Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ISTRAS PAGASTS
Ludzas apriņķis

Istras_1937

Annapoles 1049. Mazpulks * 28.11.1936. + 25.04.1938.
                25.04.1938. iekļauts „Mežagala 997. Mazpulkā”

Brīvības pieminekļa Istras pagasta komiteja * 03.01.1930.

Gumenicas meliorācijas sabiedrība * 15.07.1930. + 01.02.1940.

Istras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 06.07.1926.

Istras krājaizdevu sabiedrība * 27.01.1925. + 16.11.1935.

Istras krājaizdevu sabiedrība * 24.05.1939.

Istras lauksaimniecības biedrība „Istra” * 27.04.1928. + 17.12.1932.

Istras 409. Mazpulks * 26.10.1934. + 1940.

Istras pagasta aizsargu nodaļa * 16.03.1920. + 07.07.1940.

Istras pagasta lauksaimniecības biedrība * 16.03.1937.

Istras savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.06.1938. + 18.10.1940.

Istras spirta kopdedzinātava * 26.03.1938.

Istras patērētāju biedrība * 27.12.1940.

Kanecpoles meliorācijas sabiedrība * 10.04.1929.

Lauderu 736. Mazpulks * 05.12.1935. + 1940.

Lauderu meliorācijas sabiedrība „Lekmino” * 31.03.1928. + 18.03.1942.

Liepu 1051. Mazpulks * 10.02.1937. + 16.01.1939.
                16.01.1939. iekļauts „Zālaines 997. Mazpulkā”

Mazo Civčišu meliorācijas sabiedrība * 12.04.1930. + 18.03.1943.

Mežgala 997. Mazpulks
                Sk. „Zālaines 997. Mazpulks”

Sološu piensaimnieku sabiedrība * 23.04.1932. + 12.10.1935.

Šakaru Perdeļu meliorācijas sabiedrība * 15.07.1930.

Vecslobodas krievu izglītības biedrība * 18.05.1928. + 17.03.1941.

Zālaines 997. Mazpulks * 15.03.1937. + 1940.
                25.04.1938. iekļauts „Annapoles 1049. Mazpulks”
                25.04.1938. pārdēvēts agrāk „Mežgala 997. Mazpulks”
                20.01.1939. iekļauts „Liepu 1051. Mazpulks”

Biedrību nodaļas:

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Vecslobodas nodaļa * 19.06.1931.

Latvijas baltkrievu jaunatnes biedrība * 25.04.1928. + 03.04.1936.
                Istras nodaļa * 21.01.1931.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Istras nodaļa * 28.01.1933.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti