Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

IRLAVAS PAGASTS
Tukuma apriņķis
[1924. pievienots Pētertāles]

Irlavas_1910

Abavas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 13.02.1922. + 20.12.1938.
                20.12.1938. iekļauta „Irlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Grenču Irlavas I laukkopības pārraudzības biedrība „Druva” * 19.06.1930. + 10.10.1936.

Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrība „Cerība” * 18.04.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Grenču pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrība „Vārpa II” * 27.04.1922. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Grenču pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats”
                Sk. „Irlavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Grenču Irlavas mājturības veicināšanas biedrība „Modra” * 08.02.1926. + 30.11.1940.

Grenču Irlavas zemkopības pārraudzības biedrība * 19.06.1930. + 10.03.1936.

Grenču pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrību „Cerība”
                                „Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrību „Vārpa II”

Grenču piensaimnieku sabiedrība * 31.05.1923.
                30.05.1927. pārdēvēta agrāk „Irlavas piensaimnieku sabiedrība”
                04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Irlavas Vec Sātu piensaimnieku sabiedrība”

Irlavas Grenču mednieku biedrība „Ērglis”
                Sk. „Irlavas mednieku biedrība”

Irlavas Grenču savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 04.11.1906. + 20.12.1938.
                27.11.1922. pārdēvēta agrāk „Irlavas Grenču savstarpīgā apdrošināšanas biedrība priekš ugunsgrēku novēršanas”
                20.12.1938. iekļauta „Irlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Irlavas Grenču savstarpīgā apdrošināšanas biedrība priekš ugunsgrēku novēršanas
                Sk. „Irlavas Grenču savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Irlavas Grenču spirta kopdedzinātava * 30.09.1937.

Irlavas izglītības biedrība * 05.11.1908. + 01.05.1913.

Irlavas jaunatnes pulciņa biedrība „Stars”
Sk. „Irlavas kultūras biedrība”

Irlavas Kūku labdarības biedrība * 09.11.1889. + 1899.

Irlavas kultūras biedrība  * 27.04.1920. + 30.11.1940.
                13.07.1933. pārdēvēta agrāk „Irlavas jaunatnes pulciņa biedrība „Stars”
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Irlavas kultūras biedrība „Stars”

Irlavas kultūras biedrība „Stars”
                Sk. „Irlavas kultūras biedrība”

Irlavas lauksaimniecības biedrība * 20.09.1938.

Irlavas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Irlavas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Irlavas Lestenes meliorācijas  sabiedrība „Strauts” * 14.05.1928.

Irlavas lopkopības pārraudzības biedrība „Ausma” * 07.05.1931. + 13.09.1935.
                13.09.1935. iekļauta „Saušu lopkopības pārraudzības biedrībā”

Irlavas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 20.12.1926.
                06.07.1939. pārdēvēta agrāk „Irlavas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Grenču 92. Mazpulks * 02.05.1932. + 1940.

Irlavas mednieku biedrība * 07.07.132. + 18.03.1941.
                06.09.1941. pārdēvēta agrāk „Irlavas Grenču mednieku biedrība „Ērglis”

Irlavas meliorācijas sabiedrība „Londsberga purvs” * 04.09.1930.

Irlavas I meliorācijas sabiedrība * 30.07.1928.

Irlavas pagasta aizsardžu pulciņš * 06.03.1927. + 07.07.1940.

Irlavas pagasta aizsargu nodaļa * 29.04.1919. + 07.07.1940.
                1924. pievienota „Pētertāles pagasta aizsargu nodaļa”

Irlavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 12.05.1930.
                03.01.1939. pārd. agrāk „Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats”

Irlavas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. Grenču piensaimnieku sabiedrība”

Irlavas rajona sabiedrisko organizāciju savienība * 30.06.1927. + 14.06.1938.

Irlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 20.12.1938. + 18.10.1940.
                20.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Irlavas Grenču savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Pētertāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Abavas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrību”

Irlavas Vec Sātu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Irlavas piensaimnieku sabiedrība”

Irlavas zemināra biedrība * 09.07.1930. + 12.12.1940.

Lestenes Irlavas biškopības biedrība * 27.07.1891. + 06.03.1941.

Pētertāles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.02.1933.

Pētertāles pagasta aizsargu nodaļa * 26.04.1919. + 1924.
                1924. iekļauta „Irlavas pagasta aizsargu nodaļā”

Pētertāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 1892. + 20.12.1938.
                13.07.1922. pārdēvēta agrāk „Pētertāles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                20.12.1938. iekļauta „Irlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Pētertāles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Pētertāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zemkopības biedrība „Vārpa” * 03.05.1891. + 1917.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Irlavas nodaļa * 05.08.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Irlavas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Irlavas Grenču nodaļa * 29.07.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Irlavas nodaļa * 13.11.1924.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Irlavas nodaļa * 26.02.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Irlavas nodaļa * 16.07.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Irlavas nodaļa * 26.11.1929. + 25.08.1937.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Irlavas Grenču nodaļa * 16.03.1929.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Irlavas nodaļa * 15.11.1929.

Irlavas_1910a

 

 
Izmainas 24.11.2013 Kontakti