Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNSAULES PAGASTS
Bauskas apriņķis

Brīvības pieminekļa Jaunsaules pagasta komiteja * 25.01.1930.

Jaunsaules aizsardžu pulciņš * 1928. + 1940.

Jaunsaules aizsargu nodaļa * 14.08.1919.

Jaunsaules dziedāšanas biedrība * 16.10.1908. + 1915.

Jaunsaules krājaizdevu sabiedrība * 04.02.1924.

Jaunsaules kultūras veicināšanas biedrība * 13.09.1928. + 14.03.1941.

Jaunsaules lauksaimniecības biedrība * 10.05.1926. + 21.4.1938.

Jaunsaules lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 22.01.1923. + 11.06.1930.

Jaunsaules lopkopības pārraudzības biedrība * 28.05.1923. + 23.11.1940.

Jaunsaules II lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Jaunsaules pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunsaules lauksaimniecības biedrība * 25.03.1938.

Jaunsaules 287. Mazpulks * 18.04.1933. + 1940.

Jaunsaules pagasta lopkopības pārraudzības biedrība *
                24.07.1939. pārdēvēta agrāk „Jaunsaules II lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunsaules pagasta meliorācijas sabiedrība * 02.08.1926.

Jaunsaules patērētāju biedrība * 17.02.1920.

Jaunsaules piensaimnieku sabiedrība * 28.05.1923. + 01.02.1931.

Jaunsaules piensaimnieku sabiedrība * 18.03.1926.
                15.09.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunsaules piensaimnieku sabiedrība „Zeltkalns”

Jaunsaules piensaimnieku sabiedrība „Zeltkalns”
                Sk. „Jaunsaules piensaimnieku sabiedrība”

Jaunsaules savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.09.1928. + 18.10.1940.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunsaules savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Jaunsaules savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunsaules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaunsaules Vecsaules Bruknas apvienota meliorācijas sabiedrība „Vienprātība” * 18.03.1926. +16.07.1931.

Vec Jaunsaules un Bruknas meliorācijas sabiedrība „Strauje” * 24.03.1927.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Jaunsaules nodaļa * 09.02.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Jaunsaules nodaļa * 27.04.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jaunsaules nodaļa * 03.01.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti