Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĪVANDES PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Īvandes pagasta komiteja * 20.02.1930.

Ēdoles Īvandes meliorācijas sabiedrība „Klintspļavas” * 13.03.1930. + 18.03.1942.

Īvandes bibliotēkas biedrība * 1913. + 14.09.1938.
                14.09.1938. iekļauta „Īvandes lauksaimniecības biedrībā”

Īvandes lauksaimniecības biedrība * 03.11.1921.
                18.03.1937. pārdēvēta agrāk „Īvandes lauksaimniecības biedrība „Vārpa”
                14.09.1938. pievienota „Īvandes bibliotēkas biedrība”

Īvandes lauksaimniecības biedrība „Vārpa”
Sk. „Īvandes lauksaimniecības biedrība”

Īvandes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība  „Saule”
                Sk. „Īvandes mašīnu koplietošanas biedrība”

Īvandes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Īvandes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Īvandes mašīnu koplietošanas iedrība * 28.05.1927.
                30.03.1939. pārdēvēta agrāk „Īvandes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Saule”

Īvandes 536. Mazpulks * 13.01.1935. + 1940.

Īvandes meliorācijas sabiedrība „Viļķene” *
23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Padūres Īvandes meliorācijas sabiedrība”

Īvandes pagasta aizsargu nodaļa * 31.08.1919. + 07.07.1940.

Ivandes pagasta lopkopības parraudzības biedrība * 08.01.1924.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk  „Īvandes lopkopības pārraudzības biedrība”

Īvandes piensaimnieku sabiedrība * 06.03.1923. + 24.07.1934.

Lielīvandes savstarpīgā palīdzības biedrība zirgu zādzības gadījumos * 06.10.1903. + 1915.

Padūres Īvandes meliorācijas sabiedrība
Sk. „Īvandes meliorācijas sabiedrība „Viļķene”

Sāres purva meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929.

Tadaišu Robežupju meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929.

Vilkleju Lanku meliorācijas sabiedrība * 21.10.1929.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Īvandes nodaļa * 30.10.1920. + 19.01.1926.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti