Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNRAUNAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Brīvības pieminekļa Jaunraunas pagasta komiteja * 07.01.1930.

Jaunraunas bēru kase * 26.08.1913. + 1916.

Jaunraunas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.01.1936.

Jaunraunas dziedāšanas un mūzikas biedrība * 29.03.1890. [1879] + 08.12.1939.
                08.12.1939. iekļauta „Jaunraunas lauksaimniecības biedrībā”

Jaunraunas lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                08.12.1938. pievienota „Jaunraunas dziedāšanas un mūzikas biedrība”

Jaunraunas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 02.04.1930. + 27.10.1936.

Jaunraunas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa”
                Sk. „Jaunraunas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Jaunraunas II lopkopības pārraudzības biedrība * 22.09.1931. + 03.01.1940.
                03.01.1940. iekļauta „Jaunraunas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunraunas lopkopības pārraudzības biedrība „Lopkopis” * 12.12.1923. + 03.01.1940.
                03.01.1940. iekļauta „Jaunraunas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunraunas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.08.1935.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Jaunraunas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa”

Duntes 82. Mazpulks * 22.04.1932. + 1940.

Jaunraunas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.01.1940.
                03.01.1940. izveidota apvienojot:
                                „Jaunraunas lopkopības pārraudzības biedrību „Lopkopis”
                                „Jaunraunas II lopkopības pārraudzības biedrību”

Jaunraunas patērētāju biedrība * 14.01.1920.

Jaunraunas piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1923. + 17.09.1935.
                17.09.1935. iekļauta „Veselauskas piensaimnieku sabiedrībā”

Jaunraunas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.07.1885. + 18.10.1940.
                20.09.1922. pārdēvēta agrāk „Raunas Jaunās muižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunraunas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jaunraunas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunraunas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Otrā Jaunraunas bēru kase * 19.01.1915. + 1916.

Raunas Jaunās muižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunraunas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvija biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Jaunraunas nodaļa * 08.02.1934.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Jaunraunas nodaļa * 28.06.1932.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti