pulka instruktors,
                1920. VIII 24. atvaļināts,
                1921. IV 10. Liepājas apriņķa apsardzības priekšnieka pārvaldes instruktors,
                1921. IX 26. Liepājas artilērijas laboratorijas instruktors,
                1921. X 14. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1922. XII 21. kadets kaprālis,
                1923. IX 01. beidzisun paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1923. IX 01. Cēsu V kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 20. vada komandieris,
                1924. X 13. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1726,
                1925. III 31. Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1925. X 29. Armijas komandiera štāba Operatīvās daļas II nodaļas
                                priekšnieka palīgs,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. II 04. atvaļināts,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. IX 19. Valmieras IV kājnieku pulka zobārsts,
                1934. IX 19. pārdēvēts par ārstu virsleitnantu izd. 1934. IV 11.,
                1938. V 12. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1938. IV 11.,
                1939. II 17. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 208 ar šķēpiem,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Rīgas kājnieku kara skolu,
                1941/1944. Vācijā,
                1944/1945. Leģiona bēgļu aprūpes daļas vadītājs,
                1945. Angļu gūstā,
                Biedrības „Lāčplēša dižcilts” dibinātājs,
                Zobārsts Gēteborgā, Gēteborgas Universitātes docents un klīnikas vadītājs.
                Avots:       LVVA 1492-1-134-487, 5601-1-2299.;
                                „Lāčplēsis” # 23/1977.;
                                Ē. Priedīša arhīvs,
                                V.. Eichenbauma arhīvs # 977.

ĪLENS Oskars Jēkabs Friča d., virsleitnants.
                * 1907. X 01. Liepājā; S. Anete dz. Rudzītis.
                1928. IX 28. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis Kara skolu un paaugstināts leitnants pakāpē
                                izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Aizputes X kājnieku pulka Sapieru komandas apmācītāja palīgs,
                1932. XII 20. Ložmetēju (III) rotas jaunākais virsnieks,
                1934. II 27. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1935. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. XII 05. vada komandieris,
                1936. II 15. Ložmetēju instruktoru rotas vada komandieris,
                1939. II 07. Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1939. IX 21. beidzis Kājnieku bateriju virsnieku kursus,
                1939. XII 07. Daugavpils kājnieku pulka Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1940. IV 02. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz 295. Strēlnieku pulku, vada komandieris,
                1943. X 25. Policijas 318 F. bataljona sakaru komandas priekšnieks,
                1945. Grenadieru 34. pulka Rotas (IV) komandieris.
                Avots:       LVVA 1498-1-131-139, 5601-1-2303.;
                                „Latviešu karavīrs Otrā pasaules karā”, Trimdā 1970-1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4303.

INCĪTIS Jānis Alfrēds, leitnants.
                * 1917. VIII 21. Meirānu pag. + 2008. V 04. Rīgā
                Beidzis Lubānas valsts ģimnāziju,
                1937. X 14. Siguldas VII kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 14. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1938. X 14. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. kadets kaprālis,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.
                1940. VII 27. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (IX) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz 640. Haubiču pulku, vada komandieris,
                1941. apcietināts Kārsavā,
                1992. VIII 21. piešķirta Latvijas Aizsardzības spēku leitnanta dienesta pakāpē.
                Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa i pakāpes goda zīmi,
                Apbedīts Ziepniekkalna kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-454, 1471-1-93-2.;
                                „Tēvijas Sargs“ # 9/1992.;
                                „Diena“ # 105/2008.

INDULĒNS Jānis Alfrēds Mārtiņa d., kapteinis. [skaties foto]
                * 1902. XI 03. Cēsīs; S. Vallija dz. Hermansons.              
                1922. IX 30. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Daugavpils VIII kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1926. III 11. vada komandieris,
                1927. XI 29. piekomandēts Igaunijas armijas Kājnieku I pulkām,
                1927. XII 01. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1928. IX 01. beidzis Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1930. I 05. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1931. III 01. Rotas (VI) vada komandieris,
                1931. X 01. Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1936. VI 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1939. IX 20. Rotas (VII) vada komandieris,
                1939. XI 06. Robežsargu brigādes Krāslavas II bataljona Rotas (III)
                                vada komandieris,
                1940. V 20. Zilupes II bataljona Rotas (IV) komandieris,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 691,
                1940. VI 29. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1940. X 11. atvaļināts,
                1940. XI 13. Robežsargu brigādes Atsevišķās I rotas komandieris,
                1940. XII 23. pārdēvēts par Robežapsardzības Rajona (I) priekšnieku,
                1941. V 14. atvaļināts,
                1944. II 18. ievainots Grenadieru 33. pulka kapteinis.
                Avots:       LVVA 1496-1-158-129, 5601-1-2316.;
                                „Latviešu karavīrs Otrā pasaules karā”, Trimdā 1970-1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1025.

INDULĒNS Kārlis Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1899. XII 05. Cēsīs.
                1919. VI 25. Atsevišķās telegrāfa un telefona rotas karavīrs,
                1919. XII 01. dižkaravīrs,
                1920. IV 01. kaprālis,
                1920. X 01. Kara skolas inženieru nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Elektrotehniskā diviziona jaunākais virsnieks,
                1923. V 13. Telefonu telegrāfu rotas jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. II 15. virsnieks elektrotehniķis,
                1924. II 29. Sakaru rotas peilēšanas stacijas priekšnieks,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. VI 17. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-2317.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 982.

INDUSS Arvīds Pētera d., kapteinis.
                * 1901. XII 16. Lugažu pag.; S. Jūlija dz. Feldmanis.
                                + 1942. VI Noriļskā, Krievijā
                Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis,
                1924. X 01. kadets,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1927. III 04. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1928. II 15. pulka gāzu virsnieks,
                1929. VII 01. Bataljona (II) Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1929 XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1935. IV 02. Bataljona (I) Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1935. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1938. X 01. rotas komandiera palīgs,
                1939. III 28. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”,
                1939. VI 17. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 327,
                1940. VIII 13. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, Ložmetēju (II) rotas
                                komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                1942. nošauts Noriļskas nometnē.
                Avots:       LVVA 1500-1-74-171, 5601-1-2319.;
                                LVA 688-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs Otrā pasaules karā”, Trimdā 1970-1989.;
                                „Latviešu strēlnieks”, # 9/1991.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 207.

INDZĒRIS Ādolfs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1898. X 17. Alsviķu pag.; S. Olga dz. Liepiņš.
                1922. beidzis Alūksnes izglītības biedrības vidusskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas inženieru nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Elektrotehniskā diviziona Sakaru rotas virs štatā,
                1924. X 03. Sapieru bataljona Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1925. II 05. Elektrotehniskā diviziona Sakaru rotas Rīgas kara telegrāfu
                                stacijas priekšnieks,
                1925. XII 09. Ventspils radiostacijas priekšnieks,
                1926. XI 27. Bruņošanas pārvaldes arhīva reģistrators,
                1927. X 01. Pasūtījumu nodaļas darbvedis,
                1927. I 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1929. IX 20. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1934. X 22. beidzis Kara topogrāfu un kartogrāfu kursus,
                1934. X 06. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1934. X 25. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1492-1-134-187, 5602-1-2320.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 208.

Inkis_Janis

INĶIS Jānis Miķeļa d., kapteinis. [skaties foto]
                * 1902. VIII 24. Liepājā
                1922. IX 30. Kara skolas inženieru nodaļas kadets,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Elektrotehniskā diviziona virs štatā,
                1924. IX 29. Sapieru bataljona jaunākais virsnieks,
                1927. III 03. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1927. bataljons pārdēvēts par pulku,
                1927. III 23. pulka gāzu virsnieks,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. beidzis Ieroču pārziņu kursus,
                1928. II 21. pulka ieroču pārzinis,
                1932. XI 14. Sapieru (III) rotas vada komandieris,
                1934. XI 30. vecākais virsnieks,
                1935. V 15. Instruktoru rotas vecākais virsnieks,
                1936. XII 01. pārdēvēts par rotas komandiera palīgu,
                1937. II 10. Vidzemes divīzijas pārvaldes Sapieru rotas komandieris,
                1937. II 10. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 637,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Inženieru dienesta priekšnieks.
                Avots:       LVVVA 1303-3-25-24.;
                                LVA 691-1-1.;
                                V. Eichenbuma arhīvs # 1028.

INĶIS Rūdolfs Miķeļa d., virsleitnants.
                * 1907. VIII 11. Liepājā; S. Zenta dz. Riekstiņš. + 1966. VII 18. Vācijā
                1925. VI 14. Beidzis Liepājas valsts tehnikumu,
                1925. IX 27. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Daugavgrīvas artilērijas Krasta (IV) baterijas vada komandieris,
                1929. IX 30. Krasta (II) baterijas vada komandieris,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1931. VIII 21. Krasta (III) baterijas vada komandieris,
                1934. VIII 17. Krasta (IV) baterijas vada komandieris,
                1935. V 15. pārdēvēta par Krasta artilērijas pulku,
                1935. VIII 01. beidzis Virsnieku strēlniecības kursus,
                1937. VII 01. vecākais virsnieks,
                1938. X 14. Krasta (II) baterijas vecākais virsnieks,
                1939. VIII 08. Krasta (III) baterijas vada komandieris,
                1940. III 18. Krasta (II) baterijas vada komandieris,
                1940. IX 17. pārskaitīts uz Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzi.
                Avots:       LVVA 5601-1-2326.;
                                „Kadets” # 1/1967.;
                                V. Eichenabauma arhīvs # 5446.

INSBERGS Ansis Voldemārs Anša d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1908. V 31. Talsos; S. Anna dz. Leconis.
                1927. beidzis Talsu vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (III) virs štatā,
                1930. IV 01. Baterija (III) pārdēvēta par (I),
                1930. V 06. vada komandieris,
                1930. V 27. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1930. V 27. beidzis Novērotāju lidotāju kursus,
                1931. VIII 20. Smagās artilērijas pulka Baterijas (VII) jaunākais virsnieks,
                1931. IX 14. vada komandieris,
                1932. beidzis Zenītartilērijas apmācības kursus,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1933. VI 26. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1936. III 02. beidzis Auto kursus,
                1936. III 02. Baterijas (V) vada komandieris,
                1938. II 09. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1938. VII 20. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1939. X 25. pārdēvēts par baterijas komandiera palīgu,
                1939. XII 15. pulka štāba adjutanta palīgu,
                1939. XII 12. beidzis Auto kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Artilērijas 613. pulku, Izlūku diviziona
                                vecākais adjutants,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka virsnieks,
                1945. I 03. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi, kapteinis.
                Avots:       LVVA 1504-1-72, 5601-1-2328.;
                                „Latviešu Dzelzkrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 979.

INSBERGS Kristaps Heinrihs Anša d., kapteinis. [skaties foto]
                * 1905. XII 19. Talsos; S. Laima dz. Siliņš. + 1980. VII 08. Sidnejā. Austrālijā
                1925. VI 15. Beidzis Talsu vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. VIII 29. kadets kaprālis,
                1927. XI 10. kadets seržants,
                1927. XII 22. kadets virsseržants,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Smagās artilērijas pulka Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1929. I 19. Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1930. X 03. vada komandieris,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1931. VIII 01. Baterija (II) pārdēvēta par (IV),
                1934. IX 04. – 18. Valsts jātnieku ekīpas sastāvā piedalās Igaunijā, Tallinā,
                1934. IX 19. – X 02. Valsts jātnieku ekīpas sastāvā piedalās Vācijā, Insterbegā,
                1935. IX 07. - X 10. Valsts jātnieku ekīpas sastāvā piedalās Vācijā, Insterbegā
                                un Polijā, Varšavā,
                1936. V 26. – VI 17. Valsts jātnieku ekīpas sastāvā piedalās Polijā, Varšavā
                                un Sopotā,
                1938. II 20. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1938. IX 01. Baterijas (IV) vecākais virsnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 108,
                1939. X 25. pārdēvēts par baterijas komandiera palīgu,    
                1939. XII 15. Baterijas (V) komandiera palīgs,
                1939. XII 29. beidzis Augstāko kara skolu,
                1940. I 11. Armijas štāba Operatīvas daļas Dienesta nodaļas priekšnieka palīgs,
                1940. I 11. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 15. pārskaitīts uz Artilērijas 613. pulku, baterijas komandieris,
                1943. IV 01. Grenadieru XV divīzijas Artilērijas pulka adjutants,
                1944. X 11. Grenadieru XIX divīzijas Artilērijas pulka Diviziona (II)
                                komandieris, majors,
                1944. X 11. apbalvots ar dzelzs Krusta II klasi,
                1944. XII 30. apbalvots ar dzelzs Krusta I klasi,
                1945. gūstā Vācijā,
                1950. Austrālijā.
                Avots:       LVVA 1504-1-72, 5601-1-2329.;
                                „Latviešu karavīrs Otrā pasaules karā”, Trimdā 1970-1989.;
                                „Kadets” # 9/1980.;
                                „Latviešu Dzelzkrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4193.

IRBE Alfrēds Augusts Kārļa d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1907. IV 16. Lugažu pag.; S. Ērika dz. Grauze.
                1926. Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1931. III 10. Cēsu kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1934. VII 27. vada komandieris,
                1936. II 29. beidzis Auto tanku virsnieku kursus,
                1936. V 01. Auto tanku pulka Bruņoto auto rotas bruņoto auto komandieris,
                1936. VIII 01. Tanku (I) rotas vada komandieris,
                1938. II 05. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1478-1-156-205.;
                                „Latvijas kareivis” # 30/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1018.

IRBE Arnolds Pētera d., virsleitnants.
                * 1900. II 04. Rīgā
                Beidzis Pēterpils reālskolu,
                1919. IX 25. Artilērijas rezerves karavīrs,
                1919. XII 01. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1919. XII 01.,
                1920. V 20. Zemgales artilērijas pulka Diviziona (XII) Baterijas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 01. Diviziona (XII) Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 22. Baterija (II) pārdēvēta par (VIII),
                1920. VIII 24. Baterijas (V) jaunākais virsnieks,
                1920. X 13. Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1921. III 04. Smagās artilērijas diviziona Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1921. VI 02. Daugavgrīvas artilērijas Traktoru baterijas jaunākais virsnieks,
                1921. X 05. Krasta (II) baterijas vada komandieris,
                1922. VI 02. Traktoru baterijas vada komandieris,
                1922. X 26. Traktoru baterija pārskaitīta Smagās artilērijas divizionā,
                1922. XI 11. Traktoru baterija pārdēvēta par Bateriju (I),
                1924. X 25. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1924. XII 22. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd.1922. XII 01.,
                1925. I 01. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-2341.;
                                „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3622.

IRBE Ernests Pauls Jāņa Fridriha d., virsleitnants.
                * 1903. IX 06. Sarkanmuižas pag.; S. Zelma dz. Līcis.
                1923. VI 21. Beidzis Ventspils valsts vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1924. X 01. armijas kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1928. XI 29. vada komandieris,
                1929. X 03. Rotas (I) vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01,
                1931. III 15. Rīgas kājnieku pulka Rotas (V) vada komandieris,
                1934. XI 24. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1935. X 11. Ložmetēju rotas (III) vada komandieris,
                1936. IV 17. Rotas (IV) vada komandieris,
                1936. V 01. Rotas (IV) komandiera palīgs,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 641,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 12. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1494-1-268, 601-1-2341.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 209.

IRBE Rostislavs Pētera d., leitnants. [skaties foto]
                * 1915. XII 17. Džerkentā, Krievijā
                Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                1937. IV 13. Sapieru pulka karavīrs,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1938. VIII 27. kadets kaprālis,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Aviācijas pulka Eskadriļas (I) virs štatā,
                1939. IX 11. Eskadriļas (I) jaunākais virsnieks,
                1940. IV 17. Eskadriļas (V) jaunākais virsnieks,
                1940. IX 07. beidzis Aviācijas skolas novērotāju nodaļu,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 02. pārskaitīts uz Korpusa Atsevišķo aviācijas eskadriļu.
                Avots:       LVVA 1477-1-63, 5601-1-2347.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1011.

IRBE Valerijs Pētera d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1913. XI 15. Dubultos; S. Natālija dz. Sinaiskis.
                1933. VI 26. Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                1933. VIII 30. Smagās artilērijas pulka karavīrs,
                1933. XI 20. Auto tanku pulka karavīrs,
                1934. V 01. kaprālis,
                1934. X 12. atvaļināts,
                1934. XII 05. Auto tanku pulka virsdienesta instruktors,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1938. III 01. vada komandieris,
                1939. IV 18. Rotas (III) vada komandieris,
                1939. X 14. Rīgas kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1939. IX 20. beidzis Jātnieku riteņbraucēju virsnieku kursus,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 140. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 12. pārskaitīts uz strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1941. VI 22. atkāpjas līdzi padomju armijai.
                Avots:       LVVA 1471-1-269-181, 1794-1-269-181, 5601-1-2348.;
                                „Latviešu karavīrs Otrā pasaules karā”, Trimdā 1970-1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2459.

IVANOVS Boriss Voldemāra d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1902. V 08. Rīgā
                1919. V 26. Jelgavas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1919. XI 09. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.
                1920. V 20. Latgales partizāņu pulka Rotas (X) vada komandieris,
                1920. X 20. Rotas (II) vada komandieris,
                1921. XI 15. Rēzeknes kājnieku pulka Latgales partizāņu bataljona
                                Rotas (III) vada komandieris,
                1921. X 03. beidzis Virsnieku kursus,
                1921. X 03. beidzis Virsnieku smago ložmetēju kursus,
                1923. III 14. Rota (III) pārdēvēta par (IX),
                1924. IV 19. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1923. XII 01.,
                1924. X 21. Rotas (VII) vada komandieris,
                1928. XI 24. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-2352.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3118.

IVANS Jānis Andreja d., leitnants.
                * 1898. X 01. Kraukļu pag.; M. Marija,
                Beidzis Latvijas Universitāti, inženieri tehnologs,
                1919. X 05. Artilērijas rezerves Jaunformējama (II) diviziona Baterijas (III)
                                karavīrs,
                1919. XI 01. Artilērijas VII diviziona Baterijas (III) karavīrs,
                1919. XI 01. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Vidzemes artilērijas pulka Diviziona (IV) Baterijas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 17. Diviziona (IV) pārdēvēts par (I),
                1920. IX 02. Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1920. XII 15. vada komandieris,
                1921. III 03. atvaļināts,
                1939. bij. Krustpils cukurfabrikas inženieris.
                Avots:       LVVA 5601-1-2356.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 976.

 

 
Izmainas: 05.07.2023 Kontakti