Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNAUCES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Jaunauces pagasta komiteja * 26.02.1930. + 26.05.1937.

Jaunauces dramatiskā biedrība ”Vaidelote” * 15.02.1926. + 02.06.1937.

Jaunauces krajaizdevu sabiedrība * 14.01.1924.

Jaunauces krāj un izdevu kase * 19.09.1886. + 22.12.1923.

Jaunauces lauksaimniecības biedrība * 18.06.1925. + 15.06.1933.

Jaunauces lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.

Jaunauces lauksaimniecības kooperatīvs „Darbs” * 25.01.1934. + 05.11.1936.
                29.01.1935. pievienota „Jaunauces piensaimnieku sabiedrība”

Jaunauces lopkopības pārraudzības biedrība           
                Sk. „Jaunauces pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunauces 330. Mazpulks * 24.02.1934. + 1940.

Jaunauces meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 19.10.1928.

Jaunauces meliorācijas sabiedrība „Venta” * 09.02.1928.

Jaunauces mūzikas biedrība „Skaņa” * 04.07.1929. + 24.02.1940.

Jaunauces pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1923.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk „Jaunauces lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunauces piensaimnieku sabiedrība * 01.06.1922. + 29.01.1935.
                29.01.1935. iekļauta „Jaunauces lauksaimniecības kooperatīvā „Darbs”

Jaunauces sadraudzīgā biedrība „Vienība” * 20.07.1920. + 10.04.1941.

Jaunauces savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.10.1938. + 18.10.1940.

Jaunauces Švārdes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Jaunauces Zvārdes piensaimnieku sabiedrība”

Jaunauces Zvārdes piensaimnieku sabiedrība * 24.08.1922. + 28.12.1935.
                24.08.1922. pārdēvēta agrāk „Jaunauces Švārdes piensaimnieku sabiedrība”

Kuldīgas Švardes un Jaunauces meliorācijas sabiedrība „Sausiene” * 06.08.1926.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Jaunauces nodaļa * 10.05.1933.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Jaunauces nodaļa * 01.12.1920.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jaunauces nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Jaunauces nodaļa * 03.03.1927.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti