Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĪLES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Īles pagasta komiteja * 26.02.1930. + 26.05.1937.

Īles bibliotēkas biedrība * 1602.1910. + 1915.

Īles krājaizdevu sabiedrība * 01.08.1940.

Īles laukkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1930. + 17.07.1936.

Īles lauksaimniecības biedrība * 07.10.1937.

Īles lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Īles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Īles 324. Mazpulks * 01.03.1934. + 1940.

Īles mednieku biedrība * 24.03.1924. + 25.02.1941.
                20.08.1938. pārdēvēta agrāk „Īles mednieku un zvejniecības biedrība „Fauns”

Īles mednieku un zvejniecības biedrība „Fauns”
                Sk. „Īles mednieku biedrība”

Īles Naudītes Lielauces un Bēnes meliorācijas sabiedrība „Āžu purvs” * 25.06.1929.

Īles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 29.10.1923.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Īles lopkopības pārraudzības biedrība”

Īles patērētāju biedrība * 24.02.1920.
04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Īles patērētāju biedrība „Pūķis”

Īles patērētāju biedrība „Pūķis”
Sk. „Īles patērētāju biedrība”

Īles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.10.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodalas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Īles nodaļa * 27.03.1922.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Īles nodaļa * 16.09.1920. + 15.10.1935.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti