Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNBURTNIEKU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Briedes upes meliorācijas sabiedrība * 06.07.1928.

Gaiķa purva kūdras izmantošanas sabiedrība
                Sk. „Jaunburtnieku kūdras ražošanas sabiedrība”

Jaunburtnieku Burtnieku un Valmieras pagastu meliorācijas sabiedrība „Meķena Purvs” *14.03.1927.

Jaunburtnieku kūdras ražošanas sabiedrība * 07.02.1933.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Gaiķa purva kūdras izmantošanas sabiedrība”

Jaunburtnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Tarkšķis” * 02.12.1925. + 09.08.1939.

Jaunburtnieku 1056. Mazpulks * 16.02.1936. + 1940.

Jaunburtnieku pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Jaunburtnieku pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Jaunburtnieku pagasta izglītības biedrība * 02.09.1925. + 26.02.1935.

Jaunburtnieku lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.

Jaunburtnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 11.04.1933.
                25.05.1939. pārdēvēta agrāk „Valmieras novada lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunburtnieku pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunburtnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaunburtnieku piensaimnieku sabiedrība * 18.05.1927. + 26.06.1929.

Jaunburtnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.09.1887. + 18.10.1940.
                05.11.1924. pārdēvēta agrāk „Jaunburtnieku savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunburtnieku pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jaunburtnieku savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Jaunburtnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaunburtnieku Tautas nama biedrība * 29.10.1933. + 22.09.1934.

Valmieras novada lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Jaunburtnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Jaunburtnieku nodaļa * 22.05.1928.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Jaunburtnieku nodaļa * 05.04.1927.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Jaunburtnieku nodaļa * 28.08.1930.

Latvijas tautas nama biedrība * 06.08.1924. + 30.06.1934.
30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tautas nama biedrība”
Jaunburtnieku nodaļa * 26.04.1929.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Jaunburtnieku nodaļa * 08.02.1928.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti