Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNGULBENES PAGASTS
Madonas apriņķis

Jaungulbenes_1910

Briča kuļgarnitūras sabiedrība * 1907.

Brīvības pieminekļa Jaungulbenes pagasta komitēja * 10.02.1930.

Daugstu izglītības biedrība * 29.10.1924. + 2.01.1941.

Daugstu II kuļgarnitūras sabiedrība * 1909.

Daugstu lopkopības pārraudzības biedrība * 09.04.1924. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Jaungulbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Daugstu Markupurvu meliorācijas sabiedrība * 24.09.1926.

Daugstu 641. Mazpulks * 13.03.1935. + 1940.

Daugstu patērētāju biedrība * 03.03.1920. + 14.08.1929.

Daugstu piensaimnieku sabiedrība * 1910.
                10.05.1922. pārdēvēta agrāk „Jaungulbenes piensaimnieku sabiedrība”

Elstes lopkopības pārraudzības biedrība * 25.09.1929. + 02.01.1941.

Elstes sugas lopu audzētāju biedrība * 30.09.1929. + 10.04.1940.

Ezernieku kuļmašīnu sabiedrība
                Sk. „Jaungulbenes Ezernieku mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Ezerupes Arones meliorācijas sabiedrība * 13.04.1928.

Gulbenes biškopības biedrība * 26.04.122. + 02.01.1941.

Gulbenes Elstes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Jaungulbenes piensaimnieku sabiedrība”

Gulbenes lauksaimniecības biedrība * 1912. + 10.01.1938.

Gulbenes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Jaungulbenes piensaimnieku sabiedrība”

Jaungulbenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.05.1935.

Jaungulbenes dziedāšanas biedrība * 17.06.1880. [1873] + 02.01.1941. * 30.11.1943.
                30.11.1943. atjaunota darbība

Jaungulbenes Ezernieku mašīnu koplietošanas sabiedrība * 20.10.1926. [1914]
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Ezernieku kuļmašīnu sabiedrība”

Jaungulbenes Gulbītis lopkopības pārraudzības biedrība * 25.02.1936. + 14.07.1939.
                25.02.1936. izveidota apvienojot:
                                „Jaungulbenes lopkopības pārraudzības biedrību „Gulbītis”
                                „Jaungulbenes piekto lopkopības pārraudzības biedrību”
                14.07.1939. iekļauta „Jaungulbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaungulbenes Gulbīšu 642. Mazpulks * 15.03.1935. + 27.11.1936.
                27.11.1936. iekļauts „Jaungulbenes 4. Mazpulkā”

Jaungulbenes izglītības biedrība „Ausma” * 07.02.1923. + 02.01.1941.

Jaungulbenes krājaizdevu sabiedrība * 11.06.1924.
                24.03.1936. pārdēvēta agrāk „Jaungulbenes krājaizdevu sabiedrība „Spēks”

Jaungulbenes krājaizdevu sabiedrība „Spēks”
                Sk. „Jaungulbenes krājaizdevu sabiedrība”

Jaungulbenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Jaunsaimnieks” * 20.09.1922. + 17.12.1935.

Jaungulbenes Mājturības skolas 151. Mazpulks * 14.06.1933. + 1940.

Jaungulbenes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.01.1924.
                03.05.1939. pārdēvēta agrāk „Jaungulbenes Mežgala lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Jaungulbenes 4. Mazpulks * 19.01.1930. + 1940.
                27.11.1936. pievienots „Jaungulbenes Gulbīšu 642. Mazpulks”

Jaungulbenes meliorācijas sabiedrība * 13.02.1924. + 06.03.1934.

Jaungulbenes meliorācijas sabiedrība „Obrapurvs” * 15.05.1930.

Jaungulbenes meliorācijas sabiedrība „Siltais” * 16.04.1926. + 15.01.1943.

Jaungulbenes meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 10.10.1927.

Jaungulbenes meža izcirtumu kuļgarnitūras biedrība * 24.05.1932. + 10.12.1935.

Jaungulbenes Mežgala lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Jaungulbenes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Jaungulbenes Mežgala lopkopības pārraudzības biedrība * 26.09.1923. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Jaungulbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaungulbenes lopkopības pārraudzības biedrība „Gulbītis” * 19.03.1930. + 25.02.1936.
                25.02.1936. iekļauta „Jaungulbenes Gulbītis lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaungulbenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.

Jaungulbenes pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 1940.

Jaungulbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.07.1939.
                14.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Pirmo Jaungulbenes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Jaungulbenes Mežgala lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Daugstu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Struņķu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Liedes Gulbenes lopkopības pārraudzības biedrību „Gaisma”
                                „Jaungulbenes Gulbītis lopkopības pārraudzības biedrību”

Jaungulbenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Jaunsaimnieks” * 19.04.1929.

Jaungulbenes patērētāju biedrība * 14.04.1920.

Jaungulbenes piektā lopkopības pārraudzības biedrība * 01.02.1928. + 25.02.1936.
                25.02.1936. iekļauta „Jaungulbenes Gulbītis lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaungulbenes piensaimnieku sabiedrība * 1911.
                01.11.1922. pārdēvēta agrāk „Gulbenes piensaimnieku sabiedrība”
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Gulbenes Elstes piensaimnieku sabiedrība”

Jaungulbenes piensaimnieku sabiedrība * 26.09.1923. + 13.01.1931.

Jaungulbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1880. + 18.10.1940.
                10.01.1923. pārdēvēta agrāk „Jaungulbenes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                18.10.1932. pārdēvēta agrāk „Jaungulbenes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Jaungulbenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaungulbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaungulbenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Jaungulbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaungulbenes Silabriču mašīnu koplietošanas sabiedrība * 26.06.1929.
                07.06.1939. pārdēvēta agrāk „Silabriču lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Jaungulbenes Siltā 652. Mazpulks * 15.03.1935. + 1940.

Jaungulbenes strādnieku patērētāju biedrība „Pamats” * 23.11.1921. + 12.05.1931.

Jaungulbenes un Galgauskas meliorācijas sabiedrība „Olene” * 06.07.1928.

Jaungulbenes Silabriču mašīnu koplietošanas sabiedrība * 26.06.1929.
                07.06.1939. pārdēvēta agrāk „Silabriču lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Pirmā Gulbenes lopkopības pārraudzības biedrība * 13.02.1924. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Jaungulbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Purvmalas piensaimnieku sabiedrība * 25.08.1926. + 26.06.1929.

Silabriču meliorācijas sabiedrība „Bēgums” * 01.04.1932. + 18.03.1942.

Struņķu lopkopības pārraudzības biedrība * 14.10.1925. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Jaungulbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Stukmaņu kuļgarnitūras sabiedrība * 1906.

Valsts Jaungulbenes lauksaimniecības skolas absolventu biedrība * 18.07.1933. + 02.01.1941.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Jaungulbenes nodaļa * 03.07.1928.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Jaungulbenes nodaļa * 09.08.1928.

Latvijas evanģeliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Jaungulbenes nodaļa * 15.11.1933.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Jaungulbenes nodaļa * 21.01.1929.

Latvijas kokstrādnieku aroda savienība * 10.05.1908. + 28.11.1928.
                Jaungulbenes nodaļa * 16.03.1921.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Daukstu nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Daukstu nodaļa * 18.09.1927. + 19.01.1932.
                Jaungulbenes nodaļa 15.01.1926.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Jaungulbenes nodaļa * 24.04.1926. + 01.07.1930.

Latvijas sērkociņu rūpniecības strādnieku biedrība * 04.10.1932. + 1937.
                Jaungulbenes nodaļa * 06.02.1933.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Jaungulbenes nodaļa * 15.08.1933.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Jaungulbenes 27. novads * 27.06.1928.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Jaungulbenes nodaļa * 16.07.1929.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Jaungulbenes nodaļa * 24.04.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jaungulbenes nodaļa * 24.05.1921. + 04.12.1931.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Jaungulbenes nodaļas * 11.01.1927.

Jaungulbenes_1914

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti