Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Jaunsvirlaukas pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Frank Sesavas Vircavas lopkopības pārraudzības biedrība „Padoms” * 15.05.1922. + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta „Vircavas lauksaimniecības biedrībā”

Jaunsvirlaukas Grīvas 309. Mazpulks * 05.02.1934. + 1940.

Jaunsvirlaukas kooperatīvs
                Sk. „Jaunsvirlaukas patērētāju biedrība”

Jaunsvirlaukas krājaizdevu sabiedrība * 14.10.1886.
                1901. pārdēvēta agrāk „Jaunsvirlaukas pagasta krāšanas un aizdošanas kase”
                07.04.1924. pārdēvēta agrāk „Jaunsvirlaukas krāšanas un aizdošanas kase”        
                05.12.1939. pievienota „Jaunsvirlaukas Tautas nama sabiedrība”

Jaunsvirlaukas krāšanas un aizdošanas kase
                Sk. „Jaunsvirlaukas krājaizdevu sabiedrība”

Jaunsviralukas latviešu dziedāšanas biedrība
Sk. „Jaunsvirlaukas saviesīgā biedrība”

Jaunsvirlaukas lauksaimniecības biedrība * 1902. + 03.06.1937.

Jaunsvirlaukas lauksaimniecības biedrība „Kalns” * 23.11.1931. + 08.03.1934.

Jaunsvirlaukas lauksaimniecības kooperatīvs „Ozols” * 03.05.1934. + 16.06.1935.

Jaunsvirlaukas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 19.11.1923. + 22.12.1932.

Jaunsvirlaukas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs”
                Sk. „Jaunsvirlaukas Ražas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Jaunsvirlaukas lopkopības pārraudzības biedrība „Progress” * 30.01.1928. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Jaunsvirlaukas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunsvirlaukas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 07.07.1927.
                18.04.1939. pārdēvēta agrāk „Lielupes rajona cukurbiešu audzētāju biedrība”

Jaunsvirlaukas 299. Mazpulks * 08.04.1933. + 1940.

Jaunsvirlaukas meliorācijas sabiedrība „Robežgrāvis” * 19.10.1928. + 18.03.1942.

Jaunsvirlaukas pagasta krāšanas un aizdošanas kase
                Sk. „Jaunsvirlaukas krājaizdevu sabiedrība”

Jaunsvirlaukas pagasta lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
05.05.1938. pievienota „Zemgales biškopības biedrība”

Jaunsvirlaukas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Jaunsvirlaukas lopkopības pārraudzības biedrību „Progress”
                                „Staļģenes lopkopības pārraudzības biedrību”

Jaunsvirlaukas pagasta meliorācijas sabiedrība „Jačunu Purnu grāvis” * 16.09.1929.

Jaunsvirlaukas pārtikas biedrība * 1893. + 1915.

Jaunsvirlaukas patērētāju biedrība * 22.04.1937.
08.03.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunsvirlaukas kooperativs”

Jaunsvirlaukas patērētāju biedrība „Ozols” * 20.07.1920. + 27.06.1929.

Jaunsvirlaukas piensaimnieku sabiedrība * 22.08.1922. [1913]
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunsvirlaukas piensaimnieku sabiedrība „Raža”

Jaunsvirlaukas piensaimnieku sabiedrība „Jačuni” * 03.07.1924. + 21.12.1931.

Jaunsvirlaukas piensaimnieku sabiedrība „Raža”
                Sk. „Jaunsvirlaukas piensaimnieku sabiedrība”

Jaunsvirlaukas ražas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 28.05.1923. + 25.04.1939.
                25.04.1939. pārdēvēta agrāk „Jaunsvirlaukas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs”

Jaunsvirlaukas saviesīgā biedrība * 1892. + 1915.
                21.09.1896. pārdēvēta agrāk „Jaunsviralukas latviešu dziedāšanas biedrība”

Jaunsvirlaukas savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 11.10.1938. + 18.10.1940.

Jaunsvirlaukas Tautas nama sabiedrība * 01.03.1934. + 05.12.1939.
                05.12.1939. iekļauta  „Jaunsvirlaukas krājaizdevu sabiedrībā”

Jaunsvirlaukas Staļģenes piensaimnieku sabiedrība * 20.12.1926.
                19.11.1938. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrība „Staļģene”

Jaunsvirlaukas Vircavas piensaimnieku sabiedrību „Zemgale” * 18.12.1922. + 08.04.1937.
                24.01.1927. pārdēvēta agrāk „Zemgales piensaimnieku sabiedrība”
                08.04.1937. iekļauta „Vircavas piensaimnieku sabiedrībā „Zemgale”

Lielupes rajona cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Jaunsvirlaukas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Piensaimnieku sabiedrība „Staļģene”
                Sk.” Jaunsvirlaukas Staļģenes piensaimnieku sabiedrība”

Staļģenes lopkopības pārraudzības biedrība * 25.09.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Jaunsvirlaukas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Staļģenes 325. Mazpulks * 28.02.1935. + 1940.

Staļģenes meliorācijas sabiedrība * 17.08.1926.

Zemgales biškopības biedrība * 08.12.1921. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Jaunsvirlaukas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Zemgales piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Jaunsvirlaukas Vircavas piensaimnieku sabiedrību „Zemgale”

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Jaunsvirlaukas nodaļa * 02.11.1928. + 03.08.1931.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jaunsvirlaukas nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Salgales Jaunsvirlaukas nodaļa * 06.08.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Jaunsvirlaukas nodaļa * 04.09.1923.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Jaunsvirlaukas nodaļa * 22.11.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Jaunsvirlaukas nodaļa * 17.07.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Jaunsvirlaukas nodaļa * 25.08.1925.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti