Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNPILS PAGASTS
Tukuma apriņķis

Jaunpils_18..

Bikšu upes augšgala meliorācijas sabiedrība * 24.09.1926.

Jaunpils Bikstu lauksaimniecības biedrība * 04.11.1900. + 1915.

Jaunpils Bikstu lauksaimniecības biedrības krāšanas aizdošanas sabiedrība
                Sk. „Jaunpils krājaizdevu sabiedrība”

Jaunpils biškopības biedrība „Drava” * 15.03.1898. + 24.10.1938.

Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 29.11.1928.

Jaunpils krājaizdevu sabiedrība * 1903.
                22.10.1923. pārdēvēta agrāk  „Jaunpils Bikstu lauksaimniecības biedrības krāšanas aizdošanas sabiedrība”

Jaunpils I laukkopības pārraudzības biedrība * 26.05.1930. + 27.04.1937.

Jaunpils lauksaimniecības biedrība * 11.06.1925. + 06.04.1937.

Jaunpils lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs” * 18.04.1929. + 20.02.1940.

Jaunpils lauku lopkopības pārraudzības biedrība * 09.11.1937. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Jaunpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpils lauku meliorācijas sabiedrība „Liekne” * 23.08.1929.

Jaunpils lopkopības pārraudzības biedrība * 21.03.1925. [1909] + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Jaunpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpils II lopkopības pārraudzības biedrība * 04.05.1925. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Jaunpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpils III lopkopības pārraudzības biedrība * 04.02.1932. + 05.11.1940.

Jaunpils 58. Mazpulks * 31.05.1931. + 1940.

Jaunpils II 719. Mazpulks * 01.04.1935. + 1940.

Jaunpils mednieku biedrība * 20.07.1922. + 18.03.1941.
                07.04.1932. pārdēvēta agrāk „Jaunpils Remtes mednieku biedrība „Ērglis”
                21.07.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunpils mednieku biedrība „Ērglis”

Jaunpils mednieku biedrība „Ērglis”
                Sk. „Jaunpils mednieku biedrība”

Jaunpils meliorācijas sabiedrība „Klagatis” * 25.06.1929.

Jaunpils pagasta aizsardžu pulciņš * 15.07.1929. + 07.07.1940.

Jaunpils pagasta aizsargu nodaļa * 10.04.1919. + 07.07.1940.

Jaunpils pagasta lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.

Jaunpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Jaunpils lauku lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Jaunpils lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Jaunpils II lopkopības pārraudzības biedrību”

Jaunpils patērētāju biedrība * 24.02.1920.
                12.04.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunpils patērētāju biedrība „Palīdzība”

Jaunpils patērētāju biedrība „Palīdzība”
                Sk. „Jaunpils patērētāju biedrība”

Jaunpils piensaimnieku sabiedrība *18.09.1912.
                10.09.1935. pievienota „Struteles piensaimnieku biedrība „Vienība”

Jaunpils ražotāju patērētāju biedrība * 07.04.1921. + 23.01.1933.

Jaunpils Remtes mednieku biedrība „Ērglis”
                Sk „Jaunpils mednieku biedrība”

Jaunpils sadraudzīgā biedrība * 05.04.1924. + 10.08.1940.

Jaunpils sadraudzīgā biedrība * 27.09.1890.

Jaunpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.02.1906. + 18.10.1940.
                03.11.1923. pārdēvēta agrāk „Jaunpils savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”
                09.10.1933. pārdēvēta agrāk „Jaunpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jaunpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jurģu 359. Mazpulks * 06.03.1934. + 1940.

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Spars” * 10.02.1927. + 28.02.1939.

Valsts Jaunpils lauksaimniecības skolu absolventu biedrība * 06.07.1933. + 30.11.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jaunpils Bikstu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Bruņniecības nodaļa * 11.09.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Jaunpils nodaļa * 02.05.1930.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Jaunpils nodaļa * 28.06.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Jaunpils nodaļa * 03.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jaunpils nodaļa * 03.08.1920.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs” * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Jaunpils nodaļa * 08.09.1928.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Jaunpils nodaļa * 14.06.1928.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Jaunpils nodaļa * 29.12.1906.

Jaunpils_1904

 

 
Izmainas 21.11.2011 Kontakti