Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĪSLĪCES PAGASTS
Bauskas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Bornsmindes]

Islices_1825-1926

Bornsmindes bezmaksas bibliotēkas biedrība * 15.12.1908. + 1915.

Bornsmindes krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Īslīces krājaizdevu sabiedrība”

Bornsmindes lopkopības parraudzības biedrība * + 14.12.1938.
                13.11.1922. pārreģistrēta
                14.12.1938. iekļauta „Īslīces lauksaimniecības biedrībā”

Bornsmindes mājturības veicināšanas biedrība * 03.3.1924. + 23.11.1937.
                23.11.1937. iekļauta „Īslīces lauksaimniecības biedrībā”

Bornsmindes pagasta aizsargu nodaļa
                Sk.  „Īslīces pagasta aizsargu nodaļa”

Bornsmindes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Īslīces piensaimnieku sabiedrība”

Brīvības pieminekļa Īslīces pagasta komiteja * 22.12.1929.

Īslīces krājaizdevu sabiedrība * 31.03.1924.
                14.06.1938. pārdēvēta agrāk „Bornsmindes krājaizdevu sabiedrība”

Īslīces lauksaimniecības biedrība * 18.02.1937.
                23.11.1937. pievienota „Bornsmindes mājturības veicināšanas biedrība”
                14.12.1938. pievienota „Bornsmindes lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.12.1938. pievienota „Īslīces Lejasgala lopkopības pārraudzības biedrība”

Īslīces Lejasgala lopkopības pārraudzības biedrība * 03.07.1930. + 14.12.1938.
                14.12.1938. iekļauta „Īslīces lauksaimniecības biedrībā”

Īslīces 21. Mazpulks * 11.03.1931. + 1940.

Īslīces meliorācijas sabiedrība „Kaucis” * 11.04.1927.

Īslīces meliorācijas sabiedrība „Murdzenis” * 30.07.1928.

Īslīces pagasta aizsardžu pulciņš * 17.08.1928. + 07.07.1940.

Īslīces pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.
Pārdēvēta agrāk „Bornsmindes pagasta aizsargu nodaļa”

Īslīces patērētāju biedrība * 16.09.1926.
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk „Īslīces patērētāju biedrība „Zemes Arājs”

Īslīces patērētāju biedrība „Zemes Arājs”
                Sk. „Īslīces patērētāju biedrība”

Īslīces piensaimnieku sabiedrība * 05.03.1923.
                01.09.1938. pārdēvēta agrāk „Bornsmindes piensaimnieku sabiedrība”

Īslīces savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.02.1934. + 18.10.1940.

Īslīces ugunsdzēsēju biedrība * 25.04.1934.

Īslīces upes rajona meliorācijas sabiedrība „Skurbe” * 08.09.1928. + 18.03.1942.

Kaucmīndes mājturības skolu beigušo audzēkņu biedrība * 01.10.1925.

Latvijas mājturības institūta absolventu biedrība  * 06.05.1925. + 06.12.1940.
                24.01.1933. pārd. agrāk „Kaucmīndes mājturības semināru audzēkņu beigušo biedrība” 
                31.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kaucmīndes mājturības semināru absolventu biedrība”
 
Mazplanītes meliorācijas sabiedrība * 23.11.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Zaķi” * 23.11.1928. + 18.03.1942.

Viteiķu dārzkopības pārraudzības biedrība * 23.04.1931. + 23.11.1940.

Viteiķu piensaimnieku sabiedrība * 30.11.1925. + 21.03.1935.

Ziedoņa 103. Mazpulks * 29.11.1932. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
Īslīces nodaļa * 31.05.1928.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Īslīces nodaļa * 04.05.1932.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Bornsmindes nodaļa * 27.03.1922. + 13.02.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bornsmindes nodaļa * 09.02.1921.

Islices_1938

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti