Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JUMURDAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Jumurdas_1903

Brīvības pieminekļa Cirstu pagasta komiteja * 08.01.1930.

Brīvības pieminekļa Jumurdas pagasta komiteja * 07.05.1930.

Cirstu Ausma 113. Mazpulks * 12.03.1933. + 1940.

Cirstu lopkopības pārraudzības biedrība * 20.08.1924. + 16.12.1938.
16.12.1938. iekļauta „Jumurdas lauksaimniecības biedrībā”

Cirstu II meliorācijas biedrība „Ausma” * 19.04.1929. + 17.12.1942.

Cirstu meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 15.07.1930.

Cirstu pagasta aizsargu nodaļa * 29.08.1919.

Cirstu pagasta meliorācijas sabiedrība „Auseklis” * 21.03.1927.

Cirstu patērētāju biedrība * 19.03.1924. + 26.05.1934.

Cirstu piensaimnieku sabiedrība * 28.02.1923. + 26.06.1929.

Cirstu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 12.07.1887. + 20.09.1939.
                18.07.1923. pārdēvēta agrāk „Cirstu Vāckalnu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu”
                20.09.1939. iekļauta „Jumurdas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Cirstu Vāckalnu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu
                Sk.” Cirstu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ērgļu piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923.
                19.09.1928. pārdēvēta agrāk „Ērgļu piensaimnieku sabiedrība”
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ērgļu Jumurdas piensaimnieku sabiedrība”

Ērgļu Jumurdas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Ērgļu piensaimnieku sabiedrība”

Jumurdas bibliotēkas biedrība * 18.06.1890. + 1916.

Jumurdas dziedāšanas biedrība * 03.09.1907. + 1916.

Jumurdas Ērgļu meliorācijas sabiedrība * 14.07.1928.

Jumurdas kapsētas kopšanas biedrība * 16.07.1924. + 16.11.1940.

Jumurdas kooperatīva piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Jumurdas piensaimnieku sabiedrība”

Jumurdas krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.

Jumurdas kultūras izglītības biedrība „Atvase” * 15.04.1924. [1912] + 09.01.1938.

Jumurdas lauksaimniecības biedrība * 02.05.1923. + 30.07.1930.

Jumurdas lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937.
                16.12.1938. pievienota „Cirstu lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.12.1938. pievienota „Jumurdas lopkopības pārraudzības biedrība”

Jumurdas lopkopības pārraudzības biedrība * 04.02.1925. + 16.12.1938.
                16.12.1938. iekļauta „Jumurdas lauksaimniecības biedrībā”

Jumurdas lopkopības pārraudzības biedrība pie lauksaimnieku ekonomiskās biedrība *05.03.1924. + 31.12.1940.

Jumurdas 184. Mazpulks * 09.03.1934. + 1940.

Jumurdas mūzikas un dziedāšanas biedrība * 18.06.1890. + 1916.

Jumurdas pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 07.07.1940.

Jumurdas patērētāju biedrība * 14.11.1919. + 23.07.1935.

Jumurdas piensaimnieku sabiedrība * + 14.07.1936.
                18.10.1922. pārdēvēta agrāk „Jumurdas kooperatīva piensaimnieku sabiedrība”

Jumurdas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.12.1892. + 18.10.1940.
                13.12.1922. pārdēvēta agrāk „Jumurdas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu”
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Jumurdas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                20.09.1939. pievienota „Cirstu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jumurdas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Jumurdas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jumurdas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Cirstu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Cirstu nodaļa * 08.12.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk „Latviešu nacionālā jaunatnes savienība".
                Cirstu nodaļa * 30.01.1922.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Jumurdas nodaļa * 28.10.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jumurdas nodaļa * 01.06.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti