Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNROZES PAGASTS
Valkas apriņķis

Jaunrozes_1902

Apes krājaizdevu sabiedrība * 1921.
                27.10.1923. pārd. agrāk „Krājaizdevu sabiedrība pie Opekalna lauksaimniecības b-bas”
                13.02.1934. pārdēvēta agrāk „Opekalna krājaizdevu sabiedrība”

Apes mājlopu audzētāju biedrība * 26.05.1939.

Jaunlaicenes Jaunrozes pagastu meliorācijas sabiedrība „Pēterupe” * 20.10.1930.

Jaunrozes lauksaimniecības biedrība * 18.02.1938.
                19.07.1939. pievienota „Opes lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunrozes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 30.11.1893.[1889] +07.06.1939.
                20.09.1922. pārdēvēta agrāk „Jaunrozes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                07.06.1939. iekļauta „Jaunrozes savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Jaunrozes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.11.1881.+18.10.1940.
                05.10.1921. pārdēvēta agrāk „Opes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1939. pārdēvēta agrāk „Opes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                07.06.1939. pievienota „Jaunrozes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jaunrozes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Jaunrozes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Krājaizdevu sabiedrība pie Opekalna lauksaimniecības biedrības
                Sk. „Apes krājaizdevu sabiedrība”

Opekalna izglītības biedrība „Strauts” * 18.03.1909. + 1916.

Opekalna krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Apes krājaizdevu sabiedrība”

Opekalna lauksaimniecības biedrība * 18.07.1903. + 08.03.1938.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk „Opekalna zemkopības biedrība”

Opekalna zemkopības biedrība
                Sk. „Opekalna lauksaimniecības biedrība”

Opes savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunrozes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Opes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunrozes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Jaunrozes nodaļa * 10.10.1924.

 

 
Izmainas 20.12.2009 Kontakti