Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JELGAVA
1573
Jelgavas apriņķis

Jelgava_1899

Agrākredītbiedrība * 30.01.1930. + 23.09.1937.

Apdrošināšanas biedrība „Zemgale”
                Sk. „Jelgavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

A/S „Jelgavas vaskasdrānu un cepuru bij. Maksimiliana Grebnera” fabrikas palīdzības un bēru kase * 17.12.1909. + 19.12.1914.

Baltijas ģeneoloģiskā biedrība Jelgavā „Die Geneologische Gesellschaft der
                               Ostseeprovinzen zu Mitau”
                Sk. „Latvijas ģeneoloģiskā biedrība”

Baltijas mūzikas biedrība „Lira”
                Sk.” Mūzikas biedrība „Lira”

Baronu fon Klopmans dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 28.08.1907. + 1915.

Bēru kase „Blagotvoritelnij vklad” * 1823. + 1915.

Bēru kase „Dobrohotnoje podajanije” * 1890. + 1915.

Bēru kase „Družeskoje sojedinenije” * 1833. + 1915.

Bēru kase „Kružok” * 29.07.1892. + 1915.

Bībeles biedrība * 14.03.1881. + 1915.

Biedrība „Defirs” * 08.10.1925. + 1935.
1935. iekļauta „Zemgales tidznieku savienībā”

Biedrība „Jelgavas Darba Artelis” * 03.04.1930. + 11.04.1935.

Biedrība „Jelgavas Filharmonija” * 12.03.1931. + 31.12.1940.

Biedrība „Jelgavas Liedertafel”  * + 28.03.1941.
                15.12.1924. pārdēvēta agrāk „Der Musikalische Verein zu Mitau”
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Jelgavas dziesmu galds”

Biedrība „Jelgavas latviešu teātris” * 10.04.1924. + 05.09.1940.
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas latviešu teātris”

Biedrība „Jelgavas latviešu teātris” * 10.04.1924. + 05.09.1940.
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas latviešu teātris”

Biedrība „Lielājs klubs Jelgavā * 06.05.1867. + 18.09.1939.
                18.09.1939. iekļauta „Jelgavas vācu sadarbības biedrībā”

Biedrība „Talmud Tora”
                Sk. „Jelgavas žīdu reliģijas mācības biedrība „Talmud Tora”

Biedrība „Viesturs”
                Sk. „Viestura savienība”

Bilenšteinu dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 16.10.1908. + 1915.

Brīvības pieminekļa Jelgavas apriņķa komiteja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Buergern in Mitau Ehbaren Meister der Perrugue Macher zunft”
Sk. „Jelgavas frizieru amata meistaru savienība”

Būvdarbu kooperatīvs „Nākotne” * 25.08.1932. + 13.03.1937.

Centrālā pedagoģiskā institūta audzēkņu pulciņš * 28.06.1926. + 31.12.1940.

Darba artelis „Darbs” * 14.07.1932. + 11.07.1935.

Dārtas 967. Mazpulks * 13.03.1937. + 1940.

Das Amt der Roth und Loh Gerben Zuebereiter und Leder Bereiter zu Mitau
                Sk. „Jelgavas ādģēru meistaru savienība”

Das Evangelische Juenlings Verein zu Mitau
                Sk. „Jelgavas vācu evaņģēliskā jaunekļu biedrība”

Das kleine Fleischer Amt in der Hochfuestl Rezidentz Stadt Mitau
                Sk. „Jelgavas miesnieku meistaru savienība”

Das Kurlaendische Muelleramt
                Sk. „Kurzemes sudmalnieku biedrība”

Das Mitausche Kupfer Schmiede Amt”
                Sk. „Jelgavas vara kalēju metāla lējēju un skārdnieku meistaru sabiedrība”

Das Mitausche zuenftige Buchbinder Amt
                Sk. „Jelgavas grāmatsējēju meistaru savienība”

Das Mitausche zuenftige Guertler Amt
                Sk. „Jelgavas vara kalēju metāla lējēju un skārdnieku meistaru sabiedrība”

Das Verein praktischer Aerzte zu Mitau
                Sk. „Jelgavas praktizējošo ārstu biedrība”

Der deutsche Frauenbund in Kurland
                Sk. „Jelgavas vācu sieviešu savienība”

Der Mitausche Schuetzen Verein
                Sk. „Jelgavas strēlnieku biedrība”

Der Musikalische Verein zu Mitau
                Sk. „Jelgavas dziesmu galds”
 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Jelgavā
                Sk. „Jelgavas vācu sadarbības biedrība”

Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft in Mitau
                Sk. „Vācu baltiešu darba sabiedrība Jelagvā”

Die Frauen Verein in Mitau
                Sk. „Jelgavas kristīgo sieviešu biedrība”

Die Geneologische Gesellschaft der Ostseeprovinzen zu Mitau
                Sk. „Latvijas ģenealoģiskā biedrība”

Die Kurlaendische Oekonomische Gesellschaft
                Sk. „Kurzemes ekonomiskā biedrība”

Die Mitauscher Liedertafel
Sk. „Jelgavas dziesmu galds”

Ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” Jelgavā”
                Sk. „Jelgavas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Ebreju bāriņu palīdzības biedrība „Ezras Jesomin” * 05.06.1924. + 31.12.1940.

Evaņģēliskā biedrība „Betanija” * 31.12.1932.

Evaņģēliskā biedrība „Sadraudze” * 12.06.1924.
                03.05.1940. iekļauta „Evaņģēliska apvienībā „Betanija E. C.”

Fraternitas Rusticana filistru biedrība
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrības “Fraternitas Rusticana” filistru biedrība”

Ģintermuižas slimnīcas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 06.03.1933. + 01.08.1943.
                01.08.1943. iekļauta „Jelgavas tautas bankā”

Grosser Club in Mitau
                Sk. „Biedrība „Lielājs klubs Jelgavā”

Hercoga Pētera ģimnāzijas absolventu biedrība * 02.07.1931.+ 31.12.1940.
31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Jelgavas klasiskās ģimnāzijas abiturientu biedrība „Academica Petrina”

Hercoga Pētera ģimnāzijas 894. Mazpulks * 19.04.1936. + 1940.

Iekšējā izglītības biedrība * 19.10.1920. + 30.10.1931.

Izdevniecības kooperatīvs „Zemgales Balss” * 21.10.1926. + 28.09.1937.

Jelgavas ādģēru meistaru savienība * 11.12.1924. + 31.03.1936.
                11.12.1924. pārdēvēta agrāk „Das Amt der Roth und Loh Gerben
                               Zuebereiter und Leder Bereiter zu Mitau”

Jelgavas ādmiņu bēru kase * 1781. + 1915.

Jelgavas ādmiņu savienības zeļļu palīdzības un bēru kase * 16.10.1904. + 1915.

Jelgavas airētāju klubs * 17.02.1890.
25.02.1924. pārreģistrēta     

Jelgavas 16. aizsargu pulks * 05.08.1919. + 1940. 

Jelgavas aizsargu sporta klubs * 05.07.1934. + 25.07.1940.

Jelgavas amatniecības biedrība „Mitausche Gewerbe Vereins” *30.09.1861. +01.04.1936.

Jelgavas amatniecības biedrības bēru kase * 30.01.1888. + 1915.

Jelgavas amatniecības biedrības II bēru kase * 14.09.1897. + 1915.

Jelgavas amatniecības biedrības krājaizdevu kase.
                Sk. „Jelgavas amatnieku krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas amatnieku biedrība * 28.01.1937.

Jelgavas I amatnieku biedrība * 26.11.1923. + 31.03.1936.

Jelgavas I amatnieku biedrības krājaizdevu kase
                Sk. „Jelgavas amatnieku krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas amatnieku biedrības locekļu krājaizdevu kase
                Sk. „Jelgavas amatnieku krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas I amatnieku krājaizdevu kase
                Sk. „Jelgavas amatnieku krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas amatnieku krājaizdevu sabiedrība * 05.10.1887. + 31.03.1936.
                31.05.1923. pārd. agr. „Jelgavas amatnieku biedrības locekļu krājaizdevu kase”

Jelgavas amatnieku krājaizdevu sabiedrība  * 26.11.1923.
                28.051936. pārdēvēta agrāk „Jelgavas I amatnieku biedrības krājaizdevu kase”
                25.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas I amatnieku krājaizdevu kase”       

Jelgavas amatnieku palīdzības biedrība
Sk. „Jelgavas savstarpējā palīdzības biedrība”

Jelgavas amatu meistaru savienība „Amatu meistaru ģilde” * 28.05.1931. + 20.04.1936.

Jelgavas amatu meistaru ģildes krājaizdevu sabiedrība * + 27.01.1938.
                24.10.1935. pārdēvēta agrāk „Jelgavas amatu meistaru savienības
                                „Amatu meistaru ģilde” krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas amatu meistaru savienības „Amatu meistaru ģilde” krājaizdevu sabiedrība”
                Sk. „Jelgavas amatu meistaru ģildes krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas Annas 726. Mazpulks * 06.04.1935. + 1940.

Jelgavas apbūviešu biedrība * 03.04.1930. + 22.07.1937.
                22.07.1937. iekļauta „Jelgavas namīpašnieku biedrībā”

Jelgavas apgabala skolotāju pašvaldību un sabiedrisku iestāžu darbinieku slimo kase
                                * + 31.07.1938.
                31.07.1938. iekļauta „Latvijas skolotāju slimo kasei”

Jelgavas apgabaltiesas rajona tiesu darbinieku krājaizdevu kase * 10.04.1924. +09.10.1939.

Jelgavas apkārtnes mājlopu audzētāju biedrībā * 25.08.1939.
                25.08.1939. izveidota apvienojot:
                                „Zemgales I brūno sugas lopu audzēšanas biedrību”
                                „Jelgavas melnraibo sugas lopu audzēšanas biedrību”

Jelgavas apriņķa pašvaldību sadarbes apvienība * 28.05.1936.

Jelgavas apriņķa skolotāju biedrība * 23.03.1920. + 21.09.1939.
                28.04.1932. pārd. agrāk „Jelgavas Dobeles apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Jelgavas apriņķa skolotāju kooperatīvs * 30.04.1936.

Jelgavas atbrīvošanas pieminekļa komiteja * 01.09.1927. + 14.02.1938.

Jelgavas atslēdznieku meistaru savienība * + 31.03.1936.
                16.10.1922. pārdēvēta agrāk „Mitausches Schlosseramt”

Jelgavas Bertas Hercbergas ebreju tirgotāju jaunavu apgādāšanas iestādījums
                                * 17.12.1901. + 1915.

Jelgavas bēru kase * 1804. + 1915.

Jelgavas brīvo ugunsdzēsēju biedrība
Sk. „Jelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Jelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.09.1866.
                02.10.1922. pārdēvēta agrāk „Jelgavas brīvo ugunsdzēsēju biedrība”

Jelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības slimo un bēru kase * 30.03.1925. +31.12.1940.

Jelgavas būstrādnieku aroda savienība
                Sk. „Jelgavas būstrādnieku arodu biedrība”

Jelgavas būstrādnieku arodu biedrība * 07.07.1921. + 05.01.1935.

Jelgavas „Christian Science” savienība * 17.12.1925. + 10.05.1935.

Jelgavas cunftīgo grāmatsējēju sabiedrība
                Sk. „Jelgavas grāmatsējēju meistaru savienība”

Jelgavas daiļkrāsotāju meistaru un palīgu savienība * + 20.04.1936.
                10.03.1924. pārdēvēta agrāk „Jelgavas krāsotāju savienība”

Jelgavas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 06.07.1939.
                06.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Zemgales pasta darbinieku krājaizdevu sabiedrību”
                                „Latvijas cukurrūpniecības krājaizdevu sabiedrību”
                                „Jelgavas pašvaldības darbinieku krājaizdevu sabiedrību”

Jelgavas Dobeles apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība
                Sk. „Jelgavas apriņķa skolotāju biedrība”

Jelgavas drēbnieku meistaru savienība * + 30.03.1936.
                18.09.1924. pārdēvēta agrāk „Mitausches Schneider Amt”

Jelgavas drēbnieku savienības Lielā bēru kase * 31.01.1861. + 1915.

Jelgavas drēbnieku savienības Mazā bēru kase * 09.03.1844. + 1915.

Jelgavas Dzelzceļnieku 911. Mazpulks * 06.05.1935. + 1940.

Jelgavas dziedāšanas biedrība „Lira” * 26.08.1864. + 1915.
                24.05.1873. pārdēvēta agrāk „Jelgavas dziedāšanas biedrība „Liederkranz”

Jelgavas dziesmu galds
Sk. „Biedrība „Jelgavas Liedertafel”

Jelgavas ebreju apbedīšanas biedrība „Chevra Kadišo” *25.11.1866. [1859] +16.04.1941.

Jelgavas ebreju apbedīšanas biedrība „Leichem Bestaetigungsverein” * 1730. + 1915.

Jelgavas ebreju biedrība „Bikur Holim”
Sk. „Jelgavas žīdu „Slimnieku kopšanas „Bikur Holim” biedrība”

Jelgavas ebreju klubs „Arbeiterheim” * 16.03.1920. + 31.12.1940.

Jelgavas ebreju kultūras veicināšanas biedrība
                Sk. „Jelgavas žīdu kultūras veicināšanas biedrība”

Jelgavas ebreju labdarības biedrība „Lechem Anijim”
                Sk. „Jelgavas žīdu labdarības biedrība „Lechem Anijim”

Jelgavas ebreju ormaņu labdarības biedrība * 14.07.1868. + 1915.

Jelgavas ebreju reliģioza biedrība „Chevro Thilim” pie Lielās sinagogas
                Sk. „Jelgavas žīdu biedrība „Chevro Thilim” pie Lielās sinagogas”

Jelgavas ebreju reliģioza biedrība „Chevro Thilim” pie Zalcmaņa sinagogas
                Sk. „Jelgavas žīdu biedrība „Chevro Thilim” pie Zalcmaņa sinagogas”

Jelgavas ebreju reliģijas mācības biedrība „Talmud Tora” * + 31.12.1940.

Jelgavas ebreju sieviešu labdarības biedrība
                Sk. „Jelgavas žīdu sieviešu labdarības biedrība”

Jelgavas ebreju sieviešu biedrība * 1863. + 1915.

Jelgavas ebreju tirgotāju un rūpnieku biedrība * 28.05.1931. + 30.03.1936.

Jelgavas evaņģēliskā jaunekļu biedrība
                Sk. „Jelgavas vācu evaņģēliskā jaunekļu biedrība”

Jelgavas fabrikantu biedrība * + 30.03.1936.
                08.01.1925. pārreģistrēta

Jelgavas fabriku un darbinieku strādnieku arodnieciskā biedrība * 23.03.1920. + 16.05.1929.

Jelgavas I filatēlistu biedrība * 11.06.1931. + 24.03.1938.

Jelgavas fotogrāfu biedrība * 19.04.1926. + 30.03.1936.

Jelgavas frizieru amata meistaru savienība * + 31.03.1936.
                12.01.1924. pārd. agr. „Buergern in Mitau Ehbaren Meister der Perrugue Macher zunft”

Jelgavas futbola klubs * 12.07.1923. + 03.05.1940.

Jelgavas galdnieku meistaru savienība * + 31.03.1936.
                21.01.1924. pārdēvēta agrāk „Mitausches Tischleramt”

Jelgavas garnizona karaspēka karavīru mednieku pareizu medības biedrība * 31.07.1908. + 1915.

Jelgavas Ģimnāzijas 614. Mazpulks * 05.02.1935. + 1940.

Jelgavas grāmatsējēju meistaru savienība * + 31.12.1940.
                10.12.1923. pārdēvēta agrāk „Jelgavas cunftīgo grāmatsējēju sabiedrība”

Jelgavas ierēdņu patērētāju biedrība
                Sk. „Patērētāju biedrība „Zemgale”

Jelgavas inženieru un arhitektu biedrība * 22.02.1934. + 21.03.1936.
                21.03.1936. iekļauta „Latvijas būvinženieru biedrībā”

Jelgavas īrnieku biedrība * 27.10.1924. + 23.01.1930.

Jelgavas izglītības biedrība
                Sk. „Jelgavas skolu biedrība”

Jelgavas kalēju biedrība * 04.10.1934. + 30.03.1936.

Jelgavas karavīru mednieku biedrība * 15.12.1921.+ 25.02.1941.

Jelgava katoļu jaunavu biedrība * 08.12.1921. + 31.12.1940.

Jelgava katoļu labdarības biedrība * 08.10.1885. + 16.12.1940.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgava Romas katoļu labdarības biedrība”

Jelgavas Katrīnas muižnieku jaunavu patversme * 07.11.1775. + 1915.

Jelgavas Kellera literātu viņu atraitņu un bāreņu patversme * 1877. + 1915.

Jelgavas klasiskās ģimnāzijas abiturientu biedrība „Academica Petrina”
Sk.  „Hercoga Pētera ģimnāzijas absolventu biedrība”

Jelgavas Kloka atraitņu patversme * 1877. + 1915.

Jelgavas kooperatīvs
Sk. „Jelgavas patērētāju biedrība”

Jelgavas kooperatīvs „Dzelzceļnieks” * 09.07.1925.

Jelgavas krājaizdevu kase
                Sk. „Jelgavas kredītbanka”

Jelgavas krājaizdevu sabiedrība * 21.05.1904.

Jelgavas krājaizdevu sabiedrība „Aizdevums” * 13.11.1922.
                15.04.1937. pievienota „Vispārīgā darbinieku krājaizdevu sabiedrība”
                07.02.1939. pārdēvēta agrāk „Jelgavas otrā krājaizdevu sabiedrība”
                06.02.1940. pievienota „Auces ebreju krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas krāsotāju savienība
                Sk.  „Jelgavas daiļkrāsotāju meistaru un palīgu savienība”

Jelgavas kredītbanka
                Sk. „Jelgavas kredītsabiedrība”

Jelgavas kredītsabiedrība
                Sk. „Jelgavas krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas krievu krājaizdevu sabiedrība * 07.01.1929. + 11.02.1940.

Jelgavas krievu saviesīga biedrība
                Sk. „Jelgavas krievu saviesīga biedrība „Pulciņš”

Jelgavas krievu saviesīga biedrība „Kružok”
                Sk. „Saviesīgā biedrība „Zemgales klubs”

Jelgavas krievu saviesīga biedrība „Kružok”
                Sk. „Jelgavas krievu saviesīga biedrība „Pulciņš”

Jelgavas krievu saviesīga biedrība „Pulciņš”* 15.06.1922. + 31.12.1940.
                25.09.1929. pārdēvēta agrāk „Jelgavas krievu saviesīga biedrība”
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas krievu saviesīga biedrība „Kružok”

Jelgavas krievu tirgotāju Alekseja palīdzības kase * 18.07.1906. + 1915.

Jelgavas kristīgo sieviešu biedrība * 11.02.1821. + 29.09.1938.
                15.12.1924. pārdēvēta agrāk „Jelgavas sieviešu biedrība”
                29.09.1938. iekļauta „Sieviešu diakonijas veicināšanas biedrībā”

Jelgavas kristīgo sieviešu labdarības biedrība zem Ķeizarienes Aleksandras Fedorovnas
                                aiztavēšanas
                Sk. „Jelgavas kristīgo sieviešu biedrība”

Jelgavas Krišjāņa Barona 712. Mazpulks * 19.03.1935. + 1940.

Jelgavas kurlmēmo skolas biedrība * 04.12.1879.
                30.11.1920. pārdēvēta agrāk „Kurlmēmo bērnu audzināšanas iestāžu
                                biedrība Jelgavā”

Jelgavas kurlmēmo skolas biedrība Karlīnes muižā
                Sk. „Jelgavas palīdzības biedrība kurlmēmiem”

Jelgavas kurpnieku meistaru savienība * 06.12.1926. + 20.04.1936.

Jelgavas latviešu amatniecības biedrība
                Sk. „Jelgavas latviešu amatnieku biedrība”

Jelgavas latviešu amatnieku biedrība * 31.10.1907. + 20.04.1936.
                19.11.1923. pārdēvēta agrāk „Jelgavas latviešu amatniecības biedrība”

Jelgavas latviešu amatnieku krājaizdevu sabiedrība * 18.07.1931. + 02.11.1937.

Jelgavas latviešu biedrība * 07.05.1880. + 25.07.1940.
                15.12.1923. pārdēvēta agrāk „Jelgavas latviešu saviesīgā biedrība”

Jelgavas latviešu palīdzības biedrība
                Sk. „Jelgavas savstarpējā palīdzības biedrība”

Jelgavas latviešu saviesīgā biedrība
Sk. „Jelgavas latviešu biedrība”

Jelgavas latviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 22.06.1906. + 1915.
                08.10.1907. pārdēvēta agrāk „Jelgavas savstarpīgā palīdzības biedrība”

Jelgavas latviešu studentu savienība
                Sk. „Studentu biedrība „Fraternitas Rusticana”

Jelgavas latviešu teātris
                Sk. „Biedrība „Jelgavas latviešu teātris”

Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrība „Šalkone” * 23.01.1924. +31.08.1940.
                16.01.1929. pārd. agrāk “Studējošo mežkopju biedrība Šalkone”
                17.03.1931. pārd. agrāk “Latvijas Universitātes mežkopju biedrība “Šalkone”
                22.12.1939. pārd. agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Šalkone”

Jelgavas lauksaimniecības biedrība * 28.05.1923. + 10.03.1936.

Jelgavas lauksaimniecības biedrība * 31.01.1929.
                31.05.1940. pārdēvēta agrāk  „Zemgales dārzkopju biedrība”

Jelgavas lauksaimniecības biedrības saviesīgā biedrība * 19.02.1909. + 1915.

Jelgavas lauksaimniecības biedrība „Zemes speks” * + 02.12.1936.
               
Jelgavas Lielā bēru kase * 1836. + 1915.

Jelgavas literatūras un mākslas biedrība * 24.10.1901. + 1915.

Jelgavas lopu aizsardzības biedrība
Sk. „Kurzemes lopu aizsardzības biedrība”

Jelgavas maiznieku savienības zeļļu palīdzības ub bēru kase * 09.03.1902. + 1915.

Jelgavas 15. Maija 706. Mazpulks * 25.03.1935. + 1940.

Jelgavas mājdarbu atbalstīšanas biedrība * 02.09.1880. + 1915.

Jelgavas mājkalpotāju dienas un transporta strādnieku arodnieciskā biedrība
                                * 13.04.1920. + 31.12.1940.

Jelgavas mazo bērnu patversmes biedrība * 28.10.1910. + 29.09.1938.
                30.12.1925. pārdēvēta agrāk „Jelgavas mazo bērnu patversmes labdarības biedrība”
                29.09.1938. iekļauta „Sieviešu diakonijas veicināšanas biedrībā”

Jelgavas mazo bērnu patversmes labdarības biedrība
Sk. „Jelgavas mazo bērnu patversmes biedrība”

Jelgavas mednieku biedrība * 02.11.1920. + 25.02.1941.

Jelgavas meliorācijas sabiedrība „Labklājība” * 22.12.1928. + 29.11.1937.

Jelgavas melnraibo sugas lopu audzēšanas biedrība * 25.02.1929. + 25.08.1939.
                25.08.1939. iekļauta „Jelgavas apkārtnes mājlopu audzētāju biedrībā”

Jelgavas mezgla dzelzceļnieku kultūras veicināšanas biedrība * 07.09.1920.

Jelgavas miesnieku meistaru savienība * + 31.03.1936.
                08.01.1925. pārdēvēta agrāk „Das kleine Fleischer Amt in der
                                Hochfuestl Rezidentz Stadt Mitau”

Jelgavas miesnieku amata zeļļu savienība * 12.05.1927.+ 20.04.1936.

Jelgavas motokluba biedrība * 15.04.1929. + 29.05.1935.
                29.05.1935. iekļauta „Saviesīgā biedrība „Zemgales klubs”                     

Jelgavas mūzikas biedrība  „Musikalischen Verein zu Mitau” * 1820. + 1915.

Jelgavas I mūzikas biedrība * 04.03.1926.

Jelgavas mūzikas biedrība „Liedertaefel” * 07.02.1892.

Jelgavas namīpašnieku ekonomiskā biedrībā
                Sk. „Jelgavas namsaimnieku biedrība”

Jelgavas namnieku krājaizdevu sabiedrība * 08.12.1921. + 21.12.1937.
                21.12.1937. iekļauta „Jelgavas namnieku rūpnieku un amatnieku
                                krājaizdevu sabiedrībā”

Jelgavas namnieku rūpnieku un amatnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Jelgavas namnieku un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas namnieku un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība * 21.12.1937.
                21.12.1937. izveidota apvienojot:
                                „Jelgavas namnieku krājaizdevu sabiedrību”
                                „Jelgavas rūpnieku un amatnieku krājaizdevu sabiedrību”
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Jelgavas namnieku rūpnieku un amatnieku
                                krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas namsaimnieku biedrība * 27.09.1907. + 09.08.1940.
                15.12.1924. pārdēvēta agrāk „Jelgavas namīpašnieku ekonomiskā biedrībā”
                22.07.1937. pievienota „Jelgavas apbūviešu biedrība”
                26.08.1937. pārdēvēta agrāk „Jelgavas namīpašnieku biedrībā”

Jelgavas otrā krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Jelgavas krājaizdevu sabiedrība „Aizdevums”

Jelgavas palīdzības biedrība * 19.07.1908. + 31.12.1940.

Jelgavas palīdzības un bēru kase * 24.10.1888. + 1915.

Jelgavas palīdzības biedrība kurlmēmiem *
24.01.1939. pārd. agrāk „Jelgavas kurlmēmo skolas biedrība Karlīnes muižā”

Jelgavas pasta telegrāfa kantora kalpotāju kooperatīvs * + 25.04.1921.

Jelgavas pašvaldības darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 1932. + 06.07.1939.
06.07.1939. iekļauta „Jelgavas darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Jelgavas patērētāju biedrība * + 04.03.1937.
                20.09.1923. pārreģistrēta
                04.07.1937. iekļauta „Jelgavas kooperatīvā”

Jelgavas patērētāju biedrība  * 04.03.1937.
                04.07.1937. izveidota apvienojot:
                                „Jelgavas patērētāju biedrību”
                                „Patērētāju biedrību „Zemgale”
                21.12.1937. pievienota „Zemgales lauksaimnieku ekonomiskā biedrība”
                21.12.1937. pārdēvēta agrāk „Jelgavas kooperatīvs”

Jelgavas Pāvila sīkpilsoņu gvardes bēru kase * 1804. + 1915.

Jelgavas peldētāju biedrība „Duše”
Sk. „Peldētāju biedrība „Duše”

Jelgavas piensaimniecības savienība * 14.06.1938.
                20.02.1940. pievienota „Vircavas piensaimnieku sabiedrība „Zemgale”
                27.06.1940. pievienota „Apvienota Platones piensaimnieku sabiedrība “Lācis”

Jelgavas piensaimnieku sabiedrība * 18.06.1914. + 1915.

Jelgavas pilsētas bēru kase „Dobraja voļa” * 1834. + 1915.

Jelgavas pilsētas bēru kase „Vereinter Zirkel” * 1826. + 1915.

Jelgavas pilsētas biedrība „Manežs” * 30.06.1909. + 1915.

Jelgavas pilsētas ebreju palīdzības biedrība * 26.10.1905. + 31.12.1940.
                24.02.1920. pārdēvēta agrāk „Jelgavas pilsētas trūcīgo un slimo ebreju palīdzības biedrība”

Jelgavas pilsētas E. J. Kleinbergas privātas sieviešu ģimnāzijas trūcīgo skolnieču
                                pabalstīšanas biedrība * 21.09.1909. + 21.02.1911.

Jelgavas pilsētas evaņģēliskā jaunavu apgādības biedrība * 04.07.1894. + 1915.

Jelgavas pilsētas grāmatu drukātāju ekonomiskā biedrība * 04.10.1911. + 1915.

Jelgavas pilsētas Kārļa Kārļa d. Trampedaha zem firmas „Lankovsjijs un Likops” fabrikas kalpotāju palīdzības un bēru kase * 17.12.1899. + 1915.

Jelgavas pilsētas lietuvju palīdzības biedrība * 12.11.1905. + 1915.

Jelgavas pilsētas mednieku biedrība „Hevrat”
Sk. „Jelgavas vācu mednieku biedrība”

Jelgavas pilsētas nāves gadījumos palīdzības Lielā kase * 14.02.1862. + 1915.

Jelgavas pilsētas palīdzības un nāves gadījumu biedrības bēru kase *31.05.1879. +1915.

Jelgavas Pilsētas IV pamatskolas 965. Mazpulks * 16.03.1937. + 1940.

Jelgavas Pilsētas V pamatskolas 961. Mazpulks * 03.03.1937. + 1940.

Jelgavas pilsētas pašvaldības darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 21.07.1932.
                17.01.1935. pārdēvēta agrāk „Latvijas pašvaldības darbinieku arodbiedrības Jelgavas nodaļas krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas pilsētas patērētāju biedrība „Vzaimnaja poļza” * 29.11.1914. + 1915.

Jelgavas pilsētas praktisko biškopju biedrība * 11.02.1887. + 1915.

Jelgavas pilsētas sedlenieku savienības bēru kase * 14.02.1862. + 1915.

Jelgavas pilsētas sīkpilsoņu patversme * 1588. + 1915.

Jelgavas pilsētas trūcīgo un slimo ebreju palīdzības biedrība
                Sk. „Jelgavas pilsētas ebreju palīdzības biedrība”

Jelgavas pilsētas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Lielupe” * 01.12.1924. +13.10.1933.

Jelgavas pilsētas visu tautību un konfesiju kristīgā atturības biedrība „Glābiņš”
                                * 27.09.1910. + 1915.

Jelgavas policijas darbinieku biedrība * 01.12.1924.+ 06.02.1930.

Jelgavas policijas darbinieku krājaizdevu kase * 11.05.1925. + 27.10.1940.

Jelgavas praktizējošo ārstu biedrība * 18.07.1906. + 19.04.1939.
                03.12.1923. pārdēvēta agrāk „Das Verein praktischer Aerzte zu Mitau”

Jelgavas putnkopības pārraudzības biedrība * 12.02.1931.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Zemgales putnkopības biedrība „Jelgavnieks”

Jelgavas Radio kluba biedrība * 20.12.1926. + 17.09.1935.

Jelgavas Raiņa klubs * 17.02.1920. + 28.08.1935.

Jelgavas ratnieku biedrība * 27.11.1933. + 31.03.1936.

Jelgavas reālskolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas * 04.07.1893. + 1915.

Jelgavas Romas katoļu labdarības biedrība
                Sk. „Jelgava katoļu labdarības biedrība”

Jelgavas Romas katoļu labdarības biedrības bēru kase * 28.03.1935. + 31.12.1940.

Jelgavas rūpnieku un amatnieku biedrība * 31.01.1927. + 06.07.1936.

Jelgavas rūpniecības biedrība * 02.11.1873.

Jelgavas rūpnieku un amatnieku krājaizdevu sabiedrību * 05.11.1925. + 21.12.1937.
                21.12.1937. iekļauta „Jelgavas namnieku rūpnieku un amatnieku
                                krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas sabiedrības kase * 08.12.1921.

Jelgavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.11.1931.
                10. 01.1939. pārdēvēta agrāk „Apdrošināšanas biedrība „Zemgale”

Jelgavas savstarpējā kredītbiedrība * 24.12.1903. + 05.07.1924.

Jelgavas savstarpējā palīdzības biedrība * 06.10.1911. + 26.06.1939.
                27.11.1924. pārdēvēta agrāk  „Jelgavas latviešu palīdzības biedrība”
                03.09.1936. pārdēvēta agrāk  „Jelgavas amatnieku palīdzības biedrība”

Jelgavas savstarpējā palīdzības biedrība * 22.04.1939. + 31.12.1940.

Jelgavas savstarpīgā palīdzības biedrība
                Sk.” Jelgavas latviešu savstarpīgā palīdzības biedrība”

Jelgavas sedlinieku un tapsētāju meistaru savienība * + 31.03.1936.
                22.12.1924. pārdēvēta agrāk „Mitausches Sattleramt”

Jelgavas Simeona Annas baznīcas draudzes aizgādība * 08.02.1876. + 1915.

Jelgavas sieviešu biedrība
Sk. „Jelgavas kristīgo sieviešu biedrība”

Jelgavas skolu biedrība * 12.03.1923. + 31.12.1940.
                06.09.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas izglītības biedrība”

Jelgavas skursteņslauķu meistaru biedrība * 19.05.1930. + 31.03.1936.

Jelgavas I slimo kase * + 08.01.1941.
                21.12.1923. pārdēvēta agrāk „Jelgavas I strādnieku un kalpotāju slimo kase”
                01.08.1930. pievienota „Bauskas apvienotā strādnieku un kalpotāju slimo kase”
                07.09.1934. pievienota „Jelgavas tirdzniecības rūpniecības kopējā slimo kase”

Jelgavas sporta biedrība * 10.04.1890. + 16.11.1940.
                28.04.1924. pārdēvēta agrāk „Kurzemes riteņbraucēju biedrība”
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas I sporta biedrība”

Jelgavas I sporta biedrība
                Sk. „Jelgavas sporta biedrība”

Jelgavas strādnieku arodbiedrība * 15.08.1935.

Jelgavas strādnieku krājaizdevu sabiedrība * 20.02.1940.

Jelgavas strādnieku patērētāju biedrība „Produkts”* 21.07.1921. + 25.08.1932.

Jelgavas I strādnieku un kalpotaju slimo kase
                Sk.  „Jelgavas I slimo kase”

Jelgavas strēlnieku biedrība * 14.01.1869. + 14.11.1939.
                22.12.1924. pārdēvēta agrāk „Der Mitausche Schuetzen Verein”

Jelgavas tipogrāfiju biedrības „Buchdrucker Gesellschaft” palīdzības un bēru kase *12.07.1894. + 1915.

Jelgavas tirgoņu savienība * 22.09.1760. + 04.04.1936.
                27.07.1922. pārdēvēta agrāk „Jelgavas tirgoņu biedrība”

Jelgavas tirgotāju apvienība * 12.12.1932.+ 30.03.1936.
                07.03.1935. pārdēvēta agrāk „Jelgavas tirgotāju kamera”
               
Jelgavas tirgotāju kamera
                Sk. „Jelgavas tirgotāju apvienība”

Jelgavas tirdzniecības rūpniecības kopējā slimo kase” * + 07.09.1934.
                07.09.1934. iekļauta „Jelgavas I slimo kasē”

Jelgavas tirgotāju krājaizdevu sabiedrība * 25.04.1925.
                26.05.1932. pārdēvēta agrāk „Jelgavas tirdzinieku krājaizdevu sabiedrība”
                21.12.1937. pievienota „Zemgales krājaizdevu sabiedrība”
                14.02.1939. pārdēvēta agrāk „Zemgales tirdzinieku krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas tirgotāju un rūpnieku biedrība * 26.11.1936. + 25.07.1940.
                19.04.1940. pievienota „Auces namsaimnieku biedrība”
                19.04.1940. pievienota „Dobeles namsaimnieku biedrība”

Jelgavas tirdzinieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Zemgales tirdzinieku krājaizdevu sabiedrība”

Jelgavas tirdzinieku savienība * 28.04.1924. + 26.03.1931.

Jelgavas un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība * 19.04.1928. + 11.04.1940.

Jelgavas un apkārtnes lopturu biedrība „Sidrabene” * 06.03.1933. + 21.12.1938.

Jelgavas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 28.06.1923. + 16.05.1929.

Jelgavas un apkārtnes vācu mednieku biedrība * 14.12.1920. + 28.02.1940.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Pareizā medniecības veicinātāju biedrība Jelgavā”

Jelgavas vācu amatnieku biedrības apbedīšanas kase * + 05.11.1930.

Jelgavas vācu baltiešu vēlētāju apvienība * + 12.02.1935.

Jelgavas vācu bērnu apgādāšanas biedrība „Altona” * 30.06.1836. + 21.03.1941.
                14.01.1924. pārdēvēta agrāk „Verein zur Versorgung huelflosen Kinder”
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Nespējīgo bērnu apgādāšanas biedrība „Altona”

Jelgavas vācu evaņģēliskā jaunekļu biedrība * + 10.03.1941.
                03.12.1923. pārdēvēta agrāk „Das Evangelische Juenlings Verein uz Mitu”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Jelgavas evaņģēliskā jaunekļu biedrība”

Jelgavas vācu mednieku biedrība * 24.12.1921. + 21.11.1939.
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas pilsētas mednieku biedrība „Hevrat”

Jelgavas vācu sadarbības biedrība * 10.12.1928. + 13.03.1941.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu Baltiešu darba biedrība Jelgava”
                18.09.1939. pievienota „Biedrība „Lielājs klubs Jelgavā”

Jelgavas vācu sieviešu biedrība * + 14.11.1939.
                22.12.1924. pārdēvēta agrāk „Der deutsche Frauenbund in Kurland”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas vācu sieviešu savienība”

Jelgavas vācu vīriešu dziedāšanas biedrība * 16.02.1866. + 24.11.1939.
                15.12.1923. pārdēvēta agrāk „Das Mitauer Maenergesang Verein”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas vīriešu dziedāšanas biedrība”

Jelgavas valsts arodu skolas absolventu biedrība * 15.03.1934. + 31.12.1940.

Jelgavas valsts ģimnāzijas absolventu biedrība * 08.03.1926. + 31.12.1940.
                05.02.1931. pārd. agrāk „Jelgavas II valsts vidusskolas abiturientu biedrība”
                30.03.1939. pārd. agrāk „Jelgavas II valsts ģimnāzijas abiturientu biedrība”

Jelgavas valsts ierēdņu kooperatīvs * 21.07.1921. + 07.03.1929.

Jelgavas valsts skolotāju institūta absolventu biedrība * 02.07.1925. + 31.12.1940.
                24.11.1938. pārdēvēta agrāk „Valsts skolotāju institūta absolventu biedrība”

Jelgavas valsts skolotāju institūta 432. Mazpulks * 16.11.1934. + 1940.

Jelgavas valsts skolotāju institūta pamatskolas 1132. Mazpulks * 14.03.1939. + 1940.

Jelgavas II valsts vidusskolas abiturientu biedrība
                Sk. „Jelgavas II valsts ģimnāzijas abiturientu biedrība”

Jelgavas vara kalēju metāla lējēju un skārdnieku meistaru sabiedrība
                                * 08.01.1925. + 30.03.1936.
                08.01.1925. izveidota apvienojot:
                                „Das Mitausche zuenftige Guertler Amt”
                                „Das Mitausche Kupfer Schmiede Amt”

Jelgavas vidusšķīras apvienība * 16.11.1931. + 31.12.1940.

Jelgavas vieglo ormaņu arodniecīskā biedrība * 24.02.1921. + 13.06.1938.
                22.12.1924. pārdēvēta agrāk „Jelgavas vieglo un smago ormaņu
                                arodnieciskā biedrība”

Jelgavas vieglo un smago ormaņu arodnieciskā biedrība
                Sk. „Jelgavas vieglo ormaņu arodnieciskā biedrība”

Jelgavas Viestura 1144. Mazpulks * 13.12.1939. + 1940.

Jelgavas vīriešu dziedāšanas biedrība
                Sk. „Jelgavas vācu vīriešu dziedāšanas biedrība”

Jelgavas vispārīgā krājaizdevu sabiedrība * 21.12.1922. + 16.02.1935.

Jelgavas zinātniskā ārstu biedrība * 19.11.1840. + 1915.

Jelgavas zobārstu biedrība * 29.10.1925. + 02.06.1939.

Jelgavas zvejnieku sabiedrība * 20.12.1938.

Jelgavas žēlsirdīgo māsu draudze * 02.06.1865. + 1915.

Jelgavas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 30.03.1925. + 12.12.1940.                29.07.1938. pārdēvēta agrāk „Ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” Jelgavā”

Jelgavas žīdu biedrība „Chevro Thilim” pie Lielās sinagogas * 21.01.1932. + 31.12.1940.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk „Jelgavas ebreju reliģioza biedrība „Chevro Thilim” pie Lielās sinagogas”

Jelgavas žīdu biedrība „Chevro Thilim” pie Zalcmaņa sinagogas * 24.04.1933. + 31.12.1940.
                16.05.1939. pārdēvēta agrāk „Jelgavas ebreju reliģioza biedrība
                                „Chevro Thilim” pie Zalcmaņa sinagogas”

Jelgavas žīdu kultūras veicināšanas biedrība * 11.12.1922. + 31.12.1940.
                27.02.1939. pārdēvēta agrāk „Jelgavas ebreju kultūras veicināšanas biedrība”

Jelgavas žīdu labdarības biedrība „Lechem Anijim” * 21.01.1932. + 31.12.1940.
                27.12.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas ebreju labdarības biedrība „Lechem Anijim”

Jelgavas žīdu reliģijas mācības biedrība „Talmud Tora” *
                06.03.1939. pārdēvēta agrāk „Biedrība „Talmud Tora”

Jelgavas žīdu sieviešu labdarības biedrība * 21.09.1864. + 31.12.1940.
20.09.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas ebreju sieviešu labdarības biedrība”

Jelgavas žīdu biedrība „Bikur Holim” * 1770.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas ebreju biedrība „Bikur Holim”

Jelgavas žīdu tirdznieku biedrība * 22.09.1932. + 30.03.1936.

Ķeizariskā Jurjevas Universitātes bijušo studentu korporācijas „Curonia” filistru biedrība *20.03.1910. + 1915.

Krājaizdevu sabiedrība pie Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku arodu biedrības
                                Jelgavas nodaļas
                Sk. „Zemgales pasta darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Krājaizdevu sabiedrība „Zemgale” * 21.11.1923.

Krišjāņa Valdemāra klubs * 12.05.1930. + 08.11.1933.

Kurlaendischen Credit Verein
                Sk. „Kurzemes kredītbiedrība”

Kurlaendischen Hagelnersichernes Verein
                Sk. „Kurzemes apdrošināšanas krusas gadījumos biedrība”

Kurlaendischen Stadt Hjpotheken Vereins
                Sk. „Kurzemes pilsētas hipotēkas biedrība”

Kurlmēmo bērnu audzināšanas iestāžu biedrība Jelgavā
                Sk. „Jelgavas kurlmēmo skolas biedrība”

Kurpnieku savienības bēru kase * 1784. + 1915.

Kurzemes apdrošināšanas biedrība * 08.09.1861. + 1915.

Kurzemes apdrošināšanas krusas gadījumos biedrība * 15.01.1862. + 1915.

Kurzemes ārstu biedrība * 03.12.1907. + 1915.

Kurzemes biškopības biedrība * 05.01.1868. + 1915.

Kurzemes diakonisu draudze * 12.12.1866. + 1915.

Kurzemes ekonomiskā biedrība * 1839. + 22.06.1936.
                28.01.1924. pārdēvēta agrāk „Die Kurlaendische Oekonomische Gesellschaft”

Kurzemes evaņģēliski luteriskās konsistorijas apgabala mācītāju atraitņu un
                                viņu meitu kase * 22.02.1885. + 1915.

Kurzemes farmaceitu biedrība * 10.05.1885. + 01.10.1935.
01.10.1935. iekļauta „Rīgas farmaceitu biedrībā”

Kurzemes guberņas krievu izglītības biedrība * 24.04.1909. + 1915.

Kurzemes guberņas lauksaimniecības strādnieku pensiju kase pie Kurzemes lauksaimniecības biedrības * 20.07.1901. + 1915.

Kurzemes guberņas mākslas biedrība
Sk.  „Kurzemes literatūras un mākslas biedrība”

Kurzemes guberņas monarhiski konstitucionālā partija * 19.12.1906. + 1915.

Kurzemes guberņas vācu biedrības krājaizdevu kase
                Sk. „Kurzemes savstarpīgā kredītbiedrība”

Kurzemes guberņas vācu skolotāju biedrība * 26.05.1907. + 1915.

Kurzemes guberņas valdes un gubernatora kancelejas kalpotāju krājaizdevu kase
                                * 24.01.1886. + 1915.

Kurzemes ierēdņu viņu atraitņu un bāreņu palīdzības biedrība * 21.02.1862. + 1915.

Kurzemes imobiļu iegūšanas un namu būvju paju sabiedrība * 09.06.1921.

Kurzemes jātnieku mednieku biedrība * 20.08.1884. + 1915.

Kurzemes kooperatīvā sabiedrība imobiļu iegūšanai un dārzkopībai * 03.07.1930. +14.02.1938.
                29.05.1933. pārdēvēta agrāk „Kurzemes paju sabiedrības imobiļu iegūšanas un dārzkopības biedrība”
                14.02.1938. iekļauta „Pāju sabiedrībā „Planta”

Kurzemes kredītbiedrība * 24.01.1830. [18.05.1874.] + 1915.

Kurzemes kredītbiedrības krājuma kase * 25.03.1846. + 1915.

Kurzemes lauksaimniecības biedrība * 31.10.1839. + 1915.

Kurzemes Lielsesavas krāšanas aizdošanas kase
Sk. „Zemgales kredītsabiedrība”

Kurzemes literatūras un mākslas biedrība * 05.04.1816. + 02.04.1941.
                19.11.1923. pārdēvēta agrāk „Kurzemes guberņas mākslas biedrība”

Kurzemes lopu aizsardzības biedrība * 08.12.1861. +  02.04.1936.
                Pārdēvēta agrāk „Jelgavas lopu  aizsardzības biedrība”

Kurzemes lopu barošanas biedrība Jelgavā * 04.08.1911. + 1915.

Kurzemes mežkopju biedrība * 14.02.1888. + 1915.

Kurzemes mežkopju biedrības biedru atraitņu un bāreņu palīdzības kase * 31.03.1907. + 1915.

Kurzemes paju sabiedrības imobiļu iegūšanas un dārzkopības biedrība
Sk. „Kurzemes kooperatīvā sabiedrība imobiļu iegūšanai un dārzkopībai”

Kurzemes pilsētas hipotēkas biedrība * 31.05.1872. + 1915.

Kurzemes provincial muzeja un Anteneuma biedrība * + 21.11.1939.
                19.11.1923. pārreģistrēta

Kurzemes putnkopības biedrība * 12.01.1907. + 1915.

Kurzemes rikšotāju biedrība * 29.05.1888. + 1915.

Kurzemes riteņbraucēju biedrība
Sk. „Jelgavas sporta biedrība”

Kurzemes savstarpīgā kredītbiedrība * 12.10.1907. + 10.06.1926.
                08.08.1911. pārd. agrāk „Kurzemes guberņas vācu biedrības krājaizdevu kase”

Kurzemes savstarpīgā lauku apdrošināšanas biedrība krusas gadījumos * 28.04.1878. +1915.

Kurzemes savstarpīgā palīdzības biedrība nelaimes gadījumos * 03.06.1909. + 1915.

Kurzemes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 21.04.1895. + 1915.

Kurzemes sudmalnieku biedrība * 1772. +  20.04.1936.
                08.01.1925. pārdēvēta agrāk „Das Kurlaendische Muelleramt”

Kurzemes un Zemgales mācītāju atraitņu un bāriņu kase * + 31.12.1940.
                22.12.1924. pārdēvēta agrāk „Vispārīgā mācītāju atraitņu un bāriņu kase”

Kurzemes vispārderīgā biedrība * 30.03.1920. + 25.03.1941.
                08.06.1939. pārdēvēta agrāk „Kurzemes vispārderīgā savienība”

Kurzemes vispārderīgā savienība
                Sk. „Kurzemes vispārderīgā biedrība”

Latgales atsevišķā eskadrona bijušo karavīru biedrība * 21.12.1931. + 31.12.1940.

Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu palīdzības biedrība * 09.04.1923.
                24.11.1938. pārdēvēta agrāk „Palīdzības biedrības latviešu evaņģēliski luteriskām draudzēm Latvijā”

Latviešu savstarpīgā apdrošināšanas biedrība * 1906. + 1916.

Latviešu skolu un izglītības biedrība * 03.12.1907. + 1915.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.08.1927. + 06.02.1933.

Latvijas apbūviešu savienība * 02.06.1932. + 20.02.1937.

Latvijas atbrīvotāju karavīru biedrība * 16.06.1924. + 08.12.1938.

Latvijas cukurbiešu audzētāju biedrību savienība * 21.05.1928. + 28.11.1939.

Latvijas cukurrūpniecības ierosinātāju biedrība * 12.12.1932. + 31.12.1940.

Latvijas cukurrūpniecības krājaizdevu sabiedrība * 03.07.1930. + 06.07.1939.
                06.07.1939. iekļauta „Jelgavas pašvaldības darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Latvijas ģenealoģiskā biedrība * 31.10.1907. + 04.12.1939.
                12.01.1924. pārdēvēta agrāk „Baltijas ģenealoģiskā biedrība Jelgavā”

Latvijas lauksaimniecības kameras darbinieku mednieku biedrība * 11.03.1939. +16.11.1940.

Latvijas noteikti kristīgās jaunatnes apvienība „E. C” * 20.12.1926.
                21.05.1931. pārdēvēta agrāk „Noteikti kristīgās jaunatnes biedrību „E. C.” apvienība”

Latvijas pašvaldības darbinieku arodbiedrības Jelgavas nodaļas krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Jelgavas pilsētas pašvaldības darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas tabakas audzētāju sabiedrība * 06.11.1929. + 12.01.1932.

Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes studējošo biedrība * 07.12.1921. +31.12.1940.
                19.11.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes studējošo savienība"
                14.11.1933. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes studējošo biedrība”
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes studentu biedrība”

Latvijas Universitātes mežkopju biedrība “Šalkone”
Sk. „Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrība „Šalkone”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Rusticana”  * 02.11.1921. +13.07.1940.
                17.11.1926. pārdēvēta agrāk „Jelgavas latviešu studentu savienība”
                12.10.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Fraternitas Rusticana”

Latvijas Universitātes studentu biedrības “Fraternitas Rusticana” filistru biedrība *31.12.1932. + 13.07.1940.
                30.08.1939. pārdēvēta agrāk “Fraternitas Rusticana filistru biedrība”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Šalkone”
                Sk. „Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrība „Šalkone”

Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu palīdzības biedrība * + 31.12.1940.
                1938. pārdēvēta agrāk „Palīdzības biedrība evaņģēliski luteriskām draudzēm”

Lielupes 1145. Mazpulks * 13.12.1939. + 1940.

Lielupes zvejnieku biedrība * + 22.03.1939

Lauksaimniecības strādnieku vecuma apgādāšanas kase pie Kurzemes lauksaimniecības biedrības * 20.07.1901. + 1915.

Meliorācijas sabiedrība „Platones ieteka” * 27.02.1929. +18.03.1942.

Melvila ģimenes labdarības iestādījums * 18.07.1906. + 1915.

Miezītes 919. Mazpulks * 17.10.1936. + 1940.

Mirušā Ernsta Freimaņa Ostanieviča ģimenes legats * + 07.12.1939.

Mirušās Marijas Rops ģimenes iestādījums * + 07.12.1939.

Misiones biedrība „Gaisma” * 24.11.1932. + 06.02.1935.

Mitauer Mannergesang Verein
Sk. „Jelgavas vīriešu dziedāšaans biedrība „Mitauer Mannergesang Verein”

Mitausche Gewerbe Vereins
                Sk. „Jelgavas amatniecības biedrība”

Mitausches Maleramt
Sk.  „Jelgavas daiļkrāsotāju meistaru un palīgu savienība”

Mitausches Sattleramt
                Sk. „Jelgavas sedlinieku un tapsētāju meistaru savienība”

Mitausches Schlosseramt
                Sk. „Jelgavas atslēdznieku meistaru savienība”

Mitausches Schneider Amt
                Sk. „Jelgavas drēbnieku meistaru savienība”

Mitausches Tischleramt
                Sk. „Jelgavas galdnieku meistaru savienība”

Musikalischen Verein zu Mitau
                Sk. Jelgavas mūzikas biedrība”

Muzikas biedrība „Lira” * + 31.12.1940.
01.121924. pārdēvēta agrāk „Baltijas mūzikas biedrība „Lira”

Nespējīgo bērnu apgādāšanas biedrība „Altona”
                Sk. „Jelgavas vācu bērnu apgādāšanas biedrība „Altona”

Noteikti kristīgās jaunatnes biedrība „E.C” * 17.05.1926. + 23.11.1939.

Noteikti kristīgās jaunatnes biedrību „E. C.” apvienība
                Sk. „Latvijas noteikti kristīgās jaunatnes apvienība „E. C”

Otrā Jelgavas īrnieku biedrība * 11.06.1925. + 28.09.1931.

Palīdzības biedrības latviešu evaņģēliski luteriskām draudzēm Latvijā
                Sk. „Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu palīdzības biedrība”

Pareizā medniecības veicinātāju biedrība Jelgavā
                Sk. „Jelgavas un apkārtnes vācu mednieku biedrība”

Patērētāju biedrība „Zemgale” * 10.02.1920.+ 04.07.1937.
                07.01.1921. pārdēvēta agrāk  „Jelgavas ierēdņu patērētāju biedrība”
                04.07.1937. iekļauta „Jelgavas kooperatīvā”

Peldētāju biedrība „Duše” * + 18.03.1940.
                03.07.1924. pārdēvēta agrāk „Jelgavas peldētāju biedrība „Duše”

Pirmā Jelgavas filatēlistu biedrība * 11.06.1931. + 02.06.1939.

Pirmā Jelgavas strādnieku un kalpotāju slimo kase * 13.05.1921.

Pirmais Latvijas būvdarbu kooperatīvs Jelgavā * 22.09.1932. + 21.03.1935.

Privātas tirdzniecības A.M. Brieža skolas Jelgavā trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība *08.01.1909. + 1915.

Raisonu fon ģimenes legāts * 06.10.1908. + 1915.

Sabiedrība „Latvijas tabaka” * 26.03.1931.

Saviesīgā biedrība „Zemgales klubs”
                Sk. „Zemgales klubs”

Schumacher Amt Todten Casse
                Sk. „Kurpnieku savienības bēru kase”

Sieviešu diakonijas veicināšanas biedrība *
                16.04.1923. pārdēvēta agrāk „Sieviešu diakonijas veicināšanas biedrība Kurzemē”
                29.09.1938. pievienota „Jelgavas kristīgo sieviešu biedrība”
                29.09.1938. pievienota „Jelgavas mazo bērnu patversmes biedrība”

Sieviešu diakonijas veicināšanas biedrība Kurzemē
Sk. „Sieviešu diakonijas veicināšanas biedrība”

Starptautiski garīgi filantropiskā organizācija „Pestīšanas armija” * 17.08.1922.

Studējošo mežkopju biedrība Šalkone”
Sk. „Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrība „Šalkone”

Studentu biedrība „Fraternitas Rusticana”
                Sk. „Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Rusticana”

Šarlotes Fedora m. Zēbergs dzimtas palīdzības iestādījums * 12.07.1903. + 1915.

Talmud Tora biedrība Jelgavā pastāvošas ebreju skolas ar nosaukumu „Talmud Tora” uzturēšanai un šīs skolas trūcīgo skolnieku pabalstīšanai * 19.01.1908. + 1915.

Ticīgo biedrība „Ciāna” * 23.07.1931. + 10.10.1932.

Tikumības Alliances biedrība * 26.06.1930.

Ulmaņu G. S. un A. B. ģimenes legāts * 06.06.1908. + 1915.

Valsts centrālā paidagoģiskā institūta absolventu biedrība * 26.11.1928. + 31.12.1940.

Valsts Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas absolventu biedrība
Sk. „Valsts Mežotnes bij. Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas absolventu biedrība”

Valsts Mežotnes bij. Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas absolventu biedrība *19.03.1931. + 1.04.1941.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Valsts Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas absolventu biedrība”

Valsts Jelgavas mājturības skolas absolventu biedrība * 30.04.1931. + 25.04.1940.

Valsts Jelgavas skolotāju institūta absolventu biedrība
Sk. „Jelgavas valsts skolotāju institūta absolventu biedrība”

Vācu baltiešu darba sabiedrība Jelgavā
                Sk. „Jelgavas vācu sadarbības biedrība”

Vācu baltiešu jaunatne Jelgavā * 27.10.1930. + 26.06.1939.

Valsts centrālā paidagoģiskā institūta absolventu biedrība * 26.11.1928. + 31.12.1940.

Valsts Prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas fonda komiteja * 04.04.1927. + 31.12.1940.

Verein der Mitauer Klein kinder bewahiranstalt”
Sk. „Jelgavas mazo bērnu patversmes biedrība”

Verein zur Gegenseitigen Feuervesicherung auf dem Lande fuer Kurland
                Sk. „Kurzemes apdrošināšanas biedrība”

Verein zur Versorgung huelflosen Kinder
                Sk. „Jelgavas vācu bērnu apgādāšanas biedrība „Altona”

Viestura savienība * 09.03.1925. + 10.09.1936.
                06.04.1925. pārdēvēta agrāk „Biedrība „Viesturs”
                10.09.1936. iekļauta „Zemgales klubā”

Vispārīgā darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 23.10.1933. + 15.04.1937.
                15.04.1937. iekļauta „Jelgavas otrā krājaizdevu sabiedrībā”

Vispārīgā mācītāju atraitņu un bāriņu kase
                Sk. „Kurzemes un Zemgales mācītāju atraitņu un bāriņu kase”

Zemgales I brūno sugas lopu audzēšanas biedrība * + 25.08.1939.
25.08.1939. iekļauta „Jelgavas apkārtnes mājlopu audzētāju biedrībā”

Viestura savienība * 09.03.1925. + 10.09.1936.
                06.04.1925. pārdēvēta agrāk „Biedrība „Viesturs”
                10.09.1936. iekļauta „Zemgales klubā”

Zemgales āboliņa sēklaudzētāju biedrība * 27.08.1931. + 22.01.1937.

Zemgales airētāju klubs * 03.05.1940. + 12.12.1940.

Zemgales apgabala basketbola savienība * 29.10.1938. + 23.11.1940.

Zemgales apgabala futbola savienība * 08.07.1926. + 06.11.1940.

Zemgales būvdarbu kooperatīvs * 26.05.1932. + 05.11.1936.

Zemgales centrālā lauksaimniecības biedrība * 08.08.1935. + 09.10.1936.

Zemgales dārzkopju biedrība
                Sk. „Jelgavas lauksaimniecības biedrība”

Zemgales esperanto biedrība * 03.03.1924. + 31.12.1940.

Zemgales klubs * 30.11.1870. + 25.07.1940.
                15.12.1923. pārdēvēta agrāk „Jelgavas krievu saviesīga biedrība „Kružok”
                29.05.1935. pievienota „Jelgavas motokluba biedrība”
                29.05.1935.pārdēvēta agrāk „Saviesīgā biedrība „Zemgales klubs”
                10.09.1936. pievienota „Viestura savienība”

Zemgales kooperatīvs „Darba spēks” * 21.07.1932. + 24.08.1939.

Zemgales kooperatīvu revīzijas savienība * 20.12.1928. + 30.04.1931.

Zemgales krājaizdevu sabiedrība * 17.11.1930. + 21.12.1937.
                21.12.1937. iekļauta „Zemgales tirdzinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Zemgales kredītbiedrība * 1882. + 19.08.1939.
                19.03.1923. pārd. agrāk „Kurzemes Lielsesavas krāšanas aizdošanas kase”

Zemgales kūdras ražošanas sabiedrība * 03.04.1930. + 22.10.1934.s

Zemgales kultūras veicināšanas biedrība * 10.03.1921. + 31.12.1940.

Zemgales Kurzemes savstarpējā apdrošināšanas centrālā savienība * 28.07.1932.

Zemgales lauksaimniecības centrālbiedrība * 28.05.1923. + 04.04.1936.
                08.05.1933. pievienota „Zemgales lauksaimniecības organizāciju savienība”

Zemgales lauksaimniecības organizāciju savienība * 13.05.1929. + 08.05.1933.
                08.05.1933. iekļauta „Zemgales lauksaimniecības centrālbiedrībā”

Zemgales lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība * 07.09.1933. + 21.12.1937.
                31.12.1937. iekļauta „Jelgavas patērētāju biedrībā”

Zemgales lietuvju biedrība * 10.12.1928. + 16.12.1940.

Zemgales mednieku biedrība * 08.12.1921. + 25.02.1941.

Zemgales muzeja biedrība * 17.12.1928. + 31.12.1940.

Zemgales pasta darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 1928. + 06.07.1939.
                07.04.1931. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība pie Latvijas pasta
                                telegrāfa un telefona darbinieku arodu biedrības Jelgavas nodaļas”
                06.07.1939. iekļauta „Jelgavas darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Zemgales patronata biedrība 07.03.1923. * + 09.09.1940.

Zemgales putnkopības biedrība „Jelgavnieks”
                Sk. „Jelgavas putnkopības pārraudzības biedrība”

Zemgales savstarpējā kredītbiedrība * 30.05.1938.

Zemgales savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 22.04.1931. + 22.09.1936.

Zemgales tirdzinieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Jelgavas tirgotāju krājaizdevu sabiedrība”

Zemgales tirdzinieku savienība * 23.04.1931. + 01.04.1936.

Zvejniecības biedrība „Lielupe” * 22.06.1920. + 14.03.1940.

 

 
Izmaiņas 05.11.2015 Kontakti