Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNJELGAVA
1647
Jēkabpils apriņķis

Jaunjelgava_1901

Brīvības pieminekļa Jaunjelgavas pilsētas komiteja * 31.01.1930.

Friedrichstadt Illuxtschen Landwirtschaftlichen Verein
                Sk. „Jaunjelgavas Ilūkstes lauksaimniecības biedrība”

Jaunjelgavas amatnieku biedrība * 03.05.1926. + 20.04.1936.

Jaunjelgavas amatnieku biedrība * 29.04.1937.

Jaunjelgavas amatnieku savstarpīgā palīdzības biedrība * 03.12.1907. + 1915.

Jaunjelgavas biškopības biedrība * 13.10.1924. + 31.05.1940.

Jaunjelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1869.

Jaunjelgavas Darbs 721. Mazpulks * 02.04.1935. + 1940.

Jaunjelgavas ebreju apbedīšanas biedrība * 12.01.1866.

Jaunjelgavas ebreju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Jaunjelgavas krājaizdevu sabiedrība „Pamats”

Jaunjelgavas Ilūkstes lauksaimniecības biedrība * 15.07.1877. + 1915.

Jaunjelgavas kopēja slimo kase
                Sk. „Jaunjelgavas un apkārtnes kopēja slimo kase”

Jaunjelgavas krājaizdevu biedrība
                Sk. „Jaunjelgavas krājaizdevu sabiedrība”

Jaunjelgavas krājaizdevu sabiedrība * 1901.
                09.10.1922. pārdēvēta agrāk „Jaunjelgavas krājaizdevu biedrība”
                04.04.1939. pievienota „Jaunjelgavas vācu krājaizdevu sabiedrība”


Jaunjelgavas pilsētas V. A. Ozoliņa vīriešu un sieviešu tirdzniecības skolas trūcīgo
skolēnu pabalstīšanas biedrība * 23.01.1910. + 1915.

Jaunjelgavas krājaizdevu sabiedrība „Pamats” * 05.06.1929. + 15.02.1941.
                14.04.1932. pārdēvēta agrāk „Latvijas tirdzniecības rūpniecības biedrības Jaunjelgavas nodaļas krājaizdevu sabiedrība”
                25.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunjelgavas ebreju krājaizdevu sabiedrība”

Jaunjelgavas lauksaimniecības biedrība * 1891. + 1915.

Jaunjelgavas 449. Mazpulks * 07.11.1934. + 1940.

Jaunjelgavas III 489. Mazpulks * 15.11.1934. + 1940.

Jaunjelgavas sporta biedrība „Makkabi” * 28.08.1924. + 06.11.1936.

Jaunjelgavas namīpašnieku biedrība * 20.08.1925.

Jaunjelgavas namsaimnieku biedrība * 17.06.1937. + 19.04.1940.

                19.04.1940. iekļauta „Jēkabpils apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Jaunjelgavas patērētāju biedrība * 19.09.1940.

Jaunjelgavas pilsētas V. A. Ozoliņa vīriešu un sieviešu tirdzniecības skolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība * 23.01.1910. + 1915.

Jaunjelgavas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 19.12.1939.

Jaunjelgavas sadraudzīgā biedrība * 1895. + 22.08.1940.

Jaunjelgavas sadraudzīgā biedrība „Musse” * 26.04.1879. + 1915.

Jaunjelgavas skolotāju arodnieciskā biedrība * 11.12.1922. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Jaunjelgavas trūcīgo ebreju palīdzības biedrība * 16.10.1908. + 1915.

Jaunjelgavas un apkārtnes kopējā slimo kase * 08.04.1922. + 01.08.1930.
                01.08.1930. iekļauta „Jēkabpils un apkārtnes kopējā slimo kasē”

Jaunjelgavas un apkārtnes kopējā slimo kase * 08.04.1922. + 01.08.1930.
                31.05.1923. pārdēvēta agrāk „Jaunjelgavas kopēja slimo kase”
                01.08.1930. iekļauta „Jēkabpils un apkārtnes kopējā slimo kasē”

Jaunjelgavas un apkārtnes patērētāju biedrība * 09.10.1933. + 08.05.1936.

Jaunjelgavas vācu krājaizdevu sabiedrība * 17.12.1925. + 04.04.1939.
                04.04.1939. iekļauta „Jaunjelgavas krājaizdevu sabiedrībā”

Jaunjelgavas žīdu darba ļaužu biedrība * 10.04.1927. + 10.10.1934.

Jēkabpils apriņķa II iecirkņa policijas darbinieku biedrība * 30.04.1931. + 30.03.1938.

Latviešu patērētāju biedrība Jaunjelgavā * 10.02.1920. + 21.03.1935.

Latvijas kustoņu aizsardzības biedrība „Sargs” Jaunjelgavā * 08.07.1926. + 16.12.1935.

Latvijas tirdzniecības rūpniecības biedrības Jaunjelgavas nodaļas krājaizdevu sabiedrība

Talmud Tora biedrība Jaunjelgavas pilsētas trūcīgo ebreju skolēnu pabalstīšanai
                                un ebreju skolas dibināšanai un uzturēšanai Jaunjelgavā
                                ar nosaukumu „Talmud Tora” * 30.06.1909. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Ebreju jaunatnes fiziskās un morāliskās attīstības veicināšanas biedrība "Bar Kohba"
                                *29.11.1922. + 14.11.1933.
                Jaunjelgavas nodaļa * 10.06.1925.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Jaunjelgavas nodaļa * 09.03.1921.

Jaunatnes biedrība “Darbs un sports” * 10.04.1929. + 15.03.1937.
                Jaunjelgavas nodaļa * 05.08.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Jaunjelgavas nodaļa * 26.04.1921.

Latviešu sieviešu palīdzības korpuss * 11.03.1927. + 14.03.1941.
                15.10.1935. pievienota “Dzelzceļniece biedrība”
                Jaunjelgavas nodaļa * 14.11.1934.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Jaunjelgavas nodaļa * 04.12.1930.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Jaunjelgavas nodaļa * 03.05.1929.

Latvijas jaunsaimnieku un mazgruntnieku palīdzības biedrība * 11.07.1931. + 09.02.1937.
                Jaunjelgavas nodaļa * 08.09.1932.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Jaunjelgavas nodaļa * 06.10.1924. + 03.04.1933.

Latvijas nacionāldemokrātiskie strādnieki, zemnieki un darba inteliģence biedrība
                                * 16.05.1933. + 1935.
                Jaunjelgavas nodaļa * 20.11.1933.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. + 04.09.1935.
19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
Jaunjelgavas nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Jaunjelgavas nodaļa * 02.03.1928.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Jaunjelgavas nodaļa * 09.03.1927. + 18.09.1929.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Jaunjelgavas nodaļa * 16.09.1926.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Jaunjelgavas nodaļa * 05.06.1929.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Jaunjelgavas nodaļa * 17.04.1926.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Jaunjelgavas nodaļa * 22.09.1933.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Jaunjelgavas nodaļa * 30.12.1930.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Jaunjelgavas nodaļa * 10.11.1923.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Jaunjelgavas nodaļa * 10.09.1925.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Jaunjelgavas nodaļa * 02.05.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Jaunjelgavas nodaļa * 15.07.1925. + 29.11.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jaunjelgavas nodaļa * 14.01.1921.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Jaunjelgavas nodaļa * 28.11.1920.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Jaunjelgavas nodaļa * 16.09.1925.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu
                                vecāku priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Jaunjelgavas nodaļa * 15.10.1923. + 05.05.1937.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Jaunjelgavas nodaļa * 12.09.1932.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Jaunjelgavas nodaļa * 22.07.1924.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Jaunjelgavas nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Jaunjelgavas nodaļa * 26.09.1921.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Jaunjelgavas nodaļa * 25.11.1933.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Jaunjelgavas nodaļa * 31.10.1932.

Jaunjelgava_1908

Jaunjelgava_1909

Jaunjelgava_1916

 

 
Izmaiņas 10.10.2015 Kontakti