Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

INDRAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Indras_1934

Aleksandrovas Berezovas meliorācijas sabiedrība * 30.12.1929.

Aleksandrovas lopkopības pārraudzības biedrība „Daugava” * 23.03.1926. + 05.08.1936.

Brīvības pieminekļa Piedrujas pagasta komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Daugaviešu meliorācijas sabiedrība „Melnais Strauts” * 25.03.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Piedrujas pagasta meliorācijas sabiedrība „Grom Botjanki”

Domopoles meliorācijas sabiedrība „Zorka” * 02.04.1930.

Indras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 09.12.1933.

Indras dzelzceļu stacijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.09.1930.

Indras latviešu biedrība * 19.07.1937. + 16.09.1940.

Indras lauksaimniecības biedrība * 18.01.1937. + 16.12.1940.
                16.05.1940. pārdēvēta agrāk „Piedrujas pagasta lauksaimniecības biedrība”
                14.09.1938. pievienota „Pidruiskas miesta lauksaimniecības biedrība „Arājs”

Indras 382. Mazpulks * 29.05.1934. + 1940.

Indras meliorācijas sabiedrība „Ekonomija” * 12.11.1929.

Indras pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.05.1926.
                14.09.1939. pārdēvēta agrāk „Kuļbovas lopkopības pārraudzības biedrība „Ozols”
                13.01.1940. pārdēvēta agrāk „Piedrujas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”              

Indras patērētāju biedrība * 17.12.1940.

Indras rajona laukkopības pārraudzības biedrība * 11.05.1932. + 16.12.1940.

Indras savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1930. + 18.10.1940.
                12.06.1940. pārdēvēta agrāk „Piedrujas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Izovas meliorācijas sabiedrība „Krjnica” * 09.12.1929.

Kuļbovas lopkopības pārraudzības biedrība „Ozols”
                Sk. „Indras pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Pidruiskas miesta lauksaimniecības biedrība „Ārajs” * +14.09.1938.
                14.09.1938. iekļauta „Piedrujas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Piedrujas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 29.12.1927.

Piedrujas krājaizdevu sabiedrība * 10.10.1923.

Piedrujas krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1939.

Piedrujas lopkopības pārraudzības biedrība „Indra” * 25.07.1924. + 05.08.1936.

Piedrujas 744. Mazpulks * 17.03.1935. + 1940.

Piedrujas meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 30.12.1929.

Piedrujas pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Indras lauksaimniecības biedrība”

Piedrujas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Indras pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Piedrujas pagasta meliorācijas sabiedrība „Grom Botjanki”
                Sk. „Daugaviešu meliorācijas sabiedrība „Melnais Strauts”

Piedrujas pagasta meliorācijas sabiedrība „Muklājs Savenec” * 01.07.1927.

Piedrujas patērētāju biedrība * 10.10.1923. + 29.04.1937.

Piedrujas Pustinas meliorācijas sabiedrība „Izbišķu mūkla” * 14.06.1929.

Piedrujas savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Indras savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Piedrujas un Pustīnas pagastu piensaimnieku sabiedrība „Ekonomija” * 28.02.1928.

Šnekovas Vaicjuļevas meliorācijas sabiedrība * 12.11.1929.

Talojevas lauksaimniecības biedrība * 22.04.1933. + 02.04.1937.

Vaičulevas lauksaimniecības biedrība * + 05.08.1936.

Zeļonšcinas Augulu meliorācijas sabiedrība „Izoviņa” * 09.12.1929.

Biedrību nodaļas:

Baltkrievu teātra biedrība Latvijā * 23.03.1927. + 10.09.1936.
                Piedrujas nodaļa * 07.01.1932.

Darba zemnieku biedrība * 19.09.1933. + 02.03.1937.
                Indras nodaļa * 12.12.1933.

Latgales kultūras veicināšanas biedrība “Jauno straume” * 08.07.1920. + 12.03.1935.
                Indras nodaļa * 15.02.1924.
                30.12.1924. pārdēvēta agrāk „Pridruiskas” nodaļa

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Indras nodaļa * 19.10.1933.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Indras nodaļa * 31.05.1927.

Latvijas baltkrievu jaunatnes biedrība * 25.04.1928. + 03.04.1936.
                Beļskas nodaļa * 07.02.1932.
                Makņas nodaļa * 24.04.1931.      
                Piedrujas nodaļa * 06.10.1930.
                Piedrujas pagasta nodaļa * 25.01.1931.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Indras nodaļa * 19.01.1924.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Pīdrujas nodaļa * 04.08.1931.
                Indras nodaļa * 17.01.1937.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Piedrujas nodaļa * 06.02.1933.
                Baļbinovas nodaļa * 28.05.1934.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Indras nodaļa * 02.09.1925.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Indras nodaļa * 14.03.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Indras nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Indras nodaļa * 16.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Piedruiskas nodaļa * 11.08.1923.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Piedrujas nodaļa * 21.03.1934.

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti