Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

INČUKALNA PAGASTS
Rīgas apriņķis

Incukalna_1903

Brīvības pieminekļa Inčukalna pagasta komiteja * 07.01.1930.

Inčukalna bibliotēkas biedrība
Sk. „Inčukalna kultūras biedrība”

Inčukalna brīvbibliotēkas biedrība
                Sk. „Inčukalna kultūras biedrība”

Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība „Blāzma” * 08.11.1932.

Inčukalna Gaujmalas labierīcības biedrība * 12.09.1933.

Inčukalna krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Inčukalna krājaizdevu sabiedrība „Straume”

Inčukalna krājaizdevu sabiedrība „Straume”
                Sk. „Inčukalna krājaizdevu sabiedrība”

Inčukalna kultūras biedrība * 1908. + 31.12.1940.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk „Inčukalna brīv bibliotēkas biedrība”
                27.08.1935. pārdēvēta agrāk „Inčukalna bibliotēkas biedrība”

Inčukalna lauksaimniecības biedrība * 05.04.1922. + 19.08.1937.

Inčukalna lopkopības pārraudzības biedrība „Zieds”
Sk. „Inčukalna pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Inčukalna 587. Mazpulks * 30.01.1935. + 1940.

Inčukalna mednieku biedrība * 24.10.1933. + 03.07.1939.

Inčukalna Murjānu Gaujamlas labierīcības biedrība * 05.07.1938. + 25.03.1941.

Inčukalna pagasta aizsargu nodaļa * 08.12.1919. + 07.07.1940.

Inčukalna pagasta lauksaimniecības biedrība * 09.02.1937.

Inčukalna pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 22.04.1925.
13.01.1939. pārdēvēta agrāk „Inčukalna lopkopības pārraudzības biedrība „Zieds”

Inčukalna pagasta meliorācijas sabiedrība * 26.09.1928.

Inčukalna patērētāju biedrība „Ausma” * + 11.03.1928.

Inčukalna patērētāju biedrība „Avots” * 19.12.1919. + 02.03.1934.

Inčukalna piensaimnieku sabiedrība „Sekme” * 14.02.1923. + 19.12.1928.

Inčukalna savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.03.1922. + 18.10.1940.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Inčukalna savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Inčukalna savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Inčukalna savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Inčukalna sporta biedrība * 25.10.1932. + 22.03.1941.

Krimuldas un Vangažu draudžu trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 10.02.1899. + 1917.

Sējas Inčukalna savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.02.1922. + 18.10.1940.
                13.11.1929. pārdēvēta agrāk „Sējas Inčukalna savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Sējas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Sējas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vangažu bezmaksas bibliotēkas biedrība * 18.03.1909. + 1916.

Vangažu 1005. Mazpulks * 16.04.1937. + 1940.

Vangažu mednieku biedrība * 07.11.1933. + 14.03.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Inčukalna nodaļa * 09.07.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Inčukalna nodaļa * 12.05.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Inčukalna nodaļa * 07.12.1920.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Inčukalna nodaļa * 18.05.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk „Latviešu nacionālā jaunatnes savienība".
                Inčukalna nodaļa * 22.04.1925.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Inčukalna nodaļa * 20.08.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Inčukalna nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

Incukalna_1932

 

 
Izmainas 09.05.2016 Kontakti