Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

IPIĶU PAGASTS
Vlamieras apriņķis

Ipiķu Ārgales lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1930. + 12.12.1940.

Ipiķu izglītības biedrība „Atmoda” * 08.10.1930. + 24.07.1939.

Ipiķu krājaizdevu sabiedrība * 02.05.1923.

Ipiķu lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1924. + 25.05.1937.
25.05.137. iekļauta „Rūjienas V lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ipiķu 690. Mazpulks * 05.04.1935. + 1940.

Ipiķu meliorācijas sabiedrība * 06.08.1924. + 17.12.1932.

Ipiķu muzikas biedrība * + 12.12.1940.

Ipiķu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Ipiķu pagasta lauksaimniecības biedrība * 09.02.1937.

Ipiķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.09.1887. + 18.10.1940.
                21.03.1923. pārdēvēta agrāk „Ipiķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Ipiķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ipiķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ipiķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ipiķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ipiķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mazsalacas Ipiķu meliorācijas sabiedrība „Ramatas novadgrāvis” * 15.04.1931.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ipiķu nodaļa * 05.12.1930.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Ipiķu nodaļa * 09.10.1925.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Ipiķu nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Ipiķu nodaļa * 02.07.1927.

 

 
Izmainas 02.03.2014 Kontakti