Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JĒKABPILS
1670
Jēkabpils apriņķis

Jekabpils_1908

Brīvības pieminekļa Jēkabpils apriņķa komiteja * 25.11.1929.

Brīvības pieminekļa Jēkabpils I apriņķa komitēja *09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Jēkabpils II apriņķa komitēja *09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Jēkabpils pilsētas komiteja * 07.01.1930.

Ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” Jēkabpilī
                Sk. „Jēkabpils žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Ebreju labdarības biedrība „Jsiker Chilem” Jēkabpilī * 18.03.1929.

Ebreju literatūras mākslas un mūzikas biedrība „Jawne” * 17.08.1920.

Ebreju sporta biedrība „Makabi” Jēkabpilī * 16.09.1925. + 31.12.1940.

Jēkabmiesta arodnieciskā skolotāju biedrība
                Sk. „Jēkabpils apriņķa skolotāju biedrība”

Jēkabmiesta brīvo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Jēkabpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Jēkabmiesta izglītības biedrība
                Sk. „Jēkabpils izglītības biedrība”

Jēkabmiesta kopējā slimo kase
                Sk. „Jēkabpils un apkārtnes kopējā slimo kase”

Jēkabmiesta Nikolaja brālība
                Sk. „Jēkabpils Nikolaja brālība”

Jēkabmiesta patērētāju biedrība „Jēkabmiesta kooperatīvs” * 01.06.1920.

Jēkabmiesta pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Jēkabpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Jēkabmiesta pirmā krājaizdevu sabiedrība *
                20.09.1923. pārreģistrēta

Jēkabpils Ābeļu patērētāju biedrība * 25.08.1938.

Jēkabpils aizsargu pulka sporta klubs * 25.04.1935. + 25.07.1940.

Jēkabpils Aleksandra I Svētīgā augstākas pamatskolas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība * 14.02.1886. + 1915.

Jēkabpils 4. aizsargu pulks * 12.08.1919. + 1940.

Jēkabpils apriņķa lauksaimniecības biedrība * 14.12.1925. + 07.01.1937.

Jēkabpils apriņķa pašvaldību sadarbes apvienība * 23.01.1936. + 18.02.1941.

Jēkabpils apriņķa policijas darbinieku biedrība * 08.01.1925. + 21.3.1941.

Jēkabpils apriņķa skolotāju biedrība * 18.02.1921. + 21.09.1939.
                10.04.1930. pārdēvēta agrāk „Jēkabmiesta arodnieciskā skolotāju biedrība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Jēkabpils apriņķa skolotāju pašpalīdzības biedrība * 15.05.1933. + 16.08.1935.

Jēkabpils apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība * 28.01.1937. + 22.08.1940.
                19.04.1940. pievienota „Jaunjelgavas namsaimnieku biedrība”

Jēkabpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 29.09.1868.
                08.10.1923. pārdēvēta agrāk „Jēkabmiesta brīvo ugunsdzēsēju biedrība”
                04.06.1931. pārdēvēta agrāk „Jēkabmiesta pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Jēkabpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība bēru kase
                Sk. „Jēkabpils ugunsdzēsēju bēru palīdzības biedrība”

Jēkabpils draudzes vecticībnieku bēru kase
                Sk. „Jēkabpils vecticībnieku bēru palīdzības biedrība”

Jēkabpils ebreju apbedīšanas biedrība * 21.02.1911. + 1915.

Jēkabpils ebreju biedrība „Jdiše Gemeinde” * 08.04.1929. + 31.12.1940.

Jēkabpils ebreju labdarības biedrība  „Bikur Cholim” * + 16.12.1938.
                16.12.1938. iekļauta „Jēkabpils žīdu biedrība”

Jēkabpils ebreju labdarības biedrība „Gmile Chesed” * 12.05.1932. + 16.12.1938.
                16.12.1938. iekļauta „Jēkabpils žīdu biedrība”

Jēkabpils ekonomiskā piensaimnieku sabiedrība * 30.11.1912. + 1915.

Jēkabpils evaņģēliskā atturības biedrība „Zilais Krusts” * 16.02.1910. + 1915.

Jēkabpils izglītības biedrība * 28.04.1921. + 22.08.1940.
12.05.1932. pārdēvēta agrāk „Jēkabmiesta izglītības biedrība”

Jēkabpils krājaizdevu sabiedrība *
05.04.1938. pārreģistrēta

Jēkabpils krājaizdevu sabiedrība „Taupība” * 26.09.1927.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Jēkabpils tirgotāju krājaizdevu sabiedrība”

Jēkabpils krievu biedrība * 07.07.1927. + 22.08.1940.

Jēkabpils Krustpils amatnieku biedrība * 17.06.1937.

Jēkabpils latviešu tirgotāju un rūpnieku biedrība * 19.05.1930. + 30.03.1936.

Jēkabpils lauksaimniecības ražojumu koppārdošanas biedrība * 09.04.1923. + 28.09.1931.

Jēkabpils 133. Mazpulks * 08.05.1932. + 1940.

Jēkabpils mednieku biedrība * 16.04.1931. + 18.03.1941.

Jēkabpils namīpašnieku biedrība * 13.08.1925. + 05.05.1938.

Jēkabpils Nikolaja brālība * 04.03.1891. [XVIII g.s.] + 31.12.1940.
                17.07.1924. pārdēvēta agrāk „Jēkabpils pilsētas Sv. Nikolaja Brinumdarītāja brālība”

Jēkabpils pārtikas biedrība * 28.05.1892. + 1915.

Jēkabpils patērētāju biedrība „Jēkabpils kooperatīvs” * 01.10.1925.
                Sk. „Jēkabpils Salas kooperatīvs”

Jēkabpils pilsētas ebreju draudze * 24.09.1928. + 16.12.1938.
                16.12.1938. iekļauta „Jēkabpils žīdu biedrība”

Jēkabpils pilsētas meliorācijas sabiedrība „Pelīte” * 13.03.1929. + 18.03.1942.

Jēkabpils pilsētas skolas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība * 14.02.1886. + 1915.

Jēkabpils pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.08.1923. + 018.10.1940.
                29.09.1932. pārdēvēta agrāk „Jēkabpils savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Jēkabpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jēkabpils pilsētas Sv. Nikolaja Brinumdarītāja brālība
                Sk. „Jēkabpils Nikolaja brālība”  

Jēkabpils rajona mājlopu audzētāju biedrība * 12.04.1939.

Jēkabpils Salas kooperatīvs * 01.10.1925. + 01.11.1934.
                07.04.1932. pārdēvēta agrāk  „Jēkabpils patērētāju biedrība „Jēkabpils kooperatīvs”

Jēkabpils saviesīgā biedrība * 06.11.1886. + 1915.

Jēkabpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jēkabpils pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jēkabpils sieviešu labdarības biedrība * 30.08.1821. + 1915.

Jēkabpils „Talmud Tora” biedrība * 07.07.1927. + 16.12.1938.
                16.12.1938. iekļauta „Jēkabpils žīdu biedrība”

Jēkabpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jēkabpils pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jēkabpils trūcīgo ebreju pabalstīšanas biedrība * 01.03.1908. + 1915.

Jēkabpils ugunsdzēsēju biedrība bēru kase * 04.06.1931.
08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Jēkabpils ugunsdzēsēju bēru palīdzības biedrība”

Jēakbpils un apkārtnes biškopības biedrība * 13.09.1923. + 05.05.1939.
                05.05.1939. iekļautā „Ābeļu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Jēkabpils un apkārtnes kopējā slimo kase * 09.05.1922.
                05.01.1923. pārdēvēta agrāk „Jēkabmiesta kopējā slimo kase”
                01.08.1930. pievienota „Jaunjelgavas un apkārtnes kopējā slimo kase”

Melvila ģimenes labdarības iestādījums * 18.07.1906. + 1915.

Jēkabpils vecticībnieku bēru palīdzības biedrība * 10.08.1933. + 31.12.1940.
27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Jēkabpils draudzes vecticībnieku bēru kase”

Jēkabpils vecticībnieku krājaizdevu sabiedrība * 23.04.1931. + 29.06.1933.

Jēkabpils Vidusskolas 940. Mazpulks * 18.12.1936. + 1940.

Jēkabpils žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 21.02.1927. + 12.12.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” Jēkabpilī”

Jēkabpils žīdu biedrība * 16.12.1938. + 16.08.1940.
                16.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Jēkabpils „Talmud Tora” biedrību”
                                „Jēkabpils pilsētas ebreju draudzi”
                                „Jēkabpils ebreju labdarības biedrību „Gmile Chesed”
                                „Jēkabpils ebreju labdarības biedrība  „Bikur Chelem”

Skaņumākslas savienība „Staburags” * 23.07.1931. + 31.05.1939.

Sporta biedrība „Enkurs” * 21.04.1932. + 03.11.1936.

Staburaga apkārtnes skolotāju arodbiedrība * 07.07.1932. + 13.08.1935.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Jēkabpils nodaļa * 02.05.1930.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Jēkabpils nodaļa * 18.04.1934.

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.
                Jēkabpils nodaļa * 18.08.1925.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Jēkabpils nodaļa * 07.07.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Jēkabpils nodaļa * 08.02.1932.
                Krasta nodaļa * 02.10.1933.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Jēkabpils nodaļa * 11.02.1932.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Jēkabmiesta nodaļa * 08.07.1921.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Jēkabmiesta nodaļa * 16.06.1920.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Jēkabmiesta nodaļa * 30.03.1920.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Jēkabmiesta nodaļa * 30.10.1921.

Latvijas ādu apstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 18.03.1925. + 28.11.1928.
                Jēkabpils nodaļa * 05.08.1927.

Latvijas apavu un ādu apstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 10.10.1928. + 13.12.1937.
                Jēkabpils nodaļa * 31.01.1929.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Jēkabpils nodaļa * 16.09.1926.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.
                Jēkabpils nodaļa * 10.02.1931.

Latvijas galdnieku un būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 14.11.1928. + 13.12.1937.
                Jēkabpils nodaļa * 22.12.1930.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Jēkabmiesta nodaļa * 21.05.1920.

Latvijas kokstrādnieku aroda savienība * 10.05.1908. + 28.11.1928.
                Jēkabpls nodaļa * 02.08.1927.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Jēkabpils nodaļa * 05.05.1929. + 03.09.1930.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Jēkabpils nodaļa * 12.02.1924. + 26.01.1932.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Jēkabpils nodaļa * 19.05.1930.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
                Jēkabmiesta nodaļa * 10.03.1923.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Jēkabpils nodaļa * 18.10.1923.

Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” * 30.01.1924. + 16.11.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības atturības biedrība “Balta lenta”
                Jēkabpils nodaļa *03.09.1929.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Jēkabpils nodaļa * 27.11.1925.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Jēkabpils nodaļa * 30.11.1927.

Latvijas ticīgo apvienība * 01.10.1930. + 12.12.1940.
                Jēkabpils nodaļa * 13.05.1931.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Jēkabpils  nodaļa * 12.02.1925.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Jēkabmiesta nodaļa * 04.05.1925.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Jēkabpils nodaļa * 30.04.1928.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Jēkabmiesta nodaļa * 16.01.1923.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Jēkabmiesta nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Jēkabpils nodaļa * 22.09.1933.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Jēkabpils nodaļa * 10.03.1933.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Jēkabpils nodaļa * 25.02.1927. + 25.08.1937.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.
                Jēkabpils nodaļa * 27.01.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jēkabmiesta nodaļa * 03.02.1922. + 16.10.1935.

Rīgas ādu apstrādāšanas savienība * 24.03.1920. + 12.12.1940.
                Jēkabmiesta nodaļa * 11.05.1921.

Rīgas evaņģēliskā luteriskā misiones draudze * 06.04.1921. + 11.05.1935.
                Jēkabmiesta nodaļa * 01.10.1921.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Jēkabpils nodaļa * 21.01.1931.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Jēkabpils nodaļa * 04.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Jēkabpils nodaļa * 29.08.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Jēkabpils nodaļa * 15.06.1925.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Jēkabpils nodaļa * 29.12.1906.

Vislatvijas privāto zemju nomnieku biedrība pilsētas un miestos * 19.01.1927. + 15.06.1935.
                Jēkabpils nodaļa * 13.05.1928.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Jēkabmiesta nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Jēkabpils nodaļa * 27.06.1930.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Jēakbpils nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Jēkabmiesta nodaļa * 09.09.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestinīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Jēkabpils nodaļa * 13.05.1933.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Jēkabpils nodaļa * 10.12.1933.

Jekabpils_1910


 
Izmaiņas 13.10.2019 Kontakti