Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNLAICENES PAGASTS
Valkas apriņķis

Apes meliorācijas sabiedrība * 02.08.1926.

Apukalna tautas augstskolas biedrība * 08.02.1928. + 30.11.1940.

Jaunlaicenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 18.01.1933.

Jaunlaicenes izglītības biedrība * 11.06.1924. + 30.11.1940.
                21.03.1939. pārdēvēta agrāk „Opekalna izglītības biedrība „Strauts”

Jaunlaicenes Jaunrozes pagastu meliorācijas sabiedrība „Pēterupe” * 20.10.1930.

Jaunlaicenes lauksaimniecības veicināšanas biedrība „Atvase” * 2805.1924. + 30.11.1940.

Jaunlaicenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Jaunlaicenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunlaicenes I lopkopības pārraudzības biedrība * 30.01.1924.
                05.04.1932. pārd. agrāk „Jaunlaicenes Mariņkalna lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunlaicenes Mariņkalna lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Jaunlaicenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunlaicenes 644. Mazpulks * 18.02.1935. + 1940.

Jaunlaicenes  pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Jaunlaicenes pagasta Krievanu piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923. + 22.02.1939.

Jaunlaicenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                16.06.1938. pievienota „Lauksaimniecības veicināšanas biedrība „Vārpa”

Jaunlaicenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 16.12.1925. + 30.11.1940.
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunlaicenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunlaicenes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunlaicenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaunlaicenes patērētāju biedrība * 29.03.1938.

Jaunlaicenes piensaimnieku sabiedrība * 18.10.1922. + 23.10.1934.
                23.10.1934. iekļauta „Veclaicenes piensaimnieku sabiedrībā”

Jaunlaicenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.02.1883. + 18.10.1940.
                12.10.1922. pārdēvēta agrāk  „Jaunlaicenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.02.1933. pārdēvēta agrāk „Jaunlaicenes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jaunlaicenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Jaunlaicenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kultūras Meliorācijas sabiedrība * 19.04.1929. + 08.07.1942.

Lauksaimniecības veicināšanas biedrība „Vārpa” * 14.07.1926. + 16.06.1938.
                16.06.1938. iekļauta „Jaunlaicenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Meliorācijas sabiedrība „Purva zāle” * 23.01.1929. + 08.07.1942.

Opekalna biškopības biedrība * 25.09.1898. + 14.09.1938.

Opekalna izglītības biedrība „Strauts”
                Sk. „Jaunlaicenes izglītības biedrība”

Opekalna zemkopības biedrība * 1903. + 1917.

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Jaunlaicenes nodaļa * 25.01.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Apukalna nodaļa * 26.04.1927.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Jaunlaicenes nodaļa * 02.07.1921.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jaunlaicenes  nodaļa * 14.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti