Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JAUNVĀLES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Apināju meliorācijas sabiedrība * 24.10.1928.

Jaunbrenguļu meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929.

Jaunvāles bibliotēkas biedrība * 04.12.1907. + 04.06.1938.
                04.06.1938. iekļauta „Jaunvāles lauksaimniecības biedrībā”

Jaunvāles lauksaimniecības biedrība * 09.04.1924.
                15.06.1937. pārdēvēta agrāk „Jaunvāles lauksaimniecības veicināšanas biedrība”
                04.06.1938. pievienota „Jaunvāles bibliotēkas biedrība”
                14.09.1939. pievienota „Jaunvāles pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”

Jaunvāles lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1924. + 12.12.1940.

Jaunvāles 1061. Mazpulks * 13.04.1937. + 1940.

Jaunvāles pagasta aizsargu nodaļa * 14.08.1919. + 1940.

Jaunvāles pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Jaunvāles pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 07.07.1926. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Jaunvāles lauksaimniecības biedrībā”

Jaunvāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.06.1897. + 18.10.1940.
                15.02.1902. slēgta „Jaunvāles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunvāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jaunvāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jaunvāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaunvāles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Jaunvāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaunvāles Trikātes meliorācijas sabiedrība * 11.06.1930.

Ražotāju un patērētāju biedrība „Bite” * 22.02.1922. + 26.06.1929.

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Jaunvales nodaļa * + 24.04.1935.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Jaunvales nodaļa * 04.03.1920. + 24.04.1935.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs “
                Jaunvales nodaļa * 31.07.1932.

Latvijas evanģeliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
Jaunvāles nodaļa * 15.11.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jaunvāles nodaļa * 05.09.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Jaunvāles nodaļa * 16.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jaunvāles nodaļa * 06.04.1921. + 15.10.1935.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti