Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JERU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Jeru izglītības biedrība „Stars” * 18.01.1922. + 02.06.1939.

Jeru kūdras ražošanas sabiedrība * 18.07.1933.
                07.03.1940. pārdēvēta agrāk „Jeru pagasta II pakaišu kūdras ražošanas sabiedrība”

Jeru lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.

Jeru meliorācijas sabiedrība „Luksts” * 21.10.1929.

Jeru Oleru 172. Mazpulks * 16.02.1934. + 1940.

Jeru pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Jēru pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Jeru pagasta kūdras ražošanas sabiedrība * 25.04.1933. + 10.04.1940.

Jeru pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grauds” * 07.10.1925.

Jeru pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1939.
                26.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Trešo Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Rūjienas IV lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Rūjienas VII lopkopības pārraudzības biedrību”

Jeru pagasta meliorācijas sabiedrība „Maigis” * 29.04.1926.

Jeru pagasta II pakaišu kūdras ražošanas sabiedrība
                Sk. „Jeru kūdras ražošanas sabiedrība”

Jeru savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 19.01.1932. + 18.10.1940.

Jeru savstarpējā palīdzības biedrība * 26.07.1903. + 10.05.1932.

Jeru spirta kopdedzinātava * 15.11.1939.

Meliorācijas sabiedrība „Līvenis Oļa” * 1926.

Oleru lopkopības pārraudzības biedrība * 07.07.1926. + 06.10.1937.
                06.10.1937. iekļauta „Rūjienas VII lopkopības pārraudzības biedrībā”

Oleru savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 14.02.1895. + 1916.

Rūjienas IV lopkopības pārraudzības biedrība * 10.08.1927. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Jeru pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rūjienas VII lopkopības pārraudzības biedrība * 15.10.1930. + 26.06.1939.
                06.10.1937. pievienota „Oleru lopkopības pārraudzības biedrība”
                26.06.1939. iekļauta „Jeru pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Trešā Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrība * 11.05.1927. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Jeru pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Oleru nodaļa * 04.10.1932.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Jēru nodaļa * 03.04.1930.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Jēru nodaļa * 24.02.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jēru nodaļa * 29.03.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti