Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

IECAVAS PAGASTS
Bauskas apriņķis

Iecavas_1907

Brīvības pieminekļa Iecavas pagasta komiteja * 08.02.1930. + 26.05.1937.

Dārzkopības pārraudzības biedrība „Darbs” * 26.02.1931. + 10.10.1936.

Doles Iecavas mednieku biedrība * 24.02.1931. + 26.05.1941.
                29.12.1938. pārdēvēta agrāk „Mednieku biedrība „Vanags”

Grienvaldes Iecavas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Iecavas krājaizdevu sabiedrība”

Iecavas aizsardžu pulciņš * 1926. + 1940.

Iecavas aizsargu nodaļa * 19.08.1919. + 1940.

Iecavas augšgala meliorācijas sabiedrība * 05.10.1928. + 29.04.1941.

Iecavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 13.09.1923.

Iecavas Codes meliorācijas sabiedrība „Istruma augšgals” * 09.11.1928.

Iecavas II dārzkopības pārraudzības biedrība * 17.01.1929. + 23.11.1940.

Iecavas dziedāšanas biedrība * 31.01.1871. [1868] + 14.11.1935.
                01.03.1926. pārdēvēta agrāk „Lieliecavas latviešu dziedāšanas biedrība”
                14.11.1935. iekļauta „Iecavas izglītības biedrībā”

Iecavas Grienvaldes lauksaimniecības biedrība * 28.04.1924. [1905] + 01.04.1937.

Iecavas Grienvaldes I lopkopības pārraudzības biedrība * 07.08.1924. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Iecavas lauksaimniecības biedrībā”

Iecavas Grienvaldes II lopkopības pārraudzības biedrība * 19.04.1926. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Iecavas lauksaimniecības biedrībā”

Iecavas Grienvaldes un apkārtnes biškopības biedrība * 10.08.1922.+ 27.09.1938.
                27.09.1938. iekļauta „Iecavas lauksaimniecības biedrībā”

Iecavas izglītības biedrība * 14.11.1935. + 23.11.1940.
                14.11.1935. izveidota apvienojot:
                                „Iecavas dziedāšanas biedrība”
                                „Latvijas kultūras veicināšanas biedrība „Iecava”

Iecavas jaunatnes kooperatīvs „Centība” * 26.03.1931. + 28.06.1934.

Iecavas krājaizdevu sabiedrība * 24.04.1922. [1899]
                22.11.1938. pārdēvēta agrāk „Grienvaldes Iecavas krājaizdevu sabiedrība”

Iecavas lauksaimniecības biedrība * 18.02.1937.
                27.09.1938. pievienota „Iecavas Grienvaldes un apkārtnes biškopības biedrība”
                27.09.1938. pievienota „Iecavas Mežnieku lauksaimniecības veicināšanas biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Iecavas Grienvaldes I lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Iecavas Grienvaldes II lopkopības pārraudzības biedrība”

Iecavas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Jaunsaimnieks” * 06.12.1928. + 20.03.1937.

Iecavas Lopkopības 443. Mazpulks * 01.11.1934. + 1940.

Iecavas 70. Mazpulks * 24.02.1932. + 1940.

Iecavas mednieku biedrība * 11.12.1922. + 25.02.1941.
                19.07.1938. pārdēvēta agrāk „Iecavas mednieku biedrība „Rubenis”
                06.07.1939. pievienota „Dzimt Misas mednieku biedrība „Balodis”

Iecavas meliorācijas sabiedrība „Ikstrums” * 08.04.1926.

Iecavas meliorācijas sabiedrība „Valtiņi” * 05.02.1935. + 18.03.1942.

Iecavas meliorācijas sabiedrība „Veide” * 18.05.1927. + 18.03.1942.

Iecavas Mežnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 13.03.1922. + 22.10.1922.

Iecavas Mežnieku lauksaimniecības veicināšanas biedrība * 04.02.1924. + 27.09.1938.
                27.09.1938. iekļauta „Iecavas lauksaimniecības biedrībā”

Iecavas Mežnieku 914. Mazpulks * 07.03.1936. + 1940.

Iecavas Misas meliorācijas sabiedrība „Lamziene” * 03.12.1928.

Iecavas pagasta Birzuļu kapu biedrība * 09.08.1928. + 23.11.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Iecavas pagasta Birzuļu kapu komitejas biedrība”

Iecavas pagasta Birzuļu kapu komitejas biedrība
                Sk. „Iecavas pagasta Birzuļu kapu biedrība”

Iecavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Rūķu strauts” * 06.04.1929. + 29.11.1937.

Iecavas patērētāju biedrība * 1919.
                12.01.1925. pārdēvēta agrāk „Lieilecavas un apkārtnes patērētāju biedrība”
                22.02.1938. pārdēvēta agrāk „Iecavas un apkārtnes patērētāju biedrība”

Iecavas piensaimnieku sabiedrība * 11.12.1922.

Iecavas III Purenieku lopkopības pārraudzības biedrība * 30.12.1929. + 23.11.1940.

Iecavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 20.03.1922. + 18.10.1940.
                09.10.1933. pārdēvēta agrāk „Iecavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Iecavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Iecavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Iecavas un apkārtnes amatnieku savienība * 14.09.1922.+ 23.11.1940.

Iecavas un apkārtnes brīvības cīnītāju piemiņas biedrība * 05.06.1930. + 03.03.1941.

Iecavas un apkārtnes dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Iecavas un apkārtnes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Iecavas un apkārtnes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 11.01.1932. + 23.11.1940.
                30.08.1938. pārdēvēta agrāk „Iecavas un apkārtnes dārzkopības pārraudzības biedrība”

Iecavas un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienība * 23.03.1936. + 18.02.1941.

Iecavas un apkārtnes patērētāju biedrība
                Sk. „Iecavas patērētāju biedrība”

Jāņupes meliorācijas sabiedrība * 11.07.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība „Iecava” * 30.05.1927. + 14.11.1935.
                14.11.1935. iekļauta „Iecavas izglītības biedrībā”

Lieliecavas latviešu dziedāšanas biedrība
                Sk. „Iecavas dziedāšanas biedrība”

Lieliecavas un apkārtnes patērētāju biedrība
                Sk. „Iecavas patērētāju biedrība”

Lieliecavas zemkopības biedrība * 1902. + 1916.

Mednieku biedrība „Vanags”
                Sk. „Doles Iecavas mednieku biedrība”

Suņupurva meliorācijas sabiedrība * 12.05.1926.

Vērgupes meliorācijas sabiedrība * 05.12.1927.

Zālītes Iecavas cukurbiešu audzētāju biedrība * 23.04.1928. + 02.02.1934.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Iecavas nodaļa * 08.09.1930.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Iecavas nodaļa * 12.01.1933.

Jelgavas I mūzikas biedrība * 04.03.1926. + 1939.
                Iecavas nodaļa * 25.04.1930.

Jaunatnes biedrība “Darbs un sports” * 10.04.1929. + 15.03.1937.
                Iecavas nodaļa * 05.08.1931.

Jelgavas sporta biedrība * 10.04.1890. + 16.11.1940.
28.04.1924. pārdēvēta agrāk „Kurzemes riteņbraucēju biedrība”
06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas I sporta biedrība”
Iecavas nodaļa * 23.08.1932.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Iecavas nodaļa * 30.03.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Iecavas nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Iecavas nodaļa * 15.05.1925.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Iecavas nodaļa * 27.05.1930.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Iecavas nodaļa * 19.12.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Iecavas nodaļa * 16.08.1926.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Iecavas nodaļa * + 22.02.1938.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
                Iecavas nodaļa * 20.03.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Iecavas nodaļa * + 15.10.1935.

Strādnieku kultūras un pašpalīdzības biedrība “Brīvais Vārds” * 27.09.1932. + 30.06.1934.
                Iecavas nodaļa * 21.12.1932.

Iecavas_1908

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti