Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

IRŠU PAGASTS
Madonas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Iršu kolonijas]

Brīvības pieminekļa Iršu pagasta komitēja * 10.02.1930.

Iršu kolonijas krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Iršu krājaizdevu sabiedrība”

Iršu kolonijas mūzikas palīdzības biedrība * 04.12.1907. + 1916.

Iršu kolonijas piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923. + 12.07.1939.
12.07.1939. iekļauta „Odzienas piensaimnieku sabiedrībā”

Iršu kolonijas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Iršu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Iršu krājaizdevu sabiedrība * 01.02.1922. + 13.12.1939.
22.12.1934. pārdēvēta agrāk „Iršu kolonijas krājaizdevu sabiedrība”

Iršu lauksaimniecības biedrība * 06.03.1903. + 1915.

Iršu lauksaimniecības biedrība * 27.06.1928. + 07.11.1939.
16.12.1938. pievienota „Iršu lopkopības pārraudzības biedrība”

Iršu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1929. + 16.12.1938.
16.12.1938. iekļauta „Iršu lauksaimniecības biedrībā”

Iršu meliorācijas sabiedrība „Ežupe Melnupe” * 23.01.1929.

Iršu pagasta aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 07.07.1940.

Iršu pagasta mednieku biedrība * 13.01.1926. + 07.11.1939.
13.01.1939. pārdēvēta agrāk „Liepkalnes Iršu pagasta mednieku biedrība”

Iršu pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.09.1940. + 18.10.1940.

Iršu pagasta ugunsdzēsēju biedrība * 04.06.1930.

Iršu patērētāju biedrība * 19.12.1919. + 06.03.1925.

Iršu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.02.1923. + 13.12.1939.
                09.02.1937. pārdēvēta agrāk „Iršu kolonijas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Iršu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Iršu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Iršu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Iršu vācu mūzikas dziedāšanas biedrība * 08.06.1904. + 1915.

Lauksaimniecības biedrība „Vārpa” * 25.02.1924. + 11.12.1939.

Liepkalnes Iršu pagasta mednieku biedrība
Sk. „Iršu pagasta mednieku biedrība”

Liepkalnes patērētāju biedrība * 12.06.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Iršu nodaļa * 10.09.1927.

Odzienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.02.1883. + 18.10.1940.
                09.08.1923. pārdēvēta agrāk „Odzienas savstarpīgā palīdzības biedrība pret uguns nelaimes gadījumiem”
                21.12.1938.pārdēvēta agrāk „Vietalvas Odzienas un Iršu pagastu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                Iršu nodaļa * 18.04.1892. + 1917.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Iršu nodaļa * 06.04.1921. + 15.10.1935.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Iršu nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Iršu kolonijas nodaļa * 13.03.1922.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti