Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JELGAVA
1573
Jelgavas apriņķis

Jelgava_1899a

 

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Jelgavas nodaļa * 01.10.1929.

Armijas sporta klubs * 14.04.1931. + 22.03.1941.
                Jelgavas nodaļa * 08.05.1931.

Atbrīvotāju karavīru izglītības, kultūras un mākslas veicināšanas biedrības “Kultūras sargs” * 15.09.1926. + 22.02.1928.
                Jelgavas un apkārtnes nodaļa * 30.06.1927.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Jelgavas nodaļa * 18.04.1934.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Jelgavas nodaļa * 04.06.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Jelgavas nodaļa * 16.12.1926.

Cilvēka tiesības biedrība * 01.06.1927. + 28.11.1928.
                Jelgavas nodaļa * 06.01.1928.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Jelgavas nodaļa * 22.08.1928.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Jelgavas nodaļa * 11.02.1932.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Jelgavas nodaļa * 28.02.1922.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Jelgavas nodaļa * 16.06.1920.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Jelgavas nodaļa * 30.03.1920.

Izraēļa biedrība “Mahchane Isroel” * 17.03.1936. + 05.04.1941.
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk “Izraēļa apvienība “Mahchane Isroel”
                Jelgavas nodaļa * 05.06.1936.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Jelgavas nodaļa * 08.02.1934.

Jaunatnes biedrība “Darbs un sports” * 10.04.1929. + 15.03.1937.
                Jelgavas nodaļa * 05.08.1931.

Kurzemes sieviešu apvienība * 29.06.1926. + 24.07.1935.
                24.07.1935. iekļauta „Latvju sieviešu biedrībā Kurzemē”
                Jelgavas nodaļa * 28.04.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Jelgavas nodaļa * 11.10.1920.

Latviešu lietuviešu vienība * 06.04.1921. + 21.03.1941.
                Jelgavas nodaļa * 23.02.1931.

Latviešu sieviešu palīdzības korpuss * 11.03.1927. + 14.03.1941.
                15.10.1935. pievienota “Dzelzceļniece biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 14.11.1934.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Jelgavas nodaļa * 07.11.1929.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta  “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”
                Jelgavas nodaļa * 26.02.1929.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Jelgavas nodaļa * 11.06.1929.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Jelgavas nodaļa * 29.09.1927.

Latvijas apavu un ādu apstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 10.10.1928. + 13.12.1937.
                Jelgavas nodaļa * 07.11.1928.

Latvijas arodu biedrību centrālbirojs * 15.12.1920. + 08.10.1934.
                Jelgavas nodaļa * 15.05.1923.

Latvijas bēgļu reevakuācijas biedrība * 14.04.1920. + 02.05.1925.
                Jelgavas nodaļa * 20.08.1920.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Jelgavas nodaļa * 12.12.1928.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.
                Jelgavas nodaļa * 10.02.1931.

Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrība * 05.04.1932. + 19.10.1934.
                Jelgavas nodaļa * 28.06.1932.

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras
                                veicināšanas biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 08.08.1933.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Jelgavas nodaļa * 01.06.1920. + 10.12.1928.
                Jelgavas nodaļa * 12.02.1929.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs "Dzelzceļnieks" * 29.08.1919. + 25.07.1927.
                Jelgavas nodaļa * 08.07.1921.

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība * 30.03.1927. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta “Latvijas dzelzceļnieku biedrībā”
                Jelgavas nodaļa * 27.04.1927.

Latvijas dzirnavu strādnieku un kalpotāju aroda savienība * 28.11.1919. + 10.09.1926.
                Jelgavas nodaļa * 13.10.1920.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Jelgavas nodaļa * 29.05.1934.

Latvijas frizieru strādnieku arodu biedrība * 14.04.1920.
                17.06.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas profesionālā frizieru strādnieku savienība “
                Jelgavas nodaļa * 14.04.1926. + 01.05.1936.

Latvijas galdnieku un būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 14.11.1928. + 13.12.1937.
                Jelgavas nodaļa * 22.12.1930.

Latvijas garīgo un fizisko darbinieku medicīniskās palīdzības biedrība un nāves kase *09.12.1925. + 04.02.1937.
                Jelgavas nodaļa * 12.12.1927.

Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība * 05.08.1913. + 12.12.1940.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk "Grāmatrūpniecības arodnieciskā savienība"
                01.12.1936. pievienota “Nacionālā grāmatrūpniecības arodnieku biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 14.04.1920.

Latvijas grāmatvežu biedrība * 21.01.1920.
                06.04.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas grāmatvežu savienība”
                Jelgavas nodaļa * 16.06.1931.

Latvijas jaunsaimnieku un mazgruntnieku palīdzības biedrība * 11.07.1931. + 09.02.1937.
                Jelgavas nodaļa * 02.01.1932.

Latvijas jūras atbrīvotāju un aizsargu biedrība “Vilnis” * 16.01.1926. + 18.07.1940.
                Jelgavas nodaļa * 14.03.1927.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Jelgavas nodaļa * 21.05.1920.

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība * 29.11.1922. + 20.11.1940.
                09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Kara skolas beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība”
                20.01.1931. pārdēvēta agrāk “Virsnieku apvienība”
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienība”
                Jelgavas nodaļa * 15.01.1926.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Jelgavas nodaļa * 18.09.1935.

Latvijas labtempliešu biedrība * 20.12.1922. + 04.03.1940.
                17.03.1936. pievienota “Baltijas sieviešu atturības biedrība”
                Jelgavas vācu „Mutig Voran” nodaļa * 18.12.1929. + 11.02.1935.

Latvijas labtempliešu dievticīgo apvienība * 13.01.1931. + 12.12.1940.
                Jelgavas nodaļa * 02.05.1932.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Jelgavas nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Jelgavas nodaļa * 21.05.1930.

Latvijas metālrūpniecībā nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 07.11.1928. + 09.06.1931.
                Jelgavas nodaļa * 17.01.1929.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Jelgavas nodaļa * 10.07.1925.
                Vircavas nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas miera un brīvības liga * 15.12.1932. + 27.06.1937.
                Jelgavas nodaļa * 03.06.1933.

Latvijas muziķu biedrība * 20.12.1922. + 15.12.1939.
                15.12.1939. iekļauta “Latvijas mūzikas veicināšanas biedrībā”
                Jelgavas nodaļa * 29.10.1924. + 23.12.1937.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība
                                * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona
                                darbinieku arodu savienība"
                Jelgavas nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Jelgavas nodaļa * 15.01.1931.

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība * 18.09.1929. + 24.08.1935.
                Jelgavas nodaļa * 24.10.1929.

Latvijas pensionāru biedrība * 21.09.1927. + 18.11.1940.
                Jelgavas nodaļa * 16.04.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 11.03.1924.

Latvijas pretnikotina biedrība * 24.05.1932. + 10.05.1935.
                Jelgavas nodaļa * 30.03.1933.

Latvijas profesionālo autovadītāju apvienība * 12.12.1928.
                Jelgavas nodaļa * 28.08.1929. + 04.08.1936.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Jelgavas nodaļa * 09.03.1927.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Jelgavas nodaļa * 04.04.1923.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Jelgavas nodaļa * 19.12.1929.

Latvijas tirgotāju savienība * 25.10.1932. + 09.02.1937.
                Jelgavas nodaļa * 23.11.1932.

Latvijas strādnieku jaunatnes  kultūras biedrība * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Jelgavas nodaļa * 27.10.1925.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Jelgavas nodaļa * 16.02.1927.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Jelgavas nodaļa * 23.04.1925.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Jelgavas nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas vācu darba ņēmēju biedrība * 10.10.1933. + 04.11.1939.
                Jelgavas nodaļa * 05.12.1933. + 05.06.1935.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 09.02.1921.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Jelgavas nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Jelgavas nodaļa *  27.03.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Jelgavas 66. novads * 26.10.1923.

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība * 09.02.1921. + 21.09.1939.
                31.03.1936. pievienota “Otrā Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Jelgavas nodaļa * 11.01.1922.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Jelgavas nodaļa * 16.02.1931.

Latvju biedrība * 18.06.1930. + 12.01.1932.
                Jelgavas nodaļa * 27.10.1931.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Jelgavas nodaļa * 23.11.1932.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Jelgavas nodaļa * 17.05.1921.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Jelgavas nodaļa * 26.07.1923.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Jelgavas nodaļa * 01.07.1925.

Latvju sieviešu apvienība * 13.02.1924. + 15.10.1937.
                Jelgavas nodaļa * 13.02.1934. + 14.10.1935.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Jelgavas nodaļa * 29.03.1928.

Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība "Šviesa" * 06.09.1922. + 12.10.1939.
                12.10.1939. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Jelgavas nodaļa * 19.06.1923. + 04.01.1938.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
                Jelgavas nodaļa * 22.08.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Jelgavas nodaļa * 21.07.1924.

Palestīnas līga Latvijā * 05.07.1925. + 23.11.1939.
                Jelgavas nodaļa * 29.07.1929.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Jelgavas nodaļa * 04.12.1930.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Jelgavas nodaļa * 12.07.1920.

Rīgas evaņģēliskā luteriskā misiones draudze * 06.04.1921. + 11.05.1935.
                Jelgavas nodaļa * 19.11.1931.

Rīgas latvju katoļu jaunatnes biedrība * 02.12.1925. + 14.11.1940.
                Jelgavas nodaļa * 22.12.1926. + 12.06.1939.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs” * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Jelgavas nodaļa * 25.04.1933.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Jelgavas nodaļa * 10.12.1929.

Strādnieku kultūras un pašpalīdzības biedrība “Brīvais Vārds” * 27.09.1932. + 30.06.1934.
                Jelgavas nodaļa * 20.01.1933.

Strādnieku sanitāru biedrība * 14.10.1933. + 30.06.1934.
                Jelgavas nodaļa * 26.10.1933.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Jelgavas nodaļa * 20.09.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Jelgavas nodaļa * 17.03.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Jelgavas nodaļa * 15.06.1925.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Jelgavas nodaļa * 10.09.1931.

Tautas augstskolu biedrība * 07.01.1925. + 06.09.1934.
                Jelgavas nodaļa * 09.10.1926.

Tirdzniecības un rūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība * 22.03.1907. + 28.11.1928.
                18.03.1925. pārdēvēta agrāk “Tirdzniecības un rūpniecības kalpotāju aroda savienība”
                Jelgavas nodaļa * 05.08.1920.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Jelgavas nodaļa * 02.02.1929.

Vācijas pilsoņu biedrība Latvijā* 15.12.1914. + 20.01.1941.
                14.05.1935. pārdēvēta agrāk “Vācijas pilsoņu trūcīgo tautiešu pabalstīšanas
                                biedrība Rīgā”
                28.04.1936. pievienota “Vācijas pilsoņu trūcīgo tautiešu pabalstīšanai biedrība Liepājā”
                17.03.1939. pievienota “Karā cietušo Vācijas pavalstnieku biedrība Latvijā”
                17.03.1939. pievienota “Oesterreichischer Verein biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 11.11.1935.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Jelgavas nodaļa * 29.12.1906.

Vācu centrālā sabiedrības kase * 24.05.1912. + 30.11.1940.
                22.02.1922. pārdēvēta agrāk “Vidzemes vācu palīdzības biedrības krājaizdevu kase”
                21.05.1924. pārdēvēta agrāk ‘”Vidzemes vācu palīdzības centrālās sabiedrības kase”
                15.05.12926. pārdēvēta agrāk “Vācu palīdzības biedrības centrālsabiedrības kase”
                03.10.1928. pārdēvēta par “Deutsch Zentral Genossenschafts kasse”
                Jelgavas nodaļa * 14.11.1927.

Vācu darbinieku savienība Latvijā * 17.12.1924. + 14.11.1939.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Jelgavas nodaļa * 14.0.1929.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Jelgavas nodaļa * 29.06.1920.
                Jelgavas vācu vidusskolas nodaļa * 10.01.1925.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie
                                Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 13.03.1922.

Vingrotāju biedrība “Ruskij sokol” * 08.10.1930. + 12.01.1937.
                12.01.1937. iekļauta “Krievu vingrošanas biedrība “Sokol” Latvijā”
                Jelgavas nodaļa * 19.01.1934.

Virsnieku ģimeņu biedrība * 24.02.1931. + 06.12.1940.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Virsnieku ģimeņu apvienība”
                Jelgavas nodaļa * 13.04.1934.

Vispārējā darbinieku arodbiedrība * 18.02.1925. + 02.10.1934.
                Jelgavas nodaļa * 18.05.1931.

Žīdu jaunatnes biedrība “Herclia” * 15.11.1932. + 23.07.1940.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālās jaunatnes biedrība Teodora Herceļa vārdā “Herclia”
                Jelgavas nodaļa * 30.06.1933.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Jelgavas nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 07.11.1924.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Jelgavas nodaļa * 16.11.1926.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestinīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Jelgavas nodaļa * 09.04.1931.

Žīdu sporta biedrība "Hakoah" * 05.03.1924.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sporta biedrība “Hakoah”
                Jelgavas nodaļa * 14.01.1925.

Žīdu strādnieku sporta biedrība “Hapvel” * 14.02.1933. + 07.09.1934.
                Jelgavas nodaļa * 30.08.1933.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Jelgavas nodaļa * 22.12.1931.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Jelgavas nodaļa * 27.04.1923.

Jelgava_1899b

Jelgava_1904

Jelgava_1904a

Jelgava_1912

 

 
Izmaiņas 07.07.2012 Kontakti