Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAFE Jāzeps, ārsts.
                * 1877.
                1904. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Merkeļa 1.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAGARS Jānis Jāņa d., inženieris tehnologs.
                * 1894. IV 03. Ērgļu pag. + 1970.
                1911/1917. Rīgas politehnikuma Mehānikas fakultātes students,
                1918. beidzis Baltijas tehnisko augstskolu,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts), Latvijas
                               sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1922. VII 13. Latvijas būvju akciju sabiedrībai „Būve” dibinātājs,
                1922. X 16. Iecelts par Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta
                               Tehniskas daļas vadītāju,
                1923/1934. Rīgas pilsētas valdes loceklis, Būvniecības nodaļas vadītājs,
                1925. IX 30. Ministru kabinets piešķiris inženiera tehnologa aroda tiesības,
                1925. XII 25. iecelts par Satiksmes ministru,
                1926. Latvijas inženieru biedrības biedrs valdes priekšsēdētājs,
                1927. IV 28. iecelts par Latvijas pārstāvi pasaules saimnieciskā
                               delegācijas locekli uz ekonomisko konferenci Ženēvā,
                1926/1934. Pilsētu un miestu savienības kongresa priekšsēdētājs,
                1927. IV 28. iecelts par Delegācijas locekli saimnieciska līguma noslēgšanai
                               ar PSRS valdību,
                1928. III 15. ievēlēts par Rīgas pilsētas valdes locekli,
                1931. IV 24. ievēlēts par Rīgas pilsētas valdes locekli un pilsētas galvas biedru,
                1931. bijis Rīgas pilsētas ielu dzelzceļu pārņemšanas komisijas priekšsēdētājs,
                1932. II 03. iecelts par Iekšlietu ministrijas būvniecības pārvaldes tehniskās
                               padomes locekli,
                1932. XI 11. iecelts par Daugavas izbūves padomes locekli,
                1933. IX 09/12. Baltijas valstu kongresa delegāts,
                1934. III 27. apstiprināts par Pasaules enerģijas konferences Latvijas
                               komitejas locekli,
                1934. V 31. – IX 29. ieslodzīts Liepājas nometnē,
                1935. I 22. /1938. III 16. Inženieru biroju „ Technocentrs” L. Smilšu 6-2 īpašnieks,
                1940. VI 21. Satiksmes ministrs,
                1941. VIII 26. Iecelts par Latvijas Savienotās PRS Komunālās
                               saimniecības komisāru,
                Bijis Rīgas pilsētas būvju nodaļas vadītājs. [1925,1928,1930, 1935]
                Latvijas pilsētu savienības loceklis [1934]
                Dz. Valdemāra 67-19.
                Avots:       „Album academicum”, R., 1912.;
                               “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                               „Latvijas Kareivis” # 220/1935.;
                               „Brīvā Zeme” # 148/1940.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

JAGODKINS Feodors, priesteris.
                *1909. II 01.
                1939. bij. Viļakas Eržepoles Dievmātes Patvēruma draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

JAGODKINS Jāzeps, priesteris.
                *1903. X 31.
                1939. bij. Krāslavas Dievmātes Patvēruma un Jasmuižas Dievmātes Aizmigšanas
                                draudžu priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

JAHIMOVIČS PUPIŅŠ Jānis Staņislava d., virsleitnants.
               *1895. IV 09. Krustpils pag.
               Beidzis: Komercskolu,
               1915. VI 20. Novo Aleksandrovskas kara apriņķa pārvaldes rakstveža māceklis,
               1915. X 04. Leibgvardes jēgeru pulkā,
               1915. XII 12. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) strēlnieks,
               1915. XII 20. jefreitors,
               1917. IV 04. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
               1917. VII 22/VIII 25. Kaujas,
               1917. VI 09. par kaujas nopelniem paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. VI 09.,
               1917. IX 10. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
               1917. XII 02. atstājis pulku,
               1918. IX 30. Ziemeļrietumu armijā,
               1919. III 10. Brigādes (III) intendantūrā, inženieru artilērijas nodālas darbvedis,
               1919. IV 07./V 18. Kurzemes grupas štāba priekšnieka palīgs,
               1919. VI 21./XII 21. Leišu armijā, Kājnieku 3. Pulka virsnieks,
               1920. I 01. Jelgavas kājnieku pulka Saimniecības rotā,
               1920. I 01. apstiprināts virsleitnants pakāpē izd. 1917. X 01.,
               1920. VI 01. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
               1920. IX 06. Rezerves bataljonā,
               1920. XII 03. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
               1921. IV 04. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1921. V 15. beidzis; Telefonistu kursus,
               1921. XI 01. atvaļināts,
               1924. II 26. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
               1925. III 19. atvaļināts.
               Avots:       LVVA 560-1-2367.;
                              Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #289/1917., #301/1971.;
                              „Cēsu kājnieku pulka”, R., 1936.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #6292.

JAKĀNS Ella dz. Landsmanis, ārste.
                * 1910. V 17. Limbažu pag.; V. Jānis, leitnants.
                1934. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1934/1938. Rīgas kara slimnīcas ārste,
                1938/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1938. Tērbatas 84-6,
                1941/1944. Centrā rajona I poliklīnikas ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-16.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAKOBI Edgars, Dr. ing. h. c, profesors.
               *1881. II 20. II 20. Rēvelē + 1964. VI 04. Lībekā, Vācijā
               1890/1899. beidzis Rīgas Nikolaja ģimnāziju,
               1899/1906. beidzis Rīgas politehnisko institūtu, būvinženieris,
               1907/1919. Rīgas politehniskā institūta docents, adjunkta profesors un profesors,
               1919/1939. Latvijas Universitātes profesors,
               1939. IX 23. Apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru #87,
               1939. IX 28. ieguva Dr. ing. h. c. grādu,
               Bij. Latvijas Universitātes padomes loceklis.
               Avots:       LVVA 1632-2-34.;
                              „Students” # 3/1939.;
                              „Latvija” #24/1964.

JAKOBOVSKIS Arnolds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1893. I 15. Dzēru pag.
                Beidzis Maskavas I praporščiku skolu,
                1919/1920. Dobeles kājnieku pulka virsnieks,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. XI 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Štāba rotas vada komandieris,
                1935. II 01. Štāba rotas mantzinis,
                1938. V 04. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1939. III 15. Pulka noliktavas pārzinis,
                Kabiles pagasta Zuteņu dzirnavu īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-67.

JĀKOBSONS Aleksandrs, ārsts.
                * 1889.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Slokas 22.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĀKOBSONS Ansis, sabiedrisks darbinieks.
                *1897. V 24. Slampes pag.
                1920/1922. Robežsargu III pulka dižkaravīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1940. Tukuma aizsargu pulka Slampes nodaļas priekšnieks,      
                1935. XI 12. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”
                Slampes pagasta valdes un padomes loceklis,
                Slampes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Slampes pagasta Jaunzemju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JĀKOBSONS Arnolds, arhitekts.
                * 1905. VII 12. Slavjnskā.            
                1935. IX 11. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JAKOBSONS Artūrs Gotfrīda d., jurists.
               *1875. I 15. Kārļu pag.
               1897/1908. Beidzis: Rīgas Politehnikuma Tirdzniecības nodaļu,
               1908/1910. Rīgas Orlas dzelzceļa kontroles dienesta ierēdnis,
               1910. IV 01. Latviešu savstarpējā kredītbiedrības dienestā,
               1935. bijis: Latviešu akciju bankas Diskonto daļas vadītājs,
               1939. t.p.amatā,
               Rīgas latviešu biedrības runas vīrs,
               Latviešu labdarības biedrības valdes loceklis,
               Korporācijas Selonija filistrs.
               Avots:       „Album Academicum’, R., 1912.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #79/1935.

JĀKOBSONS Benciāns, ārsts.
                * 1900.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Kacenu pag., Jaunlatgales apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĀKOBSONS Bernhards, sabiedrisks darbinieks.
                  *1901. VII 20. Ikšķiles pag.
                  1919. X 11./1920. III 16. Valmieras kājnieku pulkā,
                  1920. VIII 01./1921. III 18. Latvijas I strēlnieku puulka seržants,
                  1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #1388,
                  1934. II 01. Dzelzceļu aizsargu pulka Vīksnas nodaļas priekšnieks,
                  Dzelzceļu policijas Daugavpils iecirkņa I šķiras uzraugs,
                  Jaunsaimniecība: Ternejas pagastā.
                  Avots:        LVVA 1640-1-198-64.;
                                    „Valdības Vēstnesis” #260/1933.

JĀKOBSONS Bernhards, ārsts.
                * 1850. XII 29. Jelgavā + 1930. VIII 29. Rīgā.
                1920/1930. Blaumaņa 29.
                Avots:       LVVA 2942-1-1917.

JĀKOBSONS Eduards Jāņa d., Dr. ing., profesors.
                * 1897. VI 07. Kalētu pag.; M. Maija, S. Elvīra dz. Koškins.
                                + 1969. XII 31. Sentdžonsā, Kanādā.
                1914. beidzis Liepājas reālskolu,
                1914/1916. Rīgas politehniskajā institūtā,
                1916/1918. Maskavas pilsētas valdē,
                1918/1919. Liepājas pilsētas valdes inženiera palīgs,
                1919/1922. Latvijas armijā – Tehniskās pārvaldes leitnants.
                1922/1923. Latvijas Universitātes inženierzinību fakultātes subasistents,
                1923/1926. jaunākais asistents,
                1924. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinību fakultāti,
                1926/1929. Latvijas Universitātes inženierzinību fakultātes asistents,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1141,
                1929/1930. vecākais asistents,
                1930/1934. privātdocents,
                1934/1937. docents,
                1937. V 21. ieguva Dr. ing. grādu pie Latvijas Universitātēs,
                1937/1939. vecākais docents,
                1939/1939. ārkārtējs profesors,                    
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru,
                1939. X 25. ievēlēts par profesoru pie augstbūvju un koku konstrukciju katedras.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-177.;               
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Students” # 15/1937., # 4/1939.

JAKOBSONS Emīls Kristapa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. III 29. Rīgā; M. Elizabete, S. Alide dz. Kampars
                1916. XII Pēterhofas I praporščiku skolas junkurs,
                1917. beidzis, un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1919/1920. Troickas pulka virsnieks, karodznieks,
                1924. Beidzis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības nodaļu, cand. Oec.
                1924/1936. Finanšu ministrijas Budžetu nodaļas revidents,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1122,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XII 01. Rīgas V aizsargu pulka Štāba rotas komandieris,
                1936/1940. Finanšu ministrijas Valsts saimniecības departamenta
                                vice direktors,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts,
                Hipotēkas bankas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                VEF Revīzijas komisijas loceklis,
                Latvijas Sarkana krusta valdes loceklis, ,
                Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūta padomes loceklis,
                Pasta krājkases padomes loceklis,
                Namīpašnieks Ogrē,
                Dzīvo Karlīnes 8/10-19, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-135.;
                                „Es viņu pazīstu”, R.,1939.;
                                „Rīts” #1321/1936.;
                                „Jaunākās Ziņas” #107/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5719.

JAKOBSONS Ernests, skolotājs.
               *1867. XII 14. Kurmales pag. + 1935. Valtaiķu pag.
               1886. beidzis: Kuldīgas apriņķa skolu,
               1886/1890. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1890/1891. Bieriņu pagasta skolā,
               1891/1892. Nīcas Ērģelnieku skolā,
               1892/1895. Rīgas Lutera skolā Zasulaukā,
               1895/1905. Diganājas Slates pagasta skolā,
               1905. arestēts,
               1907/1910. Cietumā,
               1910/1919. Mājskolotājs,
               1919/1923. Valtaiķu pagasta padomē un Aizputes apriņķa valdē,
               1924/1927. Snēpeles pamatskolas skolotājs,
               1928. Līksnas pagasta Vabulas pamatskolā,
               1928/1930. Krāslavas pilsētas krievu pamatskolā,           
               1931. Zaķišu pamatskolā,
               1932. pensionēts.
               Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.
                              „Jaunākās Ziņas” #287/1935.

JĀKOBSONS Helene, skolotāja.
                * 1886. VI 10. Dobelē.
                1904/1905. Dombrovska skolas Mīlgrāvī skolotāja,
                1905. Valmieras sieviešu proģimnāzijā,
                1909/1910. Ventspils “Turauskā” tirdzniecības skolā,
                1912/1913. Lodzas “O Šestakova” sieviešu ģimnāzijā,
                1913. Beigusi Harkovas Universitātes dabas zinību nodaļu,
                1913/1918. Harkovas ģimnāzijā,
                1918/1919. Valmieras sieviešu vidusskolā,
                1919/1936. Rīgas pilsētas 3. ģimnāzijas skolotāja,
                1936. VIII 01. pensionēta.
                1938. X 21. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-131.

JĀKOBSONS Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1866. III 31. Kārļu pag.; M. Marina, S. Kristīne dz. Lūsis.
                Beidzis Āraišu draudzes skolu,
                1903/1914. Kārļu muižas nomnieks,
                1914/1940. Cēsu pagasta lejas Putru māju īpašnieks,
                1917/1934. Latvijas Zemnieku savienības Cēsu pagasta nodaļas priekšnieks,
                1925/1928. Līvu pagasta vecākais,
                1934/1935. Līvu pagasta vecākais,
                1935/1940. Cēsu pagasta vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3984,
                1938/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis,
                Cēsu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Āraišu Cēsu lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Cēsu patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Cēsu piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Cēsu dārzkopības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-35.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JĀKOBSONS Jānis Jāņa d., skolotājs.
               * 1902. II 02. Umurgas pag.; M. Amālija, S. Emma dz. Andersons.
               1922. beidzis Limbažu ģimnāziju,
               1923. beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
               1923/1924. Limbažu pilsētas 1. pamatskolā – skolotājs,
               1924/1926. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
               1925/1927. Limbažu draudzes pamatskolā – pārzinis,
               1927/1935. Cēsu pilsētas pamatskolā – skolotājs,
               1929/1940. Aizsargu organizācijā,
               1929. IV 15. Cēsu X aizsargu pulkā,
               1934. VI 26. Bataljona (I) komandiera adjutants,
               1935. XII 30. Jaunlatgales XIX aizsargu pulka Kultūras nozares vadītājs,
               1935/1936. Jaunlatgales apriņķa I iecirkņa inspektors,
               1936/1938. Jaunlatgales apriņķa I iecirkņa tautskolu inspektors,
               1938/1940. Valkas apriņķa tautskolu inspektors un skolu valdes priekšsēdētājs,
               1938/1940. Valkas VI aizsargu pulkā – rotas komandieris,
               1939. IV 24. stādīts apbalvošanai ar Atzinības Krustu.
               Avots:       LVVA 1632-2-364-16., 1640-1-813.;
                              „Es viņu pazīstu“, R. 1939.

JĀKOBSONS Kārlis Ernesta d., štābs kapitans.
               * 1885. II 15. Dzirciema pag. [no 1929. Jēkabsons]; S. Marija dz. Mangelsons
                              + 1929. X 07. Rīgā.
               Beidzis: Talsu pilsētas skolu,
               1905. X 01. Kājnieku 110. pulka brīvprātīgais,
               1906. VII 31. beidzis: Mācības komandu,
               1907. VIII 02. Viļņas kara skola ieguva virsnieka tiesībās,
               1907. X 01. rezervē,
               1914. VII 19. Sibīrijas 44. strēlnieku pulkā,
               1914. XI 21. Pēterhofas 1. praporščiku skolas junkurs,
               1915. II 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. II 27. Rezerves 12. Kājnieku bataljona Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
               1915. III 11. Permas 101. Kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1915. VII 16. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
               1915. X 06. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1915. XII 28. Rotas (III) komandieris,
               1916. II 27. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1916. IV 09. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. VII 19.,
               1916. VI 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem
               1916 VII 11. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1915. XI 11.,
               1916. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
               1916. X 09. Rotas (IV) komandieris,
               1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
               1917. I 11. Rotas (XI) komandieris,
               1916. XII 31. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1916. IV 16.,
               1917. IV 30. Bataljona (III) komandieris,
               1918. I 29. atvaļināts,
               1918. VI 21. Atsevišķā virsnieku brigādē,
               1918. IX 14. Kuzņeckas VII Sibīrijas strēlnieku pulkā,
               1918. IX IX 21. ievainots, evakuēts,
               1918. XII Tomskas virsnieku rotas komandieris,
               1919. IV 01. Imantas pulkā,
               1919. V 23. Imantas pulka komandiera palīgs,
               1919. VIII 29. Simta (VI) virsnieks,
               1920. III 06. Tukuma kājnieku pulka instruktors,
               1920. VII 27. Bauskas kājnieku pulka Rotas (III0 komandieris,
               1921. I 31. Robežsargu II pulka Rotas (I) vada komandieris,
               1921. IX 03. beidzis: Virsnieku kursus r I šķiru,
               1921. IX 13. Rotas (X) komandieris,
               1922. V 25. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (IV) komandieris,
               1922. VII 08. Mīnu metēju komandas priekšnieks,
               1922. XII 15. Ventspils kara apriņķa pārvaldē,
               1923. IX 28. Jelgavas Bauskas kāra apriņķa pārvaldē, Jelgavas pilsētas komandants,
               1923. XII 04. Liepājas kara apriņķa pārvaldes priekšnieka palīgs,
               1924. III 26. Cēsu kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
               1927. XII 20. atvaļināts,
               Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
               Avots:       LVVA 3318-1-1378-178, 5601-1-2384, 5601-2-2877.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #278/1916., #290/1916.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #1/1916., #20/1917.,
                                             #134/1917., #142/1917.;
                              „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #3392.

JĀKOBSONS Kārlis, būvinženieris.
                * 1910. X 02. Rīgā.
                1938. I 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JĀKOBSONS Konstantīns, ārsts leitnants.
               * 1908. II 26. Jēkabpilī = 1978. XII 01. Graftonā, ASV
               1925. Beidzis: Jēkabpils valsts vidusskolu,
               1925/1931. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
               1931/1933. Rīgas pilsētas slimnīcā,
               1933/1939. LU Klīnikas ķirurģiskā hospitāļa asistents,
               1931/1933. Rīgas kājnieku pulka sanitārais virsnieka vietnieks,
               1933. X 04. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
               1933. VI 28. Dzelzceļu aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
               1938. Kr. Barona 94 a.
               1939/1944. Privātas klinīkas īpašnieks, Elizabetes ielā Nr.21,
               1944. Vācijā,
               1946. ieguva Dr. med. grādu Hamburgā,
               1949. ASV.
               Korporācijas Talavija filistrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-6.;
                              «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „Latviešu Ārstu un Zobārstu Apkārtraksts” #116/1979.;
                              „Laiks” #98/1978.;
                              „Universitas’ #43/1979.

JĀKOBSONS Ļevs, ārsts.
                * 1896.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, ādas veneriskās slimībās, uroloģijā,
                1938. Stabu 28.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JĀKOBSONS Nikolajs Jāņa d., kapteinis.
               * 1895. I 21. Varmes pag. + 1930. II 27. Rīga.
               Beidzis: Liepājas reālskolu,
               1915. V 01. Viļņas kara skolas junkurs,
               1915. VIII 20. jaunākais apakšvirsnieks,
               1915. IX 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. IX 01.,
               1915. IX 03. Rezerves 186. Kājnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1915. XI 18. Rotas (XII) komandiera v.p.i.,
               1916. I 07. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1916. I 18. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1916. III 08. kaujās pie Ķekavas,
               1916. VII 03. kaujās pie Grenču muižās,
               1916. VII 10./XII 20. evakuēts uz kara slimnīcu,
               1916. VII 30. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1916. XII 22. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. V 01.,
               1917. I 01./22. kaujās Ložmetēju kalnā,
               1917. I 22. pulka komendanta komandas priekšnieks,
               1917. I 21/1917. III 12. Beidzis: Radiotelelegrāfistu kursus pie 6. Sibirijas korpusā,
               1917. I 28. /III 10. Pulka policijas komandas priekšnieks,
               1917. III 12. Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
               1917. III 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV širu,
               1917.V 20./VI 27. Ložmetēju komandas ”Maksim” priekšnieka v.i.,
               1917. VI 16. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1917. VIII 19.-25. kaujās pie Skriptes,
               1917. X 04./1919. I 27. evakuēts uz kara slimnīcu,
               1917. X 09. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. II 07.,
               1917. IX 20. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. VII 20.,
               1919. I 27./VII 24. Pēterpils invalīdu patversmē,
               1921. VI 17. Latvijā,
               1921.XII 15. Elektrotehniskā diviziona komandas priekšnieks,
               1922. VI 01. Radio rotas Aviācijas radiostacijas priekšnieks,
               1924. II 20. Elektrotehniskā komandas priekšnieks,
               1924. VII 23. Skaitīt: virsleitnants pakāpē izd. 1919. VI 21.,
               1925. IX 12. Sakaru rotas komandieris,
               1925. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. VI 20.,
               1927. XII 28. Instruktoru rotas komandieris,
               1927. II 27. Armijas komandiera štāba, Sakaru priekšnieka elektrotehniķis inžinieris,
               1930. II 27. miris Rīgā.
               Avots:       LVVA 5601-1-2388.;
                              XII armijas pavēle #608/1916.;
                              Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #250/1917.;
                              Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #9/1916., #39/1916.,
                                             #75/1916., #253/1916., #296/1916.;
                              Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #423/1916., #27/1917.,
                                             #33/1917., #34/1917., #93/1917., #185/1917.,
                                             #234/1917., #332/1917., #365/1917.;
                              „Latvijas Kareivis” #51/1930.;
                              „Latviešu strēlnieki’, lpp. 660.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #1631.

JĀKOBSONS Pauls Alfrēds, leitnants.
                * 1892. Remtes pag.
                Beidzis Rietumu frontes praporščiku skolu,
                1920/1922. Jelgavas kājnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2333,
                1929. bijis Dzelzceļu policijas Rīgas iecirkņa priekšnieks,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1682,
                1935. bijis Rīgas prefektūras Apsardzības rotas priekšnieks,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 07. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (XII) komandieris,
                Madonas apriņķa policijas I iecirkņa priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-76.

JĀKOBSONS Roberts, farmācijas kandidāts.
                * 1902. V 16. Kārļu pag.
                1939. V 24. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JĀKOBSONS Roberts, būvinženieris.
                *1907. II 09.
                1935. V 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JĀKOBSONS Rolands, farmaceits.
                * 1885. I 22. Jelgavā
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IV 15. Ludzas III aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
                Provizors Kārsavā,
                Kārsavas ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-30.

JĀKOBSONS Šloms Bērs, ārsts.
                * 1883.
                1908. beidzis Harkovas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Brīvības b. 2/4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JĀKOBSONS Vilis Jāņa d., virsleitnants.
               * 1892. V 25. Jaunsvirlaukas pag.
               Beidzis Maskavas III praporščiku skolu,
               1919. Tukuma Talsu apriņķa komandants,
               1919/1920. Jelgavas pilsētas komandanta adjutants,
               1920/1921. Robežsargu III pulka adjutants,
               1921/1940. Aizsargu organizācijā,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1936. III 17. Valkas VII aizsargu pulka adjutants,
               1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1937,
               1929. bijis Bauskas Robežapsardzības apgabala Rajona (I) priekšnieks,
               1935. IV 06. ieskaitīts Robežsargu brigādē, virsleitnants,
               1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
               1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #551,
               1941. VI 14. deportēts, dzīvo Poruka 7, Valkā.
               Avots:       LVVA 1639-1-743.,  1640-1-523-92.;
                              LVA 1987-1-13303.

JAKOVIČS Artūrs, ārsts.
                * 1904. IV 17. Virānes pag.
                1931.III 26. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1934. Jaungulbenes pagasta rajona ārsts,
                1935/1940. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ambulances ārsts Slokā,
                1935. IV 17. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (XV) ārsts,
                1940/1944. Slokas pilsētas ambulances ārsts un Salas pagasta rajona ārsts,
                1943. Slokā, Ķemeru 3,
                Latvijas vēžu apkārošanas biedrības Rīgas Jūrmalas nodaļas valdes loceklis,
                1944. Štuthofas koncentrācijas nometnē, kā pretošanās kustības dalībnieks.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-15, 1640-1-522-129.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAKOVIČS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
               *1902. X 17. Liepnas pag. + 1942. XI 10. Sevuralagā, krievijā.
               1922/1923. Armijas instruktoru skolā,
               1923/1925. Siguldas kājnieku pulka seržants,
               1925/1926. Dobeles kājnieku pulka seržants,
               1927. Robežapsardzības Atsevišķā XIV rotas robežuzraugs,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā
               1933. VII 16. Ilūkstes XII aizsargu pulka Demenes nodaļas vada komandieris,
               1935/1940. Robežsargu brigādes Krāslavas V bataljonā,
               1941. VI 14. deportēts,
               Jaunsaimniecība: Liepnas pagastā Kalēji.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-35.;
                              www.nekropole.lv

JAKOVSKIS Hermīne dz. Levins, ārste.
                * 1880. IV 24. Bukaišu pag.
                1907. beigusi Tērbatas Universitāti, ādas slimībās,
                1923. Brīvības 36,
                1923/1929. Lāčplēša 50,
                1929/1938. Katoļu 18, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 2942-1-7906.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAKSONS Zinaīda dz. Vanags, ārste.
                * 1910. X 15. Laucesas pag.
                1934. beigusi Latvijas Universitāti,
                1934/1935. Latvijas Universitātes iekšķīgo slimo klīnikas ārste,
                1935/1936. Daugavpils apriņķa slimnīcas asistente,
                1936/1938. Valsts dzelzceļu klīnikas asistente,
                1939/1940. Valsts darbinieku ambulances ārste,
                1940/1941. Rīgas pilsētas poliklīnikas III ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas poliklīnikas IV ārste,
                1943. Latgales 88-6.
                Avots:       LVVA 1023-2-13-1.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAKUBOVIČS Gersons, ārsts.
                * 1893.
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1938. Kr. Valdemāra 16., Liepājā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAKUBSONS Hana dz. Beļenkaja, ārste.
                * 1879.
                1917. beigusi Maskavas  Universitāti,
                1938. Daugavpilī, 3. janvāra 32.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JANAUS Agnija dz. Avdzionaks, ārste.
                * 1911. I 28. Rīgā.
                1939. dz. Marijas 52-37.
                1939/1944. Brīvības 13-2.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

JANAUS Jānis, ārsts.
                * 1904. X 06. Drustu pag.
                1939. dz. Marijas 52-37.
                1939/1944. Brīvības 13-2.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

JANEKS Jānis Toma d., virsleitnants.
               *1881. XI 21/08. Rucavas pag. + 1961. VIII 01. Rīgā
               Beidzis: Liepājas pilsētas skolu,
               1900. beidzis: Skolotāju semināru,
               1900/1912. Rucavas Ģestutu skolā,
               1912/1914. Liepājas elementārskolā,
               1914. VII 19. Mobilizēts,
               1914. IX 09. Savienoto V lazaretes jaunākais palātas uzraugs,
               1915. V 09. Rezerves 75. kājnieku bataljona karavīrs,
               1915. VII 08. Bataljons pārdēvēts par Kašinskis bataljonu Kauņas cietoksnī IV fortā,
               1915. XI 02. Maskavas II prporščiku skolas junkurs,
               1916. I 25. Jaunākais apakšvirsnieks,
               1916. II 02. Beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. II 08. Rezerves 196. kājsnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
               1916. VIII 06. Rezerves 178. kājnieku pulka Mācības komandas jaunākais virsnieks,
               1916. X 20. Mācības komandas priekšnieks,
               1917. III 16. Rezerves 304. kājnieku pulka Mācības komandas jaunākais virsnieks,
               1917. IV 08. Rotas (V) kaomandieris,
               1917. V 18. stadīts: podporučika paāpē,
               1917. VI 25. Saslavskas 300. Kājieneiku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
               1917. IX 14. Rotas (V) komandieris,
               1918. II 19./XI 27. Vācu gūstā,
               1918. XII 15. Rucavas pagasta skolas skolotājs,
               1919. II 15. Latviešu I neatkarības bataljona Latviešu I rezerves rotas
                              jaunākais virsnieks,
               1919. III 20. Sargu rotas jaunākais virsnieks,
               1919. IV 15. Sargu rotas apsardzes komandas priekšnieks uz kuģa Saratovs,
               1919. IX 01. Liepājas I papildu bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1919. IX 09. Bataljons pādēvēts par Latgales divīzijas papildu bataljonu,
               1919. X 12. Saimniecības rotas komandieris,
               1919. XI 16. Bataljons pārformēts par Aizputes kājnieku pulku,
               1919. XI 18. Saimniecības rotas komandieris,
               1920. X 02. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1917. I 13.,
               1920. XII 30. Pulka saimniecības priekšnieks,
               1921.. XII 19. atvaļināts,
               1921/1940. Prodes Baltasmuižas pamatskolas pārzinis,
               1935/1940. Aizsargu organizācijā,
               1935. XII 15. Ilūkstes XII aizsargu pulka Prodes nodaļas priekšnieks,
               1937. XI 15 . apbalvots; Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4312,
               1940. V 01. apbalvots: Lietuvas Šauļu zvaigzni,
               1961. VIII 05. apbedīts: Asaru kapos.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-53.;
                              „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                              „Daugavas Vēstnesis” #147/1939.;
                              „Valdības Vēstnesis” #104/1940.;
                              „Rīgas Balss’ #182/1961.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #6083.;
                              www.nekropole.lv

JANELSIŅŠ Jānis, mežzinis.
                * 1904. VI 03. Rīgā + 1943. V 31. Krievijā
                1925/1926. Sapieru pulka rakstvedis,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VIII 16. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Padures pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kuldīgas Omžu Padures mežniecības mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-64.;
                               LVA 1987-1-16640.;
                               „www.nekropole.lv”

JANELSĪTS Amālija, farmācijas kandidāte.
                * 1905. VIII 12. Cēsīs.
                1938. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANELSĪTIS Jānis Jāņa d., namīpašnieks.
                *1867. VI 19. Vaidavas pag.
                1903/1940. Namīpašnieks Miera 10, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1267.

JANELSĪTIS Jānis Kristapa d., mācītājs.
                * 1901. III 13. Ķieģeļu pag.; S. Līze dz. Zariņš. + 1999. XII 03.
                1930. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1930. VI 22. ordinēts,
                1930/1999. Gaujienas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IV 01. Valkas VII aizsargu pulka Bataljona (II) mācītājs,
                1995. bijis Valkas iecirkņa prāvests,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-117, 1640-1-523-88.,
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939., 
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

JANELSĪTIS Karlīne, skolotāja.
                * 1896. VII 17. Ķieģeļu pag.
                1916. beigusi Cēsu “H. Apkalnes” sieviešu ģimnāziju ar papildu klasi,
                1916/1918. mājskolotāja Startu muižā,
                1920/1926. dažādās Rīgas pamatskolās,
                1925. beigusi Latvijas Universitātes pedagoģisko nodaļu,
                1926/1935. Zaļenieku vidusskolā,
                1935/1940. Dobeles pilsētas ģimnāzijas skolotāja,
                1938. X 21. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-149.

JANEVICS Jēkabs, sabiedrisks darbinieks.
                *1889. XI 18. + 1944. IV 22. Ziru pag.
                1944. Ziru pagasta „Mālarāju” māju īpašnieks,
                Ziru lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Ziru apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Tautas palīdzības Ziru iecirkņa darbinieks.
                Apbedīts Ziru pagasta kapos.
                Avots:       „Ventas balss” # 34/1944.

JANEVIČŠ Herberts, būvinženieris.
                * 1900. III 28.
                1930. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JANFELDS Ansis, skolotājs.
               *1858. III 24. + 1933. II 1
               1877/1884. Cīravas skolā,
               1979. Aizputes apriņķa skola ieguva skolotāja tiesībās,
               1884/1888. Vērgales pagasta skolā,
               1888/1917. Biržu pagasta skolā,
               1917/1919. Cīravas pagasta skolā,
               1919. Biržu Bases pamatskolā,
               1929. t.p.amatā,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2019,
               Aizpūtes apriņķa skolotāju arodbiedrības biedrs.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Strādnieku Avīze’ #45/1933.

JANFELDS Valentīns, skolotājs.
               *1905. Aizputes apr.
               1928. Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
               1931. Rīgas pilsētas 9.pamatskolas skolotājs,
               1941. Ventspils apriņķa tautskolu inspektors.
               Avots:       „Rīgas skolotāju institūts’, R., 1928.;
                              „Latvijas Kareivis’ #213/1931.;
                              „Ventas Balss” # 20/1941.

JĀNIŠS Eižens, arhitekts.
                * 1911. VI 29. Pēterpilī.               
                1943. V 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

JANĪTENS Jūlijs, ārsts.
                * 1903. VII 09. Lēdurgas pag.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VII 01. Rīgas V aizsargu pulka Eskadrona (III) ārsts,
                1938. Rēveles 95,
                1940. Latvijas Universitātes asistents,
                Kokneses rajona ārsts,
                Latvijas Aerokluba Kokneses nodaļas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-130.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANĪTIS Emma, ārste.
                Sk. Ozoliņš Emma.

JANKAVS Alberts Jāņa d., kapteinis,
               *1897. VIII 05. Vestienas pag + 1926. III 22. Jelgavā
               Beidzis: Ķēniņa reālskolu Rīgā,
               1915. VI 05. Ivangorodas 148. kājnieku pulka karavīrs,
               1915. IX 01. Maskavas 2. praporščiku skolas junkurs,
               1916. I 05. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. III 03. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
               1916. VI 03. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1916. IX 08 apbalvots: ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
               1916. X 19. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. VI 03.,
               1916. XII 23. ievainots un kontuzēts, evakuēts,
               1917. I 02. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. X 03.,
               1917. I 27. Bataljona (II) komandieris,
               1917. II 13. Rotas (III) komandieris,
               1917. III 18. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
               1917. V 05. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1917. IX Armijas XII štābā,
               1917. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1917. IV 03.,
               1917. IX stādīts Sv. Jura ordeņa zobenim,
               1917/1918. Krievijas virsnieku pulkā,
               1919. Šanhajā,
               1919. Itāļu kuģa Koblonz dienestā,
               1919. Angļu kuģa Kreleden dienestā,
               1920. IV 20. Liepājas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
               1922. IX 27. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
               1922. VI 03. Ložmetēju (II) komandas priekšnieks,
               1922. XI 29. pārdēvēta par Ložmetēju (II) rotu, rotas komandieris,
               1924. III 16. Jelgavas kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
               1924. X 22. Ložmetēju (II) rotas komandieris,
               1926. III 22. miris traģiskā nāve, goda lietas jautājums,
               1926. III 26. apbedīts Nikolaja kapos Jelgavā.
               Avots:       KVKVA 2550-1-113-102., 2550-1-125-212., 3456-1-136;
                              LVVA 5601-1-2408.;
                              Ziemeļfrontes pavēle #200/1917.;
                              XII armijas pavēle #703/1916.;
                              Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #124/1917.;
                              „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                              „Jelgavas kājnieku pulka”, R., 1929.;
                              „Latvijas Kareivis” #68/1926.;
                              „Latviešu strēlnieki’, lpp. 640, 1138, 1726, 1727, 2168, 2369;
                              V. Eichenbauma arhīvs #1637.

JANKAVS Visvaldis Andreja d., ierēdnis.
               *1895. XI 07. Vietalvas pag.; S. Lija dz. Gailītis, aktrise. + 1942. Astrahaņā, Krievijā
               1915. Beidzis; Rīgas biržas komercskolu,
               1915/1917. Rīgas Politehniskā Institūta Maskavā students,
               1917. Sausnējas pagasta skolas skolotājs,
               1918. Iggaunijas Kaitselit organizācijā,
               1919.Igaunijas armijas Rakveres pulka Baltijas bataljonā,
               1919. VIII atvaļināts,
               1919. X Rezerves inženieru rotas karavīrs,
               1920. I atvaļināts,
               1920/1921. Rīgas apriņķa ceļu pārvaldē,
               1920. Latvijas jaunatnes savienības līdz dibinātājs,
               1927. XI 04. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #2054,
               1930/1931. Laikraksta Students redaktors,
               1933/1939. Ārlietu ministrijas Preses nodaļas I šķiras sekretārs,
               Latvijas un Ungarijas biedrības biedrs,
               Latvijas un zviedru biedrības biedrs,
               Kultūras tuvināšanas biedrības ar SPRS tautām valdes sekretārs,
               1941. III apcietināts,
               Apbalvots: Beļģijas Kroņa ordeņa IV šķiru,
               Apbalvots: Ungarijas Nopelnu ordeņa III šķiru,
               Apbalvots: Zviedrijas Vāzas ordeņa V šķiru,
               Apbalvots: Igaunijas brīvības cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               Studentu vienības Austrums vecbiedrs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                              „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;

JANKELOVIČS Soņa, farmācijas maģistre.
                * 1907. I 29. Bauskā.
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANKEVICS Vilis, sabiedrisks darbinieks.
                *1911. IX 11. Jelgavā
                Beidzis skolotāju institūtu,
                1934/1935. Dobeles kājnieku pulka kaprālis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka Jaunpils nodaļas kora diriģents,
                Jaunpils pamatskolas pārzinis,
                Jaunpils sadraudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Latvijas Sarkanā Krusta Jaunpils nodaļas priekšnieka biedrs,
                Jaunpils patērētāju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Jaunpils mazpulka rajona vecākais,
                Jaunpils lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JANKEVIČS Miķelis, skolotājs.
               *1862. II 25. Rīgā + 1941. IV 09. Rīgā
               1878/1882. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1882/1889. Rīgas Debesbraukšnas pareizticīgo baznīcas skolā,
               1889/1902. Rīgas pilsētas Pētera zēnu skolā,
               1904/1910. Rīgas pilsētas savienotā elementārskolā Kazaku ielā,
               1910/1912. Rīgas pilsētas savienotā elementārskolā Švarcmuižā,
               1912/1915. Rīgas pilsētas savienotā elementārskolā Barona ielā,
               1915/1921. Rīgas pilsētas amatnieku skolā,
               1921/1930. Rīgas pilsētas pamatskola Pētersalas ielā,
               1926/1930. Rīgas pilsētas amatnieku skolā un tehnikumā,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1981.
               1930. pensionēts,
               1941. IV 12. apbedīts: Pokrova kapos Rīgā.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Padomju Latvija” #88/1941.

JANKEVIČS Teodors, inženieris.
                * 1893. V 21. Rīgā; S. Aleksandra dz. Gorelova.
                1917. III 15. beidzis Rīgas politehnisko institūtu – inženieris tehnologs,
                1922. VIII 21. Finansu ministrijas Liepājas rajona fabriku inspektors,
                1927. II 04. Valsts saimniecības departamenta Liepājas rajona
                                fabrikas inspektors,
                1930. IV 28. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta Liepājas
                                rajona fabriku inspektors,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 55.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-127.

JANKOVIČS Kirils, ārsts.
                * 1858.
                1889. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, iekšķīgās slimībās,
                1938. Zaubes pag., Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JANKOVIČS Pāvils, virspriesteris.
                *1866. II 05.
                1939. bij. Liepājas Sv. Trijādības draudzes virspriesteris.
                1939. bij. Kurzemes iecirkņa prāvests.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

JANKOVSKIS Harijs, būvinženieris.
                * 1897. XI 06.
                1932. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JANOVSKIS Andrejs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1886. II 08. Sarkanmuižas pag.; S. Matilde dz. Bergmanis.
                1901. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1909. ieguva tālbraucēja kapteiņa tiesības pie Mangaļu jūrskolās,
                1910/1914. Rītazijas tvaikoņu sabiedrībā,
                                „Lituania“, „Estonia“ un „Czer“, I stūrmanis uz „Rubonia“
                                 IV un III stūrmanis,
                1914/1918. kara laikā uz „Mitava“,
                1919/1931. ledlauža „Hamburg“ tag. „Lāčplēsis“ kapteinis,
                1928. apbalvots ar Latvijas Brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medaļi,
                1931. I 12. ledlauža „Krišjānis Valdemārs“ I stūrmanis.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 64.
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķīru.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-168.

JANKOVSKIS Jānis Jāņa d., leitnants.
               *1888. VII 18. Rīgā
               Beidzis Rīgas pilsētas skolu,
               1915. XI 08. Rezerves 198. kājnieku bataljona karavīrs,
               1916. II 27. Rezerves 217. kājnieku bataljona karavīrs,
               1916. V 20. Kijevas I praporščiku skolas junkurs,
               1916. IX 13. Jaunākais apakšvirsnieks,
               1916. IX 15. Beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. IX 15. Rezerves 88. kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1916. XII 10. Rotas (XII) komandieris,
               1917. VI 20. Varšavas 184. Kājnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
               1917. X 15. Rotas (VIII) komandiera v.p.i.,
               1917. XII 24. Polijas Strēlnieku 3. Divīzijas virsnieks,
               1919. VII 25. Rīgas jaunformēto spēku Rotas (VIII) virsnieks,
               1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
               1920. VIII 25. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
               1920. X 03. atvaļināts,
               1921. Aizsargu organizācijā.
               Avots:       LVVA 5601-1-2416.;
                              „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #4502.

JANKOVSKIS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. XII 28. Pēterburgā
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VII 14. Jelgavas XVI aizsargu pulka auru pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Auru pagastas revīzijas komisijas loceklis,
                Auru pagasta Vīgantu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-122.

JANKOVSKIS Pāvils, prāvests.
                * 1900. VIII 25. Krāslavas pag. + 1958. I 08.
                1927/1930. Beresnes Romas katoļu draudzes prāvests.
                1930. Šķilbēnu Romas katoļu draudzes prāvests.
                1930/1937. Rundānu un Istras Romas katoļu draudzes prāvests.
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. X 22. Ludzas III aizsargu pulka mācītājs,
                1937/1944. Briģu un Zilupes Romas katoļu draudzes prāvests.
                1939. IV 01. Bataljona (II) mācītājs,
                Apbedīts Rīgas Kristus karaļa dārzā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-32.;
                               „Krāslavas bibliotēka’

JANKOVSKIS Zenta dz. Lunče, ārste.
                * 1912. VII 05. Rīgā + 2001. VIII ASV
                1938. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-10.

JANSBERGS Nikolajs Teodora d., policijas ierēdnis.
                * 1890. II 29. Ārlavas pag.; M. Agnija, S. Marija dz. Smoļakovs.
                Beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1908/1912. Policijas ierēdnis,1913. Ieguva kara ierēdņa tiesības,
                1914. Krievijas armijā,               
                1914. VIII 31. – 1918. XII 18. Vācu gūstā,
                1919/1920. Latvijas armijas kara ierēdnis,
                1921/1923. Talsu apriņķa priekšnieka sekretārs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923/1925. Ilūkstes apriņķa priekšnieka palīgs I iecirkņa, Grīvā,
                1925/1927. Liepājas Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs II iecirkņa Liepājā,
                1927/1932. Kuldīgas apriņķa priekšnieks un Kuldīgas XIV aizsargu
                               pulka komandieris,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 305,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medalu,
                1929. XI 18. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1929. XII 17. Brīvības pieminekļa Kuldīgas apriņķa komitejas priekšsēdētājs,
                1932/1938. Daugavpils pilsētas prefekts,
                1938/1940. Madonas apriņķa priekšnieks un Madonas IX aizsargu
                               pulka komandieris,
                1940. VI 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru,
                1940. VII 05. atvaļināts.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Iekšlietu ministrijas Vēstnesis” # 97/1932.;
                               „Brīvā Zeme” # 48/1940, # 149/1940

JANSONS Aina, ārste.
                Sk. Kalniņš Aina.

JANSONS Aleksandrs, amatnieks.
                * 1870.     
                Podnieks,
                Cēsu amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 177.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-434.

JANSONS Aleksandrs Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. VII 05. Rīgas Jūrmalā; M. Marija dz. Remess
                1915/1918. Krievijas armijas kara ierēdnis,
                1919. Studentu bataljona karavīrs,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka kara ierēdnis,
                1919.IX 01. Kara satiksmes pārvaldes kara ierēdnis,
                1920. atvaļināts,
                1920/1931. Jūrmalas pilsētas domnieks,
                1922. ieguva notāra tiesības pie Rīgas Apgabala tiesas,
                1922/1923. notārs Slokā,
                1923/1931. notārs Rīgas Jūrmalas pilsētā,
                1927/1929. Latvijas Universitātes tautsaimniecības nodaļas students,
                1929/1942. Beidzis Universitātes Tiesību zinātnes nodaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1182,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1939. Rīgas Jūrmalas pilsētas galva,
                1939/1940. Rīgas Jūrmalas pilsētas vecākais,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (II)
                                saimniecības priekšnieks,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1732,
                 1942/1944. Rīgas Jūrmalas pilsētas vecākais,
                Rīgas Jūrmalas ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Rīgas Jūrmalas kredītbiedrības valdes loceklis,
                Dzīvo Puķu #26, Rīgas Jūrmalā.
                Avots:       1640-1-522-128;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Ugunsdzēsējs” #6/1936.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 146/1937;
                                „Jūrmalas Vārds” #21/1934.;
                                „Tēvija” #204/1942.;
                                ”Pašvaldības darbinieks” #39/1939.;
                                „Cīņa” #36/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4501.

JANSONS Alfrēds Jēkaba d., kapteinis.
               *1893. VI 10. Ventspilī + 1930. VIII 31. Ventspilī.
               Beidzis: Šmithena un Bērziņa ģimnāziju Jūrmalā,
               1916. X 25. Caricinas mācību bataljonā,
               1916. XI 03. Mācības II bataljonā,
               1916. XI 11. Ķijevas V praporščiku skolas junkurs,
               1917. II jaunākais apakšvirsnieks,
               1917. III 14. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1917. III 29. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
               1917. III 30. Skaitīt: Jansons III,
               1917. VIII kaujas pie Nītaures,
               1917. XI 02. arestēts: pie Bauskas latviešu strēlnieku pulkā,
               1917. XI 15. evakuēts slimības dēļ,
               1917. XII 05. atvaļināts,
               1918. V 11. Ventspils apriņķa vācu kancelejā,
               1918. XII 05. atbrīvots,
               1919. II 27. Ventspils reālskolas skolotājs,
               1919. III 14. Liepājas jaunformējamo spēku Rotas (III) virsnieks,
               1919. IV 03. Neatkarības I bataljona Rota (I) virsnieks,
               1919. VI 01. Rīgas jaunformējamo spēku Rotas (II) virsnieks,
               1919. VII 01. Ventspils apriņķa apsardzības priekšnieka pārvaldē,
               1921. III 31. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1921. III 21.,
               1921. IV 08. Ventspils kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
               1925. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. X 21.,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2173,
               1930. VII 31. miris.
               Avots:       LVVA 5192-1-41-457., 5601-2-667.;
                              Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēle #89/1917.;
                              Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #321/1917.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #3320.

JANSONS Alma, ārste.
                Sk. Martinsons Alma.

JANSONS Andrejs, priesteris.
                *1871. III 02. Aderkašu pag.
                1894. VI 20. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1900. II 02. Kihnosalas draudzes priesteris,
                1905. III 18. Alūksnes draudzes priesteris,
                1906/1918. Vēravas iecirkņa draudžu zemes ierīcības komisijas priekšsēdētājs,
                1914/1918. Vēravas iecirkņa garīgo lietu izmeklēšanas tiesnesis,
                1914. XI 16. Sarkana Krusta Alūksnes Zeltiņu draudžu lazaretes
                                kuratorijas priekšsēdētājs,
                1915. XI 26. Alūksnes bēgļu komitejas priekšsēdētājs,
                1916. XII 12. Latviešu strēlnieku II brigādes priesteris,
                1918. I 01. atbrīvots no brigādes priestera amatā,
                1919. Alūksnes, Mālupes un Veclaicenes draudžu priesteris.
                1939. t. p. Alūksnes Sv. Trijādības un Mālupes Kunga Apskaidrošanas
                                draudžu priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-22.;
                                “Pareizticīgo latviešu kalendārs” 1939.

JANSONS Anna, ārste.
                Sk. Sniķeris Anna.

JANSONS Anna, ārste.
                * 1892. I 18. Cēsīs
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, plaušu slimībās,
                1924/1926. Latvijas Universitātes Institūta asistente,
                1926/1931. Latvijas Sarkanā Krusta Tērvetes sanatorijas ārste,
                1931/1933. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu sanatorijas ārste,
                1933/1944. Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas slimnīcas ārste,
                1938. Akadēmijas 15, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-9.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANSONS Anna dz. Lūsis, ārste.
                * 1894. X 03. Kraukļu pag.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti,
                1925/1927. Cesvaines valsts ģimnāzijas skolu ārste,
                1927/1944. Siguldas apriņķa ģimnāzijas skolu ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-7.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANSONS Arnolds, skolotājs.
                * 1905. IX 22. Dauguļu pag. + 1984. VI 19. Rīgā
                Beidzis Jelgavas skolotāju institūtu,
                1931/1932. Daugavpils kājnieku pulka seržants,
                1939. VI 30. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (II) Kūduma
                                pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Daibes pamatskolas pārzinis,
                Daibes 684. Mazpulka vadītājs,
                Apbedīts Raiņa kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „www.nekrople.lv”

JANSONS Arnolds Mārtiņš Hermaņa d., sabiedrisks darbinieks.
               *1907. X 28. Misas pag.
               1929/1930. Smagās artilērijas pulkā,
               1928/1940. Aizsargu organizācijā,
               1934. II 08. Bauskas XIII aizsargu pulka Misas nodaļas priekšnieks,
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 212.,
               1939/1940. A/S Latvijas Centrālais sēklu eksports pilnvarnieks,
               1939. Latvijas Lauksaimniecības Kameras locekļa kandidāts,
               1941. VI 14. deportēts,
               Lauksaimnieks: Misas pagastā Kūlās.
               Avots:       LVVA 1640-1-798-117.
                              „Aizsargu Organizācijas Dzīve’ #16/1934.;
                              „Valdības Vēstnesis” #73/1939.;
                              „Bauskas Vēstnesis” #12/1939.;
                              www.nekrople.lv

JANSONS Artūrs Pētera d., skolotājs.
                * 1890. XII 04. Pāles pag.; M. Kristine dz. Everss. + 1971. II 28. Valmierā.
                1905. beidzis; Limbažu pilsētas skolu,
                1905/1909. beidzis: Valmieras skolotāju semināru,
                1909/1911. Āraišu draudzes skolas skolotājs,
                1911/1912. Rīgas pilsētas 2. bērnu patversmē,
                1912/1915. Vecpiebalgas draudzes skolā,
                1914. Tērbatas Universitātes students,
                1918/1919. Maskavas 15. pamatskolā,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1920. Valmieras pilsētas reālskolā,
                1920/1936. Valmieras valsts ģimnāzijā,
                1924. beidzis Latvijas Universitātes ķīmijas fakultāti,
                1936. I 01./1940. Limbažu valsts ģimnāzijas direktors,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķīru #115,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-107.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas’ 3276/1935.

JANSONS Augusts, ārsts.
                * 1901. X 09. Stāmerienas pag.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, ,
                1937/1941. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1938/1939. L. Šēnfelda klīnikas ārsts,
                1938. Baznīcas 37,
                1939/1940. Slimo kases ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I poliklīnikas ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-8.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANSONS Didriķis, skolotājs.
                * 1886. III 16. Nīgrandes pag.
                1901/1905. Beidzis Baltijas skolotāju seminārs,
                1905/1906. Sikšņu ciema skolas skolotājs,
                1906/1910. Izsūtīts uz Vologdu,
                1911/1916. Krievijas armijā, paaugstināts virsnieka pakāpē,
                1916. ievainots un atvaļināts,
                1916/1918,. Ņižnijnovgoradas bēgļu skolas skolotājs,
                1918/1919. Nīgrandes pamatskolas skolotājs,
                1919/1920. Vaiņodes pamatskolas pārzinis,
                1920/1922. Krotes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1922/1937. Skrundas pagasta pamatskolas skolotājs,
                1937/1939. Skrundas pagasta pulkveža Kalpaka pamatskolu pārzinis.
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. III 25. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Skrundas pagasta aizsargu
                               nodaļas kora diriģents.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-66.;
                               „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.;
                               „www.skrundasvidusskola.lv’

JANSONS Eiženija, ārste.
                Sk. Mētra Eiženija.

JANSONS Emīlija, ārste.
                Sk. Eglītis Emīlija.

JANSONS Emīls, amatnieks.
                * 1881. XI 21. Blomes pag.
                Namdaris,
                Smiltenes amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 166.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-412.

JANSONS Emma, ārste.
                Sk. Abramsons Emma.

JANSONS Erna dz. Priede, ārste.
                * 1907. I 31. Valgundes pag.
                1935. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1939. Rīgas termināl cietuma ambulances vadītāja,
                1936/1941. Brīvības gatves rajona praktiskā ārste,
                1938. M. Ropažu 6,
                1941/1944. Laucienas rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-12.
                               „Latvijas medicīnisks personālā saraksts”, R., 1938.

JANSONS Ernests Kaspara d., Dr. med., profesors.
                * 1880. XII 04. Rīgā; m. Doroteja, S. Marija dz. Siņeokovs, ārste
                               + 1945. IX 27. Leipcigā.
                Beidzis Rīgas Nikolaja ģimnāziju,
                1907. beidzis Tērbatas Universitāti, acu slimībās,
                1907/1913. Tērbatas Universitātes acu klīnikas asistents,
                1913. V 01. Dr. med.,
                1913/1914. acu ārsts Rīgā, sava privāta klīnikā,
                1914. I 01. paaugstināts titularais padomnieks pakāpē izd. 1907. XI 01.,
                1914. VII 18. Pleskavas 325. kājnieku družīnas ārsts,
                1914. IX 04. Moģiļevas 393. kājnieku družīnas vecākais ārsts,
                1914. IX 23. Kauņas 383. kājnieku družīnas vecākais ārsts,
                1915. VIII 26. paaugstināts koļeģijas asesors pakāpē izd. 1910. XI 01.,
                1916. III 18. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona vecākais ārsts,
                1916. VIII 18. apbalvots ar. Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 23.- 25. kaujas,
                1916. XII 27.-31. kaujas,
                1917. II 06. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1917. I 15. paaugstināts galma padomnieks pakāpē izd. no 1915. VII 18.,
                1917. III 19. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. I 07. Latviešu strēlnieku I brigādes lazarete galvenais ārsts,
                1917. XII 17. demobilizēts,
                1918. IX 06. Deņiķina armijas Terekas kazaku  I divīzijas ārsts,
                1920. III 01. atvaļināts,
                1921. VI 01. Kara saimniecības pārvaldes ārsts,
                1921. IX 09. Rīgas kara slimnīcas vecākais ordinators,
                1921. X 21. apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1915. VII 18,
                1924. VI 01. atvaļināts,
                1924/1934. Valsts centrālās ierēdņu ambulances vadītājs,
                1923. Latvijas Universitātes privāt docents,
                1925. XI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 1878,
                1934. Rīgas pilsētas veselības valdes priekšnieks,
                1934/1935. Rīgas pilsētas valdes loceklis,
                1935/1944. Latvijas Universitātes docents un profesors,
                1938. bij. Latvijas Universitātes acu klīnikas vadītājs,
                1938. Z. Meierovica b. 2,
                1939. XI 11. Apbalvots a5r Viestura ordeņa III šķiru ar šķēpiem,
                Latvijas Sarkanā Krusta galvenās valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-13, 3318-1-2033-310, 5601-1-2435.;
                               Armijas XII pavēles # 673/1916., # 141/1917.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 83/1916.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēle # 67/1917.;
                               Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes pavēle # 1/1917.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students” # 1/1938.

JANSONS Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1893. VIII 28. Dzērves pag.+ 1942. V 30. Vjatlagā, Krievijā
                1919. III 01. Daugavpils kājnieku pulka dižkareivis,
                1921. I 13. Atvaļināts,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VIII 10. Liepājas XV aizsargu pulka Durbes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1933. XI 16. apbalvots, ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi I pakāpes,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Durbes pag. Zeltiņos,
                Durbes draudzes padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-255.;
                                „www.nekropole.lv”

JANSONS  Fricis Viļa d., skolotājs.
               *1875. VII 25. Kursišu pag.; S. Marija dz. Kozlovs + 1957. V 25. Vīrcburgā, Vācijā.
               1892. beidzis: Kuldīgas ministrijas skolu,
               1892/1896. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1896/1897. Plāteres Lakstienes skolas skolotājs,
               1897/1898. Salaspils skolas skolotājs,
               1898/1905. Stukmaņu Sofijas skolas skolotājs,
               1905/1911. Pļaviņu pgasta skolā,
               1911/1912. Slokas pagasta Ragaciema valsts elementārskolā,
               1912/1914. Jaundubultu valdības skolā,
               1914/1917. Krievijas armijā,
               1917/1920. Novgorodā,
               1920/1921. Rīgas pilsētas XVI pamatskolā,
               1921/1940. Valsts pārauga pamatskolas pārzinis,
               1928. XI 14. apbalvots: triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #528,
               1933/1935. žurnāla „Dzimtene un Pasule” redaktors,
               1944. Vācijā.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                              „Jaunākās Ziņas” #165/1935.

JANSONS Harijs Hugo Kārlis, pulkvedis leitnants.
               * 1896. I 01. Rīgā; S. I Alma dz. Gobiņš, II Mudīte dz. Zāģeris
                              + 1992. I 13. Buenosairesā, Argentīnā.
               1913/1916. Rīgas politehniskā institūta students,
               1916. VIII 01. Maskavas III praporščiku skolas junkurs,
               1916. XII 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. XII 01.,
               1917. III 01. Rezerves 3. kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
               1917. III 14. Rezerves 3. kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
               1917. IV 02. Kronštates 2. cietokšņa kājnieku pulka adjutanta v.p.i.,
               1917. XII 20. Rotas (VI) komandieris,
               1918. IX 01./XII 31. Rīgas Baltijas tehniskās augstskolas students,
               1919. I 13. Latviešu Vācu zemessargu Bornhaupta virsnieku ložmetēju rotā,
               1919. I 25. Malmedes ložmetēju rotā,
               1919. Tukuma kājnieku pulka virsnieks,
               1919. VII 01. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. VI 15.,
               1920. IX 28. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1048,
               1922. V 06. Siguldas kājnieku pulka Mīnu metēju vada komandieris,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi
               1928. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
               1928. VI 01. Sapieru pulka Sapieru (IV) rotas vecākais virsnieks,
               1928. VI 28. beidzis: Kara politehniskus kursus, kara būvinženieru nozarē,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1929. IV 24. piešķirta kara inženiera grāds,
               1928. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1754,
               1933. V 31. Apgādes pārvaldes jaunākais inženieris,
               1933. VII 12. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1919. VI 01.,
               1935. IV 01. Būvniecības daļas Imobiļu nodaļas priekšnieks,
               1935. XI 16. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1935. XI 18.,
               1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #302 ar šķēpiem,
               1941. II 04. atvaļināts,
               1941/1945. Vācu armijas tulks,
               1945. Vācijā,
               1948. Argentīnā, firmas Siemens inženieris.
               Avots:       LVVA 5601-1-2439.;
                              „Album Academicum’, R., 1912.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #632.

JANSONS Irma, farmācijas kandidāte.
                * 1901. V 18.
                1930. I 11. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANSONS Jānis, skolotājs.
               *1876. X 14. Ivandes pag.
               1894/1898. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1898/1918. Slokas pagasta Bigauņciema skolas skolotājs, pārzinis,
               1902. Bigauņciema zveinicības biedrības dibinātājs,
               1915/1918. Staraja Rusas latviešu bēgļu skolā,
               1918. Slokas pilsētas pamatskolas pārziņis,
               1938. t.p.amatā,`
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2020.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                              „Rīgas Jūrmalas Vēstnesis’ #28/1938.

JANSONS Jānis, priesteris.
                *1878. IV 07. Kārzdabas pag.
                Beidzis Kārzdabas draudzes skolu,
                1889/1893. beidzis Rīgas garīgo skolu,
                1893/1900. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1900/1901. Liepājas Sv. Trijādības baznīcas skolotājs psalmotājs,
                1901/1905. beidzis Pēterpils garīgo akadēmiju,
                 Dibināja pareizticīgo latviešu draudzi Pēterpilī,
                1905/1907. Valmieras skolotāju semināra skolotājs,
                1907/1909. Valmieras sieviešu ģimnāzijas skolotājs,
                1907/1909. Sv. Sergeja pareizticīgo draudzes pārzinis Valmierā,
                199/1918. „Pareizticīgo Latviešu Vēstneša“ redaktors,
                1909/1911. Rīgas V. Maldoņa un N. Bogojavļenskas ģimnāzijas skolotājs,
                1909/1911. Rīgas Debesbraukšanas draudzes priesteris,
                1911/1915. Tukuma Sv. Nikolaja draudzes priesteris,
                1911/1915. Tukuma sieviešu ģimnāzijas un Tukuma komercskolas skolotājs,
                1915/1917. Gatčinas latviešu bēgļu ģimnāzijas skolotājs,
                1915/1917. Pēterpils latviešu pareizticīgo draudzes priesteris,
                1916/1917. Carskoje Selo kara mācītājs,
                1917/1924. Dievmātes Anamenijas draudzes Carskoje Selo priesteris,
                1924/1926. Rīgas Debesbraukšanas draudzes priesteris,
                1926/1936. Rīgas garīga semināra rektors,
                1926/1936. Rīgas Katedrāles virspriesteris,
                1926/1938. Rīgas garnizona mācītājs,
                1937. ievēlēts par docentu Latvijas Universitātes pareizticīgo teoloģijas nodaļā,
                1939. Rīgas Katedrāles latviešu un igauņu Pētera Pāvila un vācu Dievmātes
                                piedzimšanas draudžu virspriesteris.
                Avots:       „Students“ # 12/1938.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

JANSONS Jānis Jura d., kapitāns.
               *1880. VI 24. Tukuma apr.; S. Ida dz. Verners.
               Beidzis: Jelgavas pilsētas skolu,
               1901. Artilērijas VI brigādē,
               1901. beidzis: Mācības komandu, jefreitors,
               1902. jaunākais apakšvirsnieks,
               1904. Artilērijas 74. brigādes Baterijas (I) feldfēbelis,
               1905. vecākais apakšvirsnieks,
               1905. Sibīrijas III vieglās artilērijas brigādes Baterijas (VI) instruktors,
               1907. I 11. beidzis: Podpraporščiku skolu, podpraporščiks,
               1914. VII 19. Smagās 20. artilērijas divizionā,
               1915. II 10. paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. XII 21. paaugstināts podporučiks pakāpē,
               1917. VIII 15. paaugstināts poručiks pakāpē,
               1918. VIII 21. atvaļināts,
               1919. II 02. Cēsu II bataljona Rotas (I) virsleitnants,
               1919. VI 09. Ramkas komandants,
               1919. X 06. Latgales partizāņu pulka Rotas (IV) komandieris,
               1920. IV 20. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. II 03.,
               1920. VIII 16. Mežu ekspluatācijas bataljona Darba rotas komandieris,
               1920. X 18. atvaļināts,
               Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
               Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
               Apbalvots:  Sv. Jura ordeņa krustu III un IV šķiru,
               Apbalvots: Sudraba medaļu Par Uzticību Sv. Annas ordeņa lentē.
               Avots:       LVVA 5601-1-2445.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #6374.

JANSONS Jānis Pētera d., virsleitnants,  skolotājs.
               *1890. III 23. Vaidavas pag. + 1944. Vācijā.
               1907/1908. Vaidavas pagasta skolā,
               1912. ieguva skolotāju tiesības,
               1912/1913.privāta ģimnāzijā,
               1914/1915. Siguldas proģimnāzijā,
               1915/1916. Tērbatas Universitātes students,
               1916. beidzis: Odesaas kara skolu,
               1916. XII 29. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1916. XII 31. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1917. III 29. Sakitīt: Jansons III,
               1917. III 29. Beidzis: Praporščiku sagatavo’’sanas kursus pie
                              Rezerves 48. kājnieku brigādēs,
               1918. atvaļināts,
               1918. XII Valmieras apriņķa priekšnieks,
               1919. I 07. Atsevišķā studentu rotā,
               1919. XII 22. atvaļināts,
               1919. Valmieras VIII aizsargu pulka dibinātājs,
               1919/1927. Valmieras valsts vidusskolas skolotājs,
               1921. III 01.  Latvijas Vanagu organizācijas pirmais prezidents,
               1921. Valmieras valsts vidusskolas direktors,
               1927. XI 04. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #2033,
               1932. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2815,
               1933. XI 03. Pļaviņu ģimnāzijas direktors,
               1935. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1758,
               1936. X 30./1940. Cēsu Draudzīgā ģimnāzijas  ģimnāzijas direktors,
               1941/1944. Cēsu ģimnāzijas direktors,
               1944. apcietināts,
               1943. miris Štuthofas nometnē.
               Avots:       LVVA 1632-2-355.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #364/1916.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #98/1917.,
                                             #374/1917.
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                              „Latvijas Skola” #4/1940.;
                              „Laiks’ #43/2003.

JANSONS Jānis Jāņa d., virsleitnants.
               *1891. XI 12. Rīgā
               Pēterpils politehniskā institūta students,
               1914. X 05. Rezerves I automobiļu rotas brīvprātīgais,
               1915. II 04. jaunākais apakšvirsnieks,
               1915. VI 15. Inženieru karaspēka praporščiks,
               1915. VIII 10. Remontu darbnīcu priekšnieks,
               1915. XII 01. Tehniskās darbnīcas priekšnieks,
               1917. I 24. paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. XI 29.,
               1918. atvaļināts,
               1919. VII 02. Valmieras kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
               1919. pārdēvēts par virsleitnantu,
               1920. X 19. atvaļināts,
               1924. III 26. Degradēts par kareivji.
               Avots:       LVVA 5601-2-67.;
                              „Valmieras kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #3395.

JANSONS Jānis Alberts, Dr. phil.
                *1892.Mežotnes pag.
                1927/1930. Beidzis Keļnes Universitāti, Dr. phil.,
                1936. Latvijas Universitātes privātdocents.
                Avots:       „Tēvija” # 15/1944.

JANSONS Jānis Roberts Jāņa d., pulkvedis leitnants.
               *1893. III 12/24. Kursīšu pag.; S. Galina dz. Groc  ovs + 1944. XI 04. Talsos
               1913. Beidzis: Jelgavas reālskolu,
               1913/1914. Jēkaterinburgas kalna institūta students,
               1914. IX 05. Rezerves 50. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
               1914. XI 22. Pētera 88. kājnieku pulka karavīrs,
               1915. I ievainots,
               1915. VIII 28. Rezerves 3. kājnieku bataljona karavīrs,
               1915. XI 15. Peterhofas praporščiku skolas junkurs,
               1916. VIII 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. II 15. Sibīrijas 30. strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1917. I 15. Kājnieku 12. pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1917. V 06. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
               1917. V 09. Skaitīt: Jansons IV,
               1917. VII 20. beidzis: Ložmetēju kursus,
               1917. X 08. Paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. V 19.,
               1917. XII 14. bijis: Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1917. XII 18. atvaļināts,
               1918. VI 05. Tomskas 3. kājnieku pulka virsnieks,
               1918. XII 12. Jenisejskas 4. pulka virsnieks,
               1919. II 20. Imantas pulka Simta (II) virsnieks,
               1919. IV 20/VII 01. piekomandēts: Latviešu Sibīrijas Urālu nacionālai padomei,
               1919. XII 25. Pulka apakšvirsnieku skolā,
               1920. VIII 12. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
               1920. VIII 19. Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
               1923. IX 22. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
               1923. X 16. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara 0[iemiņas zīmi,
               1924. IV 12. Rotas (IV) vada komandieris,
               1924. IX 01. Ložmetēju (II) rotas komandieris,
               1924. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. III 11.,
               1924. XII 24. Kara skolas Ložmetēju nodaļas priekšnieks,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #565,
               1928. XI 18. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1928. II 21. beidzis: Artilērijas virsnieku kursus,
               1930. XII 11. beidzis: Polijas centrālo strēlnieciības skolu Totnā,
               1931. III 01. Virsnieku vietnieku kursu rotas komandieris,
               1931. III 21. Kājnieku nodaļas priekšnieka v.p.i.,
               1931. V 29. Virsnieku ložmetēju kursu vadītāja palīgs,
               1939. X 08. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #55,
               1939. Saimniecības priekšnieks,
               1940. I 1. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1940. I 11,
               1940. X 09. pārskaitīts uz Kājnieku kara skolu,
               1940. atvaļināts,
               1943. Grenadieru XV divīzijas papildu bataljona komandieris,
               1943. Grenadieru 32. pulka bataljona komandieris,
               1943. XI Virsnieku un instruktoru kursu priekšnieks Bolderājā,
               1944. V 15. Latviešu II Robežapsardzības pulka komandieris,
               1944. ievainots pie Pienavas, miris Talsu slimnīcā
               Avots:       LVVA 5601-1-2446,
                              Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #145/1917.
                                             #321/1917., #374/1917.;
                              „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                              „Latvijas enciklopēdija’, Stokholmā, 1985.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #3559.

JANSONS Jānis Aleksandrs Aleksandra d., pulkvedis leitnants.
               * 1895. IV 17. Lugažu pag.; S. Margarita dz. Pauls + 1974. I 03. Kanberā, Austrālijā.
               1915. III 15. Rezerves 171. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
               1915. V 25. Pēterhofas 2. praporščiku skolas junkurs,
               1915. VIII 01. jaunākais apakšvirsnieks,
               1915. VIII 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. VIII 21. Rezerves 175. kājnieku pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
               1915. Kājnieku 71. pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
               1915. XI apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1916. paaugstināts podporučiks pakāpē,
               1916. X 06. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1916. X 19. Rotas (I) komandieris,
               1916. X 21. bataljons pārformēts par pulku,
               1916. XI 28. apbalvots:  Sv. Annas ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti.
               1916. XII 23. kaujas,
               1916. XI 15. paaugstināts. poručiks pakāpē izd. no 1916. IX 11.,
               1917. V 13. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1917. VIII 06. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. III 11.,
               1917. VIII kaujas Nītaurē.,
               1917. IX 21. Kājnieku 299. pulka Bataljona (IV) komandieris,
               1918. III 16. atvaļināts,
               1918. VII 05. Dienvidu frontes štāba virsnieku rezervē,
               1920. II 01. Divīzijas 13. štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
               1919. VII 05. Ogļu raktuvju Pabedinskā grāmatveža palīgs,
               1921. IV 15. atvaļināts,
               1921. V 21. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
               1923. X 08. Mīnu metēju komandas priekšnieks,
               1925. IX 08. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
               1925. IX 19. Rotas (VIII) komandieris,
               1925. IX 19. Rotas (III) komandieris,
               1932. X 02. Instruktoru rotas komandieris,
               1933. XI 16. beidzis: Bataljonu komandieru kursus ar I šķiru,
               1935. IV 30. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris,
               1937. IX 02. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
               1939. XI 06. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #87,
               1939. XI 11. Dobeles kājnieku pulka bataljona komandieris,
               1939. XI 11. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1939. XI 11.,
               1940/1941. Teritoriālā XXIV strēlnieku korpusā,
               1940. IX 27. Pārskaitīts uz Strēlnieku 186. Pulku, štāba priekšnieks,
               1943. Leģiona virsnieks.
               Avots:       LVVA 4254-1-29-113, 5601-1-2440.;
                              XII armijas pavēle # 928/1916.;
                              Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #177/1917.; #187/1917.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #259/1917.;
                              Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #336/1916., #341/1916.,
                                             #353/196., #367/1916.;
                              Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #415/1916., #179/1917.
                              „Valmieras kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.;
                              „Austrālijas Latvietis” #1211/1974.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #1628.

JANSONS Jānis Teodora d., pulkvedis leitnants.
               *1895. XII 30.  Platones pag.; S. Ottilija dz. Švēde  + 1977.XI 04. Rīgā
               1915. VI 05. Beidzis: Jelgavas reālskolu,
               1915/1916. Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātes students,
               1916. IV 15. Pētrhofas II praporščiku skolas junkurs,
               1916. VIII 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. VIII 29. Rezerves 97. kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
               1916. XII 28. Ķīmiskās komandas gāzu instruktors,
               1917. VI 04. beidzis: Gāzu instruktoru kursus,
               1917. VIi 2. Donas 11. Kājnieku pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
               1918. II12. atvaļināts,
               1919. I 12. Jelgavas II brīvprātīgo rotas virsnieks,
               1919. VII 24. Pusrotas (II) komandieris,
               1919. X 01. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
               1921. X 29. beidzis: Kara juridiskus kursus,
               1921. XI 01. Kara tiesu pārvaldes II nodaļas darbvedis,
               1921. XII 07. Kara tiesu pārvaldē,
               1922. XI 01. Kandidāts uz kara tiesu amatu pie Kara virstiesās,
               1923. V 25. beidzis: Kara juridiskus kursus ar I šķiru,
               1923. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1921. IV 01.
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1925. VI 20. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1924. II 02.,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #577,
               1928. XI 18. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1928. XI 18.,
               1935. V 11. Kara virstiesas sekretārs,
               1937. VII 06. Kara virsprokuratūras tieslietu darbu vadītājs,
               1939. Kara virsprokurora kancelejas priekšnieks,
               1940. XII 09. atvaļināts,
               Avots:       LVVA 5601-12447.;
                              „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #1649.

JANSONS Jānis Teodors Dāvida d., ārsts.
                * 1899. IX 08. Drabešu pag.; M. Efrosina, S. Zelma dz. Kalniņš
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1930/1939. Rīgas Pastēra institūta asistents un vadītājs,,
                1932. Tērbatas 23/25,
                1932/1935. Blaumaņa 7,
                1935/1938. Tērbatas 28 -3,
                1939/1944. Rīgas pilsētas veselības pārvaldes ārsts.
                Avots        LVVA 1023-2-13-2, 2942-1-1875.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JANSONS Jēkabs Vladimirs Jāņa d., kapteinis.
               *1894. III 07. Jelgavā; S. Antonijas dz. Vitiņa
               1913. V 31. Beidzis: Jelgavas ģimnāziju,
               1916. VI 01. Pāvila kara skolas junkurs,
               1916. X 12. jaunākais apakšvirsnieks,
               1916. XI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpēizd. 1916. X 01.,
               1916. XII 03. Rezerves 180. kājnieku pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
               1917. III 03. Rezerves 2. ložmetēju pulka strēlnieku rotas jaunākais virsnieks,
               1917. IV 04. Ligovas apriņķa komandants,
               1917. V 12. Ligovas stacijas komandants,
               1917. X 25. paaugstināts podporučiks pakāpē,
               1918. II 18. atvaļināts,
               1919. X 18. Valmieras dzelzceļa mezgla komandants,
               1920. III 27. Daugavpils stacijas komandants,
               1920. IV 01. Apsardzības ministrijas Galvenā štāba Satiksmes daļas priekšnieka palīgs,
               1925. VI 20. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1924. XII 25.,
               1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #47,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1929. IX Armijas štāba Operatīvas daļas Satiksmes nodaļā,
               1940. X 31. atvaļināts.
               Avots:       LVVA 5601-1-2448.;
                              V. Eichenabuma arhīvs #2469.

JANSONS Jūlijs Jāņa d., pulkvedis.
               *1880. XI 28. Savienas pag. + 1937. I 27. Rīgā
               Beidzis: Valkas skolotāju semināru,
               Beidzis: Pleskavas kadetu korpusu, eksternis,
               1899. VII 25. Malojaroslavļas 116. Kājnieku pulka karavīrs,
               1900. VII 20. Viļņas junkuru skolas junkurs,
               1901. XII 23. portupejas junkurs,
               1902. VIII 08. beidzis: paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
               1902. VIII 08. Jurjevas 98. kājnieku pulka instruktors,
               1903. III 03. paaugstināts podporučiks pakāpē ,
               1903. III 03. Ivangorodas 99. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1906. IX 01. paaugstināts poručika spkāpē,
               1910. IV 29. Dvinskas komendanta adjutants,
               1910. IX 01. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
               1912. XI 04. Pečoras 92. kājnieku pulka virsnieks,
               1914. IX 01. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1913. IX 05.,
               1914. IX 28. Rotas komandieris,
               1916. paaugstināts podpolkovniks pakāpē izd. 1915. IX 05.,
               1916. IV 25. Bataljona komandieris,
               1917. III 20. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Bataljona(III) komandieris,
               1917. IV 30. Bataljona (II) komandieris,
               1917. VIII 01. Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
               1917. VIII 14. Armijas XII štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
               1917. XII 12. atvaļināts,
               1918. XII 08. Latvijas armijā,
               1919. II 01. Valmieras kājnieku pulka komandieris,
               1919. VI 14./VII 14. Ziemeļlatvijas karaspēka Austrumfrontes pavēlnieks,
               1919. XI 25. Papildu brigādes komandieris,
               1919. II 18. paaugstināts pulkvedis pakāpē,
               1920. V 02. Armijas Virspavēlnieka štāba virsnieku rezervē,
               1920. VIII 13. Robežapsardzības priekšnieks,
               1920. VIII 17. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #5,
               1920. VIII 18. Lāčplēša kara ordeņa domes loceklis,
               1921. XII 13. apbalvots: Igaunijas Brīvības Krusta I šķiru II pakāpi,
               1922. IV 04. atvaļināts,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1928. XI 01. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa II šķiru #17,
               1930. XI 13. Galvenās intendantūras pārvaldes Mobilizācijas daļas Mobilizācijas
                              nodaļas priekšnieka palīgs,
               1930. V 18. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīnu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1933. V 18. atvaļināts,
               1937. I 30. apbedīts: Brāļu kapos Rīgā.
               Apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
               Apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem, III šķiru ar šķēpiem un banti un IV šķiru,
               Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem, III šķiru ar šķēpiem un banti,
               Avots:       LVVA 5601-1-2449;
                              Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles  #88/1917., #96/1917.,
                                             #134/1917., #144/1917., #204/1917., #233/1917.,
                                             #248/1917.
                              „Valmiera kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                              „Latvijas atbrīvošanas kara kritušie, mirušie’, R., 1938.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                              „Lāčplēsis” #6/1937.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #223.

JANSONS Kārlis Jānis Jēkabs Mārtiņa d., kapteinis.
               *1891. II 13. Alšvangas pag. [Jaunarājs] ; S. Valentīna dz. Cābels. + 1941.
               1913. beidzis: Kuldīgas tirdzniecības skolu,
               1914. VII 19. Kauņas cietokšņa brigādē,
               1915. V 27. Rietumu frontes praporščiku  skolas junkurs,
               1915. VIII 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. VIII 08. Vilkomiras 496. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1917. V 02. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas Maksim
                              jaunākais virsnieks,
               1917. V 02. skaitīt: Jaunsons II,
               1917. VII 06. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. XII 31.,
               1917. X 28. Rotas (VIII) komandieris,
               1917. X 14. Piekomandēts: Sibīrijas V artilērijas brigādei,
               1917. X 15. evakuēts uz hospitālī,
               1917. XI 22. Sibīrijas V artilērijas brigādē,
               1918. I 28. atstājis vienību,
               1919. I 28. Latvijas I neatkarības rotā,
               1919. III 17. Apsardzības ministrijas Apgādes un kara piederumu darbnīcas
                              priekšnieka palīgs,
               1919. VII 02./VIII 09. piekomandēts Anglijas misijai,
               1919 IX 18. Lejas Kurzemes apgabala priekšnieka štābā,
               1920. I 04. Zemgales divīzijas štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
               1920. X 09. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. X 01.,
               921. VI 06. Dobeles kājnieku pulka Instruktoru rotas komandieris,
               1921. IX 03. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #35,
               1927. IX 21. Mīnu metēju komandas priekšnieks,
               1929. I 08. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1931. III 01. Mīnu metēju kamanda pārdēvēta par Kājnieku bateriju,
               1931. VIII 31. beidzis: bataljonu komandieru kursus ar I šķiru,
               1931. apbalvots: Lietuvas Neatkarības 10.gadu jubilejas medaļu,
               1934. Daugavpils pilsētas bārņu tiesas priekšsēdētājs,
               1935. III 20. Rotas (I) komandieris,
               1935. VIII 03. beidzis: Strēlniecības virsnieku kursus,
               1935. X 07. Zemgales divīzijas štāba Daugavpils pilsētas komandants,
               1936. VII 01. Rīgas prefekta vecākais palīgs,
               1936. VII 03. piekomandēts Iekšlietu ministrijai,
               1939. III 18. atvaļināts,
               1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #320,
               1939. X 12. Rīgas policijas prefekts,
               1940. II 17. Piešķirts uzvārds Jaunarājs,
               1941. I 17. notiesāts,
               Apbalvots: Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
               Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               Apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
               Daugavpils latviešu krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
               Avots:       LVVA 1527-1-133-127, 5601-1-2453., 5601-2-675.;
                              Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #258/1917., #334/1917.,
                                             #348/1917.,  362/1917., #374/1917., #378/1917.;
                              “Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Policija” #10/1939.;
                              „Cīņa” #14/1941.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #4276.

JANSONS Kārlis, ārsts.
               * 1892. XII 31. Augstrozes pag.
               1909. ieguva tautskolotāj tiesības pie Valkas reālskolās,
               1909. Pāles Ārciema pagasta skolas skolotājs,
               1914. beidzis Pleskavas skolotāju institūtu,
               1914. Rapinas skolas skolotājs,
               1919/1921. Valmieras vidusskolas skolotājs,
               1921/1935. Rīgas pilsētas 5. Pamatskolas skolotājs,
               1927. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
               1927/1939. Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku ārsts,
               1938. Pētersalas 2,
               1939/1941. Kocēnu Murjāņu pagastu rajona ārsts un
                              Valmieras apriņķa slimnīcas vadītājs,
               Avots:       LVVA 1023-2-13-4.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „Jaunākās Ziņas’ #57/1935.

JANSONS Mārtiņš, skolotājs.
               *1896. VI 08. Umurgas pag. + krievijā
               Beidzis: Limbažu reālģimnāziju,
               1927. Beidzis: Latvijas Universitāti, cand. math.,
               1919/1920. Rīgas kājnieku pulkā,
               1924/1933. Mazsalacas valsts ģimnāzijas skolotājs,
               1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3164,
               1933./1937.  Rūjienas valsts ģimnāzijas direktors,
               1937/1940. Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamenta direktors,
               1941. III 04. apcietināts, dz. Aizputē,
               Latvijas Vanagu Mazsalacas nodaļas divbinātājs un vadonis.
               Avots:       LVVA 4226-1-157.;
                              „Smiltenes Ziņas” #45/1937.;
                              www.nekropole.lv

JANSONS Marija Dmitrija m. dz. Siņeokova, ārste.
                * 1880. VI 19. Stavropolē, Krievijā; M. Katrīna, V. Ernests, profesors.
                1911/1914. Tērbatas Universitātes acu klīnikas ārste,
                1912. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1925/1940. Latvijas Tautas Labklājības ministrijas rajona ārste,
                1930/1938. Rīgas pašvaldības slimo kases ārste,
                1931/1940. Latvijas dzelzceļu Centrālās ambulances ārste,
                1935/1940. Kopējas slimo kases ārste,
                1935/1940. Negadījumu apdrošināšanas biedrības ārste,
                1938. Z. Meierovica b. 2,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas ārste,
                Avots:       LVVA 1023-2-13-3.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JANSONS Mirdza dz. Pētersons, ārste.
                * 1914. X 10.
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Smiltenes slimnīcas asistente,
                1940/1941. Pļaviņu slimnīcas asistente,
                1941/1944. Salaspils rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-45.

JANSONS Nadežda, farmācijas maģistre.
                * 1905. VII 30.
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. III 11. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANSONS Oskars Jāņa d., pulkvedis leitnants.
               *1893. XI 23. Daugavpilī; S. Alīda dz. Perls. + 1941.
               1912. Beidzis; Harkovas skolotāju sabiedrības ģimnāziju,
               1912/1914. Kēnigsbergas Universitātes students,
               1914. IX 15. Izmailovas Leibgvardes pulka karavīrs,
               1915. VI beidzis: Māc’bas komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
               1915. VII 07. Vladimira kara skolas junkurs,
               1915. XI 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. XI 15. Rezerve 200. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1916. V apbalvots: Sv Anaas ordeņa IV šķiru, 
               1916. VI 15. paaugstināts podporučiks pakāpē ,
               1916. IX Bogorodskas 212. Kājnieku pulka Mīnu metēju komandas priekšnieks,
               1916. XI kontuzēts, evakuēts,
               1917. I Brusilovas štāba kontrizlūkošanas nodaļā.,
               1917. VII Slavutovas 611. Kājnieku pulka Mīnu metēju komandas priekšnieks,
               1918. atvaļināts,
               1918.  XII 15. Virsnieku rezerves rotas brīvprātīgais,
               1919. I Līvena nodaļā,
               1919. VI Atsevišķā bataljonā,
               1919. VII 04. Atsevišķā VII strēlnieku bataljona adjutants,
               1919. VIII 21. Liepājas kājnieku pulka adjutants,
               1920. IV 26. Paaugstināts kapitāns pakāpē,
               1923. IX 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,             
               1925. IX 30. Rotas (I) komandieris,
               1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #26,
               1928. V 16. piekomandēts: Robežapsardzībai, Jaunlatgales robežapsardzības
                              apgabala priekšnieks,
               1933. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1933. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1935. IV 06. Robežsargu brigādes Jaunlatgales III bataljona komandieris,
               1935. apbalvots: Igaunijas Ērgļa ordeņa IV šķiru,
               1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1685,
               1935. XI 18. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1935. XI 18.,
               1937. beidzis: Bataljonu komandieru kursus,
               1938. Jaunlatgales bataljons pārdēvēts par Abrenes,
               1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #101 ar šķēpiem,
               1940. VII 29. atvaļināts,
               1940. IX apcietināts,
               1941. iespējams nošauts Krievijā.
               Avots:       LVVA 5601-1-2458;
                              „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā 1926.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #2468.

JANSONS Oskars, ārsts.
                * 1899. VII 02. Rīgā
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1930/1940. Rīgas pilsētas kontrole dienestā,
                1938. Kr. Barona 37-2,
                1941. venerologs Madonā,
                1941/1945. Talsu leprozorija ārsts,
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-18.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANSONS Osvalds Jāņa d., pulkvedis leitnants.
               * 1889. III 13. Rīgā [ no 1940. Salnārs] ; S. Olga dz. Vāpe Bloks
                              + 1956. II 06. Jelgavā.
               1910. IX 06. Beidzis: Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
               1911. beidzis: Mērnieku kursus Pēterburgā,
               1914. VII Zemessargu I brigādes štāba rakstvedis,
               1914. XII Kājnieku 105. Pulka rakstvedis,
               1915. II 15. Viļņas kara skolas junkurs,
               1915. VI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. VI 07. Rezerves 15. Sibīrijas strēlnieku bataljona jaunākais virsnieks,
               1915. IX 23. Rotas (VIII) komandieris,
               1915. XI 22. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona ārrindas komandas priekšnieks,
               1915. XI 22. Skaitīt: Jansons I,
               1916. III 01. Ieroču darbnīcas pārzinis,
               1916. VII 13. A. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. II 01.,
               1916. X 25. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
               1916. XII 07. Ieroču pārzinis,
               1916. XII 23./31. kaujas,
               1917. I 12./20. kaujas,
               1917. XI 26. Ievēlēts Ārrindas komandas priekšnieku,
               1918. IV 23. atvaļināts.
               1919. VI 05. Inženieru sapieru I bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1919. VI 27. Armijas saimniecības pārvaldes Transporta komandieris,
               1921. III 18. Armijas saimniecības pārvaldes Darba bataljona saimniecības priekšnieks,
               1921. III 21. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. IX 10.,
               1923. IX 22. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
               1924. III 01. Darba bataljons pārformēts par Kara transporta bataljonu,
                              saimniecības priekšnieks,
               1924. XI 18. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1924. XI 18.,
               1925. VIII 01. Tukuma Talsu kara apriņķa pārvaldes Reģistracijas daļas darbvedis,
               1927. I 10. Jaunlatgales kara apriņķa pārvaldes priekšnieks,
               1927. XII 24. Jelgavas Bauskas kara apriņķa pārvaldes priekšnieks,
               1929. XI 06. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #943,
               1939. VI 04. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #118,
               1940. VI 28. piešķirts uzvārds Salnārs.          
               1940. VI 29. atvaļināts,
               Avots:       KVKVA 2550-1-125., 3454-1-412.;
                              LVVA 5601-1-2459.;
                              XII armijas pavēle #823/1916.;
                              Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #112/1915.,
                                             #34/1916., #53/1916., #64/1916., #127/1916.,
                                             #226/1916.;
                              Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #67/1917.,
                                             #383/1917., #401/1917., #415/1917.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #224.

JANSONS Otto Mārtiņa d., leitnants.
               *1892. IX 22. Siguldas pag.
               1913. X 15. Kājnieku 151. Pulka karavīrs,
               1914. VIII 01. Beidzis: Mācības komandu, jefreitors,
               1914. VIII 20. Jaunākais apakšvirsnieks,
               1914. XI 03. Apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiru krustu,
               1914. XII 10. Rotas (I) feldfēbelis, paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
               1915. III 03. Paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. II 13.,
               1915. V 10. Ievainots,
               1915. V 10./1919. V vācu gustā,
               1919. VIII 02. Liepājā,
               1919. X 17. Studentu I bataljona Rota (II) brīvprātīgais,
               1920. II 15. Arestēts,
               1920. VIII 01. Degradēts,
               1920. IX 01. Atvaļināts,
               1923. III 24. Atjaunots leitnants pakāpē izd. 1922. II 17.
               Avots:       LVVA 5601-1-2460.
                              V. Eichenbauma arhīvs #6298.

JANSONS Paulis Jura d., virsleitnants.
               * 1895. II 08. Iecavas pag.; M. Līzete, S. Ērika dz. Līsbergs, +1942.
               Beidzis Jelgavas reālskolu,
               1914. XII 01. Nikolaja kara inženieru skolas junkurs,
               1915. VII 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. VII 20.pSapieru 33. bataljona virsnieks, 
               1916. IV 21. Paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1914. XII 01.,
               1916. VIII 03. Piekomandēts: Gvardijas karaspēka Kara ceļu II otrjadā,
               1917. IX 11. paaugstināts poručiks pakāpē,
               1917. XII 22. Sarkanā Krusta lazaretē,
               1918. II 10. atvaļināts,
               1919. VI 17. Deniķina armijā, Sakaru korpusa štāba telegrāfa priekšnieks,
               1919. paaugstināts štābs kaptāns pakāpē izd. 1918. VII 19.,
               1920. I 08. Melnas jūras štābā, guberņas telegrāfa un telefona nodaļas priekšnieks,
               1920. II 14. jaunākais adjutants,
               1920. III 14. atvaļināts,
               1920. V 15. Latvijā,
               1920. VI 04. Armijas tehniskās pārvaldes Administrātīvas daļas Tehniskas nodaļā,
               1920. VI 28 Armijas telegrāfa un telefona darbniču priekšnieka palīgs,
               1921. I 01. Armijas mehāniskās darbnīcas virsnieks,
               1921. III 15. pārformētas par Kara mehāniskām darbnīcām,
               1921. V 01. atvaļināts.
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1934. X 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba rotas vada komandieris,
               1935. VII 15. Štāba rotas komandieris,
               1936. VII 15. Štāba bataljona komandiera palīgs,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #864,
               1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1941. VI 14. deportēts,
               Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
               Apbalvots:  Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               Lauksaimniecības kameras loceklis,
               Vircavas pagasta padomes priekšsēdētājs,
               Frank Vircavas Sesavas lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
               Jelgavas melnraibo sūgas lopu audzēšanas biedrības priekšnieks,
               Kroņu Vircavas mednieku biedrības priekšnieks,
               Piensaimnieku sabiedrības „Zemgale” revīzijas komisijas priekšnieks,
               Zemgales kredītbiedrības padomes loceklis,
               Vircava pagasta Lielreksteļu māju īpašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-527-125.,  1640-1-820., 5601-1-2461.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #6033.

JANSONS Valters, lauksaimnieks.
                *1905. VIII 21. Cīrgaļu pag.
                1939/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības revīzijas
                                komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.

JANSONS Vera, ārste.
                Sk. Kalevics Vera.

JANSONS Vera, arhitekte.
                * 1915. VI 18. Rīgā.    
                1942. XII 14. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

JANSONS Vera, farmācijas maģistrs.
                * 1915. VII 02. Rīgā.
                1941. VII 15. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANSONS Verners Kārļa d., virsleitnants.
               *1894. VIII 21/08. Jelgavā
               Beidzis: Jelgavas kroņa ģimnāziju,
               1915. Ķijevas Universitātes students,
               1916. VI 05. Tiflisas Mihailovskas kājnieku kara skolu,
               1916. X 20. Jaunākais apakšvirsnieks,
               1916. XI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. XI 04. Rezerves 223. Kājnieku pulkā,
               1917. VII 26.  Latviešu strēlnieku reserves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
               1917. VII 31. skaitīt: Jansons VI,
               1917. IX 01. beidzis: Bumbu metēju kursus pie Rezerves 48. Kājnieku brigādēs,
               1917. X 20. Tukuma latviešu strēlnieku pulkā,
               1917. XII 01. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. XI 01.,
               1918. II 10. atvaļināts,
               1918. VII 20. Tautas armijā,
               1918. VIII 01. Samaras I strēlnieku brigādē,
               1918. IX 01. Semlevas 223. strēlnieku pulkā,
               1918. XII 01. Strēlnieku kadru 3. pulkā,
               1918. XII 10. piekomandēts: Strēlnieku I kadru divīzijas atsevišķās daļas darbvedis,
               1919. I 04. Strēlnieku kadru 10. pulkā,
               1919. II 01. Imantas pulka tieslietu darbvedis, II leitnants,
               1919. XI 01. Simta (I) virsnieks,
               1920. XI 25. Apakšvirsnieku kurus virsnieks,
               1920. V 26. Latvijā,
               1920. VII 15. Atvaļināts pie Tiesu palātās,
               1923. X 02. Apstiprināts rezerves virsleitnants pakāpē.
               Avots:       LVVA 5601-1-677.;
                              Latviešu strēlnieku reserves pulka pavēles #228/1917., #231/1917.
                                             #389/1917.

JANSONS Voldemārs, ārsts.
                * 1912.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Liepājas kara slimnīcā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JANSONS Žanis, sabiedrisks darbinieks.
                *1899. XII 06. Vānes pag.
                1920/1922. Jātnieku pulka karavīrs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1940. Tukuma aizsargu pulka Vānes nodaļas priekšnieks,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi,
                Vānes pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Vānes pagasta Jaunupenienu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JANŠTEINS Jūlijs, ārsts.
                * 1903.VI 26. Lēdurgas pag.
                1833. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1936. Latvijas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas ārsts,
                1936/1937. Kokneses pagasta rajona ārsts,
                1937/1941. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asistents,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas asistents.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-14.

JARMERŠTEDTS Ērihs, ārsts.
                * 1893.
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Tirgoņu 12, Liepājā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JASENAS Janina prec. Adolfi Simeona m., arhitekte.
                * 1910. XII 25. Rīgā.; V. Haralds + 1990. Vācijā
                1928. Beigusi Rīgas lietuviešu ģimnāziju,
                1928/1939. I 14. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1933/1934. Lietuviešu studentu biedrības „Viltys” priekšsēdētāja,
                1934/1942. Rīgas lietuviešu ģimnāzijas skolotāja,
                1940/1944. Rīgas pilsētas IX pamatskolas skolotāja,
                1944/1990. Vācijā,
                Latvijas arhitektu biedrības biedre.
                Avots:       Alīda Zigmunde, RTU.

JASENAS Kazimirs Simeona d., Monsinjors, prelāts, prāvests.
               *1867. IX 05./19. Velšu ciemā, Lietuva + 1950. XI 15. Liepājā
               Beidzis: Jelgavas ģimnāziju,
               1885/1889. Beidzis; Kauņas priesteru semināru,
               1890/1892. Trišku ticības mācības skolotājs,
               1892/1893. Ticības mācības skolotājs Jelgavā,
               1893/1896. administrators Lamiņos,
               1896/1902. Administrators Brūnavā,
               1902/1944. Jelgavas katoļu draudzes prāvests,
               1920. IX 01./1940. Jelgavas I valsts ģimnāzijas skolotājs,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #909.,
               1930. II 24. apbalvots: Lietuvas Vitauta Dīža ordeņi,
               1931. apbalvots: Lietuvas neatkarības 10.gadu jubilejas medaļu,
               Jelgavas leišu biedrības priekšnieks,
               Jelgavas pilsētas domnieks.
               Avots:       LVVA 1632-2-347. ;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Latvija Amerikā” #63/1954.

JASINSKIS Lolijs, ārsts.
                * 1896.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Visbijas pr. 20.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĀTNIEKS Alberts Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1891. VI 06. Rundāles pag. + 1942. IV 28. Vjatlagā, Krievijā
                1910. beidzis Jaņišķeles lauksaimniecības skolu,
                1911. Kauņas guberņas Lejas Linkuču māju īpašnieks,
                1924. Paņemunes Stiļķenpamušu muižas īpašnieks,
                1924. Grenstāles piensaimnieku sabiedrības dibinātājas un priekšsēdētājs,
                1936. IX 05. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņi no
                                Zemkopības ministrijas,
                1936/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1941. VI 14. deportēts, dz. Panemunes pag. Jātnieki,
                Grenstāles lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Bauskas lauksaimniecības krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
                Paņemunes ev. lut. Draudzes priekšnieks,
                Panemunes aizsargu nodaļas aizsargs.
                Avots:       LVVA 1303-2-77-34.;
                                LVA 1987-1-14227.;
                                www.nekropole.lv

JĀTNIEKS Arnolds Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
               *1893. II 25. Rundāles pag. + 1942. IV 23. Vjatlagā,  Krievijā
               1919. Bauskas bataljonā,
               1919/1921. Jelgavas kājnieku pulka seržants,
               1930/1940. Aizsargu organizācijā,
               1930. IV 01. Bauskas XIII aizsargu pulka Rundāles nodaļas priekšnieks,
               1941. VI 14. deportēts, dzīvo: Rundāles pagasta Jātnieki,
               Rundāles pagasta padomes loceklis,
               Pilsrundāles piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis, kasieris,
               Pilsrundāles muižas nomnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-191-74.;
                              LVA 1987-1-14586.

JAUCIS Mirdza, ārste.
                * 1915. III 08. Bikstu pag.
                1941. VII 18. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1941/1944. Jelgavas poliklīnikas ārste,
                1941. Vārpu 21-3, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-20.

JAUDZEMS Staņislavs Andreja d., skolotājs.
                * 1890. IX 08. Rušonu pag.; M. Veronika, S. Alma dz. Kalniņš. + 1969. III 31.
                Beidzis Tērbata ģimnāziju,
                Beidzis Pēterpils Politehnisko institūtu,
                1915. II 15. beidzis virsnieku pārbaudes kursus Pēterpilī, rezerves praporščiks,
                1915/1916. Krievijas armijas virsnieks,
                1918/1922. Tautas padomes loceklis,
                1921. rezerves leitnants,
                1921. Rēzeknes valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1921/1923. Rēzeknes valsts ģimnāzijas direktors,
                1923. I 27.-1926. XII 18. Izglītības ministra biedrs,
                1927. VI 14.-VIII 15. Skolu departamenta direktors Latgales lietās,
                15.08.1927. Krāslavas valsts vidusskolas direktors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 465,
                01.12.1934/ 1940. Rēzeknes valsts ģimnāzijas un komercskolas direktors,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 20. Rēzeknes XVII aizsargu pulka štāba rotas vada komandieris,
                1939. VI 26. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                               Atzinības Krusta III šķīru,
                1939. IX 23. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Štāba rotas komandiera palīgs,
                1941/1944. Rēzeknes Valsts skolotāju institūta duirektors,
                Latvijas profesiju kameras vice priekšsēdētājs,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-61, 1640-1-527-393.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JAUDZEMS Staņislavs, ārsts.
                * 1906. XII 09. Bērzpils pag. + 1986. XII 26. Toledo, ASV
                1928. Beidzis Aglonas ģimnāziju,
                1930/1938. Robežsargu brigādes Abrenes III bataljona ārsts,
                1936/1938. Rīgas kājnieku pulkā,
                1938. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Baltinavas rajona ārsts,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 01. Bārenes XIX aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1940. Rotas (VI) ārsts,
                1943/1945. Leģiona ārsts,
                Latvijas Sarkana Krusta veselības kopšanas punkta pārzinis,
                Korporācijas Luciania filistrs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-44, 1640-1-528-325.;
                                „www.latgalesdati.lv”

JAUDŽIMS Georgs Jurģis, mācītājs.
                * 1908. VII 10. Lietuvā
                1940. V 21. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. ordinēts Kauņā.
                Avots:       Svētdienas Rīts # 23/1940.

JAUNALKSNIS Ādolfs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. VIII 08. Rozulas pag. + 1988. I 01.  Black Hawk, ASV
                1919/1921. Cēsu kājnieku pulka seržants,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 26. Cēsu X aizsargu pulka Rozulas pagasta
                                aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #2748,
                1942. IV 08. Cēsu apriņķa pilsētu un pagastu brīvprātīgo organizēšanas
                                komitejas loceklis no Rozulas pagastā,
                1944. IV 27. Rozulas pagasta vecākais,
                Straupes ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Straupes lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Rozulas pagasta padomes loceklis,
                Rozulas apdrošināšanas biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Rozulas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Rozulas pagasta Baiciemu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                Cēsu Vēstis #289/1939., #15/1942., #17/1944.

JAUNBĒRZS Aleksandrs Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1882. VIII 10. Dzelzavas pag.: M. Jette, S. Aleksandra dz. Perlbahs
                1907. XI 09. Izturēja pārbaudījumu uz zaurjad kara ierēdņa tiesībām
                                pie Kājnieku 24. Divīzijas štāba,
                1915/1918. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona/pulka kara laika ierēdnis,
                1915. bataljona kasieris kvartitirmeisters, zaurjad kara ierēdnis,
                1916. I 31. apbalvots ar Sudraba medaļu uz Sv. Staņislava ordeņa lentes,
                1916. VIII 29. Bataljona saimniecības daļas darbvedis, kara laika ierēdnis,
                1919/1922. Rīgas apriņķa valdes priekšsēdētājs,
                1919. Iekšlietu ministrijas Pašvaldības departamenta Pilsētu nodaļas vadītājs,
                1920/1922. Satversmes sapulces deputāts no Latviešu zemnieku savienības,
                1922/1940. Ikšķiles draudzes valdes loceklis,
                1928/1934. Iekšlietu ministrijas Rīgas apriņķa pārvaldes Revīzijas
                                komisijas priekšsēdētājs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1306,
                1934/1938. Iekšlietu ministrijas Pašvaldības departamenta
                                Pilsētu nodaļas vadītājs
                1935. VIII 30. Rīgas V aizsargu pulka Štāba rotas saimniecības priekšnieks,
                1938. pensionēts,
                Ikšķiles lauksaimniecības biedrības priekšnieks
                Rīgas apriņķa valdes priekšsēdētājs,
                Krājaizdevu sabiedrības Jugla padomes priekšsēdētājs,
                Iekšlietu ministrijas Pilsētu nodaļas vadītājs,
                A/S „Apavi” valdes loceklis,
                Satversmes sapulces loceklis,
                Ikšķiles pagasta Dobelnieku māju un dzirnavu īpašnieks,
                Dzīvo Ģertrūdes 61-6, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-134.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #60/1916,
                                                #265/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #400/1917,
                                                #404/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zeme” #141/1938.;
                                „Ogres Ziņas” #18/1938.

JAUNDALDERS Teodors Mārtiņa d., virsleitnants.
               * 1894. X 14. Saukas pag. [Fedors] + 1951. XII 09. Omskas apg., Krievijā. 
               Beidzis; Maskavas 3. Kadetu korpusu, eksternis,
               1914. XII 03. Viļņas kara skolas junkurs,
               1915. VI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. VI 20. Sibīrijas 20. strēlnieku rezerve spula Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
               1915. X 21. Sibīrijas 30. strēlnieku pulka Rotas (I) komandiera v.p.i.,
               1916. III 15. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1917. I 01. Paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. II 01.,
               1916. XI 18. Sibīrijas 59. strēlnieku pulkā,
               1917. III 26. ievainots, evakuēts,
               1917. X 21. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1918. vācu gūstā.
               1918/1919. Saukas pagastā,
               1919. VII 02. Austrumu frontes rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1919. VIII 08. Siguldas kājnieku pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
               1919. VIII 12. Siguldas kājnieku pulks pārdēvēts par Rīgas, Rotas (XII) vada komandieris,
               1920. II 13. Cēsu kājnieku pulka Rotas V vada komandieris,
               1920. IV 04. Rotas (V) vada komandieris,
               1920. IV 04. Rotas (VII) komandieris,
               1920. VII 18. Rotas (VI) vada komandieris,
               1920. XII 04. Ložmetēju rotas vada komandieris,
               1921. III 21. Rotas (I) vada komandieris,
               1921. V 25. atvaļināts,
               1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #641,
               1921. lauksaimnieks Saukas pagasta Ūbelānos,
               1949. III 25. Deportēts,
               Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
               Avots:       KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                              LVVA 5434-1-75-75, 5601-1-2480.;
                              Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #299/1917., #300/1917.
                              „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                              „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1936.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                              V Eichenbauma arhīvs #3995.

JAUNKALNS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                *1894. II 10. Dundagas pag.
                1915/1919. Krievijas armijā, karavīrs, praporščiks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Tukuma aizsargu pulka II bataljona farmaceits,
                Jaunpils aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JAUNOZOLS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. VI 03. Blomu pag.
                1924/1925. Siguldas kājnieku pulka seržants,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. IX 10. Valkas VII aizsargu pulka Bilskas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”
                Bilskas pagasta Zilapu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-87.

JAUNSKUNGS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. X 05. Apriķu pag.
                1928/1929. Aizputes Kuldīgas kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VII 05. Aizputes VI aizsargu pulka Apriķu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi,
                Apriķu pagasta revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-486.

JAUNTIRANS Teodors Pētera d., virsleitnants.
               * 1897. I 31/II 13. Skujienes pag.  + 1952. I 15. Hamburgā, Vācijā
               Beidzis: Cēsu augstāko pirmsskolu,
               1916. II 17. Rezerves 171. Kājnieku pulka karavīrs,
               1916/1917. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
               1917. V 11. Zimeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
               1917. VII 27. Jaunākais apakšvirsnieks,
               1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1918. II atvaļināts,
               1918. XI 25. Rīgas I apsardzības rotā,
               1919. VI 28. Cēsu kājnieku pulka Rezerves rotas jaunākais virsnieks,
               1919. VII 28. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
               1919. X 09./XII 08. Instruktoru rotas komandieris,
               1920. II 05. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XI 27.,
               1920. VI 15./X 10. Rotas (XI) komandieris,
               1920. X 09./1921. V 21. Rotas (II) komandieris,
               1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #588,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1925. XII 03. Rotas (II) vada komandieris,
               1925. IX 01. beidzis: Virsnieku kursus ar Išķiru,
               1926. XII 18. Rotas (III) vada komandieris,
               1927. X 14. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1927. XII 07. Vada komandieris,   
               1928. IX 12. Rotas (II) vada komandieris,
               1928. XI 28. apbalvots: Latvijas brīvības cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1928. I 10. atvaļināts,
               1929. Liepas pagasta krājaizdevu sabiedrības grāmatveža palīgs,
               1943. Grenadieru 32. Pulka Rotas (III) komandieris,
               1944. I 01. apbalvots: Dzelzs Krusta I pakāpi,
               1944. apbalvots: dzelzs Krusta II pakāpi,
               1944. Bataljona komandieris, hauptšturmfīrers,
               1945. gūstā Beļģijā,
               Cēsu X aizsargu pulka bataljona komandieris.
               Avots:       LVVA 5601-1-2490.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #292/1917.,
                                             #359/1917., #371/1917., #383/1917.;
                              „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1936.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                              „Latvieši Dzelzskrustnieki’, R., 2005.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #227.

JAUNZEMS Alfrēds, ārsts.
               * 1903. V 13. Medzes pag.
               1934. beidzis Latvijas Universitāti,
               1934. dzelzceļu aizsargu pulka Bataljona (I) ārsts,
               1934/1940. Biķernieku tuberkulozes sanatorijas ārsts,
               1939/1940. Rīgas pilsētas tirdzniecības pārvaldes ārsts,
               1940/1945. Kuldīgas rajona ambulances un Kuldīgas pilsētas slimnīcas ārsts.
               Avots:       LVVA 1023-2-1013-41.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks’, R., 1934.;
                              «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAUNZEMS Ansis Hugo Andreja d., virsleitnants.
               *1898. XI 29. Salas pag.
               Beidzis; Dubultu vīriešu ģimnāziju,
               1916. I 10. Rezerves 58. Kājnieku pulka Rotas (XIII) brīvprātīgais,
               1916. V beidzis: Mācības komandu, jefreitors,
               1916. V 20. Voroņežas I praporščiku skolas junkurs,
               1916. VIII 26. Beidzis: vecākais apakšvirsnieks,
               1916. IX Strēlnieku 8. Pulka Rotas (IV) vada komandieris,
               1916. XI apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
               1917. II 10. Paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. I 16.,
               1917. III 28. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu,
               1917. V Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) Vada komandieris,
               1917. VIII 26. Piekomandēts pulka štābam,
               1917. X 10. Paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. VII 26.,
               1917. XII 17./1918. VIII 01. Petrogrādas  Valsts Bankas grāmatvedis,
               1918. VIII 05. Sarkanā Armijā, Neveles 44. Strēlnieku pulka Rotas (VIII) komandieris,
               1918. XI 10. Adjutants,
               1919. I 05. Slimnīcā,
               1920. VIII/1921. VIII Ukrainas armijā, instruktors,
               1921. IX 26. Rīgā,
               1921. XII 10. Galvenās artilērijas noliktavas komandiera palīgs,
               1922. V 01. Noliktavas rotas vada komandieris,
               1922. IX 12. Virssardzē,
               1923. II 08. Kara tiesas lēmums ieskaitīts par karavīru
               1923. III 01 atvaļināts,
               1925/1926. Majoru dzelzceļa stacijas priekšnieka palīgs.
               Avots:       LVVA 5601-1- 2492.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #6087.

JAUNZEMS Attis Jāņa d., mācītājs.
               * 1893. II 28. Kokmuižas pag. [arī Otto] ; T. Apsīšu Jēkabs, M. Beate dz. Krievs,
                              S. Biruta dz. Celmiņš.+ 1941. VI 29. Salaspilī
               Beidzis Tērbatas Universitāti,
               1919. VI 09. ordinēts,
               1919/1930. Gaujienas ev. lut. draudzes mācītājs,
               1920/1922. Opekalna ev. lut. draudzes vikārs,
               1930/1931. Jelgavas Vienības ev. lut. draudzes mācītājs,
               1932/1940. Ventspils valsts ģimnāzijas direktors,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. VIII 09. Ventspils II aizsargu pulka mācītājs,
               1935/1936. Zemītes ev. lut. draudzes mācītājs,
               1936/1941. Piltenes iecirkņa prāvests,
               1939. bijis Izglītības ministrijas Vidusskolu direktora biedrs,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. stadīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņi.
               Avots:       LVVA 1640-1-520-210., 1640-1-820.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                              „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.,
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.;
                              „Tēvija” # 3/1941.

JAUNZEMS Eduards, tirgotājs.
                *1874. X 15. + 1927. IX 04.
                Firmas „Ed. Jaunsems & b-ri”, tabakas preces un čaulīšu
                                darbnīcas Brīvības 40. īpašnieks.
                Dz. Ģertrūdes 7-3.
                Apbedīts Meža kaps Rīgā.
                Avots:       „Jaunākas Ziņas” # 198/1927.;
                                „Rīgas adrešu grāmata”, R., 1925.

JAUNZEMS Feliks, sabiedrisks darbinieks.
                *1897. III 01. Kalnciema pag.
                Beidzis Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti,
                Beidzis Maskavas II praporščiku skolu,
                1917/1918. Kājnieku 213. pulka jaunākais virsnieks,
                1919/1920. Armijas Virspavēlnieka štāba Jūras daļas leitnants,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1940. Tukuma aizsargu pulka II bataljona adjutants,
                Irlavas valsts zēnu audzināšanas saimniecības vadītājs,
                Irlavas lauksaimniecības biedrības „Vārpa” valdes loceklis,
                Irlavas Sarkanā Krusta nodaļas revīzijas komisijas loceklis,
                Kalnciema pagasta Kviešu Jaunzemju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JAUNZEMS Fricis Antona d., virsleitnants.
                * 1894. I 15. Akmenes pag.
                1915/1918.                Krievijas armijas virsnieks,
                1919/1920. Studentu bataljona vada komandieris,
                1920/1921. Tanku diviziona Rotas (IV) komandieris,
                1921. IV 09. Jelgavas kājnieku pulka vada komandieris,
                1922. X 11. beidzis Virsnieku kursus, ar I šķiru,
                1923. VII 16. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. II 17. Galvenās artilērijas noliktavas virsnieks, apstiprināts
                                virsleitnants pakāpē izd. 1915. VI 16.,
                1925. VIII 15. Armijas komandiera štāba Inspekcijas daļas virsnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1148,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 02. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II) vada komandieris,
                Rīgas pilsētas I ģimnāzijas skolotājs,
                Dzīvo Marijas 63-15.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-136.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1625

JAUNZEMS Jānis Jāņa d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1884. V 27. Kokmuižas pag.; T. Rakstnieks Apsīšu Jēkabs,
                               M. Beate dz. Krievs, S. Evelīne dz. Goldbergs.
                               + 1946. XII 07. Eslingenē, Vācijā
                1897. beidzis Vecgulbenes draudzes skolu,
                1904. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1911/1914. Tērbatas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas asistents,
                1914. Dr. med.,
                1914. VII zemessargu 98. Kājnieku družīnas vecākais ārsts,
                1914. IX Rezerves 213. Hospitāļa vecākais ordinators,
                1917. atvaļināts,
                1918. privātprakse Tērbatā,
                1919. V 10. Igaunijas armijas 2. Hospitāļa vecākais ordinators,
                1919. VI 26. Ziemeļlatvijas brigādes pārsiešanas nodaļas vecākais ārsts,
                1919. VII Vidzemes divīzijas ārsts,
                1919.. IX Rīgas kara slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas vadītājs,
                1919/1938. Blaumaņa 13,
                1921. VI apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1927. IV 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 265,
                1940. XI 30. atvaļināts,
                1941/1943. Rīgas pilsētas II, III un V poliklīniku ķirurgs,
                1942. H. Gēringa 17-3,
                1944. Vācijā,
                Rīgas Latviešu biedrības rūnas vīrs,
                Latvijas Sarkanā Krusta valdes loceklis,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru,
                Apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II un III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-42, 2942-1-1887.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.

JAUNZEMS Jānis, ārsts.
                * 1903. X 09. Veclaicenes pag.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1933/1941. Rīgas pilsētas skolu ārsts,
                1934/1940. Rīgas I valsts ģimnāzijas ārsts,
                1934/1939. Rīgas pilsētas slimo kases III ambulances ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas valdes veselības pārvaldē.
                1938. Tērbatas 20,
                1942. Kr. Barona 25-6.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-43.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAUNZEMS Kārlis, mācītājs.
                *1904. VI 11.
                1932. X 31. ordinēts par Dobeles prāvesta iecirkņa vikāru,
                1934. IV 26. apstiprināts par Krusta draudzes mācītāju,
                1934/1936. Krusta draudzes mācītājs, Pudiķu 3.,
                1936. VIII 21. atcelts no Krusta draudzes mācītāja amatā,
                1943. IV 16. atņemtas mācītāja tiesības.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                                “Svētdienas Rīts” # 19/1934., # 43/1936.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 19/1943.

JAUNZEMS Lizete Irma, ārste.
                * 1909. I 30. Ventspilī
                1940. X 05. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1945. Popes rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-40.

JAUNZEMS Otto, mācītājs.
                Sk. Jaunzems Attis.

JAUNZEMS Pauls, mācītājs.
               * 1910. VI 07. Salaspils pag. + 1983. X 22. Mančesterā, ASV
               1939. beidzis: Latvijas Universitāti,
               1939. VI 04. ordinēts,
               1939. Rīgas apriņķa iecirkņa prāvesta rīcībā, Apriķu, Lielvārdes, Allažu un Vangažu
                              draudzēs,
               1944/1950. Zviedrijā: latviešu bēgļu mācītājs Sv. Nikolaja draudze  Gēteborgā
                              un Dienvidzviedrijā,
               1950. ASV,
               1953/1961. mācītājs: Cionas vācu draudzē Harisburgā,
               1961/1969. Sv. Jēkaba draudze Altūnā,
               1969. Ņujorkas Zviedru amerikāņu Betlemes draudzes mācītājs,
               1975. pensionēts, Austrumu apgabala vikārmācītājs,
               1975./1981. mācītājs Mančesterā.
               Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                              „Laiks” #56/1969., #45/1979.;
                              „Latvija Amerikā” #2/1981.;
                              „Londonas Avīze’ #1898/1983.

JAUNZEMS Roberts, robežsargs.
               *1897. X 27. Vircavas pag.
               1919/1922. Jēkabpils Bauskas kara apriņķa pārvaldes medfeldšeris,
               1922/1935. Robežapsardzībā robežuzraugs,
               1935. V 11. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
               1935. IX 25. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi #2768,
               1935/1940. Robežsargu brigādes XV atsevišķās rotas robežuzraugs,
               1936. IV 06. Ilūkstes XII aizsargu pulka ieroču pārzinis.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-59.;
                              „Valdības Vēstnesis” #262/1935.

JAUNZEMS Valters, ārsts.
                * 1896.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Kr. Barona 7/9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAVIČS Hiršs, ārsts.
                * 1901.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Marijas 22.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAVIČS Izaks, ārsts.
                * 1903.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. Marijas 22.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAVORSKIS Izraels, ārsts.
                * 1881.
                1907. beidzis Harkovas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Kr. Barona 23.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAVORSKIS Lazars, ārsts.
                * 1910.
                1934. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Slokas 106.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĒČKALĒJS Jānis Augusts, sabiedriskais darbinieks.
                *1883. VI 05. Milzkalnes pag.
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Milzkalnes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības krusta V šķīru # 484,
                Milzkalnes pagasta valdes sekretārs,
                Milzkalnes pasta nodaļas pārzinis,
                Šlokenbekas apdrošināšanas biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Milzkalnes biškopības biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Milzkalnes lauksaimniecības biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Milzkalnes meliorācijas sabiedrības „Slocene” dibinātājs un valdes loceklis,
                Milzkalnes meliorācijas sabiedrības „Pulkare” dibinātājs un valdes loceklis,
                Latvijas pagastu darbvežu biedrības Tukuma nodaļas valdes loceklis,
                Milzkalnes pagasta „Nomaļu” māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-59., 1640-1-525.

JEDUŠS Jānis, prāvests.
                * 1896. IX 03. Līvānu pag. + 1968. VI 25.
                Beidzis Romas katoļu Garīgo semināru,
                1925. ordinēts,
                1925/1928. Rēzeknes draudzes vikārs,
                1928/1930. Viļānu draudzes vikārs,
                1930/1931. Kombuļu draudzes prāvests,
                1931/1937. Aglonas draudzes vikārs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1944. Rozentovas draudzes prāvests,
                1938. III 28. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (I)mācītājs,
                1939. V 01. Rotas (VII) mācītājs, 
                1944/1948. Nīdermuižas draudzes prāvests,
                1948/1949. Bukmuižas draudzes prāvests,
                1949/1950. Stirnienes draudzes prāvests,
                1950/1951. Atašienes draudzes prāvests,
                1951/1954. Rudzātu draudzes prāvests,
                1954/1955. Krāslavas draudzes vikārs,
                1954/1956. Stoļervas draudzes prāvests,
                1956/1965. Skaistas draudzes prāvests,
                Apbedīts Stiglavas draudzes pīrovas kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-388.;
                               „Preiļu bibliotēka’;
                               „Krāslavas bibliotēka”

JEFIMOVS Sergijs, priesteris.
                *1878. VII 13. Nižņij Novgorodā.
                1900. beidzis Nižnij Novgorodas garīgo semināru,
                1901. III 04. Iesvētīts par priesteri,
                1913/1917. Pleskavas eparhijas misionārs,
                1917/1920. Krievijas armijas kara priesteris,
                1920. Vec Slobodas un Jelgavas latviešu drudžu priesteris,
                1927. Jaunlatgales draudzes priesteris,
                1933. t. p. amatā,
                1939. bij. Abrenes Sv. Nikolaja draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-169-23.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

JEGELĀNS Julijans, Cand. oec.
                * 1898. IV 19. Višķu pag.; S. Ludmilla dz. Dobels.
                1917. beidzis Tambovas reālskolu.
                1922/1929. Latvijas Universitātē,
                1922. II 01. Centrālā zemes ierīcības komisijas darbvedis,
                1925. I 20. referents,
                1925. I 27. Latvijas hipotēku bankā – darbvedis,
                1928. I 31. beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības nodaļu,
                1929. II 05. ieguva Cand. oec. grādu,
                1929. VIII 08. pilnvarotājs,
                1933.I 17. iec. par pilnvarotāju un Aizdevumu izsniegšanas daļas vadītāju,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 40.
                Būvniecības A/S „Inž. A. Razums“ valdes loceklis,
                Latviešu tautsaimnieku biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-135.

JEGERMANS Jānis, ārsts.
                * 1895.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Brīvības 19.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JEGERMANS Osvalds Vilhelms, sabiedrisks darbinieks.
               *1876. I 28. Aizdzīres pag. [Jaegermann]
               1912. Dārza viesnīcas īpašnieks Kandavā, Sabiles ielā 3,.
               1922/1928.  Kandavas pilsētas galva,
               1933. V 04. apbalvots: Par izcilus nopelniem ugunsdzēsība II šķiru,
               1933. bijis: Kandavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks.
               1936. I 01./1939. XI 08. Kandavas alus noliktavas īpašnieks, Sabiles ielā #5,
               1939. bijis: Kandavas krājaizdevu sabiedrības valdes locekli,
               1939. XI 08. izceļojis uz Vāciju, dzīvo Sabiles 3, Kandavā.
               Avots:       „Jaunā Nedēļā” #46/1927.;
                              „Ugunsdzēsējs” #6/1933.;
                              “Jaunākās Ziņas” #201/1935.;
                              „Ekonomists” #17/1939.;
                              „Valdības Vēstnesis’ #2/1936., #256/1939., #107/1940.

JĒGERS Nikolajs, farmācijas kandidāts.
                * 1897. VII 29.
                1930. I 11. beidzis Latvijas Universitāti , farmācijas kandidāts.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

JĒGERS Pauls, ārsts.
                * 1898. XII 16. Dobeles pag.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1924/1940. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1935/1940. Centrālās kopējas slimo kases ambulances ārsts,
                1940/1944. Rīgas pilsētas IV slimnīcas ārsts,
                1940/1944. Centrā rajona poliklīnikas ārsts,
                1942. Ventspils 55-2.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-39.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JĒGERS Veronika, ārste.
                Sk. Gailītis Veronika.

JEGOROVS Konstantīns, ārsts.
                * 1889. V 25. Nikopolē, Krievijā
                1913. beidzis Harkovas Universitāti,
                1913/1914. Pēterpils sieviešu medicīnas institūta klīnikas ārsts,
                1914/1917. Krievijas armijas kara ārsts,
                1918/1921. Jekaterinodaras pilsētas lipīgo slimnīcas ārsts,
                1921/1924. Kalupes rajona ārsts,
                1924/1934. Dagdas slimnīcas ārsts,
                1934/1940. Andrupenes rajona ārsts,
                1940/1944. Višķu rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-38.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JĒKABSONS Ādams, skolotājs.
                * 1897. VII 26.
                1922. beidzis Rīgas skolotāju sagatavošanas kursus,
                1922/1923. Rudbāržu pagasta „Lēnu“ pamatskolas skolotājs,
                1923/1924. Turlavas pagasta „Vilgales“ pamatskolas skolotājs,
                1924/1927. Liepājas pilsētas 12. latviešu pamatskolas skolotājs,
                1927/1935. Liepājas pilsētas „Čakstes“ pamatskolas skolotājs,
                1935/1940. Liepājas pilsētas „Kalpaka“ pamatskolas pārzinis,
                1939. VII 26. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1094..
                Avots:       LVVA 1632-2-364-64.

JĒKABSONS Aleksandrs, gleznotājs.
                *1889. VIII 19. + 1928. VIII 16.
                Apbedīts Dubultu kapos.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 184/1928.

JĒKABSONS Ansis Jēkaba d., skolotājs.
               *1869. VIII 10. Sieksātes pag. + 1942. II 02. Kuldīgā
               1887. beidzis: Kuldīgas ministrijas skolu,
               1887/1891. beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1891/1894. Pūņu pagasta skolas skolotājs,
               1894/1914. Kuldīgas pagasta skolas skolotājs,
               1895. Kuldīgas sadraudzīgās biedrības dibinātājs un priekšsēdētājs,
               1896/1901. Baltijas skolotāju semināra ticības mācības pasniedzējs,
               1904. Kuldīgas latviešu krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un priekšsēdētājas,
               1914/1919. Baltijas skolotāju semināra ministrijas pāraugskolas skolotājs,
               1919/1920. Čistopoles pilsētas pirmmācības skolas skolotājs,
               1920/1926. Kuldīgas valsts ģimnāzijas skolotājs,
               1922. Kuldīgas latviešu teātra priekšsēdētājs,
               1926. pensionēts,
               1933. IV 27. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1396,
               Avots:       LVVA 1632-2-333.;
                              „Rīkojumu Vēstnesis” #162/1943.

JĒKABSONS Fridrihs Pētera d., pulkvedis.
                * 1874. IX 27. Zālītes pag. [arī Jākobsons]; M. Karoline dz. Stolcers
                                + 1941. XI 17. Soļikamskā, Krievijā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1892. IX 22. Rīgas instruktoru bataljona brīvprātīgais,
                1893. IX 30. jefreitors,
                1894. VIII 30. jaunākais apakšvirsnieks,
                1894. XI 10. Brestas 49. kājnieku pulka instruktors,
                1894. XII 06. vecākais apakšvirsnieks,
                1895. VIII 10. feldfēbelis,
                1895. IX 01. Odesas junkuru skolas junkurs,
                1897. VII 30. Junkurs vecākais apakšvirsnieks,
                1897. VIII 20. beidzis un paaugstināts podpraporščiks pakāpē,           
                1897. IX 15. Rīgas 189. Kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1897. IX 01. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1897. V 15. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1897. X 01. Pulka maizes ceptuves pārzinis,
                1900. II 01. Mobilizācijas daļas vadītājs,
                1900. III 30. Ventspils 180. kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1900. V 01. Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1901. XI 18. Darba rotas komandiera palīgs,
                1902. IV 15. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1901. IX 01.,
                1902. VII 21. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1904. I 05. Pulka ieroču pārzinis,
                1904. VI 20. Rotas (IV) komandieris,
                1905. IV 10. Darba rotas komandieris,
                1905. X 15. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1905. IX 01.
                1906. VI 30. Valmieras kara apriņķa pārvaldes rezervē,
                1909. VII 01. Valmieras apriņķa priekšnieka jaunākais palīgs,
                1909. XII 01. pārdēvēts par kolēģijas asesoru,
                1911. III 01. Rīgas apriņķa priekšnieka vecākais palīgs,
                1913. XII 01. paaugstināts galma padomnieka pakāpē izd. 1912. X 01.,
                1914. VII 20. Kājnieku 354. družīnas Rotas (I) komandieris,
                1915. I 10. Saimniecības priekšnieks,
                1915. IV 05. Rīgas 429. Pulka Bataljona (III) komandieris,
                1915. VI 10. Saimniecības pārzinis,
                1915. VIII 05. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1914. IX 05.,
                1916. XII 01.–1917. I 15. Kājnieku 108. divīzijas saimniecības priekšnieka v.i.
                1917. III 01. iedalīts Latviešu strēlnieku rezerves pulka, skaitās
                                piekomandēts no Rīgas 429. pulka,
                1917. IV 10. ieradies pulka pieņiem saimniecības priekšnieka pienākumus
                1917. XI 23.-1918. I 22. Rīgas apriņķa priekšnieks,
                1917. XI 30. paaugstināts podpolkovniks pakāpē,
                1917. XII 22. ievēlēts par pulka saimniecības priekšnieku, strēlnieks,
                1918. II 03.-28. Franču armijas rotas komandieris Odesā,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. III 10.-17. apcietināts, Rīgas Citadeles cietumā,
                1918. XII 01.-1919. I 05. Rīgas apriņķa priekšnieks,
                1919. V 02.-VII 22. Denikina armijā,
                1919. VII 22. Apsardzības ministrijas Armijas apgādes pārvaldes vecākais
                                sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VII 26. Kancelejas priekšnieks,
                1920. VI 28. Kara tiesu pārvaldes sevišķu svarīgu saimniecības lietu
                                izmeklēšanas tiesnesis,
                1921. III 21. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1921. III 01.,
                1921. V 31. Galvenā štāba virsnieku rezerve,
                1921. IX 01. Rīgas apriņķa priekšnieka pirmais palīgs,
                1921. XI 24. atvaļināts,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VII 19. Rīgas V aizsargu pulka Jūrmalas (IV) bataljona komandieris,
                1934. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. V 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru #113,
                1941. VI 14. deportēts,
                Apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Rīgas Jūrmalas pilsētas bankas direktors,
                Rīgas Jūrmalas pilsētas bāru tiesas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-133, 4254-1-29-156, 5601-1-2524.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #112/1917, #382/1917.;
                                „Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture”, R., 1925.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „valdības Vēstnesis” #108/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4280.

JĒKABSONS Kārlis, agronoms.
                *1870. VII 25. + 12.03.1945. Aizupes pag.
                Korporācijas „Selonija” filistrs.
                Apbedīts Aizupes pagasta kapos.
                Avots:       „Tēvija” # 89/1945.

JĒKABSONS Kārlis, policijas darbinieks.
                * 1888. IV 03. Turlavas pag.
                1914/1918. Krievijas armijas karavīrs,
                1919. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi,
                1928. Rīgas pasažieru stacijas vecākais pārmijnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 03. Aizputes VI aizsargu pulka Sieksātes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sieksātes Valtaiķu pagastu vecākais policijas kārtībnieks,
                Sieksātes pagasta Liepu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-4183.;
                               LVA 1987-1-20130.

JĒKABSONS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. II 13. Limbažu pag.
                1928/1929. Galvenā štāba rotas dižkaravīrs,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. Valmieras VIII aizsargu pulka Umurgas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. V 12. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Māju īpašnieks Ķoņu un Umurgas pagastos.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-343.

JĒKABSONS Kārlis, ārsts.
                Sk. Juvars Kārlis

JĒKABSONS Olga, ārste.
                Sk. Riekstiņš Olga.

JĒKABSONS Teodors, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. II 29. Lielstraupes pag.
                1925/1926. Valmieras kājnieku pulka kaprālis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. beidzis Aizsargu instruktoru kursus,
                1929. Cēsu X aizsargu pulka Lielstraupes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieka palīgs,
                1938. II 09. Cēsu X aizsargu pulka Lielstraupes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1941/1944. Lielstraupes pagasta vecāka palīgs,
                1944. Lielstraupes pagasta vecākais,
                Lielstraupes pagasta valdes un padomes loceklis,
                Lielstraupes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lielstraupes lopkopības pārraudzības biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Braslas mednieku un zvejnieku biedrības valdes loceklis,
                Lielstraupes pagasta Darvzemnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Cēsu Vēstis” #19/1944.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #265/1929.;
                                „Latvijas Kareivis” #79/1928.

JĒKABSONS Voldemārs, agronoms.
                * 1906. XI 05. Krievijā + 1985. XI 13. Anglijā
                Beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. IV 01. Aizputes VI aizsargu pulka jaunsargu vadītājs,
                Valsts Lejakurzemes izmēģinājumu un selekcijas stacijas vecākais agronoms,
                Namīpašnieks Kalnciema 85.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-482.

JĒKABSONS AUSTRUMS Andrejs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. VII 26. Kuldīgas pag.; M. Līze, S. Alma dz. Freifelds. + 1942. XI 25. Krievijā
                1923/1924. Armijas štāba rotas karavīrs,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. XI 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Snēpeles pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1941. VI 14. deportēts,
                Snēpeles pagasta vecākais,
                Snēpeles lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Snēpeles pagasta Ošenieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-68.;
                               „www.nekropole.lv”

JEKALS Gvido, ārsts.
                * 1904.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti , ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Brīvības 32.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JEKSTS Žanis, sabiedrisks darbinieks.
                *1872. I 03. + 1944. VIII 13.
                1944. Gramzdas ev. lut. Draudzes padomes loceklis,
                Gramzdas pagasta „Jekstu” māju īpašnieks.
                Apbedīts Mazgramzdas kapos.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 190/1944.

JEMELJANOVS Vasilijs, tirgotājs.
                *1881. III 22. Pēterburgā
                1932/1940. Dz. Tērbatas 1/3-5.
                Firmas „Ars” īpašnieks.
                Avots:       LVVA 2942-1-6979.

JENČS Jānis Pētera d., kapitāns.
               * 1887. I 23. Vilzēnu pag. [arī Enč]
               Beidzis: Šerņavskas lauksaimniecības skolu,
               1915. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
               1915. XII 06. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. XII 15. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1916. II 28. ievainots rokā,
               1916. III 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1916. III 08. ievainots pie Franču mājām un evakuēts,
               1916. IV 08. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
               1916. X 15. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1916. XII 01. Latviešu strēlnieku I brigādes pārsinama punkta saimniecības pārzinis,
               1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XI 20.,
               1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1918. III 09. atvaļināts.
               1919. V 20. Latvijas armijā,
               1919. X 20. Jaunmobilezēto apmācības bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1919. XI 06. Papildu rotas komandieris,
               1919. XI 07. Siguldas kājnieku pulka Rotas (XII) komandieris,
               1920. IV 04. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 21.,
               1920. IV 05. ievainots, evakuēts,
                1920. VI 01. atvaļināts,
               Lauksaimnieks Vilzēnu pagastā.
               Avots:       LVVA 5601-1-2534.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              Ziemeļfrontes pavēle #166/1915.;
                              XII armijas pavēles #345/1916., #291/1917.;
                              Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #132/1915., #1/1916.,
                                             #23/1916., #34/1916., #74/1916., #116/1916., #137/1916.;
                              „Latviešu strēlnieki”, lpp. 1014., 1278, 1545.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #1621.

JENDE Alberts, skolotājs.
                * 1885. IX 29.
                1906. beidzis pedagoģisos kursus pie Cēsu pilsētas skolas,
                1906/1907. Rūjienas pagasta „Rāmnieku“ skolas skolotājs,
                1907/1908. Naukšēnu pagasta „Mirķu“ skolas skolotājs,
                1908/1916. Lodes pagasta skolas skolotājs,
                1918/1919. Lodes pagasta skolas skolotājs,
                1920. Lodes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķ. # 1208.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-81.

JENDE Jānis, skolotājs.
                * 1891. VI 15.
                1909. ieguva skolotāja tiesības pie Pēterpils mācības apgabalā,
                1910/1914. Vecmuižas pagasta skolas skolotājs,
                1918/1919. Vecmuižas pagasta skolas skolotājs,
                1919/1934. Jaunjērcēnu pamatskolas skolotājs,
                1934/1940. Jērcēnu pagasta pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1210.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-95.

JĒNIKE Gotfrīds, amatnieks.
                *1887. + 1939. V 13.
                1903/1907. Mācījies pulksteņtaisītāja amatu pie firmas „Adalb. G. Bergs”,
                1939. K/S „J. Girards” darbu vadītājs.
                Izturējis meistara amata pārbaudi Sv. Jāņa Ģildē,
                Avots:       „Amatnieks” # 12/1939.

JĒPE Rūdolfs Friča d., grāmatizdevējs.
               *1886. X 12. Jaunpiebalgā ; S. Leontīna dz. Balss + 1959. III 09. Cēsīs
               1901 beidzis: Jaunpiebalgas pagasta skolu,
               1901. burtlicis un mašīnmeistars Cēsīs
               1905/1906. Pētrburgas Avīžu spiestuvē,
               1911/1919. Burtlicis Oskara Jēpes spiestuvē Cēsīs,
               1920/1940. Spiestuves īpašnieks Cēsīs, Katrīnas ielā Nr.9,
               1924/1936.Cēsu amatnieku biedrības priekšnieks,
               1932. IV 29. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2724,
               1933. V 14. apbalvots: Goda zīmi Par izcilus nopelniem ugunsdzēsībā III šķiru,
               1933. bijis: Cēsu brīvprātīhgo ugunsdzēsēju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
               1934. VI 10. apbalvots: Ugunsdzēsēju krušu nozīmi Par Centību III šķiru,
               1940. Cēsu namsaimnieku krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
               1941. VIII 26. Cēsu amatnieku biedrības sekretārs,
               1942/1944. Cēsu amatnieku biedrības priekšnieks,
               1944. Cēsu pilsētas padomnieks,
               1959. III 15. apbedīts: Bērzaunes kapos.
               Avots:       „Ugunsdzēsējs” #6/1933., #7/1934.;
                              „Jaunākās Ziņas” #42/1936.;
                              „Valdības Vēstnesis” #296/1937.;
                              „Cēsu Vēstis” #243/1940.;
                              „Cēsu Vārds’ #12/1941., #5/1942., #10/1944.;
                              „Cēsu Stars” #32/1959.

JĒPE Ilze, arhitekte.
                * 1900. XII 02. Cēsīs.  
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JERMACĀNS Staņislavs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. X 30. Šķilbēnu pag.
                1923/1924. Sapieru bataljona rakstvedis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 19. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Varakļānu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1946. deportēts,
                Varakļānu pagasta sekretārs,
                Varakļānu pagasta dzimtsarakstu biroja pārzinis,
                Latvijas Sarkanā Krusta Varakļānu nodaļas valdes loceklis,
                Višķu pagasta Ziemeļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-385.;
                               LVA 1821-1-36657.

JERMOĻINA Aleksandra, ārste.
                Sk. Krutova Aleksandra.

JEROMANIS Francis Jāņa d., mērnieks.
                * 1886. XII 06. Viļakas pag.; M. Rozālija, S. Anna dz. Circāns.
                Beidzis Ludzas pilsētas skolu,
                1904/1909. Ventspils Maskavas dzelzceļu pārvaldes ierēdnis,
                1909/1920. Mērnieks Volinijas un Rjazaņas guberņā,
                1932/1938. Rēzeknes apriņķa Valsts zemju inspektors un apriņķa mērnieks,
                1931. II 17. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1160,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. II 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona Saimniecības
                               priekšnieka palīgs,
                1938/1940. Daugavpils apriņķa lauku pašvaldību vecākais,
                Krājaizdevu sabiedrības Gaisma priekšnieks,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-528. -77.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JERUMS Juris, pasta ierēdnis.
               1872. XII 18. Valkas pag. + 1941. IV 28. Cēsīs
               1896. Rīgas telegrāfa tehniķis,
               1921. Pasta un telegrāfa departamenta III telegrāfa un telefona
                              tehniskā rajona priekšnieks,
               1928. t.p. amatā,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1285,
               1941. V 02. apbedīts: Cēsīs.
               Bijis: Tērbatas telefona kantora priekšnieks.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #284/1932.
                              „Darbs” #123/1941.

JERUMS Juris, ārsts.
                * 1907. V 10. Pērnavā + 1980. Austrālijā
                1930/1932. Kara ministrijas Intendantūrā,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1932/1938. Jelgavas pilsētas slimnīcas ārste,
                1935/1936. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1939/1944. Limbažu slimnīcas vadītājs.
                Avots:       LVVA 1023-1-1013-36.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JERUMS Lūcija dz. Krastiņš, Dr. med.
                * 1899. XI 12. Cēsīs; V. Nikolajs, ārsts. + 1968.
                1921/1944. Anatomijas institūta ārste,
                1925. beigusi Latvijas Universitāti,
                1942. H. Geringa 20-4.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-35.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JERUMS Nikolajs, ārsts.
                * 1904. IV 20. Rīgā; S. Lūcija dz. Krastiņš, ārste + 1991.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1926/1944. Sarkankalna slimnīcas virs ārsts.
                1938. Brīvības 36.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-37.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JESIFERS Herberts, mācītājs.
                * 1915. XII 12.
                1940. V 21. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. VI 02. ordinēts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. Kalsnavas un Vietalvas ev. lut. draudzes mācītājs.  
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 23/1940., # 24/1940.

JEVGRAFOVS Nikolajs, ārsts.
                * 1882. IV 12.
                1912. beidzis Maskavas Universitāti,
                1912/1914. Soču pilsētas sanatorijas ārsts,
                1914/1917. Krievijas armijās kara ārsts,
                1917/1918. Maskavas veselības komisariātā ārsts,
                1918/1919. Sarkanā armijā,
                1919/1920. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1920/1921. Rēzeknes karantīna ārsts,
                1921/1940. Salgales rajona ārsts,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-34.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JEVSTIFEJEVS Helene, ārste.
                Sk. Dzeirveris Helene.

JILUŽNIEKS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
               *1911. II 27. Rīgā
               Beidzis: Aviācijas skolas motoristu nodaļu,
               1934/1935. Aviācijas pulkā,
               1935. I 30. Aizsargu aviācijas nodaļas priekšnieks,
               Latvijas Universitātes aviācijas mehanikās students,
               Rīgas pilsētas Elektrostacijas tehniķis,
               Dzīvo: Daugavgrīvas 18-1, Rīgā.
               Avots:       LVVA 1640-1-199-82.

JIRGENS Ādolfs, lauksaimnieks.
                *1895. VI 13. Ikšķiles pag.
                1939. bij. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes
                                locekļa kandidāts,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Ankeršmitu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-2972.

JĪRGENS Fridrihs, būvinženieris.
                * 1897. IX 04.
                1931. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JĪRGENS Jānis Kārļa d., skolotājs.
               *1871. V 11. Vatrānes pag.; S. Emīlij dz. Kalniņš  + 1948. I 01.
               1888/1892. beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1892/1895. Limbažu draudzes skolas skolotājs,
               1895/1898. Vainižu pagasta skolas skolotājs,
               1898/1900. Sveiciema draudzes skolas skolotājs,
               1900/1906. Rozbeķi pamatskolas skolotājs,
               1908. beidzis: Grenobles Universitāti,
               1909/1910. Žitomiras komercskolas skolotājs,
               1910/1915. Pēterpils Odiņa Nikolaja II komercskolas skolotājs,
               1917. beidzis: Pētrburgas II ģimnāziju,
               1917/1919. Pēterpils pilsētas komercskolas skolotājs,
               1919/1921. Jelisejevas komercskolas un Pēterpils darba 14. Skolas skolotājs,
               1921. III 18. Ilūkstes apriņķa tautskolu virsinspektors,
               1921. Rēzeknes skolotāju semināra dibinātājs,
               1921/1922. Daugavpils skolotāju institūta direktors,
               1922. VIII 01. Izglītības ministrijas pamatskolu nodaļas priekšnieka biedrs,
               1924. VIII 08. Tautskolu direktors,
               1926. VIII 05. Ārodu skolu direktors,
               1927. VIII 14. Tautskolu direktors,
               1927. X 12. apbalvots: Triju Zvaigžū ordeņa IV šķiru #279,
               1930/1940. Baltijas skolotāju semināra audzēkņu biedrības priekšsēdētājas,
               1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžū ordeņa III šķiru #710,
               1934/1935. Zalenieku ģimnāzijas direktors,
               1935/1944. Dobeles ģimnāzijas direktors
               1939.  XI 01./1945.  Dobeles pilsētas vecākais,
               Avots:       LVVA 1632-2-348.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.;
                              „Pašvaldību Balss” #11/1939.

JIRGENS Kārlis, skolotājs.
               *1863. V 25. Taurenes pag.
               1879/1883. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1883/1888. Ērgļu draudzes skolā,
               1888/1894. Turaidas ministrijas skolā,
               1894/1918. Vietalvas ministrijas skolā,
               1895. X 26. apbalvots: Sudraba medaļu Par Centību Aleksandra lentē,
               1919/1920. Raunas draudzes skolā,
               1920/1922. Mazsalacas vidusskolā,
               1922/1923. Inčukalna stacijas skols pārzinis,
               1923/1929. Rīgas pilsētas 26.pamatskolā,
               1929. pensionēts,
               1919. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2021.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                              „Baltijas Vēstnesis’ #264/1895.

JIRGENS Mirdza dz. Švanks, ārste.
                * 1913. X 28. Rīgā
                1940. beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Bauskas apriņķa sanitār ārsts inspektors,
                1941/1944. Viļakas slimnīcas ārste,
                1944/1945. Stendes Pastendes rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-33.

JIRGENS Rūdolfs, Dr. paid., profesors.
                *1860. X 12. Taurupes pag.
                Beidzis Rīgas Aleksandra ģimnāziju,
                1894. beidzis Pēterpils vēstures un filoloģijas institūtu,
                1895/1901. ģimnāzijas skolotājs Astrahaņā,
                1901/1903. Berlīnē,
                1903. Berlīnes Universitātes austrumu valodu seminārā,
                1914/1921. Umaņas ģimnāzijas skolotājs,
                1921/1922. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības skolotāju
                                sagatavošanas kursu vadītājs,
                1922/1924. Latvijas Universitātes lektors,
                1924. paidagoģijas un bērnu psiholoģijas docents,
                1937. ieguva Dr. paid. grādu,
                1937.V 19. ievēlēts par profesoru paidagoģijas psiholoģijā,
                1938. pensionēts.
                Avots:       „Students“ # 15/1937., # 3/1939.

JIRGENS JIRGENSONS Olga dz. Stenders, ārste.
                * 1905.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti , iekšķīgās slimībās,
                1938. Aulejas pag., Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JIRGENSONS Eduards Kriša d., namīpašnieks.
                *1874. IV 26. Krimuldas pag.
                1920/1940. Namīpašnieks Miera 18, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1263.

JIRGENSONS Ekards Emīls, farmaceits.
                * 1885,. X 26. Smiltenes pag.
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3010,
                1933. bijis valkas apriņķa Tirdzniecības rūpniecības nodokļa komisijas loceklis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 02. Valkas VII aizsargu pulka farmaceits,
                Gaujienas aptiekas īpašnieks,
                Gaujienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka palīgs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-84.

JIRGENSONS Jānis, locis.
                *1849. + 1933. XII 25. Bolderājā.
                1872/1933. Rīgas ostas locis,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 395.
                1933. bij. Rīgas ostas loču komandieris.
                Apbalvots ar Somijas Baltas Rozes ordeņi,
                Zviedrijas Gustava Vāza ordeņi un Krievijas ordeņiem.
                Avots:       „Jūrnieks” # 1/1933.

JIRGENSONS Jānis, ārsts.
                *1913. I 31. Rīgā
                1944. IV 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                Tērbatas 6/8-64.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-32.

JODAVALKIS Aleksandrs Silvestra d., juris cand. maģ.
               *1880. XI 23/XII 10.Lietuvā
                Beidzis: Pēterburgas Rom. Kat semināru,
               1906/1907. Maskavas Ii valsts ģimnāzijas skolotājs,
               1907/1920. Penzas vidusskolas skolotājs,
               1920/1933. Rīgas lietuvju ģimnāzijā,
               1924. laikraksta „Rygos Balsas” redaktors,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #912,
               1930/1940. Latvju lietuvju apvienības dibinātājs un goda biedrs,
               1933. /1934. XI 01. ģimnāzijas direktors,
               1934. pensionēts,
               1936. bijis: Jēkabpils draudzes pārzinis.
               Avots:       LVVA 1632-2-347.;
                              „Es viņu pazīstu” R., 1939.;
                              „Katoļu Dzeive” #12/1934.;
                              „Rīts” #90/1934.;
                              „Jaunākās Ziņas” #254/1936.

JOFE Anna, ārste.
                Sk. Bergmanis Anna.

JOFE Īzaks, ārsts.
                * 1871.
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Maskavas 118/120.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JOFE Jenta, farmācijas maģistre.
                * 1908. II 25.
                1931. V 22. beigusi Latvijas Universitāti , farmācijas kandidāte,
                1939. XI 14. farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

JOFE Meri, ārste.
                Sk. Švarss Meri.

JOFE Miķelis, ārsts.
                * 1898.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti , iekšķīgās slimībās,
                1938. Kr. Barona 29.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JOFE Sofija, farmācijas kandidāte.
                * 1913. V 05. Bauskā.
                1937. I 13. beigusi Latvijas Universitāti , farmācijas kandidāte.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

JOHANSONS Ernests, ārsts.
                * 1887.
                1914. beidzis Harkovas Universitāti, acu slimībās,
                1938. Raiņa b. 27.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JOHANSONS Kārlis, ierēdnis.
                * 1885. IV 01. Grašu pag.; S. Alma dz. Lazdiņš.
                1900/1903. veikalnieks Jūrmalā,
                1903/1910. veikalnieks Gatartā,
                1910/1911. linu noliktavas pārzinis,
                1911/1912. linu uzpircējs,
                1912/1916. veikalvedis,
                1916/1919. lauku būvju pārvaldes ierēdnis,
                1919. XII 08. Apgādības ministrijā,
                1921. VI 01. Finansu ministrijas Valsts uzņēmumu departamentā,
                1922. IV 01. Netiešo nodokļu departamentā,
                1925. XII 01. jaunākais linu šķirotājs,
                1927. II 01. Valsts saimniecības departamenta linu monopola nodaļas šķirotājs,
                1931. VIII 01. Finansu ministrijas īpašumu pārvaldnieks,
                1936. VI 13. Finansu ministrijas linu un kaņepāju monopola uzņēmumā
                                noliktavas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 70.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-190.

JOHANSONS Leonīds, būvinženieris.
                * 1910. IX 26. Krievijā.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JOHANSONS Maksimilians, ārsts.
                Sk. Džonsons Maksimilians.

JOHANSONS Viktors, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 29. Liepājā
                1919. Liepājas skolnieku rotas karavīrs,
                1928. apbalvots ar Latvijas Atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. apbalvots ar Lietuvas Ģedemina ordeņa IV šķiru,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI( 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1643,
                1936. IV 02. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona stūrmaņa virsnieks,
                1941. VI 14. deportēts, Skolas ielā #30.,
                VEF pārdošanas nodaļas vadītājs,
                Krājaizdevu sabiedrības „Rūķis” valdes priekšsēdētājs,
                Dzīvo Matīsa 38-11.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-126.

JONOVS Aleksejs, priesteris.
                *1907. III 29.
                1939. bij. Rīgas Aleksandra Ņevskā draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

JONS Ērihs, ārsts.
                * 1880.
                1903. beidzis Maskavas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Rūjienā, Valmieras apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JONS Sofija dz. Nolteins, ārste.
                * 1885.
                1912. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, sieviešu slimībās,
                1938. Rūjienā, Valmieras apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JORDANS Ludvigs, amatnieks.
                * 1882. II 11. Tēteles pag.
                Pozamentiera amata zellis,
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 185.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-450.

JORDANS Romāns, arhitekts.
                * 1891. XI 04.            
                1934. V 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JOSELOVIČS Jēkabs, ārsts.
                * 1904.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti ,
                1938. Kr. Barona 64.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JOZEPS Ādolfs, kara laika ierēdnis.
               *1895. XI 13. Dzelzavas pag. + 1941. VII Baltezerā.
               1914/1918. Krievijas armijas kara laika ierēdnis,
               1917. Latvijas Zemnieku savienības biedrs,
               1919.  Jelgavas un R;igas izlūkošanas nodaļas priekšnieka palīgs,
               1919. V 01. Rēzeknes kājnieku pulka kara laika ierēdnis,
               1920. V 19. atvaļināts,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1926. bijis: Madonas IX aizsargu pulka Eskadrona (I) komandieris,
               1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #121,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1935. bijis: Dzelzavas aizsargu nama valdes priekšsēdētājs,
               1935. bijis: Madonas IX aizsargu pulka Jātnieku diviziona komandieris,
               1936. Zemkopības ministrijas Labības Madonas apriņķa iepirkšanas
                              komisijas loceklis,
               1938. IV 23. A/S Bekons Eksports priekšstāvjis Dzelzavas pagastā,
               1938. Dzelzavas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
               1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #73,
               1939. Latvijas lauksaimniecības kameras Jaungulbenes rajona locekļa
                              amata kandidāts,
               1940. V 01. apbalvots: Polijas zelta Nopelnu Krustu,
               1941. VII 25. apbedīts: Piņķu draudzes kapos,
               Dzelzavas pagasta padomes un valdes loceklis,
               Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Apbalvots: Latvijas aizsardzības biedrības bronzas medaļu,
               Avots:       „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture” R., 1923.;
                              „Brīvā Zeme” #44/1931.
                              „Jaunākās Ziņas’ #93/1935., ##95/1938.;
                              „Sēta un Druva’ #29/1938, #27/1939.;
                              „Gulbenes Balss’ #11/1939.;
                              „Valdības Vēstnesis’ #104/1940.;
                              „Tēvija’ #31/1941.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #4506.

JOZEPS Osvalds, būvinženieris.
                * 1903. I 17.
                1930. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

JOZUUS Kārlis Eduarda d., inženieris mežkopis.
                * 1888. II 06. Cirgaļu pag.; M. Minna, S. Beta dz. Gaile
                                + 1942. IX 03. Sevurallagā, Krievijā
                Beidzis Kara skolu,
                1924. VI 01. Cēsu virsmežniecības I šķiras mežsargs,
                1925. II 18. Viļānu virsmežniecības II šķiras mežzinis,
                1925. beidzis Latvijas Universitātes mežkopības nodaļu,
                1926. XII 16. Viļānu virsmežniecības I šķiras mežzinis,
                1927. I 31. Viļakas virsmežniecības I rajona mežu revidents,
                1929. VII 26./1941. Viļakas virsmežniecības I rajona I šķiras virsmežzinis,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3604,
                1935/1938. Viļakas mežsaimniecības skolas priekšnieks,
                1938. apbalvots: Igaunijas Baltas Rozes ordeņa V šķiru,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 29. Bārenes XIX aizsargu pulka koru diriģents,
                1941. deportēts,
                Viļakas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Viļakas pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Viļakas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Pie Viļakas ev. lut. baznīcas viņam veltīta piemiņas plāksne,
                Avots:       LVVA 1303-2-73-17, 1640-1-528-328.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „www.nekropole.lv”;
                                „www.balvurcb.lv”

JUBASS Osvalds Pētera d., tiesnesis.
               *1903. I 16. Trikātas pag.; S. Zenta dz. Šmits + 1984. VI 26. Olainē
               1923. Beidzis: Rīgas pilsētas I vidusskolu,
               1924/1931. beidzis: Latvijas Universitāti, mag. jur.,
               1928. Rīgas apgabaltiesas jaunākais tiesu amatu kandidāts,
               1928. Jelgavas apgabaltiesas jaunākais tiesu amatu kandidāts,
               1929. Jelgavas pilsētas izmeklēšanas tiesnesis,
               1933/1935. bijis: Daugavpils apgabaltiesas miertiesnesis, Krustpilī,
               1934. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru bataljona aizsargs,
               1935/1940. Daugavpils apgabaltiesas loceklis,
               1941. VI 14. Izsūtīts,
               1958. Latvijā,
               Akadēmiskas biedrības Austrums vecbiedrs,
               Daugavpils latviešu biedrības valdes loceklis,
               Trikātas studentu biedrības biedrs,
               Latgales patronāta biedrības biedrs,
               Latvijas sporta biedrības biedrs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Latvijas Universitātes studenti juristi”, R., 1999.;
                              „Jaunākās Ziņas” #117/1935.
                                        www.nekropole.lv       

JUDINS Ābrams, ārsts.
                * 1903.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti , sieviešu slimībās,
                1938. Kr. Valdemāra 39, Daugavpilī.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JUDOVICS Kārlis Didriķa d., lauksaimnieks.
                * 1875. VI 05. Jaunpils pag.; M. Lizete, S. Olga dz. Pētersons.
                Beidzis Vecsātu zemkopības skolu.
                Jaunpils pagasta „ Meža Avotu“ māju saimnieks.
                Jaunpils pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                jaunpils piensaimniecības sabiedrības priekšsēdētājs,
                Jaunpils savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības biedrs,
                Jaunpils patērētāju biedrības biedrs,
                Jaunpils lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Latvijas Sarkana Krusta Jaunpils nodaļas biedrs,
                Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Latvijas piensaimnieku centrālās sabiedrības priekšsēdētāja biedrs.
                1936. apbalvots ar Valsts statistiskās pārvaldes goda zīmi,
                1937. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi # 3384,
                1940. V 15. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1303-3-21-10.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.

JUMARS Žanis Jēkaba d., ārsts un mākslinieks.
                * 1893. I 25. Ābeļu pag.; M. Ieva + 1961.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju,
                1925. III 16. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1925/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārsts,
                1938. Vienības gatvē 23/15.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-31.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JUMIĶIS Alfrēds, būvinženieris.
                * 1907. XII 07. Rīgā.
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JUMIKIS Jēkabs Jāņa d., kapteinis.
               * 1895. II 24. Slokā [Jumike] + 1996. IV 23. Nņujorkā, ASV
               Beidzis: Tukuma komercskolu,
               Rīgas Politehniskā institūta lauksaimniecības fakultātes students,
               1915. X 01. Vlacimira kara skolas junkurs,
               1916. V 17. Beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. V 17. Rezerves 177. Kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
               1916. X 15. Rotas (IV) komandieris,
               1917. VII 22. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Ārrindas komandas
                              jaunākais virsnieks,
               1918. IV 22. Demobilizēts,
               1919. IV 28. Atsevišķā studentu rotā,
               1919. V 20. Atsevišķā III bataljona nodaļas komandieris,
               1919. VII 28. Posma komandieris,
               1919. VIII 21. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
               1919. X 04. Kurzemes divīzijas papildu bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1920. III 12. Latgales partizāņu pulka Rotas (I) virsnieks,
               1921. III 31. Paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1921. III 21.,
               1920. IX 01. Apsardzības ministrijas Ēku un būvju valdes Apkurināšanas
                              un apgaismošanas materiālu noliktavas pārzinis,
               1924. III 31. Kara saimniecības pārvaldē,
               1924. V 31. Kara būvniecības pārvaldes Rīgas grupaā, Malkas noliktavas pārzinis,
               1927. IV 15. Apkurināšanas un apgādes nodaļas sevišķu uzdevumu virsnieks,
               1928. VI 21. paaugstināts kapteinis pakāpēizd. 1925. XII 08.,
               1928. X 04. Beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
               1928. XI 07. Apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1928. XI 19.apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru #817,
               1929. I 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (II) virsnieks,
               1929. VIII 28. Atvaļināts.
               Avots:       LVVA 5192-1-41-477, 5601-1-2575.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #223/1917.;
                              „jelagvas kājnieku pulks’, R., 1929.;
                              „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1936.;
                              „Laiks” #35/1969.
                              V. Eichenbauma arhīvs #3269.

JUNDZIS Edgars Jāņa d., mācītājs.
                * 1907. I 19. Omuļu pag.; S. Hilda dz. Raģis. + 1986. X 21. Janpiebalgā.
                1925. VI 13. Beidzis Valsts pieaugušo vidusskolu Rīgā,
                1925/1929. beidzis Latvijas Universitāti , cand. theol.,
                1929. XI 09. ordinēts par Rīgas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1930/1942. Valkas Jāņa ev. lut. draudzes mācītājs,
                1929/1931. Suntažu draudzes vikārmācītājs,
                1932. ieguvis Kand. theol. grādu,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IX 01. Valkas VII aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1942. VII 07. atbrīvots no Valkas Jāņa draudzes mācītāja pienākumiem,
                1942. XI 01. apstiprināts par Pētera Pāvila igauņu ev. lut. draudzes mācītāju,
                1942/1944. Pētera Pāvila igauņu ev. lut. draudzes mācītājs, Peldu 10/12-27,
                1945/1951. Gulbenes un  Lejasciema ev. lut. draudzes mācītājs,
                1951/1955. Krievijas spaidu nometnē,
                1956 /1986. Vecpiebalgas Jaunpiebalgas, Ērgļu, Velēnas, Drustu un
                               Rīgas Pētera Pāvila ev. lut. draudzes mācītājs,
                1956/1980. Latvijas ev. lut. baznīcas Akadēmisko teoloģijas kursu docents.
                1967. virsmācītājs,
                1980/1986. Akadēmisko teoloģijas kursu profesors,
                1980. VII 23. ieguvis Dr. teol. grādu,
                Konkordijas Imantija filistrs un dibinātājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-384, 1640-1-523-90.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                               „Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca”, Cēsīs, 2003.;
                               „Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīca un mācītāji”, R., 2007.;
                               “Baznīcas kalendārs”, R., 1944.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 17/1942., # 6/1943.

JUPĀTOVS Īvāns Feraponta d., profesors, ierēdnis.
               *1865. II 15/28. Rīgā + 1944. IX 25. Rumpmuižā, Dreiliņu pag.
               1883. Beidzis: Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
               Beidzis; Novorossijskas Universitāti, cand. math.,
               1894. Beidzis: Pēterburgas tehnoloģisko institūtu, inženieris tehnologs,
               1895. I 01. Pēterburgas tehnoloģiskā institūta lektors,
               1903. ieguva: mehānika tiesībās,
               1900. Varšavas politehniskā institūta profesors,
               1910. Novočerkaskās politehniskā institūta profesors,
               1914/1917. Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas ierēdnis,
               1923. VIII 05./1934. Izglītības ministrijas Krievu izglītības pārvaldes priekšnieks,
               1925. XI 03./1928. XI 04. Saeimas II deputāts, vecticībnieki,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #894.
               Avots:       LVVA 1632-2-335.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              www.russkielatvii.lv

JURAŠEVSKIS Pēteris Pētera d., valsts darbinieks.
               *1872. IV 05./ III 23. Sesavas pag. + 1945. I 10. Jelgavā
               1888. beidzis: Jelgavas apriņķa skolu,
               1890. beidzis: Jelgavas reālskolu,
               1891/1893. Beidzis: Irlavas skolotāju semināru,
               1893/1895. Mājskolotājs Zālenieku pagastā,
               1895. Sesavas pagasta skolas skolotājs,
               1895/1899. Kurzemes guberņas valdē,
               1900/1904. Beidzis: Pēterburgas Universitāti,
               1904/1906. Jelgavas apgabaltiesas tiesu amatu kandidāts,
               1906. Zvērināta advokāta J. Čakstes palīgs jelgavā,
               1907. Krievijas II valsts domes loceklis,
               1908/1912. Jelgavas palīdzības biedrības priekšnieka biedrs,
               1908/1914. Laikraksta Sadzīve redaktors,
               1909/1910. Izdevuma Sadzīves feētons redaktors,
               1911/1930. Jelgavas namnieku un rūpnieku krājaizdevu sabiedrības
                              valdes priekšsēdētājs,
               1912/1926. Jelgavas palīdzības biedrības priekšnieks,
               1914. apbalvots: Krievijas medaļu Par mobilizāciju,
               1914/1916. Latviešu bēgļu komitejas sekretārs Maskavā,
               1916/1918. Viskrievijas pilsētu savienības Ziemeļvidzemes lauksaimniecības
                              komitejas vadītājs,
               1918. XI 19./1919. III 14. Pagaidu valdības tieslietu ministrs,
               1918/1920. Tautas Padomes loceklis, Radikāldemokrāts,
               1919. Jelgavas pilsētas galva,
               1919. Tieslietu ministrijas Likumdošanas nodaļas vadītājs,
               1921. VIII 10. Zvērināts advokāts Jelgavā,
               1922/1928. Jelgavas pilsētas domes deputāts,
               1922. notārs Jelgavā,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1924. III 25./XII 18. Iekšlietu ministrs,
               1925/1928. Saeimas II loceklis, Demokrātiskais Centrs,
               1925. III 03./XII 23. Tieslietu ministrs,
               1928. I 24./XI 30. Latvijas ministru prezidents,
               1928. I 24./III 07. Finanšu ministrs,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru #132,
               1928/1931. Saeimas III loceklis,
               1931/1934. Saeimas IV loceklis,
               1931. Rīgas pilsētas domnieks,
               1934/1940. Notārs Rīgā,
               1944. III 17. Latvijas Centrālās Padomes memoranda parakstītājs.
               1945. apbedīts Jāčunu kapos, Vircavas pagastā.
               Apbalvots: Latvijas Skautu centrālās organizācijas goda zīmi Svastika,
               Avots:       „Latvijas darbinieku galērija’, R., 1929.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Latvijas advokatūtra”, R., 2007.;
                              „Jaunākās Ziņas” #74/1932.

JUREVICS Fricis, mežzinis.
               *1886. Zālītes pag.
               Beidzis: Gori Gorku mērnieku taksatoru skolu,
               Beidzis: Kara topogrāfu skolu,
               1915. latviešu strēlnieku rezerves bataljonā,
               1915/1919. Topogrāfu VI un VIII daļās,
               1925. Bauskas virsmežniecības valsts mežzinis,
               1926/1940. Aizsargu organizācijā,
               1926. XIi 15. Bauskas XIII aizsargu pulka Ceraukstes nodaļas priekšnieks,
               1928. XI 02. Apbalvots: Aizsargu Organizācijas Nopelnu Krustu,
               1931.III 12. Rotas (II) komandieris,
               1936. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4054,
               Dzīvo: Ceraukstes pagastā Stabulīšos.
               Avots:       LVVA 1640-1-191-10.;
                              „Valdības Vēstnesis” #264/1925.;
                              „Aizsargs” #10/1928.
                                                           

JUREVIČS Heinrihs Krišjāņa d., pulkvedis.
               *1894. III 03.Rīgā; S. Ērika Bariss. + 1942. XII 13. Noriļskā.
               Beidzis: Mangaļu jūrskolu,
               1915. V 03. Kazaņas kara skolas junkurs,
               1915. IX 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1915. IX 29. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1915. X 21/29. kaujās pie Slokas,
               1915. XII 23. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
               1916. III 19. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
               1916. V 14. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. I 29.,
               1916. VI 11. apbalvots: Sv Staņislava ordeņa III širu ar šķēpiem un banti,
               1916. VII 05. kontuzēts un palīka ierindā,
               1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
               1916. IX 08. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1916. IX 22. Rotas (VIII) komandieris,
               1916. X 16. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. V 29.,
               1916. XII 23. Ievainots un evakuēts,
               1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. XI 29.,
               1917. III 18. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
               1917. IV 01. Rotas (V) komandieris,
               1917. IV 07./18. Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
               1917. IV 23./V 12 Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
               1917. VIII 20. Bataljona (II) komandieris,
               1918. III 04. atvaļināts,
               1918/1920. Baltijas flotes ekipāžas komandiera palīgs,
               1921. Apsardzības ministrijas jaunākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
               1921. I 08. skaitīt kapitāns pakāpē,
               1921. III 05. pārskaitīt par jūras dienesta kapteini leitnantu,
               1923. IX 28. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
               1923. X 08. beidzis; virsnieku kursus ar I šķiru, 
               1923. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1447,
               1928. XII 07. Kara skolas grupas vadītājs,
               1928. XII 19. beidzis: Kara akadēmiskus kursus,
               1931. VI 30. apbalvots: Zviedrijas Šķēpa Bruņinieka krustu I šķiru,
               1932. I 07. beidzis; Latvijas Universitātes , kand. Jur.,
               1933. XII 07. paaugstināts pulkvedis leitnants izd. 1933. XII 07.,
               1935. VIII 09. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
               1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1958,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1940. II 29. Auto tanku brigādes moto grupas komandieris,
               1940. VII 30. Rīgas pilsētas komandantūrā, pilsētas komandants,
               1940. VII 30. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1940. VII 30.,
               1940. IX Strēlnieku 243. Pulka komandieris,
               1941. apcietināts, dzīvo: Codes 2-1.,
               1941. XII 13. piespriests nāves sods,
               1942. nošauts.
               Avots:       KVKVA 2550-1-113-102., 2550-1-125-212.; 2550-1-160-70.,
                              LVVA 5601-1-2581., 3456-1-136.;
                              Ziemeļfrontes pavēles #200./1917.;
                              XII armijas pavēles #177/1915., #485/1916., #703/1916.;
                              Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #79/1916., #95/1915.,
                                             #188/1916.,;
                              Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #54/1917.,  #91/1917.,
                                             #97/1917., #232/1917., #334/1917.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #1648.

JUREVIČS Jēkabs Pētera d., apakšpulkvedis.
               * 1884. VIII 11.Grienstāles pag. + 1916. VII 06. kritis.
               1906. beidzis: Tiflisas kara skolu,
               1916. Černojarskas kājnieku pulka virsnieks,
               1916. I 29. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) komandieris, kapitāns,
               1916. II 12. Rotas (I) komandieris,
               1916. VII 06. kritis kauja pie Ķekavas,
               1916. VII 22. paaugstināts podpolkovniks pakāpē izd. no 1915. XII 04.,
               1916. VIII 03. Apbalvots:  Sv. Jura ordeņa IV šķiru,
               Apbedīts: Brāļu kapos Rīgā.
               Avots:       XII armijas pavēle #614/1916.;
                              Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles #29/1916., #43/1916.,
                                             #191/1916., #223/1916.;
                              „Latviešu strēlnieki”, lpp. 1916.

JUREVIČS Johans Eduards, podporučiks.
               * 1893. V 17/05.
               1916. IX 01. Taškentas praporščiku skolu,
               1917. III Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
               1917. V 01. paaugstināts podporučiks pakāpē,
               1917. XI 23. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1917. XII 01. Bijis: pulkā.
               Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                              LVVA 6281-1-16-190.;
                              XII armijas pavēle #1113/1916.;
                              Vidzemes latviešu strēlnieku pavēle #92/1917.;
                              „Latviešu strēlnieki, lpp. 3344.

JUREVIČS Kārlis, ārsts.
                * 1875.
                1902. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Māteru 24, Jelgavā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JURGENS Arnolds Jāņa d., leitnants.
               * 1897. II 15. Ikšķiles pag. Ankeršmitos.
               1915. Beidzis: Ķeizarienes Katrīnas Ii augstāko pirmskolu Rīgā,
               1916. I 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII) strēlnieks,
               1916. VI 11. Rotas (IV) strēlnieks,
               1916. VI 16. Beidzis: Mācības komandu jaunākais apakšvirsnieks,
               1916. VII 16. Mācības spridzinātāju komandas instruktors,
               1917. I Brīvprātīgo komandā,
               1917. II Rotas (II) instruktors,
               1917. IV Tukuma latviešu strēlnieku pulka instruktors,
               1917. V 10. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
               1917. IX Nāves rotā,
               1917. IX 08.. Beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1917. X 09. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
               1918. II 22. Atvaļināts,
               1919. IV 24. Maskavas 20. Tiltu būves rakstvedis,
               1920. XI 29. Robežsargu IV pulka Apmācības rotas vada komandieris,
               1921. II 15. Apstiprināts: leitnants pakāpē,
               1921. VI 17. Atvaļināts,
               1927. lauksaimnieks Ikšķiles pagasta Bāraiņu atraitņu muižas 41F,
               Avots:       LVVA 5601-1-2586.;
                              Ziemeļfrontes pav. # 715/1917.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves pulka #306/1917., #367/1917.;
                              „Jaunais Vārds” #101/1915.;
                              „Zemes Ierīcības Vēstnesis” #246/1927.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #5969.

JURJĀNS Andrejs, sabiedrisks darbinieks.
               *1907. I 06. Bebru pag.
               1930. III 01./1931. VI 01. Latgales divīzijas štāba telegrāfists,
               1934. Dzelzceļu aizsargu pulka Madonas nodaļas vada komandieris,
               1934. VIII 13. Šķirotavas nodaļas vada komandieris,
               Latviajas valsts dzelzceļu konduktors, dz. Palisādu 2a-4.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-97.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks”, R., 1934.

JURJĀNS Juris Andreja d., profesors.
               *1861. III 21. Ērgļu pag. + 1940. VI 14. Rīgā
               1879/1883. Beidzis: Pēterburgas konservatoriju,
               1885/1915. Mūzikas pedagogs Harkova un Rīgā,
               1895.  ieguva brīvmākslinieka grādu,
               1919. Latvijas armijas kara mūzikas inspektors,
               1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvigžņu ordeņa IV šķiru #144,
               1927. Latvijas konservatorijas profesors,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvigžņu ordeņa IV šķiru #272,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1940.  apbedīts Meža kapos Rīgā.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #86/1935.

JURJĀNS Jānis, ārsts.
                * 1830. Ērgļu pag. + 1879.
                1855/1861. beidzis Tērbatas Universitātes med. fakultāti,
                “Fraternitas Academica Dorpatensis” filistrs.
                Bij. ārsts Vecpiebalgā.
                Avots:       “Universitas” # 10/1962.

JURJĀNS Marija, skolotāja.
                * 1882. XI 10.
                Beigusi Rīgas “L. Tailovas” sieviešu ģimnāziju,
                1904. ieguvusi skolotājas tiesības pie Pēterpils mācības apgabalā,
                1905/1908. Rīgas “O. Lerhes” priģimnāzijas skolotāja,
                1908/1940. Rīgas pilsētas “A. Kronvalda” 23. pamatskolas skolotāja,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 31.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-101.

JURJĀNS Mirdza, ārste.
                Sk. Gulēns Mirdza.

JURJĀNS Pēteris Jāņa d., ārsts.
                * 1870. V 05. Vecpiebalgas pag.; M. Maija dz. Melbārds, S. Alma Dz. Busets.
                1899. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                18991903. Tērbatas Universitātes klīnikas asistents,
                1903/1907. Dr. Dolina vecmāšu skolas un dzemdināšanas klīnikas vadītājs,
                1907/1916. Dr. Jurjāna Rīgas vecmāšu skolas un dzemdināšanas klīnikas vadītājs,
                1916/1918. Baltijas bēgļu ārsts
                1919/1920. Veselības departamenta nodaļas vadītājs,
                1932. Latvijas bankas padomes loceklis,
                1920/1944. Rīgas pilsētas VII poliklīnikas nodaļas vadītājs,
                1938. Alberta 2 a,
                1941. Margrietas 15-1.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-30.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JURJEVICS Arnolds, ārsts.
                * 1906. VII 15. Rīgā + 1995. VII ASV
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1931/1933. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1934/1940. Rēzeknes pilsētas ambulances ārsts,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. V 15. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Štāba rotas ārsts,
                1935/1940. Latgales kopējas slimo kases ārsts Rēzeknē,
                1941/1944. Rēzeknes apriņķa slimnīcas ārsts,
                Rēzeknes pilsētas valdes ambulances pārzinis,
                Namīpašnieks Siguldā, Miera # 10.              
                1938. Rēzeknē, 18. novembra 45.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-29,1640-1-527-398.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JURKA Alma, namīpašniece.
                Sk. Zaļkalns Alma.

JURKA Kārlis Kārļa d., virsleitnants.
               * 1897. I 13. Valtenbergu pag. + 1981. I 21. Crotonā, ASV
               Beidzis: Rīgas Aleksandra ģimnāziju,
               1915. VIII 07. Rezerves 174. kājnieku pulka karavīrs,
               1915. IX 16. Rezerves 125. kājnieku pulka karavīrs,
               1916. II 27. beidzis: Mācības komandu,
               1916. III 01. Valmiera latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
               1917. I 23. Armijas mācības komandā,
               1917. V 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
               1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1917. IX 28. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
               1918. II 28. atvaļināts,
               1918. X Ziemeļu armijā,
               1919. III 21. Igaunijas armijas Kavalērijas pulka Eskadrona (II) virsnieks,
               1919. VI 25. Eskadrona (I) virsnieks,
               1920. III 08. Paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. IV 17.,
               1920. V 06. Kavalērijas pulka Ložmetēju eskadrona jaunākais virsnieks,
               1920. IX 11. Valmieras kājnieku pulka Rotas (XI) vada komandieris,
               1920. X 11. atvaļināts.
               Avots:       LVVA 5601-1-2599, 5601-2-699.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #294/1917., #383/1917.;
                              „Laiks” #8/1981.

JURKA Marta Elizabete, ārste.
                * 1892. XI 02. Pabažu pag. + 1989. V 25.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VI 14. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (VI) ārste,
                1937. XI 15. apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4387,
                1938. bijusi Inčukalna rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-132, 3691-1-269-45.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „www.nekropole.lv’

JURKĀNS Antons, ārsts.
                * 1905. IX 26. Nautrēnu pag.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1937. Ozolmuižas pagasta rajona ārsts,
                1931/1935. Rēzeknes apriņķa slimnīcas ārsts,
                1935/1937. Ludzas apriņķa slimnīcas ārsts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1937/1944. Kārsavas slimnīcas vadītājs,
                1938. II 07. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1938. Kārsavas slimnīcas vadītājs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-28, 1640-1-521-28.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JURĶELIS Jānis Dāva d., inženieris mehaniķis.
               *1906. VII 06. Mežotnes pag.; S. Elvīra dz. Sebris
                              + 1943. IV 21. Sozimas stacijā, Krievijā
               1924. Beidzis: Bauskas vidusskolu,
               1924/ 1932. beidzis: Latvijas Universitātes Mehanikas fakultāti,
               1925. Skautu 51. pulciņa rovers, beidzis Skautu vadītāju kursus,
               1931/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. IV 01./1934. VI 30. Bruņoto vilcienu pulka instruktors, kaprālis,
               1934. Dzelzceļu virsvaldes Mašinu un materiālu direkcijas Ventspils depo remontu
                              inženieris,
               1934. Ventspils dzelzceļnieku brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
               1935. dzelzceļnieku arodbiedrības biedrs,
               1936. Dzelzceļu virsvaldes Tehniskās direkcijas inženieris,
               1936. X 01. Dzelzceļu aizsargu pulka Rīgas nodaļas vada komandieris,
               1939. II 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. Liepājas dzelzceļu darbnīcās,
               1941. VI 14. Arestēts, deportēts,
               Latvijas inženieru biedrības biedrs,
               Dzelzceļnieku biedrības biedrs,
               Dzelzceļu ugunsdzēsēju valdes loceklis,
               Korporācijas Fraternitas Academica dibinātājs un filistrs,
               Dzīvo: Ģimnāstikas 28-2.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-145.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.;
                              www.nekropole.lv

JŪRMALA Elmārs, būvinženieris.
                * 1912. XI 24. Rīgā.
                1944. IX 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

JŪRMALIETIS Jānis, veterinārārsts kapteinis.
                * 1890. VII 30. Dzelzavas pag.
                Beidzis Pleskavas valsts lauksaimniecības skolu,
                1917. beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1921. VIII 15. Jātnieku pulka veterinārārsts,
                1925. VI 20. paaugstināts veterinārārsts kapteinis pakāpē izd. 1926. II 26.,
                1928. VII 15. atvaļināts,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/140. Rēzeknes rajona un pilsētas veterinārārsts,
                1936. VIII 10. Rēzeknes XVII aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4170,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas profesiju kameras loceklis,
                Namīpašnieks Rēzeknē, Dzirnavu # 1.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-107, 1640-1-527-395.

JŪRMALNIEKS Edgars, ierēdnis.
                * 1891. IV 14. Ventspilī
                1918/1920. Ventspils prefektūrā,
                1920. II 204. Valsts kases Ventspils nodaļā,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankas Ventspils nodaļā,
                1922. XI 01. Latvijas Bankas Ventspils nodaļā
                1926. III 16. Ventspils nodaļas vecākais grāmatvedis,
                1933. IV 01. Ventspils nodaļas vecākais kasieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 102.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-272.

JURSONS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
               *1905. II 23. Madonas apr.
               1927. Beidzis: skolotāju institūtu,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. II 25. Ilūkstes XII aizsargu pulka kapelmeistars,
               1933. Skrudalienas pagasta pamatskolas skolotājs,
               1934. Skrudalienas pagasta Raiņa pamatskolas pārzinis.
               1939. bijis: Skrudalienas pagasta revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-40.;
                              „Latgales Vēstnesis” #6/1938.;
                              „Brīvā zeme’ #182/1939.;
                              www.latgalesdati.lv

JURŠEVICS Fridrihs, mežzinis.
               *1874. Engurē + 1935. VIII 02. Kandavā
               Beidzis: Talsu Mīlenbaha skolu,
               1901. Turaidas un Auļu privātu mežu pārzinis,
               1919. Kandavas mežniecības pārzinis,
               1921. virsmežzinis,
               1923. I šķiras virsmežzinis,
               1935. VIII 08. apbedīts Vimbužu kapos Kandavā.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #173/1935., #175/1935.

JURŠEVSKIS Jēkabs Jēkaba d., kapitans.
               * 1885. I 07. Iecavas pag. + 1968. X 13. Rīgas Jūrmalā.
               1903. X 10. Kājnieku 114. Pulka karavīrs,
               1904. VIII 07. Viļņas junkuru skolas junkurs,
               1905. jaunākais apakšvirsnieks,
               1907. VII 14. beidzis: paaugstināts podporučiks pakāpē,
               1907. X 01. Pētera 88. Kājnieku pulka Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
               1914. VII 19. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
               1911. VI 14. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1911. VI 25.,
               1914. VII 25. Rotas (XIV) komandieris,
               1914. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
               1914. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
               1914. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1915. IV 15. Pešehonas 268. kājnieku pulka bataljona komandieris,
               1915. XI 30. paaugstināts štābs kapitāns kapitāns izd. 1914. VI 14.,
               1915. X 01.               Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Saimniecības daļas priekšnieks,
               1915. X 05. Rotas (III) komandieris,
               1916. I 20. Mācības komandas priekšnieks,
               1916. VI 14. apbalvots: ar šķēpiem pie Sv. Staņislava ordeņa III šķiras,
               1916. VIII 14. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
               1916. VIII 30. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
               1916. VIII 30. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. no 1915. IX 05.,
               1916. IX 25. piekomandēts: Sibīriias III strēlnieku divīzijas štāba priekšnieka v. p. i.
               1916. paaugstināts apakšpulkvedis pakāpē,
               1916. apbalvots: Sv. Jura ordeņa zobeni,
               1918. III 03. Beidzis: Nikolaja kara akadēmiju,
               1918. Novgorodas II divīzijas štāba priekšnieks,
               1921. I 17. Latgales divīzijas štāba priekšnieks,
               1921. I 30. Rēzeknes kājnieku pulka Bataljona (III) komandieris,
               1921. III 31. Latgales divīzijas štāba priekšnieks,
               1921. VIII 05. Virsnieku kursu Kājnieku nodaļas priekšnieks,
               1921. IX 09. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1151,
               1921. X 04. Grupas vadītājs,
               1922. XII 09. Virsnieku mkursu mācības pārzinis,
               1928. I 07. Dobeles kājnieku pulka bataljona (II) komandieris,
               1929. VI 25. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #830,
               1931. IV 11. Saimniecības priekšnieks,
               1931. VIII 01. beidzis: Bataljona komandieru kursus ar I šķiru,
               1933. IV 26. Cēsu kājnieku pulka bataljona (II) komandieris,
               1934. II 05. Pulka štāba priekšnieks,
               1935. III 15. atvaļināts.
               Avots:       LVVA 5601-1-2607.;
                              XII armijas pavēle #638/1916.;
                              Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #49/1915., #55/1915.,
                                             #11/1916., #230/1916., #299/1916.;
                              Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #301/1916.,331/1916.,
                                             # 19/1917.;
                              „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                              „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1936.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                              „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.;
                              „Latviešu strēlnieki”, lpp. 630, 700, 710.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #2206.

JUSENŠ Jāzeps, skolotājs.
                * 1899. IV 20. Līksnas pag.
                1926/1927. Zemgales divīzijas pārvaldes kaprālis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 08. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Nīcgales pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Nīcgales pamatskolas pārzinis,
                Nīcgales pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-81.

JUSTS Alfonss, būvinženieris.
                * 1912. XI 10. Rīgā.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

JUVARS Kārlis, ārsts, Dr. med.
                * 1904. III 02. Bērzes pag. [agrāk Jēkabsons] + 1974. VII 19. Melburnā, Austrālijā
                1924. beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1931/1943. Liepājas pilsētas slimnīcas Nervu nodaļas vadītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā
                1935. IX 27. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (I) ārsts,
                1938. Avotu 4-5, Liepājā,
                1940. II 13. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona ārsts,
                1943. frontē,
                Akadēmiskās vienības Austrums vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-27, 1640-1-526-257.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

 

 
Izmainas: 27.02.2023 Kontakti