Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JĒRCĒNU PAGASTS
Valkas apriņķis

Andrupes lopkopības pārraudzības biedrība * + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Jērcēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ēveles Jērcēnu kūdras ražošanas sabiedrība * 04.07.1930.
                24.02.1940. pārdēvēta agrāk „Ēveles kūdras ražošanas sabiedrība „Būdas purvs”

Ēveles Jērcēnu kartupeļu rūpniecības kooperatīvs * 28.04.1931.

Ēveles kūdras ražošanas sabiedrība „Būdas purvs”
                Sk. „Ēveles Jērcēnu kūdras ražošanas sabiedrība”

Jērcēnu izglītības biedrība * 25.04.1923. + 30.11.1940.

Jērcēnu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Jērcēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jērcēnu 803. Mazpulks * 27.03.1935. + 1940.

Jērcēnu mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Jērcēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Jērcēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 15.01.1930.
                15.03.1939. pārdēvēta agrāk „Jērcēnu mašīnu koplietošanas biedrība”

Jērcēnu mednieku biedrība * + 14.03.1941.

Jērcēnu meliorācijas sabiedrība „Lielupe” * 03.02.1930.

Jērcēnu pagasta aizsargu nodaļa * 14.08.1919. + 1940.

Jērcēnu pagasta dzirnavu biedrība * 29.03.1922. + 19.03.1930.

Jērcēnu pagasta Keižu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 09.04.1930. + 03.08.1933.

Jērcēnu pagasta Keižu muižas piensaimnieku sabiedrība  * 07.03.1923. + 27.11.1929.

Jērcēnu pagasta kuļmašīnu koplietošanas biedrība „Jaunsaimnieks” * 30.05.1931. + 23.10.1934.

Jērcēnu pagasta lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.

Jērcēnu pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Celms” * 15.05.1929. + 31.08.1940.

Jērcēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Andrupes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Jērcēnu lopkopības pārraudzības biedrību”

Jērcēnu piensaimnieku sabiedrība * 20.12.1922.

Jērcēnu piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923. + 04.05.1930.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Valmieras Jērcēnu piensaimnieku sabiedrība”

Jērcēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.11.1938. + 18.10.1940.

Valmieras Jērcēnu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Jērcēnu piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Jērcēnu nodaļa * 29.03.1922.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Jērcēnu nodaļa * 21.01.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jērcēnu nodaļa * 10.03.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti