Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

IDUS PAGASTS
Valmieras apriņķis

Idus bibliotēkas biedrība * 04.12.1907. + 16.11.1937.
                01.12.1936. pievienota „Idus mūzikas un dziedāšanas biedrība”

Idus dziedāšanas biedrība * 30.09.1903. + 16.01.1906.

Idus lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.

Idus lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Idus pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Idus 969. Mazpulks * 08.03.1937. + 1940.

Idus Mežgales lopkopības pārraudzības biedrība * 28.07.1926. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Idus pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Idus III meliorācijas sabiedrība „Palmota” * 13.03.1930.

Idus mūzikas un dziedāšanas biedrība * 01.11.1922. + 01.12.1936.
                01.12.1936. iekļauta „Idus bibliotēkas biedrībā”

Idus pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Idus pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Idus pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Idus lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Idus Mežgales lopkopības pārraudzības biedrību”

Idus pagasta meliorācijas sabiedrība „Patmuižas novadgrāvis” * 06.03.1931.

Idus patērētāju biedrība * 14.04.1920. + 12.04.1938.
12.04.1938. iekļauta „Rūjienas patērētāju biedrībā”

Idus piensaimnieku sabiedrība * 26.03.1923. + 30.07.1930.

Idus piensaimnieku sabiedrība „Vērsis” * 11.04.1923. + 13.08.1930.

Idus savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.05.1885. + 18.10.1940.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk „Idus savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Idus savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Idus savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Idus savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Idus savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Idus savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Idus nodaļa * 30.06.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Idus nodaļa * 21.04.1927.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti