Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNPIEBALGAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Brīvības pieminekļa Jaunpiebalgas pagasta komiteja * 24.01.1930.

Jaunpiebalgas biškopības biedrība * 30.03.1920. + 31.12.1940.

Jaunpiebalgas biškopības biedrība „Drava” * 16.03.1927. + 19.03.1937.

Jaunpiebalgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.01.1936.

Jaunpiebalgas ceturta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.04.1924. + 25.06.1939.
                25.06.1939. iekļauta „Jaunpiebalagas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpiebalgas dziedāšanas biedrība * 10.05.1885. + 31.12.1940.
                19.12.1908. pārdēvēta agrāk „Jaunpiebalagas mūzikas un dziedāšanas biedrība”
                23.11.1939. pievienota „Jaunpiebalagas Zosenu izglītības biedrība „Atmata”

Jaunpiebalgas Gaujmalas piensaimnieku sabiedrība * 05.01.1923.
                15.10.1935. pievienota „Jaunpiebalagas piensaimnieku sabiedrība „Stars”
                16.11.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunpiebalagas piensaimnieku sabiedrība „Gaujmala”

Jaunpiebalgas jaunsaimnieku sīkgruntnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 04.06.1930. + 17.07.1940.

Jaunpiebalgas krājaizdevu sabiedrība * 29.03.1890.

Jaunpiebalgas kultūras biedrība * 30.03.1920. + 31.12.1940.

Jaunpiebalgas laukkopības pārraudzības biedrība * + 31.12.1940.

Jaunpiebalgas lauksaimniecības biedrība * 07.08.1907. + 03.03.1936.

Jaunpiebalgas lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.

Jaunpiebalgas lauksaimniecības biedrības patērētaju biedrība
                Sk. „Jaunpiebalagas patērētaju biedrība”

Jaunpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs” * 19.03.1930.

Jaunpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa” * 23.10.1929. + 06.03.1939.
                06.03.1939. iekļauta „Jaunpiebalgas IV mašīnu koplietošanas sabiedrībā”

Jaunpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Gaita” * 01.04.1925. + 31.12.1940.

Jaunpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Mirdza” * 19.03.1930. + 25.06.1939.
                25.06.1939. iekļauta „Jaunpiebalagas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne’ * 01.04.1925. + 31.12.1940.

Jaunpiebalagas lopkopības pārraudzības biedrība „Rīts” * 27.02.1924. + 25.06.1939.
                25.06.1939. iekļauta „Jaunpiebalagas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība  „Vaga” * 27.02.1924.+ 31.12.1940.

Jaunpiebalgas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 30.01.1924. [1911]
                13.12.1939. pievienota „Otrā Jaunpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”
                13.12.1939. pārdēvēta agrāk „Jaunpiebalgas piektā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Jaunpiebalgas IV mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.03.1939.
                06.03.1939. izveidota apvienojot:
                                „Trešo Jaunpiebalgas mašīnu koplietošanas biedrību”
                                „Jaunpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrību „Vārpa”

Jaunpiebalgas 14. Mazpulks * 29.05.1930. + 1940.

Jaunpiebalgas mednieku biedrība * 15.09.1939. + 14.03.1941.

Jaunpiebalgas mednieku biedrība „Brīvais mednieks” * 07.07.1926. + 07.03.1940.

Jaunpiebalgas mednieku biedrība „Gaujmale” * 08.07.1925. + 31.12.1940.

Jaunpiebalgas Melbāržu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.11.1923. [1912]
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Jaunpiebalgas pirmā pašbraucēju kuļgarnīturas sabiedrība”

Jaunpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Celmi” * 25.06.1929. + 31.12.1942.

Jaunpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Godpurvs” * 13.11.1932.

Jaunpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Luksti” * 20.12.1926.

Jaunpiebalgas mūzikas un dziedāšanas biedrība
                Sk. „Jaunpiebalagas dziedāšanas biedrība”

Jaunpiebalgas Naukšēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 10.10.1933. [1909]
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Pirmā Jaunpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Jaunpiebalgas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 15.11.1922. + 25.06.1939.
                25.06.1939. iekļauta „Jaunpiebalagas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpiebalgas otrā pašbraucēju kuļgarnīturas sabiedrība * 07.05.1924. + 04.03.1935.

Jaunpiebalgas pagasta aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 07.07.1940.

Jaunpiebalgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 25.06.1939.
                25.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Jaunpiebalagas pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Jaunpiebalagas otro lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Jaunpiebalagas trešo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Jaunpiebalagas ceturto lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Jaunpiebalagas lopkopības pārraudzības biedrību „Rīts”
                                „Jaunpiebalagas lopkopības pārraudzības biedrību „Mirdza”

Jaunpiebalgas pagasta meliorācijas sabiedrība „Avots” * 08.10.1930.

Jaunpiebalgas pagasta meliorācijas sabiedrība „Vellapurvs” * 03.10.1933.

Jaunpiebalgas pagasta patērētāju biedrība * 01.03.1938.

Jaunpiebalgas patērētāju biedrība * 31.05.1913. + 17.06.1937.
                17.10.1923. pārdēvēta agrāk „Jaunpiebalgas lauksaimniecības biedrības patērētāju biedrība”

Jaunpiebalgas Pēternieku 160. Mazpulks * 18.05.1934. + 1940.

Jaunpiebalgas piektā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Jaunpiebalgas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība * 02.05.1923.

Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Centris” * 02.02.1927. + 10.02.1941.

Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Gauja” * 13.02.1924. + 01.08.1933.

Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Gaujmala”
                Sk. „Jaunpiebalagas Gaujmalas piensaimnieku sabiedrība”

Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Nākotne” * 18.03.1925. + 26.06.1929.

Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Pamats” * 13.03.1926. + 24.04.1934.

Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Rīts” * 26.07.1923. + 14.06.1939.

Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Stars” * 24.01.1923. + 15.10.1935.
                15.10.1935. iekļauta „Jaunpiebalagas piensaimnieku sabiedrībā „Gaujmala”

Jaunpiebalagas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 15.11.1922. [1911] + 25.06.1939.
                25.06.1939. iekļauta „Jaunpiebalagas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpiebalgas pirmā pašbraucēju kuļgarnīturas sabiedrība
                Sk. „Jaunpiebalgas Melbāržu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Jaunpiebalgas rajona ādmiņu biedrība * 09.10.1919. + 18.09.1934.

Jaunpiebalgas rajona mājlopu audzētāju biedrība * 30.08.1939.

Jaunpiebalgas Ramkas mednieku biedrība
                Sk. „Rankas mednieku biedrība”

Jaunpiebalgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.01.1881. [1875] + 18.10.1940.
                27.10.1923. pārdēvēta agrāk „Jaunpiebalgas savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība”
                17.12.1932. pārdēvēta agrāk „Jaunpiebalgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jaunpiebalgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunpiebalgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaunpiebalgas savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Jaunpiebalagas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaunpiebalgas Silzemes 83. Mazpulks * 13.04.1932. + 1940.

Jaunpiebalgas trešā lopkopības pārraudzības biedrība * 30.01.1924. + 25.06.1939.
                25.06.1939. iekļauta „Jaunpiebalagas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpiebalgas Zosena izglītības biedrība „Atmata” * 21.04.1920. + 23.11.1939.
                23.11.1939. iekļauta „Jaunpiebalagas dziedāšanas biedrībā”

Lauksamniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vienība” * 04.08.1931. + 09.08.1939.

Otrā Jaunpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 14.11.1923. [1914] + 13.12.1939.
                13.12.1939. iekļauta „Jaunpiebalgas mašīnu koplietošanas biedrībā”

Otrā Jaunpiebalgas patērētāju biedrība * 24.03.1920. + 18.09.1929.

Piebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Atvase” * 20.03.1934. + 17.12.1935.

Piebalgas pirmā piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922. + 12.01.1932.

Piebalgas un apkārtnes sugas lopu audzēšanas biedrība * 19.06.1929. + 02.11.1939.

Pirmā Jaunpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Jaunpiebalgas Naukšēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Rankas mednieku biedrība * 16.11.1921. + 14.03.1941.
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunpiebalagas Ramkas mednieku biedrība”

Taurenes Vecpiebalgas Jaunpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Lagati” * 06.04.1929.

Trešā Jaunpiebalgas kuļmašīnas biedrība
                Sk. „Trešā Jaunpiebalgas mašīnu koplietošanas biedrība”

Trešā Jaunpiebalgas mašīnu koplietošanas biedrība * 1910. + 06.03.1939.
                01.11.1922. pārdēvēta agrāk „Trešā Jaunpiebalgas kuļmašīnas biedrība”
                06.03.1939. iekļauta „Jaunpiebalgas IV mašīnu koplietošanas sabiedrībā”

Zosena lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Jaunpiebalga” * 30.06.1926. + 19.02.1939.

Zosena piensaimnieku sabiedrība * 02.05.1923. + 14.12.1935.
                14.12.1935. iekļauta „Piensaimnieku sabiedrība „Pērļupe I”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Jaunpiebalgas nodaļa * 09.07.1928.

Latvijas darba jaunatnes kultūras biedrība * 05.03.1924. + 13.01.1926.
Jaunpiebalgas nodaļa * 29.12.1924.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Jaunpiebalgas nodaļa * 24.02.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jaunpiebalgas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Jaunpiebalgas nodaļa * 14.04.1924.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Jaunpiebalgas 28. novads * 27.06.1928.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Jaunpiebalgas nodaļa * 26.02.1925.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Jaunpiebalgas nodaļa * 24.07.1932.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Piebalgas nodaļa * 15.09.1926.

Piektais gads biedrība * 14.04.1926. + 13.03.1941.
                Jaunpiebalgas nodaļa * 04.05.1928.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
                Jaunpiebalgas nodaļa * 23.08.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jaunpiebalgas nodaļa * 18.08.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti