Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAFE Jāzeps, ārsts.
                * 1877.
                1904. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Merkeļa 1.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAGARS Jānis Jāņa d., inženieris tehnologs.
                * 1894. IV 03. Ērgļu pag. + 1970.
                1911/1917. Rīgas politehnikuma Mehānikas fakultātes students,
                1918. beidzis Baltijas tehnisko augstskolu,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts), Latvijas
                               sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1922. VII 13. Latvijas būvju akciju sabiedrībai „Būve” dibinātājs,
                1922. X 16. Iecelts par Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta
                               Tehniskas daļas vadītāju,
                1923/1934. Rīgas pilsētas valdes loceklis, Būvniecības nodaļas vadītājs,
                1925. IX 30. Ministru kabinets piešķiris inženiera tehnologa aroda tiesības,
                1925. XII 25. iecelts par Satiksmes ministru,
                1926. Latvijas inženieru biedrības biedrs valdes priekšsēdētājs,
                1927. IV 28. iecelts par Latvijas pārstāvi pasaules saimnieciskā
                               delegācijas locekli uz ekonomisko konferenci Ženēvā,
                1926/1934. Pilsētu un miestu savienības kongresa priekšsēdētājs,
                1927. IV 28. iecelts par Delegācijas locekli saimnieciska līguma noslēgšanai
                               ar PSRS valdību,
                1928. III 15. ievēlēts par Rīgas pilsētas valdes locekli,
                1931. IV 24. ievēlēts par Rīgas pilsētas valdes locekli un pilsētas galvas biedru,
                1931. bijis Rīgas pilsētas ielu dzelzceļu pārņemšanas komisijas priekšsēdētājs,
                1932. II 03. iecelts par Iekšlietu ministrijas būvniecības pārvaldes tehniskās
                               padomes locekli,
                1932. XI 11. iecelts par Daugavas izbūves padomes locekli,
                1933. IX 09/12. Baltijas valstu kongresa delegāts,
                1934. III 27. apstiprināts par Pasaules enerģijas konferences Latvijas
                               komitejas locekli,
                1934. V 31. – IX 29. ieslodzīts Liepājas nometnē,
                1935. I 22. /1938. III 16. Inženieru biroju „ Technocentrs” L. Smilšu 6-2 īpašnieks,
                1940. VI 21. Satiksmes ministrs,
                1941. VIII 26. Iecelts par Latvijas Savienotās PRS Komunālās
                               saimniecības komisāru,
                Bijis Rīgas pilsētas būvju nodaļas vadītājs. [1925,1928,1930, 1935]
                Latvijas pilsētu savienības loceklis [1934]
                Dz. Valdemāra 67-19.
                Avots:       „Album academicum”, R., 1912.;
                               “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                               „Latvijas Kareivis” # 220/1935.;
                               „Brīvā Zeme” # 148/1940.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

JAGODKINS Feodors, priesteris.
                *1909. II 01.
                1939. bij. Viļakas Eržepoles Dievmātes Patvēruma draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

JAGODKINS Jāzeps, priesteris.
                *1903. X 31.
                1939. bij. Krāslavas Dievmātes Patvēruma un Jasmuižas Dievmātes Aizmigšanas
                                draudžu priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

JAKĀNS Ella dz. Landsmanis, ārste.
                * 1910. V 17. Limbažu pag.; V. Jānis, leitnants.
                1934. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1934/1938. Rīgas kara slimnīcas ārste,
                1938/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1938. Tērbatas 84-6,
                1941/1944. Centrā rajona I poliklīnikas ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-16.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAKOBI Edgars, Dr. ing. h. c, profesors.
                *1881. II 20. II 20. Rēvelē
                1890/1899. beidzis Rīgas Nikolaja ģimnāziju,
                1899/1906. beidzis Rīgas politehnisko institūtu, būvinženieris
                1907/1919. Rīgas politehniskā institūta docents, adjunkta profesors un profesors,
                1919/1939. Latvijas Universitātes profesors,
                1939. IX 28. ieguva Dr. ing. h. c. grādu,
                Bij. Latvijas Universitātes padomes loceklis.
                Avots:       „Students” # 3/1939.

JAKOBOVSKIS Arnolds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1893. I 15. Dzēru pag.
                Beidzis Maskavas I praporščiku skolu,
                1919/1920. Dobeles kājnieku pulka virsnieks,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. XI 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Štāba rotas vada komandieris,
                1935. II 01. Štāba rotas mantzinis,
                1938. V 04. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1939. III 15. Pulka noliktavas pārzinis,
                Kabiles pagasta Zuteņu dzirnavu īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-67.

JĀKOBSONS Aleksandrs, ārsts.
                * 1889.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Slokas 22.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĀKOBSONS Ansis, sabiedrisks darbinieks.
                *1897. V 24. Slampes pag.
                1920/1922. Robežsargu III pulka dižkaravīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1940. Tukuma aizsargu pulka Slampes nodaļas priekšnieks,      
                1935. XI 12. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”
                Slampes pagasta valdes un padomes loceklis,
                Slampes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Slampes pagasta Jaunzemju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JĀKOBSONS Arnolds, arhitekts.
                * 1905. VII 12. Slavjnskā.            
                1935. IX 11. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JĀKOBSONS Benciāns, ārsts.
                * 1900.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Kacenu pag., Jaunlatgales apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĀKOBSONS Bernhards, ārsts.
                * 1850. XII 29. Jelgavā + 1930. VIII 29. Rīgā.
                1920/1930. Blaumaņa 29.
                Avots:       LVVA 2942-1-1917.

JĀKOBSONS Eduards Jāņa d., Dr. ing., profesors.
                * 1897. VI 07. Kalētu pag.; M. Maija, S. Elvīra dz. Koškins.
                                + 1969. XII 31. Sentdžonsā, Kanādā.
                1914. beidzis Liepājas reālskolu,
                1914/1916. Rīgas politehniskajā institūtā,
                1916/1918. Maskavas pilsētas valdē,
                1918/1919. Liepājas pilsētas valdes inženiera palīgs,
                1919/1922. Latvijas armijā – Tehniskās pārvaldes leitnants.
                1922/1923. Latvijas Universitātes inženierzinību fakultātes subasistents,
                1923/1926. jaunākais asistents,
                1924. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinību fakultāti,
                1926/1929. Latvijas Universitātes inženierzinību fakultātes asistents,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1141,
                1929/1930. vecākais asistents,
                1930/1934. privātdocents,
                1934/1937. docents,
                1937. V 21. ieguva Dr. ing. grādu pie Latvijas Universitātēs,
                1937/1939. vecākais docents,
                1939/1939. ārkārtējs profesors,                    
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru,
                1939. X 25. ievēlēts par profesoru pie augstbūvju un koku konstrukciju katedras.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-177.;               
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Students” # 15/1937., # 4/1939.

JAKOBSONS Emīls Kristapa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. III 29. Rīgā; M. Elizabete, S. Alide dz. Kampars
                1916. XII Pēterhofas I praporščiku skolas junkurs,
                1917. beidzis, un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1919/1920. Troickas pulka virsnieks, karodznieks,
                1924. Beidzis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības nodaļu, cand. Oec.
                1924/1936. Finanšu ministrijas Budžetu nodaļas revidents,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1122,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XII 01. Rīgas V aizsargu pulka Štāba rotas komandieris,
                1936/1940. Finanšu ministrijas Valsts saimniecības departamenta
                                vice direktors,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts,
                Hipotēkas bankas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                VEF Revīzijas komisijas loceklis,
                Latvijas Sarkana krusta valdes loceklis, ,
                Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūta padomes loceklis,
                Pasta krājkases padomes loceklis,
                Namīpašnieks Ogrē,
                Dzīvo Karlīnes 8/10-19, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-135.;
                                „Es viņu pazīstu”, R.,1939.;
                                „Rīts” #1321/1936.;
                                „Jaunākās Ziņas” #107/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5719.

JĀKOBSONS Helene, skolotāja.
                * 1886. VI 10. Dobelē.
                1904/1905. Dombrovska skolas Mīlgrāvī skolotāja,
                1905. Valmieras sieviešu proģimnāzijā,
                1909/1910. Ventspils “Turauskā” tirdzniecības skolā,
                1912/1913. Lodzas “O Šestakova” sieviešu ģimnāzijā,
                1913. Beigusi Harkovas Universitātes dabas zinību nodaļu,
                1913/1918. Harkovas ģimnāzijā,
                1918/1919. Valmieras sieviešu vidusskolā,
                1919/1936. Rīgas pilsētas 3. ģimnāzijas skolotāja,
                1936. VIII 01. pensionēta.
                1938. X 21. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-131.

JĀKOBSONS Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1866. III 31. Kārļu pag.; M. Marina, S. Kristīne dz. Lūsis.
                Beidzis Āraišu draudzes skolu,
                1903/1914. Kārļu muižas nomnieks,
                1914/1940. Cēsu pagasta lejas Putru māju īpašnieks,
                1917/1934. Latvijas Zemnieku savienības Cēsu pagasta nodaļas priekšnieks,
                1925/1928. Līvu pagasta vecākais,
                1934/1935. Līvu pagasta vecākais,
                1935/1940. Cēsu pagasta vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3984,
                1938/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis,
                Cēsu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Āraišu Cēsu lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Cēsu patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Cēsu piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Cēsu dārzkopības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-35.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JĀKOBSONS Jānis Jāņa d., skolotājs.
                * 1902. II 02. Umurgas pag.; M. Amālija, S. Emma dz. Andersons.
                                1922. beidzis Limbažu ģimnāziju,
                1923. beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1923/1924. Limbažu pilsētas 1. pamatskolā – skolotājs,
                1924/1926. Latvijas armijā,
                1925/1927. Limbažu draudzes pamatskolā – pārzinis,
                1927/1935. Cēsu pilsētas pamatskolā – skolotājs,
                1935/1936. Jaunlatgales apriņķa I iecirkņa inspektors,
                1936/1938. Jaunlatgales apriņķa I iecirkņa tautskolu inspektors,
                1938/1940. Valkas apriņķa tautskolu inspektors un skolu valdes
                                priekšsēdētājs,
                1938/1940. Valkas aizsargu pulkā – rotas komandieris,
                1939. IV 24. stādīts apbalvots ar Atzinības Krustu.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-16.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.

JĀKOBSONS Kārlis, būvinženieris.
                * 1910. X 02. Rīgā.
                1938. I 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JĀKOBSONS Konstantīns, ārsts.
                * 1908.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Kr. Barona 94 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĀKOBSONS Ļevs, ārsts.
                * 1896.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, ādas veneriskās slimībās, uroloģijā,
                1938. Stabu 28.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JĀKOBSONS Pauls Alfrēds, leitnants.
                * 1892. Remtes pag.
                Beidzis Rietumu frontes praporščiku skolu,
                1920/1922. Jelgavas kājnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2333,
                1929. bijis Dzelzceļu policijas Rīgas iecirkņa priekšnieks,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1682,
                1935. bijis Rīgas prefektūras Apsardzības rotas priekšnieks,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 07. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (XII) komandieris,
                Madonas apriņķa policijas I iecirkņa priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-76.

JĀKOBSONS Roberts, farmācijas kandidāts.
                * 1902. V 16. Kārļu pag.
                1939. V 24. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JĀKOBSONS Roberts, būvinženieris.
                *1907. II 09.
                1935. V 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JĀKOBSONS Rolands, farmaceits.
                * 1885. I 22. Jelgavā
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IV 15. Ludzas III aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
                Provizors Kārsavā,
                Kārsavas ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-30.

JĀKOBSONS Šloms Bērs, ārsts.
                * 1883.
                1908. beidzis Harkovas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Brīvības b. 2/4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JĀKOBSONS Vilis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1892. V 25. Jaunsvirlaukas pag.
                Beidzis Maskavas III praporščiku skolu,
                1919. Tukuma Talsu apriņķa komandants,
                1919/1920. Jelgavas pilsētas komandanta adjutants,
                1920/1921. Robežsargu III pulka adjutants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 17. Valkas VII aizsargu pulka adjutants,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1937,
                1929. bijis Bauskas Robežapsardzības apgabala Rajona (I) priekšnieks,
                1935. IV 06. ieskaitīts Robežsargu brigādē, virsleitnants,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Poruka 7, valkā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-92.;
                               LVA 1987-1-13303.

JAKOVIČS Artūrs, ārsts.
                * 1904. IV 17. Virānes pag.
                1931.III 26. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1934. Jaungulbenes pagasta rajona ārsts,
                1935/1940. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ambulances ārsts Slokā,
                1935. IV 17. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (XV) ārsts,
                1940/1944. Slokas pilsētas ambulances ārsts un Salas pagasta rajona ārsts,
                1943. Slokā, Ķemeru 3,
                Latvijas vēžu apkārošanas biedrības Rīgas Jūrmalas nodaļas valdes loceklis,
                1944. Štuthofas koncentrācijas nometnē, kā pretošanās kustības dalībnieks.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-15, 1640-1-522-129.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAKOVSKIS Hermīne dz. Levins, ārste.
                * 1880. IV 24. Bukaišu pag.
                1907. beigusi Tērbatas Universitāti, ādas slimībās,
                1923. Brīvības 36,
                1923/1929. Lāčplēša 50,
                1929/1938. Katoļu 18, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 2942-1-7906.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAKSONS Zinaīda dz. Vanags, ārste.
                * 1910. X 15. Laucesas pag.
                1934. beigusi Latvijas Universitāti,
                1934/1935. Latvijas Universitātes iekšķīgo slimo klīnikas ārste,
                1935/1936. Daugavpils apriņķa slimnīcas asistente,
                1936/1938. Valsts dzelzceļu klīnikas asistente,
                1939/1940. Valsts darbinieku ambulances ārste,
                1940/1941. Rīgas pilsētas poliklīnikas III ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas poliklīnikas IV ārste,
                1943. Latgales 88-6.
                Avots:       LVVA 1023-2-13-1.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAKUBOVIČS Gersons, ārsts.
                * 1893.
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1938. Kr. Valdemāra 16., Liepājā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAKUBSONS Hana dz. Beļenkaja, ārste.
                * 1879.
                1917. beigusi Maskavas  Universitāti,
                1938. Daugavpilī, 3. janvāra 32.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JANAUS Agnija dz. Avdzionaks, ārste.
                * 1911. I 28. Rīgā.
                1939. dz. Marijas 52-37.
                1939/1944. Brīvības 13-2.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

JANAUS Jānis, ārsts.
                * 1904. X 06. Drustu pag.
                1939. dz. Marijas 52-37.
                1939/1944. Brīvības 13-2.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

JANELSIŅŠ Jānis, mežzinis.
                * 1904. VI 03. Rīgā + 1943. V 31. Krievijā
                1925/1926. Sapieru pulka rakstvedis,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VIII 16. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Padures pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kuldīgas Omžu Padures mežniecības mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-64.;
                               LVA 1987-1-16640.;
                               „www.nekropole.lv”

JANELSĪTS Amālija, farmācijas kandidāte.
                * 1905. VIII 12. Cēsīs.
                1938. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANELSĪTIS Jānis Jāņa d., namīpašnieks.
                *1867. VI 19. Vaidavas pag.
                1903/1940. Namīpašnieks Miera 10, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1267.

JANELSĪTIS Jānis Kristapa d., mācītājs.
                * 1901. III 13. Ķieģeļu pag.; S. Līze dz. Zariņš. + 1999. XII 03.
                1930. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1930. VI 22. ordinēts,
                1930/1999. Gaujienas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IV 01. Valkas VII aizsargu pulka Bataljona (II) mācītājs,
                1995. bijis Valkas iecirkņa prāvests,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-117, 1640-1-523-88.,
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939., 
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

JANELSĪTIS Karlīne, skolotāja.
                * 1896. VII 17. Ķieģeļu pag.
                1916. beigusi Cēsu “H. Apkalnes” sieviešu ģimnāziju ar papildu klasi,
                1916/1918. mājskolotāja Startu muižā,
                1920/1926. dažādās Rīgas pamatskolās,
                1925. beigusi Latvijas Universitātes pedagoģisko nodaļu,
                1926/1935. Zaļenieku vidusskolā,
                1935/1940. Dobeles pilsētas ģimnāzijas skolotāja,
                1938. X 21. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-149.

JANEVICS Jēkabs, sabiedrisks darbinieks.
                *1889. XI 18. + 1944. IV 22. Ziru pag.
                1944. Ziru pagasta „Mālarāju” māju īpašnieks,
                Ziru lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Ziru apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Tautas palīdzības Ziru iecirkņa darbinieks.
                Apbedīts Ziru pagasta kapos.
                Avots:       „Ventas balss” # 34/1944.

JANEVIČŠ Herberts, būvinženieris.
                * 1900. III 28.
                1930. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JANFELDS Valentīns, skolotājs.
                *1905. Aizputes apr.
                Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1941. Ventspils apriņķa tautskolu inspektors.
                Avots:       „Ventas Balss” # 20/194.

JĀNIŠS Eižens, arhitekts.
                * 1911. VI 29. Pēterpilī.               
                1943. V 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

JANĪTENS Jūlijs, ārsts.
                * 1903. VII 09. Lēdurgas pag.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VII 01. Rīgas V aizsargu pulka Eskadrona (III) ārsts,
                1938. Rēveles 95,
                1940. Latvijas Universitātes asistents,
                Kokneses rajona ārsts,
                Latvijas Aerokluba Kokneses nodaļas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-130.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANĪTIS Emma, ārste.
                Sk. Ozoliņš Emma.

JANKELOVIČS Soņa, farmācijas maģistre.
                * 1907. I 29. Bauskā.
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANKEVICS Vilis, sabiedrisks darbinieks.
                *1911. IX 11. Jelgavā
                Beidzis skolotāju institūtu,
                1934/1935. Dobeles kājnieku pulka kaprālis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka Jaunpils nodaļas kora diriģents,
                Jaunpils pamatskolas pārzinis,
                Jaunpils sadraudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Latvijas Sarkanā Krusta Jaunpils nodaļas priekšnieka biedrs,
                Jaunpils patērētāju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Jaunpils mazpulka rajona vecākais,
                Jaunpils lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JANKEVIČS Teodors, inženieris.
                * 1893. V 21. Rīgā; S. Aleksandra dz. Gorelova.
                1917. III 15. beidzis Rīgas politehnisko institūtu – inženieris tehnologs,
                1922. VIII 21. Finansu ministrijas Liepājas rajona fabriku inspektors,
                1927. II 04. Valsts saimniecības departamenta Liepājas rajona
                                fabrikas inspektors,
                1930. IV 28. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta Liepājas
                                rajona fabriku inspektors,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 55.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-127.

JANKOVIČS Kirils, ārsts.
                * 1858.
                1889. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, iekšķīgās slimībās,
                1938. Zaubes pag., Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JANKOVIČS Pāvils, virspriesteris.
                *1866. II 05.
                1939. bij. Liepājas Sv. Trijādības draudzes virspriesteris.
                1939. bij. Kurzemes iecirkņa prāvests.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

JANKOVSKIS Harijs, būvinženieris.
                * 1897. XI 06.
                1932. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JANOVSKIS Andrejs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1886. II 08. Sarkanmuižas pag.; S. Matilde dz. Bergmanis.
                1901. beidzis Ventspils jūrskolu,
                1909. ieguva tālbraucēja kapteiņa tiesības pie Mangaļu jūrskolās,
                1910/1914. Rītazijas tvaikoņu sabiedrībā,
                                „Lituania“, „Estonia“ un „Czer“, I stūrmanis uz „Rubonia“
                                 IV un III stūrmanis,
                1914/1918. kara laikā uz „Mitava“,
                1919/1931. ledlauža „Hamburg“ tag. „Lāčplēsis“ kapteinis,
                1928. apbalvots ar Latvijas Brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medaļi,
                1931. I 12. ledlauža „Krišjānis Valdemārs“ I stūrmanis.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 64.
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķīru.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-168.

JANKOVSKIS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. XII 28. Pēterburgā
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VII 14. Jelgavas XVI aizsargu pulka auru pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Auru pagastas revīzijas komisijas loceklis,
                Auru pagasta Vīgantu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-122.

JANKOVSKIS Pāvils, prāvests.
                * 1900. VIII 25. Krāslavas pag. + 1958. I 08.
                1927/1930. Beresnes Romas katoļu draudzes prāvests.
                1930. Šķilbēnu Romas katoļu draudzes prāvests.
                1930/1937. Rundānu un Istras Romas katoļu draudzes prāvests.
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. X 22. Ludzas III aizsargu pulka mācītājs,
                1937/1944. Briģu un Zilupes Romas katoļu draudzes prāvests.
                1939. IV 01. Bataljona (II) mācītājs,
                Apbedīts Rīgas Kristus karaļa dārzā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-32.;
                               „Krāslavas bibliotēka’

JANKOVSKIS Zenta dz. Lunče, ārste.
                * 1912. VII 05. Rīgā + 2001. VIII ASV
                1938. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-10.

JANSBERGS Nikolajs Teodora d., policijas ierēdnis.
                * 1890. II 29. Ārlavas pag.; M. Agnija, S. Marija dz. Smoļakovs.
                Beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1908/1912. Policijas ierēdnis,1913. Ieguva kara ierēdņa tiesības,
                1914. Krievijas armijā,               
                1914. VIII 31. – 1918. XII 18. Vācu gūstā,
                1919/1920. Latvijas armijas kara ierēdnis,
                1921/1923. Talsu apriņķa priekšnieka sekretārs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923/1925. Ilūkstes apriņķa priekšnieka palīgs I iecirkņa, Grīvā,
                1925/1927. Liepājas Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs II iecirkņa Liepājā,
                1927/1932. Kuldīgas apriņķa priekšnieks un Kuldīgas XIV aizsargu
                               pulka komandieris,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 305,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medalu,
                1929. XI 18. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1929. XII 17. Brīvības pieminekļa Kuldīgas apriņķa komitejas priekšsēdētājs,
                1932/1938. Daugavpils pilsētas prefekts,
                1938/1940. Madonas apriņķa priekšnieks un Madonas IX aizsargu
                               pulka komandieris,
                1940. VI 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru,
                1940. VII 05. atvaļināts.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Iekšlietu ministrijas Vēstnesis” # 97/1932.;
                               „Brīvā Zeme” # 48/1940, # 149/1940

JANSONS Aina, ārste.
                Sk. Kalniņš Aina.

JANSONS Aleksandrs, amatnieks.
                * 1870.     
                Podnieks,
                Cēsu amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 177.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-434.

JANSONS Aleksandrs Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. VII 05. Rīgas Jūrmalā; M. Marija dz. Remess
                1915/1918. Krievijas armijas kara ierēdnis,
                1919. Studentu bataljona karavīrs,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka kara ierēdnis,
                1919.IX 01. Kara satiksmes pārvaldes kara ierēdnis,
                1920. atvaļināts,
                1920/1931. Jūrmalas pilsētas domnieks,
                1922. ieguva notāra tiesības pie Rīgas Apgabala tiesas,
                1922/1923. notārs Slokā,
                1923/1931. notārs Rīgas Jūrmalas pilsētā,
                1927/1929. Latvijas Universitātes tautsaimniecības nodaļas students,
                1929/1942. Beidzis Universitātes Tiesību zinātnes nodaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1182,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1939. Rīgas Jūrmalas pilsētas galva,
                1939/1940. Rīgas Jūrmalas pilsētas vecākais,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (II)
                                saimniecības priekšnieks,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1732,
                 1942/1944. Rīgas Jūrmalas pilsētas vecākais,
                Rīgas Jūrmalas ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Rīgas Jūrmalas kredītbiedrības valdes loceklis,
                Dzīvo Puķu #26, Rīgas Jūrmalā.
                Avots:       1640-1-522-128;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Ugunsdzēsējs” #6/1936.;
                                „Jaunākās Ziņas” # 146/1937;
                                „Jūrmalas Vārds” #21/1934.;
                                „Tēvija” #204/1942.;
                                ”Pašvaldības darbinieks” #39/1939.;
                                „Cīņa” #36/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4501.

JANSONS Alma, ārste.
                Sk. Martinsons Alma.

JANSONS Andrejs, priesteris.
                *1871. III 02. Aderkašu pag.
                1894. VI 20. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1900. II 02. Kihnosalas draudzes priesteris,
                1905. III 18. Alūksnes draudzes priesteris,
                1906/1918. Vēravas iecirkņa draudžu zemes ierīcības komisijas priekšsēdētājs,
                1914/1918. Vēravas iecirkņa garīgo lietu izmeklēšanas tiesnesis,
                1914. XI 16. Sarkana Krusta Alūksnes Zeltiņu draudžu lazaretes
                                kuratorijas priekšsēdētājs,
                1915. XI 26. Alūksnes bēgļu komitejas priekšsēdētājs,
                1916. XII 12. Latviešu strēlnieku II brigādes priesteris,
                1918. I 01. atbrīvots no brigādes priestera amatā,
                1919. Alūksnes, Mālupes un Veclaicenes draudžu priesteris.
                1939. t. p. Alūksnes Sv. Trijādības un Mālupes Kunga Apskaidrošanas
                                draudžu priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-22.;
                                “Pareizticīgo latviešu kalendārs” 1939.

JANSONS Anna, ārste.
                Sk. Sniķeris Anna.

JANSONS Anna, ārste.
                * 1892. I 18. Cēsīs
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, plaušu slimībās,
                1924/1926. Latvijas Universitātes Institūta asistente,
                1926/1931. Latvijas Sarkanā Krusta Tērvetes sanatorijas ārste,
                1931/1933. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu sanatorijas ārste,
                1933/1944. Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas slimnīcas ārste,
                1938. Akadēmijas 15, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-9.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANSONS Anna dz. Lūsis, ārste.
                * 1894. X 03. Kraukļu pag.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti,
                1925/1927. Cesvaines valsts ģimnāzijas skolu ārste,
                1927/1944. Siguldas apriņķa ģimnāzijas skolu ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-7.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANSONS Arnolds, skolotājs.
                * 1905. IX 22. Dauguļu pag. + 1984. VI 19. Rīgā
                Beidzis Jelgavas skolotāju institūtu,
                1931/1932. Daugavpils kājnieku pulka seržants,
                1939. VI 30. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (II) Kūduma
                                pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Daibes pamatskolas pārzinis,
                Daibes 684. Mazpulka vadītājs,
                Apbedīts Raiņa kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „www.nekrople.lv”

JANSONS Arnolds, sabiedrisks darbinieks.
                *1907. X 28.
                1929/1930. Smagās artilērijas pulkā,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Misas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 212.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-117.

JANSONS Artūrs Pētera d., skolotājs.
                * 1890. XII 04. Pāles pag.; M. Kristine dz. Everss.
                1909/1911. Āraišu draudzes skolas skolotājs,
                1911/1912. Rīgas pilsētas 2. bērnu patversmē,
                1912/1915. Vecpiebalgas draudzes skolā,
                1918/1919. Maskavas 15. pamatskolā,
                1920. Valmieras pilsētas reālskolā,
                1920/1936. Valmieras valsts ģimnāzijā,
                1924. beidzis Latvijas Universitātes ķīmijas fakultāti,
                1936/1940. Limbažu valsts ģimnāzijas direktors,
                1938. IX 23. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru.
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-107.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

JANSONS Augusts, ārsts.
                * 1901. X 09. Stāmerienas pag.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, ,
                1937/1941. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1938/1939. L. Šēnfelda klīnikas ārsts,
                1938. Baznīcas 37,
                1939/1940. Slimo kases ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I poliklīnikas ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-8.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANSONS Didriķis, skolotājs.
                * 1886. III 16. Nīgrandes pag.
                1901/1905. Beidzis Baltijas skolotāju seminārs,
                1905/1906. Sikšņu ciema skolas skolotājs,
                1906/1910. Izsūtīts uz Vologdu,
                1911/1916. Krievijas armijā, paaugstināts virsnieka pakāpē,
                1916. ievainots un atvaļināts,
                1916/1918,. Ņižnijnovgoradas bēgļu skolas skolotājs,
                1918/1919. Nīgrandes pamatskolas skolotājs,
                1919/1920. Vaiņodes pamatskolas pārzinis,
                1920/1922. Krotes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1922/1937. Skrundas pagasta pamatskolas skolotājs,
                1937/1939. Skrundas pagasta pulkveža Kalpaka pamatskolu pārzinis.
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. III 25. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Skrundas pagasta aizsargu
                               nodaļas kora diriģents.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-66.;
                               „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.;
                               „www.skrundasvidusskola.lv’

JANSONS Eiženija, ārste.
                Sk. Mētra Eiženija.

JANSONS Emīlija, ārste.
                Sk. Eglītis Emīlija.

JANSONS Emīls, amatnieks.
                * 1881. XI 21. Blomes pag.
                Namdaris,
                Smiltenes amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 166.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-412.

JANSONS Emma, ārste.
                Sk. Abramsons Emma.

JANSONS Erna dz. Priede, ārste.
                * 1907. I 31. Valgundes pag.
                1935. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1939. Rīgas termināl cietuma ambulances vadītāja,
                1936/1941. Brīvības gatves rajona praktiskā ārste,
                1938. M. Ropažu 6,
                1941/1944. Laucienas rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-12.
                               „Latvijas medicīnisks personālā saraksts”, R., 1938.

JANSONS Ernests Kaspara d., Dr. med., profesors.
                * 1880. XII 04. Rīgā; m. Doroteja, S. Marija dz. Siņeokovs, ārste
                               + 1945. IX 27. Leipcigā.
                Beidzis Rīgas Nikolaja ģimnāziju,
                1907. beidzis Tērbatas Universitāti, acu slimībās,
                1907/1913. Tērbatas Universitātes acu klīnikas asistents,
                1913. V 01. Dr. med.,
                1913/1914. acu ārsts Rīgā, sava privāta klīnikā,
                1914. I 01. paaugstināts titularais padomnieks pakāpē izd. 1907. XI 01.,
                1914. VII 18. Pleskavas 325. kājnieku družīnas ārsts,
                1914. IX 04. Moģiļevas 393. kājnieku družīnas vecākais ārsts,
                1914. IX 23. Kauņas 383. kājnieku družīnas vecākais ārsts,
                1915. VIII 26. paaugstināts koļeģijas asesors pakāpē izd. 1910. XI 01.,
                1916. III 18. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona vecākais ārsts,
                1916. VIII 18. apbalvots ar. Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 23.- 25. kaujas,
                1916. XII 27.-31. kaujas,
                1917. II 06. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1917. I 15. paaugstināts galma padomnieks pakāpē izd. no 1915. VII 18.,
                1917. III 19. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. I 07. Latviešu strēlnieku I brigādes lazarete galvenais ārsts,
                1917. XII 17. demobilizēts,
                1918. IX 06. Deņiķina armijas Terekas kazaku  I divīzijas ārsts,
                1920. III 01. atvaļināts,
                1921. VI 01. Kara saimniecības pārvaldes ārsts,
                1921. IX 09. Rīgas kara slimnīcas vecākais ordinators,
                1921. X 21. apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1915. VII 18,
                1924. VI 01. atvaļināts,
                1924/1934. Valsts centrālās ierēdņu ambulances vadītājs,
                1923. Latvijas Universitātes privāt docents,
                1925. XI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 1878,
                1934. Rīgas pilsētas veselības valdes priekšnieks,
                1934/1935. Rīgas pilsētas valdes loceklis,
                1935/1944. Latvijas Universitātes docents un profesors,
                1938. bij. Latvijas Universitātes acu klīnikas vadītājs,
                1938. Z. Meierovica b. 2,
                1939. XI 11. Apbalvots a5r Viestura ordeņa III šķiru ar šķēpiem,
                Latvijas Sarkanā Krusta galvenās valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-13, 3318-1-2033-310, 5601-1-2435.;
                               Armijas XII pavēles # 673/1916., # 141/1917.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 83/1916.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēle # 67/1917.;
                               Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes pavēle # 1/1917.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students” # 1/1938.

JANSONS Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1893. VIII 28. Dzērves pag.+ 1942. V 30. Vjatlagā, Krievijā
                1919. III 01. Daugavpils kājnieku pulka dižkareivis,
                1921. I 13. Atvaļināts,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VIII 10. Liepājas XV aizsargu pulka Durbes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1933. XI 16. apbalvots, ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi I pakāpes,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Durbes pag. Zeltiņos,
                Durbes draudzes padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-255.;
                                „www.nekropole.lv”

JANSONS Harijs, būvinženieris.
                * 1896. I 01.
                1928. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JANSONS Irma, farmācijas kandidāte.
                * 1901. V 18.
                1930. I 11. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANSONS Jānis, priesteris.
                *1878. IV 07. Kārzdabas pag.
                Beidzis Kārzdabas draudzes skolu,
                1889/1893. beidzis Rīgas garīgo skolu,
                1893/1900. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1900/1901. Liepājas Sv. Trijādības baznīcas skolotājs psalmotājs,
                1901/1905. beidzis Pēterpils garīgo akadēmiju,
                 Dibināja pareizticīgo latviešu draudzi Pēterpilī,
                1905/1907. Valmieras skolotāju semināra skolotājs,
                1907/1909. Valmieras sieviešu ģimnāzijas skolotājs,
                1907/1909. Sv. Sergeja pareizticīgo draudzes pārzinis Valmierā,
                199/1918. „Pareizticīgo Latviešu Vēstneša“ redaktors,
                1909/1911. Rīgas V. Maldoņa un N. Bogojavļenskas ģimnāzijas skolotājs,
                1909/1911. Rīgas Debesbraukšanas draudzes priesteris,
                1911/1915. Tukuma Sv. Nikolaja draudzes priesteris,
                1911/1915. Tukuma sieviešu ģimnāzijas un Tukuma komercskolas skolotājs,
                1915/1917. Gatčinas latviešu bēgļu ģimnāzijas skolotājs,
                1915/1917. Pēterpils latviešu pareizticīgo draudzes priesteris,
                1916/1917. Carskoje Selo kara mācītājs,
                1917/1924. Dievmātes Anamenijas draudzes Carskoje Selo priesteris,
                1924/1926. Rīgas Debesbraukšanas draudzes priesteris,
                1926/1936. Rīgas garīga semināra rektors,
                1926/1936. Rīgas Katedrāles virspriesteris,
                1926/1938. Rīgas garnizona mācītājs,
                1937. ievēlēts par docentu Latvijas Universitātes pareizticīgo teoloģijas nodaļā,
                1939. Rīgas Katedrāles latviešu un igauņu Pētera Pāvila un vācu Dievmātes
                                piedzimšanas draudžu virspriesteris.
                Avots:       „Students“ # 12/1938.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

JANSONS Jānis Alberts, Dr. phil.
                *1892.Mežotnes pag.
                1927/1930. Beidzis Keļnes Universitāti, Dr. phil.,
                1936. Latvijas Universitātes privātdocents.
                Avots:       „Tēvija” # 15/1944.

JANSONS Jānis Teodors Dāvida d., ārsts.
                * 1899. IX 08. Drabešu pag.; M. Efrosina, S. Zelma dz. Kalniņš
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1930/1939. Rīgas Pastēra institūta asistents un vadītājs,,
                1932. Tērbatas 23/25,
                1932/1935. Blaumaņa 7,
                1935/1938. Tērbatas 28 -3,
                1939/1944. Rīgas pilsētas veselības pārvaldes ārsts.
                Avots        LVVA 1023-2-13-2, 2942-1-1875.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JANSONS Kārlis, ārsts.
                * 1892. XII 31. Augstrozes pag.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1927/1939. Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku ārsts,
                1938. Pētersalas 2,
                1939/1941. Kocēnu Murjāņu pagastu rajona ārsts un
                               Valmieras apriņķa slimnīcas vadītājs,
                Avots:       LVVA 1023-2-13-4.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANSONS Marija Dmitrija m. dz. Siņeokova, ārste.
                * 1880. VI 19. Stavropolē, Krievijā; M. Katrīna, V. Ernests, profesors.
                1911/1914. Tērbatas Universitātes acu klīnikas ārste,
                1912. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1925/1940. Latvijas Tautas Labklājības ministrijas rajona ārste,
                1930/1938. Rīgas pašvaldības slimo kases ārste,
                1931/1940. Latvijas dzelzceļu Centrālās ambulances ārste,
                1935/1940. Kopējas slimo kases ārste,
                1935/1940. Negadījumu apdrošināšanas biedrības ārste,
                1938. Z. Meierovica b. 2,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas ārste,
                Avots:       LVVA 1023-2-13-3.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JANSONS Mirdza dz. Pētersons, ārste.
                * 1914. X 10.
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Smiltenes slimnīcas asistente,
                1940/1941. Pļaviņu slimnīcas asistente,
                1941/1944. Salaspils rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-45.

JANSONS Nadežda, farmācijas maģistre.
                * 1905. VII 30.
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. III 11. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANSONS Oskars, ārsts.
                * 1899. VII 02. Rīgā
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1930/1940. Rīgas pilsētas kontrole dienestā,
                1938. Kr. Barona 37-2,
                1941. venerologs Madonā,
                1941/1945. Talsu leprozorija ārsts,
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-18.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JANSONS Paulis Jura d., virsleitnants.
                * 1895. II 08. Iecavas pag.; M. Līzete, S. Ērika dz. Līsbergs,
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                Beidzis Nikolaja kara inženieru skolu,
                1914/1917. Sapieru 33. Bataljona virsnieks, štābs kapitāns,
                1920/1921. Tehniskās divīzijas Telefonu telegrāfu darbnīcu priekšnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VII 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu,
                Lauksaimniecības kameras loceklis,
                Vircavas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Frank Vircavas Sesavas lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Jelgavas melnraibo sūgas lopu audzēšanas biedrības priekšnieks,
                Kroņu Vircavas mednieku biedrības priekšnieks,
                Piensaimnieku sabiedrības „Zemgale” revīzijas komisijas priekšnieks,
                Zemgales kredītbiedrības padomes loceklis,
                Vircava pagasta Lielreksteļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-125.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JANSONS Valters, lauksaimnieks.
                *1905. VIII 21. Cīrgaļu pag.
                1939/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības revīzijas
                                komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.

JANSONS Vera, ārste.
                Sk. Kalevics Vera.

JANSONS Vera, arhitekte.
                * 1915. VI 18. Rīgā.    
                1942. XII 14. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

JANSONS Vera, farmācijas maģistrs.
                * 1915. VII 02. Rīgā.
                1941. VII 15. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

JANSONS Voldemārs, ārsts.
                * 1912.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Liepājas kara slimnīcā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JANSONS Žanis, sabiedrisks darbinieks.
                *1899. XII 06. Vānes pag.
                1920/1922. Jātnieku pulka karavīrs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1940. Tukuma aizsargu pulka Vānes nodaļas priekšnieks,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi,
                Vānes pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Vānes pagasta Jaunupenienu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JANŠTEINS Jūlijs, ārsts.
                * 1903.VI 26. Lēdurgas pag.
                1833. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1936. Latvijas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas ārsts,
                1936/1937. Kokneses pagasta rajona ārsts,
                1937/1941. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asistents,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas asistents.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-14.

JARMERŠTEDTS Ērihs, ārsts.
                * 1893.
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Tirgoņu 12, Liepājā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JASENAS Janina prec. Adolfi Simeona m., arhitekte.
                * 1910. XII 25. Rīgā.; V. Haralds + 1990. Vācijā
                1928. Beigusi Rīgas lietuviešu ģimnāziju,
                1928/1939. I 14. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1933/1934. Lietuviešu studentu biedrības „Viltys” priekšsēdētāja,
                1934/1942. Rīgas lietuviešu ģimnāzijas skolotāja,
                1940/1944. Rīgas pilsētas IX pamatskolas skolotāja,
                1944/1990. Vācijā,
                Latvijas arhitektu biedrības biedre.
                Avots:       Alīda Zigmunde, RTU.

JASINSKIS Lolijs, ārsts.
                * 1896.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Visbijas pr. 20.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĀTNIEKS Alberts Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1891. VI 06. Rundāles pag. + 1942. IV 28. Vjatlagā, Krievijā
                1910. beidzis Jaņišķeles lauksaimniecības skolu,
                1911. Kauņas guberņas Lejas Linkuču māju īpašnieks,
                1924. Paņemunes Stiļķenpamušu muižas īpašnieks,
                1924. Grenstāles piensaimnieku sabiedrības dibinātājas un priekšsēdētājs,
                1936. IX 05. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņi no
                                Zemkopības ministrijas,
                1936/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1941. VI 14. deportēts, dz. Panemunes pag. Jātnieki,
                Grenstāles lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Bauskas lauksaimniecības krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
                Paņemunes ev. lut. Draudzes priekšnieks,
                Panemunes aizsargu nodaļas aizsargs.
                Avots:       LVVA 1303-2-77-34.;
                                LVA 1987-1-14227.;
                                www.nekropole.lv

JAUCIS Mirdza, ārste.
                * 1915. III 08. Bikstu pag.
                1941. VII 18. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1941/1944. Jelgavas poliklīnikas ārste,
                1941. Vārpu 21-3, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-20.

JAUDZEMS Staņislavs Andreja d., skolotājs.
                * 1890. IX 08. Rušonu pag.; M. Veronika, S. Alma dz. Kalniņš. + 1969. III 31.
                Beidzis Tērbata ģimnāziju,
                Beidzis Pēterpils Politehnisko institūtu,
                1915. II 15. beidzis virsnieku pārbaudes kursus Pēterpilī, rezerves praporščiks,
                1915/1916. Krievijas armijas virsnieks,
                1918/1922. Tautas padomes loceklis,
                1921. rezerves leitnants,
                1921. Rēzeknes valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1921/1923. Rēzeknes valsts ģimnāzijas direktors,
                1923. I 27.-1926. XII 18. Izglītības ministra biedrs,
                1927. VI 14.-VIII 15. Skolu departamenta direktors Latgales lietās,
                15.08.1927. Krāslavas valsts vidusskolas direktors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 465,
                01.12.1934/ 1940. Rēzeknes valsts ģimnāzijas un komercskolas direktors,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 20. Rēzeknes XVII aizsargu pulka štāba rotas vada komandieris,
                1939. VI 26. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                               Atzinības Krusta III šķīru,
                1939. IX 23. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Štāba rotas komandiera palīgs,
                1941/1944. Rēzeknes Valsts skolotāju institūta duirektors,
                Latvijas profesiju kameras vice priekšsēdētājs,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-61, 1640-1-527-393.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JAUDZEMS Staņislavs, ārsts.
                * 1906. XII 09. Bērzpils pag. + 1986. XII 26. Toledo, ASV
                1928. Beidzis Aglonas ģimnāziju,
                1930/1938. Robežsargu brigādes Abrenes III bataljona ārsts,
                1936/1938. Rīgas kājnieku pulkā,
                1938. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Baltinavas rajona ārsts,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 01. Bārenes XIX aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1940. Rotas (VI) ārsts,
                1943/1945. Leģiona ārsts,
                Latvijas Sarkana Krusta veselības kopšanas punkta pārzinis,
                Korporācijas Luciania filistrs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-44, 1640-1-528-325.;
                                „www.latgalesdati.lv”

JAUDŽIMS Georgs Jurģis, mācītājs.
                * 1908. VII 10. Lietuvā
                1940. V 21. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. ordinēts Kauņā.
                Avots:       Svētdienas Rīts # 23/1940.

JAUNALKSNIS Ādolfs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. VIII 08. Rozulas pag. + 1988. I 01.  Black Hawk, ASV
                1919/1921. Cēsu kājnieku pulka seržants,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 26. Cēsu X aizsargu pulka Rozulas pagasta
                                aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #2748,
                1942. IV 08. Cēsu apriņķa pilsētu un pagastu brīvprātīgo organizēšanas
                                komitejas loceklis no Rozulas pagastā,
                1944. IV 27. Rozulas pagasta vecākais,
                Straupes ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Straupes lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Rozulas pagasta padomes loceklis,
                Rozulas apdrošināšanas biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Rozulas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Rozulas pagasta Baiciemu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                Cēsu Vēstis #289/1939., #15/1942., #17/1944.

JAUNBĒRZS Aleksandrs Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1882. VIII 10. Dzelzavas pag.: M. Jette, S. Aleksandra dz. Perlbahs
                1907. XI 09. Izturēja pārbaudījumu uz zaurjad kara ierēdņa tiesībām
                                pie Kājnieku 24. Divīzijas štāba,
                1915/1918. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona/pulka kara laika ierēdnis,
                1915. bataljona kasieris kvartitirmeisters, zaurjad kara ierēdnis,
                1916. I 31. apbalvots ar Sudraba medaļu uz Sv. Staņislava ordeņa lentes,
                1916. VIII 29. Bataljona saimniecības daļas darbvedis, kara laika ierēdnis,
                1919/1922. Rīgas apriņķa valdes priekšsēdētājs,
                1919. Iekšlietu ministrijas Pašvaldības departamenta Pilsētu nodaļas vadītājs,
                1920/1922. Satversmes sapulces deputāts no Latviešu zemnieku savienības,
                1922/1940. Ikšķiles draudzes valdes loceklis,
                1928/1934. Iekšlietu ministrijas Rīgas apriņķa pārvaldes Revīzijas
                                komisijas priekšsēdētājs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1306,
                1934/1938. Iekšlietu ministrijas Pašvaldības departamenta
                                Pilsētu nodaļas vadītājs
                1935. VIII 30. Rīgas V aizsargu pulka Štāba rotas saimniecības priekšnieks,
                1938. pensionēts,
                Ikšķiles lauksaimniecības biedrības priekšnieks
                Rīgas apriņķa valdes priekšsēdētājs,
                Krājaizdevu sabiedrības Jugla padomes priekšsēdētājs,
                Iekšlietu ministrijas Pilsētu nodaļas vadītājs,
                A/S „Apavi” valdes loceklis,
                Satversmes sapulces loceklis,
                Ikšķiles pagasta Dobelnieku māju un dzirnavu īpašnieks,
                Dzīvo Ģertrūdes 61-6, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-134.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #60/1916,
                                                #265/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #400/1917,
                                                #404/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zeme” #141/1938.;
                                „Ogres Ziņas” #18/1938.

JAUNKALNS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                *1894. II 10. Dundagas pag.
                1915/1919. Krievijas armijā, karavīrs, praporščiks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Tukuma aizsargu pulka II bataljona farmaceits,
                Jaunpils aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JAUNOZOLS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. VI 03. Blomu pag.
                1924/1925. Siguldas kājnieku pulka seržants,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. IX 10. Valkas VII aizsargu pulka Bilskas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”
                Bilskas pagasta Zilapu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-87.

JAUNSKUNGS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. X 05. Apriķu pag.
                1928/1929. Aizputes Kuldīgas kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VII 05. Aizputes VI aizsargu pulka Apriķu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi,
                Apriķu pagasta revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-486.

JAUNZEMS Alfrēds, ārsts.
                * 1903. V 13. Medzes pag.
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1940. Biķernieku tuberkulozes sanatorijas ārsts,
                1939/1940. Rīgas pilsētas tirdzniecības pārvaldes ārsts,
                1940/1945. Kuldīgas rajona ambulances un Kuldīgas pilsētas slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-41.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAUNZEMS Attis Jāņa d., mācītājs.
                * 1893. II 28. Kokmuižas pag. [arī Otto] ; T. Apsīšu Jēkabs, M. Beate dz. Krievs,
                               S. Biruta dz. Celmiņš.+ 1941. VI 29. Salaspilī
                Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919. VI 09. ordinēts,
                1919/1930. Gaujienas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1920/1922. Opekalna ev. lut. draudzes vikārs,
                1930/1931. Jelgavas Vienības ev. lut. draudzes mācītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VIII 09. Ventspils II aizsargu pulka mācītājs,
                1935/1936. Zemītes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936/1941. Piltenes iecirkņa prāvests,
                1939. bijis Izglītības ministrijas Vidusskolu direktora biedrs,
                Ventspils ģimnāzijas direktors.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-210.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.,
                               „Tēvija” # 3/1941.

JAUNZEMS Eduards, tirgotājs.
                *1874. X 15. + 1927. IX 04.
                Firmas „Ed. Jaunsems & b-ri”, tabakas preces un čaulīšu
                                darbnīcas Brīvības 40. īpašnieks.
                Dz. Ģertrūdes 7-3.
                Apbedīts Meža kaps Rīgā.
                Avots:       „Jaunākas Ziņas” # 198/1927.;
                                „Rīgas adrešu grāmata”, R., 1925.

JAUNZEMS Feliks, sabiedrisks darbinieks.
                *1897. III 01. Kalnciema pag.
                Beidzis Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti,
                Beidzis Maskavas II praporščiku skolu,
                1917/1918. Kājnieku 213. pulka jaunākais virsnieks,
                1919/1920. Armijas Virspavēlnieka štāba Jūras daļas leitnants,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1940. Tukuma aizsargu pulka II bataljona adjutants,
                Irlavas valsts zēnu audzināšanas saimniecības vadītājs,
                Irlavas lauksaimniecības biedrības „Vārpa” valdes loceklis,
                Irlavas Sarkanā Krusta nodaļas revīzijas komisijas loceklis,
                Kalnciema pagasta Kviešu Jaunzemju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

JAUNZEMS Fricis Antona d., virsleitnants.
                * 1894. I 15. Akmenes pag.
                1915/1918.                Krievijas armijas virsnieks,
                1919/1920. Studentu bataljona vada komandieris,
                1920/1921. Tanku diviziona Rotas (IV) komandieris,
                1921. IV 09. Jelgavas kājnieku pulka vada komandieris,
                1922. X 11. beidzis Virsnieku kursus, ar I šķiru,
                1923. VII 16. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. II 17. Galvenās artilērijas noliktavas virsnieks, apstiprināts
                                virsleitnants pakāpē izd. 1915. VI 16.,
                1925. VIII 15. Armijas komandiera štāba Inspekcijas daļas virsnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1148,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 02. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II) vada komandieris,
                Rīgas pilsētas I ģimnāzijas skolotājs,
                Dzīvo Marijas 63-15.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-136.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1625

JAUNZEMS Jānis Jāņa d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1884. V 27. Kokmuižas pag.; T. Rakstnieks Apsīšu Jēkabs,
                               M. Beate dz. Krievs, S. Evelīne dz. Goldbergs.
                               + 1946. XII 07. Eslingenē, Vācijā
                1897. beidzis Vecgulbenes draudzes skolu,
                1904. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1911/1914. Tērbatas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas asistents,
                1914. Dr. med.,
                1914. VII zemessargu 98. Kājnieku družīnas vecākais ārsts,
                1914. IX Rezerves 213. Hospitāļa vecākais ordinators,
                1917. atvaļināts,
                1918. privātprakse Tērbatā,
                1919. V 10. Igaunijas armijas 2. Hospitāļa vecākais ordinators,
                1919. VI 26. Ziemeļlatvijas brigādes pārsiešanas nodaļas vecākais ārsts,
                1919. VII Vidzemes divīzijas ārsts,
                1919.. IX Rīgas kara slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas vadītājs,
                1919/1938. Blaumaņa 13,
                1921. VI apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1927. IV 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 265,
                1940. XI 30. atvaļināts,
                1941/1943. Rīgas pilsētas II, III un V poliklīniku ķirurgs,
                1942. H. Gēringa 17-3,
                1944. Vācijā,
                Rīgas Latviešu biedrības rūnas vīrs,
                Latvijas Sarkanā Krusta valdes loceklis,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru,
                Apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II un III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-42, 2942-1-1887.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.

JAUNZEMS Jānis, ārsts.
                * 1903. X 09. Veclaicenes pag.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1933/1941. Rīgas pilsētas skolu ārsts,
                1934/1940. Rīgas I valsts ģimnāzijas ārsts,
                1934/1939. Rīgas pilsētas slimo kases III ambulances ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas valdes veselības pārvaldē.
                1938. Tērbatas 20,
                1942. Kr. Barona 25-6.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-43.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JAUNZEMS Kārlis, mācītājs.
                *1904. VI 11.
                1932. X 31. ordinēts par Dobeles prāvesta iecirkņa vikāru,
                1934. IV 26. apstiprināts par Krusta draudzes mācītāju,
                1934/1936. Krusta draudzes mācītājs, Pudiķu 3.,
                1936. VIII 21. atcelts no Krusta draudzes mācītāja amatā,
                1943. IV 16. atņemtas mācītāja tiesības.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                                “Svētdienas Rīts” # 19/1934., # 43/1936.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 19/1943.

JAUNZEMS Lizete Irma, ārste.
                * 1909. I 30. Ventspilī
                1940. X 05. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1945. Popes rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-40.

JAUNZEMS Otto, mācītājs.
                Sk. Jaunzems Attis.

JAUNZEMS Pauls, mācītājs.
                * 1910. VI 07.
                1939. VI 04. ordinēts,
                1942. Rīgas apriņķa iecirkņa prāvesta rīcībā, mācītājs.      
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

JAUNZEMS Valters, ārsts.
                * 1896.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Kr. Barona 7/9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAVIČS Hiršs, ārsts.
                * 1901.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Marijas 22.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAVIČS Izaks, ārsts.
                * 1903.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. Marijas 22.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAVORSKIS Izraels, ārsts.
                * 1881.
                1907. beidzis Harkovas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Kr. Barona 23.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JAVORSKIS Lazars, ārsts.
                * 1910.
                1934. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Slokas 106.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĒČKALĒJS Jānis Augusts, sabiedriskais darbinieks.
                *1883. VI 05. Milzkalnes pag.
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Milzkalnes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības krusta V šķīru # 484,
                Milzkalnes pagasta valdes sekretārs,
                Milzkalnes pasta nodaļas pārzinis,
                Šlokenbekas apdrošināšanas biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Milzkalnes biškopības biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Milzkalnes lauksaimniecības biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Milzkalnes meliorācijas sabiedrības „Slocene” dibinātājs un valdes loceklis,
                Milzkalnes meliorācijas sabiedrības „Pulkare” dibinātājs un valdes loceklis,
                Latvijas pagastu darbvežu biedrības Tukuma nodaļas valdes loceklis,
                Milzkalnes pagasta „Nomaļu” māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-59., 1640-1-525.

JEDUŠS Jānis, prāvests.
                * 1896. IX 03. Līvānu pag. + 1968. VI 25.
                Beidzis Romas katoļu Garīgo semināru,
                1925. ordinēts,
                1925/1928. Rēzeknes draudzes vikārs,
                1928/1930. Viļānu draudzes vikārs,
                1930/1931. Kombuļu draudzes prāvests,
                1931/1937. Aglonas draudzes vikārs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1944. Rozentovas draudzes prāvests,
                1938. III 28. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (I)mācītājs,
                1939. V 01. Rotas (VII) mācītājs, 
                1944/1948. Nīdermuižas draudzes prāvests,
                1948/1949. Bukmuižas draudzes prāvests,
                1949/1950. Stirnienes draudzes prāvests,
                1950/1951. Atašienes draudzes prāvests,
                1951/1954. Rudzātu draudzes prāvests,
                1954/1955. Krāslavas draudzes vikārs,
                1954/1956. Stoļervas draudzes prāvests,
                1956/1965. Skaistas draudzes prāvests,
                Apbedīts Stiglavas draudzes pīrovas kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-388.;
                               „Preiļu bibliotēka’;
                               „Krāslavas bibliotēka”

JEFIMOVS Sergijs, priesteris.
                *1878. VII 13. Nižņij Novgorodā.
                1900. beidzis Nižnij Novgorodas garīgo semināru,
                1901. III 04. Iesvētīts par priesteri,
                1913/1917. Pleskavas eparhijas misionārs,
                1917/1920. Krievijas armijas kara priesteris,
                1920. Vec Slobodas un Jelgavas latviešu drudžu priesteris,
                1927. Jaunlatgales draudzes priesteris,
                1933. t. p. amatā,
                1939. bij. Abrenes Sv. Nikolaja draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-169-23.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

JEGELĀNS Julijans, Cand. oec.
                * 1898. IV 19. Višķu pag.; S. Ludmilla dz. Dobels.
                1917. beidzis Tambovas reālskolu.
                1922/1929. Latvijas Universitātē,
                1922. II 01. Centrālā zemes ierīcības komisijas darbvedis,
                1925. I 20. referents,
                1925. I 27. Latvijas hipotēku bankā – darbvedis,
                1928. I 31. beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības nodaļu,
                1929. II 05. ieguva Cand. oec. grādu,
                1929. VIII 08. pilnvarotājs,
                1933.I 17. iec. par pilnvarotāju un Aizdevumu izsniegšanas daļas vadītāju,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 40.
                Būvniecības A/S „Inž. A. Razums“ valdes loceklis,
                Latviešu tautsaimnieku biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-135.

JEGERMANS Jānis, ārsts.
                * 1895.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Brīvības 19.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JĒGERS Nikolajs, farmācijas kandidāts.
                * 1897. VII 29.
                1930. I 11. beidzis Latvijas Universitāti , farmācijas kandidāts.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

JĒGERS Pauls, ārsts.
                * 1898. XII 16. Dobeles pag.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1924/1940. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1935/1940. Centrālās kopējas slimo kases ambulances ārsts,
                1940/1944. Rīgas pilsētas IV slimnīcas ārsts,
                1940/1944. Centrā rajona poliklīnikas ārsts,
                1942. Ventspils 55-2.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-39.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JĒGERS Veronika, ārste.
                Sk. Gailītis Veronika.

JEGOROVS Konstantīns, ārsts.
                * 1889. V 25. Nikopolē, Krievijā
                1913. beidzis Harkovas Universitāti,
                1913/1914. Pēterpils sieviešu medicīnas institūta klīnikas ārsts,
                1914/1917. Krievijas armijas kara ārsts,
                1918/1921. Jekaterinodaras pilsētas lipīgo slimnīcas ārsts,
                1921/1924. Kalupes rajona ārsts,
                1924/1934. Dagdas slimnīcas ārsts,
                1934/1940. Andrupenes rajona ārsts,
                1940/1944. Višķu rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-38.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JĒKABSONS Ādams, skolotājs.
                * 1897. VII 26.
                1922. beidzis Rīgas skolotāju sagatavošanas kursus,
                1922/1923. Rudbāržu pagasta „Lēnu“ pamatskolas skolotājs,
                1923/1924. Turlavas pagasta „Vilgales“ pamatskolas skolotājs,
                1924/1927. Liepājas pilsētas 12. latviešu pamatskolas skolotājs,
                1927/1935. Liepājas pilsētas „Čakstes“ pamatskolas skolotājs,
                1935/1940. Liepājas pilsētas „Kalpaka“ pamatskolas pārzinis,
                1939. VII 26. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1094..
                Avots:       LVVA 1632-2-364-64.

JĒKABSONS Aleksandrs, gleznotājs.
                *1889. VIII 19. + 1928. VIII 16.
                Apbedīts Dubultu kapos.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 184/1928.

JĒKABSONS Fridrihs Pētera d., pulkvedis.
                * 1874. IX 27. Zālītes pag. [arī Jākobsons]; M. Karoline dz. Stolcers
                                + 1941. XI 17. Soļikamskā, Krievijā
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1892. IX 22. Rīgas instruktoru bataljona brīvprātīgais,
                1893. IX 30. jefreitors,
                1894. VIII 30. jaunākais apakšvirsnieks,
                1894. XI 10. Brestas 49. kājnieku pulka instruktors,
                1894. XII 06. vecākais apakšvirsnieks,
                1895. VIII 10. feldfēbelis,
                1895. IX 01. Odesas junkuru skolas junkurs,
                1897. VII 30. Junkurs vecākais apakšvirsnieks,
                1897. VIII 20. beidzis un paaugstināts podpraporščiks pakāpē,           
                1897. IX 15. Rīgas 189. Kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1897. IX 01. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1897. V 15. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1897. X 01. Pulka maizes ceptuves pārzinis,
                1900. II 01. Mobilizācijas daļas vadītājs,
                1900. III 30. Ventspils 180. kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1900. V 01. Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1901. XI 18. Darba rotas komandiera palīgs,
                1902. IV 15. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1901. IX 01.,
                1902. VII 21. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1904. I 05. Pulka ieroču pārzinis,
                1904. VI 20. Rotas (IV) komandieris,
                1905. IV 10. Darba rotas komandieris,
                1905. X 15. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1905. IX 01.
                1906. VI 30. Valmieras kara apriņķa pārvaldes rezervē,
                1909. VII 01. Valmieras apriņķa priekšnieka jaunākais palīgs,
                1909. XII 01. pārdēvēts par kolēģijas asesoru,
                1911. III 01. Rīgas apriņķa priekšnieka vecākais palīgs,
                1913. XII 01. paaugstināts galma padomnieka pakāpē izd. 1912. X 01.,
                1914. VII 20. Kājnieku 354. družīnas Rotas (I) komandieris,
                1915. I 10. Saimniecības priekšnieks,
                1915. IV 05. Rīgas 429. Pulka Bataljona (III) komandieris,
                1915. VI 10. Saimniecības pārzinis,
                1915. VIII 05. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1914. IX 05.,
                1916. XII 01.–1917. I 15. Kājnieku 108. divīzijas saimniecības priekšnieka v.i.
                1917. III 01. iedalīts Latviešu strēlnieku rezerves pulka, skaitās
                                piekomandēts no Rīgas 429. pulka,
                1917. IV 10. ieradies pulka pieņiem saimniecības priekšnieka pienākumus
                1917. XI 23.-1918. I 22. Rīgas apriņķa priekšnieks,
                1917. XI 30. paaugstināts podpolkovniks pakāpē,
                1917. XII 22. ievēlēts par pulka saimniecības priekšnieku, strēlnieks,
                1918. II 03.-28. Franču armijas rotas komandieris Odesā,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. III 10.-17. apcietināts, Rīgas Citadeles cietumā,
                1918. XII 01.-1919. I 05. Rīgas apriņķa priekšnieks,
                1919. V 02.-VII 22. Denikina armijā,
                1919. VII 22. Apsardzības ministrijas Armijas apgādes pārvaldes vecākais
                                sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VII 26. Kancelejas priekšnieks,
                1920. VI 28. Kara tiesu pārvaldes sevišķu svarīgu saimniecības lietu
                                izmeklēšanas tiesnesis,
                1921. III 21. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1921. III 01.,
                1921. V 31. Galvenā štāba virsnieku rezerve,
                1921. IX 01. Rīgas apriņķa priekšnieka pirmais palīgs,
                1921. XI 24. atvaļināts,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VII 19. Rīgas V aizsargu pulka Jūrmalas (IV) bataljona komandieris,
                1934. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. V 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru #113,
                1941. VI 14. deportēts,
                Apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Rīgas Jūrmalas pilsētas bankas direktors,
                Rīgas Jūrmalas pilsētas bāru tiesas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-133, 4254-1-29-156, 5601-1-2524.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #112/1917, #382/1917.;
                                „Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture”, R., 1925.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „valdības Vēstnesis” #108/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4280.

JĒKABSONS Kārlis, agronoms.
                *1870. VII 25. + 12.03.1945. Aizupes pag.
                Korporācijas „Selonija” filistrs.
                Apbedīts Aizupes pagasta kapos.
                Avots:       „Tēvija” # 89/1945.

JĒKABSONS Kārlis, policijas darbinieks.
                * 1888. IV 03. Turlavas pag.
                1914/1918. Krievijas armijas karavīrs,
                1919. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi,
                1928. Rīgas pasažieru stacijas vecākais pārmijnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 03. Aizputes VI aizsargu pulka Sieksātes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sieksātes Valtaiķu pagastu vecākais policijas kārtībnieks,
                Sieksātes pagasta Liepu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-4183.;
                               LVA 1987-1-20130.

JĒKABSONS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. II 13. Limbažu pag.
                1928/1929. Galvenā štāba rotas dižkaravīrs,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. Valmieras VIII aizsargu pulka Umurgas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. V 12. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Māju īpašnieks Ķoņu un Umurgas pagastos.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-343.

JĒKABSONS Kārlis, ārsts.
                Sk. Juvars Kārlis

JĒKABSONS Olga, ārste.
                Sk. Riekstiņš Olga.

JĒKABSONS Teodors, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. II 29. Lielstraupes pag.
                1925/1926. Valmieras kājnieku pulka kaprālis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. beidzis Aizsargu instruktoru kursus,
                1929. Cēsu X aizsargu pulka Lielstraupes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieka palīgs,
                1938. II 09. Cēsu X aizsargu pulka Lielstraupes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1941/1944. Lielstraupes pagasta vecāka palīgs,
                1944. Lielstraupes pagasta vecākais,
                Lielstraupes pagasta valdes un padomes loceklis,
                Lielstraupes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lielstraupes lopkopības pārraudzības biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Braslas mednieku un zvejnieku biedrības valdes loceklis,
                Lielstraupes pagasta Darvzemnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Cēsu Vēstis” #19/1944.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #265/1929.;
                                „Latvijas Kareivis” #79/1928.

JĒKABSONS Voldemārs, agronoms.
                * 1906. XI 05. Krievijā + 1985. XI 13. Anglijā
                Beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. IV 01. Aizputes VI aizsargu pulka jaunsargu vadītājs,
                Valsts Lejakurzemes izmēģinājumu un selekcijas stacijas vecākais agronoms,
                Namīpašnieks Kalnciema 85.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-482.

JĒKABSONS AUSTRUMS Andrejs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. VII 26. Kuldīgas pag.; M. Līze, S. Alma dz. Freifelds. + 1942. XI 25. Krievijā
                1923/1924. Armijas štāba rotas karavīrs,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. XI 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Snēpeles pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1941. VI 14. deportēts,
                Snēpeles pagasta vecākais,
                Snēpeles lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Snēpeles pagasta Ošenieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-68.;
                               „www.nekropole.lv”

JEKALS Gvido, ārsts.
                * 1904.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti , ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Brīvības 32.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JEKSTS Žanis, sabiedrisks darbinieks.
                *1872. I 03. + 1944. VIII 13.
                1944. Gramzdas ev. lut. Draudzes padomes loceklis,
                Gramzdas pagasta „Jekstu” māju īpašnieks.
                Apbedīts Mazgramzdas kapos.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 190/1944.

JEMELJANOVS Vasilijs, tirgotājs.
                *1881. III 22. Pēterburgā
                1932/1940. Dz. Tērbatas 1/3-5.
                Firmas „Ars” īpašnieks.
                Avots:       LVVA 2942-1-6979.

JENDE Alberts, skolotājs.
                * 1885. IX 29.
                1906. beidzis pedagoģisos kursus pie Cēsu pilsētas skolas,
                1906/1907. Rūjienas pagasta „Rāmnieku“ skolas skolotājs,
                1907/1908. Naukšēnu pagasta „Mirķu“ skolas skolotājs,
                1908/1916. Lodes pagasta skolas skolotājs,
                1918/1919. Lodes pagasta skolas skolotājs,
                1920. Lodes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķ. # 1208.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-81.

JENDE Jānis, skolotājs.
                * 1891. VI 15.
                1909. ieguva skolotāja tiesības pie Pēterpils mācības apgabalā,
                1910/1914. Vecmuižas pagasta skolas skolotājs,
                1918/1919. Vecmuižas pagasta skolas skolotājs,
                1919/1934. Jaunjērcēnu pamatskolas skolotājs,
                1934/1940. Jērcēnu pagasta pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1210.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-95.

JĒNIKE Gotfrīds, amatnieks.
                *1887. + 1939. V 13.
                1903/1907. Mācījies pulksteņtaisītāja amatu pie firmas „Adalb. G. Bergs”,
                1939. K/S „J. Girards” darbu vadītājs.
                Izturējis meistara amata pārbaudi Sv. Jāņa Ģildē,
                Avots:       „Amatnieks” # 12/1939.

JĒPE Ilze, arhitekte.
                * 1900. XII 02. Cēsīs.  
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JERMACĀNS Staņislavs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. X 30. Šķilbēnu pag.
                1923/1924. Sapieru bataljona rakstvedis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 19. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Varakļānu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1946. deportēts,
                Varakļānu pagasta sekretārs,
                Varakļānu pagasta dzimtsarakstu biroja pārzinis,
                Latvijas Sarkanā Krusta Varakļānu nodaļas valdes loceklis,
                Višķu pagasta Ziemeļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-385.;
                               LVA 1821-1-36657.

JERMOĻINA Aleksandra, ārste.
                Sk. Krutova Aleksandra.

JEROMANIS Francis Jāņa d., mērnieks.
                * 1886. XII 06. Viļakas pag.; M. Rozālija, S. Anna dz. Circāns.
                Beidzis Ludzas pilsētas skolu,
                1904/1909. Ventspils Maskavas dzelzceļu pārvaldes ierēdnis,
                1909/1920. Mērnieks Volinijas un Rjazaņas guberņā,
                1932/1938. Rēzeknes apriņķa Valsts zemju inspektors un apriņķa mērnieks,
                1931. II 17. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1160,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. II 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona Saimniecības
                               priekšnieka palīgs,
                1938/1940. Daugavpils apriņķa lauku pašvaldību vecākais,
                Krājaizdevu sabiedrības Gaisma priekšnieks,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-528. -77.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JERUMS Juris, ārsts.
                * 1907. V 10. Pērnavā + 1980. Austrālijā
                1930/1932. Kara ministrijas Intendantūrā,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1932/1938. Jelgavas pilsētas slimnīcas ārste,
                1935/1936. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1939/1944. Limbažu slimnīcas vadītājs.
                Avots:       LVVA 1023-1-1013-36.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JERUMS Lūcija dz. Krastiņš, Dr. med.
                * 1899. XI 12. Cēsīs; V. Nikolajs, ārsts. + 1968.
                1921/1944. Anatomijas institūta ārste,
                1925. beigusi Latvijas Universitāti,
                1942. H. Geringa 20-4.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-35.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JERUMS Nikolajs, ārsts.
                * 1904. IV 20. Rīgā; S. Lūcija dz. Krastiņš, ārste + 1991.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1926/1944. Sarkankalna slimnīcas virs ārsts.
                1938. Brīvības 36.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-37.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JESIFERS Herberts, mācītājs.
                * 1915. XII 12.
                1940. V 21. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1940. VI 02. ordinēts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. Kalsnavas un Vietalvas ev. lut. draudzes mācītājs.  
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 23/1940., # 24/1940.

JEVGRAFOVS Nikolajs, ārsts.
                * 1882. IV 12.
                1912. beidzis Maskavas Universitāti,
                1912/1914. Soču pilsētas sanatorijas ārsts,
                1914/1917. Krievijas armijās kara ārsts,
                1917/1918. Maskavas veselības komisariātā ārsts,
                1918/1919. Sarkanā armijā,
                1919/1920. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1920/1921. Rēzeknes karantīna ārsts,
                1921/1940. Salgales rajona ārsts,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-34.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JEVSTIFEJEVS Helene, ārste.
                Sk. Dzeirveris Helene.

JIRGENS Ādolfs, lauksaimnieks.
                *1895. VI 13. Ikšķiles pag.
                1939. bij. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes
                                locekļa kandidāts,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Ankeršmitu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-2972.

JĪRGENS Fridrihs, būvinženieris.
                * 1897. IX 04.
                1931. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JIRGENS Mirdza dz. Švanks, ārste.
                * 1913. X 28. Rīgā
                1940. beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Bauskas apriņķa sanitār ārsts inspektors,
                1941/1944. Viļakas slimnīcas ārste,
                1944/1945. Stendes Pastendes rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-33.

JIRGENS Rūdolfs, Dr. paid., profesors.
                *1860. X 12. Taurupes pag.
                Beidzis Rīgas Aleksandra ģimnāziju,
                1894. beidzis Pēterpils vēstures un filoloģijas institūtu,
                1895/1901. ģimnāzijas skolotājs Astrahaņā,
                1901/1903. Berlīnē,
                1903. Berlīnes Universitātes austrumu valodu seminārā,
                1914/1921. Umaņas ģimnāzijas skolotājs,
                1921/1922. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības skolotāju
                                sagatavošanas kursu vadītājs,
                1922/1924. Latvijas Universitātes lektors,
                1924. paidagoģijas un bērnu psiholoģijas docents,
                1937. ieguva Dr. paid. grādu,
                1937.V 19. ievēlēts par profesoru paidagoģijas psiholoģijā,
                1938. pensionēts.
                Avots:       „Students“ # 15/1937., # 3/1939.

JIRGENS JIRGENSONS Olga dz. Stenders, ārste.
                * 1905.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti , iekšķīgās slimībās,
                1938. Aulejas pag., Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JIRGENSONS Eduards Kriša d., namīpašnieks.
                *1874. IV 26. Krimuldas pag.
                1920/1940. Namīpašnieks Miera 18, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1263.

JIRGENSONS Ekards Emīls, farmaceits.
                * 1885,. X 26. Smiltenes pag.
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3010,
                1933. bijis valkas apriņķa Tirdzniecības rūpniecības nodokļa komisijas loceklis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 02. Valkas VII aizsargu pulka farmaceits,
                Gaujienas aptiekas īpašnieks,
                Gaujienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka palīgs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-84.

JIRGENSONS Jānis, locis.
                *1849. + 1933. XII 25. Bolderājā.
                1872/1933. Rīgas ostas locis,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 395.
                1933. bij. Rīgas ostas loču komandieris.
                Apbalvots ar Somijas Baltas Rozes ordeņi,
                Zviedrijas Gustava Vāza ordeņi un Krievijas ordeņiem.
                Avots:       „Jūrnieks” # 1/1933.

JIRGENSONS Jānis, ārsts.
                *1913. I 31. Rīgā
                1944. IV 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                Tērbatas 6/8-64.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-32.

JOFE Anna, ārste.
                Sk. Bergmanis Anna.

JOFE Īzaks, ārsts.
                * 1871.
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Maskavas 118/120.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JOFE Jenta, farmācijas maģistre.
                * 1908. II 25.
                1931. V 22. beigusi Latvijas Universitāti , farmācijas kandidāte,
                1939. XI 14. farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

JOFE Meri, ārste.
                Sk. Švarss Meri.

JOFE Miķelis, ārsts.
                * 1898.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti , iekšķīgās slimībās,
                1938. Kr. Barona 29.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JOFE Sofija, farmācijas kandidāte.
                * 1913. V 05. Bauskā.
                1937. I 13. beigusi Latvijas Universitāti , farmācijas kandidāte.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

JOHANSONS Ernests, ārsts.
                * 1887.
                1914. beidzis Harkovas Universitāti, acu slimībās,
                1938. Raiņa b. 27.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JOHANSONS Kārlis, ierēdnis.
                * 1885. IV 01. Grašu pag.; S. Alma dz. Lazdiņš.
                1900/1903. veikalnieks Jūrmalā,
                1903/1910. veikalnieks Gatartā,
                1910/1911. linu noliktavas pārzinis,
                1911/1912. linu uzpircējs,
                1912/1916. veikalvedis,
                1916/1919. lauku būvju pārvaldes ierēdnis,
                1919. XII 08. Apgādības ministrijā,
                1921. VI 01. Finansu ministrijas Valsts uzņēmumu departamentā,
                1922. IV 01. Netiešo nodokļu departamentā,
                1925. XII 01. jaunākais linu šķirotājs,
                1927. II 01. Valsts saimniecības departamenta linu monopola nodaļas šķirotājs,
                1931. VIII 01. Finansu ministrijas īpašumu pārvaldnieks,
                1936. VI 13. Finansu ministrijas linu un kaņepāju monopola uzņēmumā
                                noliktavas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 70.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-190.

JOHANSONS Leonīds, būvinženieris.
                * 1910. IX 26. Krievijā.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JOHANSONS Maksimilians, ārsts.
                Sk. Džonsons Maksimilians.

JOHANSONS Viktors, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 29. Liepājā
                1919. Liepājas skolnieku rotas karavīrs,
                1928. apbalvots ar Latvijas Atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. apbalvots ar Lietuvas Ģedemina ordeņa IV šķiru,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI( 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1643,
                1936. IV 02. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona stūrmaņa virsnieks,
                1941. VI 14. deportēts, Skolas ielā #30.,
                VEF pārdošanas nodaļas vadītājs,
                Krājaizdevu sabiedrības „Rūķis” valdes priekšsēdētājs,
                Dzīvo Matīsa 38-11.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-126.

JONOVS Aleksejs, priesteris.
                *1907. III 29.
                1939. bij. Rīgas Aleksandra Ņevskā draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

JONS Ērihs, ārsts.
                * 1880.
                1903. beidzis Maskavas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Rūjienā, Valmieras apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JONS Sofija dz. Nolteins, ārste.
                * 1885.
                1912. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, sieviešu slimībās,
                1938. Rūjienā, Valmieras apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JORDANS Ludvigs, amatnieks.
                * 1882. II 11. Tēteles pag.
                Pozamentiera amata zellis,
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 185.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-450.

JORDANS Romāns, arhitekts.
                * 1891. XI 04.            
                1934. V 29. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JOSELOVIČS Jēkabs, ārsts.
                * 1904.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti ,
                1938. Kr. Barona 64.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JOZEPS Osvalds, būvinženieris.
                * 1903. I 17.
                1930. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

JOZUUS Kārlis Eduarda d., inženieris mežkopis.
                * 1888. II 06. Cirgaļu pag.; M. Minna, S. Beta dz. Gaile
                                + 1942. IX 03. Sevurallagā, Krievijā
                Beidzis Kara skolu,
                1924. VI 01. Cēsu virsmežniecības I šķiras mežsargs,
                1925. II 18. Viļānu virsmežniecības II šķiras mežzinis,
                1925. beidzis Latvijas Universitātes mežkopības nodaļu,
                1926. XII 16. Viļānu virsmežniecības I šķiras mežzinis,
                1927. I 31. Viļakas virsmežniecības I rajona mežu revidents,
                1929. VII 26./1941. Viļakas virsmežniecības I rajona I šķiras virsmežzinis,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3604,
                1935/1938. Viļakas mežsaimniecības skolas priekšnieks,
                1938. apbalvots: Igaunijas Baltas Rozes ordeņa V šķiru,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 29. Bārenes XIX aizsargu pulka koru diriģents,
                1941. deportēts,
                Viļakas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Viļakas pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Viļakas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Pie Viļakas ev. lut. baznīcas viņam veltīta piemiņas plāksne,
                Avots:       LVVA 1303-2-73-17, 1640-1-528-328.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „www.nekropole.lv”;
                                „www.balvurcb.lv”

JUDINS Ābrams, ārsts.
                * 1903.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti , sieviešu slimībās,
                1938. Kr. Valdemāra 39, Daugavpilī.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JUDOVICS Kārlis Didriķa d., lauksaimnieks.
                * 1875. VI 05. Jaunpils pag.; M. Lizete, S. Olga dz. Pētersons.
                Beidzis Vecsātu zemkopības skolu.
                Jaunpils pagasta „ Meža Avotu“ māju saimnieks.
                Jaunpils pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                jaunpils piensaimniecības sabiedrības priekšsēdētājs,
                Jaunpils savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības biedrs,
                Jaunpils patērētāju biedrības biedrs,
                Jaunpils lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Latvijas Sarkana Krusta Jaunpils nodaļas biedrs,
                Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Latvijas piensaimnieku centrālās sabiedrības priekšsēdētāja biedrs.
                1936. apbalvots ar Valsts statistiskās pārvaldes goda zīmi,
                1937. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi # 3384,
                1940. V 15. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1303-3-21-10.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.

JUMARS Žanis Jēkaba d., ārsts un mākslinieks.
                * 1893. I 25. Ābeļu pag.; M. Ieva + 1961.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju,
                1925. III 16. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1925/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārsts,
                1938. Vienības gatvē 23/15.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-31.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JUMIĶIS Alfrēds, būvinženieris.
                * 1907. XII 07. Rīgā.
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

JUNDZIS Edgars Jāņa d., mācītājs.
                * 1907. I 19. Omuļu pag.; S. Hilda dz. Raģis. + 1986. X 21. Janpiebalgā.
                1925. VI 13. Beidzis Valsts pieaugušo vidusskolu Rīgā,
                1925/1929. beidzis Latvijas Universitāti , cand. theol.,
                1929. XI 09. ordinēts par Rīgas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1930/1942. Valkas Jāņa ev. lut. draudzes mācītājs,
                1929/1931. Suntažu draudzes vikārmācītājs,
                1932. ieguvis Kand. theol. grādu,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IX 01. Valkas VII aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1942. VII 07. atbrīvots no Valkas Jāņa draudzes mācītāja pienākumiem,
                1942. XI 01. apstiprināts par Pētera Pāvila igauņu ev. lut. draudzes mācītāju,
                1942/1944. Pētera Pāvila igauņu ev. lut. draudzes mācītājs, Peldu 10/12-27,
                1945/1951. Gulbenes un  Lejasciema ev. lut. draudzes mācītājs,
                1951/1955. Krievijas spaidu nometnē,
                1956 /1986. Vecpiebalgas Jaunpiebalgas, Ērgļu, Velēnas, Drustu un
                               Rīgas Pētera Pāvila ev. lut. draudzes mācītājs,
                1956/1980. Latvijas ev. lut. baznīcas Akadēmisko teoloģijas kursu docents.
                1967. virsmācītājs,
                1980/1986. Akadēmisko teoloģijas kursu profesors,
                1980. VII 23. ieguvis Dr. teol. grādu,
                Konkordijas Imantija filistrs un dibinātājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-384, 1640-1-523-90.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                               „Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca”, Cēsīs, 2003.;
                               „Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīca un mācītāji”, R., 2007.;
                               “Baznīcas kalendārs”, R., 1944.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 17/1942., # 6/1943.

JUREVIČS Kārlis, ārsts.
                * 1875.
                1902. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Māteru 24, Jelgavā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

JURJĀNS Jānis, ārsts.
                * 1830. Ērgļu pag. + 1879.
                1855/1861. beidzis Tērbatas Universitātes med. fakultāti,
                “Fraternitas Academica Dorpatensis” filistrs.
                Bij. ārsts Vecpiebalgā.
                Avots:       “Universitas” # 10/1962.

JURJĀNS Marija, skolotāja.
                * 1882. XI 10.
                Beigusi Rīgas “L. Tailovas” sieviešu ģimnāziju,
                1904. ieguvusi skolotājas tiesības pie Pēterpils mācības apgabalā,
                1905/1908. Rīgas “O. Lerhes” priģimnāzijas skolotāja,
                1908/1940. Rīgas pilsētas “A. Kronvalda” 23. pamatskolas skolotāja,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 31.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-101.

JURJĀNS Mirdza, ārste.
                Sk. Gulēns Mirdza.

JURJĀNS Pēteris Jāņa d., ārsts.
                * 1870. V 05. Vecpiebalgas pag.; M. Maija dz. Melbārds, S. Alma Dz. Busets.
                1899. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                18991903. Tērbatas Universitātes klīnikas asistents,
                1903/1907. Dr. Dolina vecmāšu skolas un dzemdināšanas klīnikas vadītājs,
                1907/1916. Dr. Jurjāna Rīgas vecmāšu skolas un dzemdināšanas klīnikas vadītājs,
                1916/1918. Baltijas bēgļu ārsts
                1919/1920. Veselības departamenta nodaļas vadītājs,
                1932. Latvijas bankas padomes loceklis,
                1920/1944. Rīgas pilsētas VII poliklīnikas nodaļas vadītājs,
                1938. Alberta 2 a,
                1941. Margrietas 15-1.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-30.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

JURJEVICS Arnolds, ārsts.
                * 1906. VII 15. Rīgā + 1995. VII ASV
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1931/1933. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1934/1940. Rēzeknes pilsētas ambulances ārsts,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. V 15. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Štāba rotas ārsts,
                1935/1940. Latgales kopējas slimo kases ārsts Rēzeknē,
                1941/1944. Rēzeknes apriņķa slimnīcas ārsts,
                Rēzeknes pilsētas valdes ambulances pārzinis,
                Namīpašnieks Siguldā, Miera # 10.              
                1938. Rēzeknē, 18. novembra 45.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-29,1640-1-527-398.;
                               «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JURKA Alma, namīpašniece.
                Sk. Zaļkalns Alma.

JURKA Marta Elizabete, ārste.
                * 1892. XI 02. Pabažu pag. + 1989. V 25.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VI 14. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (VI) ārste,
                1937. XI 15. apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4387,
                1938. bijusi Inčukalna rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-132, 3691-1-269-45.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „www.nekropole.lv’

JURKĀNS Antons, ārsts.
                * 1905. IX 26. Nautrēnu pag.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1937. Ozolmuižas pagasta rajona ārsts,
                1931/1935. Rēzeknes apriņķa slimnīcas ārsts,
                1935/1937. Ludzas apriņķa slimnīcas ārsts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1937/1944. Kārsavas slimnīcas vadītājs,
                1938. II 07. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1938. Kārsavas slimnīcas vadītājs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-28, 1640-1-521-28.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

JŪRMALA Elmārs, būvinženieris.
                * 1912. XI 24. Rīgā.
                1944. IX 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

JŪRMALIETIS Jānis, veterinārārsts kapteinis.
                * 1890. VII 30. Dzelzavas pag.
                Beidzis Pleskavas valsts lauksaimniecības skolu,
                1917. beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1921. VIII 15. Jātnieku pulka veterinārārsts,
                1925. VI 20. paaugstināts veterinārārsts kapteinis pakāpē izd. 1926. II 26.,
                1928. VII 15. atvaļināts,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/140. Rēzeknes rajona un pilsētas veterinārārsts,
                1936. VIII 10. Rēzeknes XVII aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4170,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas profesiju kameras loceklis,
                Namīpašnieks Rēzeknē, Dzirnavu # 1.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-107, 1640-1-527-395.

JŪRMALNIEKS Edgars, ierēdnis.
                * 1891. IV 14. Ventspilī
                1918/1920. Ventspils prefektūrā,
                1920. II 204. Valsts kases Ventspils nodaļā,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankas Ventspils nodaļā,
                1922. XI 01. Latvijas Bankas Ventspils nodaļā
                1926. III 16. Ventspils nodaļas vecākais grāmatvedis,
                1933. IV 01. Ventspils nodaļas vecākais kasieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 102.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-272.

JUSENŠ Jāzeps, skolotājs.
                * 1899. IV 20. Līksnas pag.
                1926/1927. Zemgales divīzijas pārvaldes kaprālis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 08. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Nīcgales pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Nīcgales pamatskolas pārzinis,
                Nīcgales pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-81.

JUSTS Alfonss, būvinženieris.
                * 1912. XI 10. Rīgā.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

JUVARS Kārlis, ārsts, Dr. med.
                * 1904. III 02. Bērzes pag. [agrāk Jēkabsons] + 1974. VII 19. Melburnā, Austrālijā
                1924. beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1931/1943. Liepājas pilsētas slimnīcas Nervu nodaļas vadītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā
                1935. IX 27. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (I) ārsts,
                1938. Avotu 4-5, Liepājā,
                1940. II 13. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona ārsts,
                1943. frontē,
                Akadēmiskās vienības Austrums vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-27, 1640-1-526-257.;
                                «Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

 

 
Izmainas: 09.09.2016 Kontakti