Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KABBUCS Ernests Jāņa d., virsleitnants.
                * 1883. VIII 17./04. Zvartavas pag. [Kabbutz]; S. Emma dz. Galviņš
                                + 1931. XI 20. Valkā
                1904. Beidzis: Pleskavas mērniecības skolu,
                1904. IX 15. Sedleces 195. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1905. VIII 15. beidzis: Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1905. X 15. paaugstināts rezerves praporščiks pakāpē,
                1905. XII 18. atvaļināts,
                1906. III 13. Justicijas ministrijas Austrumu Sibirīja zvērināts mērnieks,
                1907. II 18. Vladivostokas Kara ministrijas resorā,
                1914/1917.Usurijas kazaku kara valdes mērnieks,
                1917. VI 09. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 15. Turkestanas 38. kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1918. I 28. atvaļināts,
                1919. IV 20. Lielinieku Igauņu 3. pulka zimētājs,
                1919. V 23. Jelgavas brīvprātīgo rotas zemessargs,
                1919. VI 15. Atsevišķā III latviešu bataljonā, ieskaitīts leitnants pakāpē,
                1919. VII 24. Apes muižas un rajona komandants,
                1919. XII 01. Latgales partizāņu pulka Rotas (XIII) komandieris,
                1920 IV 09. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. II 09.,
                1922. atvaļināts,
                1922. I 01. Zemkopības ministrijas Mērniecības daļas vecākais mērnieks,
                1924. VIII 06. Valkas apriņķa mērnieks,
                1927. IV 01. Valas un Valmieras apriņķa mērnieks un Valsts zemju inspektora v.p.i.,
                1931. II 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1153,
                1931. XI 23. Valkas Lugažu kapos.
                Mērnieku biedrība dibinātājs,
                Valkas domnieks,Bāriņu tiesas priekšsēdētājs,
                Lugažu draudzes padomes loceklis,
                Valkas sporta biedrības biedrs,
                Vidzemes cietumu patronāta biedrības biedrs,
                Valkas mednieku biedrības biedrs,
                Latvijas bērnu palīdzības savienības Valkas nodaļas biedrs,
                Apbalvots: Sv.Annas ordeņa III šķiru,
                Apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru.
                Avots:      LVVA 5434-1-75-65, 5601-1-2611.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #179/1917., #217/1917.;
                                „Mērniecības un Kultūrtehnikas Vēstnesis’ #11/1931.
                                V. Eichenbauma arhīvs #6300.;
                                WWW.nekropole.lv

KACENBERGS Egons, mācītājs.
                Sk. Rūsa Egons.

KACENELENBOGENS Leiba, ārsts.
                * 1894.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, rentgenoloģijā,
                1938. Baznīcas 31.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KACENS Ošers, farmācijas maģistrs.
                * 1910. II 24.
                1935. I 12. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 17. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KACMANIS Rahele, ārste.
                Sk. Fridmanis Rahele.

KACS Boruhs, būvinženieris.
                * 1910. IV 10. Rīgā.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KACS Cīpa, farmācijas maģistre.
                * 1902. VII 22. Jaunjelgavā.
                1937. V 22. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XII 04. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KACS Minna dz. Calelsons, ārste.
                * 1885.
                1912. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1938. Dagdā, Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KACS Mozus, skolotājs.
                  * 1911. VII 03.
                  1928. beidzis Līvānu pilsētas žīdu vidusskolu,
                  1929/1930. Baltinavas žīdu pamatskolas praktikants,
                  1930. beidzis Rīgas valsts žīdu pedagoģiskos kursus,
                  1930/1936. Līvānu pilsētas žīdu pamatskolas skolotājs,
                  1936/1937. Krāslavas pilsētas žīdu pamatskolā,
                  1937/1940. Līvānu žīdu pamatskolas pārzinis.
                  1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                            Atzinības Krusta V šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-191.

KACS Zisla, ārste.
                Sk. Šēns Zisla.

KADDIKE Teodors Anša d., kapteinis.
                * 1880. XI 05. Liepājā; S. Līna dz. Pillabērs
                                + 1953. IX 26. Ingolštatē, Vācijā.
                1898/1904. pagasta rakstvedis Cīravas, Grobiņas un Pērkones pagastos,
                1904/1905. Liepājas apgabaltiesas prokurora kancelejas darbinieks,
                1905/1908. Valsts kontrolē, Liepājas cietokšņa būvdarbos,
                1908/1912. Liepājas kredītiestāžu darbinieks,
                1912. beidzis: Liepājas Nikolaja ģimnāziju, eksterns,
                1912./916. beidzis: Maskavas Universitātes, juridisko fakultāti,
                1917. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1917. V 28. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 28. Rezerves 56. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. XI 20. Latviešu strēlnieku rezerves pulka jaunākais virsnieks,
                1918. I 10. atvaļināts, podporučiks,
                1918. VIII advokāta palīgs,
                1918. Kristigas nacionālās partijas Liejas Kurzemes nodaļas
                                priekšnieka biedrs,
                1918. XII 20. Liepājas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1919. I 28. Latvijas pafaidu valdes spēkos, leitnants,
                1919. IX 23. Lejas Kurzemes apgabala kara priekšnieks
                                tieslietu pārzinis,
                1919. Kara tiesu resora Kara tiesas locekļa v.p.i,
                1920. XI paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1921. I 05. Kara tiesas loceklis,
                1921. VIII 01. Kara virstiesas loceklis,
                123. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. XI 22. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1924. XI 18.,
                1926. XII 15. notārs Kuldīgā,
                1927. III 20. atvaļināts,
                1928. VIII 18. notārs Talsos,
                1931. Talsu pilsētas domes priekšsēdētājs,
                1934. I 09./1940. XII 13. notārs Liepājā,
                1941. Vācijā,
                1942. notārs Liepājā,
                1946. Vācijā, kā Vācijas pilsonis,
                Liepājas namīpašnieku biedrības biedrs,
                Liepājas labdarības biedrības valdes loceklis,
                Studentu vienības „Austrums” vecbiedrs,
                Avots:      LVVA 5601-2-702.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1928.;
                                „Latvijas Notariāts”, R., 2013.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2565.

KADE Aleksandrs Aleksandra d., mācītājs.
                * 1869. XII 12. Franopoles muižā; S. Hedviga. + 1934. XII 02. Rigā
                1890/1895. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1897. II 09. ordinēts,
                1897/1898. Rīgas Doma draudzes vikārs,
                1898/1906. Lubānas draudzes mācītājs,
                1906/1907. Alūksnes draudzes vikārs,
                1907/1933. Biķeru draudzes mācītājs,
                1910/1933. Rīgas Krusta draudzes mācītājs,
                1933. VIII 01. emeritēts.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-121.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

KADIĶIS Fridrihs Ernesta d., virsleitnants.
                * 1893. I 07./1892. XII 26. Rīgā.
                Beidzis: Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1915. IX 11. Rezerves 176. kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. III 10. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 25. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 14./1917. I 06. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. XII 12. beidzis: praporščiku sagatavošanas kursus pie
                                Kājnieku rezerves 48. brigādes,
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 24. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VII 20. Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VII 20. paaugstināts podporučiks pakāpaē izd. no 1916. VII 10.,
                1917. X 17./1918. I 16. saslimis evakuēts,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. VIII 25.,
                1918. I 16. atvaļināts,
                1919. III Valmieras pārsiešanas punkta sanitārs,
                1919. VIII 09. Daugavpils kājnieku pulka Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1919. IX 09. Rotas (V) vada komandieris,
                1919. X 27. Ložmetēju komandā,
                1920. V 01. Rīgas pilsētas komandantūras Apsardzības bataljona Invalīdu
                                                darba rotas vada komandieris,
                1920. VI 10. Invalīdu darba rotas komandiera v.p.i.,
                1921. VI 01. Robešsrgu divīzijas štāba Rotas (I) vada komandieris,
                1921. VII 01. atvaļināts,
                Tirgotājs.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 4254-1-30-7, 5601-1-2622.;
                                XII armijas pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #230/1916., #232/1916.,
                                                #290/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #12/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle                #6/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5340.

KAGANS Ābrams, būvinženieris.
                * 1902. IX 03.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAGANS Basja dz. Fridmanis, ārste.
                * 1901.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti, acu slimībās,
                1938. Brīvības 93.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAGANS Īzaks, farmācijas kandidāts.
                * 1903. V 26.
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KAGANS Jāzeps, ārsts.
                * 1886.
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Brīvības 93.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAGANS KANS Hanna dz. Goldbergs, ārste.
                * 1885.
                1915. beigusi Harkovas Universitāti,
                1938. Liepājā, Kungu 5.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAĢIS Indriķis Pētera d., inženieris mežkopis, mag. jur.
                * 1902. VIII 21. Zūru pag. + 1973. Saskatoon, Kanādā
                1920. Beidzis Ventspils valsts ģimnāziju,
                1920/1928. beidzis Latvijas Universitāti, inženieris mežkopis,
                1924/1925. Ugāles virsmežniecības mežzinis,
                1925/1934. Valdemārpils virsmežniecības mežzinis,
                1928/1935. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1934/1940. „Jaunāko Ziņu” redakcijas loceklis, Ārzemju nodaļas redaktors,
                1940. VIII 14. „LETA” direktors,
                1940. X 10. – XI 15. „LETA” atbildīga darbinieka vietnieks.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Brīvā Zeme” # 163/1940.;
                               „Darbs” # 62/1940.

KAIMIŅŠ Roberts Jāņa d., leitnants.
                * 1892. IX 08. Bauņu pag.
                Rīgas politehnikuma students,
                1916. Alekseja kara skolas junkurs,
                1917. III 29. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 09. Rezerves 97. kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 18. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. X 03. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie
                                Rezerve kājnieku 48.brigādes,
                1918. atvaļināts,
                1919. VI 11. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1920. XI 01. Rajonu komandantūras pārvaldes virsnieks,
                1921. V 25. atvaļināts,
                1926. beidzis: Latvijas Universitātes Mežkopības nodaļu.
                Avots:      LVVA 5601-1-75-463, 5601-1-2631.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #219/1917., #316/1917.,
                                                #368/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5960.;
                                www.yumpu.com

KAINAŠS Jānis, būvinženieris.
                * 1885. VI 14.
                1935. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAINS Jānis, skolotājs.
                  * 1885. X 31.
                  1912. beidzis Pēterpils skolotāju institūtu,
                  1912/1918. Vezenbergā skolās,
                  1919/1920. Jēkabpils valsts vidusskolā,
                  1920/1921. Smiltenes skolu biedrības reālskolā,
                  1921/1940. Smiltenes valsts ģimnāzijas skolotājs,
                  1927. beidzis vidusskolas skolotāju sagatavošanas kursus pie
                            Izglītības ministrijās,
                  1938. IX 23. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                            Atzinības Krusta V šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-128.

KAIRE Georgs, ārsts.
                * 1908. VIII 12. Tērbatā
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1931/1934. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Ādu slimību klīnikas ārsts,
                1934/1940. Liepājas apriņķa slimnīcas ambulances ārsts,
                1935/1945. Liepājas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1938. Graudu 3, Liepājā,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VII 24. Liepājas XV aizsargu pulka Eskadrona (I) ārsts,
                1941/1945. Liepājas pilsētas poliklīnikas ārsts,
                Liepājas pilsētas slimnīcas Ādas un venerisko slimību nodaļas vadītājs,
                Namīpašnieks Rīgā, Lāčplēša ielā # 31,
                Rucavas pagasta Zīlītes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-51, 1640-1-526-268.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAIRE Paulīne dz. Vitenbergs, ārste.
                * 1893.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Liepājā, Rožu 28.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAIZERS Ādolfs Feliksa d., podporučiks.
                *1890. VIII 05.
                1915. II 15. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. X 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) komandieris,
                1916. I 06. bataljona saimniecības daļas priekšnieka v.p.i.,
                1916. V 29. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. VII 19.,
                1916. VII 07. bataljona saimniecības daļas priekšnieks,
                1916. V 11. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 05. bataljona saimniecības daļas priekšnieks,
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. pulka saimniecības daļas priekšnieks,
                1917. II 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1917. IV 17. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 17. piekomandēts pulka saimniecības daļai,
                1917. X 24. Daugavpils kara apriņķa pārvaldes rezervē,
                Avots:      Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #1/1915., #27/1916.,
                                                #132/1916., #171/1916., #184/1916., #188/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #1/1916., #2/1917.

KAĶIS Aleksandrs Valdemāra Pētera d., ārsts leitnants.
                * 1912. II 09. Ārlavas pag. + 1982. VIII 31. Columbas, ASV
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1937. Rīgas kājnieku pulka sanitārais virsnieku vietnieks,
                1937. X 15. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1937/1938. Daugavpils kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1938/1940. Latvijas Universitātes ķirurģiskās fakultātes klīnikas ārsts,
                1938. III 19. Valmieras VIII aizsargu pulka ārsts virs štātā,
                1940/1944. Latvijas Universitātes ķirurģiskās hospitāļa klīnikas asistents,
                1942. H. Goeringstr. 33-14.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-52, 1640-1-523-345.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAĶIS Valdemārs Pēteris Pētera d.,ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1878. IV 21/08. Trikātas pag.; S. Marija dz. Štolcers
                                + 1939. II 07. Valmierā. [Kakke]
                1898. Beidzis: Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1903. XI 01. beidzis: Tērbatas universītates Medicīnas fakultāti,
                1904/1915. Ārlavas leprozorijas un pagasta ārsts,
                1908. I 01. Valsts dienestā, apstiprināts titulāra padomnieka pakāpē,
                1912. I 01. paaugstināts kolēģijas asesora pakāpē,
                1915.VIII 20. Pēterpils kara sanitāra apgabala rezervē,
                1915. IX 20. ķīmiskās X komandas ārsts,
                1915. XII 27. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona vecākais ārsts,
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. Pulka vecākais ārst,
                1917. I 01. paaugstināts galma padomnieks pakāpē izd. 1916. I 01.,
                1917. III 10. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1918. II 01. atvaļināts,
                1918. Ārlavas pagasta ārsts,
                1918. XII 16. Talsu apriņķa ārsts,
                1919. III 08. Valmieras apriņķa ārsts,
                1919. VI 19. Ziemeļu Latvijas brigādes lazaretes vecākais ārsts,
                1920. VI 25. apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1915. VIII 20.,
                1920. Valmieras garnizona lazaretes vecākais ārsts,
                1920/1939. Valmieras apriņķa ārsts,
                1921. Valmieras kara slimnīcas priekšnieks,
                1921. VIII 19. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #605,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Biedrības Latvijas Vanagi biedrs,
                Valmieras krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrības biedrs,
                Latvijas veco strēlnieku biedrības Valmieras nodaļas priekšnieks,
                Tirdznicības un rūpniecības kameras loceklis,
                Apbalvots: Skautu pateicības zīmi Svastika.
                Avots:      LVVA 5601-1-2636.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #167./1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #76/1915.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #1/1916.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R. 1929.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R. 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4565.

KAKSIS Augusts Roberta d., ierēdnis.
                * 1886. II 03. Valkas pag.; M. Marija, S. Emma dz. Breģe + 1972.
                Beidzis Pleskavas zemkopības skolu,
                Beidzis Petrogradas augstākos zemkopības kursus,
                1915/1918. Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas vadītājs,
                1919. VIII 01. Apgādības ministrijas Iekšējo apgabala departamenta sekretārs,
                1919. XII 02. Departamenta direktora palīgs,
                1921. IV 02. Atvaļināts,
                1923/1928. Valkas apriņķa valdes loceklis,
                1925/1926. Laikraksts „Ziemeļlatvija” redaktors un līdz izdevējs,
                1924/1929. Valkas apriņķa agronoms,
                1930/1940. Zemkopības ministrijas labības biroja direktors,
                1934. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1647,
                Valkas piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un priekšsēdētājs,
                K/S Valmieras eksports dibinātājs un direktora biedrs,
                Latvijas tirdzniecības kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-1.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               „Rīts” #32/1936.;
                                „Atpūta’ #599/1936.;
                               „Valkas bibliotēka”;
                               „www.nekropole.lv”

KAKTABULS Žanis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1896. XI 15. Codes pag.
                Beidzis: Bauskas tirdzniecības skolu,
                1915. X 110. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. III 20. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 15. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 20. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. X 01. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 22.-31. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. II 01.,
                1917. VIII kaujās pie Ikšķiles,
                1917. X Lauku 337. maizes ceptuves virsnieks,
                1918. II atvaļināts,
                1919. VI 25. Bauskas latviešu bataljona Rotas (III) vada komandieris,
                1919. VIII 21. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (VII) vada komandieris,
                1920. I 15. Kurzemes papildu bataljona virsnieks,
                1920. Latgales partizāņu pulka virsnieks,
                1922. III 27. atvaļināts,
                1939. XII 14. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #613 ar šķēpiem,
                1940. dzīvo Codes pagastā.
                Avots:      KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 5601-1-2636.;
                                XII armijas pavēle #806/1916., #129/1917.;
                                # 48/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #229/1916., #277/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #275/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #68/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Latviešu strēlnieki” lpp.2190;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4681.

KAKTIŅŠ Antons Friča d., kapitāns.
                * 1893. II 24. Rencēnu pag.
                1915. IX 09. Rezerves 4. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XI 21. Kijevas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. II 28. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 15. Kazaņas kara apgabala štāba virsnieks,
                1916. IV 23. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 06. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XI 09.,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 31. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. III 09.,
                1917. VII 27. Maršrotas (II) komandieris,
                1917. XI 05. evakuets uz hospitāļī,
                1918. II 27. atvaļināts,
                1918. IV 04./XI 27. vācu gūstā,
                1919. VI 11. Cēsu kājnieku pulka virsnieks, virsxleitnants,
                1920. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. VIII 03. Kara satiksmes pārvaldes virsnieks,
                1921. V 31. Robežsargu IV pulka virsnieks,
                1922. III 10. Robežsargu III pulka virsnieks,
                1922. III 10. Latvijas strēlnieku pulka virsnieks,
                1922. IV 15. atvaļināts,
                1939. Zemes Iericības departamenta mērnieks.
                Avots:      KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 5601-1-75-459, 5601-1-2634.;
                                XII armijas pavēles #591/1916., #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #115/1916., #191/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #34/1917., # 10/1917.,
                                                #213/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5962.

KAKTIŅŠ Jānis Alfrēds Pētera d., Dr. med., rezerves ārsts leitnants,
                * 1892. II 15. Mazsalacā; M. Ieva, S. Alvine dz. Keplers + 1955. III 24. ASV
                1911. beidzis Pērnavas ģimnāziju,
                1911/1916. Tērbatas Universitātes Medicīnas fakultātes students,
                1916/1918. Donas IX kazaku artilērijas diviziona zaurjad ārsts,
                1918/1920. Deņikina ārmijas kara ārsts Ēģiptē,,
                1920/1921. Lielbritānijas armijas ārsts kapteinis,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1923/1944. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes ārsts,
                1926/1927. Rokfelera fonda stipendiāts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ārsts,
                1936. VI 25. Rīgas V aizsargu pulka pretķīmijas aizsardzības rotas ārsts,
                1939/1944. Latvijas Universitātes Patoloģiskās anatomijas institūta vadītājs,
                1944. Rīgas Universitātes Medicīnas fakultātes ārkārtas profesors
                1944. Skolas 20,
                1944. III 17. Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājs,
                1944/1950. Vācijā,
                195/1950. Barres pilsētas slimnīcas bakterioloģiskas laboratorijas vadītājs, ASV
                Akadēmiskās vienības „Atauga” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-53, 1640-1-522-145.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KALACIS Jānis Pētera d., senators.
                *1868. Trikātas pag.; M. Henriete, S. Marija dz. Martinovs.
                Beidzis Pēterpils Universitāti,
                1920/1927. Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 87,
                1927. Senāta augstākās disciplinārtiesas priekšsēdētājs,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II šķiru # 268,
                1938. t.p. amatā.
                Bij. Pēterpils kontroles palātā, Tjumenjas apgabaltiesā un zvērināts
                                advokāts Harbinbā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zeme”# 6/1938.

KALCENAUS Arveds Eduards Pēteris Eduarda d., kapitāns.
                * 1892.II 10/22. Tērnejas pag. [Kalcenavs Arvīds]
                1916. IX 08. Lejbgvardes rezerves 3. bataljona karavīrs,
                1916. I 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. IV 01. Kijevas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. XI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 25. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 05./VIII 20. piekomandēts Dzelzceļu 5. bataljonam,
                1917. X paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. X 31. stādīts paaugstināšanai poručiks pakāpē,
                1917. XI 30. ievēlēts Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1918. I 05. Rotas (VIII) komandiera palīgs.
                1919. III 05. Valmieras kājnieku pulka virsleitnants,
                1919. VI 08. Rotas (VIII) komandieris,
                1919. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. VII 01. Robežsargu II pulka virsnieks,
                1921. XII 19. atvaļināts,
                1937. bijis Lauksaimniecības kameras Lopkopības uzraudzības
                                Madonas rajona instruktors,
                1937. VIII 10. iecelts par Skrīveru Kokneses rajona instruktoru,
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                                LVVA 5192-1-938-222, 5601-1-2641.;
                                XII armijas pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #325/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #12/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #334/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Jaunākās Ziņas” #179/1937.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1683.

KALDEROVSKIS Roberts Kārlis, mācītājs.
                * 1910. IV 06. Šauļos, Lietuvā + 1989.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. IX 22. ordinēts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938. I 01. apstiprināts par adjunktu pie Jelgavas Sv. Anna
                                draudzes virsmācītāja,
                1939. XII 15. iecelts par Lielauces draudzes mācītāju,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. II 26. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (V) mācītājs,
                1939/1944. Lielauces ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944/1946. Kuldīgas latviešu draudzes mācītājs,
                1945/1967. Vecauces draudzes mācītājs,
                1967/1989. Slokas draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-138.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                „Svētdienas Rīts“# 40/1935., # 30/1938., # 1/1940.;
                               „Jelgavas bibliotēka”

KALĒJS Antonija, ārste.
                Sk. Ostvalds Antonija.

KALĒJS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1881. IV 26.
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija,
                1922. bijis Partijas Vidzemes apgabala sekretārs,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., 1925.

KALĒJS Juris, būvinženieris.
                *1875. VII 22. Janišķu pag. + 1935. X 14. Rīgā.
                1895. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1906. beidzis Rīgas politehnikumu ar būvinženiera grādu,
                1907. Viļņas apgabala ceļu valdes inženieris,
                1911. Berezinas upes tehniskā iecirkņa priekšnieks,
                1918. Ziemeļrietumu ūdenstransporta pārvaldes ūdenstransporta priekšnieks,
                1920. Latvijas ceļu un būvju virsvaldes ūdensceļu direkcijas 
                                hidrotehniskās daļas vadītājs,
                1921/1935. Jūrniecības departamenta vicedirektors,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 386.
                Apbedīts Meža kaps Rīgā.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 11/1935.

KALĒJS Kārlis Mārtiņš Pētera d., podporučiks.
                * 1890. V 15. Adulienas pag. + 1965. III 11.
                1914. VIII 03. Livlandes 350. kājnieku družīnas zemessargs,
                1915. XII 10. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 12. baidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 25. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 15. Papildu (XIII) rotas komandieris,
                1916. VI 05. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 31. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. II 07. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 12. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19./24. kaujas,
                1917. VIII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XII 12.,
                1917. IX 06. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 17./18. Rotas (VII) komandiera v.p.i.,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa  III šķiru ar šķēpeim un banti,
                1918. atvaļināts,
                1919./1920. Latviešu 1. padomju pulka Saimniecības komandas priekšnieka
                                                palīgs.
                Avots:      LVVA 5601-1-3105, 5601-3-33.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #193/1916.;
                                XII armijas pavēle #189/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #186/1917., #240/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #85/1916., #158/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #34/1917.,
                                                #106/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #213/1917., #325/1917.,
                                                #332/1917., #340/1917., #352/1917.,  #394/1917.

KALĒJS Oskars Andreja d., mākslinieks.
                * 1902. IV 24. Bērzgales pag.; M. Matilde.+ 1993. I 16. Rīgā
                Beidzis Sičevskas ģimnāziju Krievijā,
                1921/1931. beidzis Mākslas akadēmiju,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka kulturālās nozares
                               vadītāja palīgs,
                1940. Sakaru bataljona Rotas (III) vada komandieris,
                1941/1958. izsūtīts,
                Daugavpils valsts skolotāju institūta skolotājs,
                Valsts vēstures muzeja Daugavpils nodaļas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-94.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

KALĒJS Otto Pēteris, farmācijas maģistrs.
                * 1913. IV 01. Krievijā.
                1941. IX 01. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KALĒJS Pēteris, skolotājs.
                * 1884. VIII 13. Mētrienas pag.; S. Alvīne dz. Mellausis.
                1901. beidzis Jēkabpils pilsētas skolu,
                1904. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1904/1905. Ļaudonas draudzes skolas skolotājs,
                1906/1907. Saikavas pagasta skolas pārzinis,
                1908/1910. Vitebskas ev. lut. draudzes skolas skolotājs,
                1911/1913. Strenču proģimnāzijas skolotājs,
                1914/1915. Bauskas apriņķa proģimnāzijas skolotājs,
                1915/1917. Krievijas armijā - kara ierēdnis,
                1918/1919. Latvijas armijā – Gostiņu miesta komandants,
                1919/1940. Aiviekstes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 427.
                Aiviekstes lauksaimniecības biedrības biškopības sekcijas vadītājs,
                Krievciema lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Aiviekstes biškopības biedrības biedrs,
                Aiviekstes lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieka biedrs,
                Aiviekstes mednieku biedrības biedrs,
                Aiviekstes pagasta patērētāju biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-59.;
                                “Valmieras skolotāju semināra audzēkņi”, R. 1936.

KALENBERGS Kārlis, sabiedriskais darbinieks.
                * 1873. XII 02. Dundagas pag.
                Beidzis Dundagas pagasta skolu,
                1905/1910. pārtikas preču veikala īpašnieks,
                1920/1940. Sv. Pāvila draudzes padomes loceklis,
                1920/1940. Rīgas priekšpilsētas ugunsdzēsēju biedrības biedrs,
                1927/1940. Rīgas VII iecirkņa ienākuma un nekustamas mantas nodokļa
                                komisijas loceklis,
                Rīgas namīpašnieku biedrības valdes loceklis,
                Namsaimniecības žurnāla “Mūsu īpašums” valdes loceklis,
                Rīgas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 53.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-123.

KALĒVICS Roberts Kārlis Fridriha d., zvērināts advokāts.
                * 1877. VI 21. Annenieku pag.; S. Vera dz. Jansons. + 1945. VI 17. Krievijā.
                1894. beidzis Talsu pamatskolu,
                1894/1901. Telegrāfa dienestā Talsos un Kerčā,
                1903/1908. Odesas universitātes students,
                1908/1911. Jelgavas apgabaltiesas tiesamatu kandidāts,
                1911/ 1914. zvērināta advokāta palīgs Jelgavā,
                1914. X 18. zvērināts advokāts Jelgavā,
                1915/1917. Tērbatas Bēgļu apgādāšanas komitejas priekšsēdētāja biedrs,
                19171918. Viskrievijas pilsētu savienības Madonas nodaļas vadītājs,
                1918. Tautas padomes loceklis,
                1918/1933. miertiesnesis un Tukuma Talsu zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. I 17. zvērināts advokāts Tukumā,
                1932/1940. Tukuma aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1935. XI 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1734,
                1940. VI 14. apcietināts,
                1941. XI 28. Kirovā piespriests sods – 10. gadus.
                Tukuma ev. lut. baznīcas priekšnieks,
                Zemgales patronāta biedrības Tukuma nodaļas priekšnieks,
                Brāļu kapu komitejas Tukuma nodaļas priekšnieks,
                Sabiles latviešu biedrības priekšnieks,
                Tukuma Harmonijas 10 namīpašnieks,
                Akadēmiskās vienības „Austrums” vecbiedrs.
                Avots:      LVVA 1640-1-525.;
                               „Latviujas advokātūra”, R., 2007.

KALĒVICS Vera dz. Jansons, ārste.
                * 1890.; V. Roberts, zvērināts advokāts.
                1914. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1938. Tukumā, Harmonijas 10.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALINKS Jānis, būvinženieris.
                * 1902. XII 15. Galgauskas pag.
                1939. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAĻINKA Kazimirs, prāvests.
                * 1871. V 04. Rēzeknē + 1943. IV 05.
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                1907. Vologdas draudzes prāvests,
                1912/1920. Daugavpils Sv. Pētera draudzes prāvests,
                1920/1924. Krāslavas draudzes prāvests,
                1924/1943. Varakļānu draudzes prāvests un dekāns,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā
                1934. III 01. Rēzekes XVII aizsargu pulka Bataljona (III) mācītājs,
                Apbedīts Varaklānu kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-410.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Krāslavas bibliotēka”

KAĻĶENIEKS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. IX 29. Lielvircavas pag.
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. VIII 29. Jelgavas XVI aizsargu pulka Lielvircavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Lielvircavas pagasta vecākais,
                Vircavas draudzes padomes loceklis,
                Lielvircavas krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Lielvircavas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lielvircavas pagasta Kaļķerunas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-157.

KALKUTS Elizers, ārsts.
                * 1865.
                1893. beidzis Kazaņas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Stabu 61.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALNĀJS Augusts Arnolda d., mācītājs.
                * 1908. VIII 16. Bauņu pag.; S. Valda. [līdz 1940. Hincenbergs] + 1979. IX, ASV
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. IX 22. ordinēts par Cēsu prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. XII 01. apstiprināts par Lubānas draudzes mācītāju,
                1936. IV 25. Madonas IX aizsargu pulka rotas (III) mācītājs,
                1944. I 01. atbrīvots no Lubānas draudzes mācītāja amatā,
                1944. I 01. pārskaitīts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāris,
                Lubānas skautu nodaļas priekšnieks,
                Latvijas Sarkanā Krusta Lubānas nodaļas priekšsēdētāja vietnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības Kultūras sekcijas vadītājs,
                Lubānas valsts vidusskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-75, 1690-1-325-11.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.
                                „Svētdienas Rīts“ # 40/1935., # 47/1935.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 2/1944.

KALNAVĀRNA Elmārs, būvinženieris.
                * 1909. I 16. Jaunlaicenes pag.
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIETIS Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. VI 02. Gārsenes pag. + 1942. IV 19. Vjatlagā, Krievijā
                1914/1917. Rezerves 100. Kājnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1917 XII Bauskas latviešu strēlnieku pulka komandants,
                1918. III atvaļināts,
                1919/1920. Augškurzemes partizāņu pulka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. Jelgavas kājnieku pulka Izlūku bataljona instruktors,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1919/1923. Ilūkstes XII aizsargu pulka aizsargs,
                1925. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņi #1883,
                1929. apbalvots ar Lietuvas neatkarības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928/1940. Daugavpils XVIII aizsargu pulka
                1932. XII 01. Štāba bataljona Karogu rotas komandieris,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Apcietināts un notiesāts uz 10. gadam,
                Krājaizdevu sabiedrības Grauds valdes loceklis un direktors,
                Daugavpils latviešu teātra padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-100.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

KALNIŅŠ Aina dz. Jansons, ārste.
                * 1913. XI 14. Liepājā
                1943. XII 01. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943/1945. Ārste Liepājā, Dzintaru 6.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-54.

KALNIŅŠ Alberts Indriķis, skolotājs.
                * 1904. III 30. + 1990. VII 07.
                1926/1927. Bauskas kājnieku pulka seržants,
                1929/1930. Aizsargu organizācijā,
                1932. V 07. Jēkabpils IV aizsargu pulka Slates pagasta aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Slates pamatskolas pārzinis,
                Slates lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Slates 529. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-184.

KALNIŅŠ Aleksandrs Laura d., ārsts.
                * 1895. I 18. Mālpils pag.
                1928/1933. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1930/1936. Vispārējā gadījumu apdrošināšanas ambulances ārsts,
                1934/1937. Cēsu kājnieku pulka ārsts,
                1936/1940. Vispārējā gadījumu apdrošināšanas ambulances kontrolārsts,
                1937/1941. Centrālā I poliklīnikas ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas V poliklīnikas ārsts,
                1941. Brīvības 34/36-2.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-55.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Aleksandrs, ārsts.
                * 1903.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Maskavas 16.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VII 15. Annas pag.
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925/1926. Siguldas kājnieku pulka kaprālis,
                1929. XII 15. Valkas VII aizsargu pulka Mālupes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpēs Goda zīmi # 803,
                1932. apbalvots ar Igaunijas Balta Ērgāl ordeņi,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelu Krustu,
                Mālupes pagasta padomes loceklis,
                Izglītības biedrības „Vārs” valdes loceklis,
                Mālupes pagasta Šķiņķu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-118.

KALNIŅŠ Aleksandrs Laura d., ārsts kapteinis.
                * 1895. I 18. Mālpils pag. + 1978. V 11. Grand rapidos, ASV
                1916. VI 02. Maskavas III praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 10. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IX 25. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 01. Rezerves 57. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 18. Skaitīt Kalniņš I,
                1917. II 12. Izgāja no pulka
                1917. II 16. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 04. Izgāja no pulka,
                1917. VIII 04. Sibīrijas V artilērijas brigādes Baterijas II jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19. kaujas Olainē,
                1917. VIII 20-22. kaujas Ikšķilē,
                1917. VIII 30-31. kaujas Siguldā,
                1917. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. XII 21. Brigādes adjutants,
                1918. I 22. Kornilova armijas virsnieks,
                1918. II 01. arestēts Maskavā,
                1918/1920. Padomju XV armijas Strēlnieku IV divīzijas Artilērijas operatīvā daļā,
                1920. I 25. Ventspils kājnieku pulka Cēsu rotas virsnieks,
                1920. X 25. Daugavgrīvas artilērijas adjutants,
                1921. XI 16. atvaļināts,
                1928/1933. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1929. XII 17. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1930/1936. Vispārējā gadījumu apdrošināšanas ambulances ārsts,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 21. Cēsu kājnieku pulka ārsts kapteinis izd. 1933. X 05.,
                1937. VIII 01. atvaļināts,
                1936/1940. Vispārējā gadījumu apdrošināšanas ambulances kontrolārsts,
                1937/1941. Centrālā I poliklīnikas ārsts,
                1937. VII 29. Rīgas V aizsargu pulka Riteņbraucēju (I) rotas ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas V poliklīnikas ārsts,
                1941. Brīvības 34/36-2.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-55, 1640-1-522—148, 5601-1-2667.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #18/1917, #47/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka #61/1917.;
                                „Ventspils kājnieku pulka”, Liepājā, 1936.;
                                „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1133, 1672, 5271.

KALNIŅŠ Alfrēds, ērģelnieks.
                *1879. VIII 23. Cēsīs
                1897/1901. Beidzis Pēterpils konservatoriju,
                1903/1915. ērģelnieks Pērnava un Liepājā,
                1915/1918. ērģelnieks Tērbatā,
                1918. Liepājā,
                1919/1920. Izglītības ministrijas mūzikas nodaļas vadītājs,
                1920/1923. Miera un Garnizona draudzes ērģelnieks.
                1923/1925. Nacionālā teātra kapelmeistars,
                1927/1933. ASV ērģelnieks,
                1933. Arhibīskapa katedrāles ērģelnieks,
                1935. Izglītības ministrijas mūzikas lietu referents,
                1937. t.p. amatā,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 1103.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-83.

KALNIŅŠ Andrejs, tālbraucēju kapteinis.
                *1867. XI 07. Liepupes pag. +1931. III 16.
                1889. beidzis Ainažu jūrskolu ar tālbraucēja kapteiņa grādu,
                1893. burinieka „Austra” kapteinis,
                1898. kuģniecības sabiedrības „Austra” direktores,
                1931. bij. kuģu piefraktēšanas un aģentūras „A. Kalniņš” īpašnieks.
                Rīgas tālbraucēju kapteiņu biedrības dibinātājs.
                Korporācijas „Fraternitas Livonija” filistrs.
                1931. dz. Ģertrūdes 6.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Jūrnieks” # 5/1931.

KALNIŅŠ Andrejs, skolotājs.
                * 1903. VI 20. Ērgļu pag.
                1924/1925. Daugavpils kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VI 01. Madonas IX aizsargu pulka Stamerienas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Stamerienas pamatskolas pārzinis,
                Stamerienas mazpulka vadītājs,
                Stamerienas lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-88.

KALNIŅŠ Anna, ārste.
                * 1888.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Ģertrūdes 103.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALNIŅŠ Anna dz. Dzene Dzenis, ārste.
                * 1891. VIII 12. Plāņu pag.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, plaušu slimībās,
                1926/1928. Kārķu pagasta ārste,
                1928/1931. Salgales pagasta rajona ārste,
                1931/1938. Tērvetes sanatorija ārste,
                1938/1940. Tuberkulozes aizgādniecības punkta vad;it;aja,
                1940/1941. Tuberkulozes I sanataorijas ārste,
                1941/1944. Tuberkulozes II sanataorijas ārste,
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-57.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Anna, ārste.
                * 1900. IV 04. Rīgā
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1927/1929.latvijas Sarkanā Krusta Vecmīlgrāvja veselības punkta ārste,
                1928/1929. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes bērnu klīnikas ārste,
                1929/1941. Valsts Liepājas zīdaiņu nama vadītāja,
                1941/1944. Valsts majoru bērnu nama vadītāja,
                1942. Kalpaka 10-7.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-58.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Ansis, rūpnieks.
                * 1862. X 19. Salgales pag. + 1944. I 08. Rīgā
                1882/1940. grāmatu rūpnieks,
                1898. nodibinājis burtu lietuves firmu “Gutenbergs”.
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 413,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 14.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-23.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 2/1944.

KALNIŅŠ Ansis, arhitekts.
                * 1903. III 24.   + 1944. Rīgā        
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Ansis, agronoms.
                * 1910. IV 16. Rīgā + 1969. IV 08. Vilimantikā, ASV
                1929/1936. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1937. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1937/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras Mazsalacas rajona agronoms.
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 10. Valmieras VIII aizsargu pulka Mazsalacas pilsētas
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Korporācijas Fraternitas Rusticana filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-365.;
                               „Rūjienas Vēstnesis” # 227/1936.

KALNIŅŠ Antons Kārļa d., kapitāns.
                * 1892. I 22. Skaņkalnes pag. + 1985. XII 08. Mazsalacā.
                Beidzis: Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1914. Jurjevas 98. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. I ievainots,
                1915. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,
                1915. XI 15. Peterhofas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. II 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. II 20. Rezerves 105. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. V 09. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. VII 06. skaitīt Kalniņš I,
                1916. V 22. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 01.  skaitīt Kalniņš I,
                1916. X 11. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.,
                1917. I 12. beidzis: praporščiku praktiskus kursus pie XII armijas,
                1917. I 12. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XI 09.,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IV 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. III 17.,
                1917. IV 20. Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1917. V 03. Rotas (IV) komandieris,
                1917. XI 17. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 10. Ugunsmetēju komandas priekšnieks,
                1918. I 30. atvaļināts,
                1919. VI 13. Rīgas kājnieku pulka virsleitnants,
                1919. X 01. Ložmetēju rotas komandieris,
                1920. III 09. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 21.,
                1921. I 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #717.;
                1921. VIII 01. Vidzemes divīzijas štāba virsnieks,
                1925. beidzis: Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
                1925. Valmieras lauksaimniecības skolas skolotājs,
                Apbedīts Mazsalacas pilsētas kapos.
                Avots:      KVKVA 2031-2-51.;
                                LVVA 5601-12670.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #887./1917.;
                                XII armijas pavēles #591/1916., #783/1916., #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #191/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #274/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #7/1917., #34/1917.,
                                                #110/1917., #111/1917., #124/1917.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp.2015.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4013.

KALNIŅŠ Arnolds, rezerves ārsts virsleitnants.
                * 1884. XII 07. Ādažu pag. + 30.04.1942. Kalsnavā.
                1913. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1914/1918. Artilērijas brigādes ārsts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 11. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. I 01. Madonas IX aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1940. III 18. Madonas IX aizsargu pulka Jātnieku diviziona ārsts,
                1938. Kalsnavas rajona ārsts,
                Latvijas ārstu biedrības Pļaviņu nodaļas priekšnieks,
                Kalsnavas ev. lut. draudzes Revīzijas komisijas priekšnieks,
                 Studentu biedrības „Atauga” vecbiedrs,
                 Lauku un mazpilsētu ārstu biedrības dibinātājs.
                 Veckalsnavas kapos; dz. Veckalsnavas doktorāta.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-85.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Tēvija” # 102/1942.

KALNIŅŠ Arnolds, ārsts.
                * 1904. X 05. Allažu pag.
                1933. V 08. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Bebrenes pagasta rajona ārsts,
                1934/1939. Daugavpils pilsētas sanitārais ārsts,
                1936/1940. Latgales kopējas slimo kases uzticības ārsts,
                1939/1944. Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas ārsts,
                1939. Daugavpilī, 18. novembra 23.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-59.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALNIŅŠ Artūrs Andreja d., provizors.
                * 1872. VII 25. Liezeres pag.
                Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1895. XII 22. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants.
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-225.

KALNIŅŠ Arvīds, inženieris.
                *1913. III 03. + 1943. XII 03.
                1943. Inženieris.
                Apbedīts Meža kapos Rīga.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 292/1943.

KALNIŅŠ Augusts, lauksaimnieks.
                * 1862. II 19. + 1940. IV 03.
                1940. Ropažu ev. lut. draudzes pērminderis.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 16/1940.

KALNIŅŠ Biruta, namīpašniece.
                *1904. VI 17. Balvu pag.
                1920/1940. Namīpašniece Rīgā, Alberta 4.
                Avots:       LVVA 1615-4-2327.

KALNIŅŠ Dāvis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1868. VI 06. Raunas pag.; M. Marija, S. Karlīne dz. Kurmis.
                Beidzis Raunas draudzes skolu,
                Beidzis Cēsu elementārskolu,
                1886. Grotes skolas dziedāšanas biedrības dibinātājs,
                1897/1940. Raunas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis
                1898/1940. Raunas pagasta Rempu māju īpašnieks,
                1899. Raunas lauksaimniecības biedrības dibinātājs,
                1919. apcietināts no lieliniekiem,
                1922. Raunas I lopkopības pārraudzības biedrības dibinātājs,
                1924. Raunas piensaimnieku sabiedrības dibinātājs,
                1927/1930. Raunas ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1935./1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras locekļa vietnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3980,
                Bijis Raunas pagasta vietnieku pulka loceklis,
                Raunas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1303-2-76-27.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

KALNIŅŠ Eduards Arvīds, ārsts.
                * 1903. X 03. Krimuldas pag.
                1934. IX 17. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Tukuma pilsētas slimnīcas ārsts,
                1936/1944. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-60.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Edvards, Dr. med., profesors.
                * 1869. I 31. Bīriņu pag.
                1891. beidzis Rīgas Petera I reālskolu,
                1891/1892. skolotājs Valmierā,
                1894/1899. beidzis Tērbatas Universitāti, nervu slimībās,
                1899/1906. Tērbatas universitātes nervu klīnikās asistents,
                               Berlīnes Universitātē,
                1906/1910. Saratovas guberņas psihiatriskās slimnīcas ordinators,
                1907. ieguva Dr. med. grādu pie Maskavas Universitātēs,
                1910/1911. Blagoveščenskas pie Amūras cietuma psihiatriskas klīnikas ārsts,
                1911/1914. privātārsts Rīgā,
                1914/1918. Jekaterinoslavas Bētanija psihiatriskās slimnīcas direktors,
                1918/1920. Simferopolē, Novorosijskā, Jekaterindarā, bēgļu gaitās,
                1920. privātārsts Bīriņos un Rīgā,
                1920/1928. Rīgas psihiatriskās slimnīcas ordinators,
                1921. Latvijas Universitātes privātdocents,
                1921/1928. Rīgas kara slimnīcas ordinators,
                1924. vecākais docents neiroloģijā,
                1928. V 01. ievēlēts par direktoru Rīgas pilsētas II slimnīcā,
                1928. IX 24. ievēlēts par profesoru,
                1939. VII 21. Pensionēts,
                1941/1944. Rīgas VI poliklīnikas ārsts,
                1942. A. Hitlera 28-6,
                Vācijas neirologu biedrības biedrs,
                Rīgas latviešu ārstu biedrības biedrs,
                Rīgas neirologu un psihiatru biedrības biedrs,
                Latvijas profesionālo ārstu biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-61.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Students” # 8/1939.

KALNIŅŠ Eižens, būvinženieris.
                * 1909. IX 15. Krimuldas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Elza dz. Kronbergs, ārste.
                * 1915. VIII 18. Pēterpilī
                1940. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1945. Ventspils pilsētas slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-62.

KALNIŅŠ Emma, farmācijas maģistre.
                * 1894. XII 14.
                1921. XII 14. beigusi Latvijas Augstskolu, provizore,
                1935. IX 21. farmācijas kandidāte,
                1939. XII 20. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KALNIŅŠ Emma dz. Krēsliņš, arhitekte.
                * 1899. II 02.            
                1934. V 29. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Ernests Indriķa d., leitnants.
                * 1894. VI 28. Biržu Bases pag.
                1916. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 10. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. IV 11. skaitīt: [Kalniņš III],
                1917. VI 26. saslimis evakuēts, uz 450. lauku hospitāļi, Valmierā,
                1917. VIII evakuēts uz 153. Maskavas hospitāļī,                                     
                1918. II 17. atvaļināts,
                1918. Latviešu mortīru artilērijas diviziona kareivis,
                1918. X saslimis, evakuēts,
                1919. atvaļināts,
                1919. III 31. Latviešu strēlnieku VI pulka kareivis,
                1919. IV 02. ievainots,
                1919. VIII 01. Cēsu kājnieku pulka leitnants,
                1920. IV 20. Vidzemes divīzijas rezerves bataljona virsnieks,
                1921. Bauskas kājnieku pulka virsnieks,
                1921. VI 14. atvaļināts.
                Avots:      KVKVA 2550-1-175-384.;
                                LVVA 5601-1-2690.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #112/1917., #114/1917.,
                                                #258/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1935.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6034.

KALNIŅŠ Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. VIII 16. Liepājā,
                1919/1922. Liepājas kājnieku pulka rakstvedis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1937. III 01. Liepājas XV aizsargu pulka Grobiņas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Grobiņas pagasta valdes un padomes loceklis,
                Grobiņu pagasta Mālumu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-270.

KALNIŅŠ Frīda, ārste.
                * 1899.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, ,
                1938. Skrundā, Kuldīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALNIŅŠ Fridrihs Hugo Jāņa d., kapteinis.
                * 1894. IV 09. Valkā + 1942. IX 04. Noriļskā.
                Beidzis: Mīlgrāvja jūras skolu,
                1915. VIII 15. Rezerves 3. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. I 01. Sibīrijas 14. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. IX 03. beidzis: Mācības komandu,
                1916. X 20. Zemgales latviešu strļnieku pulka instruktors,
                1916. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1917. I 08. Zemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. X 03. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. X 10. skaitīt: [Kalniņš X],
                1918. II 22. atvaļināts.
                1918. X 03. Pleskavas 1. brīvprātīgo strēlnieku pulka virsnieks,
                                Ziemeļu armijas korpusā,
                1919. II 01. Rietumu vienības Virsnieku mrotas virsnieks,      
                1919. IV 25. Valmieras kājnieku pulka Rezerves bataljona virsnieks,
                1919. V 18. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1919. IX 17. Rotas (IX) komandieris,
                1921. VI 15. Robežsargu II pulka virsnieks,
                1921. X 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #987,
                1921. XI 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1922. III 10. Latvijas strēlnieku pulka virsnieks,
                1922. V 06. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. VI 21. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. II 20.,
                1927. XI 25. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1929. V 06. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1930. IV 26. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 195. pulka Ložmetēju rotas komandieris,
                1941. VI 14. apcietināts.
                Avots:      LVVA 4254-1-30-24., 5601-2-717.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #300/1917., #306/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, Cēsīs, 1930.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #390.

KALNIŅŠ Gotholds, ārsts.
                * 1914. VII 15. Krimuldas pag.
                1940. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940. Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes slimnīcas ārsts,
                1940/1945. Tukuma pilsētas slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-63.

KALNIŅŠ Harrijs Pētera d., būvinženieris.
                * 1895. IX 08. Jelgavā + 1961. XII 01. Nordehamā, ASV
                1926. XII 17. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                Rīgas būvvaldes Ceļu dienesta inženieris.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Hermanis Eduarda d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. XII 04. Tūjas pag.; M. Amalija dz. Šnore, S. Lilija dz. Ozoliņš.
                               + 1982. IX 27. Bostonā, ASV
                Beidzis Limbāžu Šmidthena Bērziņa privāto ģimnāziju,
                1919/1921. Bruņotā diviziona rakstvedis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 11. Valmieras VIII aizsargu pulka Tūjas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi,
                Tūjas pagasta vecākais,
                Duntes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Tūjas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Kultūras veicināšanas sabiedrības „Zvaigzne” ptiekšnieks,
                Tūjas pagasta Mellbaržu māju īpašnieks.
                Avot:        LVVA 5640-1-523-359.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KALNIŅŠ Irene, ārste.
                Sk. Lazdiņš Irene.

KALNIŅŠ Jānis Jēkaba d., ģenerālis.
                * 1867. VI 12. Vecsalacas pag.; S. Marija dz. Aleksejevs + 1942. XI 11. Rīgā.[Ivans]
                1886. IX 02. Vjazmas 115. kājnieku pulka II šķiras savvaļinieks,
                1881. XII 24. beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1889. V 09. atvaļināts,
                1890. XI 29. Ivangorodas 99. kājnieku pulka virsdienesta instruktors,
                1891. I 01. vecākais apakšvirsnieks,
                1891. VIII 11. Viļņas junkuru skolas junkurs,
                1893. VIII 08. beidzis un paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
                1893. VIII 08. Ivangorodas 99. pulka instruktors,
                1894. III 21. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1893. IX 01.,
                1894. III 21. Ostrovas 100.pulka jaunākais virsnieks,
                1895. apbalvots: Aleksandra III sudraba medaļu,
                1898. apbalvots: Tautas skaitīšanas bronzas medaļu,
                1898. IV 15. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1897. IX 01.,
                1900. VI 22. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1902. IV 15. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1901. IX 01.,
                1904. VIII 27. komandēts Mandžurijas armijā,
                1904. X 07. Jeleckas 33.pulka Rotas (VI) komandieris,
                1905. II 11. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiras ar šķēpiem un banti,
                1905. IV 12. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1905. VI 07. Rotas (VIII) komandieris,
                1905. XI 21. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiras ar šķēpiem,
                1906. VIII 30. Rotas (X) komandieris,
                1906. apbalvots: Krievu Japānas kara bronzas medaļu,
                1907. II 08. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1908. V 21. Rotas (II) komandieris,
                1908. VI 18. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1905. IX 01.,
                1909. apbalvots: Poltavas kaujas jubilejas bronzas medaļu,
                1912. I 12. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiras,
                1912. apbalvots: Lielā Tēvijas kara 100.gadu piemiņas bronzas medaļu,
                1912. III 01. Mācības komandas priekšnieks,
                1913. apbalvots: Romanovas dinastijas jubilejas sudraba medaļu,
                1914. IV 12. Bataljona (I) komandiera palīgs,
                1914. VII 27. Graivoronskas 237.pulka Bataljona (I) komandieris,
                1914. XI 20. Pulka saimniecības priekšnieks,
                1915. I 02. paaugstināts podpolkovniks pakāpē izd. 1914. VIII 07.,
                1915. IX 01. Bataljona (I) komandieris,
                1915. IX 21. Daugavgrīvas cietokšņa virsnieks,
                1915. IX 03. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru [par Glaiciju],
                1915. IX 15. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona komandieris,
                1915. XII 31. apbalvots: ar šķēpiem pie Sv. Annas II šķiras ordeņa
                                [par kaujām 1915. X],
                1916. II 10. A. P. iecelts par btlaljona komandieris,
                1916. IV 07. kontuzēts Nāves salā,
                1916. IX 15. apbalvots: ar šķēpiem un banti pie Sv. Stanislava ordeņa III šķiras
                                [par kaujām 1916.],
                1916. IX 27. paaugstināts polkovniks pakāpē izd. no 1916. VI 18.,
                1916. X 21. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1917. V 18. slims,
                1917. VIII 18.  – 1918. II 28. evakuēts uz hospitāļi Roslavļā,
                1918. VI10.-1920. VII 25. Kara invalīdu savienības Poltavā pārvaldes loceklis,
                1920. XII 21. -1921. III 18. arestēts no Ukrainas padomju varas Poltavā,
                1920. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III škīru #374,
                1921. IV 01. izbēga uz Latviju,
                1921. IV 30. kara inspektora sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1921. IX 08. Rēzeknes kājnieku pulka komandieris,
                1921. XI 10. Apsardzības ministrijas padomes loceklis,
                1924. V 31. paaugstināts ģenerālis pakāpē izd. 1923. XII 22.,
                1924. VI 04. atvaļināts,
                1931. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #601,
                1942. XI 21. apbedīts Rīgas Brāļu kapos,
                Latviešu veco strēlnieku biedrības valdes loceklis,
                Latvija aizsardzības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA  5601-1-2699.;
                                KVKVA 2550-1-125-212. 3456-1-136.;
                                Armijas XII pavēles #179/1915., #252/1916., #716/1916., #878/1916.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle # 95/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 97/1915.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle # 298/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulks”, R., 1923.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalier”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R. 1998.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Jaunākās Ziņas” #206/1931.;
                                „Daugavas Vēstnesis’ #273/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3214.

KALNIŅŠ Jānis Alfrēds Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1881. VIII 31. Ādažu pag.; M. Marija, S. Natālija dz. Mencis
                Beidzis Rīgas Katrīnas pilsētas skolu,
                1898. Carnikavas labdarības biedrības valdes loceklis,
                1911/1914. Ādažu pagasta vecāka pelīgs,
                1919/1925. Ādažu pagasta valdes priekšsēdētājs,
                1915. Ādažu piensaimnieku sabiedrības „Gauja” dibinātājs un priekšsēdētājs,
                1922. Ādažu savstarpējas apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                1923. Rīgas apriņķa valdes loceklis,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2993,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiru #264,
                Ādažu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Ādažu meliorācijas sabiedrības dibinātājs un priekšsēdētājs,
                Brīvības pieminekļa Ādažu pagasta komitējas priekšsēdētājs ,
                Brīvības pieminekļa Rīgas apriņķa komitējas valdes loceklis.
                Latvijas zemnieku kredītbankas padomes loceklis,
                A/S Rota valdes priekšsēdētājs,
                Savstarpējās apdrošināšanas centrālās savienības vicepriekšsēdētājs,
                Lauku pašvaldību apdrošināšanas sabiedrības priekšsēdētājs.
                Ādažu pagasta vecākais.
                Avots:       LVVA 3281-1-27-11.;
                                „Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Pagastu Dzīve’ #16/1938.

KALNIŅŠ Jānis Alekša d.,pulkvedis leitnants.
                * 1892. X 25. Krustpilī [Ivans Alekseja d.]; S. Katrīna dz. Anškevics
                                + 1979. I 22. Rīgā.
                Beidzis: Pētera I reālskolu Rīgā,
                1915. III 15. Gvardijas Preobraženskas pulka brīvprātīgais,
                1915. V Kijevas (Konstantīna) 2. praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XI 15. Gvardijas 1. apvienotā pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 31. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 01. skaitīt: [Kalniņš II],
                1916. IX 29. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 12. beidzis: Praktiskās praporščiku kursus pie XII armijas,
                1917. I 13. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,                                  
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 30.,
                1917. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IX 22. Sakaru komandas priekšnieks,
                1917. X cietumā par pretošanas lieliniekim,
                1917. XI 13. Izlūku komandas priekšnieks,
                1917. XI strēlnieks,
                1917. XII/1918. I Aleksandrijas 5. Husaru pulka virsnieks,
                1918. Ziemeļu korpusa Ostrovas kājnieku pulka virsnieks,
                1918. XII 28. Atsevišķās studentu rotas virsnieks,
                1919. V Atsevišķā III Studentu bataljona Rotas (II) komandieris,
                1919. VIII Tukuma apriņķa apsardzības priekšnieks un komandants,
                1919. X/XII Bermontiešu gūstā,
                1920. VI Kara ēku un būvju valdes virsnieks,
                1920. XII 03. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1921. VI 06. Sapieru bataljona virsnieks,
                1921. XI 23. Tehniskās pārvaldes virsnieks,
                1921. XI 23. beidzis: Virsnieku kursu Inženieru nodaļu,
                1922. II 13. Bruņošanas pārvaldes virsnieks,
                1922. IX 27. apstiprināts kapitāns pakāpē izd. 1921. IX 27.,
                1924. II 11. Galvenās artilērijas noliktavas virsnieks,
                1925. III 25. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1928. XII 03. Batljona (II) komandieris,
                1926. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1940.,
                1935. XI 06. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3863,
                1936. X 01.Valmiera kājnieku pulka virsnieks,
                1936. X 01. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. X 01.,
                1937. beidzis: Bataljona komandieru kursus,
                1938. XII 13. atvaļināts.
                Avots:      KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 5601-1-2694.;
                                XII armijas pavēle #806/1916., #129/1917., #291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #219/1916., #221/1916.,
                                                #277/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #274/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #7/1917., #13/1917.,
                                                #110/1917., #267/1917.; #319/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1936.;
                                „Ventspils kājnieku pulks’, Liepājā, 1936.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 2190.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2464.

KALNIŅŠ Jānis Jāņa d., kapteinis leitnants.
                * 1893. VII 18/30. Bauņu pag.
                Beidzzis Tukuma pilsētas komercskolu,
                1914. X 01. Rezerves 9. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. I 12. beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. I 12. Smolenskas 25. kājnieku pulka instruktors,
                1915. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1916. II 02. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) vada komandieris,
                1916. XI 20. Maskavas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 29. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 08. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 11. skaitīt: [Kalniņš IV],
                1918. IV 19. atvaļināts,
                1919. III 23. Padomju 4. kājnieku pulka Rotas komandiera palīgs,
                1919. V 28. atstājis pulku,
                1919. VI 03. Rīgas kājnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1920. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1921. VIII 19. Vidzemes divīzijas štāba virsnieks,
                1922. III 01. atvaļināts,
                1935. IV 06. Robežsargu brigādes virsleitnants,
                1935. Bataljona (I) Rotas (I) vada komandieris,
                1935. V 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira #3632,
                1936. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1931. I 18.,
                1940. bijis: Abrenes 3. bataljona Rotas (III) vada komandieris,
                Avots:      LVVA 5601-1-75-463, 5601-1-2697.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #110/1917., #114/1917.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3987.;
                                www.lpra.vip.lv

KALNIŅŠ Jānis Kriša d., virsleitnants.
                * 1894. XI 15. Aizupes pag. + 1919. XI 15. Kuldīgā. [Kalnings]
                1915. VIII 29. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona brīvprātīgais,
                1915. II 05. Kājnieku izlūku komandas strēlniekss,
                1916. II 05. Alekseja kara skolas junkurs,
                1916. VI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 02. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 06. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. IX 30. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. pazudis bez vēsts pie Mangaliem,
                1917. I 05. vācu gūstā,
                1917. II 20. apbalots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1918. XI 05. atgriezies no gūsta,
                1919. VI 15. Talsu militāraja priekšsēdētāja virsnieks,
                1919. VIII 07. Talsu apriņķa komandantūras komandas virsniekss,
                1919. VIII 22. Talsu atsevišķās rotas vada komandieris,
                1919. XI 15. kritis kauja pie Kuldīgas.
                Avots:      KVKVA 2550-1-113-81.;
                                LVVA 5601-2-171.;
                                XII armijas pavēles #806/1916.#178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #186/1916.,
                                                #190/1916., #277/1916.;
                                „Latviešu strēlnieki” lpp. 689, 690, 909, 1018..

KALNIŅŠ Jānis Oskars Jēkaba d., pulkvedis leitnants.
                * 1894. VIII 22. Liepupes pag. + 1928. III 28. Davosā.
                Beidzis: Mironovas komercskolu Rīgā,
                1914. VI Rezerves 1. kavalērijas pulka karavīrs,
                1915. II Leibgvardijas kirasisru pulka karavīrs,
                1915. beidzis: Mācības komandu,
                1915. Aleksandra II kadetu korpusa praporščiku skolas junkurs,
                1915. VIII 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VIII 18. Rezerves 172. kājnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. IX 07. Daugavgrīvas cietoksni,
                1915. IX 10. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Kājnieku izlūku
                                komandas priekšnieks,
                1916. VII 09. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. I 10.,
                1916. VII 10. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV škiru,
                1916. X 21. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 28. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XI 10.,
                1917. I 10. Rotas (II) komandieris,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. XI 10.,
                1917. III 27. Bataljona (I) komandieris,
                1917. IV 07. Rotas (II) komandieris,
                1917. XI 03. pulka saimniecības priekšnieks,
                1918. V 10. atvaļināts,
                1918. XI 18. Instruktoru rezerves rotas virsnieks,
                1919. VII Jelgavas (Sigulda) kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1919. VIII Siguldas kājnieku pulka komandieris,
                1919. XII paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1920. IX atvaļināts,
                1921. X 27. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1088.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212., 2550-1-160-71., 3456-1-136.;
                                LVVA 3318-2-58-497., 5601-1-2696.;
                                XII armijas pavēle # 178/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #97/1917.,
                                                #307/1917., #321/1917., #334/1917.
                                „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #77/1928.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4563.

KALNIŅŠ Jānis, skolotājs.
                *1900. + 1986.
                1925/1940. Salas pamatskolas pārzinis,
                1941/1948. Salas pamatskolas pārzinis,
                Avots:       „Salas pagasts laiku lokos”, Salas pag., 2007.

KALNIŅŠ Jānis, amatnieks.
                * 1903. X 15. Sarkaņu pag.
                Elektrotehniķis,
                Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                Alūksnes amatnieku biedrības dibinātājs un valdes priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 172.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-424.

KALNIŅŠ Jānis Alfreda d., komponists.
                * 1904. XI 03. Pērnavā, Igaunijā; T. diriģents, M. Amanda dz. Šafa
                                + 2000. XI 30. Frederictonā, Kanādā
                1923/1933. Nacionālā teātra mūzikas nodaļas vadītājs,
                1924/1933. beidzis Latvijas konservatoriju,
                1933/1944. Nacionālās operas diriģents,
                1936. Latvju rūpnieku stipendiāts,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1868,
                1939/1940. Latvijas profesiju kameras loceklis,
                1944. Vācijā,
                1948. Kanādā,
                1981. Mantelisona Universitātes goda Dr.,
                2001. VII 26. Pārabedīts Rīgā,
                Apbalvots ar Zviedrijas Vāzas ordeņi.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-50.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                                „Laiks“ #49/2000.

KALNIŅŠ Jēkabs, ārsts.
                * 1900. XII 04. Kūduma pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1930. Lejasciema Dūru pagastu rajona ārsts,
                1930/1936. Ķirurģiskās ģenealoģijas un dzemdības nodaļas asistents,
                1934. vecākais ārsts,
                1936/1940. Valmieras pilsētas slimnīcas vadītājs,
                1941/1944. Valmieras poliklīnikas galvenais ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-64.

KALNIŅŠ Kārlis, ārsts.
                * 1875. XI 25. Kauguru pag.
                1903. beidzis Novorossijskas Universitāti,
                1920. I 02. Aizputes kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1920. X 09. Atvaļināts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 10. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1938. Valmieras pagasta rajona ārsts, Valmierā, Rīgas 42.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-368.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Kārlis Jāņa d., praporščiks.
                * 1883. XI 19. Aderkašu pag.? [Kalniņš I]
                1910. XII 17. beidzis Podpraporščiku skolu,
                1910. XII 17. paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
                1915. IX 04. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona instruktors,
                1916. XII 23. ievainots un evakuēts,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1917. VI 13. par kaujās nopelniem paaugstināts praporščiks pakāpē
                                izd. no 1916. XII 23.,
                1917. IX 03. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 17. stādīts paagstināšanai podporučiks pakāpē,
                1917. X 31. stādīts paaugstināšanai poručiks pakāpē izd. no 1917. VIII 23.
                1917. XII 01. bijis pulka,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa I šķiras krustu #8836,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa II šķiras krustu #21354,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu #107355,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #77064.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212.;
                                LVVA 5192-1-938-21, 99.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #411/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #177/1917., #284/1917.

KALNIŅŠ Kārlis Andreja d., skolotājs.
                * 1887. II 08. Liepkalnes pag.; M. Emilija, S. Emma dz. Pētersons – vetārste.
                1908. ieguva skolotāja tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1908/1914. Liepkalnes pagasta “Ozolu” pamatskolas skolotājs,
                1917/1936. Liepkalnes pagasta pamatskolas skolotājs,
                1936/1940. Liepkalnes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 420.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-45.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

KALNIŅŠ Kārlis, jurists.
                  * 1902. XI 20. Rīgā.
                1941. dz. Liepājā, Viestura 15-7.
                1941/1942. dz. Brīvības 13-10.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

KALNIŅŠ Kārlis, būvinženieris.
                * 1908. XI 05.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Katrīna dz. Labajeva, ārste.
                * 1886. IV 13. Jaunsaules pag.
                Beigusi Jelgavas ģimnāziju,
                1917/1920. Kubaņas apgabala slimnīcas ārste,
                1921. beigusi Latvijas Augstskolu,
                1921/1944. Bērzmuižas rajona ārste,
                1921/1944. Bramberģu bērnu veselības punkta pārzine,
                1939. XI 09. apbalvota: Atzinības Krusta V šķīru #1221,
                Latvijas profesiju kameras locekle,
                Latvijas ārstu biedrības valdes locekle,
                Bērzmuižas lauksaimniecības biedrības biedrene,
                Bērzes draudzes dāmu komitejas locekle,
                Latvijas pretalkohola biedrības Bērzmuižas nodaļā,
                Bērzmuižas aizsargu nodaļā.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-46,1632-2-366-180.

KALNIŅŠ Krišjānis, ārsts pulkvedis.
                * 1865. I 03. Rūjienas pag.; S. Anna Štrauss dz. Jēnerts + 1945. III 31. Rīgā.
                1888. beidzis Pēterburgas Universitātes dabaszinību fakultāti,
                1893. XII 03. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                               iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1893. Ivangorodas cietokšņa bataljona jaunākais ārsts,
                1895/1910. flotes ekipāža Kronštatē, ārsts,
                1895. titularais padomnieks,
                1898. kolēģijas asesors,
                1900/1901. Kara gājienā uz Ķīnu,
                1901. galma padomnieks,
                1902. vecākais ārsts,
                1904/1905. Krievu Japānu karā,
                1905. kolēģijas padomnieks,
                1910/1918.. Amūras upes flotiles vecākais ārsts,
                1918. Japāņu gūstā,
                1919/1920. Kolčaka valdības Jūras ministrijas ambulances ārsts Omskā,
                1920. II 16. Latvijas I strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1920. Aviācijas parka un mehāniskās darbnīcas ārsts,
                1921. apstiprināts ārsts pulkvedis pakāpē,
                1921. Arsenālā ārsts,
                1927. atvaļināts,
                1928/1940. Slimo kases rajona ārsts,
                1941/1944. privātpraksē.
                1942. Latgales 24-2,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem un
                               III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Francijas Goda leģiona ordeņa V šķiru,
                Apbalvots ar Japānas Sv. Dārgumu ordeņa V šķiru.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-65.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.

KALNIŅŠ Leo Kārlis Emerihs Gustavs Kārļa Gustava d., poručiks.
                * 1890. X 02. Vecsalacas pag. [Ļevs] + 1917. I 12. Frontē
                Beidzis: Limbažu pilsētas skolu,
                1914. IV beidzis: Dzeņa mērniecības kursus,
                1914. Astrahaņas guberņas mērnieka palīgs,
                1914. IX 27. Astrahaņas 572. družīnas zemessargs,
                1915. Dienvid Rietumu zemessargu praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 18. beidzis: paaugstināts zaurjad praporščiks pakāpē izd. 1915. XII 18.,
                1915. XII 18. Besarābijas 464. dtužinas virsnieks,
                1916. I 16. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Kājnieku izlūku komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. IV 29. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 04/05. kaujas pie Ikšķiles,
                1916. VII 05. ievainots pie Ikšķiles,
                1916. VIII 01. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII 02. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiru,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23. kaujas pie Mangaļiem,
                1916. XII 24. Rotas (II) komandierisa v.p.i.,
                1917. II 13. apbalvots: Sv. Jura ordeņa zobeni,
                1917. III 06. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. IV 24. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. I 22. apbedīts Lielsalacas kapos.
                1922. I 14. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1173,
                Avots:      KVKVA 400-2-27492-758., 400-12-27368-199.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #281./1917.;                         
                                XII armijas pavēles # 612/1916.,# 160/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle # 62/1916.;
                                „Jaunākās Ziņas” #17/1917.;
                                „Līdums” #18/1917.;
                                www.Latviesustrelniekusarakst.lv

KALNIŅŠ Leons, būvinženieris.
                * 1910. II 18. Liepājā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Ludvigs, ārsts.
                * 1886. I 08. Bauskas apr.
                1914. IX 29. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1915. Biķernieku sanatorija direktors,
                1915/1917. Ziemeļpalīdzības I frontes pilnvarotājs,
                1920/1925. Privātprakses Elektro radioloģijā un bakterioloģijā,
                               Kr. Barona 4-8,
                1925/1942. Ārzemes.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-47.

KALNIŅŠ Ludvigs Anša d., virsleitnants.
                * 1897. V 25. Rīgā.; T. rūpnieks, M. Malvīnē, S. Emīlija dz. Zariņš.
                Rīgas politehnikuma students,
                1916. XI 29. Alekseja kara skolas junkurs,
                1917. III 29. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 08. Alekseja kara skolas kursa virsnieks,
                1917. V 23. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. skaitīt [Kalniņš VI],
                1917. VIII 10. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus
                                pie 48. kājnieku rezerves brgādēs.
                1917. XII 10. ieskaitīts par strēlnieku,
                1918.II 18. atstājis pulku,
                1918. VI 17. Tautas armijas Pētrogradas pulkā,
                1918. IX 13./1919. II 08. cietumā,
                1919. VI 05. Sarkanā armijā, Strēlnieku 158. pulka,
                1919. IX 06. Judeniča armija, Virsnieku savvaļnieku bataljonā,
                1919. IX 08. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1919. Volinskas pulka jaunākais virsnieks,
                1919. X 16. kontuzēts,
                1919. XII 06. evakuēts uz hospitāļi,
                1920. III 26. Latvijā,
                1920. V 06. Cēsu kājnieku pulka leitnants,
                1920. VI 12. par kaujas nopelniem paaugstināts virsleitnts pakāpē,
                1921. V 25. atvaļināts,
                1926./1940. Firmas “Gutenbergs“ direktors,
                1941. VI 14. deportēts,
                Dzelzceļu aizsargu pulka rotas komandieris,
                Rīgas Latviešu biedrības filatēlistu nodaļas priekšnieks.
                Avots:      LVVA 5601-1-2713.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #160/1917., #164/1917.,
                                                #247/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks’, R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                                „Valdības Vēstnessis’ #285/1934.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 5959.

KALNIŅŠ Maija Marija, farmācijas kandidāte.
                * 1913. VII 26. Tērbatā.
                1941. VII 15. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KALNIŅŠ Malvīne, farmācijas kandidāte.
                * 1904. II 01.
                1931. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KALNIŅŠ Mārtiņš Miķeļa d., rezerves kapteinis, rūpnieks.
                * 1893. VI 03. Taurupes pag.; M. Natālija dz. Uzane, S. Ņina dz. Snamerovskis
                                + 1986.
                Beidzis Jenas Universitāti, inženieris ķīmiķis,
                1915. VI 15. Beidzis Sergeja artilērijas skolu,
                1915/1917. Osadnija V artilērijas diviziona virsnieks, štābs kapitāns,
                1921. VI 06./1940. Ķīmiskas fabrikas Mārtiņš Kalniņš īpašnieks,
                1934. XI 15. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #887,
                1936. Latvijas Aerokluba mūža biedrs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IV 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Saimniecības
                                vada komandieris,
                1941. V 07. deportēts, dzīvo Ģertrūdes ielā #3-8,
                Rūpniecības tirdzniecības kameras loceklis,
                Latvijas rūpnieku biedrības valdes loceklis,
                Latvijas auto kluba padomes loceklis,
                A/S „Kuzņecovs’ direktors, valdes priekšsēdētājs,
                A/S „Ķieģeļnieks” padomes priekšsēdētāja biedrs,
                Namīpašnieks Mūkusalas 2 un Kuģu 8/10, Rīgā,
                Dzīvo Strēlnieku ielā #9-7.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-151.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #14/1935.

KALNIŅŠ Mārtiņš Lībisa d., pulkvedis leitnants.
                * 1893. VIII 09. Umurgas pag.; S. Anna dz. Zvigulis  + 1942. III 16. Astrahaņā.
                Beidzis: Vologdas ģimnāziju,
                1915. IX 08. Rezerves 229. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XII 24. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. IV 16. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 14. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 10. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 15. Sibīrijas 19. strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 02. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 02. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. VIII 02. skaitīt [Kalniņš VIII],
                1917. VIII 27. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 29. skaitīt [Kalniņš III],
                1917. IX 10. skaitīt [Kalniņš II],
                1917. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. X 08. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 19.,
                1917. XI 01. skaitīt [podporučiks Kalniņš III],
                1917. XI 30. ievēlēts: Rotas (III) jaunāko virsnieku,
                1918. I 05. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1918. II 27. Rotas (VIII) komandieris,
                1918. IV 28. atvaļināts,
                1918. VII 10. Sibīrijas 1. stepju pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1918. IX 14. Rotas (II) komandiera v.p.i.,
                1918. IX 16. Stepju 1. pulks pārdēvēts par Omskas 13. strēlnieku pulku,
                1919. IV 26. Imantas pulka virsnieks,
                1919. V 03. Simta (I) jaunākais virsnieks,
                1919. V 25. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. XI 27.,
                1919. VI 12. Simta (VI) jaunākais virsnieks,.
                1919. VIII 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1918. XI 09.
                1919. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. XI 23. Simta (I) komandieris,
                1920. VII 06. Dobeles kājnieku pulka virsleitnants,
                1923. X 08. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1659,
                1931. IX 07. Bauskas kājnieku pulka rotas komandieris,
                1931. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. IV 20.,
                1936. VIII 31. Robežsargu brigādes Zilupes (II) bataljona komandieris,
                1936. XI 18. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. XI 17.,
                1938. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #23 ar šķēpiem,
                1941. III 13. apcietināts
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                                LVVA 5601-3-36.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 235/1917., # 258/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #241/1917., #253/1917.,
                                                #305/1917., #334/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4106.

KALNIŅŠ Milda, ārste.
                Sk. Veiss Milda.

KALNIŅŠ Milda, ārste.
                * 1890. X 10. Ķirbižu pag.
                1915. beigusi Harkovas Universitāti,
                1915/1919. Viskrievijas savienības zemstes slimnīcas ārste,
                1919/1921. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1921/1923. Lauku ārste,
                1923/1931. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu sanatorijas ārste,
                1931/1935. Biķeru sanatorijas ārste,
                1935/1940. Slīmo kases ārste,
                1940/1944. Tuberkulozes I dispansera ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-48.

KALNIŅŠ Milda dz. Dreimane, skolotāja.
                *1902. + 1985.
                1926/1940. Salas pamatskolas skolotāja,
                1940/1941. Salas pamatskolas pārzine.
                Avots:       „Salas pagasts laiku lokos”, Salas pag., 2007.

KALNIŅŠ Nikolajs, ārsts.
                * 1895. IV 27. Pētrburgā
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1928. Alūksnes ārsts,
                1928/1944. Skrundas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-50.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Nikolajs Mārtiņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1896. V 30. Dundagas pag.; S. Ella dz. Gutmans + 1940. IX 06. Lielplatones pag.
                1915. Beidzis: Ventspils reālskolu,
                1915. VII 23. Artilērijas I rezerves diviziona Baterijas (II) karavīrs,
                1916. I 30. Pāvila kara skolas junkurs,
                1916. III 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 05. Rezerves 276. kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 18. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 18. skaitīt: [Kalniņš IV],
                1916. XII 27. Papildu (71) rotas komandieris,
                1916. kaujas, Ložmetēju kalnā,
                1917. I 01. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. II 15. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1917. II 19. skaitīt: [Kalniņš I],
                1917. VI paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. II 01.,
                1917. VIII 31. Maršrotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 10. skaitīt: [pporučiks Kalniņš I],
                1917. IX kaujas,
                1917. XI paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. XI 30. ievēlēts: Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieku,
                1918. I 05. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1918. II 14. atvaļināts,
                1919. III 12. Latvijas armijā,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1920. IX paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1921. Rotas (IV) komandieris,
                1922. X 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1468,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. X 01. Kara ministrijas sekretariāta vecākais darbvedis,
                1926. VII 19. Armijas komandiera štābā, Armijas komandiera adjutants,
                1926. Latvijas Kredītbankas pilnavarotajs,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2083,
                1930. XI 05. Valsts Prezzidenta pils komandants,
                1930. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1930. XI 18.,
                1931. VI 30. apbalvots: Zviedrijas Šķēpa bruņinieku krusta I šķiru,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas Neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1933. beidzis: Latvijas Universitāti, Tiesību zinātnes nodaļu, mag. jur.,
                1936. IV 07. apbalvots: Igaunijas Ērgļa ordeņa Komandiera krustu,
                1936. IV 07. apbalvots: Igaunijas Kaitselit Balto Krusta III šķiru,
                1936. IV 07. apbalvots: Lietuvas Ģedemina ordeņa Komandiera krustu,
                1936. IV 07. apbalvots: Beļģijas Leopolda II ordeņa Komandiera krustu,
                1936. IV 07. apbalvots: Beļģijas kroņa ordeņa Virsnieka krustu,
                1936. VI 16. Kara tiesu pārvaldes tiesu amata kandidāts,
                1938. I 01. atvaļināts,
                1940. bijis: Aizsargu Aviācijas pulka štāba eskadriļas aizsargs,
                Korporācijas Tervetia filistrs,
                Apbedīts Sausnējas kapos.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.
                                LVVA 5601-1-2715.;
                                XII armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #269/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #8/1916., #9/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #243/1917., #334/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augtākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi’, R., 1999.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp.2167.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #393.

KALNIŅŠ Nikolajs, ārsts.
                * 1897.VIII 30. Sarkaņu pag.
                1940. X 05. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1941/1944. Valkas dzelzceļu ambulances ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-49.

KALNIŅŠ Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. XII 26. Praulienas pag.
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. X 29. Madonas IX aizsargu pulka Praulienas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu piemiņas medaļu,
                1929. apbalvots ar Zviedrijas Vāzas ordeņa Sudaraba medaļu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Praulienas pagasta Tiltsīļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-5224-95.

KALNIŅŠ Pauls, ārsts.
                * 1872. III 03. Vilces pag.; S. Klara dz. Veilands. + 1945. VIII 26. Becavā, Vācijā
                1892. beidzis Liepājas apriņķa skolu,
                1898. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1898/1899. ārsts Tukumā,
                1899/1901. ārsts Jelgavā,
                1903/1906. ārsts Cīrehē, Šveicē,
                1906/1914. ārsts Majoros,
                1914/1915. Zemessargu 323. družīnas vecākais ārsts,
                1915/1918. Stareckas 428. kājnieku pulka vecākais ārst, kolleģijas asesors,
                1917/1918. ārsts Dienvidkrievijā,
                1918/1924. LSDSP CK priekšsēdētājs,
                1918/1920. Latvijas tautas Padomes loceklis,
                1919/1925. ārsts Rīgā,
                1920/1922. Satversmes sapulces loceklis,
                1922/1925. Saeimas I loceklis,
                1925. Saeimas I priekšsšedētājs,
                1925/1928. Saeimas II priekšsšedētājs,
                1925/1934. bez prakses,
                1928/1931. Saeimas III priekšsšedētājs,
                1931/1934. Saeimas IV priekšsšedētājs,       
                1934. pensionēts, dzīvo Jahtkluba 5.
                1941/1944. Rīgas pilsētas I poliklīnikas ārsts
                1944/1945. Valsts Prezidenta v.i.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-133.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latvijas kareivis” # 50/1932.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Pauls, Dr. chem.
                *1886. II 01. Pāles pag.
                1914/1919. Esenes firma „Th. Goldschmidt A/G” laboratorijā,
                1919/1920. Berlīnes firmas „Erdoel und Kohle Verwaltungs A/G” laboratorijā,
                1920. Latvijas Universitātē,
                1923. beidzis Karlsruhes tehnisko augstskolu,
                1938. II 16. Ieguva Dr. chem. grādu.
                Avots:       „Students” # 11/1938.

KALNIŅŠ Pēteris, ārsts.
                * 1874.
                1901. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Karlīnes 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALNIŅŠ Pēteris, skolotājs.
                * 1879. V 13.
                1899. Beidzis Irlavas skolotāju semināru,
                1899/1900. Litenes pagasta skolas skolotājs,
                1900/1906. Zemītes pagasta skolas skolotājs,
                1906/1910. Grenču pagasta skolas skolotājs,
                1910/1914. Kandavas pilsētas skolas skolotājs,
                1918/1920. Kandavas pamatskolas pārzinis,
                1920. Kandavas apvienotās pamatskolas pārzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4110,
                1940. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-101.

KALNIŅŠ Pēteris, mežzinis.
                * 1885. VIII 15. Vijciema pag.; S. Emma dz. Bojars.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1920. III 29. Inčukalna mežsaimniecības pārziņa palīgs,
                1920. VII 19. Vijciema mežsaimniecības pārziņa vecākais palīgs,
                1921. IX 15. Vijciema virsmežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1922. IX 01. paaugstināts par I šķiras iecirkņa mežzini,
                1923. III 10. Ieguvis meža tehniķa grādu,
                1925. IV 15. Kokneses virsmežniecības I šķiras iecirkņa mežzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4177.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-128.

KALNIŅŠ Pēteris Indriķa d., virsleitnants.
                * 1887. X 01. Aiviekstes pag.
                1908. Ufas 106. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1909. VIII 12. Viļņas kara skolas junkers,
                1911. V 15. Ostrovas 100. kājnieku pulka Rotas (XIV) brīvprātīgais,
                1911. VI 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1912. II 08. vecākais apakšvirsnieks,
                1913. IV 22. atvaļināts,
                1914. VII 21. Gvardijas divīzijas instruktors,
                1915. XI 01. Tukuma latviešu strēlnieka bataljona instruktors,
                1916. IV 14. Tiflisas praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 21. skaitīt: [Kalniņš III],
                1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. I 04. Tukuma latviešu strēlnieka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. I 09. Jātnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1917. III 15. A. F. P, apstiprināts praporščiks pakāpē izd. no 1916. IX 01.,
                1917. VIII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. VI 01.
                1917. IX 08. kaujas pie Nītaures,
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI Inženieru 19. darba grupas virsnieks,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1919. IV/V Jēkabmiesta cietumā,
                1919. VI 11. Stukmaņu komendatūras sargu rotas komandieris, leitnants,
                1919. VII 09. Valles iecirkņa komandants,
                1919. X 09./XII 09. gūstā,
                1919. XII 05. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (VIII) vada komandieris,
                1920. III 03. apstiprināts virsleitnants pakāpē,
                1920. VI 01. atvaļināts.
                Avots:      LVVA 5601-1-2721.;
                                XII armijas pavēle #189/1917.;
                                Latviešu strēlnieku Ii brigādes pavēles #115/1917., #186/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 363/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #2/1916., #9/1916.,
                                                #42/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieka pulka pavēles #43/1917., #253/1917.,
                                                #324/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5747.

KALNIŅŠ Pēteris Jēkaba d., leitnants.
                * 1891. I 15. Lazdonas pag. + 1953.
                1909/1912. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
                1918. Troickas pulka virsnieks,
                1920. Madonas ģimnāzijas skolotājs
                1927. beidzis: Latvijas Universitāti, kand. hist.
                1916. XII 01. Alekseja kara skolas junkurs,
                1917. IV 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 15. Rezerves 246. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. X 02. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. X 10. skaitīt: [Kalniņš IX],
                1918. I 25. atvaļināts kā skolotājs,
                1918/1920. Imantas pulka simta komandieris,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XII 20. Madonas IX aizsargu pulka kulturālās nozares vadītājs,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Madonas ģimnāzijas skolotājs,
                Lazdonas pagasta Vēveru māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Mārtiņa 3, Madonā.
                Avots:      LVVA 1640-1-524-100., 5601-3.37.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #300/1917.,
                                                # 306/1917., # 370/1917.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6287.

KALNIŅŠ Pēteris Sīmaņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. VIII 11. Vidrižu pag.; M. Marija, S. Lidija dz. Vaselniks
                1919/1921. Atsevišķās studentu rotas karavīrs,
                1920/1920. Armijas virspavēlnieka štāba karavīrs,
                1920/1921. Robežsargu divīzijas karavīrs,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. II 15. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1934. apbalvots ar Aizsardzības biedrības Bronzas medaļu,
                1934/1940. Vidrižu pagasta vecākais,
                1935. XI 06. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3811,
                1938/1940. A/S „Bekona Eksports” valdes loceklis,
                1938/1940. A/S „Centrālais sēklu eksports” pilnvarnieks,
                1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Vidrižu pagasta Kalnozolu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-165.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Rīts” #21/1934.;
                                „Brīvā zeme” #95/1938.
                                „Valdības Vēstnesis” #107/1940.

KALNIŅŠ Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. VIII 29. Elkšņu pag.
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923/1924. Latgales artilērijas pulka rakstvedis,
                1932. IV 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka Viesītes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Viesītes pagasta Plūdu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-183.

KALNIŅŠ Reinhards Eduarda d., būvinženieris.
                * 1902. X 27. Duntes pag.; M. Antonija.
                Beidzis Limbažu valsts vidusskolu,
                1926. XII 17. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1926/1933. A/S „Stars“ tiltu būvju vadītājs,
                1933/1934. Rīgas pilsētas uzņēmumu valdes dienestā,
                1934/1935. Rīgas pilsētas būvju valdes vecākais inženieris,
                1935/1937. inženieru biroja vadītājs,
                1937/1940. Rīgas pilsētas ceļu direkcijas būvinženieris,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai Atzinības Krusta IV šķīru.
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas “Nopelnu Krustu”,
                Latvijas inženieru biedrības biedrs,
                Rīgas pašvaldības darbinieku biedrības biedrs,
                Rīgas aizsargu pulka vada komandieris,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-192.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Rihards Valdemārs Reiņa d., skolotājs.
                * 1905. II 20. Ezeres pag.; M. Līze
                Beidzis Madonas vidusskolu,
                Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1926/1927. Siguldas kājnieku pulka seržants,
                1929. XI 08. nodibinājis Ezeres 1. Mazpulku,
                1931/1940. Aizsargu orgasnizācijā,
                1932. V 31. Liepājas XV aizsargu pulka Ezeres pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 1992,
                1935. apbalvots ar Brīvības pieminekļa medaļu,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. apbalvots ar Lietuvas Šauļu medaļu,
                Ezeres Tautas nama valdes loceklis,
                Ezeres palīdzības biedrības Skudra valdes priekšsēdētājs,
                Kursīšu rajona mazpulka vecākais.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-294.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KALNIŅŠ Roberts, ārsts.
                * 1873. X 21. Bērzmuižas pag.
                1902. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1902/1904. Skujenes pagasta ārsts,
                1904. Vilces pagasta ārsts,
                1904/1906. Krievijas armijas kara ārsts,
                1906/1914. Vilces pagasta ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1918/1944. Elejas pagastā, privātprakse.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-112.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Roberts Ādama d., tirgotājs.
                * 1885. IV 21. Jēru pag.; M. Anna, S. Olga dz. Ošmežs.
                Beidzis Rūjienas draudzes skolu.
                Latvijas brīvības cīņās – jūras daļā.
                1914/1940. Lauksaimniecību mašīnu tirdzniecības firmas „Brāļi Kalniņi“ īpašnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 48.
                Rīgas tirgotāju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-156.

KALNIŅŠ Roberts, būvinženieris.
                * 1889. X 19.
                1924. XI 07. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Roberts Jāņa d., virsleitnants.
                * 1897. VI 24. Vecsvirlaukas pag.
                1916. X 01. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1917. II 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. II 01. Rezerves 124. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. IV 24. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 30. skaitīt: [Kalniņš V],
                1917. VIII 27. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 29. skaitīt: [Kalniņš II],
                1917. IX 10. skaitīt: [Kalniņš I],
                1917. IX kaujas,
                1918. I 05. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1918. IV atvaļināts,
                1918. VII Padomju 3. latviešu pulka Rotas (II) komandieris,
                1919. Latvijas Neatkārības bataljona leitnants,
                1917. VIII 07. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1920. I 01. Rotas (IV) komandieris,
                1920. III 14. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 11.,
                1921. VI 14. atvaļināts.
                Avots:      LVVA 5601-1-2729.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #130/1917., #134/1917.,
                                                #258/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #241/1917., #253/1917.,
                                                #334/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka tapšana”, Liepāja, 1926.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5249.

KALNIŅŠ Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1909. III 10. Zvārtavas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Teodors Kārļa d., piensaimnieks.
                * 1882. XI 15. Skaņkalnes pag.; M. Anna, S. Marija dz. Majevskis.
                                + 1968. X 27. Kalamazū, ASV
                Beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
                Beidzis Millera reālskolu Cēsīs,
                1907. beidzis Eidemaņa piensaimniecības kursus,
                1910. beidzis piensaimniecības institūtu Hamelnā,
                1910. Mazsalacas piensaimnieku sabiedrības dibinātājs,
                1912/1915. Latviešu lauksaimnieku centrālbiedrības vecākais piensaimniecības
                                instruktors Kijevas apriņķī,
                1915/1918. Krievijas armijā,
                1918/1921. Kijevas piensaimnieku sabiedrības Tirdzniecības nodaļas vadītājs,
                1921/1925. LLCB Valmieras rajona piensaimniecības instruktors,
                1929/1929. LPCS piena centrāles iekšējas tirdzniecības nodaļas vadītājs,
                1929/1931. Rīgas piena centrāles tehniskais vadītājs,
                1931/1940. Rīgas piena centrāles tirdzniecības vadītājs,
                1932. P/S Latvijas centrālais sviesta eksports vicedirektors,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4009,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krustu IV šķiru # 238,
                1941/1944. Latvijas piensaimnieku centrālās savienības priekšsēdētājs,
                Bijis Latvijas piensaimnieku centrālās savienības priekšsēdētāja biedrs
                                un priekšsēdētājs,
                Avots:       LVVA 1303-2-76-87.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Tēvija” # 263/1942.;
                                „Laiks” #91/1968.

KALNIŅŠ Teodors Andreja d., pulkvedis.
                * 1882. V 28. Liezeres pag.; S. Adelina Kaufelds + 1967. III 13. Jelgavā.
                1901. VI 28. Beidzis Pleskavas skolotāju semināru,
                1901./1902. Druvienas skolas skolotājs,
                1902/1905. Ķirbīžu pagasta skolas skolotājs,
                1905/1909. Liezeres pagasta skolas skolotājs,
                1909/1914. Cēsu pilsētas skolas skolotājs,
                1914. VII 20. Kaspijas 148. kājanieku pulka karavīrs,
                1914. VII 25. Samaras 147. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. X 10. Sviras 295. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. XII 05. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,
                1915. V 07. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,
                1915. V 08. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1915. IX 05. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. IX 10. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IX 11. Sibīrijas 35. strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. III 15. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. III 20. Mācību komandas jaunākais virsnieks,
                1916. V 27. Rotas (VI) komandieris,
                1916. VII 03./09. kaujas,
                1916. VII 03. kontuzēts un evakuēts, prap.,
                1916. VII 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916.VII 21. Rotas (VI) komandieris,
                1916.VIII 06./15. evakuēts uz kara slimnīcu,
                1916. X 10. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23./27. kaujas Mangaļu rajonā,
                1917. I 12.-20. kaujas
                1917. II 08. apbalvots: Sv. Annas ord. III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ord. IV šķiru,
                1917. III 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XI 15.,
                1917. IV 23. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķīru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 19. Bataljona (II) komandieris,
                1917. IX 03. paaugst.ināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. V 10.,
                1917. X 01. Rotas (VI) komandieris,
                1917. X 06./XI 11. Bataljona (II) komandiera v.p.i.,
                1917. X 26. ievēlets par pulka tiesas priekšsēdētāja palīgu,
                1918/1919. Cēsu pilsētas skolas skolotājs,
                1919. VI 05. Partizāņu pulciņu organizētais Cēsu rajonā,
                1919. Siguldas (Jelgavas) kājnieku pulka virsnieks,
                1919. Liepājas kara skolas virsnieks,
                1919. X Liepājas kara ostas garnizona priekšnieks,
                1919. X paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē
                1919. XI Latgales papildu bataljona komandieris,
                1919. XI Aizputes kājnieku pulka komandieris,
                1920. X 09. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #81,
                1923. apbalvots:Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. VIII 21. beidzis: Vecāko virsnieku kursus,
                1925. XI 18. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1925. XI 18.,
                1928. XI 01. apblvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #14,
                1928. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #437.
                1928. apbalvots: Latvijas Brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. beidzis: kursus pie Kara akadēmiskiem kursiem,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas Neatkārības 10. gadu jubilejas meda;lu,
                1932. VIII 01. piekomandēts Armijas štāaba Apmācības daļai,
                1933. XI 17. Virsnieku kursu priekšnieks,
                1935. VIII 09. Augstākas kara skolas
                1936. XII 22. atvaļināts,
                1941/1944. Jelgavas pils’tas valdes Izglītības nodaļas priekšnieks,
                1944/1945. Vācijā,
                1945/1956. Krievijas sodu nometnes,
                Apbedīts Jelgavas Baložu kapos.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 5601-1-2732.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #280./1917.;
                                XII arm. pavēle #178/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #79/1916.,
                                                #84/1916.,#161/1916., #207/1916., #221/1916.,
                                                #239/1916., #250/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #120/1917., #67/1917.,
                                                #317/1917.,#322/1917., #346/1917., #365., #418/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 689, 692.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1776.

KALNIŅŠ Valdemārs Jāņa d., pulkvedis.
                * 1896. II 18. Rīgā [Ivana d.]; S. Irma dz. Biķe + 1942. VI 14. Vjatkā.
                Beidzis Rīgas pilsētas tirdzniecības skolu,
                1915. VIII 01. Leb gvardijas Izmailovas pulka brīvprātīgais,
                1915. XII Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Jātnieku
                                spridzinātāju komandas strēlnieks,
                1916. kaujas pie ķekavas,
                1916. V Kazaņas kara skolas junkurs,
                1916. X 27. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 09. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Bataljons pārformets par pulku,
                1916. XII 27. skaitīt: [Kalniņš II]
                1917. I 02. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Mācības komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. IV 20. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 06. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 04.,
                1917. XI 25. ievēlēts Ložmetēju  komandas “Kolts” priekšnieka palīgu,
                1917. XII 30. atstājis pulku,
                1918. XI 29. Rīgas I apsardzības rotas virsnieks,
                1919. I 25. Cēsu rotas podporučiks,
                1919. VI Atsevišķā V bataljona virsnieks,
                1919. VIII 26. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1920. I Daugavgrīvas mācību bataljona virsnieks,
                1920. III 09. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 08.,
                1920. III 21. Armijas etapu rajona komandantūras virsnieks,
                1920. VI Robežsargu divīzijas štāba sevišķu uzdevumu virsnieks virsnieks,
                1920. XI 07. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #170,
                1922. III 10. Tehniskas divīzijas štāba operatīvais adjutants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1924. IX 17. Elektrotehniskā diviziona Instruktoru (II) rotas komandieris,,
                1927. II 19. pārdēvēts par virsnieku elektrotehniku,
                1928. apbalvots: Latvijas brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1440,
                1933. beidzis: Bataljona komandieru kursus,
                1933. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1933. XI 17.
                1935. Elektroteniskais divizions pārdēvēts par Sakaru bataljonu,
                1936. XI 19. Robežsargu brigādes vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1936. XI 25. Robežsargu brigādes štāba priekšniekss,
                1937. beidzis; Augstāko kara skolu,
                1937. XI 17. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1937. XI 17.
                1938. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1156,
                1940. VI 25. Robežsargu brigādes komandiera v.p.i.,
                1940. XII 11. atvaļināts,
                1941. VI 14. apcietināts,
                Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:      KVKVA 3454-1-412.;
                                LVVA 5601-2-40.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #322/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #127/1917.,
                                                #264/1917.,#400/1917, #415/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Jaunākās Zīņas” #268/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1780.

KALNIŅŠ Vidvuts, ārsts.
                * 1916. XII 27. Maskavā, Krievijā
                1943. XII 01. Beidzis Universitāti Rīgā,
                Dzīvo: Ganību I dambī 7-60,
                Vēlāks ārsts Aizputē.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-113.

KALNIŅŠ Viktors Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1896. X 17. Liepupes pag.; T. tālbraucēju kapteinis, M. Matilde,
                                S. Kristīne dz. Balodis.
                1916/1917. Latviešu strēlnieku rezerves un Zemgales latviešu strēlnieku
                                pulku strēlnieks,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona stūrmaņu virsnieks,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas kuģniecības sabiedrības „Austra” valdes loceklis,
                Tvaikoņu rēderejas „Krīvs” valdes loceklis,
                1926/1940. Kuģu rēderejas „A. Kalniņš” līdzīpašnieks,
                Namīpašnieks Zolitūdes ielā #95, Rīgā īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-161.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #77/1935.

KALNIŅŠ Viktors, ārsts.
                * 1907. IV 22. Sveaborgā, Somijā + 1991. VIII 31. Upsalā, Zviedrijā
                1933. beidzis Latvijas Universitātes medicīnas fakultāti,
                1933/1935. Tautas Labklaības ministrijas Valsts darbinieku ambulances ārsts,
                1935. beidzis Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Zobārstu nodaļu,
                1935/1936. Rīgas pilsētas slimo kases zobārsts,
                1936/1944. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Zobārstniecības
                               institūta asistents,
                Ārstu un zobārstu apvienības Zviedrijā biedrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-114.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Vilis, ārsts.
                * 1900. XII 04. Kūduma pag.
                1921. Beidzis cēsu pilsētas reālģimnāziju,
                1921/1928. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1928. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas asistents,
                1928/1930. Ejasciema Dūres rajona ārsts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1934. Latvijas Universitātes klinīkas asistents,
                1934/1936. Francijas klinīku asistents,
                1936/1940. Valmieras pilsētas slimnīcas direktors,
                1936. IX 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Štāba rotas ārsts,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. X 23. Bataljona (I) ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-353.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latvijas Kareivis” # 167/1936.

KALNIŅŠ Vilma, ārste.
                Sk. Pilmanis Vilma.

KALNIŅŠ Vladimirs Aleksandra d., kapitāns.
                * 1893. IX 12. Ugales pag.; S. Lība dz. Spruksts.
                Beidzis: Odiņa komercskolu,
                1914. VIII Rezerves 95. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1914. XII jefreitors,
                1914. XII beidzis Mācības komandu,
                1915. V jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. V Rezerves 94. kājnieku pulka instruktors,
                1915. VI Saratovas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1915. IX 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IX 01. Penzas 140. kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. I 14. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. I 26. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. III 01. Rotas (VI) lit. A komandieris,
                1917. III paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. IV 24. skaitīt: [Kalniņš I],
                1916. V 26. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 06. skaitīt: [Kalniņš II],
                1916. X 07./1917. III 09. evakuēts uz kara slimnīcu,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1917. III 09. Rotas (I) jaunākais virsnieks, piekomandēts
                                Armijas XII inženiera priekšniekam, Elektrības un spirāļu
                                aizžogojumu pārzinis,
                1917. VI 25. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. VIII 27. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1917. IX 02. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādes štābām,
                1917. IX 03./1919. III 12. vācu gūstā,
                1919. VI 09. Cēsu kājnieku pulka kapitāns,
                1920. IX 12. Armijas tehniskas pārvaldes virsnieks.
                1922. atvaļināts,
                1922/1945. lauksaimnieks Ugales pagastā.
                Avots:      KVKVA 2550-1-175-12
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles 315/1916., #26/1916.,
                                                #61/1916., # 115/1916., #144/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #164/1916., #211/1916.,
                                                #317/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēle #103/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1930.;
                                „Valdības Vēstnesis” #40/1939.
                                V. Eichenbauma arhīvs #3216.

KALNIŅŠ Voldemārs Ivana d., poručiks.
                * 1884. XII 24.
                1915. Zemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 12. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 24. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 24. skaitīt: [Kalniņš II],
                1916. VII 06. Vidzemes latvieū strēlnieku bataljona Rotas (V) Grenādieru
                                komandas jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XI 05. Rotas (V) Grenādieru komandas priekšnieka palīgs,
                1917. I 01. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1917. III 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XI 11.
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IV 10. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. III 11.,
                1917. VIII 21. ievainots,
                1917. XI 23. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1918. atvaļināts,
                1919. reģistrēts: Valmierā Gāra ielā #4.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5601-1-75-457.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #193/1916.;
                                XII armijas pavēles #290/1917., #369/1917., #1113/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #85/1916., #115/1916.,
                                                #191/1916.;
                                Vidzemes latvieū strēlnieku bataljona pavēles #296/1916., #324/1916.,
                                Vidzemes latvieū strēlnieku pulka pavēles #1/1917., #86/1917.,
                                                #236/1917., # 253/1917.

KALNĪTIS Juris Kristapa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. III 28. Medzes pag.
                1919/1920. Daugavpils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. VII 12. Liepājas XV aizsargu pulka Medzes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Medzes pagasta padomes un tiesas loceklis,
                Medzes un apkārtnes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Medzes pagasta Danču māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-287.;
                               LVA 1987-1-19415.

KALNOZOLS Oskars, sabiedrisks darbinieks.  
                * 1904. IX 10. Lībagu pag.
                1926/1927. Galvenā štāba rotas kaprālis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medali „Par Centību“,
                1940/1940. Tukuma aizsargu pulka Pūres nodaļas priekšnieks,
                Pūres Dzirciema pagastu policijas virskārtibnieks,
                Pūres lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

KALNS Mārtiņš, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. II 18. Kurmāles pag. [agrāk Rotenbergs] +1982. XI 21. Freikasingā, Vācijā
                1930/1931. Liepājas kājnieku pulka kaprālis,
                1932/1940. aizsargu organizācijā,
                1933. VI 26. Kuldīgas XIV aizsargu pulka kurmāles pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1933/1944. Kuldīgas pilsētas valdes kasieris,
                1944. Vācijā.
                Kurmāles pagasta Segļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-74.;
                               „Kuldīgas bibliotēka“

KALPAKS Eduards, virsleitnants.
                * 1896. IX 21. Meirānu pag.
                Beidzis Varšavas reālskolu,
                Beidzis Maskavas praporščiku skolu,
                1919. VI 16. Rīgas jaunformējamu spēku leitnants,
                1919/1921. Siguldas kājnieku pulka virsleitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VIII 06. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                A/S „Tosmare“ padomes loceklis,
                Meirānu pagasta padomes loceklis,
                Meirānu kultūras veicināšanas biedrības Meirānu nodaļas Goda biedrs,
                Meirānu pagasta Lejas Krūtnieku mājas īpāšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-95.;
                               „Es viņu pazīstu“, R., 1939.

KALPIŅŠ Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1910. III 26. Skujenes pag.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALPIŅŠ Ulrihs Ernesta d., jūras virsleitnants.
                * 1891. VI 29. Kazdangas pag.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1919. I 05. Neatkarības rotas virsnieks,
                1919. VIII 28. Liepājas ostas komandanta palīgs,
                1920. ēku un būvju valdes Liepājas darbnīcu rotas komandieris,
                1921. IV 15. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1921. VI 19. atvaīnāts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 897,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1934. III 15. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona
                               Rotas (II) komandieris,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latvijas bankas Liepājas nodaļas kasieris,
                Dunalkas pagasta Imantu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-293.;
                               LVA 1987-1-14008.

KALVĀNS Jānis, mācītājs.
                * 1914. IV 24. Biržu apr., Lietuvā.
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 39/1939.

KALVE Jānis Alfons Jāņa d., mācītājs.
                * 1906. II 04. Saikavas pag.; S. Marta dz. Kļaviņš.
                1928. Beidzis Ev. lut. baznīcas teoloģijas institūtu,
                1928/1933. Nītaures un Jaunpils (Zaubes) draudžu mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-285.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

KALVE Jēzups Staņislava d., kapitāns.
                * 1890. II 06. Sakstagalas pag.; M. Apolonija, S. Antonina dz. Buļa
                                + 1942. IV 09. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Rēzeknes pilsētas skolu,
                1916. beidzis Maskavas II praporščiku skolu, praporščiks,
                1919. X 20. Rīgas kājnieku pulkā, virsleitnants,
                1920. II 14. Rotas (XI) komandieris,
                1920. VII 07. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 21.,
                1920. X 23. atvaļināts,
                1920. X 27. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #193,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921. VIII 08. Ludzas apriņķa policijas iecirkņa priekšnieks Poliščinā,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi
                1923/1927. Ludzas Rēzeknes iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1927. IX 19. Ludzas III aizsargu pulka komandieris,
                1927/1934. Ludzas apriņķa priekšnieks,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. V 28. Aapbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. VII 16. Kuldīgas XIV aizsargu pulka komandieris,
                1934/1939. Kuldīgas apriņķa priekšnieks,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1620,
                1936/1940. Latvijas Aerokluba Kuldīgas nodaļas priekšnieka vietnieks,
                1939. VI 10. Ventspils II aizsargu pulka komandieris,
                1939. Ventspils apriņķa priekšnieks,
                1939. VI 10. Abrenes XIX aizsargu pulka komandieris,
                1939/1940. Abrenes apriņķa priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti un IV šķiras,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiras ar šķēpiem
                                un III šķiras ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Latvijas Aerokluba medaļu
                Kurzemes patronātā biedrības Kuldīgas nodaļas priekšnieks,
                Kudīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-336.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 2005.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #398/1930.;
                                „Jaunākās Ziņas” #30/1940.;
                                „Valdības Vēstnesis” #130/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4009.

KALVE Kārlis Mārtiņa d., podporučiks.
                * 1896. I 11. [Kaļve]
                1915. XI 06. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. IV 26. Saratovas praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 09. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 27. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. I 14. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. I 14 / 17. kaujas Kalnciema rajonā,
                1917. VII 15. stādīts apbalvošanai: Sv. Staņislava ordeņa III šķīru ar
                                šķēpiem un banti,
                1917. VIII 06. paaugstināts podporuč. pakāpē izd. no 1917. V 14.,
                1917. VIII 21. kaujas pie Šmienu krogā.
                1918. I 08. bijis: Rotas (V) komandiera palīgs,
                1918. atstājis pulku.
                Avots:      KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5192-1-938-31.;
                                XII armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #341/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #9/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #21/1917., #78/1917.,
                                                #18/1918.

KALVE Miķelis Aloizā d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1896. IX 26. Rēzeknē; M. Anna, S. Valija dz. Jansons.
                1915. Beidzis Ziemeļfrontes praporščiku skolu,
                1915/1919. Krievijas armijā,
                1921/1922. begļu gaitās,
                1922/1929. skolotājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1935. Abrenes pilsētas galva,
                1935. VIII 30. Revidents pie Ludzas apriņķa pašvaldību vecāka,
                1936. VIII 15. Revidents pie Daugavpils apriņķa pašvaldību vecāka,
                1939. V 15. Apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru #941,
                1939. VI 29. Ludzas III aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1939/1940. Ludzas apriņķa vecākais,
                Ludzas patērētāju biedrības priekšsēdētājs,
                Maltas pagasta Kalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-36.;
                                „Es viņu pzaīstu“, R. 1939.;
                                „Rīgas Vēstnesis’ #17/1939.;
                                „Pagasta Dzīve’ #9/1939.

KALVELIS Dominiks, Dr. med.
                * 1903. XII 03. Lietuvā
                1925. beidzis Rīgas II valsts ģimnāziju,
                1925/1931. beidzis Latvijas Universitātes medicīnas fakultāti,
                1931/1932. Demenes Kurcuma rajona ārsts,
                1932/1934. Beidzis Latvijas Universitātes zobārstniecības nodaļu,
                1934. Latvijas Universitātes asistents zobārstniecības institūtā,
                1939. Latvijas profesijas kameras loceklis,
                1939. ieguva Dr. med. grādu.
                1938. Marijas 67/69.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Students” # 9/1939.

KALVIJAKS Elena, ārste.
                * 1918. IV 10. Maskavā, Krievijā
                1944. III 31. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1944. dzīvo Riharda Vāgnera 61-9.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-105.

KAMALS Ansis Pētera d., virsleitnants.
                * 1897. I 27. Ķoņu pag. [Kamala]; Anna Tenisons. + 1975. V 16. Rīgā.
                1911/1915. beidzis Stalaža Rūjienas ģimnāziju,
                1915. IX 09. Artilērijas I diviziona brīvprātīgais,
                1916. X 12. beidzis Mācības komandu pie Rezerves 1117. baterijas,
                1916. X 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1917. I 31. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) strēlnieks,
                1917. III 04. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. V 06. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1918. atvaļināts,
                1919. I 20. Pērnavas rotas komandieris,
                1919. III 05. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1919. IV 19. Valmieras kājnieku pulka rezerves bataljona virsnieks,
                1919. V 18. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1919. XI 07. Partizāņu 1. pulka virsnieks,
                1920. III 07. Bruņotā 1. diviziona virsnieks,
                1920. V 22. Bruņoto vilcienu diviziona Bruņotā II vilciena ložmetēju -
                                bumbmetēju rotas komandieris,
                1920. XII 01. Bruņotā I vilciena komandieris,
                1921. IV 01. Galvenās artilērijas noliktavas Rotas komandiera palīgs,
                1921. IV 12. Rotas komandieris,
                1922. III 10. atvaļināts,
                1924. Studentu biedrības Austrums, vecbiedrs,
                1925. Ogres miesta pamatskolas skolotājs,
                1926. Korporācijas Fraternitas Livonica dibinātājs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #945,
                1934. bijis: Rīgas pilsētas 10. pamatskolas skolotājs,
                1934/1940. Rīgas pilsētas 41. - Beverinas pamatskolas pārzinis,
                1939. bijis: Beverinas pamatskolas pārzinis,
                1975. V 21. apbadīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:      LVVA 5192-1-937-451, 5601-1-2757.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 292/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 29.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvis” #3806/1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #397.

KAMBALA Staņislavs Antona d., štābs kapitāns.
                * 1893. VI 13. Bērzgala pag. + 1941. XII Rīgā
                1914. Beidzis: Peterburgas katoļu garīgo semināru,
                1914. VII 31. KSibīrijas 52. strēlnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1915. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. Sibīrijas 52. strēlnieku pulka virsnieks,
                1917. VI 18. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 30. A. F. P. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. V 19.,
                1917. Latgales zemes padomes loceklis Kijevā,
                1918. Latviešu pagaidu Nacionālas padomes loceklis,
                1918. XI 18. piedalījies Latvijas valsts proklamešnā, kā Latgales pārstāvis,
                1920. Laikraksta Latgalīts redaktors un izdevējs,
                1920./1922. Tautas padomes loceklis, Latgales zemnieku partija,
                1920/1922. Satversmes sapulces vice priekšsēdētājs,
                1922/1936. Latvijas bankas valdes loceklis,
                1925/1926. Rēzeknes Akciju bankas dibinātājs, un direktors,
                1926. XI 18. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #43.,
                1941. XII 24. apbedīts: Rīgas Sv. Miķeļa kapos.
                Avots:      KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #230/1917., #343/1917.;
                                „Latvijas darbinieku galerija” R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4562

KALVIŠĶIS Ludis, būvinženieris.
                * 1908. XI 10. Biržu pag.
                1944. IX 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAMEŅECKIS Izraels, būvinženieris.
                * 1901. I 09.
                1931. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAMENECS Lazars, ārsts.
                * 1897.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Blaumaņa 29.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAMERASE Boris, ārsts.
                * 1861.
                1891. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1938. Daugavpilī, 18. novembra 29.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAMINARS Īzaks, farmācijas kandidāts.
                * 1906. I 07.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KAMOLS Pēteris, mācītājs.
                * 1880. IV 21. Plāņu pag. +1948. VII 12. Rucavā
                1920. I 08. ordinēts par Novgorodas latviešu draudzes mācītāja palīgu,
                1920. V 14. iecelts par Novgorodas latviešu draudzes mācītāju,
                1930. I 30. izsūtīts uz Solovkiem,
                1933. VII 27. atbrīvots,
                1934. III 14. apstiprināts par Rucavas draudzes mācītāju,
                1934/1944. Rucavas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944/1945. Vāciešu apcietināts,
                1945/1948. Rucavas ev. lut. draudzes mācītājs,
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, r., 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 14/1934., # 17/1940.

KAMPARS Andrejs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1897. III 29/16. Vecsvirlaukas pag. + 1919. XI 07. kritis.
                1909/1915. Beidzis: Jelgavas reālskolu,
                1915/1916. Vilzenu pagasta Begļu komitejas Matīšu nodaļas pārzinis,
                1916. V 01. Alekseja kara skolas junkurs,
                1916. VI 29. jaunākais apakšvirsniekss,
                1916. X 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 09. Rezerves 93. kājnieku pulka Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 22. Rezerves 70. kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. II 24. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. X 18. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. V 01.,
                1917. XI 06. beidzis: Virsnieku strēlnieku skolas ložmetēju kursus,
                1917. XII 14. piekomandēts Mācības ložmetēju komandai, jaunākais virsnieks,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. vācu gūstā,
                1919. I 05. Latviešu atsevišķās rotas brīvprātīgais,
                1919. VI 21. Atsevišķā III latviešu bataljona virsleitnantsm
                1919. IX 30. Kurzemes divīzijas Papildu bataljona Ložmetēju
                                mācības (I) rotas komandieris,
                1919. XI 07. kritis kaujā pie Jaunjelgavas,
                1927. XI 04. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #2021.,
                1919. apbedīts Jaunjelgavas kapos,
                1920. VIII 28. pārapbedīts: Jaunsvirlaukas Vimbu [Pūcīšu] kapos.
                Avots:      LVVA 5601-1-2765.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #61/1917., # 364/1917.,
                                                #374/1917., #388/1917.
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Ilustrēts Žurnāls” #12/1922.;
                                „Universitas” #13/1933.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2963.

KAMPARS Miķelis Friča d., ierēdnis.
                * 1897. II 21. Greņču pag.; M. Late, S. Hilda dz. Šņore
                1914. Beidzis Nižnij Novgorodas L. Tolstoja ģimnāziju,
                1914. Krievijas pasta resora darbinieks,
                1921. Tukuma apriņķa valdes dienestā,
                1924. sapieru bataljona karavīrs,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3038,
                1933. bijis Tukuma apriņķa valdes sekretārs,
                1935. V 02. Tukuma diakonisu slimību biedrības valdes loceklis,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 28. Ventspils II aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1939/1940. Ventspils apriņķa pašvaldību vecākais,
                1939. V 12. apbalvots: Atzinības Krustu IV šķiru #259,
                Irlavas pagasta Bērzkalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-219.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Saldus Dzīve” #348/1939.;
                                „Pašvaldību Darbs” #3/1939.

KAMPE Andrejs Andreja d., ierēdnis.
                * 1905. XI 17. Valmierā; M. Elza dz. Švēde.
                                + 1942. III 16. Astrahaņas cietumā, Krievijā
                1921. beidzis Bērzaines valsts ģimnāziju,
                1924. beidzis Turkuēnas licēju Francijā,
                1927. beidzis Sorbonnas Universitātes Diplomātisko nodaļu, Parīzē,
                1927/1929. Ārlietu ministrijas Administrātīvas un protokolu
                                nodaļas III sekretārs,
                1929/1933. atašejs II,
                1930/1932. sūtniecībā Romā, III atašejs,
                1932/1940. Latviešu zemnieku savienības biedrs,
                1933/1934. Sekretārs II šķiras,
                1934/1936. Sekretārs I šķiras,
                1936/1938. ārlietu ministrijas Juridiskās nodaļas vadītājs,
                1938. Administratīvi juridiskā departamenta direktors,
                1938/1940. Līgumu departamenta direktors,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru #3,
                1939/1940. A/S „Degviela” padomes loceklis,
                1939/1940. Aizsargu štāba Informācijas daļas vecākais darbvedis,
                1940. ārlietu ministrijas pārstāvis Latvijas PSRS komisijā,
                1940. X apcietināts,
                1942. nošauts.
                Tautas savienības veicināšanas biedrības biedrs,
                Latvijas sabiedriskā kluba biedrs,
                Latviešu un britu biedrības biedrs,
                Kultūras tuvināšanas biedrības ar PSRS tautām biedrs,
                Austrijas Nopelnu ordeņa III šķiru,
                Beļģijas Kroņa ordeņa III šķiru,
                Dienvidslāvijas Sv. Savas ordeņa V šķiru,
                Francijas Goda leģiona V šķiras ordeņi,
                Igaunijas Ērgļa ordeņa IV šķiru,
                Itālijas Kroņa ordeņa III un IV šķiru,
                Polijas Polonija Restituta ordeņa III šķiru
                Somijas Baltas rozes ordeņa III un IV šķiras.
                Zviedrijas Vāzas ordeņa III un V šķiru.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                                „Brīvā Zeme” # 1/1938.

KAMPE Leo, mācītājs.
                * 1912. II 22. + 1975.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. VI 24. ordinēts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938. VIII 01. apstiprināts par Rūjienas Ziemeļu draudzes mācītāja adjunktu,
                1939/1941. Rūjienas Ziemeļu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1941/1944. Rūjienas Dienvidu ev. lut. draudzes mācītājs. 
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                 „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

KAMPE Nikolajs Andreja d., ārsts kapteinis.
                * 1890. X 09. Gatčinā, Krievijā; M. Emilīja, S. Valija dz. Saknītis
                1917/1921. Krievijas armijas zaurjad ārsts,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1923/1934. Daugavpils kara slimnīcas vecākais ordinators,
                1926. VI 21. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1925. XI 26.,
                1926/1933. Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas ārsts,
                1929. XI 17. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1929. XI 26.,
                1934. IV 05. Bauskas kājnieku pulka ārsts,
                1934/1939. Daugavpils pilsētas slimnīcas direktors,
                1936. VII 27. atvaļināts no Bauskas kājnieku pulka,
                1937/1944. Latvijas dzelzceļu iecirkņa ārsts,
                1938. Daugavpilī, Raiņa 88.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-`106.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KAMPE Pauls, Dr. arch., profesors.
                *1885. IV 10. Karvas pag.
                1897/1905. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1905/1906. Rīgas politehnikumā arhitektūras nodaļā, students,
                1906/1908. Darmštates tehniskajā augstskolā, arhitektūras nodaļas students,
                1908/1910. beidzis Rīgas politehnikumu, inženieris arhitekts,
                1910/1919. kara dienestā,
                1912. ievēlēts par Rīgas politehnikuma asistentu,
                1914. docents,
                1914/1918. Krievijas armijā, kara ierēdnis,
                1918/1919. Rīgas tehnikumā, skolotājs,
                1920. Rīgas Valsts tehnikumā, skolotājs,
                1920. Latvijas Universitātes docents,
                1925. vecākais docents,
                1936. X 20. ieguva doktora grādu,
                1937. XI 17. ievēlēts par arhitektūras fakultātes profesoru,
                Rīgas arhitektūras biedrības biedrs,
                Rīgas senatnes pētītāju biedrības biedrs.
                Avots:       „Students” # 5/1937.;
                                „Universitas” # 15/1937.

KAMPIŅŠ Kārlis, lauksaimnieks.
                *1902. II 10. Lubānas pag.
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka Cēsu skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1929. VI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1553,
                1931. Bauskas kājnieku pulka kaprālis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 10. Madonas IX aizsargu pulka Lubānas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības dibinātājs un
                               valdes loceklis,
                1937/1940. Lubānas savstarpējās apdrošināšanas biedrības revīzijas
                               komisijas priekšsēdētājs,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Lubānas pagasta valdes loceklis,
                Lubānas pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Lubānas centrā piensaimnieku sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Lubānas pagasta Gundegu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-94, 1690-1-367.;
                               LVA 1987-1-16914.

KAMPUSS Ella, farmācijas kandidāte.
                * 1912. V 08. Dauguļu pag.
                1939. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KAMPUSS Tenis, skolotājs.
                *1866. III 06. + 1928. V 20.
                Rūjienas draudzes skolotājs un ērģelnieks.
                Apbedīts Bērtuļu kapos Rūjienā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas“ # 114/1928.

KANAVIŅŠ Alise, farmācijas kandidāte.
                * 1905. IX 07.
                1931. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KANBERGS Leons, sabiedrisks darbinieks.
                * 1895. V 18. Prāviņu pag.
                1919/1920. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1920/1922. Latgales divīzijas štāba virsleitnants,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925/1940. Tukuma aizsargu pulka V rotas komandieris,
                1933. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“,
                Prāviņu pagasta revīzijas komisijas sekretārs,
                Struteles pagasta „Balbāržu“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

KANBERGS Pēteris Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. XII 16. Rīgā
                1920/1922. Kara aviācijas diviziona kaprālis,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926. VI 01. Talsu I aizsargu pulka Ārlavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936/1940. Ārlavas pagasta padomes loceklis,
                1938. I 01. Ārlavas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1941. I 14. Deportēts, dzīvo Ārlavas pagasta zelmeņos,
                Ārlavas pagasta krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Ārlavas piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Ārlavas lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-72.;
                               LVA 1987-1-16761.

KANĒLS Fanija, ārste.
                Sk. Gocs Fanija.

KAŅEPĪTIS Voldemārs Arvīds, jurists.
                *1887. V 11. Daugavpilī + 1936. V 26.
                1911. beidzis Demidova liceju Jaroslavļā ar Cand. jur. grādu,
                1911/1914. Smoļenskas apgabaltiesas jaunākais kandidāts,
                1914/1917. prokurora biedrs,
                1921. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1922. Liepājas apgabaltiesas kameras prokurora biedrs,
                1925. Latgales apgabaltiesas prokurors,
                1926. Tiesu palātas prokurors,
                1933. Senāta virsprokurors,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 900.
                Korporācijas „Ventonia’s” filistrs.
                Avots:       „Universitas“ # 10/1936.

KAŅEPS Kirills, priesteris.
                *1879. XI 01.
                1939. bij. Zaubes Sv. Nikolaja draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

KAŅEPS Nikolajs Kārļa d.,kapteinis.
                * 1897. VII 14. Rīgā. + 1965. IV 27. Maustonē, ASV.
                1915. XII 15. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona brīvprātīgais,
                1916. Oranienbaumas 2. praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 19. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 01. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 14. ievainots izlūku gājienā,
                1917. I 01. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. VIII 18. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. II 01.
                1917. VIII 19./1918. XII vācu gūstā.
                1917. VIII 20. pazudis bez vēsts,
                1918. Odesas 2. auto rotas brīvprātīgais,
                1919. Melnas jūras Jātnieku pulka virsnieks,
                1920. III 24. Liepājas kājnieku pulka virsleitnants,
                1921. VI 06. Sapieru bataljona virsnieks,
                1921. X 04. Auto tanku diviziona virsnieks,
                1921. XI 23. beidzis: Virsnieku kursu Inženeirsu nodaļu ar II šķiru,
                1926. I 09. iegūva tiesības uz auto tanku virsnieka nosaukumu,
                1926. IV 19. Aviācijass diviziona virsnieks,
                1926. beidzis; Aviācijas skolas Novērotāju nodaļu,
                1928. CI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #734,
                1929. XII 31. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. VIII 26.,
                1939. VI 05. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #140,
                1939. X 14. atvaļināts.
                Avots:      LVVA 5601-1-2800.;
                                XII armijas pavēles #806/1916., #1/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #206/1916., #277/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēle #276/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #234/1917., #253/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka tapšana”, R., 1926.;
                                „Laiks” #37/1965.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #401.

KAŅEPS Pēteris Kārļa d., pulkvedis.
                * 1887. VIII 26. Zaubes pag. (Jaunpils); S. Alvīna Mazistaba
                                + 1963. III 22. Stokholmā.
                1915. V 01. Viļņas kara skolas junkurs,
                1915. IX 01. beidzis:paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IX 14. Rezerves 186. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. I 12.  Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. III 09./VII 09. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. VII 09. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 14. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 23. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. V 01.,
                1916. X 18. piekomandēts bataljona saimniecības daļai,
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. Rotas (IX) komandieris,
                1917. I 16. Rotas (III) komandieris,
                1917. II 05. Rotas (IX) komandieris,
                1917. II 05./16. Bataljona (III) komandiera v.p.i.,
                1917. IV 12. Bauskas latviešu strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. V 09. Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1917. VIII 19./21. kaujas pie Mazas Juglas,
                1918. III 13. vācu gūstā, Lihtenhorsta nometnē,
                1919. VI 16. Atsevišķo V bataljona virsleitnants,
                1919. VIII 17. Jaunjelgavas komandanta palīgs,
                1920. I Ilūkstes apriņķa komandants,
                1920. III paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1921. Armijas etapu un rajonu komandantūras virsnieks,
                1921. V 31. Robežsargu II pulka virsnieks,
                1921. XI 23. Apsardzības ministrijas kancelejas virsnieks,
                1923. V 25. beidzis: Kara juridiskus kursus ar II šķiru,
                1924. III 31. Kara ministra sekretārs,
                1925. VI 20. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1925. VI 22.,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #63,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #26 ar šķēpiem,,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. VII 30. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1940. VII 30.,
                1940. X 24. Latvijas armijas likvidācijas biroja Administrātīvas nozares vadītāju,
                1941. XII 24. atvaļināts,
                1944. Vācijā,
                1947. Zviedrijā.
                Avots:      KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 5601-1-2848.;
                                Latiešu I brigādes pavēle #66/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #14/1916., #69/1916.,
                                                #192/1916., #198/1916., #221/1916., #299/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #1/1916., #10/1916.,
                                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #130/1917.,
                                                #251/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Rīgas Latviešu Avīze’ #206/1918.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #402.

KAŅEPS KALNIŅŠ Heinrihs Voldemārs Dāvja d., virsleitnants.
                * 1896. IV 22. Seļutas pag., Vitebskas gub. + 1925. VI 08. Mālupes pag.
                Beidzis Aleksandra reālskolu,
                Ieguva aptiekas palīga grādu Pēterpils kara medicīnas akadēmijā,
                1915. VIII 10. Leibgvardes Maskavas rezerves bataljona karavīrs,
                1916. I 15. Leibgvardes Maskavas pulka lazaretes zaurjad farmaceits,
                1916. XII 06. Latviešu strēlnieku rezerves pulka brīvprātīgais,
                1916. XII 30. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Sakaru komandas telefonists,
                1917. I kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. V 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VI 23. Ziemeļfrontes praporščiku skolas Nāves rotā,
                1917. VIII 30. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VIII 30. Nāves (II) rotas virsnieks,
                1917. X 09. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1918. II 22.-IV 12. vācu gūstā,
                1918. XII 21. Latviešu II strēlnieku brigādes Divīzijas (I) pārsienama punkta
                                farmaceits,
                1919. IV 21. Padomju Latvijas kara hospitāļa aptiekas pārvaldnieka palīgs,
                1919. V 22. dezertējis,
                1919. VII 01. Armijas sanitāras noliktavas farmaceits,
                1919. XI 29. Armijas sanitāras noliktavas I apakšnodaļas Jelgavā farmaceits,
                1920. IV 30. Armijas Virspavēlnieka štāba Inspekcijas daļas virsnieks,
                1920. V 14. atvaļināts,
                1920. IX 26. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1916. V 15.,
                1924/1925. Robežapsardzībā, robežuzraugs,
                1924. V 24. degradēts par leitnantu, nespēja pieradīt dienesta pakāpi,
                1925. beidza dzīvību caur pašnāvību.
                Avots:       LVVA 5601-1-2791.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #715/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #306/1917., #367/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3460.

KANGARS Jānis Pētera d., mācītājs.
                * 1907. III 15. Skaņkalnes pag.; M. Maija dz. Šverns.
                               + 1943. IX 06. Vjatlagā, Krievijā
                1930. Beidzis Ev. lut. teoloģijas institūtu,
                1930. VI 22. ordinēts,
                1930/1941. Lutriņu un Vārmas ev. lut. draudzes mācītājs.
                1933/1940. Kuldīgas aizsargu pulka vecākais mācītājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 489,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. deportēts.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-310, 1640-1-526-80, 1640-1-798-126.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R. 1942.;
                               „www.nekropole.lv“

KANNA Andrejs Jura d., virsleitnants.
                * 1897. XII 04. Taurkalnes (Valles) pag. + 1941. XI 10. Vjatlagā.
                Beidzis: Jaunjelgavas tirdzniecības skolu,
                1916. I 12. Rezerves 2. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1916. V 18. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. V 26. Tukuma latviešu strēlmnieku bataljoana strēlnieks,
                1916. XI 25. Omskas 1. praporščiku skoluas junkurs,
                1917. II 10. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VI 07. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VII 04. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII kaujas,
                1917. VIII 27. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1918. V 04. atvaļināts,
                1918. XII 19. Latvijas armijā,
                1919. I Latvijas I neatkarības rotas virsnieks,
                1919. IV Latvijas neatkarības bataljona Rotas (I) virsnieks,
                1919. V 25. Atsevišķā Latvijas III bataljona, Jelgavas (I) brīvprātīgo rotas
                                vada komandieris,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris, leitnants,
                1919. X 03. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. X 03.,
                1920. I 15. Kurzemes papildu bataljona virsnieks,
                1921. V 28. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III āķiru #880,
                1921.  Galvenā štāba Satiksmes daļas virsnieks,
                1921. V 31. Robežsargu 3. pulka virsnieks,
                1922. VII 22. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1922. X 06. atvaļināts,
                1928/1933. Ķuzes firmaas šosēju būvdarbu vadītājs,
                1935/1940. Jelgavas apriņķa Tukuma pilsētas policijas uzraugs,
                1941. VI 14. represēts.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212., 2550-1-175-384., 3456-1-136.;
                                LVVA 5601-1-2785, 5601-1-2891.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #204/1917., #258/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #241/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka tapšana”, R., 1923.;
                                „Jelgavas kājnieku pulka”, R., 1929.;
                                „Cēsu kājnieku pulks’, R., 1936.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas Kareivis” #47/1935.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4679.

KANNĪTIS Rūdolfs Jāņa d., kand. jur.
                *1909. II 21. Trikātas pag.; M. Alvīna dz. Smalce. + 1942. IX 28. Liepājā.
                1928. beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1928/1936. Beidzis Latvijas Universitāti, kand. jur.,
                1941/1942. Liepājas apriņķa vecāka darbvedis.
                Apbedīts Centālkapos Liepājā.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi:, R., 1999.;
                                „Kurzemes Vārds“ # 225/1942.

KĀNS Eliass, farmācijas kandidāts.
                * 1902. IX 22.
                1931. I 14. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KĀNS Elizabete dz. Meitiņš, ārste.
                * 1898.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Matīsa 41.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀNS Šanels, ārsts.
                * 1892.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Aizsargu 13, Rēzeknē.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀNS Vulfs, ārsts.
                * 1897.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Matīsa 41.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀNS KAGANS Note, ārsts.
                * 1871.
                1894. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Elizabetes 45/47.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KANSKIS Jermolajs, Dr. med., ārsts pulkvedis.
                * 1872. XII 07. Dubultos; S. Tatjasna dz. Lučaks + 1946.II 04.
                Beidzis Varšavas ģimnāziju,
                1896. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmija, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1897/1902. Pēterburgas Obuhovas slimnīcas ārsts,
                1902/1903. Berlīnes Universitātes ausu klinīkas ārsts,
                1904/1918. Sanitārasi inspektors Samaras apgabalā,
                1914/1917. Taškentas dzelzceļu pārvaldes ārsts,
                1919. IX Kolčaka armijas veckais ārsts,
                1920. I Sarkanās armijas gūstā,
                1920. XI apcietināts,
                1920/1923. Eglaines slimnīcas ārsts,
                1923. Daugavpils kara slimnīcas ordinators,
                1926. I 15. Aizputes kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1926. ieskaitīts ārsts pulkvedis pakāpē,
                1928/1940. Privātārsts Rīgā
                1938. Lielās muižas 36, Kolkasraga 15-4,
                1941. rīgas pilsētas IV poliklīnikas ārsts,
                1941/1944. Rīgas GETO ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-108.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.
                               „Latvijas armijas vecākie virsnieki”, R., 1998.

KANTORS Elza, ārste.
                * 1898. VII 21. Rankas pag.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1929/1934. Rīgas pilsētas I slimnīcas asistente,
                1929/1940. Rīgas pilsētas strādnieku slimo kases laboratorijas vadītāja,
                1940/1944. Rīgas pilsētas IV poliklīnikas laboratorijas vadītāja,
                1941. dzīvo Laimdotas 25-4.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-109.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KANTSINS Irma, ārste.
                * 1913. IV 15. Ventspilī
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste uroloģijā,
                1941/1944. Rīgas pilsētas IV poliklīnikas ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-107.

 KAPARKALĒJS Hermanis Petera d., virsleitnants.
                * 1892. II 21. Gatartas pag. + 1937. XII 16. Rīgā.
                1914. Beidzis: Ķēniņa reālskolu Rīgā,
                1914/1915. Rīgas Politehnikuma students,
                1915. X 06. Rezerves 1. kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. I 01. Pāvila kara skolas junkurs,
                1916. IV 25. jaunākajs portupejas junkurs,
                1916. V 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 01. Rezerves 249. kājnieku pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 02. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Batalons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23. ievainots kaujās pie Mangaļiem, evakuēts,
                1917. II 20. apbalvots; Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IV 27. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. I 01.,
                1917. VII 24. piekomandēts: Latviešu strēlnieku rezerves pulkam Rotas (V)
                                jaunākais virsnieks,
                1918. II 15. demobilizēts,
                1919. III 27. Padomju 1. pulka Saimniecības komandas priekšnieka palīgs,
                1919. IV 02. Kara skolas vada komandieris,
                1919. V 23. dezertējis,
                1919. VI 18. Vecpiebalgas komandatūras virsnieks,
                1919. VI 23. Rīgas jaunformēto spēku Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1919. VII 27. piekomandēts: angļu Grova rīcībā,
                1919. VIII 03. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 29. Liepājas kara skolas jaunākais virsniekss,
                1919. X 10. Latgales papildu bataljona Rotas (VII) komandieris,
                1919. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
                1920. I 17. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1920. II 10. Siguldas kājnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1920. II 25. Rotas (VIII) vada komandieris,
                1920. XI 10. Rotas (V) vada komandieris,
                1922. I 20. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1930. I 23. beidzis: Latvijas Universitāti, inženieris ķīmiķis,
                1930./1936. Rēzeknes valsts komercskolas skolotājs,
                1936/1937. Finanču ministrijas Apdrošināšanas nodaļas vecākais inženieris.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-207., 2550-1-113-81.;
                                LVVA 3318-2-64-7, 5601-1-2803.;
                                XII armijas pavēle # 178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles: #230/1917., #367/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēle #406/1916.;
                                „Universitas” #5/1938.;
                                „Valdības Vēstnesis” #86/1938.;
                                „Smiltenes Ziņas” #2/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6359.

KAPLĀNS Eiženija, ārste.
                Sk. Krinbergs Eiženija.

KAPLĀNS Freda, ārste.
                Sk. Černjaks Freda.

KAPLĀNS Ženija, ārste.
                Sk. Krecers Ženija.

KĀPOSTIŅŠ Fricis, būvinženieris.
                * 1902. X 05. Ventspilī.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAPOSTIŅŠ Marija Roberta m., ārste.
                * 1916. IV 14. Rūjienā
                1942. VI 19. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1942. dzīvo Brīvības 60/62-9,
                1942/1944. ārste Rēzeknē.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-125.

KĀPOSTS Artūrs Indriķa d., cand. jur.
                *1888. VI 02. Kursīšu pag.; M. Johanna, S. Marta dz. Leja + 1941. Krievijā
                Beidzis Kursīšu ministrijas skolu
                1908. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1908/1917. beidzis Pēterpils politehnisko institūtu,
                1916/1918. Latviešu bēgļu apgādības komitejā,
                Studentu vienības „Ziemelis“ vecbiedrs,
                1919/1920. Saldus pilsētas galva,
                1919. Latgales papildu bataljona karavīrs,
                1922. Saldus stacijas priekšnieks,
                1923/1926. Latvijas dzelzceļu virsvaldes dienestā,
                1923/1928. beidzis Latvijas Universitātes Tieslietu nodaļu,
                1928/1929. Latgales apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1929/1930. Rīgas apgabaltiesas vecākais tiesu amata kandidāts,
                1930. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1933/1937. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1937/1940. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju biedru,
                1937. iecelts par Tautas Labklājības ministrijas administratīvās
                               komisijas priekšsēdētāju,
                1940. V 01. – VI 21. Satiksmes ministrs,
                1940 VI 21. – IX 17. Rīgas apgabaltiesas vice priekšsēdētājs,
                1940. X 01. apcietīnats,
                1941. XII 19. piespriests Nāves sods.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Students“ # 14/1938.;
                               „Brīvā Zeme”, # 98/1940.
                               „Darbs” # 38/1940.

KAPTEINIS Luīze, ārste.
                Sk. Miķelsons Luīze.

KAPŪNS Arvīds, ierēdnis.
                * 1890. IX 09. Vecsaules pag.
                1912/1914. Talsu rentēja,
                1914/1917. Agrārbankas Jelgavas nodaļā,
                1919. VIII 23. Valsts kases Bauskas nodaļas grāmatvedis,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankas Bauskas nodaļā,
                1922. XI 01. Latvijas Bankas Bauskas nodaļas grāmatvedis,
                1924. XI 01. Ludzas nodaļas grāmatvedis.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 103.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-274.

KARČEVSKIS Harijs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1897. I 15. Lazdonas pag.
                Beidzis: Skolotāju semināru,
                1917. II 01. Alekseja kara skolas junkurs,
                1917. IV 08. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. V 27. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 27. Alekseja kara skolas instruktors,
                1917. VIII 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917.XII 22. atvaļināts kā skolotājs,
                1918. X 05. Lazdonas draudzes skolas skolotājs,
                1919. VI 23. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1919. VIII 01. Rīgas kājnieku pulka Rotas (XII) vada komandieris,
                1919. XI 04. ievainots pie Dammes muižas,
                1920. IV 04. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XI 04.,
                1921. X 21. atvaļināts,
                Bijis: Praulienas pagasta pamatskolas skolotājs.
                Avots:      LVVA 5601-1-2810.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #247/1917., #383/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4016.

KARČEVSKIS – KALME Antons Otto Jāņa d., prokurors.
                * 1900. IX 08. Lazdonas pag.; M. Late dz. Lāce, S. Ērika dz. Jākobsons
                                + 1941. VII 12. Maskavā, Krievijā
                1919. XI 18. Armijas Virspavēlnieka štāba Tehniskās daļas
                                kuģu būvētāju darbvedis,
                1920. kara laika ierēdnis,
                1921. V 30. Aizsardzības nodaļas instruktors,
                1927. V 31. Rīgas apgabaltiesas kandidāts jaunāko tiesamatu IV civilnodaļā,
                1928. V 15. Liepājas apgabaltiesas kandidāts jaunāko tiesamatu,
                1928. VII 02. kandidāts vecāko tiesamatu,
                1928. IX 21. Latgales apgabaltiesas kandidāts vecāko tiesamatu,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #442,
                1928. XI 14. apbalvots: Igaunijas Baltas Zvaigznes ordeņi,
                1929. III 25. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1929. V 30. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1929. VIII 10. Jelgavas apgabaltiesas kandidāts vecāko tiesamatu,
                1930. IV 26. Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1933. II 01. Rīgas apgabaltiesas III iecirkņa prokurora biedrs,
                1933. X 12. Rīgas apgabaltiesas prokurors,
                1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru,
                1940. II 17. piešķirts uzvārds Kalme,
                1940. VIII 02. arestēts, dzīvo Kr. Valdemāra 23-13.
                Latvijas tiesnešu biedrības padomes loceklis,
                Latvijas Universitātes studentu padomes priekšsēdētāja biedrs,
                Korporācijas „Latvija” filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-69-56.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                                „Valdības Vēstnesis” #39/1940.;
                                www.nekropole.lv

KARČEVSKIS Milda dz. Matisons, Cand. phil.
                *1902. XI 01. Aizputē; V. Antons Otto + 1934. XI 24. Berlīnē.
                1922. Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātē,
                1923. Korporācijas „Gundega” līdzdibīnātāja un filistrs.
                Avots         „Unversitas” #15/1934.

KARČEVSKS - KALME Pēteris Jāņa d., tiesnesis.
                * 1905. XI 27. Lazdonas pag.; M. Lote
                1923. Beidzis Biržu (Madonas) vidusskolu,
                1922/1933. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1929/1935. Daugavpils apgabaltiesas vice prokurors,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 30. Daugavpils XVIII aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1935/1940. Daugavpils apgabaltiesas prokurors,
                1940. II 17. piešķirts uzvārds Kalme,
                1940. apcietināts,
                Korporācijas Latvija filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-91.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi jurist”, R., 1999.;
                                „Valdības Vēstnesis” #116/1935., #39/1940.

KARELIS Miķeļis Pētera d., skolotājs.
                * 1895. X 28. Vaiņodes pag.; M. Līze, S. Milda dz. Redlihs.
                1918/1940. Purmsātu pamatskolas pārzinis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. IX 03. Liepājas XV aizsargu pulka Purmsātu pagasta
                               aizsargu nodaļas kora diriģents,
                Purmsātu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Liepājas un apkārtnes skolu kooperatīva valdes loceklis,
                Lejas Kurzemes diriģentu biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-275.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KARKLE Juris Jēkaba d., prāvests.
                * 1893. I 29. Līvānu pag. + 1972. VIII 16.
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                Beidzis Pēterpils garīgo akadēmiju, mag. theol.,
                1916. III 13. ordinēts,
                1919/1920. Kaunātu draudzes prāvests,
                1923. iestājas Marjijānu klosterī,
                1932. Priesteru un laju brālīgas apvienības Rēzeknes klosteru nama vadītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VII) mācītājs,
                1939. V 01. Rotas (VIII) mācītājs Vilānos,
                Bijis vikārs, skolu kapelāns un prāvests Rēzeknē, Malnavā, Ilūkstē,
                               Barkavā, Viļānos, Talsu, Valmieras un Ilūkstes draudzes,
                Laikraksta „Latgolas Vords” līdzstrādnieks,
                Apbedīts Ilūkstes kapos,
                Avots:       LVVA 1640-1-527-403.;
                               „Viļānu bibliotēka’’;
                               „Preiļu bibliotēka”;
                               „catholic.lv”

KĀRKLIŅŠ Aleksandrs Jāņa d., policijas ierēdnis.
                * 1887. V 17. Kandavā; M. Ieva, S. Milda dz. Bērziņš. + 1942.
                Beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1911/1913. Krievijas armijā,
                1913/1917. Policijas uzraugs Rīgā,
                1918. XII 18. Kriminālās policijas uzraugs Rīgā,
                1919. III 26. Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs II iecirkni Vec Aucē,
                1919. X –XI Jelgavas cietumā,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1920. X 30. Tukuma apriņķa priekšnieks,
                1927. Tukuma Talsu apriņķa priekšnieks,
                1927. IV 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 258,
                1929. III 25. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1930. apbalvots ar Latvijas aizsardzības biedrības Bronzas medalu,
                1936. V 16. Ludzas III aizsargu pulka komandieris,
                1936. V 16. Ludzas apriņķa priekšnieks,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi,
                Apbalvots ar skautu Goda zīmi Svastiku,
                Māju īpašnieks Vecmoku pagastā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-37.;
                               „Es viņu pazistu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Karavīrs” # 97/1936.

KĀRKLIŅŠ Anna, ārste.
                Sk. Asars Anna.

KĀRKLIŅS Eduards Jāņa d., kapteinis.
                * 1897. XI 08. Kokneses pag.
                1916. I 05. Rezerves 1. kājnieku pulka Brīvprātīgais,
                1916. VI 09. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. VIII 16. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. X 21. bataljons pārformēts par pulku,
                1917. IV 28. Zemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,,
                1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. X 09. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. III 28./IX 07. Saratovas 18. padomju pulka sarkanarmietis,
                1920. Latgales divīzijas štāba virsnieks,
                1920. IV 07. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1920. IV 04. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. X 14.,
                1921. IX 18. pulka tieslietu darbvedis,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1925. IV 23. beidzis: Virsnieku kursus,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #678,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. III 21. Kurzemes divīzijas pārvaldes virsnieks,
                1930. V 31. Siguldas kājnieku pulka virsnieks,
                1930. V 31. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. IX 04.,
                1930. VII 08. Zemgales divīzijas pārvaldes virsnieks,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas Neatkārības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. IX 29. Armijas štāba Operatīvas daļas virsnieks,
                1939. XII 04. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #334,
                1940. Armijas štāba Informācijas daļas Ārejas I nodaļas priekšnieka palīgu,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Baltijas kara apgabala štābu.
                Avots:      LVVA 3318-2-59-200, 5601-1-2816.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #690/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #306/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1704.

KĀRKLIŅŠ Ērika, farmācijas maģistrs.
                Sk. Aprāns Ērika.

KĀRKLIŅŠ Ēriks, arhitekts.
                * 1915. III 25. Rīgā.   
                1942. XII 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

KĀRKLIŅŠ Ernests Jāņa d., praporščiks.
                * 1897. VII 21. Bormaņu pag.
                1915. X Rezerves 175. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1916. VI Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. X Zemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 11. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 16. Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 16. skaitīt: {Kārkliņš II],
                1917. VII 23. Rotas (XII) komandiera v.p.i.,
                1917. VIII 28. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII kaujas pie Nitaures,
                1917. XI 02. arestēts: pie Bauskas latviešu strēlnieku pulka Rotas (I),
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XII 13. ievēlēt: Rotas (VII) komandieris,
                1918. II demobilizēts,
                1918. VII Piedalijies Plkv. Brieža organizācijā,
                1919. IX Sarkanas armijas Kara inženieru akadēmijā,
                1923. VI 12. izslēgts, kā politiski neuzticīgs,
                1923. IX Sapieru 6. bataljonā skolas priekšnieks, Odesā,
                1924. V 13. dezertējis, Latvijā.
                Avots:      LVVA 3318-1-62-316, 5601-1-2819.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #176/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #115/1917., #119/1917.,
                                                #223/1917., #258/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #240/1917., #324/1917.,
                                                #335/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #321/1917.

KĀRKLIŅŠ Ernests Jāņa d., skolotājs.
                * 1901. V 11. Zūru pag.
                Beidzis Ventspils vidusskolu,
                1924/1926. Rīgas kājnieku pulka seržants,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. V 06. Ventspils II aizsargu pulka Ziru pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Ziru pamatskolas pārzinis,
                Ziru lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Ziru 140. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-223.;
                               „Es viņu pazistu”, R., 1939.

KĀRKLIŅŠ Jānis Indriķa d., Dr. oec., profesors.
                * 1877. IX 21. Rembates pag.; [arī Karkle Johans], M. Made dz. Krastiņš,
                               S. Anna dz. Zommers. + 1955. VI 22. Albānijā, ASV
                Beidzis Lielvārdes draudzes skolu,
                Beidzis Rīgas Katrīnas II pilsētas skolu,
                1894/1897. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1897/1903. Suntāžu pagasta skolas skolotājs,
                1903. beidzis Jelgavas reālskolu, eksternis,
                1903/1907. beidzis Rīgas politehnikuma komercnodaļu, cand. rer. merc.,
                1907/1908. Latvijas lauksaimniecības ekonomiskās sabiedrības
                               skolas Jelgavā grāmatvedis un skolas pārzinis,
                1908/1909. Jēkabmiesta tirdzniecības skolas skolotājs,
                1909/1917. Jēkabmiesta tirdzniecības skolas inspektors,
                1909/1915. Jēkabmiesta krājaizdevu sabiedrības darbinieks,
                1915/1918. Tatjanas komitejas Pliskavas begļu palīdzības nodaļas un
                               kursu pārzinis,
                1916/1918. Viskrievijas bēgļu palīdzības komitejas komerczinātņu kursu vadītājs,
                1918/1920. Tautas padomes loceklis, Latviešu demokrātu partija,
                1918/1920. Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Kancelejas departamenta
                               direktors,
                1919/1937. Latvijas Universitātes docents, vecākais docents,
                               prorektors saimniecības lietās,
                1922/1923. Finanču ministrijas kancelejas pārvaldnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 450,
                1930/1944. Kuģniecības sabuiedrības „katvaldis” valdes priekšsēdētājs,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #787,
                1935/1940. Latvijas akciju bankas padomes loceklis un valdes priekšsēdētājs,
                1936. X 29. ieguva Dr. oec. grādu,
                1937. XII 16. ievēlēts par profesoru pie tirdzniecības mācības katedrās,
                               prorektors.
                Korporācijas „Selonija” filistrs.
                Avots:       „Album Academicum”, R., 1912.;
                               „Latvijas darbinieku galerija” R., 1929.;
                               „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Univeritas” # 12/1936.;
                               „Students” # 4/1936., # 7/1937.;
                               „Izglitības Ministrijas Menešraksts” # 10/1937.;
                               „Tēvija” # 18/1943.

KĀRKLIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1896.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Mazstraupes pag., Cēsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀRKLIŅŠ Jānis, būvinženieris.
                * 1908. VII 02. Praulienas pag.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĀRKLIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1896. IX 21.
                1919/1920. Valmieras garnizona lazaretes ārsta,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933. X 21. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1938. Mazstraupes pag., Cēsu apr.
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KĀRKLIŅŠ Kārlis, Dr. phil.
                *1888. V 09. Kauguru pag.
                Beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1906/1910. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1910/1918. skolotājs Valmierā,
                1918/1920. Valmieras komercskolas direktors,
                1920/1930. Rīgas pilsētas 3. Vidusskolas skolotājs,
                1920/1926. beidzis Latvijas Universitāti, cand. phil.,
                1930. Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinību fakultātes lektors,
                1932. ievēlēts par docentu filoloģijas un filozofijas fakultātē,
                1940. II 06. ieguva Dr. phil. grādu,
                Avots:       „Students“ # 8/1940.

KĀRKLIŅŠ Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. VII 18. Raiskuma pag. + 1962. II 02. Melburnā, Austrālijā
                1911/1918. Krievijas armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. VI 17. Cēsu X aizsargu pulka Raiskuma pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1929. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1936. V 15. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Raiskuma pagasta padomes loceklis,
                Raiskuma lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Raiskuma pagasta Jaunbrenguļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Austrālijas Latvietis” #624/1962.

KĀRKLIŅŠ Kārlis, ārsts.
                * 1902.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Viļakas slimnīcā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀRKLIŅŠ Kristaps Ernesta d., pulkvedis
                * 1890. IX 20. Remtes pag.; S. Elizabete dz. Merkulovs + 1944. III 14. Noriļskā.
                1911. VIII 15. Simbirskas 24. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1912. beidzis: Mācības komandu,
                1912. VIII 01. Viļņas kara skolas junkurs,
                1914. VIII 15. jaunākais portupejas junkurs,
                1914. X 01. beidzis: paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1914. VII 12.],,
                1914. X 12. Rezerves 170. kājnieku bataljona Rotas (III) komandieris,
                1916. V 24. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. V 29. Bataljona (II) komandieris,
                1917. VI 07. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 31. Maršrotas komandieris,
                1917. VIII 20./22. kaujas pie Rīgas,
                1917. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IX paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. XI 03. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 08. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādes Inspekcijas daļai,
                                adjutanta v.p.i.,
                1917. XII 05. pametis pulku,
                1918. VI 29. Butirskas 11. strēlnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1918. VII 15. Virsnieku rotas komandieris,
                1918. XI 20. Dutova Dienvidvakaru armijas štāba Inspekcijas daļā,
                1919. I 25. Orenburgas armijas štābā,
                1919. III 23. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1919. VI 01. Kolčaka Armijas štāba Inspekcijas daļas priekšnieka palīgs,
                1919. VII paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1918. XII 19.,
                1919. IX 09. Uralu kazaku armijā,
                1919. X 15. Orenburgas kazaku karaspēka nodaļā,
                1919. XI 02. Dienvidus armijas Inženeiru diviziona Sapieru rotā,
                1919. XI 29. Uralu kazaku armijas Sapieru bataljona Rotas (III) virsnieks,
                1920. II 05./1921. I 20. Sarkanas armijas gūstā,
                1921. V 28. Kurzemes artilērijas pulka virsleitnants,
                1923. III 31. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. IV 01.,
                1923. VI 29. pārdēvēts par artilērijas virsnieku,
                1925. XI 06. Kara skolas virsnieks,
                1925. XI 14. beidzis: Artilērijas virsnieku kursus,
                1929. IX 30. beidzis: Francijas kara akadēmiju,
                1929. X 04. Armijas štāba Operatrīvas daļas virsnieks,
                1931. I 19. Artilērijas inspektora štāba virsnieks,
                1931. I 19. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1931. I 19.,
                1932. IX 09. Kara akadēmisko kursu grupas vadītājs,
                1934. XI 07. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru #1584,
                1935. VIII 24. Atsevišķā artilērijas diviziona komandieris,
                1936. XI 17. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1936. XI 17.,
                1938. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru #1169,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsarggu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VI 08. Krassta artilērijas pulka komandieris,
                1939. IX 14. Artilērijas inspektora štāba priekšnieks,
                1940/1941. Teretoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Korpusa Artilērijas štāba priekšnieks,
                1941. VI 12. apcietināts.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-224.;
                                LVVA 5601-1-2834.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #162/1917., #243/1917.,
                                                #303/1917., #308/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1664.

KĀRKLIŅŠ Mārtiņš, priesteris.
                *1867. III 19. Kokneses pag.
                1889. VI 23. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1889/1922. skolotājs
                1892. IX 27. iesvētīts par Rīgas Katedrāles draudzes priesteris,
                1926. pensionēts kā skolotājs,
                1931. bij. Rūjienas draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-72.

KĀRKLIŅŠ Mārtiņš Jāņa d., skolotājs.
                * 1879. III 27. Kokneses pag.; M. Ilze, S. Alma dz. Miķelsons.
                1895/1899. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1899/1900. Kokneses pag. “Bilstiņu” skolas skolotājs,
                1900/1901. Lēdurgas pagasta “Inciema” pamatskolā,
                1901/1905. Skrīveru pagasta skolas pārzinis,
                1906/1907. Rīgas “Jesenes Lerhas” sieviešu proģimnāzijas skolotājs,
                1907/1909. Rīgas Pārdaugavas latviešu labdarības biedrības vakara skolā,
                1909. ieguvis apriņķa skolas skolotāja tiesības,
                1909/1910. Rīgas “G. Odiņa” tirdzniecības skolā,
                1910/1912. Bauskas tirdzniecības skolā,
                1912/1919. Rūjienas valsts tirdzniecības skolas inspektors,
                1919/1919. Rūjienas valsts vidusskolas pārzinis,
                1920/1921. Valmieras valsts vidusskolas skolotājs,
                1920. I 10. Rūjienas pilsētas Domes pirmais priekšsēdētājs,
                1921/1925. Tukuma valsts vidusskolas skolotājs,
                1925/1940. Tukuma valsts ģimnāzijas skolotājs.
                1929. ieguva vidusskolas skolotāja tiesības pie Izglītības ministrijās,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2662,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krustu IV šķiru #309,
                Centrālās savienības Konzums padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-119.;
                                “Baltijas skolotāju seminārs”, R. 1940.;
                                „Rīts” #102/1934.

KĀRKLIŅŠ Nikolajs, veterinārārsts.
                * 1894. XII 16. Ļaudonas pag. + 1991. VI 21. St. Pētersburgā, ASV
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. V 17. Madonas IX aizsargu pulka Esakdrona (I) veterinārārsts,
                Kraukļu rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-89.

KĀRKLIŅŠ Nikolajs, agronoms.
                * 1904. I 02. Skujenes pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1925/1926. Daugavpils kājnieku pulka seržants,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VI 17. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Aglonas pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1937. I 12. Aglonas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1937. IV 30. Rīteņbraucēju rotas vada komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas Lauksaimniecības Kameras Aglonas rajona agronoms,
                Aglonas pagasta tūristu aģents,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-105.

KĀRKLIŅŠ Nikolajs, būvinženieris.
                * 1909. X 27.
                1937. IX 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĀRKLIŅŠ Osvalds Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. I 03. Skrīveru pag.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923/1924. Rīgas dzelzceļu mezgla komandantūras rakstvedis,
                1926. III 13. Rīgas V aizsargu pulka Skrīveru pagasta aizsargu nodaļas
                                priekšnieks,
                1929. VIII 17. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. III 18. beidzis Ugunsdzēsēju kursus,
                1935. IV 16. Skrīveru pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                1939. XI 09. apbalvots ar Viestura ordeņa Goda zīmi II pakāpēs #862,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-155.;
                                „Latvijas karavīrs” 390/1935.;
                                „Ugunsdzēsējs” #4/1933.;
                                „Valdības Vēstnesis” #262/1939.

KĀRKLIŅŠ Pēteris, amatnieks.
                * 1875. I 06. Vainižu pag.
                Galdnieka amata meistars.
                1890. amatā,
                1894. ieguva zeļļa tiesības,
                1920. ieguva meistara tiesības pie Limbažu II amatniecības savienībās.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 124.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-328.

KĀRKLIŅŠ Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. XII 02. Jaunburtnieku pag. + 1988. VIII 16. Toronto, Kanādā
                1919/1920. Rīgas  kājnieku pulka karavīrs,
                1921/1922. Valkas kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. X 05. Valmieras VIII aizsargu pulka Jaunburtnieku pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi # 1253,
                1940. V 09. apbalvots ar Polijas sudraba Nopelnu Krustu,
                Jaunburtnieku pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Jaunburtnieku savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas
                               komisijas loceklis,
                Burtnieku draudzes padomes loceklis,
                Jaunburtnieku pagasta Naubodu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 15640-1-523-360.

KĀRKLIŅŠ Rūdolfs, ierēdnis.
                * 1885. VIII 24. Jelgavā
                1922. V 10. Valsts zemes bankas vecākais grāmatvedis,
                1923. IV 13. bankas pilnvarotājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 104.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-276.

KĀRKLIŅŠ Vasilijs, zvērinātais advokāts.
                * 1891. VI 09. Salacgrīvā.
                1940/1941. Lāčplēša 20 a.
                Avots:       LVVA 2942-1-7858.

KĀRKLIŅŠ Vilhelms Jūlius Jēkaba d., pulkvedis.
                * 1878. VIII 04. Suntažu pag.; S. Antonina dz. Docko
                                + 1942. IX Krasnojarskā.
                1899. IX 27. Jurjevas 98. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1900. Viļņas junkuru skolas junkurs,
                1902. VIII 01. beidzis: paaugstināts podpraporščiks pakāpē
                1902. VIII 01. Livlandes 97. kājnieku pulka instruktors,
                1902. XI 21. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1902. IX 01.,
                1902. XI 21. Kauņas 3. cietokšņa kājnieku pulka virsnieks,
                1906. IX 20. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1906. IX 01.,
                1910. IX 01. Donas 3. kājnieku pulka virsnieks,
                1910. IX 20. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1910. IX 20.,
                1913. V 08. beidzis: Nikolaja kara akadēmiju ar I šķiru,
                1913. V 18. piekomandēts: Ģenerālštābām Viļņas kara apgabala štābā,
                1913. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1914. III 31. piekomandēts: Orenburgas 105. kājnieku pulkam,
                1914. VII 20. Kājnieku 76. divīzijas štāba vecākais adjutants,
                1915. II 02. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1910. IX 20.,
                1915. apabalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1916. III 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1916. IX 04. Armijas 37. korpusa štāba virsnieks,
                1916. XII 06. paaugstināts podpolkovniks pakāpē izd. 1916. VIII 15.,
                1917. VI 25./ X 14. Latviešu strēlnieku I brigādes štāba priekšnieks,
                1917. XI 07. Kājnieku 60. divīzijas štāba priekšnieks,
                1918. IV 08. atvaļināts,
                1920. XII 30. Armijas Virspavēlnieka štāba vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. XII 30. apstiprināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1916. VIII 15.,
                1921. I 01. Armijas Virspavēlnieka štāba Operatīvas daļas priekšnieks,
                1921. III 21. apstiprināts pulkvedis pakāpē izd. 1918. II 15.,
                1921. III 31. Rēzeknes kājnieku pulka komandieris,
                1921. VII 21. Jātnieku pulka komandieris,
                1923. V 12. Vecāko virsnieku kursu priekšnieks,
                1924. IX 05. Armijas komandiera štāba Apmācības daļas priekšnieks,
                1925. II 28. Rīgas kājnieku pulka priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #290,
                1929. XII 17. Armijas štāba Apmācības priekšnieka v.p.i.,
                1930. V 16.apbalvots: Zviedrijas Šķēpa komandiera ordeņa II šķiru,
                1930. X 31. Kara skolas priekšnieks,
                1935. X 12. atvaļināts,
                1935/1941. lauksaimnieks Skaistas pagastā Pumpuros,
                1941. I 15. apcietināts Daugavpilī.
                Avots:      LVVA 3318-1-2034-1, 5601-1-2840.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēles #111/1917., #147/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Jātnieku pulka gaitas”. R., 1929.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Militarais Apskāts” #10/1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #408.

KĀRKLIŅŠ Vitolds, ierēdnis.
                *1903. VI 26.
                1924/1927. Rēzeknes vidusskolas skolotājs,
                1927/1929. Latvijas armijā,
                1929/1940. Valsts zemes bankas Rēzeknes nodaļas tieslietu un
                                zemes biroja lietu pārzinis.
                1930/1940. Rēzeknes aizsargu pulka štāba rotas komandieris,
                1941. Talsu apriņķa partizāņu nodaļā,
                1941/1945. Ventspils apriņķa vecākais.
                Avots:       „Ventas Balss” # 17/1941.

KĀRKLIŅŠ Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. III 28. Garozas pag.
                1924/1925. Valmieras kājnieku pulka rakstvedis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 16. Jelgavas XVI aizsargu pulka Salgales pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Salgales pagasta valdes un padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-152.

KĀRKLUVALKS Kārlis, praporščiks.
                * 1894. V 27. + 1916. XII 23.
                1916. Viļņas kara skolas junkurs,
                1916. IX 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 13. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 04. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. X 31. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23. kritis pie Mangaļiem,
                1916. XII 28. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                1917. III 04. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti.
                Avots:      Ziemeļfrontes pavēle #145./1917.;
                                XII armijas pavēle #806/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #264/1916., #277/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #334/1916.,
                                                #341/1916., #367/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēle #3/1917.;
                                „Latviešu strēlnieks” #7/1928., #16/1937.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 1941, 2058.

KĀRLIŅŠ Jānis, ierēdnis.
                * 1890. VI 13. Durbes pag.; S. Ilze dz. Detlaus.
                1907. beidzis Durbes proģimnāziju,
                1921. II 11. Latvijas dzelzceļā – konduktors,
                1923. IV 07. Liepājas muitnīcas jaunākais uzraugs,
                1925. VI 04. vecākais uzraugs,
                1925. X 15. jaunākais kancelejas ierēdnis,
                1926. VIII 11. reģistrators,
                1927. IV 06. atvaļināts,
                1927. V 11. Skaistkalnes muitas vecākais uzraugs,
                1927. X 12. Liepājas muitas vecākais kancelejas ierēdnis,
                1929. VII 03. aprēķinātāja palīgs,
                1935. XI 26. darbvedis,
                1937. VIII 07. kasieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 44.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-183.

KAROLS Jānis, ārsts.
                * 1904.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Raganā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAROLS Marija dz. Priedkalns, ārste.
                * 1902.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Raganā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KARLS Oto, diriģents.
                *1886. I 18. Rīgā + 1944. V 04. Liepājā
                1907. beidzis Pēterburgas konservatoriju,
                1909. Rostova pie Donas simfoniskā orķestra diriģents,
                1910/1913. Omskas ķeizariskās mūzikas skolas direktors,
                1913/1916. Maskavā un Kazaņā,
                1916/1918. Omskas latviešu begļu organizācijā,
                1918/1921. Odesas pilsētas opertes orķestra diriģents,
                1921. Rīgā,
                1928/1934. Latvijas Nacionālās operas diriģents,
                1934/1944. Liepājas operas orķestra diriģents.
                Avots:       „Kurzemes Vārds“ # 104/1944.

KARLSBERGS Fricis, farmaceits leitnants.
                * 1898. VI 06. Talsos + 1974. VIII 07. Norčēpingā, Zviedrijā
                1920/1921. Ventspils kājnieku pulka Ambulances aptiekas pārzinis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VII 11. Talsu I aizsargu pulka Bataljona (III) farmaceits,
                Lubezeres pagasta padomes loceklis,
                Rojas draudzes valdes loceklis,
                Lubejas pagasta Rojas aprtiekas īpašnieks,
                Zviedrijas saemas loceklis,
                Korporācijas Selonija filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-73.;
                                „Farmaceitu žurnāls” #6/1944.;
                                „Latvija” #30/1974.

KARLSBERGS Florians Lauris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. XII 19. Mālpils pag. [vēlāk Jaunzems]; S. Anna dz. Šulcs
                1923/1924. Jelgavas kājnieku pulka seržants,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VI 05. Rīgas V aizsargu pulka Mālpis pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1932. XI 18. Apbalvots ar aizsargu, organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 06. Mainījis uzvārdu Jaunzems,
                1942. bijis Mālpils pagasta vēcākais,
                Mālpils pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Brīvības pieminekļa Mālpils pagasta nodaļas valdes loceklis,
                Mālpils pagasta Bukas Jaunzemju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-166.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” # 345/1929.;
                                „Valdības Vēstnesis” # 101/1940.

KARLSONS Georgs Kārlis Kārļa d., pulkvedis.
                * 1874. X 07. Tirzas pag.; S. Marija dz. Štakelbergs + 1945. XII 01. Bērlinē.
                Beidzis: Rīgas reālskolu,
                1893. XII 15. Starorusas 113. kājnieku pulka karavīrs,
                1894. VIII 10. jaunākais apakšvirsnieks,
                1894. VIII 16. Kijevas junkuru skolas junkurs,
                1896. VIII 12. beidzis: paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1895. VIII 11.,
                1896. X 28. Liepājas cietokšņa artilērijas Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1898. X 28. beidzis: Aviācijas kursus ar I šķiru,
                1900. VIII 28. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1903. IX 08. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1903. XII 03. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1905. VIII 13. beidzis: Nikolaja kara akadēmijas II klasu kursu ar I šķiru,
                1906. V 03. beidzis; Nikolaja kara akadēmijas papildu kursus,
                1906. V 03. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1906. V 03. apbalvots: Lielkņaza Mihaila Nikajeviča 50. gadu jubilejas nozīmi,
                1906. V 15. ieskaitīts Ģenerālštābā pie Viļņa kara apgabalā,
                1906. X 30. Izborskas 177. kājnieku pulka Rotas (X) komandieris, cenza iegušanai,
                1909. I 21. Amurdarjas apgabala priekšnieka kancelejas vecākais adjutants,
                1909. II 06. Kājnieku II divīzijas vecākais adjutants,
                1909. IX 17. Kijevas kara apgabala štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1910. XII 06. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                1912. IX 15. Čugujevas kara skolas Mācību pārzinis,
                1913. III 25. apbalvots: Romanovu cilts 300. gadu jubilejas medaļu,
                1913. XI 12. Viļņas kara skolas Mācību pārzinis,
                1913. XII 06. apaaugstināts podpolkovniks pakāpē izd. 1913. XII 06.,
                1913. XII 06. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru,
                1914. VII 20. Dvinskas kara apgabala vecākā adjutanta v.p.i.,
                1915. II 07. Kājnieku 56. divīzijas štāba priekšnieka v.p.i.,
                1915. IV 24. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru,
                1915. IV 26. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru,
                1915. VI 15. paaugstināts polkovniks pakāpē izd. 1915. VI 15.,
                1915. VII 13. Viļņas kara skolas Mācību pārzinis,
                1916. VIII 13. Kājnieku 41. divīzijas štāba priekšnieka v.p.i.,
                1916. X 30. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka komandieris,
                1916. XII 23./25. kaujas pie Mangaļiem,
                1916. XII 27./1917. I 01. kaujas,
                1916. XII 31. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa III šķiru ar šķēpeim,
                1917. I 12./20.01. kaujas,
                1917. II 13. apbalvots: Sv. Jura ordeņa zobeni,
                1917. III 17./III 26. Latviešu strēlnieku I brigādes komandiera v.p.i.,
                1917. IV 13. apb. ar šķēpeim pie Sv. Annas ord. II šķ.,
                1917. IV 28. atskaitīts no pulka komandiera amata,
                1917. IV 28. pārskaitīts Daugavpils kara apgabala rezervē,
                1918. IV/ XII  Sarkanarmijas Galvenā štāba statistiskas daļas priekšnieks,
                1919. XII/1920. VIII Latvijas pārstāvniecības Berlīnē sekretārs,
                1920. II Galvenā štāba rezervē,
                1921. I Virsnieku kursu Kājnieku nodaļas priekšnieks,
                1921. VII 29. Galvenā štāba Organizacijas mobilizācijas nodaļas priekšnieks,
                1926. IV 30. Virsnieku akadēmisko kursu Grupas vadītājs,
                1931. I 02. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #600,
                1932. XII 01. atvaļināts,
                Dzīvojis Berlīnē.
                Avots:      KVKVA 400-2-27492-483.;
                                LVVA 3318-1-2032-18, 5601-1-2848.;
                                XII armijas pavēles #160/1917., #296/1917., #383/1917., #460/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #93/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles  67/19167., #84/1917.,
                                                #89/1917., #134/1917.;
                                „Taisnības kalendārs”, R., 1935.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1735.

KARLSONS Žanis, ārsts.
                * 1897. I 25. Rīgā + 1969. XI 14. Malmē
                1925. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1925/1928. Ginteru psihiatriskās slimnīcas ārsts,
                1928/1935. Rīgas pilsētas I slimnīcas nervu nodaļas ārsts,
                1935/1940. Rīgas slimo kases ārsts,
                1940. VII 22. Ķemeru sēravotu direktors,
                1941/1944. Rīgas pilsētas apvienotas poliklīnikas ārsts,
                1941. dzīvo Tērbatas 2-3,
                1944. Zviedrijā.
                Studentu biedrības „Klints” dibinātājs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-111.

KARMAZO Vincents, būvinženieris.
                * 1906. IX 04. Rīgā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KARNUPS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1868. Viļķenes pag.
                1924. Sv. Katrīnas draudzes priekšnieks,
                1933. Sv. Katrīnas krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3974,
                Viļķenes pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Viļķenes piensaimnieku sabiedrības biedrs,
                Viļķenes savstarpējās apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Viļķenes lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Viļķenes lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Viļēnes pagasta Upītes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-15.

KAROLS Jānis, ārsts.
                * 1904. V 27. Lazdonas pag.; S. Marija, ārste. + 1992. I 29. Toronto, Kanādā
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1932. Nītaures rajona ārsts,
                1932/1944. Krimuldas rajona ārsts Raganā,
                1944. Vācijā,
                1952. pirmais licenzētais latviešu ārsts Toronto,
                Korporācijas Beveronija filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-119.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAROLS Marija dz. Priedkalns, ārste.
                * 1902. VII 25. Vitebskā; V. Jānis, ārsts + 1997. ASV
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1932. Nītaures rajona ārste,
                1932/1944. Krimuldas rajona ārste Raganā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-120.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KARPINIČS Miķelis, policijas kārtībnieks.
                * 1893. I 15. Rīgā + 1942. IX 09. Krievijā.
                1914. Rezerves 50. Bataljonā karavīrs
                1914/1915. Somijas 10. Strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,,
                1915/1918. Zemgales latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1915. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras medalu,
                1915. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krusta III un IV šķiru,
                1918. XII 10. Cēsu rotas instruktors,
                1919/1921. Ventspils kājnieku pulka seržants,
                1921. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 622,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 2334,
                1937. V 20. Madonas IX aizsargu pulka Litenes pagasta aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Litenes pagasta Austriņās,
                1942. IX 09. nošauts,
                Litenes pagasta vecākais policijas kārtībnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-89.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

KARPS Ansis, ārsts.
                * 1892. I 16. Skrundas pag.; S. Adāle dz. Pulciņš, operdziedātāja
                               + 1970. VI 24. Milvokos, ASV
                Beidzis Skrundas draudzes skolu,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1924/1927. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Psiholoģiskās
                               katedras asistents,
                1927/1944. Rūigas Sarkankalna slimnīcas nodaļas vadītājs,
                1938. Tērbatas 59/61.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-121.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KARPS Jēkabs, bīskaps
                * 1865. VIII 19. Cesvaines pag.
                1887. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1887. VIII 12. Grīvas pareizticīgo draudzes psalmotājs,
                1890. I 24. Kokneses draudzes psalmotājs,
                1892. XII 27. iesvētīts par priesteri Kokneses draudzē,
                1908. Saikavas draudzes priesteris,
                1909/1916. Kārzdabas iecirkņa prāvests,
                1910/1913. Madonas sieviešu ģimnāzijas skolotājs,
                1913. III 15. Jēkabpils Sv. Gara draudzes priesteris,
                1916. I 09. Kara sanitāra vilciena # 82. priesteris,
                1917. V 23.Kara mācītājs 15. Smagās artilērijas divīzijā pie 5 armijās,
                1917. XI 10. Apbalvots ar Sv. Annas III šķiras ordeni,
                1920. I 01. Kokneses draudzes priesteris,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 238,
                1927. bij. Kokneses pagasta III pamatskolas pārzinis,
                1936. IX 27. iesvētīts par Jelgavas bīskapa kārtā,
                1936.XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 1032,
                1939. Jelgavas bīskaps Jēkabs.
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķīru.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-25., 1370-1-2678-68.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

KARSTETS Loves, ārsts.
                * 1885.
                1917. beidzis Harkovas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Liepājā, Lielā 24.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀRTIŅŠ Mārtiņš Mārtiņa d., Goda prāvests.
                * 1866. IV 29. Seces pag.; M. Eda, S. Agnese dz. Dreibants.
                                + 1968. VII 10. Jaunjelgavā
                1920/1923. Sakas lejas garīgais kopējs,
                1922. ieguvis mācītāja tiesības pie Ev. lut. baznīcas virsvaldēs,
                1923/1948. Engures un Mērsraga ev. lut. draudžu mācītājs.              
                1931. I 11. ordinēts,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XII 15. Talsu I aizsargu pulka mācītājs,
                1939. IV 20. Rotas (VIII) mācītājs,
                1968. Jaunjelgavas draudzes mācītājs,
                1968. VII 13. apbedīts Jēkabpils kapos.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-297, 1640-1-520-60.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942., R., 1969.

KARZONS ĶERE Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1906. X 14.
                1939. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KARZUBS Nikolajs, priesteris.
                *1916. IV 21.
                1939. bij. Kokorevas Debesbraukšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

KASAPCEVS Jevgeņijs, būvinženieris.
                * 1916. VII 30. Majoros.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KASARS Bernhards, mācītājs.
                * 1905. IX 22. + 1981.
                1938. VI 06. ordinēts par Sēlpils prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942/1944. Celminieku Pampāļu un Griezes ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 24/1938.

KASPARSONS Anna Emīlija dz. Freimanis atr. Ezītis, namīpašniece.
                *1868. IV 01. Pāles pag.; V. Kārlis, ārsts.
                1907/1940. Namīpašniece Tērbatas 4.
                Avots:       LVVA 1615-4-1745.

KASPARSONS Kārlis Mārtiņa d., Dr. med.
                * 1865. X 14. Siguldā; M. Anna, S. Anna dz. Freimanis. + 1962. I 23. Tīstedē, Danijā
                1902. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1902/1929. privātpekse Rīgā,
                1915/1918. Latviešu strēlnieku lazaretes vecākais ordinators,
                1918/1920. Latvijas Izglītibas ministrs,
                1918/1920. Tautas Padomes loceklis,
                1920/1932. žurnāla „Latvias ārstu Žurnāls” redaktors,
                1920/1922. Satversmes sapulces loceklis,
                1922/1925. Saiemas I loceklis,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 68,
                1928. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru # 133,
                1939/1941. žurnāla „Ārsts” redaktors,
                1941. dzīvo Elizabetes 59-1,
                Lāčplēša kara ordeņa domes loceklis,
                Latvijas Kultūras fonda domes loceklis,
                Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Rīgas pilsērtas domesloceklis,
                Upsalas Universitātes dr. h.c.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-123.;
                               „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latviešu Periodika”, R., 1988.;
                               „Latviešu Strēlnieks” 848 lpp.

KASPARSONS Mārtiņš Augusta d., pulkvedis.
                * 1894. X 14. Līgatnes pag.; S. Irma dz. Trupmans. + 1959. VII 08. Melburnā.
                1912. Beidzis: Cēsu pilsētas skolu,
                1914. XI Rezerves 28. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. Alekseja kara skolas junkurs,
                1915. VIII beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VIII Sibīrijas 18. strēlnieku rezerves bataljona virsnieks,
                1915. Kājnieku 126. pulka virsnieks,
                1916. VI rotas komandieris,
                1916. X paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. II Latviešu strēlnieku rezerves pulka Strādnieku (IV) rotas komandieris,
                1917. IV 08. Rotas (VI) komandieris,
                1917. IV paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. IX 14.,
                1917. VIII 02. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 02. piekomandēts: Jurjeva garnizona priekšnieka adjutants,
                1918. IV atvaļināts,
                1918. XI Latvijas Pagaidu bruņotajos spēku virsleitnants,
                1919. I Latvijas neātkārības rotas Vada (II) Nodaļas (I) komandieris,
                1919. II 18. Valmieras kājnieku pulka administratīvais adjutants,
                1919. XI 16. Rotas (III) komandieris,
                1920. III 10. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 04.,
                1921.  apabalvots; Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #404.,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. Instruktoru rotas komandieris,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. V 19. apbalvots: Igaunijas Brīvības Krusta II pakāpēs III šķiru,
                1925. VI 13. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1925. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1925. XI 18.,
                1926. III 09. apb alvots: Igaunijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #520,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. beidzis: Batljona komandieru kursus,
                1937. V 15. apbalvots: Aizzsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VIII 30. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #69 ar šķēpiem,
                1940. VII 30. Daugavpils kājnieku pulka komandieris,
                1940. VII 30. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1940. VII 30.,
                1941. II 08. atvaļināts,
                1941. VII Cēsu pilsētas latviešu pašaizsardzības priekšnieks,
                1944. XI Vācijā,
                1949. Austrālijā,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa zobeni,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Avots:      Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #110/1917., #234/1917.,
                                                #278/1917., #298/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka tapšana’, R., 1926.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Austrālijas Latvietis” #495/1959.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #409.

KATAĻIMOVS Nikolajs, ārsts.
                * 1885. II 17. pēterburgā
                1911. beidzis Maskavas Universitāti, sieviešu slimībās, ķirurģijā,
                1911/1912. Taurijas guberņā,
                1912/1917. Vecruskas dzelzceļa slimnīcas ārsts,
                1917/1919. Obuhova slimnīcas ķirurgs, Pētrogrādā,
`              1919/1940. Daugavpils pilsētas slimnīcas ārsts,
                1938. Daugavpilī, Raiņa 72,
                1941. vācu kara hospitāļa ķirurgs
                1941/1944. Preiļu slimnīcas pārzinis.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-129.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KATLAPS Anna, ārste.
                Sk. Ancāns Anna.

KATLAPS Bernhards, , sabiedrisks darbinieks.
                *1902. III 14. Džūkstes pag.        
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 218,
                Kalnciema aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Kalnciema pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Kalnciema pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-87.

KATLAPS Krišjānis, ārsts.
                * 1892.X 01. Smārdes pag. + 1964.
                1919. Beidzis Ķijevas Sv. Vladimira Universitātes Medicīnas fakultāti,
                1919/1922. pulka ārsts Kamenkas kara apgabala medicīnas pārvaldē,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1923/1931. Irlavas, Grenču rajona ārsts,
                1926. XI 20. apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta „Goda Krustu”,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1948. Latvijas Sarkanā Krusta Irlavas slimnīcas direktors,
                1933/1939. Tukuma aizsargu pulka II bataljona ārsts,
                1934. XI 18. apbalvots: Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“,
                1938. XI 18. apbalvots:Atzinības Krusta IV šķiru #218,
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka III bataljona ārsts,
                1939. IV 12. Irlavas rajona mazpulku ārsts,
                1942. Zemgales latviešu kopas Tukuma apriņķa sabiedrisko
                                organizāciju pārstāvis,
                1942/1948. Irlavas mākslas muzeja veidotājs un pārzinis,
                1948/1955. nometne Krievijā,
                Irlavas Grenču Struteles rajona ārsts,
                Irlavas kultūras biedrības „Stars” priekšnieks,
                Irlavas lopkopības pārraudzības biedrības „Pamats” valdes loceklis,
                Latvijas pretalkohola biedrības Irlavas nodaļas dibinātājs,
                Irlavas pagasta „Zariņu” māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525, 1690-4-1214-4.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Jaunā Balss’ #9/1931.;
                                „Valdības Vēstnesis” #268/1938.;
                                „Tukuma Ziņas” #22/1942., #37/1944.;
                                www.nekropole.lv

KATLĀPS Miķelis, lauksaimnieks.
                *1869. X 10. Tumes pag.; S. Lizabete.
                1900/1940. Tumes pagasta „Katlāpu” māju īpašnieks,
                1937/1938. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                1938/1940. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības goda tiesas loceklis,
                Tumes pagasta padomes loceklis,
                Tukuma apvienotas piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Tukuma I lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Tukuma 11. aizsargu pulka Tumes nodaļas aizsargs.
                Avots:       LVVA 1690-1-955., 981.

KAUCBERGS Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1902. X 19.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAUCE Rūdolfs Fricis Aleksandra d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. XII 20. Rīgā; M. Anna, S. Marija dz. Balodis
                                + 1942. VIII 18. Sevrallagā, Krievijā
                1905. beidzis Tehniskus kursus,
                1905/1909. Cēsu pilsētas pasta kantora telegrāfa uzraugs,
                1909/1912. Salacgrīvas pasta kantora priekšnieks,
                1912/1920. Cēsu pilsētas pasta kantora ierēdnis,
                1920 III 28. Telegrāfa telefona VI rajona priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2207,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1940. A/S „Gauja līdzīpašnieks”, Cēsīs,
                1933/1934. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs,
                1934. V 29./1939. XI 01. Cēsu pilsētas galva,
                1935. apbalvots ar Igaunijas Balta krusta III klasi,
                1936. V 01. Cēsu X aizsargu pulka Štāba bataljona saimniecības priekšnieks,
                1938/1939. Cēsu apriņķa skolu valdes pārvaldības pārstāvis,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru #78,
                1939/1941. Telegrāfa telefona VI rajona priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Paalasta ielā 20-4, Cēsīs,
                Cēsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Cēsu X aizsargu pulka sporta kluba priekšnieks,
                Cēsu viesīgas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Cēsu Vēstis” #48/1934., #268/1938., #331/1939.
                                „Pasta telegrāfa Dz;ive” #1/1938.;
                                „Valdības Vēstnesis” #65/1936., #268/1938.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #52/1942.;
                                www.nekropole.lv

KAUDZĪTS Kārlis Nikolajs Antona d., pulkvedis leitnants.
                * 1895. I 09./1894. XII 28. Taurenes pag.; S. Serafima dz. Saharovs
                                + 1937. III 07. Rīgā.
                Beidzzis: Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1915/1916. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. Alekseja kara skolas junkurs,
                1916. VI 16. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 02. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 06. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. IX 08. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VIII)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. X 31. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23. Rotas (VIII) komandiera v.p.i.,
                1916. XII 23. ievainots, evakuēts,
                1916. XII 23./31. kaujas,
                1917. I 12./20. kaujas,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 18. Ložmetēju komandas „Maksim” jaunākais virsnieks,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 09.,
                1917. VIII 06. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 09.,
                1917. VIII 19./21. kaujas pie Rīgās,
                1917. VIII 28./IX 20. Dzelzs rotas komandiera v. p. i.,
                1917. X 01. Kājnieku izlūku komandas jaunākais virsnieks,
                1917. X 21. piekomandēts: Kaukazas 6. mortiru divizionām,
                1918. VII Atsevišķās 1. smagās artilērijas baterijas Sibīrijas armijā virsnieks
                1918. Omskas artilērijas divizionā,
                1918/1919. Stepju 1. artilērijas divizionā,
                1919/1920. Sibīrijas 3. smagās artilērijas divizionā,
                1920. I 12. Latvijas 1. strēlnieku bataljona virsnieks,
                1920. X Instruktoru baterijas virsleitnants,
                1922. VI 28. Smagās artileērijas diviziona virsnieks,
                1923. XI 30. beidzis: Artilērijas virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. XI 17.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #601,
                1936. IX 24. Vidzemes artilērijas pulka diviziona komandieris,
                1936. IX 24. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. IX 24.,
                1937. IV 25. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:      KVKVA 3454-1-412-172.;
                                LVVA 5192-1-937-365.;
                                XII armijas pavēles #178/1917., #291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #186/1916., #190/1916.,
                                                #257/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #404/1916., #406/1916.,
                                                #67/1917., #90/1917., #128/1917., #264/1917., #316/1917.,
                                                #338/1917.;
                                „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1937.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latviešu strēlnieki” #16/1937.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #410.

KAUFMANIS Eduards Otto d., virsleitnants.
                * 1883. III 09. Bēnes pag.
                1904. IX 24. Staroruskas kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1905. IV jefreitors,
                1905. VIII beidzis: Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1905. XII vecākais apakšvirsnieks,
                1906. rezervē,
                1914. VII 19. Livlades 97. kājnieku pulka instruktors,
                1915. I 19. ievainots un kontuzēt, evakuēts,
                1915. IV apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu #318602,
                1915. VI Rezerves 195. kājnieku bataljona instruktors,
                1915. VI 16. Maskavas 4. praporščiku skolas junkurs,
                1915. X 14. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. X 20. Rezerves 15. kājnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. XI 26. Rezerves 20. kājnieku bataljona Maršrotas (136) jaunākais virsnieks,
                1916. I 13. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. I 18. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. X 15. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. VI 19.,
                1918. I 02. atvaļināts,
                1918. II 24./XI 30. vācu gūstā,
                1919. XII 20. Dobeles kājnieku pulka Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1920. V 20. atvaļināts.
                Avots:      LVVA 5601-1-2875.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #14/1916., #18/1916,
                                                #198/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #1/1916.

KAUFMANIS Leopolds Otto d., ārsts kapteinis.
                * 1885. IV 14. Bēnes pag. + 1949,. VI 19. Hanavā, Vācijā
                1906. X 01. Dzelzceļu II bataljona karavīrs,
                1909. XI 01. jefreitors,
                1909. XI 01. atvaļināts,
                1915. V 01. Maskavas Universitātes V kursa students, mobilizēts,
                1915. V 01. Tomaskas 150. Kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1916. III 08. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona zaurjad ārsts,
                1916. III 11. Bataljona vecākais ārsta v.i.,
                1916. XI 03. Bataljona jaunākais ārsts,
                1916. XII 23. ievainots palika ierindā,
                1916. XII 23.-29. kaujas,
                1917. II 26. – III 18. Pulka vecāka ārsts v.i.,
                1917. VIII 19-24. kaujas,
                1917. VIII – XI 01. Piekomandēts Latviešu strēlnieku II brigādei,
                1917. IX 09. Latviešu strēlnieku II brigādes pārsienama punkta ārsts,
                1917. IX 15. apbalvots ar Sv. Staņislava ord. II šķiru ar šķēpiem,
                1918. III 17. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1918/1919. ārsts Balvos,
                1919/1921. Latgales partizāņu pulka vecākais ārsts,
                1921/1923. Sēces pagasta ārsts,
                1923/1944. Pļaviņu slimnīcas ārsts,
                1925. VI 30. Rēzeknes kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1925. VI 30. apstiprināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1920. IV 07.,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 676,
                1932. XI 04. atvaļināts no kara dienesta,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-124. 5601-1-2877.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 73/1916.,
                                               # 74/1916., # 253/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # # 362/1916.,
                                               # 431/1916., # 44/1917., # 74/1917., # 105/1917.,
                                               # 332/1917.,  # 336/1917., # 368/1917.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latviešu strēlnieks” 784, 799, 1229 lpp.

KAUFMANIS Rahele, ārste.
                Sk. Gerbers Rahele.

KAUGARS Aleksandrs Pētera d., pulkvedis leitnants 
                * 1893. X 18. Rīgā + 1928. I 10. Rīgā. [Kaugers]
                Beidzis: Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1914. VII 01. Serpuhovas 120. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1914. IX 02. Rezerves 74. kājnieku ulka karavīrs,
                1914. IX 28. Viļņas kara skolas junkurs,
                1914. XII 24. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. II 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. II 06. Sibīrijas 24. strēlnieku bataljona Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1915. IV 11. Balohovska 313. kājnieku pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1915. VI 13. izlūku komandas priekšnieks,
                1915. VIII 13. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) komandieris,
                1915. IX 23. Bataljona adjutanta v.p.i., sakaru virsnieks,
                1915. IX 25. Bataljona adjutants un tieslietu darbvedis,
                1915. X 13. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. X 21/29. kaujas pie Slokas,
                1916. I 29. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1914. X 01.,
                1916. II 08. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. IX 07. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1915. XII 11.,
                1916. X 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. VI 11.,
                1917. I 05. Latviešu strēlnieku I brigādes sakaru priekšnieks,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem.
                1917. V 27. automobiļu 12. diviziona, Nodaļas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 15. beidzis: Automobiļu kursus,
                1917. XI 29. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1917. XII 19. vecākais virsnieks,
                1918. I 25. Armijas XII automobiļa diviziona vecākais virsnieks,
                1918. IV 05. atvaļināts,
                1919. Latviešu padomju I divīzijas Bruņoto auto nodaļ’,
                1919. V 19./22. arestā, kā kontrrevolucionārs,
                1919. VII 01. Bruņoto auto diviziona I un II nodaļas komandieris,
                1920. III 10. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1919. XI 10.
                1920. Armijas tehniskās pārvaldes virsnieks,
                1921. V 14. Auto diviziona virsnieks,
                1921. VII 29. +apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #513,
                1921. XII 19. Galvenā štāba virsnieku rezervē,
                1922.III 31.  atvaļināts,
                1923. VIII 15. Rēzeknes kājnieku pulka Minumetēju komandas priekšnieks,
                1924. V 10. atvaļināts,
                1928. I 15. apbedīts Rīgas Brāļu kapos.
                Avots:      LVVA 5601-1-2879.;
                                XII armijas pavēle #239/1916., #178/1917., #290/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #16/1915.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #95/1915., #364/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #308/1916.;
                                „Latvijas kritušie un miruš”, R., 1938.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #411.

KAUGARS Eduards, ārsts.
                * 1900. VI 03. Rīgā
                1940. V 25. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas ārsts,
                1941/1944. Daugavpils pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1944. Vācijā,
                1955. ASV.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-126.

KAUGARS Hermanis Pētera d., ārsts virsleitnants.
                * 1892. I 10. Rīgā + 1940. VI 14. Rīgā.
                1914. X 01. Rīgas pilsētas I slimnīcas II ķirurģiskas nodaļas ;arsts asisrents,
                1915. V 24. Rietumu armijas Sarkanā Krusta 49. pārsienamas daļas
                                jaunākais ārsts,
                1916. II 03. Latviešu strēlnieku apvienotas lazaretes jaunākais ordinātors.
                1917. VIII 15. atvaļināts,
                1917. VIII 22. vācu gūstā,
                1917. IX 10. Rīgas pilsētas inspekcijas hospitāļa ārsts asistents,
                1917. X 20. Vācu Kurzemes nodaļas inspekcijas ārsts asistents Krievu
                                gūstekņu lazaretē,
                1918. X 15. atvaļināts,
                1918. XI 22. Petrogrādes II divīzijas Kājnieku 6. pulka vecākais ārsts,
                1918. XII 18. Latviešu strēlnieku I divīzijas hospitāļa jaunākais ordinators,
                1919. III 02. Latviešu strēlnieku 17. pulka jaunākais ārsts,
                1919. IV 02. Latviešu strēlnieku 2. pulka jaunākais ārsts,
                1919. V 06. atvaļināts,
                1919. V 26. Atsevišķā 3. latviešu bataljona vecākais ārsts,
                1919. VIII 13. Bruņotā I diviziona ārsts,
                1921. VI 20. apstiprināts: ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1917. V 12.
                1921. beidzis: Latvijas Augstskolu,
                1920. III 31. Bruņoto vilcienu diviziona vecākais ārsts,
                1921. VII 29. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1940. Tērbatas 84-4.
                Avots:      LVVA 3318-2-66-272., 5601-1-2880.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6056.

KAUKE DAUGE Kārlis Paula d., pulkvedis leitnants.
                * 1896. IX 16/28. Majoros [no 1938. VII 11. Dauge]; S. Anna dz. Šķēre
                                + 1976. XII 25. Slokā.
                Beidzis Mironaova komercskolu Rīgā,
                1915. III 26. Atsevišķā 12. sapieru bataljona brīvprātīgais,
                1915. VIII 01. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1915. IX 15. beidzis: Mācības komandu,
                1915. X apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. XII 01. Telavas praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 16. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 20. Kājnieku 222. pulka Sapieru komandas jaunākais virsnieks,
                1916. V 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 05. piekomandēts: Mācības komandai jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 31./1917. II 01. piekomandēts: Mācības komandai jaunākais virsnieks,
                1917. X 08. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 19.,
                1917. XII 11. piekomandēts pulka štābām,
                1918. III 09. atvaļināts,
                1918. XII Latgales zemessargu rotas virsnieks,
                1919. I 04. arestēts Rīgā no lieliniekiem,
                1919. I 09. Latviešu strēlnieku 4. padomju pulka Rotas komandiera palīgs,
                1919. III 10. Sapieru komandas priekšnieks,
                1919. V 26. pārgājis pie Igauniem,
                1919. V 28. Ziemeļlatvijas brigādes Sapieru rotas komandieris,
                1919. VI 02. Rīgas kājnieku pulka virsleitnants,
                1919. VI 26. Ziemeļlatvijas brigādes pārvaldē,
                1920. Vidzemes inženieru rotas virsnieks,
                1920. III 09. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 11.,
                1921. Sapieru bataljonā,
                1921. Armijas auto motociklistu parka virsnieks,
                1921. VI 14. atvaļināts,
                1922. III 10. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. X 21. bataljona (II) komandieris,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #30,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1930. VI 01. Bataljona (II) komandieris,
                1937. VII 01. Valmieraas kājnieku pulka saimniecības priekšnieks,
                1937. VIII 01. paaugstinātas pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 01.,
                1938. V 23. atļauts saukties Dauge,
                1939. II 02. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #36,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940/1941. Teretoriālā XXIV strēlnieku korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 186. pulku, pulka komandiera
                                palīgs apgādes jautājumos, pārdēvēts par Intendantu I ranga,
                1941. apcietināts.
                Avots:      LVVA 5601-1-2884.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #137/1916., #158/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #34/1917.,
                                                #321/1917., #371/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1556, #1719.

KAULIŅŠ Alberts, būvinženieris.
                * 1904. XII 16. Jaunlaicenes pag.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAULIŅŠ Anna dz. Deksnis, ārste.
                * 1919. III 04. Rēzeknē
                1943. II 15. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1943. dzīvo Tērbatas 4-18.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-127.

KAULIŅŠ Arvīds Rūdolfs, mācītājs.
                * 1904. I 29.
                1934. VI 10. ordinēts,
                1935. Latgales iecirkņa prāvesta rīcībā, mācītājs.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

KAULIŅŠ Jānis, Dr. phil. h. c., profesors.
                *1863. XI 26. Sausnējas pag.
                Beidzis Vietalvas draudzes skolu,
                1884. beidzis Cimzes skolotāju semināru,
                1888/1891. beidzis Tērbatas Universitātīti, filoloģijas kandidāts,
                1896/1917. Pleskavas kadetu korpusa skolotājs,
                1917/1920. Kazaņā,
                1920. Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes docents,
                1921/1932. Kultūras fonda domē,
                1930. IX 13. ievēlēts par Dr. phil. h. c.,
                1931. X 30. ievēlēts par profesoru,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 713.
                Pleskavas latviešu biedrības bij. priekšsēdētājs,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Latviešu filologu biedrības goda biedrs.
                Avots:       „Students“ # 5/1938.;
                                „Universitas“ #17/1938.

KAULIŅŠ Jānis Miķeļa d., kapitāns.
                * 1889 VII 10. Rīgā. + 1942. IV 30. Krievijā.
                1910/1914. Rīgas Politehnikuma Tirdzniecības nodaļas students,
                1916. VI 03. Aleksandra II kara skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 01. Rezerves 109. kājnieku pulka jaunākais virsniekss,
                1917. III 30. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 07. piekomandēts Apsardzes komandai,
                1917. VII 03. Apsardzes komandas priekšnieks,
                1917. VII 14. skaitīt: [Kauliņš I],
                1917. XI 26. ievēlēts par apsardzes komandas priekšnieku,
                1917. X 17. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. XII 19. Rotas (XV) strēlnieks,
                1918. III 01. vācu gūstā,
                1919. I 03. Atsevišķā studentu rotas virsleitnants,
                1919. III 07. Priekuļu komandants un brīvprātīgo rotas komandieris,
                1920. V 11. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. VIII 01.,
                1919. VII 14. Armijas Virspavēlnieka štāba komendants,
                1919. XI 27. Robežsargu II rajona priekšnieks,
                1919. XI 05. Robežsargu III pulka komandieris,
                1920. V 28. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #897,
                1921. VII 16. atvaļināts,
                1922. beidzis Latvijas Augstskolas Tautsaimniecības fakultāti,
                1923apbalvots: Latvijas Brīvības kara piemiņas zīmi,
                1928. X 07. Saemas III deputāts, Latvijas jaunsaimnieku un
                                sīkgruntnieku partija,
                1929. Valsts bankas Jelgavas nodaļas priekšnieks,
                1930. VI 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1071,
                1931. X 03./ 1934. V 15. Saemas IV deputāts,
                1932. III 01./1933. III 23. Iekšlietu ministrs,
                1932. IV 29. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #679,
                1934. V 16./1935. VII 11. Zemkopības ministrs,
                1938. pensionēts,
                1941. VI 14. deportēts,
                Korporācijas Talavija filistrs,
                Jelgavas XVI aizsargu pulka Autorotas komandieris.
                Avots:      LVVA 5197-1-937-498, 5601-1-2889.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #101/1917., #109/1917.,
                                                #203/1917., #214/1917., #368/1917., #384/1917.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1689.

KAULIŅŠ Jūlijs Dāva d., rezerves leitnants.
                * 1896. IV 21./V 03. Rīgā. [Julius];
                Beidzis: Rīgas pilsētas reālskolu,
                Rīgas Politehnikuma students,
                1916. XII 01. Alekseja kara skolas junkurs,
                1917. II 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. III 04. jaunākais portupejas virsnieks,
                1917. III 29. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. IV 01.,
                1917. V 23. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 14. skaitīt: [Kauliņš II],
                1917. VIII 10. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie 48. kājnieku
                                rezerves brigādēs, Bumbumetēju nozarē,
                1917. XII 07. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. XII 01.
                1922. Ieskaitīts par rezerves leitnantu, [nav pieradīta podporučiks pakāpē],
                1938. bijis Rīgas VI iecirkņa Nodokļu inspektora palīgs,
                1938. VIII 01. Cēsu apriņā nodokļu inspektors.
                Avots:      LVVA 5601-1-2890.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #160/1917., #214/1917.,
                                                #247/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Kurzemes Vārds” #154/1938.

KAULIŅŠ Pēteris Pētera d., virsleitnants.
                * 1857. IX 17. Krimuldas pag. (+1931. X 05. Stendes pag.)
                1878. VII 28. Vjazemskas 115. kājnieku pulka karavīrs,
                1878. VIII 25. Rīgas kājnieku junkuru skolas junkurs,
                1879. XII 26. jaunākais apakšvirsnieks,
                1880. VII 19. beidzs: jaunākais portupējass junkurs,
                1880. VII 19. Vjazemskas 115. kājnieku pulka instruktors,
                1880. X 27. podpraporščiks,
                1881. IX 26. praporščiks,
                1884. IX 14. podporučiks izd. 1884. VIII 30.,
                1884. VIII 30. poručiks,
                1888. X 02. rezervē,
                1888. IX 01. Jelgavas Bauskas apriņķa priekšnieka jaunākais palīgs,
                1891. IX 30. Talsu Talsu apriņķa priekšnieka palīgs II iecirkņi,
                1898. galma padomnieks,
                1905. stādīts kolēģijas padomnieka pakāpē,
                1906. III 01. atvaļināts,
                1914. XI 04. Rezerves 2. kājnieku bataljona Rotas (XIX) komandieris,
                1914. XI 19. Orenburgas 105. kājnieku pulka Rotas (VI) komandieris,
                1915. II 22. Rezerves 69. kājnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. II 24. Rotas (VI) komandieris,
                1916. V 22. Rezerves 287. kājnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 30. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. X 13. Bataljona bazu mantas pārzinis,
                1916. X 31. Rezerves 288. kājnieku bataljona Rotas (II) komandieris,
                1916. XI 28. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 01. Rezerves 301. kājnieku pulka virsnieks,
                1917. V 18. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 01. Rezerves 174. kājnieku pulka virsnieks,
                1918. II 25. vācu gūstā,
                1919. VIII 01. Vidzemes divīzijas kara izmeklēšanas tiesneša v.p.i., virsleitnants,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi.
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru.
                Avots:      LVVA 5601-1-2891.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #156/1917., #237/1917.;
                                „Varavīksne” #16/1915.;
                                „Valdības Vēstnesis” #200/1938.

KAULIŅŠ Stefanija, ārste.
                * 1915. III 09. Kurcuma pag.
                1939. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Gulbenes slimnīcas ārste,
                1941/1944. Līksnas rajona ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-128.

KAURĀTS Kārlis, būvinženieris.
                * 1913. XII 15. Madlienas pag.
                1944. IX 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAURE Teodors, lauksaimnieks.
                *1876. VIII 18. Lietuvā.; S. Amālija.
                1924/1940. Tumes pagasta „Vilkāju” māju īpašnieks,
                1928.XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpēs goda zīmi # 229.
                1937/1939. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Elejas kooperatīvas spēkstacijas bij. valdes priekšsēdētājs,
                Tukuma patērētāju biedrības biedrs,
                Tukuma krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Vecmoku savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Latvijas dārzkopju biedrības biedrs,
                Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības dārzkopības instruktors.
                Avots:       LVVA 1690-1-955., 981.

KAUSE Leonhards, ārsts.
                * 1900.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Plkv. Brieža 7.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAUZE Artūrs Andreja d., praporščiks.
                *1869. XI 10. Rīgā (arī Kause); S. Matilde dz. Velcers.
                1890. Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1890/1894. beidzis Rīgas politehnikuma, tirdzniecības nodaļu,
                1894/1895. Krievijas armijā,
                1895/1896. Bankas Wolzonn &Co Rīgā, volontieris,
                1896/1902. Firmas Minuth W. Rīgā prokūrists,
                1902/1906. biroja vadītājs,
                1907/1915. A/G Starr & Co Rīgā direktors un direkcijas padomes loceklis,
                Korporācijas Rubonia filistrs,
                1915. Vlakas 430. kājnieku pulka virsnieks, praporščiks,
                1915. XII 10. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves bataljonam,
                                Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. I 06. Rotas (II) komandieris,
                1916. IV 08. izgāja uz Valkas 430. kājnieku pulku,
                1920/1936. A/G Starr & Co Rīgā prokūrists,
                1924/1940. Fabrikas Barbergs &Co prokūrists,
                1939. XI 29. repatriējas uz Vāciju,
                Vasarnīcas Turaidas ielā 17, Jūrmala īpašnieks,
                Korporācijas Rubonia filistrs,
                Avots:      Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #58/1915., #2/1916.,
                                                #52/1916., #58/1916., #95/1916., #101/1916.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.  ;
                                „Valdības Vēstnesis” #87/1936., #272/1939. , #6/1940.

KAZAINIS Lidija dz. Ērglis, ārste.
                * 1910. XII 05. Rīgā + 2004. I 25. Stetenainalendā, ASV
                1943. II 16. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1943/1945. Krimuldas sanatorijas ārste,
                Vēlāk ASV.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-130.

KAZAKS Arnolds, būvinženieris.
                * 1910. III 21.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAZAKS Elvīra dz. Treimanis, ārste.
                * 1901.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Aizsargu 63.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAZAKS Jānis, būvinženieris.
                * 1910. IX 05. Rīgā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAZAKS Žanis, amatnieks.
                * 1882. IX 17. Jelgavas apr.
                Kalēja amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības kalēju sekcijas vecāka vietnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 207.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-494.

KAZĒKS Osvalds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. XII 31. Skujenes pag. + 1986. VII 21. Milvokos, ASV
                1925/1926. Vidzemes artilērijas pulka kaprālis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XII 22. Rīgas V aizsargu pulka Inčukalna pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1936/1944. Inčukalna pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa Goda zīmi I pakāpe #116,
                1939. II m20. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Dārzniecības īpašnieks slokā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-163, 3691-1-669-31.;
                                „Izglītības Ministrijas mēnešraksts” #11/1936.

KAZEROVSKIS Kārlis, farmācijas kandidāts.
                * 1910. XI 02. Kūduma pag.
                1937. V 22. beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KAZEROVSKIS Mārtiņš, ārsts.
                * 1892.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Tilta 12.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAZIS KAŽE Jānis Vilhelms Jāņa d., inženieris ķīmiķis.
                * 1897. IV 12. Mazsalacā; M. Marija, S. Zelma dz. Skogers, ārste.
                               + 1962. IV 16. Sidnejā, Austrālijā
                1929. Beidzis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti,
                1918. XII 09. Cēsu rotas karavīrs,
                1919. paaugstināts leitnants pakāpē,
                1919. Nītaures iecirkņa komandants,
                1919. Rēzeknes kājnieku pulka vada komandieris,
                1920. II 24. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1920. VI 12. atvaļināts,
                1921. VI 21. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III āķiru # 645,
                1932. Krustpils cukurfabrikas direktors,
                1944. Vācijā,
                Jelgavas cukurfabrikas direktors,
                Latvijas cukurrūpniercības krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Namīpašnieks Cēsīs, Poruka # 30.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-139.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

KAZIS Zelma dz. Skogers, ārste.
                * 1896.; V. Jānis, inženieris.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Jelgavas Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAZLASS Jāzeps Franča d., prāvests.
                * 1887. III 15. Lietuvā; M. Marcijana + 1965. IX 16.
                Beidzis Viļņas ģimnāziju,
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                1913. ordinēts,
                1918/1920. Rudžatu draudzes prāvests,
                1920/1928. Bērzgales draudzes prāvests,
                1928/1944. Bukmuižas draudzes prāvests,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VI 30. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VI) mācītājs,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiru #375,
                1944/1946. Višķu draudzes prāvests,
                Apbedīts Lietuvā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-407.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Līvānu bibliotēka”;
                                „Latgales dati”.

KAZMERS Elga dz. Bīskaps Dāvida m., ārsts.
                * 1912. XII 13. Jelgavā; T. ārsts, V. Nikolajs, ārsts.
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcas ārste,
                1941/1944. Mārkalnes rajona ārste un Jelgavas zīdaiņu nama ārste,
                1945. Danijā,
                1950. ASV.
                Avots:       LVVA P-1023-2-12-131.

KAZMERS Nikolajs, ārsts.
                * 1914. VI 16. Svētciema pag.p; S. Elga dz. Bīskaps, ārste.
                               + 1973. X 05. Grandrapīdā, ASV
                1940. beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Jelgavas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1941/1943. Jelgavas I pilsētas slimnīcas ārsts,
                1943/1945. Leģiona kara ārsts,
                1950. ASV,
                Korporācijas Ventonia filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-132.;

KAZMERS Vladimirs, ārsts.
                * 1910. IX 01. Svētciema pag.
                1935/1939. Valdemārpils Ārlavas veselības kopšanas punkta ārsts,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Latvijas armijā,
                1940/1945. Kabiles rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-104.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAZRIČS Janīna, ārste.
                Sk. Pinkāns Janīna.

KAŽDANS Feiga dz. Širjaks, ārste.
                * 1884.
                1911. beigusi Kazaņas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Audēju 1.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAŽE Žanis, ārsts.
                * 1906.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Jelgavas slimnīcā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAŽOCIŅŠ Jānis Alberts Jāņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1894. V 12. Aizkraukles pag.; S. Hilda dz. Birzgalis + 1942. VIII 03. Krievijā.
                1912. Beidzis: Jēkabmiesta pilsētas skolu,
                1913. beidzis: Krapivinas mežkopības skolu,
                1913/1915. Jaunjelgavas mežniecībā,
                1915. VIII 25. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona brīvprātīgais,
                1916. I 29. Kijevas 2. praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1816, V 20. Rezerves 105. kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 02. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 31. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 25. kaujas,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 19. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23./27. kaujas,
                1917. I 10./17. kaujas,
                1917. II 07. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves pulkām,
                                Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. III 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XII 31.,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII 03. Rotas (IV) komandieris,
                1917. IX 16. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. IV 30.,
                1917. IX 02. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādes štābam,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1918. X 22. Ziemeļarmijas Pleskavas 1. strēlnieku pulka Rotas (III)
                                vecākais virsnieks,
                1918. XI 05. Talabskas partizāņu nodaļas Rotas (II) vecākais virsnieks,
                                Veršnesalas komandants,
                1919. I 29. Pirisarkas salas komandants,
                1919. I 30. Rotas (II) komandieris,
                1919. III 15. Valmieras kājnieku pulka virsleitnants,
                1919. IV 04. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1919. IV 21. Bataljona (II) komandieris,
                1919. X paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. IV 04. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1919. I 14.,
                1920. X 06. apbalvots: Lāčplēša kara oedeņa III šķiru #276,
                1922. V 06. Aizputes kājnieku pulka bataljona komandieris
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. VII 31. beidzis: Vecākao virsnieku kursus,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadus jubilejas medaļu,
                1934. XI 07. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1573,
                1935. VII 05. atvaļināts,
                1935/1941. Zmkopis Būrtnieku pagasta Jauros,
                1941. VI 14. deportēts,
                1942. piespriests nāves sods,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpie,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķira krustu,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķira medaļu.
                Avots:      LVVA 5601-1-2915.;
                                KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                XII armijas pavēle #291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #42/1917., #235/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #278/1916., #400/1916.,
                                                #407/1916.,
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #46/1917., #103/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #413,

KAŽOKS Arnolds Jura d., lauksaimnieks.
                *1910. I 12. Lubānas pag.; M. Anna.
                1924/1940. Lubānas pagasta „Stūrgala” māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biiedrībā,
                Latvijas aerokluba Lubānas nodaļā.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-49.

KAŽOKS Kārlis Pētera d., pulkvedis leitnants.
                * 1879. VIII 25. Rozēnu pag.; S. Emma dz. Lidemanis. + 1954. VII 14. Grendālā, ASV.
                1900. XI 13. Šliseburgas 15. kājnieku pulka brīvprštīgais,
                1902. IV 10. beidzis: Mācības komandu,
                1902. IV 21. jefreitors,
                1902. IX 04. beidzis: Sapieru darbus,
                1902. X 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1903. VI 26. apbalvots: Zīmi par šaušanu,
                1903. X 01. vecākais apakšvirsnieks,
                1903. X 27. feldfēbelis,
                1906. I 10. apbalvots: Šaušanas sudraba uzšuvi,
                1906. VII 14. apbalvots: Sudraba krūšu medali Staņislava ordeņa lentē,
                1906. XII 30. apbalvots: Sv. Annas ordeņa zīmi,
                1907. VI 30. ieguva tiesības uz podpraporščika pakāpi,
                1907. VII 05. apbalvots: Plato sudraba uzšuvi,
                1909. I 08. apbalvots: Šauro zelta uzšuvi,
                1909. VI 27. apbalvots: Gaiši bronzas medaļu Poltavas uzvaras 200. gadi,
                1909. XI 21. apbalvots: Sudraba medaļi „Par uzcitību” Sv. Annas ordeņa lentē,
                1909. XII 05. apbalvots: Šaušanas I šķiras zīmi,
                1911. II 09. apbalvots: Plato zelto uzšuvi,
                1912. VII 03. apbalvots: Sudraba medaļi „Par uzcitību”, Sv. Vladimira ordeņa lentē,
                1912. VIII 26. apbalvots: Gaiši bronzas medaļi 100. gadu 1812. gada karam,
                1913. II 21. apbalvots: Gaiši bronzas medaļi 300. gadu Romanova cilts,
                1915. III 04. paaugstināts par kaujas nopelniem praporščiks pakāpē,
                1915. III 04. apbalvots: Sv. Jura ordeņa medaļi #526,
                1916. VI 15. ieroču pārzinis,
                1916. VII 01. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VIII 30. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. VII 07.,
                1916. XI 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 21. A. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. X 07.,
                1916. XII 14. Rotas (III) komandiera v.p.i.,
                1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. Rotas (VII) komandieris,
                1916. XII 24. Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1917. II 05. Rotas (I) komandieris,
                1917. III 18. Bataljona (I) komandieris,
                1918. I 19. ievēlēts Bataljona (I) komandieris,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. VI 02. Latvijas Pagaidu valdības bruņoajos spēkos virsleitnants,
                1919. VI 24. Rūjienas etapa komandants,
                1920. VI Vidzemes divīzijas papildu bataljonā,
                1920. IV Instruktoru bataljona virsnieks,
                1920. VIII Robežsargu IV pulka virsnieks,
                1921. III paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1921. X 14. Robežsargu III pulka Saimniecības priekšnieks,
                1922. X 30. Ludzas kara apriņķa pārvaldes priekšnieka palīgs,
                1923. X 20. Sapieru bataljona virsnieks,
                1925. VIII 01. Jelgavas Bauskas kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
                1925. IX 23. beidzis: Virsnieku kursus,
                1927. XII 20. Valkas kara apriņķa pārvaldes priekšnieks,
                1929. XI 11. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1929. XI 11.,
                1930. III 10. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1004,
                1935. XII 01. atvaļināts,
                1935/1944. zemkopis Rozēnu pagasta Sauleskalnu mājas,
                1944. Vācijā,
                Apbedīts Grendāles luterāņu kapos.
                Avots:      LVVA 4970-1-46-49.; LVVA 5601-1-2913.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 19/1916., #358/1916.,
                                                #360/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #1/1916., #5/1916.,
                                                #39/1917., #78/1917., #82/1917.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latvija Amerikā” #59/1954.;
                                „Laiks” #59/1954.;
                                V. Eichenbauma rhīvs #414.

KAŽOKS Reinholds Kriša d., virsleitnants.
                * 1887. VI 10. Mazsalacas pag. + 1941. X 14. Usoļlagā.
                1903. beidzis: Mazsalacas draudzes skolu,
                1903/1908. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
                1908/111. Rūjienas pagasta skolas skolotājs,
                1911/1913. Jaunkārķu pagasta skolas skolotājs,
                1913. 1914. Pampaļu ministrijas skolas skolotājs,
                1914/1915. Ezeres Marijas skolas skolotājs,
                1916. III Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. X 01. Vladimira kara skolas junkurs,
                1917. I 25. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. II 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. II 01. Rezerves 243. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. II 19. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 21. Sakaru mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. V 15. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. X 12. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. X 01.,
                1917. XII 16. atvaļināts kā skolotajs,
                117/1919. zemkopis,
                1919. II 01. Latviešu 1. atsevišķā eskadrona brīvprātīgais,
                1919. III 01. Valmieras apriņķa komandantūras komandas jaunākais virsnieks,
                1919. III 24. Rūjienas pašaizsardzības rotas priekšnieks,
                1919. III 29. Komandanta komandas priekšnieks,
                1919. IV pārdēvēts par virsleitnantu,
                1919. V 28. Rūjienas miesta komandants,
                1919. VII 05. Vecgulbenes etapa komandants,
                1919. VIII 15. Armijas etapu bataljona Etapa 3. rotas komandieris,
                1920. VII 10. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (XI) virsnieks,
                1920. X 03. atvaļināts,
                1924. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1705,
                1920/1924. zemkopis,
                1924. Ogresgala pamatskolas skolotājs,
                1924/1931. Līvu pagasta pamatskolas skolotājs,
                1931/1932. Valtaiķu pagasta pamatskolas skolotājs,
                1932/1933. Bērzgales pamatskolas skolotājs,
                1933/1935. Rezerves skolotājs Jēkabpils apriņķī.
                1935./1940.  Rezerves skolotājs Valkas apriņķī,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:      LVVA 4254-1-30-114, 5601-1-2914.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #57/1917., #124/1917.,
                                                #151/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #415.

KAŽOKS Teodors Jēkaba d., poručiks, rakstnieks.
                * 1897. I 06. + 1973. IV 27. Liepājā
                1915. VIII 05. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. jefreitors,
                1916. IV 26. Saratovas praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 09. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsniekss,
                1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 03. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12/18. kaujas Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajonā,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. VIII 06. paaugstināts podporučiks pakāpē pak. izd. no 1917. V 03.,
                1917. VIII 21. kauja pie Šmizenu krogā,
                1917. IX 15. stādīts apbalvošanai: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar
                                šķēpiem un banti,
                1917. X 23. stādīts paaugstināšanai poručiks pakāpē izd. no 1917. IX 03.
                1917. XI 08. iRotas (V) komandiera v.p.i..
                1918. atvaļināts,
                1973. V 04. apbedīts Līvu kapos Liepājā.
                Rakstnieks un dzejnieks Liepājā.
                Avots:      KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5192-1-938-28.;
                                XII armijas pavēles #69/1917., #290/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #341/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #8/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka #4/1917., #78/1917.,
                                                #364/1917.;
                                „Komunists” #85/1973.

KAŽOTNIEKS Roberts Roberta d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 01. Džūkstes pag.; M. Emīlija, S. Marta dz. Bārs. + 1941. Krievijā
                1918/1941. Džukstes pagasta Kīšu māju īpašnieks,
                1923/1924. Galvenā štāba rotas karavīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. Džūkstes pagasta valdes un padomes loceklis,
                1931. III 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Džūkstes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934/1940. Džūkstes pagasta vecākais,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4001,
                1941. VI 14. Deportēts.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-691640-1-527-164.;
                               LVA 1987-1-17693.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KEGGI Jānis, ārsts.
                * 1906. X 31. Rīgā. + 1979. VIII 08. Middlebury, ASV
                Beidzis Cēsu valsts ģimnāziju,
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1934/1937. Latvijas Universitātes Propudentiski ķirurģiskās klīnikas asistents,
                1934/1937. Rīgas skolotāju institūta ārsts,
                1937/1944. Alūksnes un apkārtnes pašvaldību slimnīcas direktors,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 29. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (IX) ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-123-134.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KEIHELS Kārlis, ārsts.
                * 1876.
                1903. beidzis Novorossijskas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Ģertrūdes 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KELDERS Nikolajs, būvinženieris.
                * 1899. III 11.
                1932. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĒLERS Artūrs Heinrihs Heinriha d., pulkvedis leitnants.
                * 1894. XI 25. Džūkstes pag. [von Koehller]: S. Marta dz. Alksnis
                                + 1941. XI 21. Vjatkā.
                1914. Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1915. IX 28. Rezerves 177. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XII 27. Vladimira kara skolas junkurs,
                1916. V 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 10. Rezerves 100. kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 22. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 04. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 20. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 01.,
                1917. VIII 08. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 04.,
                1917. VIII 19./20. kaujas pie Olaines,
                1917. VIII 20./IX 02. kaujas pie M. Juglas,
                1917. XI 18. Daugavpils kara apgabala štāba rezervē,
                1918. I 28. demobilizēts.
                1919. III 29. Liepājas jaunformejamo spēku Bataljona Ložmetēju
                                rotas jaunākais virsnieks, virsleitnants,
                1919. V 18. Ložmetēju rotas komandieris,
                1919. VI 06. Atsevišķā IV bataljona Ložmetēju rotas komandieris,
                1919. VI 25. Atsevišķāis IV bataljons pārdēvēts par VI,
                1919. VIII 08. Daugavpils kājnieku pulka Bataljona )III) komandieris,
                1919. XII 30. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 03.,
                1920. XI 29. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #337,
                1921. III 03. Rotas (IV) komandieris,
                1921. IX 02. beidzis: Virsnieku kursus,
                1921. x 01. Instruktoru rotas komandieris,
                1921. XI 01. Bataljona (I) komandieris,
                1922. VII 09. Pulka saimniecības priekšnieks,
                1923. VIII 05. beidzis: vecāko virsnieku kursus,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. VI 03. Bataljona (II) komandieris,
                1924. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1924. XI 18.,
                1925. X 10. Bataljona (I) komandieris,
                1925. XI 01. Armijas komandiera štāba Operatīvas daļas Kara aģents Maskavā,
                1928. XI 12. Jelgavas kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļi,
                1929. VII 31. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1932. XI 07. Pulka saimniecības priekšnieks,
                1934. VIII 23. apbalvots: Igaunijas Ērgļa ordeņa III šķiru,
                1934. XI 07. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1569,
                1935. VI 25.Pulka štāba priekšnieks,
                1936. X 01. Pulka komandiera palīgs,
                1938. VII 30. beidzis: Pulku komandieru kursus,
                1939. VIII 01. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #66 ar šķēpiem,
                1940. III 01. beidzis: Karaspēku daļu audzināšanas pārraugu kursus,
                1940. IV 18. Pulka audzināšanas pārzinis,
                1940 IX 09. apcietināts,
                1940. XII 07. atvaļināts,
                1941. VI 14. izsūtīts uz Krieviju.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 5601-1-2922.;
                                XII armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #241/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #137/1917., #264/1917.,
                                                #391/1917., #404/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture’, Cēsīs, 1930.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1762.

KENCIS Ilma, ārste.
                Sk. Vāvers Ilma.

KERKOVIUS Rūdolfs, ārsts.
                * 1886.
                1913. beidzis Novorossijskas Universitāti, iekšķīgās, sieviešu,
                                sirds un plaušu slimībās,
                1938. Lubezeres pag., Talsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KESE Arvīds, ārsts.
                * 1889.
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Kalnciema 32 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĒSE Herberts, būvinženieris.
                * 1907. X 14. Rīgā.
                1933. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĒSE Osvalds, būvinženieris.
                * 1909. VI 22. Vecmuižas pag.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KESELS Dāvids Aleksanders Jāņa d., ārsts.
                * 1892. IX 14. Mangaļu pag. [Kessel]; S. Vilma dz. Treimanis.
                                + 1955. VII 27. Minneapolē, ASV
                1917. beidzis Ķijevas Universitāti,
                1917/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1917. IV 15. Latviešu strēlnieku II brigādes lazaretes, zurjad ārsts,
                1917. X 15. Tukuma latviešu strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1918. III 01./1919.II 27. vecāka ārsta v.p.i.,
                1919. II 27./VI 06. Rīgas I pilsētas slimnīcas Līpigo nodaļas asistents,
                1919. VI 06. Rīgas kara slimnīcas jaunākais ordinators,
                1919/1920. beidzis Latvijas Augstskolu, sieviešu slimībās,
                1920/1937. Limbāžu slimnīcas vadītājs,
                1937/1941. Preiļu slimnīcas vadītājs,
                1941/1944. ārsts Rīgā.
                1959.VIII 22. atklāts piemineklis Kristal Olake kapos Mineapolē.
                Korporācijas Ventonia filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-136.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks’ #63/1955.;
                                „Universitas” #3/1956.

KESNERS Nikolajs Kārļa d., virsleitnants.
                * 1895. X 23. Rīgā.
                Beidzis Rīgas Pētera I reālskolu,
                1915. III 18. Rezerves 69. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. VI 14. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1915. X 10. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XI 03. Rezerves 139. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1915. XI 24. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1915. XII 22./1916. II 28. Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1916. III 08./IV 19. beidzis Ložmetēju kursus pie Daugavgrīvas cietokšņa,
                1916.VI 15. ievainots pie Ķekavas, evakuēts,
                1916. X 02. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. IV 22.,
                1916. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. II 24./ X 29. Rīgas pilsētas komandantūras adjutants,
                1917. VI 22. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. X 20.,
                1917. X 13. Daugavpils kara apgabalā rezervī,
                1918. atvaļināts,
                1918. VI 06. Brīvprātīgo Armijas Partizāņu jātnieku pulka virsnieks,
                1919. III 07. Galvenās satiksmes virspavēlniecības adjutants,
                1920. III 12. ievainots mugurā,
                1920. III 25. Evakuēts no Novorosijskas uz Serbiju,
                1920. V 18. Latvijā,
                1920. VI 26. Iekšējas izlūkošanas nodaļas virsnieks,
                1920. IX 15. Rozenovas komendants,
                1920. XI 18. Višgorodas komandantūras jaunākais instruktors,
                1921. V 09. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi.
                Avots:      LVVA 5601-1-2940.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #167/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #18/1915.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #16/1915., #68/196.,
                                                #111/1916., #295/1916., #172/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #75/1917.,
                                                #230/1917., #288/1917.;
                                „Latviešu strēlnieks”, R., 1916.;
                                „Latviešu strēlnieks” lpp. 1348, 2898, 2903, 3053.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5938.

KEVEŠĀNS Kārlis Andreja d., poručiks.
                * 1886. IX 17. Skrīveru pag. + 1977. X 03. Rīgā.
                1907. X 15. Vladivostokas I cietokšņu artilērijas karavīrs,
                1908. XII 16. beidzis: Mācības komandu,
                1908. XII 24. jefreitors,
                1909. IV 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1910. IV 30. vecākais apakšvirsnieks,
                1910. XI 15. atvaļināts,
                1914. VIII 20. mobilizēts,
                1916. I 10. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1916. IV 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IV 25. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 06. Maršrotas (30) rotas komandieris,
                1916. VII 20. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VII)
                                jaunākais virsnieks,
                1916.VIII 15. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1916. X 10. Sapieru komandas priekšnieks,
                1916. X 21. Batljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23./31. kaujas,
                1917. I 12./20. kaujas,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XI 20.,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VII 31. A.F.P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. III 20.,
                1917. VIII 20. kaujas,
                1917. XII 07. skaitīts prombūtnē,
                1918. I 20. atvaļināts no Viļņas kara apgabala rezerves,
                1918. Pulkveža Brieža organizācijā,
                1921. V 09. Robežsargu 3. pulka virsnieks,
                1922. VII 22. Siguldas kājnieku pulka viersnieks,
                1924. IX 17. beidzis: Virtsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1900,
                1926. XI 02. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1927. VII 05. Armijas štāba komandantūras virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1924. VI 01.,
                1934. XII 08. Apgādes pārvaldes virsnieks,
                1937. X 15. Armijas štāba Operatīvas daļas virsnieks,
                1934. XI 07. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3394,
                1939. bijis: Pulkveža Brieža fonda valdes loceklis,
                1939. XII 04. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #585 ar šķēpiem,
                1940. II 29. Armijas štāba bataljona Pārtikas virsnieks,
                1940/1941. Teretoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 27, pārskaitīts: Atsevišķā Sapieru bataljonu,
                Fotogrāfs Rīgā, apbedīts Ziepnekalna kapos Rīgā.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 4254-1-30-126, 5601-1-2945.;
                                XII arm.ijas pavēles #129/1917., #291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #119/1916., #190/1916.,
                                                #201/1916., #221/1916., #249/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #67/1917.,
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #120/1917., #262/1917.,
                                                #358/1917., #403/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 689, 2565.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1757.

KĪLARTS Augusts, amatnieks.
                * 1884. IV 07.
                Miesnieka amata meistars,
                Ventspils amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 206.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-492.

KILEVICS Ilgvārs, ārsts.
                * 1920. III 25. Rīgā
                1944. III 31. Beidzis Universitāti Rīgā.
                Avots:       P-1023-2-12-116.

KILEVICS Viktorija, ārste.
                Sk. Manasse Viktorija.

KILIANS Filips Georgs, farmācijas kandidāts.
                * 1911. I 25. Krievijā.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KIMELS Rihards, ārsts.
                * 1864.
                1893. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Jelgavā, Māteru 16.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KIMERALS Antons Pētera d., virsleitnants.
                * 1881. IX 24. Skujenes pag.; M. Marija, S. Emīlija dz. Sikaters
                Beidzis Skujenes draudzes skolu,
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                Beidzis Ufas mērnieku skolu,
                Beidzis Mihaila artilērijas kara skolu,
                1919. VII 25. Vidzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1919/1920. Armijas virspavēlnieka štāba tieslietu nodaļas virsnieks,
                1922. IV 01.-1936.VIII 01. Valkas apriņķa lauku pašvaldību valdes
                                priekšsēdētājs, apriņķa vecākais,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 431,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1930. Valkas VII aizsargu pulka Sakaru komandas saimniecības priekšnieks,
                1929. IX 01. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1930. IX 01. iecelts par Valkas VII aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1933. Skolotāju slimo kases pilnvārnieks,
                1934/1936. Valkas pilsētas valdes loceklis,
                1936. bijis Latvijas aerokluba Valkas nodaļas valdes loceklis,
                1936. VIII 24. Jaunlatgales, Abrenes XIX aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1936. VIII 01.-1944. Jaunlatgales, Abrenes apriņķa lauku pašvaldību vecākais,
                1938. XI 18. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #77,
                1941. X 12. iecelts par Tautas Palīdzības Abrenes apriņķa priekšnieku,
                1944/1946. Vācijā Ventas nometnes komandants,
                Namīpašnieks Valkā, Domes # 5.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-349.;
                                „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Malienas Ziņas” # 580/1936.;
                                „Daugavas Vēstnesis” # 36/1941.;
                                „Pagasta Dzīve’ # 16/1938.;
                                „Jaunais Smiltenes Vēstnesis” # 39/1930.;
                                „Pēdējā Brīdi” # 183/1934.

KIMERALS Kārlis Pētera d., skolotājs.
                * 1885. XI 11. Skujenes pag.; M. Marija, S. Ella dz. Mednis.
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1904. ieguvis skolotāju tiesības pie Cēsu pilsētas skolās,
                1904/1905. Dauguļu pagasta skolas skolotājs,
                1905/1906. Vaidavas pagasta “Briežu” skolā,
                1907/1912. Mārsnēnu pagasta skolā,
                1912/1914. Rīgas pilsētas “Lutera” skolā,
                1919/1920. Raunas pagasta “Mārtiņa” pamatskolā,
                1920/1940. Sērmukšu pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru # 417.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-37.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

KINNUNENS Jonas, būvinženieris.
                * 1892. II 22.
                1922. V 29. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĪNS Arnolds Jāņa d., tiesnesis.
                * 1906. III 18. Salgales pag.; M. Luīze dz. Štromans; S. Zenta dz. Dūnis
                               + 2001. II 03. Skokie, ASV
                1926/1933. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Vidzemes artilērijas pulka kaprālis,
                1936. II 24. Talsu I aizsargu pulka Eskadrona (I) komandieris,
                Talsu apriņķa izmeklēšanas tiesnesis,
                1938/1940. Jelgavas apriņķa izmeklēšanas tiesnesis,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Lielvircavas pagasta Dzintaru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-76.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

KINSTLERS Ādolfs, mežzinis.
                * 1904. V 19. Matkules pag.
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. beidzis Latvijas Universitātes Mežkopības nodaļu,
                1932/1933. Vidzemes divīzijas štāba virsnieka vietnieks,
                1936. VI 06. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Kursīšu pagasta aizsargu
                               Nodaļas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts, Kursīšu pagasta Akmeņdzīras,
                Kursīšu virsmežniecības II iecirkņa mežzinis,
                Avots:       LVVA 1640-1-526-77.

KIORS Antons Mārtiņa d. ārsts.
                * 1901. VI 15. Burtnieku pag.; M. Anna, S. Erna dz. Prūsis
                               + 1977. XI 17. Winnipeg, Kanādā
                Beidzis Valmieras reālskolu,
                1919. Cēsu kājnieku pulka Cēsu skolnieku rotas karavīrs,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1551,
                1929/1931. Bārtas rajona ārsts,
                1931. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1931. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1931/1932. Nītaures rajona ārsts,
                1932/1934. Nīgrandes rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1938. Vērgales Medzes Ziemupes rajona ārsts,
                1938. VIII 28. Abrenes XIX aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1938/1941.Abrenes  apriņķaun mazpulka ārsts,
                1941/1944. Ilūkstes apriņķa ārsts,
                1956. Kanādā,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-117, 1640-1528-340.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KIRHENŠTEINS Augusts Mārtiņa d., Dr. agr., profesors.
                * 1872. IX 18. Mazsalacas pag.; M. Baba dz Lukins, S. Olga dz. Jansons
                               + 1963. XI 03.
                Beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
                1895. beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1895/1902. beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1902/1905. agronoms Valmiera un Limbažos,
                1905/1911. Cīrihē, Šveicē,
                1911/1914. Dr. Špenglera tuberkulozes pētīšanas institūta asistents Davosā,
                1914/1917. Ženēvas Universitātes higiēnas institūtā,
                1917/1919. Latvijā,
                1919. Latvijas armijas veterināras pārvaldes priekšnieks,
                1919. Latvijas Universitātes organizācijas komisijā un lauksaimniecības
                                fakultātes padomē,
                1923. ieguva Dr.  agr. grādu,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 167,
                1927. ievēlēts par Romas starptautiskā agronomiskā institūta lauku higiēnas
                               sekcijas biedru,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 454,
                1934/1939. Blaumaņa 9,
                1937. bij. Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes mikrobioloģijas un
                               mājlopu lipīgo slimību profesors,
                1937. bij. Universitātes serumstacijas vadītājs,
                1939. Latvijas Universitātes profesors,
                Latvijas bioloģijas biedrības dibinātājs.
                1939. Ivandes 7,
                1940. VI - VIII Latvijas Republikas Ministru prezidents,
                1940. VIII 25. 1952. III 10.LPSR AP Prezidija priekšsēdētājs,
                1946. Latvijas PSRS ZA akadēmiķis,
                1951/1958. Latvijas PSRS ZA viceprezidents,
                1963. apbedīts Raiņa kapos Rīgā.
                Apbalvots ar Dānijas Danneborga ordeņa III šķiru,
                Apbalvots ar Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības I šķiras Goda krustu,
                Apbalvots ar Francijas Goda leģiona ordeņa V šķiru,
                Apbalvots ar Tēvijas kara I pakāpes ordeni,
                Apbalvots ar sešiem Ļeņina ordeņiem,
                Apbalvots ar trim Darba Sarkanā Karoga ordeņiem.
                Avots:       LVVA 2942-1-1875.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students” # 1/1937.;
                               „Universitas” # 10/1937.;
                               „Liis, lv”.

KIRHENŠTEINS Lidija, ārste.
                * 1902.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, plaušu slimībās,
                1938. Tērbatas 55.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KIRŠBERGS Roberts Fridriha d., arhitekts.
                * 1890. IV 01. Vecpiebalgas pag.; M. Kristīne.               
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1939. bijis Rīgas būvvaldes vecākais arhitekts.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KIRŠBLŪMS Velta, farmācijas kandidāte.
                * 1906. XI 24. Ķieģeļu pag.
                1939. I 13. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KIRŠENTĀLS Harolds Jāņa d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1897. VI 06. Saldū; T. ārsts, M. Otilija dz. Līvens. + 1978. VIII 13. Norveģijā
                1915. Beidzis Dubultu ģimnāziju,
                1916/1917. Sarkanā Krusta lazaretē,
                1919. II 01. Jelgavas pilsētas slimnīcas ārsta v.i.,
                1919. IV 12. Jelgavas brīvprātīgo rotas feldšeris,
                1919. VIII 20. Liepājas garnizona lazaretes jaunākais ārsts,
                1920. VIII 28. Latvijas kara slimnīcas ordinātors,
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1924. XI 22. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1922. IV 12.,
                1925. VI 20. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1924. XII 13.,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 584,
                1929. XI 11. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1929. XI 11.,
                1937/1940. Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1938. Vaļņu 16-8,
                1939. VII 12. apablvots ar Viestura ordeņa IV šķīru # 186,
                139. IV 01. slimnīcas priekšnieka palīgs,
                1940. XII 01. atvaļināts no Rīgas kara slimnīcās,
                1941/1944. Rīgas pilsētas Veselības valdes direktors,
                1944/1951. Vācijā,
                1951/1978. Norveģijā.
                Korporācijas „Lettonia’s” filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-150.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 2567.

KIRŠENTĀLS Jānis, ārsts.
                *1867. V 05. Matkules pag.; S. Otīlija dz. Līvens + 1934. XI 11. Talsos.
                1886. beidzis Kuldīgas ģimnāziju,
                1887/1894. beidzis Tērbatas Universitāti ar ārsta grādu,
                1894. ārsts Saldū,
                1895/1896. papildinājās Vīnē, Berlīnē un Pēterburgā,
                1896/1915. ārsts Saldū,
                1915. ārsts Vec Aucē,
                1915/1918. bēgļu gaitās, ārsts Tērbatā,
                1919/1920. Liepājas Sarkanā Krusta slimnīcā un Liepājas pilsētas ārsts,
                1919/1934. ārsts Talsos,
                Laikraksta „Talsu Balss” dibinātājs.
                Apbedīts Līvenu kapos.
                „Lettonia’s” filistrs.
                Avots:       „Universitas” # 15/1934.

KIRŠENTĀLS KIRŠTEINS Oļģerts Teodors Jāņa d., virsleitnants.
                * 1896. I 06. Saldū; M. Emīlija dz. Līvenes + 1919. XII 15. Liepājā
                1914. Beidzis Jelgavas ģimnāziju
                1916. IV 23. Odessas kara skolas junkurs,
                1916. IX 06. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. X 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 25. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlmnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. I 24. pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. I 28./ IV 07. Rotas (II) komandiera v.p.i.,
                1917. VI 07. ievainots pie Grenhofas muižās,
                1917. VIII 12. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 20.,
                1917. X 09. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 31. stādīts paaugstināšanai poručiks pakāpē izd. no 1917. X 01.
                1918. II 14. atvaļināts,
                1919. III 21. Rezerves II rotas virsnieks, Liepājā,
                1919. IV 01. Apsardzības ministrijā,
                1919. VI 01. Atsevišķā III bataljona Rotas (II) virsnieks,
                1919. VII 11. Atsevišķā III bataljona štāba virsnieks,
                1919. IX 22. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1919. X 03. ievainots kauja pie Līvānu ieņemšanas,
                1920. III 03. apedīts dzimts kapos Līvenos, Virbes pagastā,
                Vārds ierakstīts LU piemiņas plaksnē.
                Avots:      KVKVA 3456-1-136., 2031-2-50.;
                                LVVA 5192-1-938-11, 21;
                                Ziemeļfrontes pavēle #793./1917.;
                                XII armijas pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlmnieku rezerves bataljona pavēles #306/1916.,
                                                #314/1916.;
                                Latviešu strēlmnieku rezerves pulka pavēles #12/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #97/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Latviešu strēlnieks’ 2370, 2672. lpp.;
                                „Ilustrēts žurnāls’ #12/1922.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4057.

KIRŠFELDS Alfrēds Roberts, tālbraucēju kapteinis.
                * 1875. XI 27.
                Beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1901. izturējis pārbaudijumus tālbraucēja kapteiņa amatā,
                1901/1914. Rītazijas kuģu sabiedrības kapteinis “Liepāja Ņujorka”,
                1914/1916. “Arhangeļska – Ņujorka” kapteinis,
                1921/1923. Latvijas kuģu kapteinis,
                1923/1940. K/S “F. Grauds” tvaikoņa “Evertons” kapteinis.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 113.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-306.

KIRŠFELDS Ansis, mācītājs.
                * 1915. IX 06.
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Raunas draudzes mācītāja adjunktu.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939.

KIRŠS Nātons, arhitekts.
                * 1907. VI 12. Daugavpilī.           
                1937. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KIRŠTEINS Arvēds Kārļa d., mācītājs.
                * 1885. VI 24. Rīgā; S. Irēna dz Frīdis. + 1963.
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1903/1908. Tērbatas Universitātes students,
                1908/1909. beidzis Berlīnes Universitāti,
                1910. VI 20. ordinēts,
                1910/1911. Cēsu apriņķa vikārs,
                1911/1915. Zalves draudzes mācītājs,
                1915/1918. izsūtīts uz Krieviju,
                1918/1939. Zalves draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-123.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R. 1929.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                               Svētdienas Rīts“ # 28/1935.

KIRŠTEINS Kārlis, mežkopis.
                *1890. V 30. Kosas pag. + 1937. VIII 11. Ulbrokas pag.
                Beidzis Blomu pagasta draudzes skolu,
                1910. beidzis Rīgas Pēter I reālskolu,
                1910/1914. beidzis Pēterpils meža institūtu,
                1914. valsts dienesta Toboļskas guberņā,
                1915/1918. beidzis Pēterpils pirotehnisko skolu, strādā Šostkas pulverfabrikā,
                1918/1920. . Ukrainas meža resora dienestā, Žitomirā,
                1920. Meža departamenta inspektors,
                1920. organizē Vijciema mežkopības skolu,
                1922/1928. organizē Cīravas mežkopības skolu un pirmais direktors,
                1925/1934. žurnāla „Meža Dzīve” redaktors.
                1928/1937. Latvijas Universitātes mežkopības nodaļas docents un
                                vecākais docents,
                1930/1934. III un IV Saeimas loceklis, Demokrātiskais centrs,
                Studentu pulciņa „Ziemelis” vecbiedrs.
                Apbedīts Smiltenes kapos.
                Avots:       „Students” # 1/1937.;
                                „Saeimas stenogrammas”, R. 1930., 1934.
                                „Latviešu periodika”, R., 1988.

KIRŠTEINS Ļubova dz. Šarabakins, ārste.
                * 1886.
                1916. beigusi Maskavas Universitāti,
                1938. Pilsoņu 6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KISIŅŠ Zara, ārste.
                * 1886.
                1913. beigusi Maskavas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Marijas 31.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KISLE Tālivaldis, ārsts.
                * 1915. II 04. Rīgā
                1940. V 15. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Rīgas pilsētas veselības pārvaldes sanitārārsts,
                1941/1943. Dzelzavas pagasta ārsts,
                1943/1944. ārsts Daugavpilī.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-152.

KITTA KITELS Eduards, ārsts.
                * 1894.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Slokā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KIVULS Ernests, būvinženieris.
                * 1901. II 07.
                 1927. IV 08. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KIVULS Otto Valdemārs, skolotājs.
                * 1866. VII 25. [Kiwull] + 1932. XI 20. Rīgā
                1903. Majoru peldēšanas skolas dibinātājs,
                1905. Baltijas 1. peldēšanas biedrības dibinātājs, priekšsēdētājs un
                                Goda priekšsēdētājs,
                1914. Krievijas II olimpiādē, peldēšanas sacīkstes vadītājs,               
                1931. Latvijas peldēšanas savienības dibinātājs un priekšsēdētājs,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2846,
                1932. bijis Rīgas vācu ģimnāzijas pensionēts vingrošanas skolotājs,
                1932. XI 23. apbedīts Jēkaba kapos Rīgā,
                Apbalvots: Vācijas vingrotāju Goda zīmi.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” #264/1932.;
                                „Stadions” #10/1932.;
                                „Rigasche Rundschau” #263/1932, #268/1932.

KIZERICKIS Vilhelms Nikolaja d., provizors.
                * 1875. IV 19. Rīgā [Kizeritckj]
                1900.VI 05. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants,
                Gulbja aptiekas līdzīpašnieks Šķuņu ielā Nr.20, Rģā.
                Avots:       LVVA 3318-1-2027-218.

KLĀNIS Vilis Teodors Indriķa d., sabiedrisks darbinieks.
                *1887. IX 17. Daugavgrīvā; M. Margrieta, S. Velta dz. Grīnvaldis.
                Beidzis Pēterpils ģimnāziju,
                1919/1921. Latgales artilērijas pulka virsleitnants,
                1920. VII 07. par kaujas nopelniem paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1921/1941. Rūjienas pilsētas ģimnāzijas skolotājs,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925/1935. Valkas IX aizsargu pulka III bataljona adjutants,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžnu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi #680,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 3565,
                1935. III 11. Valmieras VIII aizsargu pulka Rūjienas pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts, miris Krievijā,
                Latvijas Vanagi Rūjienas X novada priekšnieks,
                Latvijas atbrīvotāju biedrības „Ziemeļņieki” Rūjienas nodaļas priekšnieks,
                Latvijas Sarkanā Krusta Rūjienas nodaļas priekšnieka palīgs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-377, 1640-1-798-307.;
                               „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                               „Rūjienas novads“, Rūjienā, 1999.;
                               V. Eihenbauma arhīvs # 6346.

KLARKS Čarlzs Edvards džona d., Dr. h. c., profesors.
                *1867. V 19. Rīgā; M. Vilhelmīne dz. Hafners, S. Nadīna dz. Lisenko.
                               + 1942. VI 03. Rīgā
                Beidzis Rīgas ģimnāziju,
                1887/1894. Beidzis Rīgas politehnikuma mehānikas nodaļu,
                1894/1906. Rīgas kuģu būvētavās „Lange &Sohn” konstruktors,
                1897/1898. Tehniskā biroja vadītājs Pēterburgā,
                1898. Rīgas politehnikuma docents,
                1899. adjunkta profesors,
                1902. kārtējais profesors,
                1905/1917. Mehānikas nodaļas dekāns,
                1915/1918. Kopā ar Politehnikumu Maskavā,
                1918/1923. Odesas Politehniskā institūta dibinātājs un profesors,
                1923. Latvijas Universitātes profesors,
                1923. ieguva Dr. h. c. grādu,
                1927. pēc viņa projekta būvēts ledlauzis Kr. Valdemārs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 242,
                1937. ārštata profesors,
                Pēc viņa projekta būvēts ledlauzis „Pēteris Lielais”
                Piedalījies Kara flotes zemūdeņu un traleru pasūtījumos,
                Avots:       „Album Academicum”, R., 1912.;
                               „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students“ # 15/1937.;
                               „Tēvija” # 128/1942, # 129/1942.

KLASONS Boriss, ārsts.
                * 1913. III 11. Turkestanā; S. Velts, ārste.
                1938/1940. Sporta medicīnas institūtā,
                1940. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1944. Jaunās slimnīcas laboratorijas vadītājs,
                1941. Startu 3-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-153a.

KLASONS Velta, ārste.
                * 1915. X 25. Helsinkos, Somijā; V. Boriss, ārsts.
                1939/1944. Sporta medicīnas institūtā,
                1941. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1941. Startu 3-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-153.

KLAUS Alfrēds, ārsts.
                * 1888.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Spārē, Talsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KLAUSS Kārlis Jēkaba d., kapteinis.
                * 1894. X 05. Veļķu pag. + 1943. III 26. Cēsīs
                1915. IX 09. Gvardijas 3. rezerves bataljona karavīrs,
                1916. I 12. Latviešu strēlnieku rezerveas bataljona strēlnieks,
                1916. III 09. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 22. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 10. Latviešu strēlnieku rezerveas bataljona Rotas (VII) jaunākais
                                virsnieks,
                1916. VIII 11. skaitīt: [Klaus II],
                1916. VIII 14./1917. I 03. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. XII 12. beidzis: praporščiku sagatavošanas kursus pie Rezerves
                                48. kājnieku brigādēs,
                1917. I 24. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. IV 22.,
                1917. VIII 02. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. VIII 31. Maršrotas (I) jaunākais virsnieks,
                1918. I 05. Maršrotas (I) komandiera palīgs,
                1918. IV 03. atvaļināts,
                1919. VI 08. Latviešu Neatkārības bataljona virsnieks,
                1919. VIII 08. Ventspils kājnieku pulka Rotas (X) komandieris, virsleitnants,
                1921. III 02. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. X 05. Siguldas kājnieku pulka Rotas (I) komandieris,
                1928. X 05. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1921. X 15.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1476,
                1932. XII 29. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1937. II 10. Daugavpils kājnieku pulka Rotas komandieris,,
                1939. VIII 03. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #244 ar šķēpiem,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 295. pulka Strēlnieku rotas komandieris.
                1943. IV 04. apbedīts: Cēsu Bērzaines kapos.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                                LVVA 5601-1-2980.;
                                XII armijas pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerveas bataljona pavēles #210/1916.,
                                                #229/1916., #232/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerveas pulka pavēles #290/1916., #3/1917.,
                                                #19/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #37/1917., #216/1917.,
                                                #243/1917., #248/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka tapšana”, R., 1926.;
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1936.;
                                „Cēsu Vēstis”, #23/1943.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2192.

KLAUSTIŅŠ Gustavs, Dr. ing., profesors.
                *1880. IX 09. Mežmuižas pag.; S. Elza. + 1937. V 03. Rīgā.
                1895/1901. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1901/1908. beidzis Rīgas politehnisko institūtu ar inženiera tehnologa grādu,
                1909/1911. Maskavas Kazaņas dzelzceļa ierēdnis,
                1909/1911. Maskavas latviešu tautas izglītības biedrības valdes loceklis,
                1911/1913. Maskavas Brestas dzelzceļa mašīnu iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1913/1914. Tjumeņas Omskas dzelzceļa pārvaldes vecākais inženieris,
                1914/1916. Minskas galveno dzelzceļu darbnīcu nodaļas vadītājs,
                1916/1917.Minskas mašīnu iecirkņa priekšnieks,
                1917/1918. Minskas galveno darbnīcu priekšnieks,
                1918. Satiksmes ministrijas dienestā,
                1919. Latvijas dzelzceļu Liepājas galveno darbnīcu priekšnieks,
                1920. VIII 01. Iecelts par Latvijas dzelzceļu galveno direktoru,
                1920. ievēlēts par docentu Latvijas Universitātē,
                1923. Darba ministrs,
                1926. apbalvots ar Somijas Baltas Rozes II šķiras ordeņi,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 159,
                1936. IX 23. ievēlēts par profesoru pie ceļu būvniecības katedrās,
                Zemgalija filistru biedrības valdes loceklis,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru.
                Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R. 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students“ # 2/1936., # 14/1937.

KLAUSTIŅŠ Osvalds, mežinis.
                * 1883. Ezeres pag.; S. Ženija dz. Starks. +1942.
                1905. VIII 23. Beidzis Gorku zemkopības skolu,
                1920. rezerves leitnants,
                1920. X 17. Mālu mežniecības II šķiras mežzinis,
                1920. XII 11. Līvānu mežniecības II šķiras mežzinis,
                1921. IX 15. Krustpils virsmežniecības II šķiras virsmežzinis,
                1930. IV 01. Krustpils virsmežniecības pārdēvēta par Līvānu,
                1930. IV 01. Līvānu virsmežniecības I šķiras virsmežzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4176,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-124.;
                               „Līvānu bibliotēka”

KĻAVA Ādolfs Mārtiņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 24. Embūtes pag.
                1930/1931. Jelgavas kājnieku pulka seržants,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. III 06. Liepājas XV aizsargu pulka Embūtes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Embūtes izglītības biedrības valdes loceklis,
                Embūtes pagasta Vēdiķu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-295.;
                               LVA 1987-1-13513.

KĻAVA Alfrēds,  sabiedrisks darbinieks.
                *1879. XII 12. Sņiķeres pag.       
                1916/1917. Krievijas armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1919 XII 30. Jelgavas XVI aizsargu pulka Sniķeres pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. XII 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību“,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sniķeres pagasta tiesas loceklis,
                Sniķeres draudzes baznīcas priekšnieks,
                Sņiķeres pagasta Upenieku māju īpašnieks.
                LVVA         1640-1-798-8795, 1640-1-527-150.;
                               LVA 1987-1-17652.

KĻAVA Fridrihs, farmaceits.
                * 1877. XII 16.
                1917/1920. Sarkanā Krusta centrālās noliktavas Maskavā farmaceits,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936 VIII 01. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceits,
                Liepas pagasta Dricēnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

KĻAVA Jānis, mežzinis.
                * 1892. IV 26. Veselauskas + 1942. IV 14. Rīgā.
                1915/1917. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1919. VI 07. Daugavpils kājnieku pulka virsseržants,
                1920. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 167,
                1921. III 10. Atvaļināts,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. XII 25. Jelgavas XVI aizsargu pulka Bataljona (II) Rotas (V) komandieris,
                Apbalvots ar sv. Jura ordeņa II, III un IV pakāpēs krustiem.
                Virsmežzinis,
                Silgraužu telefona un pasta nodaļas pārzinis,
                Ozolnieku pagasta padomes loceklis,
                Ozolnieku pagasta Silgraužu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-159.

KĻAVA Jānis Reiņa d., leitnants.
                * 1892. VI 15. Sērenes pag. [Johans Kļaviņš Kļava];
                                M. Paulīne, S. Elvīra dz. Irbe, aktrise + 1971. V 22. Saldū
                1911. beidzis Rīgas tirdzniecības skolu,
                1911/1914. Beidzis Gižicka mūzikas skolu un dramatiskus kursus Rīgā,
                1909/1914. K. Brīvnieka teātra trompetists,
                1914/1915. Rīgas Latviešu biedrības teātra aktieris,
                1915. Sibīrijas V strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1915. Maskavas I praporščiku skolu,
                1916. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1917. Latviešu strēlnieku I brigādes rekvizīcijas komisijas loceklis,
                1917/1918. Beidzis Meierholda režisoru kursus Pētrogradā,
                1918. Pētrogradas latviešu biedrības teātra vadītājs,
                1919. Latvijas strādnieku teātra režisors,
                1919. Kurzemes divīzijas štāba virsnieks,
                1919/1920. Latvijas Nacionālā teātra darbinieks,
                1920/1922. Liepājas jānā teātra režisors,
                1922/1930. Jelgavas latviešu teātra režoisors,
                1928/1934. Izglītības ministrijas skatuves mākslas padomes
                                un kameras loceklis,
                1930/1938. Daugavpils latviešu dramatiskā teātra režisors,
                1936. XI 14. apbalbots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4090,
                1938/1940. Daugavpils pilsētas teātra režisors,
                1940. Ceļojoša teātra režisors,
                1945/1961. Saldus teātra režisors,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-61.;
                                „Latviešu konservācijas vārdnīca”, 16834. Lpp.;
                                „Latviešu strēlnieks”, 1717, 2058. Lpp.;
                                „Latgales Centrālā bibliotēka’;
                                „Daugavas Vēstnesis” # 136/1942.;
                                www.nekropole.lv

KĻAVENIEKS Kārlis Pētera d., būvinženieris.
                * 1892. I 10. Doles pag.; m. Marta, S.Anna dz. Leviss
                1928. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1928/1939. Satiksmes departamenta būvinženieris,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka nekustāma īpašuma pārzinis,
                1939. bijis Iekšlietu ministrijas Tukuma apriņķa būvinspektors,
                Rīgā, Vāgnera # 8 namīpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KĻAVIŅŠ Aleksandrs Jāņa d., ierēdnis.
                * 1897. III 14. Lubānas pag.; M. Alvīne dz.Usītis + 1941. XII 20. Surmogā, Krievijā
                Beidzis Lubānas pilsētas skolu,
                1916/1918. Latviešu strēlnieku rezerves pulka rakstvedis,
                1916/1917. Latviešu II strēlnieku brigādes rakstvedis, saimniecības
                                daļas darbvedis,
                1917. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,
                1918. II-XI vācu gūstā,
                1919. IV Liepājas jaunformējamo spēku kara laika ierēdnis,
                1919. VI Vestienas iecirkņa komandanta darbvedis,
                1920. Cēsu pilsētas komandantūras kara gūstekņu komandas priekšnieks,
                1920. II Dzērbenes iecirkņa komandantūras vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. IX atvaļināts,
                1920. Valkas apriņķa priekšnieka kancelejas darbvedis,
                1921/1923. Ārlietu ministrijas Vicekonsulātā Igaunijā, Valgā I šķiras sekretārs,
                1925. beidzis Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības vidusskolu Rīgā,
                1924/1926. Iekšlietu ministrijas Administratīva departamenta darbvedis,
                1926/1931. Dzelzceļu policijā,
                1929. VI 29. apbalvots ar Zviedrijas Vasas ordeņi,
                1931/1939. Finanšu ministrijas Nodokļu departamenta jaunākais revidents,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. III 09. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Saimniecības
                                daļas darbvedis,
                1939/1940. Hipotēkas bankas direktora sekretārs,
                1941. VI 14. apcietināts,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi,
                Apbalvots, ar Igaunijas Keitselita Balto Krustu,
                Bijis Jaunsaimnieku partijas biedrs,
                Korporācijas Tervetija filistrs,
                Namīpašnieks Kapsētu V īpašnieks, Lubānā,
                Dzīvo Tērbatas 4-37, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-169.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.

KĻAVIŅŠ Antonijs Ernesta d., inženieris tehnologs.
                * 1901. X 02. Praulienas pag.; M. Ilze, S. Anna dz. Krūmiņš. + 1942. Krievijā
                Beidzis Sarkaņu pamatskolu,
                Beidzis Madonas vidusskolu,
                Beidzis Latvijas Universitātes mehānikas fakultāti,
                1930/1931. Smagās artilērijas pulka kaprālis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 24. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. bijis Ludzas pilsētas inženieris un valsts arodskolas skolotājs,
                1938. III 03. Talsu I aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1940. Kandavas pilsētas vecākais,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kandavas valsts arodu skolas direktors,
                Kandavas pilsētas revīzijas komisijas priekšnieks,
                Kandavas patērētāju biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-520-59.;
                               “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

KĻAVIŅŠ Arvēds Helmuts, ārsts.
                * 1902. III 10. Jaungulbenes pag.
                1919/1920. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1920/1921. Kara skolas kadets,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1929. Birzgales rajona ārsts,
                1929/1934. Vecmuižas rajona ārsts,
                1930. I 09. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1944. Smārdes Milzkalnes rajona ārsts,
                1935/1939. Tukuma slimo kases ambulances pārzinis,
                1936. VII 12. Liepājas kara slimnīcas ārsts,
                1936. XI 06. Jelgavas kājnieku pulka ārsts leitnants,
                1937. II 17. atvaļināts,
                1938/1940. Tukuma aizsargu pulka III rotas ārsts,
                1938. Tukumā, Z. Meierovica 40.
                1939. IX 03. – XI 04. Latgales artilērijas pulka rezerves virsnieks.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-154, 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 1767.

KĻAVIŅŠ Augusts, ārsts.
                * 1875.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Aspazijas b. 9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĻAVIŅŠ Bernhards Pētera d. kapteinis.
                * 1889. VI 01./ V 18. Cēsīs. + 1969. V 11. Rīgā
                1916. V 04. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona brīvprātīgais,
                1916. vecākais apakšvirsnieks,
                1916. III 25. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 11. skaitīt: [Kļaviņš I],
                1917. VII 18. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Kājnieku izlūku komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. X 12. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1918. atvaļināts,
                1919. VI 15. Rīgas kājnieku pulka Izlūku komandas priekšnieks,
                1919. X 01. Rotas (VIII) vada komandieris,
                1919. XI 16. Jelgavas kājnieku pulka leitnants,
                1920. IV 02. Armijas etapu komandantūrā,
                1921. IV 15. Valmieras kara slimnīcas virsnieks,
                1921. VI 29. Robežsargu 2. pulka virsnieks,
                1922. IX 08. Siguldas kājnieku pulka virsnieks,
                1922. XI 08. Daugvapils kājnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1927. X 07. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. IX 18. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1799,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1922. X 16.,
                1936. V 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. X 16.,
                1937. Liepājas kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1939. X 26. Ludzas kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1939. XII 04. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #602 ar šķēpiem,
                1940. X 30. pārskaitīts: uz LPSR kara komsiriātu.
                1969. V 15. apbedīts Meža I kapos Rīgā.
                Avots:      LVVA 5601-1-3032.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #112/1917.,
                                                #114/1917., #221/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #364/1917., #368/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka tapšana”, R., 1926.
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture’, Cēsīs, 1930.;
                                „Rīgas Balss’ #110/1969.
                                V. Eichenbauma arhīvs #2921.

KĻAVIŅŠ Edgars, būvinženieris.
                * 1913. VII 23. Bauskā.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĻAVIŅŠ Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. V 13. Liepnas pag.
                1919/1922. Latvijas strēlnieku pul;ka dižkaravīrs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VII 25. Abrenes XIX aizsargu pulka Liepnas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-343.

KĻAVIŅŠ Jānis, ierēdnis.
                * 1881. XI 24. Lielvārdes pag.; S. Alīne dz. Dišlers.
                1900. beidzis Rīgas pilsētas skolu,
                1919. VII 10. Telefona tehniskā rajona pārzinis Rīgā,
                1919. VIII 01. Telefona I šķiras mehāniķis Liepājā,
                1919. XI 16. Telefona inženieris Rīgā,
                1920. VIII 10. Telefona tīkla pārvaldnieka palīgs,
                1925. IV 01. pārdēvēts par Rīgas telefona direktora palīgu,
                1928. II 01. pārdēvēts par Rīgas telefona priekšnieka palīgu,
                1936. t. p. amatā,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4180.
                Avots:       LVVA 1303-2-58-8.

KĻAVIŅŠ Kārlis Jāņa d., skolotājs.
                * 1876. II 20. Trapenes pag.; M. Liene dz. Pīlmanis, S. Annas dz. Elias.
                Beidzis Gaujienas draudzes skolu,
                1897. beidzis Pleskavas skolotāju semināru,
                1897/1898. Raunas “Mārtiņa” skolas skolotājs,
                1898/1903. Lugažu draudzes skolā,
                1903/1914. Smiltenes valdības pirmmācības skolā,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1916. beidzis Oranienbaumas praporščiku skolu,
                1918/1919. Smiltenes pamatskolas skolotājs,
                1919/1938. Smiltenes pilsētas pamatskolas pārzinis,
                1928. XI 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 498,
                1938. I 01. pensionēts.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru # 110.
                Smiltenes savstarpējas apdrošināšanas biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-13.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

KĻAVIŅŠ Kārlis Jāņad., virsleitnants.
                * 1888. III 27. Golgauskas pag.
                1915. II 15. Rezerves 199. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915/1917.. Rīgas latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1917. V 10. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkers,
                1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. X 10. skaitīt: [Kļaviņš III],
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. IV 15. Sarkanas armijas Daugavpils cietokšņa bataljona
                                Saimniecības komandā,
                1919. V 15. Saimniecības pārzinis,
                1919. IX 15. Latvijas armijā,
                1920. IV 20. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. II 01.
                Avots:      LVVA 5434-1-75-358, 5601-1-3039.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #293/1917., #306/1917.

KĻAVIŅŠ Kārlis Jāņa d., advokāts.
                * 1911. I 15. Bauskā; T. advokāts, M. Ina dz. Šulcs, S. Alīse Dzeguze.
                               + 2002. V 14. Toronto
                1914/1918. Begļu gaitas Krievijā,
                1928. beidzis I.Kļaviņas vidusskolu Bauskā,
                1928/1934. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1933/1934. Latvijas zemnieku savienības Bauskas nodaļas biedrs,
                1934/1935. Smagās artilērijas pulka kaprālis,
                1935. zvērināta advokāta V. Kārkļiņa palīgs,
                1936/1940. Latvijas amatniecības kameras juriskonsults,
                1939/1944. Latvijas Universitātes Civilprocesa katedras asistents,
                1939. dz. Brīvības 24-6.,
                1939/1941. Brīvības 13-1.,
                1942. zvērināts advokāts,
                1942/1944. Latvijas Saimniecības kameras Tieslietu daļas vadītājs,
                1944/1945. Latvijas leģionā,
                1946/1947. Baltijas Universitātes privātdocents,
                1948/1957. Argentīnā, saimniecisko uzņēmumu vadītājs,
                1958/1966. Meksikā, Amerikas Universitātes virsprofesors,
                1967/1976. profesors Sv. Lorenca koledžā Kanādā,
                Korporācijas „Fraternitas Vesthardiana” filistrs.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.;
                               „Latvijas Universitātes – absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

KĻAVIŅŠ Klāra, ārste.
                Sk. Ozols Eihvalds Klāra.

KĻAVIŅŠ Mārtiņš Jura d., virsleitnants.
                * 1889.
                1917. I 05. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. I 06. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. I 06. skaitīt: [Kļaviņš II],
                1917. V 22. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. I 01.,
                1917. XII 14. piekomandēts pulka štābām,
                1919/1920. Latvijas armijā, Lēdurgas iecirkņa komendants,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1081.,
                Dzīvo: Lielstraupes pagastā, Liel Svabadniekos.
                Avots:      LVVA 5434-1-75-459.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #6/1917., #166/1917.,
                                                #374/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1690.

KĻAVIŅŠ Milda Aleksandra m., aptiekas asistente.
                Sk. Gorkšs Milda

KĻAVIŅŠ Roberts Jura d., ģenerālis.
                * 1885. XI 10. Grašu pag.; S. Anna dz. Zakenfels + 1941. X 16. Maskavā.
                Beidzis: Gorku zemkopības skolu,
                1903. VIII 31. Viļņas Junkuru skolu junkurs,
                1904. X 21. jaunākais apakšvirsnieks,
                1906. II 28. jaunākais portupejas junkurs,
                1906. III 24. beidzis: paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1905. IV 22.,
                1906. III 24. Ventspils 180. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1909. V 08. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1909. IX 20. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1909. IV 22.,
                1912. VIII 30. pulka tieslietu pārzinis,
                1913. II 21. apbalvots: Romanova cilts 300. gadu jubilejas medaļu,
                1913. XI 04. pulka adjutants,
                1913. XI 21. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1913. IV 22.,
                1913. XII 06. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1915. II 17. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,  
                1915. II 19. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1915. III 30. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1915. IV 09. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. VII 05. apbalvots: ar šķēpiem un banti pie Sv. Staņislava ordeņa III šķiras,
                1915. VIII 27. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. IX 22. Rotas (II) komandieris,
                1915. X 04. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Saimniecības priekšnieka v.p.i.,
                1916. V 22. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1915. VI 01.,
                1916. VI 15./ XI 28. bataljona komandiera v.p.i.,
                1916. VII 02/08. kaujas pie Kartrinmuižās,
                1916. VIII 14/28. kaujas pie Smārdes,
                1916. X 21. bataljona pārformēts par pulku,
                1916. XI 29. Bataljona (I) komandieris,
                1916. XI 12. pulka saimniecības priekšnieka v.p.i.,
                1916. XII 23-30. kaujas,
                1916. XII 25./27. pulka komandiera v.p.i.,
                1917. VI 10. beidzis: Nikolaja kara akademijas jaunāko klasi,
                1917. VI 10. Armijas 43. korpusa štāba vecākais adjutants,
                1917. VIII 19/22. kaujas pie Mazas Juglas,
                1917. XII 27. paaugstināts podpolkovniks pakāpē izd. 1916. XII 27.,
                1918. II 20. vācu gūstā,
                1918. XII 06. Latviešu vācu zemessargu virspavēlniekaa palīgs,
                1919. I 12. Militārais pārstāvis Danijā,
                1920. X 14. Galvenā štāba nodaļas priekšnieks,
                1921. I 25. Robežsargu divīzijas štāba priekšnieks,
                1921. XI 09. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1152,
                1922. VII 03. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1922. VI 29.,
                1922. X 30. Galvenā štāba Administratīva daļā,
                1922. XI 08. Vlamieras kājnieku pulka komandieris,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. II 06. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #388.
                1929. VIII 10. beidzis: Kursus pie Kara akadēmiskiem kursiem,
                1931. VI 18. Vidzemes divīzijas komandiera palīgs,
                1931. VI 30. apbalvots: Zviedrijas Šķēpa ordeņa Komandiera krusta II šķiru,
                1931. XI 12. paaugstināts ģenerālis pakāpē izd. 1931. XI 18.,,
                1934. IX 19. atvaļināts,
                1934/1939. beidzis: Latvijas Univeritāti, mag. jur.,
                1934/1940. zvērināta advokāta palīgs,
                1940/1941. LPSR Augstākās padomes deputāts,
                1940. VI 20. Armijas komandieris,
                1940. VII 30./VIII 14. Kara ministra v.p.i.,
                1940. IX 03. Teritoriāla XXIV korpusa komandieris,
                1940. XII 31. paaugstināts ģenerālis leitnants pakāpē,
                1941. VI 14. atcelts no korpusa komandiera amata,
                1940. VI 22. apcietināts,
                1941. X 16. nošauts Maskavā,
                Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Korporācijas fraternitas Vesthardiana filistrs,
                Avots:      KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5601-1-3047.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #55/1915., #185/1916.,
                                                #189/1916., #360/1916., #373/1916.
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #4/1917., #9/1917.,
                                                #26/1917., #209/1917., #258/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi jurists’, R., 1999.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #424.

KĻAVIŅŠ Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1906. VI 24. Vietalvas pag.
                1937. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĻAVIŅŠ Verners Augusta d., būvinženieris.
                * 1899. IV 18. Drustu pag.; M. Alvīne.
                1931. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1939. bijis Rīgas Būvvaldes Ceļu daļas vecākais inspektors.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KĻAVIŅS KĻAVA Johans Reiņa d., leitnants.
                Sk. Kļava Jānis.

KĻAVIŅŠ KĻAVĪTIS Oskars Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. XI 13.
                1928/1929. Rīgas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. V 31. Rīgas V aizsargu pulka aizsargs,
                1935. XI 15. Ventspils II aizsargu pulka aizsargs,
                1936. XI 15. Rotas (I) komandieris,
                1936. beidzis Aizsargu komandieru kursus,
                1938. V 01. Štāba rotas komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 142,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-189.

KĻAVNIEKS Kārlis Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. I 27. Sarkanmuižas pag.; M. Jūlija, S. Ērika dz. Pētersons
                1922. Beidzis Ventspils valsts vidusskolu,
                1934/1940. Rīgas pilsētas 34. Pamatskolas pārzinis,
                1935/1936. Bolderājas Daugavgrīvas kultūras biedrības valdes priekšsēdētājs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 02. Rīgas V aizsargu pulka Bolderājas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Korporācijas Imantija filistrs,
                Dzīvo gobas ielā Nr.19, Bolderājā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-173.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                Arvis Pope „Rīgas galvenā nomale”, R., 2005.;
                                „Valdības Vēstnesis” #291/1935., #286/1936.

KLĒBERGS Kārlis Voldemārs Andreasa d., namīpašnieks.
                *1883. XII 25. Rīgā.
                1908/1940. Namīpašnieks Miera 14, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1264.

KLEIMANIS Alfrēds Ernesta d., rezerves leitnants.
                * 1894. VII 25./VIII 07.   Rīgā. + 1946. VI 29. Heilbronā, Vācijā.
                1916. V 15. Somu 2. rezerves kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VI 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. VIII 20. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) strēlnieks,
                1916. XII 12. Omskas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1917. V 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VII 03. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1918. II 22. vācu gūstā,
                1918. XI 10./1919. I Instruktoru rezerves Vada (IV) virsnieks,
                1919. VI 18. Kājnieku 36. pulkā,
                1920. II Polijā internēts,
                1924. skaitīt rezerves leitnants pakāpē,
                Latviešu veco strēlnieku biedrības biedrs.
                Avots:      LVVA 4254-1-30-191, 5601-2-795.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #203/1917.;
                                „Tēvzeme’ #47/1946.

KLEINBERGS Alfons, Dr. med.
                * 1864.
                1891. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1904/1905. Krievu Japāņu kara ārsts,
                1938. Baldonē, Rīgas apr.
                1907/1914. Baldones kūrorta direktors,
                1920. iecelts par atjaunota kūrorta direktoru.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                               „Baldone”, 2011.

KLEINBERGS Frideberts, ārsts.
                * 1903.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Trapenes pag., Valkas apr.
                Avots: “     Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KLEINBERGS Jānis Eduards Jāņa d., virsleitnants.
                * 1892. XI 22. Mažeiķos [Kleinberģis Johans]+ Krievijā.
                1913. Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1913/1915. Kurzemes guberņas valdes ierēdnis,
                1915. IX 01. Pāvila kara skolas junkurs,
                1915. IX 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 20. Saratovas rezerves 91. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. III 18. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. V 27. iec. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 07. ievainots pie Ķekavas kreisa kājā un rokā un evakuēts,
                1917. VIII 16. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. II 27. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. IX 01.,
                1917. III 24. piekomandēts Apvienotām Latviešu lazaretei, saimniecības pārzinis,
                1918. II 15./ VIII 01. vācu gūstā,
                1918. XII 29. Padomju 43. pulka Saimniecības komandas priekšnieka palīgs,
                1919. V 18. atvaļināts,
                1919. VI 12. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1921. atvaļināts,
                1923. X 15. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1626,
                1941. apcietināts,
                1946. III 03. notiesāts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.
                                LVVA 5601-1-2984.;    
                                Ziemeļfrontes pavēles #669/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #83/1916.,
                                                #161/1916., #207/1916.;
                                „Latviešu strēlnieks”, R., 1916.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.
                                V. Eichenbauma arhīvs #306.

KLEINBERGS Oskars Dāvids Alfrēds, mācītājs.
                * 1905. IX 01. Glūdas pag.; M. Olga.
                1933. VI 18. ordinēts.,
                1933/1940. Sv. Pāvila ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1940/1944. Sv. Pāvila ev. lut. draudzes mācītājs, Rumpmuižas 10.,
                1944. Vācijā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.

KLEINBERGS Žanno Evalda d., kapteinis.
                * 1890. VII 30. Vilces pag.
                Beidzis: Jelgavas reālskolu,
                Beidzis: Pēterpils politehnisko kurssu, Mērniecības nodaļu,
                1915. XI 08. Voronežas kājnieku pulka karavīrs,
                1915. XI 08. Maskavas 192. rezerves kājnieku pulka karavīrs,
                1916. II 14. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) strēlnieks,
                1916. V 15. beidzis: Mācības komandu, jefreitors,
                1916. X 29. Zemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 11. atviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 09. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 27. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 05. piekomandēts Iskolatām, mērnieks,
                1918. V 04. atvaļināts,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1922. X 17. Apsardzības ministrijas Ēku un būvju pārvaldes leitnants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. III 19. Kara saimniecības pārvaldes virsnieks,
                1924. V 31. Kara būvniecības pārvaldes virsnieks,
                1925. VI 20. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1924. IX 20.,
                1928. X 04. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1933. Apgādes pārvaldes Finašu daļas virsnieks,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1926. IX 20.,
                1938. VI 30. Intendatūras Galvenās mantu noliktavas Materiālo nodaļu priekšnieks,
                1939. VI 17. atvaļināts, dzīvo Pušķina ielā Nr.1.
                1940. paaugstināts kapteinis pakāpē,
                1940. IX 20. Kara skolas Rezerves virsnieku nodaļas grupas (I) vadītājs,
                1940.X 25. pārskaitīts: Atsevišķā Baltijas kara apgabala Kājnieku kara skolā.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212., 2550-1-175-384., 3456-1-136.;
                                LVVA 5601-1-2987.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #115/1917., #241/1917.,
                                                # 294/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #241/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1654.

KLEINHOFS Mirdza, farmācijas maģistre.
                * 1910. I 14. Naudītes pag., V.Alberts.
                1938. I 14. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 12. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KLEINS Līna, ārste.
                Sk. Frīdenfelds Līna.

KLEĶERIS Jānis, veterinārārsts.
                *1901. II 11. Mārsnēnu pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919/1920. Atsevišķā III bataljonā un Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1933. Cēsu kājnieku un Latgales artilērijas pulka veterinārārsts v.i.,
                1937. bijis Jaunlatgales XIX aizsargu pulka Bataljona (II) veterinārārsts,
                1939. X 05. Jelgavas XVI aizsargu pulka bataljona (III) veterinārārsts,
                Bērzmuižas rajona veterinārārsts,
                Skujenes pagasta baltgalvju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-130.

KLEĶERIS Marta dz. Krauze, ārste.
                * 1901. XI 24. Džūkstes pag.; V. veterinārārsts.
                1931. III 09. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1939. Balvu Vīksnas rajona ārste,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. Vīksnas pagasta aizsardžu pulciņa dibinātājaun priekšniece,
                1938. Vīksnas pag., Jaunlatgales apr.
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka Rotas (III) ārste,
                1939/1940. Slampes rajona ārste,
                1940/1944. Irlavas rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-156, 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KLĒMANS Gustavs Bernhards Gustava d., mācītājs.
                * 1887. V 28. Piņķu pag.; S. Lūcija dz.  Šancbergs. + 1959.
                1907/1913. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1914. VIII 24. ordinēts,
                1914/1916. Cēsu apriņķa vikārs,
                1916/1917. Rīgas Jēzus draudzes mācītāja adjunkts,
                1917/1918. Dobeles draudzes vikārs,
                1918 Iecavas Lambertas draudzes vikārs,
                1918/1921. Alūksnes draudzes mācītājs,
                1918/1927. Kalsnavas draudzes vikārs,
                1922/1934. Lazdonas draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-125.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

KLEMANS Lidija, cand. oec.
                * 1902. VIII 11. Rīgā.
                1920. beigusi Nejs Cēsu sieviešu ģimnāziju,
                1920. X 21. Rīgas apgabaltiesā - administratīvās nodaļas vecāka
                                kancelejas ierēdne,
                1925. IV 01. Cēsu Valkas zemesgrāmatas nodaļas vecāka ierēdne,
                1928. VI 01. sekretāra palīdze,
                1928. VI 01. sekretārs,
                1935. beigusi Latvijas Universitāti tautsaimniecības un tiesību zinātņu
                                fakultātes tautsaimniecības nodaļu,
                1935. XI 16. Rīgas Valmieras zemesgrāmatas nodaļas sekretāre.
                1940. V 07. stādīta apbalvošanai ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1303-3-20-14.

KLĒMANIS Valters, ārsts.
                * 1891.
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Raiņa b. 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KLEPERIS Artūrs, skolotājs.
                *1882. X 10. Cēsīs.
                1902/1907. Vecgulbenes draudzes skolas skolotājs,
                1907/1908. Ventspils pilsētas skolas skolotājs,
                1908/1913. Limbažu pilsētas skolas skolotājs,
                1913/1917. Valmieras augstākā tautskolā, skolotājs,
                1917/1918. Smiltenes skolu biedrības tirdzniecības skolas skolotājs,
                1918/1921. Smiltenes skolas biedrības reālskolas skolotājs,
                1921/1927. Smiltenes valsts vidusskolas skolotājs,
                1927/1930. Jelgavas valsts skolotāja institūta skolotājs,
                1930/1934. Valmieras valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, cand. hist.,
                1934/1935. Lubānas valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1935/1937. bij. Lubānas valsts ģimnāzijas direktors,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1949.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-25.

KLEPERIS Jānis Pētera d., pulkvedis.
                * 27.03.1893. Raunas pag. [Klepper]; S. Elza dz. Kreišmanis + 1935. XII 06. Rīgā.
                1910. V 14. Irkutskas 16. husaru pulka karavīrs,
                1910. VIII 08. Sibīrijas 28. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1912. IX 01. Irkutskas kara skolas junkyurs,
                1913. XII 16. atvaļināts,
                1914. VIII 09. Saljanas 206. kājnieku pulka karavīrsrs,
                1914. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1914. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu,
                1914. IX Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1915. I 10. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. I 10. Rezerves 83. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1915. II 26. Sibīrijas 50. strēlnieku pulka Izlūku komandas priekšnieks,
                1915. IV 09. Rotas (II) komandieris,
                1915. VIII 01. Rotas (VI) komandieris,
                1915. XI 01. Izlūku komandas priekšnieks,
                1915. VIII 02. ievainots, evakuēts,
                1916. III 08. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. V 12. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VII 06./VIII 11. ievainots, evakuēts,
                1916. IX 05. kontuzēts, evakuēts,
                1916. IX 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1916. XI 29. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. VII,
                1917. I 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. II 05. Maršrotas (96) komandieris,
                1917. II 20. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) komandieris,
                1917. III 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VI 14.,
                1917. VIII 02. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 15. Omskas 1. nāves nodaļas priekšnieka v.p.i.,
                1918. I 28. Harbinas jātnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1918. XI 29. Imantas pulka virsnieks,
                1920. Atsevišķā 2. eskadrona virsnieks,
                1921. I 01. Kara skolas Jātnieku nodaļas jaunākais virsnieks,
                1921. X 01. Jātnieku nodaļas grupas vadītājs,
                1923. X 08. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. XI 30. Jātnieku pulka virsnieks,
                1923. XII 08. beidzis: Virsnieku akadēmiskus kursus,
                1927. XI 28. Armijas komandiera štāba Operatīvas daļas Nodaļas (I)
                                priekšnieka palīgs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #54,
                1929. XI 11.  paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd., 1929. XI 11.,
                1931. VI 30. apbalvots: Zviedrijas „Šķēpa” ordeņa Bruņinieka krusta I šķiru,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas Neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. VII 28. Jātnieku pulka virsnieks,
                1932. XI 17. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. IV 05. Virsnieku kursu virsnieks,
                1934. VIII 27. Zemgales divīzijas štāba priekšnieks,
                1934. VIII 27. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd, 1934. VIII 27.,
                1934. XI 07. apbalvots:Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #872,
                1935. X 30. atvaļināts,
                1935. XII 09. Apbedīts: Meža kapos Rīgā,
                Apbalvots: Igaunijas Ērgļa ordeņa IV šķiru.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-13.;
                                LVVA 1537-1-133-551, 5601-12995.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #27/1917., #35/1917.,
                                                  #47/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #60/1917., #63/1917.,
                                                #100/1917., #135/1917., #187/1917., #273/1917.;
                                „Jātnieku pulka gaitas”, R., 1929.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #426.

KLEPERIS Pēteris Jēkaba d., arhibīskaps.
                * 1904. V 04. Cēsīs; M. Kristīne, S. Marta dz. Ozols + 1968. IV 21. Kijevā, Ukrainā
                1933. Beidzis Teoloģijas institūtu,
                1933. IV 23. ordinēts par Kandavas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1934. IV 26. apstiprināts par Rīgas pilsētas latviešu draudžu vikāru,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                                1935. X 15. Rīgas V aizsargu pulka mācītājs,
                1935/1943. Biķeru un Krusta ev. lut. draudzes mācītājs, Šarlotes 10,
                1936. X 17. Biķeru draudzes mācītājs apstiprināts arī par
                                Krusta draudzes mācītāju,
                1937. V 15. ievēsts Krusta draudzes mācītāja amatā,
                1946/1968. Jaunās Sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs, prāvests,
                1968. nominēts par Latvijas ev. Lut. Baznīcas arhibīskapu,
                Korporācijas Latvija filistrs,
                Dzīvo Šarlotes ielā #8, Rīgā.
                Apbedīts Mežā kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-176.;
                                „Es viņu pazīstu”, r., 1939.;
                                “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 19/1934., # 45/1936., # 20/1937.;
                                „www.jaunagertrudesdraudze”

KLĒŠMITS Helmuts, ārsts.
                * 1911. XII 07. Naukšēnu pag.
                1943. II 15. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Rūpniecības 13-14,
                1943/1944. ārsts Daugavpilī.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-157.

KLEVINSKIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. VII 03. Elkšņu pag.
                1919/1920. Jaunjelgavas un Jēkabpils komandantūras seržants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. IV 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka Elkšņu pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936/1940. Elkšņu krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                1938/1940. Elkšņu pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1939. IV 17. Saukas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939/1940. A/S „Latvijas centrālais sēklu eksports” pilnvarnieks,
                Elkšņu pagasta Brīvības pieminekļa komitejas priekšnieks,
                Rites piensaimnieku sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Elkšņu pagasta Kundzānu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-181.

KLIEZBERGS Pēteris Andreja d., farmaceits leitnants.
                * 1891. II 03. Vecpiebalgas pag.
                Beidzis Valkas tirdzniecības skolu,
                1910/1912. aptiekas māceklis,
                1913. X Lebgvardes jātnieku pulka karavīrs,
                1914. II Blagoveščenskas lazaretes aptiekas feldšeris,
                1915. V Sibīrijas 21. strēlniekudivizījas dezinfikcijas nodaļas zaurjad farmaceits
                1915. X 31. ieguva aptiekara palīga grādu Pēterpils kara medicīnas akadēmijā,
                1917. VI 13.- 1922. V 25. Kazaņas kara sanitāras noliktavas nodaļas vaditājs,
                1924. III 10. Kara sanitāras noliktāvas grāmatvedis,
                1924. III 10.apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1924. III 10.
                1924. X 21. atvaļināts,
                1931/1940. Aizsargu organizācija,
                1933. X 07. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
                1937/1940. Tirzas aptiekas īpašnieks,
                1938. I 14. Tirzas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Tirzas pag. Aptiekā,
                Kraukļu bibliotēkas biedrības priekšnieka biedrs,
                Kraukļu aptiekas īpašnieks,
                Vecpiebalgas pagasta jaunzeniņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-99, 3407-1-82-13, 5601-1-3000.;
                                LVA 1987-1-16673.;
                                „Valdības Vēstnesis” #28/1937.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3403.

KĻIMENKO Vasilijs, Dr. med., profesors.
                * 1868. Odesā
                1893. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, iekšķīgās slimībās,
                1895. ieguva Dr. med. grādu,
                1893/1900. Kara ārsts,
                1901/1903. Paidagoģiskā institūtā Cīrihē,
                1904. bakterioloģiskajā institūtā Bernē,
                1905/1913. Pēterpils eksperimentālās medicīnas institūtā asistents,
                1908. privātdocents Kara medicīnas akadēmijā,
                1909/1915. Pēteris Nikolaja bērnu slimnīcas nodaļas vadītājs,
                1913/1918. Pēterpils eksperimentālās medicīnas institūtā nodaļas vadītājs,
                1919. laboratorijas vadītājs Pēterpilī
                1919. ievēlēts par medicīniskās bakterioloģijas profesoru Samaras Universitātē,
                1921. ievēlēts par profesoru pie Latvijas Universitātes medicīnas
                                fakultātes iekšķīgo slimību diagnostikas katedras,
                1938. Baznīcas 34.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Students” # 12/1938.

KLIMS Pēteris, ierēdnis.
                * 1896. VI 14. Ventspilī
                Beidzis Komercskolu,
                1914/1916. Krievijas armijas Jātnieku pulka karavīrs,
                1916. beidzis Maskavas V praporščiku skolu,
                1916/1917. Jātnieku pulka eskadrona komandieris,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Latvijas bankas Balvu nodaļas priekšnieks,
                1939. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru,
                1940. IV 01. Abrenes XIX aizsargu pulka Eskadrona (I) komandieris,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Balvos Rīgas 10a.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-348.

KLINBERGS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. VII 08. Slokā; [vēlāk Kalnājs]; S. Ella dz. Sebris
                1929/1930. Bruņoto vilcienu pulka dižkareivis,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VIII 26. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                1935. III 16. Rīgas V aizsargu pulka slokas pilsētas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1935/1940. Slokas pilsētas valdes loceklis,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                Latvijas Aerokluba slokas komitejas loceklis,
                Brīvības pieminekļa Slokas komitejas loceklis,
                Dzīvo Meža ielā #12, Slokā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-158.;
                                „Rīts” #350/1935.;
                                „Valdības Vēstnesis” 336/1940.

KLINBERGS Kārlis Heinrihs, ārsts.
                * 1909. V 15. Maskavā
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935. Daugavpils kara slimnīcas ārsts asistents,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 27. Cēsu X aizsargu pulka Saimniecības rotas ārsts,
                1936/1940. Cēsu pilsētas slimnīcas ārsts, Cēsīs, Dārza ielā #17.
                1940. III 19. Sakaru rotas ārsts,
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Cēsu Vēstis” #154/1936.

KLINKLAVS Kārlis Aleksandrs Pētera d., arhitekts.
               
* 1899. II 07. Sējas pag.; M. Jūlija, S. Lucija dz. Stradiņš.
                Beidzis Sējas pamatskolu,
                Beidzis Mīlgrāvja proģimnāziju,
                1919/1920. Brīvības cīņās,          
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                Būvējis Finansu ministrijas pili, LSK sanatoriju, Ērenpreisa
                               velosipēdu rūpnīcu, Rīgas pilsētas namu.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KLINSONS Rūdolfs Miķeļa d., ģenerālis.
                * 1889. XI 13. Mālpils pag.; S. Anna dz. Bīriņš + 1941. X 16. Maskavā.
                1909. IV 03. Kazaņas 64. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1909. VII 23. Izborskas 177. kājnieku pulka karavīrs,
                1910. VIII 10. Viļņas kara skolas junkurs,
                1912. X 31. jaunākais apakšvirsnieks,
                1913. II 21. apbalvots: Romanova cilts 300. gadu jubilejas medaļu,
                1913. VIII 06. beidzis: paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1912. VIII 06.,
                1913. VIII 06. Sibīrijas 38. strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1914. X 29. Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1915. II 26. Rotas (VI) komandieris,
                1915. V 15. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiru,
                1915. V 30. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1915. VI 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1915. II 17.,
                1915. VI 28. Rotas (VI) komandieris,
                1915. VII 17. salimis, evakuēts,
                1915. IX 10. Bataljona (I) komandieris,
                1915. X 09. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) komandieris,
                1915. X 21./29. kaujas pie Slokas,
                1915. XI 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1916. III 28. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiras ar šķēpiem,
                1916. V 19./VI 18. Bataljona komandiera v.p.i.,
                1916. VI 11. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1916. VI 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1915. XII 12.
                1916. VIII 15. Bataljona tiesas priekšsēdētājs,
                1916. X 21. Bataljona pārformēts par pulku,
                1916. X 22. Bataljona (I) komandieris,
                1916. XII 23./27. kaujas pie Mangaļiem,
                1917. II 13. apbalvots: Sv. Jura ordeņa zobeni,
                1917. III 26./III 18.  pulka komandiera v. p. i.,
                1917. IV 24. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VII 29. piekomandēts: Latviešu strēlnieku rezerves pulkām,
                1917. VII 31.?XII 06.  Bataljona (II) koamandieris,
                1917. XI 29. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1916. XII 12.,
                1917. XII 06./1918. I 22. Rotas (V) komandieris,
                1918. I 22. ieskaitīts par strēlnieku,
                1918. I 24. evakuēts slimības dēļ,
                1918. III 18. vācu gūstā,
                1918. V 07. atvaļināts,
                1919. VII 08. Rīgas jaunformēto spēku kapitāns,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1919. IX 01. Kara skolas komandieris,
                1920. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1917. I 17.,
                1920. IX 17. Galvenā štāba virsnieku rezervē,
                1920. XI 11. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #392,
                1921. IV 01. Galvenā štāba Apmācības daļas Fiziskās audzināšanas instruktors,
                1921. XI 10. Rēzekne kājnieku pulka komandieris,
                1923. V 27. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 30. Kara skolas priekšnieka v.p.i.,
                1924. XI 18. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1924. XI 18.
                1926. VIII 30.apbalvots: Somijas Baltas Rozes ordeņa II šķiras komandiera krustu,
                1926. XI 27. Kara skolas priekšnieks,
                1928. XI 18. apbalvots: Latvijas Republikas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas
                                medaļu,
                1929. VIII 01. beidzis: kursus pie Kara akadēmiskiem kursiem,
                1929. XI 18. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 471,
                1930. X 22. Rīgas kājnieku pulka komandieris,
                1931. VI 21. apbalvots: Zviedrijas Šķēpa ordeņa II šķiras komandiera krustu,
                1932. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. X 01. Latgales divīzijas komandiera palīgs,
                1936. X 01. paaugstināts ģenerālis pakāpē izd. 1936. X 01.,
                1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru #324,
                1937. I 30. apbalvots: Vācijas Olimpiādes atceres medaļu,
                1939. VII 29. beidzis; Divīzijas komandieru kursus,
                1939. X 06./1940. IV 17. Latgales divīzijas komandiera v.p.i.,
                1941. II 04. atvaļināts,
                1941. V apcietināts, dzīvo Aizsargu 75b-4.
                Avots:      KVKVA 400-2-27492-586, 2550-1-113-102., 2550-1-125-212.,
                                                3456-1-136.;
                                LVVA 5601-1-3003.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #281./1917.;
                                XII armijas pavēles #328/1916., #485/1916., #160/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #233/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture’, R., 1923.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Militārais Apskats” #4/1934.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1745.

KLINTS Harijs Georgs Pētera d.,pulkvedis leitnants.
                *1894.I 14.  Bejas pag.; S. Anna dzz. Kaleps. + 1941.
                1913. Beidzis: Pētrburgas VII ģimnāziju,
                1915. IV Rezerves 3. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1915. Pēterhofas III praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XI Rezerves 151. kājnieku bataljona jaunāais virsnieks,
                1916. IV Kājnieku 273. pulka virsnieks,
                1917. I paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. I Sakaru komandas priekšnieks,
                1917, V paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. IX paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1917. X Bataljona komandieris,
                1918. atvaļināts,
                1919. XI 04. Daugavpils kājnieku pulka kapitāns,
                1920. II pulka komandiera v.p.i.,
                1921. Rotas (III) komandieris,
                1920. IX paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1921. X 14. Robežsargu 2. pulka virsnieks,
                1922. V 16. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1922.  08.atvaļināts,
                1922. X 06./1924. Valkas apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks,
                1923. Aizsargu organizācijā, Bataljona komandieris,
                1925. V 01. Talsu apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks,
                1925. XII 01. Rīgas prefektūras  iecirkņa priekšnieks,
                1932. Liepājas Aizputes apriņķa policijas ie II cirkņa priekšnieks,
                1935./1939. Rīgas apriņķa policijas iecirkņa priekšnieks, Ķeipenē,
                193891940. Rīgas prefektūras iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1940. VII 09. Rīgas tautas milicijas prefekta palīgs,
                1940. IX atvaļināts,
                1941. piespriests nāves sods,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1941. piespriests nāves sods,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru.
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                Avots:       „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R.,1 998.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #226.1922., #79/1925.;
                                „Brīvā Zeme” #152/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1685.

KLIONSKIS Peisahs, būvinženieris.
                * 1899. VIII 04.
                1926. V 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KLIPSONS Jānis Jāņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1893. V 23. Vecsaules pag. [Ivans]; S. Olga dz. Ozoliņš. + 1942. VI 29. Noriļskā.
                1914. Beidzis: Jelgavas reālskolu,
                1914. IX 29. Pāvila kara skolas junkurs,
                1915. I 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. II 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IX 11. Rezerves 138. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1915. III 03. Maršrotas (21) komandieris,
                1915. III 13. Vjazmas 115. kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1915. X 19. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. XII 25. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. X 01.,
                1915. XII 29. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. I 14. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV)komandieris,
                1916. IX 18. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķ. ar šķēpiem un banti,
                1916. X 08. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. VII 03.,
                1916. X 21. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 21. Bataljona (II) komandieris,
                1916. XI 28. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II škiru ar šķēpiem,
                1916. XII 23./31. kaujas,
                1917. I 11./12. kaujas,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas II šķiru ordeņa ar šķēpiem,
                1917. VII 01. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. XI 14.,
                1917. VIII 19/21. kaujas Daugavpils rajonā,
                1917. VIII 30. kaujas pie Peļņu mājām,
                1917. XI 02. arestēts: pie Bauskas latviešu strēlnieku pulka Rotas (I),
                1918. III 03. atvaļināts,
                1919. I 30. mobilizēts: Petrogradas kara apgabala štābā,
                1919. IV 20. Latvijas padomju divīzijas štāba Operatīvas daļas Operatīvas nodaļas
                                jaunākais palīgs,
                1921. III 20. Štāba Opeatīvas nodaļas priekšnieka palīgs,
                1921. V 27. atvaļināts,
                1921. XI 19. Auto divizionā,
                1922. Auto tanku divizionā,
                1924. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1706,
                1925. IX 23. beidzis: Virsnieku kursus,
                1926. I 03. ieguvis: Auto tanku virsnieku tiesības,
                1927. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1927. XI 18.,
                1934. XI 07. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1576,
                1940. V 11. apbalvots: Viestura ordeņ III šķiru #125 ar šķēpiem,
                1940/1941. Teretoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. Strēlnieku 183. divīzijas Prettanku bataljona komandieris,
                1940. XII 16. atvaļināts,
                1940. VI 14. apcietināts Litenē.
                Avots:      LVVA 5601-1-3007.;
                                XII armijas pavēles #727/1916., #928/1916., #129/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles #14/1916., #29/1916.,
                                                #43/1916., #304/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlniekupulka pavēles #43/1917., #207/1917.,
                                                #255/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #321/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki’, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs 3427.

KLIŠĀNS Edīte dz. Zariņš, ārste.
                * 1915. IV 20. Rīgā; V. žurnālists.
                1941. III 05. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1941. V. Olava 7-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-158.

KLIŠĀNS Eduards Kristapa d., ārsts.
                * 1891. XII 08. Kurcuma pag.; M. Ieva, S. Alma dz. Staltmans
                1917/1918. Kara ārsts gaisa flotē,
                1918. beidzis Tērbatas universitāti,
                1919. V 01. – XII 31. Augškurzemes partizāņu pulka ārsts,
                1919/1932. Ilūkstes apriņķa ārsts,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 88,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1944. Valkas apriņķa ārsts,
                1933. V 15. Valkas VII aizsargu pulka Bataljona (I) ārsts,
                1939. III 29. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Valkas namsaimnieku biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-66, 1640-1-523-114.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KLĪVE Lilija dz. Kūgelbergs, tautsaimniece.
                * 1895. V 13. Jēkabnieku pag. V. Ādolfs, bankas direktors. + 1972. II 08.
                1929. Beigusi LU tautsaimniecības fakultāti, maģ. grādu,
                “Daugavietes” dibinātāja.
                Avots:       “Universitas” # 31/1973.

KLUBŅIKOVS Leontijs, skolotājs.
                * 1883. VII 10.
                1904. beidzis Vitebskas pilsētas skolas pedagoģiskos kursus,
                1904/1920. Dricēnu pamatskolas skolotājs,
                1920/1940. Viļēnu pagasta “Zirkavas” krievu pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-185.

KLUCIS Ādams Eduards Gustava d., skolotājs.
                * 1886. I 07. Ķoņu pag.; M. Ede, S. Ērika dz. Šmits.
                Beidzis Rūjienas draudzes skolu,
                1904/1909. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1909/1915. Jaunpils (Zaubes) draudzes skolas skolotājs,
                1915/1916. Straupes draudzes skolas skolotājs,
                1916/1920. Kalsnavas draudzes skolas skolotājs,
                1921. IX 15. Zasas pagasta pamatskolas pārzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4111,
                1940. t. p. amatā,
                Zasas lauksaimniecības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-103.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;       
                               „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

KLUCIS Alma, ārste.
                  Sk. Vāvere Alma.

KLUCIS Jānis Indriķa d., kara laika ierēdnis.
                * 1890. XI 20. Zemītes pag. + 1972. IV 24. Čikāgā, ASV
                1912. X 25. Tukuma apriņķa kara priekšnieka rakstvedis mācekļis,
                1913. VIII 22. izsturējis rakstveža ekzamenu, jaunākais rakstvedis,
                1914. IV 01. vecākais rakstvedis,
                1915. VIII 25. priekšnieka kanceleja pārvietota uz Orlas guberņu,
                1916. VII 28. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) rakstvedis,
                1916. X 20. Latviešu strēlnieku I brigādes rakstvedis,
                1917. III 30. izturējis: pārbadijumus uz kara laika ierēdņa pakāpi,
                1917. V 05. pārdēvēts par zaurjad kara ierēdni,
                1917. V 05. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Ārrindas komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. XI 25. pulka kasiera v.p.i.,
                1918. I 10. atvaļināts,
                1918. I 25./1919. V 22. Sarkanas armijas Strēlnieku 1. pulkā,
                1919. V 25. Cēsu II bataljonā,
                1919. VIII 08./X 19. Ventspils kājnieku pulka kara ierēdnis.
                Avots:      KVKVA 3454-1-412.;
                                LVVA 5601-1-3012.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #86/1917.,
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #383/1917.,
                                                #391/1917.;
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1936.;
                                „Laiks” #39/1972.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5277.

KLUCIS Jānis Ernesta d., tiesnesis.
                * 1904. XI 09. Jaungulbenes pag.; M. Natālija dz. Straume.
                               + 1984. III 03. Bostonā, ASV
                1923. Beidzis Cesvaines valsts vidusskolu,
                1823/1934. beidzis Latvijas Universitāti, mags. jura.,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 05. Rēzeknes XVII aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1935/1940. Rēzeknes I iecirkņa miertiesnesis,
                1941/1944. Daugavpils apgabaltiesas loceklis,
                12949/1950. Tieslietu padomnieks Vācijā,
                Amerikas latviešu palīdzības fonda vadītājs,
                Bostonas latviešu draudzes padomes loceklis.
                Korporācijas Fraternitas Latavensis filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-416.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi’, R., 1999.

KLUCIS Otto Ernsta d., pulkvedis leitnants.
                * 1891. XII 27/14. Jaungulbenes pag. + 1970. XI 17. Bauskas pag.
                1912. Beidzis: Jelgavas zemkopības skolu,
                1912/1914. Lopkopības instruktors,
                1914. VII 28. Vidzemes kājnieku družīnas zemessargs,
                1915. IX 01. Zemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI 24. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. XII 06. beidzis: paaugstināts prporščiks pakāpē,
                1915. XII 14. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 21. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. III 01. Rotas (lit.A) komandieris,
                1916. V 25. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 14. Maršrotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. I 11. Papildu (I) rotas komandieris,
                1917. I 12. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. IX 26.,
                1917. II 19. Rotas (VIII) komandieris,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 13. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. I 26.,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VII 31. stādīts paagstināšanai štābs kapitāns pakāpē
                                izd. no 1917. VI 26.,
                1917. VIII 21. kaujas,
                1917. XI 30. ievēlēts: Rotas (VIII) jaunāko virsnieku,
                1918. I 05. Rotas (VIII) komandiera palīgs,
                1918. IV 03. atvaļināts, Rotas (VIII) jaunākais komandieris,
                1919. II 15. Agraras nodaļas ierēdnis Alūksnē,
                1919. VI 15. Valmieras kājnieku pulka virsleitnants,
                1919. VIII 01. Rīgas kājnieku pulka Rotas (XI) komandieris,
                1920. III 20. Armijas Virspavēlnieka štāba Iekšējas izlūkošanas
                                nodaļas virsnieks,
                1920. apstiprināts kapitāns pakāpē,
                1920. XII 13. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (II) komandieris,
                1923. X 08. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1927. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #256,
                1931. beidzis: Bataljona komandieru kursus,
                1934. II 01. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1934. II 01.,
                1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1690,
                1940. III 28. atvaļināts,
                Bijis laukkopis kolhoza „Uzvara”.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-212., 2550-1-160-73., 3456-1-136.;
                                LVVA 5601-1-3016., 5434-1-25-363.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #166/1915.;
                                XII armijas pavēles #178/1917.,  291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #61/1915., #64/1915.,
                                                #69/1915., #61/1916., #144/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #54/1917., #334/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Jelgavas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1777.

KLŪGE Eduards Miķeļa d., pulkvedis leitnants.
                * 1893. VI 02. Cēsīs; S. Aleksandra Skujeniece + 1942. VI 29. Noriļskā.
                Beidzis: Cēsu pilsētas reālskolu,
                1914. IX 15. Rezerves 103. kājnieku bataljona karavīrs,
                1914. XII 01. Kazaņas kara skolas junkurs,
                1915. II 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. V 12. Luckas 165. kājnieku pulka Rotas (VI) komandieris,
                1915. VIII 18. ievainots, evakuēts,
                1915. X 25. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) komandieris,
                1915. XII 03. Rotas (III) komandieris,
                1916. III 01. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1914. XII 01.,
                1916. III 04. apbalvots; Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. III 14. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. V 14./25. Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1916. V 28. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 20. Rotas (V) komandieris,
                1916. VII 16. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) komandieris,
                1916. VIII 15. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1916. XII 23. Bataljona (I) komandieris,
                1916. XII 23. ievainots, saģiftēts ar gāzēm,
                1916. XII 23./29. kaujas,
                1917. I 12./21. kaujas,
                1917. I 13. ievainots un evakuēts,
                1917. I 21. A. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XI 16.,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1917. V 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. VI 28. piekomandēts: Latviešu strēlnieku rezerves pulkam,
                                Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 08. Papildu (134) rotas komandieris,
                1917. VIII 20. Armijas XII artilērijas inspektora rīcībā,
                1918. II 16. atvaļināts,
                1918. XII/1919. V Sarkanā Armijā,
                1919. V 24. Atsevišķā 3. bataljona artilērijas divizionā,
                1919. IX Vidzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1920. IV Rīgas apsardzības bataljona Invalīdu darba rotas
                                komandieris,
                1920. VI/VII Sakaru virsnieks Polijā,
                1920. XI paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. XI Rīgas pilsētas komandanta adjutants,
                1921. V 16. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1922. III 01. Kara skolas grupas vadītājs,
                1924. IX 17.beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. X 06. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1925. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1869,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 16. apbalvots: Triju Zvagžņu ordeņa V šķiru #1425,
                1931. IX 19. Armijas štāba Apmacības daļas virsnieks,
                1931. X 20. beidzis: Francijas kara akadēmiju,
                1932. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1932. XI 18.,
                1935. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1772,
                1934. V 25./1939. VI 30. Armijas štāba Informācijas daļas virsnieks,
                                Latvijas militārais pārstāvis Polija un Rumanijā,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. X 26. Siguldas kājnieku pulka virsnieks,
                1939. XI 29. atvaļināts,
                1939. XII 06. apbalvots: Polijas Polonia Restituta ordeņa III šķiru,
                1939. XII 06. apbalvots: Rumanijas „Kroņa” ordeņa III šķiru,
                1939. XII 06. apbalvots: Polijas Nopelnu Krustu zeltā,
                1940. VII 10. Armijas štāba Apmācības daļas virsnieks,
                1940. VII 18. piekomandēts: Sigaldas kājnieku pulkām, bataljona
                                komandieris, cenza iegušanai,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 195. pulka štāba priekšnieks,
                1940. Strēlnieku 181. divīzijas štāba daļas (II) priekšnieks,
                1941. VI 14. apcietināts Litenē,
                1942. VI 29. nošauts,
                Korporācijas Vendia filistrs.
                Avots:      LVVA 5601-2-805.;
                                XII armijas pavēles #129/1917., #492/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #10/1915., #36/1916,
                                                # 47/1916., # 79/1916., # 135/1916., # 137/1916.,
                                                # 150/1916., # 182/1916., # 191/1916., # 196/1916.,
                                                # 199/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 198/1917., # 208/1917.,
                                                # 379/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles  # 226/1916.,
                                                # 229/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 44/1917., # 65/1917.,
                                                #  203/117.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavaliri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieks”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1710.

KLUNGSTS Alfrēds Pētera d., kapteinis.
                *1897. V 14. Veclaicenes pag. + 1942. III 15. Noriļskā, Krievijā
                1917. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 25. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1918. atvaļināts,
                1919. VII 01. Rīgas kājnieku pulka leitnants,
                1919. IX 13. Saratova pavadītāju komandā,
                1919. X 02. Rīgas kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1920. V 02. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XI 21.,
                1922. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1925. VI 20. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. X 11.,
                1928. XI14. apbalvots:: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #643,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1939. V 22. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #124 ar šķēpiem,
                1940. VIII 22. piekomandēts Armijas štāba Informācijas daļai, Nodaļas (I)
                                priekšnieka palīgs,
                1940/1941. Teretoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 22. pārskaitīts: Strēlnieku 195. pulka Ložmetēju (I) rotas
                                komandieris,
                1941. VI 14. arestēts, dzīvo: Šarlotes 19-6.,
                1942. III 15. nošauts.
                Avots:      LVVA 5434-1-75-65.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #291/1917.
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                                www.nekropole.lv;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1778.

KNĀĶIS Berta, farmācijas kandidāte.
                * 1902. I 17. Jaunpiebalgas pag.
                1938. I 14. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KNAPE Jānis, mācītājs.
                * 1900. V 16. + 1970.
                1930. VI 22. ordinēts,
                1930/1940. Kērkliņu ev. lut. Draudzes vikāris,
                1931/1940. Jaunauces ev. lut. draudzes palīgmācītājs,
                1940. VII 01. atbrīvots no Jaunauces, Vadakstes un Ķerkliņu
                               draudžu mācītāja amatā.
                Avots:      „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 32/1940.

KNAPE Alfrēds Friča d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. X 10. Liepupes pag. 1979. X 12. Tūjas pag.
                1919/1920. Rīgas kājnieku pulka seržants,
                1920. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 521,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. IV 25. Valmieras VIII aizsargu pulka Tūjas pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Tūjas pagasta padomes loceklis,
                Tūjas pagasta Līgotņu māju īpašnieks,
                Apbedīts Liepupes kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-362.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

KNAPS Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1898. XI 14.
                1936. IX 14. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1936/1939. Liepājas pilsētas būvinženieris.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 39/1939.
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KNESS KNEZINSKIS Gustavs Jēkaba d., mācītājs.
                * 1903. IV 03. Pētropavlovskā; M. Līna S. Hermīne Polkvojs.
                Beidzis Alūksnes vidusskolu,
                1927. beidzis Ev. lut. baznīcas Teoloģijas institūtu,
                1927. V 29. ordinēts,
                1927/1929. Latgales prāvesta iecirkņa vikārs,
                1927/1929. Jaunlatgales (Abrenes) draudzes dibinātājs un vikārs,
                1927/1929. Baltinavas un Kārsavas draudžu vikārs,
                1927/1928. Strūžānu un Tilžas draudžu vikārs,
                1928/1929. Balvu, Pokrova un Viļakas draudžu vikārs,
                1929/1944. Alūksnes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1929/1940. Alūksnes garnizona mācītājs,      
                1930/1940. Alūksnes draudžu vēstneša redactors,
                1932/1940. Valkas VII aizsargu pulka Bataljona (III) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-301, 1640-1-523-106.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

KNESS KNEZINSKIS Jēkabs, ārsts.
                * 1907. VI 13. Petropavlovskā + 1990., ASV
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1936. Valkas apriņķa slimnīcas ārsts,
                1936/1939. Rīgas pilsētas I slimnīcas Ķirurģiskā II klīnikas ārsts,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. I 26. ābrenesXIX aizsargu pulka Rotas (III) ārsts,
                1939/1940. Abrenes apriņķa slimnīcas Viļakā vadītājs,
                1940. VI 10. – XI 30. Tukuma pilsētas slimnīcas direktors,
                1940/1945. Kuldīgas pilsētas slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-67, 1640-1-528-331.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KNICIS Emīlija dz. Mendians, ārste.
          &nb