Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

IKŠĶILES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Ikskiles_1913

Brīvības pieminekļa Ikšķiles pagasta komiteja * 13.12.1929.

Ikšķiles draudzes lauksaimniecības biedrība * 23.09.1909. + 1921.

Ikšķiles draudzes mācītāju atraitņu un bāreņu kase * 17.07.1899. + 1915.

Ikšķiles dziedāšanas biedrība * 1873. + 1915.

Ikšķiles Elkšņu pamatskolas kooperatīvs * 1923. + 1940.

Ikšķiles Elkšņu skolas skolēnu patērētāju biedrība “Sadarbs” * 1923. + 1940.

Ikšķiles krājaizdevu sabiedrība * 29.07.1908. + 28.07.1936.
28.07.1936. iekļauta “Ikšķiles krājaizdevu sabiedrībā “Jugla”

Ikšķiles krājaizdevu sabiedrība * 05.03.1924. + 1940.
28.07.1936. pievienota “Ikšķiles krājaizdevu sabiedrība”
01.06.1938. pārdēvēta agrāk“Ikšķiles krājaizdevu sabiedrību “Jugla”

Ikšķiles krājaizdevu sabiedrība “Jugla”
Sk. “Ikšķiles krājaizdevu sabiedrība”

Ikšķiles kultūras biedrība * 30.11.1927. + 31.12.1940.

Ikšķiles labdarības biedrība * 06.08.1880. + 1915.

Ikšķiles labierīcības biedrība * 25.09.1929. + 31.12.1940.

Ikšķiles lauksaimniecības biedrība
Sk. “Ikšķiles lauksaimniecības biedrība “Jugla”

Ikšķiles lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937. + 31.12.1940.

Ikšķiles lauksaimniecības biedrība “Jugla” * 06.04.1921. + 17.04.1934.
13.07.1922. pārdēvēta agrāk“Ikšķiles lauksaimniecības biedrība”

Ikšķiles  lopkopības parraudzības biedrība * 28.04.1926. + 10.05.1936.

Ikšķiles 243. mazpulks * 18.05.1934. + 1940.

Ikšķiles  mednieku biedrība * 06.06.1923. + 07.05.1941.

Ikšķiles  nacionālās jaunatnes biedrība * 10.11.1931. + 12.03.1937.

Ikšķiles  Ogres saviesīgā biedrība * 26.05.1909. + 1915.

Ikšķiles  pagasta izglītības biedrība * 23.08.1922. + 31.12.1940.
06.10.1938. pārdēvēta agrāk“Ikšķiles  Turkalnes izglītības biedrība “Līdumnieks”

Ikšķiles  pagasta kūdras izmantošanas sabiedrība * 14.11.1928. + 05.09.1939.

Ikšķiles  pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 31.05.1939. + 1940.
31.05.1939. izveidota apvienojot:
“Tīnužu lopkopības pārraudzības biedrību”
“ Turkalnes Kranciema lopkopības pārraudzības biedrību”

Ikšķiles  pagasta meliorācijas sabiedrība “Garā pļava” * 15.12.1926.

Ikšķiles  pagasta patērētāju biedrība “Ogre” * 14.01.1920. + 09.04.1934.

Ikšķiles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.05.1883. + 18.10.1940.
                05.04.1922. pārdēvēta agrāk “Ikšķiles savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadījumos”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk “Ikšķiles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ikšķiles savstarpējā ugusapdrošināšanas biedrība
Sk. “Ikšķiles  savstarpējā apdrošināšanas sabiedrība”

Ikšķiles savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadijumos”
Sk. “Ikšķiles  savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ikšķiles Turkalnes bibliotēkas biedrība * 30.05.1909. + 1914.

Ikšķiles Turkalnes izglītības biedrība “Līdumnieks”
Sk. “Ikšķiles  pagasta izglītības biedrība”

Ikšķiles Turkalnes mednieku biedrība * 16.01.1924. + 14.03.1941.

Ikšķiles un Ropažu meliorācijas sabiedrība “Lāča purvs” * 03.07.1931.

Kaparāmura meliorācijas sabiedrība “Ezers” * 23.01.1929.

Ogres Ikšķiles zveijniecības biedrība * 19.12.1919. + 24.05.1938.

Suntāžu Ikšķiles Turkalnes meliorācijas sabiedrība * 05.08.1927.

Tīnūžu bibliotēkas biedrība * 23.09.1909. + 1915.

Tīnūžu dziedāšanas biedrība
Sk. “Tīnūžu Ikšķiles dziedāšanas biedrība”

Tīnūžu Ikšķiles dziedāšanas biedrība * 10.11.1888.
16.10.1894. pārdēvēta agrāk“Tīnūžu dziedāšanas biedrība”

Tīnūžu lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1926. + 31.05.1939.
31.05.1939. iekļauta “Ikšķiles pagasta lopkopības parraudzības biedrībā”

Tīnūžu piensaimnieku sabiedrība * 09.07.1930.

Tīnūžu piensaimnieku sabiedrība “Krasts” * 31.05.1922. + 19.03.1930.

Tīnūžu Tīreļa meliorācijas sabiedrība * 19.05.1926.

Turkalnes Juglas lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1930. + 31.12.1940.

Turkalnes Kranciema lopkopības pārraudzības biedrība * 03.09.1930. + 31.05.1939.
31.05.1939. iekļauta “Ikšķiles pagasta lopkopības parraudzības biedrībā”

Turkalnes 926. Mazpulks * 10.11.1936. + 1940.

Turkalnes savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība * 21.05.1886. + 23.02.1894.

Līdz 1920. gadām, kad nodibināts Ogres miests Ikšķiles pagasta darbojās:

Ogres parka vasarnīču īpašnieku un īrnieku biedrība * 24.05.1912. + 21.07.1936.
21.07.193. iekļauta “Ogres kurorta biedrībā”

Ogres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 14.06.1910.

Ogres māksas tautas lasitāva * 19.12.1908. + 1915.

Līdz 1924. gadām, kad nodibināts Ogresgala pagasts, Ikšķiles pagasta darbojās:

Lielvārdes Sprēstiņu lopkopības pārraudzības biedrība
Sk.” Lopkopības pārraudzības biedrība “Ķīlupe”

Lopkopības pārraudzības biedrība “Ķīlupe * 28.06.1923. + 16.10.1939.
25.05.1927. pārdēvēta agrāk“Lielvārdes Sprēstiņu lopkopības pārraudzības biedrība”
16.10.1939. iekļauta “Ogresgala lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sprēstiņu lauksaimniecības biedrība * 29.06.1921. + 30.10.1937.

Sprēstiņu Ogres palīdzības biedrība * 24.06.1888. + 26.03.1935.
23.09.1909. pārdēvēta agrāk“Sprēstiņu palīdzības biedrība”
05.03.1924. pārdēvēta agrāk“Sprēstiņu latviešu palīdzības biedrība”
26.03.1935. iekļauta “Ogres kurorta biedrībā”

Biedrību nodaļas Ikšķiles pagastā:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ikšķiles  nodaļa * 13.09.1922.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
Turkalnes nodaļa * 07.12.1926.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
Ikšķiles nodaļa * 30.10.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
20.08.1924. pārdēvēta agrāk"Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
Ikšķiles nodaļa * 08.08.1921.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Ikšķiles nodaļa * 01.07.1925.

Latvju nacionālā kustība – biedrība * 30.03.1927. + 14.05.1936.
Ikšķiles nodaļa * 27.06.1927.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Ikšķiles nodaļa * 08.01.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
Ikšķiles nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
14.05.1924. pārdēvēta agrāk“Latvijas laukstrādnieku apvienība”
10.07.1929. pārdēvēta agrāk“Laukstrādnieku savienība”
Ikšķiles nodaļa * 16.02.1922. + 15.10.1935.

Raiņa klubs * 17.09.1920. + 17.04.1937.
Ikšķiles Juglas nodaļa * 24.02.1922.

Strādnieku sports un sargs – biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
Ikšķiles nodaļa * 30.05.1927.

Ikskiles_1938

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti