Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JĒKABNIEKU PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Jēkabnieku pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Jēkabnieku lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.

Jēkabnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 26.07.1923. + 02.06.1930.

Jēkabnieku 714. Mazpulks * 22.03.1935. + 1940.

Jēkabnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 28.08.1924.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ūziņu I lopkopības pārraudzības biedrība”

Jēkabnieku pagasta meliorācijas sabiedrība „Cerība” * 27.10.1928.

Jēkabnieku pagasta un apkārtnes lauksaimniecības biedrība * 14.05.1923. + 03.06.1937.

Jēkabnieku patērētāju biedrība * 06.07.1920.
                28.01.1937. pārdēvēta agrāk „Sabiedroto Ūziņu apkārtnes pagasta lauksaimniecības biedrība”
                18.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ūziņu lauksaimnieku kooperatīvs”

Jēkabnieku piensaimnieku sabiedrība * 09.02.1922.
17.12.1936. pievienota „Jaunplatones piensaimnieku sabiedrība”
25.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ūziņu piensaimnieku sabiedrība”

Jēkabnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1884. + 18.10.1940.
                03.12.1921. pārdēvēta agrāk „Ūziņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                21.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ūziņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jēkabnieku Vilces Platones un Zaļenieku meliorācijas sabiedrība „Zemdega” * 31.03.1928.

Sabiedroto Ūziņu apkārtnes pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Jēkabnieku patērētāju biedrība”

Ūziņu kapu biedrība * 28.06.1928. + 31.12.1940.
                13.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ūziņu Priežu kapu komitejas biedrība”

Ūziņu krājaizdevu sabiedrība * 28.01.1926.

Ūziņu latviešu dziedāšanas biedrība * 21.05.1890. + 1915.

Ūziņu lauksaimnieku kooperatīvs
                Sk. „Jēkabnieku patērētāju biedrība”

Ūziņu lopkopības pārraudzības biedrība * 22.10.1922. + 31.12.1940.
               
Ūziņu I lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Jēkabnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ūziņu 305. Mazpulks 08.10.1933. + 1940.

Ūziņu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Jēkabnieku piensaimnieku sabiedrība”

Ūziņu Priežu kapu komitejas biedrība
                Sk. „Ūziņu kapu biedrība”

Ūziņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ūziņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ūziņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ūziņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jēkabnieku nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
Jēkabnieku nodaļa * 01.09.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jēkabnieku nodaļa * 16.02.1922.+ 16.101.1935.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti