Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ILZENES PAGASTS
Valkas apriņķis

Ilzenes_pagasts

Adama Bormaņa piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Trapenes piensaimnieku sabiedrība”

Ilzenes bibliotēkas biedrība * 10.11.1909. + 30.11.1940.

Ilzenes biškopības biedrība * 25.08.1920. + 13.12.1937.

Ilzenes krājaizdevu sabiedrība * 14.11.1923.

Ilzenes lauksaimniecības biedrība * 24.03.1899. + 1915.

Ilzenes lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.

Ilzenes lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Ilzenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ilzenes 867. Mazpulks * 04.05.1936. + 1940.

Ilzenes meliorācijas sabiedrība „Grīvas purvs” * 11.06.1930.

Ilzenes meliorācijas sabiedrība „Kumeļupīte” * 11.6.1930.

Ilzenes meliorācijas sabiedrība „Mērupīte”  * 14.09.1928.

Ilzenes meliorācijas sabiedrība „Sarkanupe” * 11.06.1930.

Ilzenes pagasta aizsargu nodaļa * 27.08.1919. + 1940.

Ilzenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 04.05.1921.
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk „Ilzenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Ilzenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Grīva” * 07.10.1929. + 08.07.1942

Ilzenes piensaimnieku sabiedrība * 20.12.1922. + 06.06.1931.

Ilzenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.03.1895. + 18.10.1940.
                14.11.1923. pārdēvēta agrāk „Ilzenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ilzenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ilzenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ilzenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ilzenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ilzenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mellupes Baltiņupes meliorācijas sabiedrība * 08.12.1927.

Trapenes piensaimnieku sabiedrība *
                15.11.1922. pārreģistrēta
                26.03.1935. pievienota „Bormaņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ražotājs”
                12.10.1937. pievienota „Opes piensaimnieku sabiedrība”
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Adama Bormaņa piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ilzenes nodaļa * 11.10.1933.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                Zeltiņu Ilzenes nodaļa * 26.03.1926.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti