Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JUMPRAVAS PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Jumpravas pagasta komiteja * 17.12.1929.

Jumpravas biškopības biedrība “Ausma” * 21.11.1933. + 18.01.1938.
                18.01.1938. iekļauta “Jumpravas lauksaimniecības biedrībā”

Jupravas krājaizdevu sabiedrība * 02.11.1899. + 1940.

Jumpravas labdarības biedrība  * 20.03.1881. + 30.11.1940.
                10.09.1924. pārdēvēta agrāk “ Lieljumpravas labdarības biedrība”
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk “Jumpravas labdarības biedrība Rīgas apriņķī”

Jumpravas lauksaimniecības biedrība * 03.03.1903. + 31.12.1940.
                18.01.1938. pievienota “Jumpravas biškopības biedrība “Ausma”

Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. “Jumpravas Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Rasa”
                Sk. “Jumpravas Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Sēja” * 11.06.1930. + 09.08.1939.

Jumpravas Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Ražotājs” * 20.09.1922. +11.12.1934.

Jumpravas Lielvārdes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.08.1922. + 1940.
                05.05.1926. pārd. agrāk “Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”
                29.03.1939. pārd. agr. “Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Rasa”

Jumpravas Lielvārdes piensaimnieku sabiedrība “Avots” * 25.04.1923. + 23.05.1930.

Jumpravas Lielvārdes un Krapes mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 27.02.1924. +27.03.1929.

Jumpravas lopkopības pārraudzības biedrība + 27.08.1924. + 31.12.1940.

Jumpravas lopkopības pārraudzības biedrība “Avots” * 19.03.1930. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta “Jumpravas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jumpravas lopkopības pārraudzības biedrība “Straume” * 04.10.1922. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta “Jumpravas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jumpravas Valdemāra 229. Mazpulks * 12.04.1934. + 1940.

Jumpravas I meliorācijas sabiedrība * 27.04.1926. + 1942.

Jumpravas meliorācijas sabiedrība “Strauts” * 02.01.1929. + 1942.

Jumpravas pagasta aizsardžu pulciņš * 15.03.1932. + 07.07.1940.

Jumpravas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939. + 1940.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                “Jumpravas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                “Jumpravas lopkopības pārraudzības biedrību “Avots”

Jumpravas pagasta meliorācijas sabiedrība “Kaibala” * 08.05.1926. + 1942.

Jumpravas patērētāju biedrība * 19.12.1919. + 1940.
                04.05.1938. pārdēvēta agrāk “Lieljumpravas patērētāju biedrība”

Jumpravas patērētāju biedrība “Jaunsaimnieks” * 21.06.1922. + 1940.

Jumpravas piensaimnieku sabiedrība “Daugava” * 23.11.1927. + 01.09.1936.
                01.09.1936. iekļauta “Krapes piensaimnieku sabiedrībā”

Jumpravas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.10.1884. + 18.10.1940.
                27.10.1923. pārdēvēta agrāk “Lieljumpravas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk” Jumpravas savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jumpravas savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. “Jumpravas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jumpravas Skrīveru lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Daugavietis”
                                * 09.08.1923. + 09.04.1930.

Lieljumpravas dziedātāju biedrība * 28.06.1886. + 20.09.1900.

Lieljumpravas labdarības biedrība
                Sk. “Jumpravas labdarības biedrība”

Lieljumpravas patērētāju biedrība
                Sk. “Jumpravas patērētāju biedrība”

Lieljumpravas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. “Jumpravas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lindes Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 13.07.1922. + 22.03.1940.

Skrīveru Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Lins” *  + 15.02.1938.

Zvirgzdupes meliorācijas sabiedrība * 27.09.1930. + 1942.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926.
                Jumpravas nodaļa * 14.05.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jumpravas nodaļa * 05.09.1924.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Jumpravas nodaļa * 10.04.1929.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Jumpravas nodaļa * 20.08.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Jumpravas nodaļa * 15.07.1925.+ 25.08.1937.

 

 

 
Izmainas 07.01.2017 Kontakti