Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

IZVALTAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Izvolta]

Izvaltas_pagasts

Borovkas meliorācijas sabiedrība * 13.05.1929.

Biķernieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 12.11. 1929.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Bramenišķu lopkopības pārraudzības biedrība”

Bramanišķu lauksaimniecības meliorācijas sabiedrība * 25.01.1928. + 25.08.1939.

Bramenišķu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Biķernieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Bramenišķu meliorācijas sabiedrība „Trud” * 17.01.1930.

Brīvības pieminekļa Izvaltas pagasta komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

Izvaltas akmeņu kalēju sabiedrība * 18.02.1939.

Izvaltas kūdras ražošanas sabiedrība * 19.03.1932.
                30.03.1940. pārdēvēta agrāk „Silavas kūdras ražošanas sabiedrība”

Izvaltas lauksaimniecības biedrība * 31.12.1936.
                19.01.1938. pievienota „Izvoltas lauksaimniecības biedrība „Drīva”
                19.01.1938. pievienota „Melderišķu lauksaimniecības biedrība”
                30.03.1940. pievienota „Izvoltas I lopkopības pārraudzības biedrība”

Izvaltas 197. Mazpulks * 08.03.1934. + 1940.

Izvaltas pagasta patērētāju kooperatīvs
                Sk. „Izvaltas patērētāju biedrība”

Izvaltas patērētāju biedrība * 25.04.1934.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Izvaltas pagasta patērētāju kooperatīvs”

Izvaltas patērētāju biedrība „Saderība” * + 11.05.1932.

Izvaltas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1938. + 18.10.1940.

Izvoltas darba arteļa „Darbs” * 03.06.1929. + 14.11.1934.

Izvoltas  krājaizdevu sabiedrība * 30.01.1923.
                02.04.1935. pievienota „Slostovkas krājaizdevu sabiedrība”

Izvoltas lauksaimniecības biedrība „Drīva” * 10.04.1922. + 19.01.1938.
                19.01.1938. iekļauta „Izvaltas lauksaimniecības biedrībā”

Izvoltas I lopkopības pārraudzības biedrība * 18.03.1926. + 30.03.1940.
                30.03.1940. iekļauta „Izvaltas lauksaimniecības biedrībā”

Izvoltas pagasta Lielu Truļu sādžas lauksaimniecības biedrība „Vārpa”
                                *03.06.1929. +27.01.1934.

Izvoltas pagasta meliorācijas sabiedrība „Teirals” * 16.09.1930. + 29.11.1937.

Izvoltas pagasta meliorācijas sabiedrība „Sagrava” * 08.09.1928.

Izvoltas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Ienākums” * 10.09.1926. + 16.06.1936.
                16.06.1936. iekļauta „Krāslavas piensaimnieku sabiedrībā”

Mazo Murānu 227. Mazpulks * 16.04.1932. + 1940.

Melderišķu lauksaimniecības biedrība * 30.05.1923. + 19.01.1938.
                19.01.1938. iekļauta „Izvaltas lauksaimniecības biedrībā”

Naujenes un Izvaltas pagastu meliorācijas sabiedrība “Buča” * 28.07.1928.

Peipiņu 887. Mazpulks * 12.02.1936. + 1940.

Račinu meliorācijas sabiedrība „Zvezda” * 23.08.1929.

Silavas kūdras ražošanas sabiedrība
                Sk. „Izvaltas kūdras ražošanas sabiedrība”

Slostovkas krājaizdevu sabiedrība * 08.01.1923. + 02.04.1935.
                02.04.1935. iekļauta „Izvaltas krājaizdevu sabiedrībā”

Slostovkas lauksaimniecības biedrība „Vienība” * 12.02.1923. + 05.08.1936.

Slostovkas piensaimnieku sabiedrība * 08.01.1923. + 24.03.1936.

Sprukstu 1105. Mazpulks * 28.11.1937. + 1940.

Sukalinas lauksaimniecības kooperatīvs * 10.04.1926. + 25.10.1929.

Sukalinas meliorācijas sabiedrība „Trasliviks” * 25.06.1929.

Škiltovas patērētāju biedrība „Latgales saimnieks” * 08.01.1923. + 30.04.1930.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Izvaltas nodaļa * 09.12.1932. + 25.08.1933.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Izvaltas nodaļa *  18.06.1925.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievienota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Izvaltas nodaļa * 29.07.1927.
                Sprukstu nodaļa * 27.01.1934.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Līksnas nodaļa * 03.05.1929.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Borovkas nodaļa * 24.07.1930.
                Izvoltas nodaļa * 04.11.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Izvoltes nodaļa * 16.02.1922. + 04.12.1931.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti