Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KABUCIS Jānis sabiedrisks darbinieks.
               *1909. IX 22. Zvārtavas pag.
               1931. III 01./1932. II 25. Daugavpils kājnieku pulkā, virsnieka vietnieks,
               1933. Valkas VII aizsargu pulka Zvārtavas nodaļā,
               1933. Bataljona (II) adjutants,
               1935. Rotas (VI) komandieris,
               1945. mēkle piederīgi virsnieka vietnieku.
               Avots:       LVVA 1640-1-820.;
                              „Tēvija” #82/1945.

KACENBERGS Egons, mācītājs.
                Sk. Rūsa Egons.

KACENELENBOGENS Leiba, ārsts.
                * 1894.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, rentgenoloģijā,
                1938. Baznīcas 31.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KACENS Aleksandrs Miķeļa d., ierēdnis.
                *1885. X 05. Ikšķiles pag. [Katzen]; S. Milda dz. Zeltiņš + 1949. V 20. Gronā, Vācijā
                1903. beidzis: Pētera Pāvila reālskolu,
                1909./1913. beidzis: Rīgas politehnisko institūta Tirdzniecības nodaļu,
                1913. A/S Zinger & Co revidents Permā,
                1914. XII Krievijas armijā,
                1915. VI beidzis: Kazaņas kara skolu, praporščiks,
                1915. Strēlnieku XIII divīzijas štābā,
                1916. IX Operatīvas daļas vecākais adjutants,
                1916. paaugstināts podporučiks pakāpēr,
                1918. III Austriešu gūstā,1918. V atvaļināts,
                1918. V Sibīrijas valdības ārlietu resora Eiropas ģenerālsekretārs,
                1918. XI Odesas Latviešu nacionālās padomes loceklis,
                1919. IV Sarkanā armijā,
                1919. VIII Dienvidkrievijas brīvprātīgo armijā,vecākais adjutants,
                1919. X paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1919. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. IV atgriezies Rīgā,
                1920. VII 13./1920. XI 01. Latvijas armijas virsleitnants,
                1922. II 01. Finanču ministrijas Tirdzniecības un banku nodaļas vadītājs,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. VII 23./1928. Latvijas Bnakas revīzijas komisijas loceklis,
                1927. III 10./1930. Valsts saimniecības departamenta vice direktors,
                1928. Valsts Zemes bankas padomes loceklis,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 388,
                1930. IV 01. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta direktors,
                1931. valsts kontroles loceklis,
                1933. V 31. /1938. Rīgas pilsētas valdes loceklis,
                1933. VI Rīgas pilsētas galvas biedrs, dzīvo: Plkv Brieža 8-9.
                1936. V 28. Aizsargu aviācijas pulka Saimniecības priekšnieks,
                1936. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #702,
                1938. VIII/ 1940. X  Latvijas ģenerālkonsuls Istambulā,
                1943. Tautas bankas vadītājs Jelgavā,
                1944. Vācijā, Latviēu kolonijas vadītājas Eslingenā,
                Apbalvots: Beļģijas Kroņa ordeņa III šķiru,
                Apbalvots: Francijas Izglītības ministrijas krustu,
                Apbalvots: Igaunijas Ŗgļa ordeņa II šķiru,
                Apbalvots: Lietuvas Vitauta Dīža ordeņa III šķiru,
                Apbalvots: Ungarijas Nopelnu ordeņa II šķiru,
                Apabalvots: Zviedrijas Zimeļu ordeņa II šķiru,
                Apbalvots: Krievijas Sv Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots: Krievijas Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Krievijas Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Rīgas latviešu biedrības biedrs,
                Latvijas sabiedriskā kluba biedrs,
                Latviešu un lietuviešu vienības biedrs,
                Latviešu un franču tuvināšanas biedrības biedrs,
                Latviešu un igauņu biedrības biedrs,
                Avots:       LVVA 1640-1-199-72., 6824-1-241-88.;
                                „Album Academicum’, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki’, R., 2003.

KACENS Ošers, farmācijas maģistrs.
                * 1910. II 24.
                1935. I 12. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 17. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KACMANIS Rahele, ārste.
                Sk. Fridmanis Rahele.

KACS Boruhs, būvinženieris.
                * 1910. IV 10. Rīgā.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KACS Cīpa, farmācijas maģistre.
                * 1902. VII 22. Jaunjelgavā.
                1937. V 22. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XII 04. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KACS Minna dz. Calelsons, ārste.
                * 1885.
                1912. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1938. Dagdā, Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KACS Mozus, skolotājs.
                  * 1911. VII 03.
                  1928. beidzis Līvānu pilsētas žīdu vidusskolu,
                  1929/1930. Baltinavas žīdu pamatskolas praktikants,
                  1930. beidzis Rīgas valsts žīdu pedagoģiskos kursus,
                  1930/1936. Līvānu pilsētas žīdu pamatskolas skolotājs,
                  1936/1937. Krāslavas pilsētas žīdu pamatskolā,
                  1937/1940. Līvānu žīdu pamatskolas pārzinis.
                  1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                            Atzinības Krusta V šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-191.

KACS Zisla, ārste.
                Sk. Šēns Zisla.

KADE Aleksandrs Aleksandra d., mācītājs.
                * 1869. XII 12. Franopoles muižā; S. Hedviga. + 1934.
                1890/1895. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1897. II 09. ordinēts,
                1897/1898. Rīgas Doma draudzes vikārs,
                1898/1906. Lubānas draudzes mācītājs,
                1906/1907. Alūksnes draudzes vikārs,
                1907/1933. Biķeru draudzes mācītājs,
                1910/1933. Rīgas Krusta draudzes mācītājs,
                1933. VIII 01. emeritēts.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-121.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

KAGANS Ābrams, būvinženieris.
                * 1902. IX 03.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAGANS Basja dz. Fridmanis, ārste.
                * 1901.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti, acu slimībās,
                1938. Brīvības 93.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAGANS Īzaks, farmācijas kandidāts.
                * 1903. V 26.
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KAGANS Jāzeps, ārsts.
                * 1886.
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Brīvības 93.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAGANS KANS Hanna dz. Goldbergs, ārste.
                * 1885.
                1915. beigusi Harkovas Universitāti,
                1938. Liepājā, Kungu 5.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAĢIS Indriķis Pētera d., inženieris mežkopis, mag. jur.
                * 1902. VIII 21. Zūru pag. + 1973. Saskatoon, Kanādā
                1920. Beidzis Ventspils valsts ģimnāziju,
                1920/1928. beidzis Latvijas Universitāti, inženieris mežkopis,
                1924/1925. Ugāles virsmežniecības mežzinis,
                1925/1934. Valdemārpils virsmežniecības mežzinis,
                1928/1935. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1934/1940. „Jaunāko Ziņu” redakcijas loceklis, Ārzemju nodaļas redaktors,
                1940. VIII 14. „LETA” direktors,
                1940. X 10. – XI 15. „LETA” atbildīga darbinieka vietnieks.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Brīvā Zeme” # 163/1940.;
                               „Darbs” # 62/1940.

KAINAŠS Jānis, būvinženieris.
                * 1885. VI 14.
                1935. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAINS Jānis, skolotājs.
                  * 1885. X 31.
                  1912. beidzis Pēterpils skolotāju institūtu,
                  1912/1918. Vezenbergā skolās,
                  1919/1920. Jēkabpils valsts vidusskolā,
                  1920/1921. Smiltenes skolu biedrības reālskolā,
                  1921/1940. Smiltenes valsts ģimnāzijas skolotājs,
                  1927. beidzis vidusskolas skolotāju sagatavošanas kursus pie
                            Izglītības ministrijās,
                  1938. IX 23. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                            Atzinības Krusta V šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-128.

KAIRE Georgs, ārsts.
                * 1908. VIII 12. Tērbatā
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1931/1934. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Ādu slimību klīnikas ārsts,
                1934/1940. Liepājas apriņķa slimnīcas ambulances ārsts,
                1935/1945. Liepājas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1938. Graudu 3, Liepājā,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VII 24. Liepājas XV aizsargu pulka Eskadrona (I) ārsts,
                1941/1945. Liepājas pilsētas poliklīnikas ārsts,
                Liepājas pilsētas slimnīcas Ādas un venerisko slimību nodaļas vadītājs,
                Namīpašnieks Rīgā, Lāčplēša ielā # 31,
                Rucavas pagasta Zīlītes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-51, 1640-1-526-268.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAIRE Paulīne dz. Vitenbergs, ārste.
                * 1893.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Liepājā, Rožu 28.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAJAKS Eduards, tālbraucēju kapteinis.
                *1864. IX 24. Bolderājā; S. Emīlija dzz. Veike + 1945. II 28. Rīgā.
                1879. matrozis, burenieku Aurora, Hans, John Jule, Lettonia,
                                ugunszeems stūrmanis
                1890. Beidzis: Mangaļu jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                1890. burenieku John un Puika kapteinis,
                1897. Rīgas locū biedrības locis,
                1903. apbalvots: Par biojā ejošo medaļu,
                1919. ievadīja un izveda Rīgas ostā tvaikoņi Saratovs,
                1919. Latvijas valsts dienestā, loču vecākais,
                1935. V 12. pensionēts,
                1936. XI 14. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4031,
                Avots:       LVVA 6824-1-245-44.;
                                „Latvijas jūrniecības vēsture’, R., 1998.;
                                Arvja Popes arhīvs.

KAĶIS Aleksandrs, ārsts leitnants.
                * 1912. II 09. Ārlavas pag. + 1982. VIII 31. Columbas, ASV
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1937. Rīgas kājnieku pulka sanitārais virsnieku vietnieks,
                1937. X 15. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1937/1938. Daugavpils kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1938/1940. Latvijas Universitātes ķirurģiskās fakultātes klīnikas ārsts,
                1938. III 19. Valmieras VIII aizsargu pulka ārsts virs štātā,
                1940/1944. Latvijas Universitātes ķirurģiskās hospitāļa klīnikas asistents,
                1942. H. Goeringstr. 33-14.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-52, 1640-1-523-345.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAĶIS Voldemārs, ārsts.
                * 1878.
                1903. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Valmieras apriņķa ārsts.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAKSIS Augusts Roberta d., ierēdnis.
                * 1886. II 03. Valkas pag.; M. Marija, S. Emma dz. Breģe + 1972.
                Beidzis Pleskavas zemkopības skolu,
                Beidzis Petrogradas augstākos zemkopības kursus,
                1915/1918. Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas vadītājs,
                1919. VIII 01. Apgādības ministrijas Iekšējo apgabala departamenta sekretārs,
                1919. XII 02. Departamenta direktora palīgs,
                1921. IV 02. atvaļināts,
                1923/1928. Valkas apriņķa valdes loceklis,
                1925/1926. Laikraksts „Ziemeļlatvija” redaktors un līdz izdevējs,
                1924/1929. Valkas apriņķa agronoms,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1158,
                1930/1940. Zemkopības ministrijas Labības biroja direktors,
                1934. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1647,
                Valkas piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un priekšsēdētājs,
                K/S Valmieras eksports dibinātājs un direktora biedrs,
                Latvijas tirdzniecības kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-1.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Rīts” #32/1936.;
                                „Atpūta’ #599/1936.;
                                „Valkas bibliotēka”;
                                „www.nekropole.lv”

KAKTIŅŠ Alberts, sabiedrisks darbinieks.
               *1889. III 06. Rubeņu pag.
               1914/1915. Ostovas 100. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
               1928. Valmieras VIII aizsargu pulka Valmieras pilsētas nodaļas priekšnieks,
               1932. VII 01. Dzelzceļu aizsargu pulka Valmieras nodaļas priekšnieks,
               1933. Dzelzceļnieku biedrības krājaizdevu kases pilnvarotājs Valmieras rajonā,
               Valmieras dzelzceļa stacijas priekšnieks.
               Avots:       LVVA 1640-198-79.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks”, R., 1934.;
                              „Dzelzceļnieks” #8/1933.

KAKTIŅŠ Jānis Alfrēds Pētera d., Dr. med., rezerves ārsts leitnants,
                * 1892. II 15. Mazsalacā; M. Ieva, S. Alvine dz. Keplers + 1955. III 24. ASV
                1911. beidzis Pērnavas ģimnāziju,
                1911/1916. Tērbatas Universitātes Medicīnas fakultātes students,
                1916/1918. Donas IX kazaku artilērijas diviziona zaurjad ārsts,
                1918/1920. Deņikina ārmijas kara ārsts Ēģiptē,,
                1920/1921. Lielbritānijas armijas ārsts kapteinis,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1923/1944. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes ārsts,
                1926/1927. Rokfelera fonda stipendiāts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1940. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ārsts,
                1936. VI 25. Rīgas V aizsargu pulka pretķīmijas aizsardzības rotas ārsts,
                1939/1944. Latvijas Universitātes Patoloģiskās anatomijas institūta vadītājs,
                1944. Rīgas Universitātes Medicīnas fakultātes ārkārtas profesors
                1944. Skolas 20,
                1944. III 17. Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājs,
                1944/1950. Vācijā,
                195/1950. Barres pilsētas slimnīcas bakterioloģiskas laboratorijas vadītājs, ASV
                Akadēmiskās vienības „Atauga” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-53, 1640-1-522-145.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KALACIS ānis Pētera d., senators.
                *1867. XII 29./1968. I 10.  Trikātas pag.; M. Henriete, S. Marija dz. Martinovs.
                                + 1947. II 02. Detmoldā, Vācijā
                Beidzis: Vidzemes guberņas ģimnāziju, Rīgā,
                1985. Beidzis Pēterpils Universitāti,
                1895. IX 01. Krievijas kontroles palatas dienestā, baltiesā un
                                zvērināts advokāts Harbinbā.
                1895. XII 13. Tjumenjas apriņķa tiesas priekšsēdētājs,
                1897. Obdorskas apriņķa miertiesnesis,
                1899. Išimas apriņķa miertiesnesis,
                1900. Korsakovas posta miertiesnesis Sahalinā,
                1905. Irkutskas apriņķa miertiesnesis,
                1906. Harbinas apriņķa miertiesnesis,
                1912. Pogranicas apgabaltiesas loceklis, Harbinā,
                1919. II 07./1920. I 12. Irkutskas tiesas palatas loceklis,
                1920. X 22. /1927. pirmais Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs,
                1922. X 13. Administratīva departamenta senators,
                1923. Latvijas Sarkanā Krusta galvenas valdes un padomes loceklis,
                1925. apbalvots: Latvijas Sarkanā Krusta goda zīmi,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 87,
                1927. Senāta augstākās disciplinārtiesas priekšsēdētājs,
                1932. IV 29. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru # 268,
                1940. X 04. atbrīvots,
                1944. III 17. Latvijas memoranda parakstītājs,
                1944. Vācijā.
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa II un III šķiru,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II un III šķiru,
                Apbalvots: Beļģijas Sarkanā Krusta medaļu I šķiru,
                Apbalvots: Igaunijas Sarkanā Krusta goda zīmi II šķiru,
                Apbalvots: Latvijas aizsardzības biedrības bronzas medaļu,
                Apbalvots: Latvijas Skautu centrālās organizācijas Svatikas goda zīmi,
                Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļas dibinātājs,
                Korporācijas fraternitas Lettica filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-35.;
                                „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas tiesnieši’, R., 2017.;
                                „Jaunākās Ziņas” 3264/1934.
                                „Brīvā Zeme”# 264/1938.;
                                „Padomju Latvija’ #42/1940.;
                                „Nedeļās Apskats’ #20/1947.

KALDEROVSKIS Roberts Kārlis, mācītājs.
                * 1910. IV 06. Šauļos, Lietuvā + 1989.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. IX 22. ordinēts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938. I 01. apstiprināts par adjunktu pie Jelgavas Sv. Anna
                                draudzes virsmācītāja,
                1939. XII 15. iecelts par Lielauces draudzes mācītāju,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. II 26. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (V) mācītājs,
                1939/1944. Lielauces ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944/1946. Kuldīgas latviešu draudzes mācītājs,
                1945/1967. Vecauces draudzes mācītājs,
                1967/1989. Slokas draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-138.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                „Svētdienas Rīts“# 40/1935., # 30/1938., # 1/1940.;
                               „Jelgavas bibliotēka”

KALĒ Fricis, ierēdnis.
                *1899. XII 10. Liepājā,
                1920. VII 01./1922. IV 10. Robežsargu divīzijas komandiera dienestā,
                1922. VIII 14. Nodokļu departamenta dienestā,
                1923. I 01. Valsts Nodokļu piedzinējs,
                1937. IV 01. Liepājas II iecirkņa nodokļu inspekcijas piedzinējs,
                1938. stadīts apbalvošanai: Atzinības Krustu,
                1940. t.p. amatā.
                Avots:       LVVA 2824-1-247.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1940.

KALĒJS Antonija, ārste.
                Sk. Ostvalds Antonija.

KALĒJS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1881. IV 26.
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija,
                1922. bijis Partijas Vidzemes apgabala sekretārs,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., 1925.

 

KALĒJS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1892. I 21. Iecavas pag.
                1914. beidzis: Mācības komandu Simbirskā,
                1915. X/1917. IX Tukuma latviešu strēlnieku bataljonā/pulkā,
                                vecākais apakšvirsnieks,
                1919. VII 10./1920. XII 29. Armijas aviācijas parka seržants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots: Latvaijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1932. VII 25. Dzelzceļu aizsargu pulka Čiekurkalna nodaļas priekšnieks,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3572,
                1935. V 11. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Dzelzceļu virsvaldes Ekspluātācijas direkcijas darbvedis,
                Dzīvo Rūpmuižas 2-10, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-44.;
                                „Dzelzceļu aizsargu pulks’, R., 1934.

KALĒJS Juris, būvinženieris.
                *1875. VII 22. Janišķu pag. + 1935. X 14. Rīgā.
                1895. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1906. beidzis Rīgas politehnisko institūtu,  būvinženiera grādu,
                1907. Viļņas apgabala ceļu valdes inženieris,
                1911. Viļņas apgabala ceļu valdes Berezinas upes tehniskā iecirkņa priekšnieks,
                1918. Ziemeļrietumu ūdenstransporta pārvaldes ūdenstransporta priekšnieks,
                1920. Latvijas ceļu un būvju virsvaldes ūdensceļu direkcijas 
                                hidrotehniskās daļas vadītājs,
                1921/1935. Jūrniecības departamenta vicedirektors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 386.
                Apbedīts Meža kaps Rīgā.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 11/1935.

KALĒJS Kārlis, lauksaimnieks.
                *1878. III 20. Rundāles pag.
                Beidzis: Bauskas pilsētas skolu,
                Bauskas pagasta Kugrenu māju īpašnieks, cukurbiešu audzētājs,
                1936. XI 14. apbalvots: Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru #4027.
                Avots:       LVVA 6824-1-245-65.

KALĒJS Oskars Andreja d., mākslinieks.
                * 1902. IV 24. Bērzgales pag.; M. Matilde.+ 1993. I 16. Rīgā
                Beidzis Sičevskas ģimnāziju Krievijā,
                1921/1931. beidzis Mākslas akadēmiju,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka kulturālās nozares
                               vadītāja palīgs,
                1940. Sakaru bataljona Rotas (III) vada komandieris,
                1941/1958. izsūtīts,
                Daugavpils valsts skolotāju institūta skolotājs,
                Valsts vēstures muzeja Daugavpils nodaļas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-94.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

KALĒJS Otto Pēteris, farmācijas maģistrs.
                * 1913. IV 01. Krievijā.
                1941. IX 01. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KALĒJS Pēteris Jēkaba d., kooperators.
                * 1884. XI 30. Trikātes pag.; S. Amālija dz. Jurjāns
                1918/1937. Centrālās savienības Konzums Cēsu nodaļas vadītājs,
                1934. bijis: Latvijas kooperatīvu biedrības padomes loceklis,
                1934. bijis: Centrālās savienības Konzums darbinieku izglītības biedrības
                                priekšsēdētājs,
                1934. bijis: Muzikas un dziedāšanas biedrības valdes loceklis,
                1937/1940. A/S Laima valdes loceklis un tirdzniecības daļas vadītājs,
                Avot:         „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #270/1934.

KALĒJS Pēteris, skolotājs.
                * 1884. VIII 13. Mētrienas pag.; S. Alvīne dz. Mellausis.
                1901. beidzis Jēkabpils pilsētas skolu,
                1904. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1904/1905. Ļaudonas draudzes skolas skolotājs,
                1906/1907. Saikavas pagasta skolas pārzinis,
                1908/1910. Vitebskas ev. lut. draudzes skolas skolotājs,
                1911/1913. Strenču proģimnāzijas skolotājs,
                1914/1915. Bauskas apriņķa proģimnāzijas skolotājs,
                1915/1917. Krievijas armijā - kara ierēdnis,
                1918/1919. Latvijas armijā – Gostiņu miesta komandants,
                1919/1940. Aiviekstes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 427.
                Aiviekstes lauksaimniecības biedrības biškopības sekcijas vadītājs,
                Krievciema lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Aiviekstes biškopības biedrības biedrs,
                Aiviekstes lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieka biedrs,
                Aiviekstes mednieku biedrības biedrs,
                Aiviekstes pagasta patērētāju biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-59.;
                                “Valmieras skolotāju semināra audzēkņi”, R. 1936.

KALĒJS Vilis Jāņa d., skolotājs
               *1892. X 23. Zemītes pag.; S. Amanda dz. Šabaks
               Beidzis:Ventspils reālskolu,
               1918. Beidzis: Rīgas Politehnisko institūtu, Mehanisko nodaļu,
               1919/1921. Kuļebaku tautskolas skolotājs,
               1921/1924. Tukuma pilsētas vidusskolā,
               1924/1925. Tukuma valsts viduskolā,
               1925. VIII 21./1929.  Zaļenieku vidusskolas direktors,
               1929. Valmieras valsts ģimnāzijas direktors,
               1933. stādīts: apbalvošanai Triju Zvaigžņu ordeņi,
               1940. bijis: Valmieras valsts vidusskolas direktors,
               Latvijas skolotāju biedrības Valmieras nodaļas valdes loceklis.
               Avots:       1632-2-352.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Valdības Vēstnesis” #188/1925.;
                              „Latvijas Skola” #5/1940.

KALENBERGS Kārlis, sabiedriskais darbinieks.
                * 1873. XII 02. Dundagas pag.
                Beidzis Dundagas pagasta skolu,
                1905/1910. pārtikas preču veikala īpašnieks,
                1920/1940. Sv. Pāvila draudzes padomes loceklis,
                1920/1940. Rīgas priekšpilsētas ugunsdzēsēju biedrības biedrs,
                1927/1940. Rīgas VII iecirkņa ienākuma un nekustamas mantas nodokļa
                                komisijas loceklis,
                Rīgas namīpašnieku biedrības valdes loceklis,
                Namsaimniecības žurnāla “Mūsu īpašums” valdes loceklis,
                Rīgas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 53.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-123.

KALĒVICS Roberts Kārlis Fridriha d., zvērināts advokāts.
                * 1877. VI 21. Annenieku pag.; S. Vera dz. Jansons. + 1945. VI 17. Krievijā.
                1894. beidzis Talsu pamatskolu,
                1894/1901. Telegrāfa dienestā Talsos un Kerčā,
                1903/1908. Odesas universitātes students,
                1908/1911. Jelgavas apgabaltiesas tiesamatu kandidāts,
                1911/ 1914. zvērināta advokāta palīgs Jelgavā,
                1914. X 18. zvērināts advokāts Jelgavā,
                1915/1917. Tērbatas Bēgļu apgādāšanas komitejas priekšsēdētāja biedrs,
                19171918. Viskrievijas pilsētu savienības Madonas nodaļas vadītājs,
                1918. Tautas padomes loceklis,
                1918/1933. miertiesnesis un Tukuma Talsu zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. I 17. zvērināts advokāts Tukumā,
                1932/1940. Tukuma aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1935. XI 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1734,
                1940. VI 14. apcietināts,
                1941. XI 28. Kirovā piespriests sods – 10. gadus.
                Tukuma ev. lut. baznīcas priekšnieks,
                Zemgales patronāta biedrības Tukuma nodaļas priekšnieks,
                Brāļu kapu komitejas Tukuma nodaļas priekšnieks,
                Sabiles latviešu biedrības priekšnieks,
                Tukuma Harmonijas 10 namīpašnieks,
                Akadēmiskās vienības „Austrums” vecbiedrs.
                Avots:      LVVA 1640-1-525.;
                               „Latviujas advokātūra”, R., 2007.

KALĒVICS Vera dz. Jansons, ārste.
                * 1890.; V. Roberts, zvērināts advokāts.
                1914. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                1938. Tukumā, Harmonijas 10.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALINKS Jānis, būvinženieris.
                * 1902. XII 15. Galgauskas pag.
                1939. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAĻINKA Kazimirs, prāvests.
                * 1871. V 04. Rēzeknē + 1943. IV 05.
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                1907. Vologdas draudzes prāvests,
                1912/1920. Daugavpils Sv. Pētera draudzes prāvests,
                1920/1924. Krāslavas draudzes prāvests,
                1924/1943. Varakļānu draudzes prāvests un dekāns,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā
                1934. III 01. Rēzekes XVII aizsargu pulka Bataljona (III) mācītājs,
                Apbedīts Varaklānu kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-410.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Krāslavas bibliotēka”

KAĻĶENIEKS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. IX 29. Lielvircavas pag.
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. VIII 29. Jelgavas XVI aizsargu pulka Lielvircavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Lielvircavas pagasta vecākais,
                Vircavas draudzes padomes loceklis,
                Lielvircavas krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Lielvircavas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lielvircavas pagasta Kaļķerunas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-157.

KALKUTS Elizers, ārsts.
                * 1865.
                1893. beidzis Kazaņas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Stabu 61.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALNĀJS Arnolds Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.
               SK. Berkolds Arnolds.

KALNĀJS Augusts Edgars Arnolda d., mācītājs.
                * 1908. VIII 16. Bauņu pag.; S. Valda. [līdz 1940. Hincenbergs] + 1979. IX, ASV
               Beidzis: Mazsalacas ģimnāziju,
               1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. IX 22. ordinēts par Cēsu prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. XII 01. apstiprināts par Lubānas draudzes mācītāju,
               1936. IV 25. Madonas IX aizsargu pulka rotas (III) mācītājs,
                1944. I 01. atbrīvots no Lubānas draudzes mācītāja amatā,
                1944. I 01. pārskaitīts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāris,
                Lubānas skautu nodaļas priekšnieks,
                Latvijas Sarkanā Krusta Lubānas nodaļas priekšsēdētāja vietnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības Kultūras sekcijas vadītājs,
               Lubānas valsts vidusskolas skolotājs,
               Korporācijas Fraternitas Livonica filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-75, 1690-1-325-11.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                              „Jaunākās Ziņas” #267/1935.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 40/1935., # 47/1935.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 2/1944.

KALNAVĀRNA Elmārs, būvinženieris.
                * 1909. I 16. Jaunlaicenes pag.
                1937. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIETIS Alīda, sabiedriska darbiniece.
                *1896. III 04.
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. Daugavpils VIII aizsargu pulka Sakaru bataljona Aizsardžu
                                pulciņa priekšniece,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinības Krusta III pakāpes Goda zīmi #246,
                Avots:       LVVA 1640-1-820.

KALNIETIS Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. VI 02. Gārsenes pag. + 1942. IV 19. Vjatlagā, Krievijā
                1914/1917. Rezerves 100. Kājnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1917 XII Bauskas latviešu strēlnieku pulka komandants,
                1918. III atvaļināts,
                1919/1920. Augškurzemes partizāņu pulka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. Jelgavas kājnieku pulka Izlūku bataljona instruktors,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1919/1923. Ilūkstes XII aizsargu pulka aizsargs,
                1925. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņi #1883,
                1929. apbalvots ar Lietuvas neatkarības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928/1940. Daugavpils XVIII aizsargu pulka
                1932. XII 01. Štāba bataljona Karogu rotas komandieris,
                1933. XI 14. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #171 ar šķēpiem,
                1941. VI 14. apcietināts un notiesāts uz 10. gadam,
                Krājaizdevu sabiedrības Grauds valdes loceklis un direktors,
                Daugavpils latviešu teātra padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-100.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

KALNIŅŠ Aina dz. Jansons, ārste.
                * 1913. XI 14. Liepājā
                1943. XII 01. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943/1945. Ārste Liepājā, Dzintaru 6.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-54.

KALNIŅŠ Alberts Indriķis, skolotājs.
                * 1904. III 30. + 1990. VII 07.
                1926/1927. Bauskas kājnieku pulka seržants,
                1929/1930. Aizsargu organizācijā,
                1932. V 07. Jēkabpils IV aizsargu pulka Slates pagasta aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Slates pamatskolas pārzinis,
                Slates lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Slates 529. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-184.

KALNIŅŠ Aleksandrs Laura d., ārsts.
                * 1895. I 18. Mālpils pag.
                1928/1933. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1930/1936. Vispārējā gadījumu apdrošināšanas ambulances ārsts,
                1934/1937. Cēsu kājnieku pulka ārsts,
                1936/1940. Vispārējā gadījumu apdrošināšanas ambulances kontrolārsts,
                1937/1941. Centrālā I poliklīnikas ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas V poliklīnikas ārsts,
                1941. Brīvības 34/36-2.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-55.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Aleksandrs, ārsts.
                * 1903.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Maskavas 16.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VII 15. Annas pag.
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925/1926. Siguldas kājnieku pulka kaprālis,
                1929. XII 15. Valkas VII aizsargu pulka Mālupes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpēs Goda zīmi # 803,
                1932. apbalvots ar Igaunijas Balta Ērgāl ordeņi,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelu Krustu,
                Mālupes pagasta padomes loceklis,
                Izglītības biedrības „Vārs” valdes loceklis,
                Mālupes pagasta Šķiņķu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-118.

KALNIŅŠ Aleksandrs Laura d., ārsts kapteinis.
                * 1895. I 18. Mālpils pag. + 1978. V 11. Grand rapidos, ASV
                1916. VI 02. Maskavas III praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 10. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IX 25. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 01. Rezerves 57. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 14. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 18. Skaitīt Kalniņš I,
                1917. II 12. Izgāja no pulka
                1917. II 16. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 04. Izgāja no pulka,
                1917. VIII 04. Sibīrijas V artilērijas brigādes Baterijas II jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19. kaujas Olainē,
                1917. VIII 20-22. kaujas Ikšķilē,
                1917. VIII 30-31. kaujas Siguldā,
                1917. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. XII 21. Brigādes adjutants,
                1918. I 22. Kornilova armijas virsnieks,
                1918. II 01. arestēts Maskavā,
                1918/1920. Padomju XV armijas Strēlnieku IV divīzijas Artilērijas operatīvā daļā,
                1920. I 25. Ventspils kājnieku pulka Cēsu rotas virsnieks,
                1920. X 25. Daugavgrīvas artilērijas adjutants,
                1921. XI 16. atvaļināts,
                1928/1933. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1929. XII 17. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1930/1936. Vispārējā gadījumu apdrošināšanas ambulances ārsts,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 21. Cēsu kājnieku pulka ārsts kapteinis izd. 1933. X 05.,
                1937. VIII 01. atvaļināts,
                1936/1940. Vispārējā gadījumu apdrošināšanas ambulances kontrolārsts,
                1937/1941. Centrālā I poliklīnikas ārsts,
                1937. VII 29. Rīgas V aizsargu pulka Riteņbraucēju (I) rotas ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas V poliklīnikas ārsts,
                1941. Brīvības 34/36-2.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-55, 1640-1-522—148, 5601-1-2667.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #18/1917, #47/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka #61/1917.;
                                „Ventspils kājnieku pulka”, Liepājā, 1936.;
                                „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1133, 1672, 5271.

KALNIŅŠ Alfrēds, ērģelnieks.
                *1879. VIII 23. Cēsīs
                1897/1901. Beidzis Pēterpils konservatoriju,
                1903/1915. ērģelnieks Pērnava un Liepājā,
                1915/1918. ērģelnieks Tērbatā,
                1918. Liepājā,
                1919/1920. Izglītības ministrijas mūzikas nodaļas vadītājs,
                1920/1923. Miera un Garnizona draudzes ērģelnieks.
                1923/1925. Nacionālā teātra kapelmeistars,
                1927/1933. ASV ērģelnieks,
                1933. Arhibīskapa katedrāles ērģelnieks,
                1935. Izglītības ministrijas mūzikas lietu referents,
                1937. t.p. amatā,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 1103.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-83.

KALNIŅŠ Alfrēds Ansis, sabiedrisks darbinieks.
               *1893. I 23. Volgundas pag.
               1929. XI 19. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2199,
               1932. IV 05. Dzelzceļu aizsargu pulka Rotas (IX) komandieris,
               1937. V 14. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1941. VI 14. deportēts, dz. Siguldas stacijā,
               Dzelzceļu VII iescirkņa ekspluatācijas revidents Zilānos,
               Avots:       LVVA 1640-1-198-29.;
                              „Rīkojumu Vēstnesis” #107/1942.

KALNIŅŠ Andrejs, tālbraucēju kapteinis.
                *1867. XI 07. Liepupes pag. +1931. III 16.
                1889. beidzis Ainažu jūrskolu ar tālbraucēja kapteiņa grādu,
                1893. burinieka „Austra” kapteinis,
                1898. kuģniecības sabiedrības „Austra” direktores,
                1931. bij. kuģu piefraktēšanas un aģentūras „A. Kalniņš” īpašnieks.
                Rīgas tālbraucēju kapteiņu biedrības dibinātājs.
                Korporācijas „Fraternitas Livonija” filistrs.
                1931. dz. Ģertrūdes 6.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Jūrnieks” # 5/1931.

KALNIŅŠ Andrejs, skolotājs.
                * 1903. VI 20. Ērgļu pag.
                1924/1925. Daugavpils kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VI 01. Madonas IX aizsargu pulka Stamerienas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Stamerienas pamatskolas pārzinis,
                Stamerienas mazpulka vadītājs,
                Stamerienas lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-88.

KALNIŅŠ Anna, ārste.
                * 1888.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Ģertrūdes 103.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALNIŅŠ Anna dz. Dzene Dzenis, ārste.
                * 1891. VIII 12. Plāņu pag.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, plaušu slimībās,
                1926/1928. Kārķu pagasta ārste,
                1928/1931. Salgales pagasta rajona ārste,
                1931/1938. Tērvetes sanatorija ārste,
                1938/1940. Tuberkulozes aizgādniecības punkta vad;it;aja,
                1940/1941. Tuberkulozes I sanataorijas ārste,
                1941/1944. Tuberkulozes II sanataorijas ārste,
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-57.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Anna, skolotāja.
                *1898. X 25. Katlakalnā
                Ieguva tautskolotājas tiesības pie Izglitības ministrijās,
                1934/1940. Katlakalna 176. Mazpulka vadītāja,
                1939. VIII 29. Apbalvota: Atzinības Krusta I pakāpēs Goda Zīmi #203,
                Katlakalna Pļavniekkalna pamatskolas skolotāja.
                Avots:       LVVA 1676-1-241-199.

KALNIŅŠ Anna, ārste.
                * 1900. IV 04. Rīgā
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1927/1929.latvijas Sarkanā Krusta Vecmīlgrāvja veselības punkta ārste,
                1928/1929. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes bērnu klīnikas ārste,
                1929/1941. Valsts Liepājas zīdaiņu nama vadītāja,
                1941/1944. Valsts majoru bērnu nama vadītāja,
                1942. Kalpaka 10-7.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-58.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Ansis, rūpnieks.
                * 1862. X 19. Salgales pag. + 1944. I 08. Rīgā
                1882/1940. grāmatu rūpnieks,
                1898. nodibinājis burtu lietuves firmu “Gutenbergs”.
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 413,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 14.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-23.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 2/1944.

KALNIŅŠ Ansis, arhitekts.
                * 1903. III 24.   + 1944. Rīgā        
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Ansis, agronoms.
                * 1910. IV 16. Rīgā + 1969. IV 08. Vilimantikā, ASV
                1929/1936. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1937. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1937/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras Mazsalacas rajona agronoms.
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 10. Valmieras VIII aizsargu pulka Mazsalacas pilsētas
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Korporācijas Fraternitas Rusticana filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-365.;
                               „Rūjienas Vēstnesis” # 227/1936.

KALNIŅŠ Arnolds, rezerves ārsts virsleitnants.
                * 1884. XII 07. Ādažu pag. + 30.04.1942. Kalsnavā.
                1913. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1914/1918. Artilērijas brigādes ārsts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 11. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. I 01. Madonas IX aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1940. III 18. Madonas IX aizsargu pulka Jātnieku diviziona ārsts,
                1938. Kalsnavas rajona ārsts,
                Latvijas ārstu biedrības Pļaviņu nodaļas priekšnieks,
                Kalsnavas ev. lut. draudzes Revīzijas komisijas priekšnieks,
                 Studentu biedrības „Atauga” vecbiedrs,
                 Lauku un mazpilsētu ārstu biedrības dibinātājs.
                 Veckalsnavas kapos; dz. Veckalsnavas doktorāta.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-85.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Tēvija” # 102/1942.

KALNIŅŠ Arnolds Kārļa d. , skolotājs.
                *1902. X 04. Dzērbenes pag.; S. Elza dz. Aivars
                1931/1940. Vārmes 40. Mazpulka dibinātājs un vadītājs,
                1939. VIII 29. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1122,
                Kabiles mazpulka rajona vecākais,
                Vārmes pamatskolas pārzinis,
                Avots:       LVVA 1676-1-421-211.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KALNIŅŠ Arnolds Kārļa d. , ārsts.
               * 1904. X 05. Allažu pag.; S. Milda dz. Gailiņš + 1999. I 06. St. Pēterburgā, ASV
               Beidzis: Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
               Beidzis: Latvijas Universitāti,
               1927/1928. Vidzemes artilērijas pulka kaprālis,
               1928/1929. Virsdienesta medicīnas feldšeris,
               1933. V 08. beidzis Latvijas Universitāti,
               1933/1934. Bebrenes pagasta rajona ārsts,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. X 15. Ilūkstes XII aizsargu pulka, Rotas (II) ārsts, Bebrenes rotas ārsts,
               1935.II 20. Dugavpils XVIII aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
               1934/1939. Daugavpils pilsētas sanitārais ārsts,
               1936/1940. Latgales kopējas slimo kases uzticības ārsts,
               1939/1944. Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas ārsts,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. Daugavpilī, 18. novembra 23,
               Daugavas Vangu apvienības mūža biedrs,
               St. Pēterburgas latviešu biedrības valdes loceklis.
               Avots:       LVVA 1023-2-1013-59., 1640-1-799., 1640-1-190-5.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Laiks”  #5/1999., #18/1999.

KALNIŅŠ Arvīds Jāņa d., profesors.
                *1894. VIII 18. Bebru pag. + 1981. II 17. Rīgā
                Beidzis: Pētera I reālskolu Rīgā,
                1916. V 28. Beidzis: Rīgas Politehnisko Institūtu, inženieris tehnologs,
                1916. XII 01. Beidzis: Aleksandra kara skolu,
                1917. . XI 05. Ziemeļu armijas XI būvniecības rajona darba vadītājs,
                1918/1920. Ukrainas zrmkopības ministrijas speciālists,
                                Žitomiras lauksimniecības institūta lektors,
                1920. VII 10. Zemkopības ministrijas meža departamenta vecākais inženieris,
                1920. X 01./1939.  Latvijas Augstskolas Lauksaimniecības fakultātes
                                mežzinību docents,
                1922. VI 01. Docents,
                1922.  XI 07./1925. XI 02. Saeimas I loceklis,
                1922. VII 21./1923. I 26. Zemkopības ministrs,
                1925. III 05./XII 24.Izglītības ministrs,
                1927/1928. Latvijas šāha savienības priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #462,
                1939. Lauksaimniecības Akadēmijas profesors,
                1939/1940. Latvijas šāha savienības priekšnieks,
                1939. IV 18. apbalvots: Somijas Baltas Rozes ordeņa komandiera I šķiru,
                1939. IV 18. apbalvots: Polijas Zelta Nopelnu Krustu,
                1940/1941. Prorektors,
                1944/1946. Prorektors,
                1946. L PSRS Zinātņu Akadēmijas Mežsaimniecības problēmu institūta direktors,
                1958/1963. akadēmiķis.
                1963. Koksnes ķīmijas institūta direktors,       
                Avots:       LVVA 1632-2-335.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.
                                www.nekropole.lv

KALNIŅŠ Arvīds, inženieris.
                *1913. III 03. + 1943. XII 03.
                1943. Inženieris.
                Apbedīts Meža kapos Rīga.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 292/1943.

KALNIŅŠ Augusts, lauksaimnieks.
                * 1862. II 19. + 1940. IV 03.
                1940. Ropažu ev. lut. draudzes pērminderis.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 16/1940

KALNIŅŠ Augusts, ieēdnis.
                *1881. V 11. Alūksnē
                1899. Beidzis: Vlakas pilsētas skolu,
                1899. Gaujienas pagasta valdes darbveža palīgs,
                1905/1918.. Mēru pagasta valdes darbvedis,  
                1921. Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas nodaļas vadītājs,
                1922. VI 16. Valkas apriņķa nodokļu inspektora darbvedis,
                1924. I 16. Valkas apriņķa II iecirkņa inspektora jaunākais palīgfs,     
                1926. V 01. Inspektora vecākais palīgs,
                1936. XI 16. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru 3772.
                Avots:       LVVA 6824-1-244-73.

KALNIŅŠ Augusts, sabiedrisks darbinieks.
               *1888.X 25. Rīgā; S. Margarete dz. Lukas + 1968. Minsterē, Vācijā.
               1920/1923. Kara saimniecības pārvaldes Mantu komisijas priekšnieks,
               1934. I 01. Akumulātoru darbnīcas īpašnieks Rīgā, Meiejerovica b. 10.
               1934. V 15. Aizsargu aviācijas mantzinis,
               1937. IV 17. A/S Rīgas keramika līdzīpašnieks,
               1939. izbrauca uz Vāciju,
               M. Kuzņecovs komercijas direktors,
               Angļu rūpniecības pārstāvias Latvijā un Lietuvā,
               Dzīvo: Elizabetes 12-6.
               Avots:       LVVA 1640-1-199-73.;
                              „Valdības Vēstnesis” #33/1936., #111/1937.;
                              „Dzimtenes Balss” #17/1968.

KALNIŅŠ Biruta, namīpašniece.
                *1904. VI 17. Balvu pag.
                1920/1940. Namīpašniece Rīgā, Alberta 4.
                Avots:       LVVA 1615-4-2327.

KALNIŅŠ Dāvis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1868. VI 06. Raunas pag.; M. Marija, S. Karlīne dz. Kurmis.
                Beidzis Raunas draudzes skolu,
                Beidzis Cēsu elementārskolu,
                1886. Grotes skolas dziedāšanas biedrības dibinātājs,
                1897/1940. Raunas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis
                1898/1940. Raunas pagasta Rempu māju īpašnieks,
                1899. Raunas lauksaimniecības biedrības dibinātājs,
                1919. apcietināts no lieliniekiem,
                1922. Raunas I lopkopības pārraudzības biedrības dibinātājs,
                1924. Raunas piensaimnieku sabiedrības dibinātājs,
                1927/1930. Raunas ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1935./1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras locekļa vietnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3980,
                Bijis Raunas pagasta vietnieku pulka loceklis,
                Raunas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1303-2-76-27.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

KALNIŅŠ Eduards Arvīds, ārsts.
                * 1903. X 03. Krimuldas pag.
                1934. IX 17. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Tukuma pilsētas slimnīcas ārsts,
                1936/1944. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-60.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                    *1906. II 13. Svētciema pag.
                    1927. II 25./1928. VIII 25. Latvijas armijā, virsnieka vietnieks,
                    1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                    1928. IX 28. Valmieras VIII aizsrgu pulkā,
                    1935. IX 19. Rotas (VIII) komandieris,
                    1938. IX 23. Stādīts: apbalvošanai ar Viestura ordeņi,
                    1939. III 20. apbalvots: aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                    Avots:        LVVA 1640-1-820.

KALNIŅŠ Edvards, Dr. med., profesors.
                * 1869. I 31. Bīriņu pag.
                1891. beidzis Rīgas Petera I reālskolu,
                1891/1892. skolotājs Valmierā,
                1894/1899. beidzis Tērbatas Universitāti, nervu slimībās,
                1899/1906. Tērbatas universitātes nervu klīnikās asistents,
                               Berlīnes Universitātē,
                1906/1910. Saratovas guberņas psihiatriskās slimnīcas ordinators,
                1907. ieguva Dr. med. grādu pie Maskavas Universitātēs,
                1910/1911. Blagoveščenskas pie Amūras cietuma psihiatriskas klīnikas ārsts,
                1911/1914. privātārsts Rīgā,
                1914/1918. Jekaterinoslavas Bētanija psihiatriskās slimnīcas direktors,
                1918/1920. Simferopolē, Novorosijskā, Jekaterindarā, bēgļu gaitās,
                1920. privātārsts Bīriņos un Rīgā,
                1920/1928. Rīgas psihiatriskās slimnīcas ordinators,
                1921. Latvijas Universitātes privātdocents,
                1921/1928. Rīgas kara slimnīcas ordinators,
                1924. vecākais docents neiroloģijā,
                1928. V 01. ievēlēts par direktoru Rīgas pilsētas II slimnīcā,
                1928. IX 24. ievēlēts par profesoru,
                1939. VII 21. Pensionēts,
                1941/1944. Rīgas VI poliklīnikas ārsts,
                1942. A. Hitlera 28-6,
                Vācijas neirologu biedrības biedrs,
                Rīgas latviešu ārstu biedrības biedrs,
                Rīgas neirologu un psihiatru biedrības biedrs,
                Latvijas profesionālo ārstu biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-61.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Students” # 8/1939.

KALNIŅŠ Eižens, būvinženieris.
                * 1909. IX 15. Krimuldas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Elza dz. Kronbergs, ārste.
                * 1915. VIII 18. Pēterpilī
                1940. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1945. Ventspils pilsētas slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-62.

KALNIŅŠ Emma, farmācijas maģistre.
                * 1894. XII 14.
                1921. XII 14. beigusi Latvijas Augstskolu, provizore,
                1935. IX 21. farmācijas kandidāte,
                1939. XII 20. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KALNIŅŠ Emma dz. Krēsliņš, arhitekte.
                * 1899. II 02.            
                1934. V 29. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Ernests, sabiedrisks darbinieks.
               *1861.Striķu pag. + 1935. I 02.
               Beidzis: Cēsu apriņķa skolu,
               1880/1922. Cēsu pilsētas valdes sekretārs,
               1935. I 05. apbedīts Meža kapos R., dz. Vilandes 4a, R.
               Latvijas apdrošināšanas A/S valdes loceklis,
               Eiropas starpatautuskās preču un bagāžas A/S valdes loceklis.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #3/1935., #4/1935.

KALNIŅŠ Ernests Daniels, skolotājs.
                *1887. IX 15/02. Zaubes pag. + 1941. V 30. Smiltenē
                1903. Beidzis; Jaunpils draudzes skolu,
                1903/1907. beidzis: Valmieras skolotāju semināru,
                1922. Valsts Valmieras ģimnāzijas skolotājs,
                1936. I 01.  Viļakas valsts ģimnāzijas direktors,
                1938. VIII 21./1940. X 20. Varakļānu valsts ģimnāzijas direktors,
                1940. X 21. Smiltenes valsts ģimnāzijas direktors.
                Skolotājs: Jaunpils draudzes skolā, Stukmaņu valdības skolā,
                                Harkovas augstākā tautskolā, Jēkabpils vidusskolā,
                Bijis: Tautskolu inspektors Essentukos.           
                Avots:       „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” 3276/1935., #181/1938.;
                                „Izglītības Ministrijas mēneešraksts” #9/1938.;
                                „Padomju Latvijas Skola” #2/1940.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #60/1942.

KALNIŅŠ Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. VIII 16. Liepājā,
                1919/1922. Liepājas kājnieku pulka rakstvedis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1937. III 01. Liepājas XV aizsargu pulka Grobiņas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Grobiņas pagasta valdes un padomes loceklis,
                Grobiņu pagasta Mālumu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-270.

KALNIŅŠ Frīda, ārste.
                * 1899.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, ,
                1938. Skrundā, Kuldīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALNIŅŠ Gotholds, ārsts.
                * 1914. VII 15. Krimuldas pag.
                1940. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940. Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes slimnīcas ārsts,
                1940/1945. Tukuma pilsētas slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-63.

KALNIŅŠ Harrijs Pētera d., būvinženieris.
                * 1895. IX 08. Jelgavā + 1961. XII 01. Nordehamā, ASV
                1926. XII 17. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                Rīgas būvvaldes Ceļu dienesta inženieris.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Hermanis Eduarda d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. XII 04. Tūjas pag.; M. Amalija dz. Šnore, S. Lilija dz. Ozoliņš.
                               + 1982. IX 27. Bostonā, ASV
                Beidzis Limbāžu Šmidthena Bērziņa privāto ģimnāziju,
                1919/1921. Bruņotā diviziona rakstvedis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 11. Valmieras VIII aizsargu pulka Tūjas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi,
                Tūjas pagasta vecākais,
                Duntes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Tūjas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Kultūras veicināšanas sabiedrības „Zvaigzne” ptiekšnieks,
                Tūjas pagasta Mellbaržu māju īpašnieks.
                Avot:        LVVA 5640-1-523-359.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KALNIŅŠ Irene, ārste.
                Sk. Lazdiņš Irene.

KALNIŅŠ Jānis Jēkaba d., polkovniks.
                * 1867. VI 12. Vecsalacas pag.; S. Marija dz. Aleksejevs + 1942. XI 11. Rīgā.[Ivans]
                1886. IX 02. Vjazmas 115. Kājnieku pulka II šķiras savvaļinieks,
                1881. XII 24. Beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1889. V 09. Atvaļināts,
                1890. XI 29. Ivangorodas 99. pulka virsdienesta instruktors,
                1891. I 01. Vecākais apakšvirsnieks,
                1891. VIII 11. Viļņas junkuru skolas junkurs,
                1893. VIII 08. Beidzis un paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
                1893. VIII 08. Ivangorodas 99. Pulka instruktors,
                1894. III 21. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1893. IX 01.,
                1894. III 21. Ostrovas 100.pulka jaunākais virsnieks,
                1895. apbalvots: Aleksandra III sudraba medaļu,
                1898. apbalvots: Tautas skaitīšanas bronzas medaļu,
                1898. IV 15. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1897. IX 01.,
                1900. VI 22. Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1902. IV 15. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1901. IX 01.,
                1904. VIII 27. Komandēts Mandžurijas armijā,
                1904. X 07. Jeleckas 33.pulka Rotas (VI) komandieris,
                1905. II 11. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiras ar šķēpiem un banti,
                1905. IV 12. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1905. VI 07. Rotas (VIII) komandieris,
                1905. XI 21. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiras ar šķēpiem,
                1906. VIII 30. Rotas (X) komandieris,
                1906. apbalvots: Krievu Japānas kara bronzas medaļu,
                1907. II 08. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1908. V 21. Rotas (II) komandieris,
                1908. VI 18. Paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1905. IX 01.,
                1909. apbalvots: Poltavas kaujas jubilejas bronzas medaļu,
                1912. I 12. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiras,
                1912. apbalvots: Lielā Tēvijas kara 100.gadu piemiņas bronzas medaļu,
                1912. III 01. Mācības komandas priekšnieks,
                1913. apbalvots: Romanovas dinastijas jubilejas sudraba medaļu,
                1914. IV 12. Bataljona (I) komandiera palīgs,
                1914. VII 27. Graivoronskas 237.pulka Bataljona (I) komandieris,
                1914. XI 20. Pulka saimniecības priekšnieks,
                1915. I 02. Paaugstināts podpolkovniks pakāpē izd. 1914. VIII 07.,
                1915. IX 01. Bataljona (I) komandieris,
                1915. IX 21. Daugavgrīvas cietokšņa virsnieks,
                1915. IX 03. Apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru [par Glaiciju],
                1915. IX 15. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona komandieris,
                1915. XII 31. apbalvots: ar šķēpiem pie Sv. Annas II šķiras ordeņa
                                [par kaujām 1915. X],
                1916. II 10. A. P. iecelts  par btlaljona komandieris,
                1916. IV 07. Kontuzēts Nāves salā,
                1916. IX 15. apbalvots: ar šķēpiem un banti pie Sv. Stanislava ordeņa III šķiras
                                [par kaujām 1916.],
                1916. IX 27. paaugstināts polkovniks pakāpē izd. no 1916. VI 18.,
                1916. X 21. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1917. V 18. slims,
                1917. VIII 18.  – 1918. II 28.evakuēts uz hospitāļi Roslavļā,
                1918. VI10.-1920. VII 25. Kara invalīdu savienības Poltavā pārvaldes loceklis,
                1920. XII 21. -1921. III 18. Arestēts no Ukrainas padomju varas Poltavā,
                1920. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III škīru #374,
                1921. IV 01. Izbēga uz Latviju,
                1921. IV 30. kara inspektora sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1921. IX 08. Rēzeknes kājnieku pulka komandieris,
                1921. XI 10. Apsardzības ministrijas padomes loceklis,
                1924. V 31. Paaugstināts ģenerālis pakāpē izd. 1923. XII 22.,
                1924. VI 04. Atvaļināts,
                1931. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #601,
                1942. XI 21. apbedīts Rīgas Brāļu kapos,
                Latviešu veco strēlnieku biedrības valdes loceklis,
                Latvija aizsardzības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA  5601-1-2699.;
                                KVKVA 2550-1-125-212. 3456-1-136.;
                                Armijas XII pavēles #179/1915., #252/1916., #716/1916., #878/1916.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle # 95/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 97/1915.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle # 298/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulks”, R., 1923.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalier”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R. 1998.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Jaunākās Ziņas” #206/1931.;
                                „Daugavas Vēstnesis’ #273/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3214.

KALNIŅŠ Jānis Pēteris Vladimirs, skolotājs.
               *1878. XII 21. Taurupes pag. [Johans] + 1956. I 31. Limbažos
               1879. beidzis: Pētera I reālskolu Rīgā,
               1899/1907. Beidzis: Rīgas Politehnikumu, inženieris tehnologs,
               1908/1919. Krasnoufimskas amatnieku skolā
               1919/1921. Semipalatinskā zemkopības institūta skolotājs,
               1921/1951. Limbažu vidusskolas skolotājs,
               1924. Latvijas Vanagu VII  Limbažu novada dibinātājs un priekšnieks,
               1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3165.
               Korporācijas selonia filistrs.
               Avots:       LVVA 4246-1-157.;
                              „Album Academicum’, R., 1912.

KALNIŅŠ Jānis, pašvaldības darbinieks.
                *1881. VIII 31.
                1909. Pašvaldības dienestā,
                1934. IX 21. Ādažu pagasta vecākais,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2993,
                1935/1940. Grāmatrūpniecības A/S Rota valdes priekšsēdētājs,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Apbalvots: Latvijas Aerokluba bronzas medaļu,
                Brīvības pieminekļa Ādažu pagasta komitejas priekšsēdētājs,
                Latvijas Zemes bankas padomes loceklis,
                Galvenās lauku nekustamas mantas vērtēšanas komisijas pārstāvis
                                Ādažu pagastā,
                Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis,
                Ādažu pagasta lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs,
                Ādažu pagasta Podniekos.
                Avots:       „Pagasta Dzīve” #16/1938.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #267/1935.

KALNIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1891. IV 16. Rīgā + [1966. V 28. Rīgā]
                Beidzis: Daugavpils reālskolu,
                Beidzis: Kijevas kara skolu,
                1915. III 01./VI 15. Kājnieku 206. Bataljonā Rostovā,
                1915. VI 156./1918.VIII 04.  Strēlnieku V divīzijas 18. Kājnieku pulka vada
                                komandieris,
                1931. rezerves virsnieku apmācībā pie Dobeles kājnieku pulkā,
                1929. VII 15. Dzelzceļu aizsargu bataljona Daugavpils nodaļas priekšnieks,
                1932. I 01. Dzelzceļu aizsargu pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1934. XI 17. apbalvots: Latvijas Aizsardzības biedrības bronzas medaļu,
                1937. V 14. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts, Sarkanarmijas ielā Nr.97,
                Dzīvo; Daugavpils 18. Novembrā ielā Nr.97,
                Avots:       LVVA 1640-1-198-16.;
                                LVA 1987-1-14838.;
                                „dzelzceļu aizsargu pulks”, R., 1934.;
                                „Rīgas Balss’ #125/1966.

KALNIŅŠ Jānis, lauksaimniek.
                *1895. VI 04. Vecsviralukas pag.
                Beidzis: Jelgavas reālskolu,
                1923. Vecsvirlaukas pagasta Vanču māju īpašnieks, cukurbiešu audzētājs,
                1936. XI 14. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4026.
                Avots:       LVVA 6824-1-245-67.

KALNIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. III 18. Allažu pag.
                1916/1917. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka jaunākais apakšvirsnieks,
                1919/1921. Cēsu kājnieku pulka seržants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921/1924. Rīgas V aizsargu pulka Bebru pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1924/1940. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (VI) komandieris,
                1926. Rotas [VI] komandieris,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                1928. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi #871,
                1939. V 22. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru #114 ar šķēpiem,
                Allažu pagasta Guntiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-164., 1640-1-823.

KALNIŅŠ Jānis, skolotājs.
                *1900. + 1986.
                1925/1940. Salas pamatskolas pārzinis,
                1941/1948. Salas pamatskolas pārzinis,
                Avots:       „Salas pagasts laiku lokos”, Salas pag., 2007.

KALNIŅŠ Jānis Ādolfs, sabiedrisks darbinieks.
                *1903. IX 15.
                1925. VI 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Krustpils nodaļas aizsargs,
                1929. III 02. Vada komandieris,
                1929. IX 21. Krustpils nodaļas priekšnieks,
                1932. XI 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1934. XI 17. apbalvots: Latvijas Aizsardzības Biedrības Bronzas medaļu,
                Avots:       LVVA 2359-1-27-41.

KALNIŅŠ Jānis, amatnieks.
                * 1903. X 15. Sarkaņu pag.
                Elektrotehniķis,
                Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                Alūksnes amatnieku biedrības dibinātājs un valdes priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 172.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-424.

KALNIŅŠ Jānis Alfreda d., komponists.
                * 1904. XI 03. Pērnavā, Igaunijā; T. diriģents, M. Amanda dz. Šafa
                                + 2000. XI 30. Frederictonā, Kanādā
                1923/1933. Nacionālā teātra mūzikas nodaļas vadītājs,
                1924/1933. beidzis Latvijas konservatoriju,
                1933/1944. Nacionālās operas diriģents,
                1936. Latvju rūpnieku stipendiāts,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1868,
                1939/1940. Latvijas profesiju kameras loceklis,
                1944. Vācijā,
                1948. Kanādā,
                1981. Mantelisona Universitātes goda Dr.,
                2001. VII 26. Pārabedīts Rīgā,
                Apbalvots ar Zviedrijas Vāzas ordeņi.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-50.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                                „Laiks“ #49/2000.

KALNIŅŠ Jēkabs, ārsts.
                * 1900. XII 04. Kūduma pag.
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1930. Lejasciema Dūru pagastu rajona ārsts,
                1930/1936. Ķirurģiskās ģenealoģijas un dzemdības nodaļas asistents,
                1934. vecākais ārsts,
                1936/1940. Valmieras pilsētas slimnīcas vadītājs,
                1941/1944. Valmieras poliklīnikas galvenais ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-64.

KALNIŅŠ Kārlis Jēkaba d., skolotājs.
               *1870. XII 25. Zaubes pag.
               1887/1891. Kļiģenes pagasta skolas skolotājs,
               1891/1897. Katrīnas pagasta skolas skolotājs,
               1897./1918. Brantu, Rozes un Launkalnes pagastsu darbvedis,
               1918/1928. Pašvaldību departamenta Sociālās apgādības daļas darbvedis,
               1928. VIII 01. Pensionēts,
               1928. XI 14. apbalvots; Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #381.
               Avots:       „Es viņu pazīstu‘, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas“ #292/1935.
                              „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis“ #225/1928.

KALNIŅŠ Kārlis, ārsts.
                * 1875. XI 25. Kauguru pag.
                1903. beidzis Novorossijskas Universitāti,
                1920. I 02. Aizputes kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1920. X 09. Atvaļināts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 10. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1938. Valmieras pagasta rajona ārsts, Valmierā, Rīgas 42.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-368.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Kārlis Andreja d., skolotājs.
                * 1887. II 08. Liepkalnes pag.; M. Emilija, S. Emma dz. Pētersons – vetārste.
                1908. ieguva skolotāja tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1908/1914. Liepkalnes pagasta “Ozolu” pamatskolas skolotājs,
                1917/1936. Liepkalnes pagasta pamatskolas skolotājs,
                1936/1940. Liepkalnes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 420.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-45.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

KALNIŅŠ Kārlis, jurists.
                  * 1902. XI 20. Rīgā.
                1941. dz. Liepājā, Viestura 15-7.
                1941/1942. dz. Brīvības 13-10.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

KALNIŅŠ Kārlis, būvinženieris.
                * 1908. XI 05.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Katrīna dz. Labajeva, ārste.
                * 1886. IV 13. Jaunsaules pag.
                Beigusi Jelgavas ģimnāziju,
                1917/1920. Kubaņas apgabala slimnīcas ārste,
                1921. beigusi Latvijas Augstskolu,
                1921/1944. Bērzmuižas rajona ārste,
                1921/1944. Bramberģu bērnu veselības punkta pārzine,
                1939. X 23. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                               Atzinības Krusta V šķīru.
                Latvijas profesiju kameras locekle,
                Latvijas ārstu biedrības valdes locekle,
                Bērzmuižas lauksaimniecības biedrības biedrene,
                Bērzes draudzes dāmu komitejas locekle,
                Latvijas pretalkohola biedrības Bērzmuižas nodaļā,
                Bērzmuižas aizsargu nodaļā.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-46,1632-2-366-180.

KALNIŅŠ Krišjānis, ārsts pulkvedis.
                * 1865. I 03. Rūjienas pag.; S. Anna Štrauss dz. Jēnerts + 1945. III 31. Rīgā.
                1888. beidzis Pēterburgas Universitātes dabaszinību fakultāti,
                1893. XII 03. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
                               iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1893. Ivangorodas cietokšņa bataljona jaunākais ārsts,
                1895/1910. flotes ekipāža Kronštatē, ārsts,
                1895. titularais padomnieks,
                1898. kolēģijas asesors,
                1900/1901. Kara gājienā uz Ķīnu,
                1901. galma padomnieks,
                1902. vecākais ārsts,
                1904/1905. Krievu Japānu karā,
                1905. kolēģijas padomnieks,
                1910/1918.. Amūras upes flotiles vecākais ārsts,
                1918. Japāņu gūstā,
                1919/1920. Kolčaka valdības Jūras ministrijas ambulances ārsts Omskā,
                1920. II 16. Latvijas I strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1920. Aviācijas parka un mehāniskās darbnīcas ārsts,
                1921. apstiprināts ārsts pulkvedis pakāpē,
                1921. Arsenālā ārsts,
                1927. atvaļināts,
                1928/1940. Slimo kases rajona ārsts,
                1941/1944. privātpraksē.
                1942. Latgales 24-2,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem un
                               III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Francijas Goda leģiona ordeņa V šķiru,
                Apbalvots ar Japānas Sv. Dārgumu ordeņa V šķiru.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-65.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.

KALNIŅŠ Leons, būvinženieris.
                * 1910. II 18. Liepājā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Ludvigs, ārsts.
                * 1886. I 08. Bauskas apr.
                1914. IX 29. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1915. Biķernieku sanatorija direktors,
                1915/1917. Ziemeļpalīdzības I frontes pilnvarotājs,
                1920/1925. Privātprakses Elektro radioloģijā un bakterioloģijā,
                               Kr. Barona 4-8,
                1925/1942. Ārzemes.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-47.

KALNIŅŠ Ludvigs Anša d., rūpnieks.
                * 1897. V 24. Rīgā.; T. rūpnieks, M. Malvīnē, S. Emīlija dz. Zariņš.
                Beidzis: Alekseja kara skolu Maskavā,
                Beidzis; Latvijas Universitāti, tautsaimnieks,
                1914/1917. Krievijas armijā,
                1919/1920. Brīvības cīņās – leitnants, virsleitnants,
                1920. V 06. Cēsu kājnieku pulka virsleitnants,
                1921. IV 09. atvaļināts,
                1932. XI 23. Dzelzceļu aizsargu pulka rezerves virsnieks,
                1934. I 06. Dzelzceļu aizsargu pulka Rotas (II) komandieris,
                1937. stadīts: apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņi,
                1938. V 04. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. bij. Firmas “Gutenbergs“ direktors,
                1941. VI 14. deportēts, Blaumaņa 32-2,
                Rīgas Latviešu biedrības filatēlistu nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-17., 1640-1-198-30,1640-1-798.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis’ #9/1942.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 5959.

KALNIŅŠ Maija Marija, farmācijas kandidāte.
                * 1913. VII 26. Tērbatā.
                1941. VII 15. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KALNIŅŠ Malvīne, farmācijas kandidāte.
                * 1904. II 01.
                1931. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KALNIŅŠ Mārtiņš, skolotājs. * 1869. IX 17. Liepkalnes pag.+ 1937. XII 17. Liepkalnes paga.
               1886/1890. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1890/1893. Lielirbes pagasta skolas skolotājs,
               1893/1894. Kalnciema paraizticīgo draudzes skolas skolotājs,
               1894/1897. Vidales pagsta skolas skolotājs,
               1897/1902. Lielirbes pagasta skolas skolotājs,
               1902/1915. Ventspils pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
               1915/1918. Ņilovas pareizticīgo draudzes skolas [Tveras gub.] skolotājs,
               1919/1920. Ērgļu draudzes pamatskolas skolotājs,
               1920/1935. Sausnejas pagasta pamatskolas pārzinis,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2022,
               1935. pensionēts.
               Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                              „Jaunākās Ziņas” #273/1934.

KALNIŅŠ Mārtiņš Miķeļa d., rezerves kapteinis, rūpnieks.
                * 1893. VI 03. Taurupes pag.; M. Natālija dz. Uzane, S. Ņina dz. Snamerovskis
                                + 1986.
                Beidzis Jenas Universitāti, inženieris ķīmiķis,
                1915. VI 15. Beidzis Sergeja artilērijas skolu,
                1915/1917. Osadnija V artilērijas diviziona virsnieks, štābs kapitāns,
                1921. VI 06./1940. Ķīmiskas fabrikas Mārtiņš Kalniņš īpašnieks,
                1934. XI 15. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #887,
                1936. Latvijas Aerokluba mūža biedrs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IV 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Saimniecības
                                vada komandieris,
                1941. V 07. deportēts, dzīvo Ģertrūdes ielā #3-8,
                Rūpniecības tirdzniecības kameras loceklis,
                Latvijas rūpnieku biedrības valdes loceklis,
                Latvijas auto kluba padomes loceklis,
                A/S „Kuzņecovs’ direktors, valdes priekšsēdētājs,
                A/S „Ķieģeļnieks” padomes priekšsēdētāja biedrs,
                Namīpašnieks Mūkusalas 2 un Kuģu 8/10, Rīgā,
                Dzīvo Strēlnieku ielā #9-7.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-151.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #14/1935.

KALNIŅŠ Milda, ārste.
                Sk. Veiss Milda.

KALNIŅŠ Milda, ārste.
                * 1890. X 10. Ķirbižu pag.
                1915. beigusi Harkovas Universitāti,
                1915/1919. Viskrievijas savienības zemstes slimnīcas ārste,
                1919/1921. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1921/1923. Lauku ārste,
                1923/1931. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu sanatorijas ārste,
                1931/1935. Biķeru sanatorijas ārste,
                1935/1940. Slīmo kases ārste,
                1940/1944. Tuberkulozes I dispansera ārste.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-48.

KALNIŅŠ Milda dz. Dreimane, skolotāja.
                *1902. + 1985.
                1926/1940. Salas pamatskolas skolotāja,
                1940/1941. Salas pamatskolas pārzine.
                Avots:       „Salas pagasts laiku lokos”, Salas pag., 2007.

KALNIŅŠ Nikolajs, ārsts.
                * 1895. IV 27. Pētrburgā
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1928. Alūksnes ārsts,
                1928/1944. Skrundas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-50.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Nikolajs, ārsts.
                * 1897.VIII 30. Sarkaņu pag.
                1940. X 05. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1941/1944. Valkas dzelzceļu ambulances ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-49.

KALNIŅŠ Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. XII 26. Praulienas pag.
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. X 29. Madonas IX aizsargu pulka Praulienas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu piemiņas medaļu,
                1929. apbalvots ar Zviedrijas Vāzas ordeņa Sudaraba medaļu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Praulienas pagasta Tiltsīļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-5224-95.

KALNIŅŠ Otto, skolotājs.
                *1888. VIII 05. Sāvienas pag. +1938. X 15. Rēzeknē
                1908. Beidzis: Pleskavas skolotāju semināru,
                1908/1912. Ļaudonas draudzes skolā,
                1912/1915. Beidzis: Peterpils skolotāju institūtu,
                1915. Borkovas augstākā tautskolā,
                1918/1920. Borkovas pamatskolas pārzinis,
                1920. X 25. Rēzeknes valsts skolotāj institūta skolotājs,
                1930. ieguva vidusskolu skolotāja tiesības,
                1933. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3129,
                1935. I 16. Rēzeknes dkolotāju institūta inspektors.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Rīts” 15/1935.;
                                „Latgales Vēstnesis” #117/1938.;
                                www.nekropole.lv

KALNIŅŠ Pauls, ārsts.
                * 1872. III 03. Vilces pag.; S. Klara dz. Veilands. + 1945. VIII 26. Becavā, Vācijā
                1892. beidzis Liepājas apriņķa skolu,
                1898. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1898/1899. ārsts Tukumā,
                1899/1901. ārsts Jelgavā,
                1903/1906. ārsts Cīrehē, Šveicē,
                1906/1914. ārsts Majoros,
                1914/1915. Zemessargu 323. družīnas vecākais ārsts,
                1915/1918. Stareckas 428. kājnieku pulka vecākais ārst, kolleģijas asesors,
                1917/1918. ārsts Dienvidkrievijā,
                1918/1924. LSDSP CK priekšsēdētājs,
                1918/1920. Latvijas tautas Padomes loceklis,
                1919/1925. ārsts Rīgā,
                1920/1922. Satversmes sapulces loceklis,
                1922/1925. Saeimas I loceklis,
                1925. Saeimas I priekšsšedētājs,
                1925/1928. Saeimas II priekšsšedētājs,
                1925/1934. bez prakses,
                1928/1931. Saeimas III priekšsšedētājs,
                1931/1934. Saeimas IV priekšsšedētājs,       
                1934. pensionēts, dzīvo Jahtkluba 5.
                1941/1944. Rīgas pilsētas I poliklīnikas ārsts
                1944/1945. Valsts Prezidenta v.i.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-133.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latvijas kareivis” # 50/1932.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Pauls, sabiedrisks darbinieks.
                *1874. III 27.
                Beidzis: Bērzmuižas pagasta skolu,
                1919/1940. Bērzmuižas lauksaimniecības biedrības Druva veikalvedis,
                1939. V 12. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1042.
                Avots:       LVVA 1676-1-421-251.

KALNIŅŠ Pauls, Dr. chem.
                *1886. II 01. Pāles pag.
                1914/1919. Esenes firma „Th. Goldschmidt A/G” laboratorijā,
                1919/1920. Berlīnes firmas „Erdoel und Kohle Verwaltungs A/G” laboratorijā,
                1920. Latvijas Universitātē,
                1923. beidzis Karlsruhes tehnisko augstskolu,
                1938. II 16. Ieguva Dr. chem. grādu.
                Avots:       „Students” # 11/1938.

KALNIŅŠ Pēteris Jēkaba d., skolotājs.
               *1884. VII 04. Ungurmuižas pag. + 1934. II 19.
               1901. Beidzis: Ļaudonas draudzes skolu,
               1901/1904. Beidzis: Pleskavas skolotāju semināru,
               1908/1912. beidzis: Tērbatas Universitāti, cand. math.,
               1912/1918. Valkas reālskola un sieviešu ģimnāzijas skolotājs,
               1919/1923. Igaunijas Valgas krievu reālģimnāzijā,
               1923. VIII 01. Liepājas Valsts vidusskolas skolotājs,
               1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeāna V šķiru #2864.
               Avots:       LVVA 1632-2-347.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #4/1939.

KALNIŅŠ Pēteris, ārsts.
                * 1874.
                1901. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Karlīnes 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KALNIŅŠ Pēteris, skolotājs.
                * 1879. V 13.
                1899. Beidzis Irlavas skolotāju semināru,
                1899/1900. Litenes pagasta skolas skolotājs,
                1900/1906. Zemītes pagasta skolas skolotājs,
                1906/1910. Grenču pagasta skolas skolotājs,
                1910/1914. Kandavas pilsētas skolas skolotājs,
                1918/1920. Kandavas pamatskolas pārzinis,
                1920. Kandavas apvienotās pamatskolas pārzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4110,
                1940. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-101.

KALNIŅŠ Pēteris Jēkaba d., skolotājs.
                *1884. VII 04. Ungurmuižas pag. + 1934. II 19.
                1901. Beidzis: Ļaudonas draudzes skolu,
                1901/1904. Beidzis: Pleskavas skolotāju semināru,
                1908/1912. beidzis: Tērbatas Universitāti, cand. math.,
                1912/1918. Valkas reālskola un sieviešu ģimnāzijas skolotājs,
                1919/1923. Igaunijas Valgas krievu reālģimnāzijā,
                1923. VIII 01. Liepājas Valsts vidusskolas skolotājs,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeāna V šķiru #2864.
                Avots:       LVVA 1632-2-347.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #4/1939.

KALNIŅŠ Pēteris, mežzinis.
                * 1885. VIII 15. Vijciema pag.; S. Emma dz. Bojars.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1920. III 29. Inčukalna mežsaimniecības pārziņa palīgs,
                1920. VII 19. Vijciema mežsaimniecības pārziņa vecākais palīgs,
                1921. IX 15. Vijciema virsmežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1922. IX 01. paaugstināts par I šķiras iecirkņa mežzini,
                1923. III 10. Ieguvis meža tehniķa grādu,
                1925. IV 15. Kokneses virsmežniecības I šķiras iecirkņa mežzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4177.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-128.

KALNIŅŠ Pēteris, leitnants.
                * 1891. I 15. Madonā + 1953.
                1917. beidzis Maskavas Alekseja kara skolu,
                1917/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1918/1921. Imantas pulka simta komandieris,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XII 20. Madonas IX aizsargu pulka kulturālās nozares vadītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Madonas ģimnāzijas skolotājs,
                Lazdonas pagasta Vēveru māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Mārtiņa 3, Madonā.
                Avots:      LVVA 1640-1-524-100.

KALNIŅŠ Pēteris Sīmaņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. VIII 11. Vidrižu pag.; M. Marija, S. Lidija dz. Vaselniks
                1919/1921. Atsevišķās studentu rotas karavīrs,
                1920/1920. Armijas virspavēlnieka štāba karavīrs,
                1920/1921. Robežsargu divīzijas karavīrs,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. II 15. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1934. apbalvots ar Aizsardzības biedrības Bronzas medaļu,
                1934/1940. Vidrižu pagasta vecākais,
                1935. XI 06. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3811,
                1938/1940. A/S „Bekona Eksports” valdes loceklis,
                1938/1940. A/S „Centrālais sēklu eksports” pilnvarnieks,
                1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Vidrižu pagasta Kalnozolu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-165.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Rīts” #21/1934.;
                                „Brīvā zeme” #95/1938.
                                „Valdības Vēstnesis” #107/1940.

KALNIŅŠ Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. VIII 29. Elkšņu pag.
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923/1924. Latgales artilērijas pulka rakstvedis,
                1932. IV 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka Viesītes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Viesītes pagasta Plūdu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-183.

KALNIŅŠ Reinhards Eduarda d., būvinženieris.
                * 1902. X 27. Duntes pag.; M. Antonija.
                Beidzis Limbažu valsts vidusskolu,
                1926. XII 17. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1926/1933. A/S „Stars“ tiltu būvju vadītājs,
                1933/1934. Rīgas pilsētas uzņēmumu valdes dienestā,
                1934/1935. Rīgas pilsētas būvju valdes vecākais inženieris,
                1935/1937. inženieru biroja vadītājs,
                1937/1940. Rīgas pilsētas ceļu direkcijas būvinženieris,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru.
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas “Nopelnu Krustu”,
                Latvijas inženieru biedrības biedrs,
                Rīgas pašvaldības darbinieku biedrības biedrs,
                Rīgas aizsargu pulka vada komandieris,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-192.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Rihards Valdemārs Reiņa d., skolotājs.
                * 1905. II 20. Ezeres pag.; M. Līze
                Beidzis Madonas vidusskolu,
                Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1926/1927. Siguldas kājnieku pulka seržants,
                1929. XI 08. nodibinājis Ezeres 1. Mazpulku,
                1931/1940. Aizsargu orgasnizācijā,
                1932. V 31. Liepājas XV aizsargu pulka Ezeres pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 1992,
                1935. apbalvots ar Brīvības pieminekļa medaļu,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. apbalvots ar Lietuvas Šauļu medaļu,
                Ezeres Tautas nama valdes loceklis,
                Ezeres palīdzības biedrības Skudra valdes priekšsēdētājs,
                Kursīšu rajona mazpulka vecākais.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-294.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KALNIŅŠ Roberts, ārsts.
                * 1873. X 21. Bērzmuižas pag.
                1902. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1902/1904. Skujenes pagasta ārsts,
                1904. Vilces pagasta ārsts,
                1904/1906. Krievijas armijas kara ārsts,
                1906/1914. Vilces pagasta ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1918/1944. Elejas pagastā, privātprakse.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-112.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Roberts Ādama d., tirgotājs.
                * 1885. IV 21. Jēru pag.; M. Anna, S. Olga dz. Ošmežs.
                Beidzis Rūjienas draudzes skolu.
                Latvijas brīvības cīņās – jūras daļā.
                1914/1940. Lauksaimniecību mašīnu tirdzniecības firmas „Brāļi Kalniņi“ īpašnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 48.
                Rīgas tirgotāju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-156.

KALNIŅŠ Roberts, būvinženieris.
                * 1889. X 19.
                1924. XI 07. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1909. III 10. Zvārtavas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALNIŅŠ Teodors Kārļa d., piensaimnieks.
                * 1882. XI 15. Skaņkalnes pag.; M. Anna, S. Marija dz. Majevskis. + 1968. ASV
                Beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
                Beidzis Millera reālskolu Cēsīs,
                1907. beidzis Eidemaņa piensaimniecības kursus,
                1910. beidzis piensaimniecības institūtu Hamelnā,
                1910. Mazsalacas piensaimnieku sabiedrības dibinātājs,
                1912/1915. Latviešu lauksaimnieku centrālbiedrības vecākais piensaimniecības
                               instruktors Kijevas apriņķī,
                1915/1918. Krievijas armijā,
                1918/1921. Kijevas piensaimnieku sabiedrības Tirdzniecības nodaļas vadītājs,
                1921/1925. LLCB Valmieras rajona piensaimniecības instruktors,
                1929/1929. LPCS piena centrāles iekšējas tirdzniecības nodaļas vadītājs,
                1929/1931. Rīgas piena centrāles tehniskais vadītājs,
                1931/1940. Rīgas piena centrāles tirdzniecības vadītājs,
                1932. P/S Latvijas centrālais sviesta eksports vicedirektors,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4009,
                1941/1944. Latvijas piensaimnieku centrālās savienības priekšsēdētājs,
                Bijis Latvijas piensaimnieku centrālās savienības priekšsēdētāja biedrs
                               un priekšsēdētājs,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-87.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 263/1942.

KALNIŅŠ Valdonis Jēkaba d., inženieris tehnologs,
               *1886. III 19. Ļaudonas pag.; S. Matilda dz. Verners. + 1945. II 11. Pļaviņās
               1905. Beidzis: Pētera I reālskolu Rīgā,
               1915. XII 28. beidzis: Rīgas Politehniskā institūta, mehānisko nodaļu,
               1916. I 04./1918. X 01. Maskavas A/S „”Šesterņa Citroen tehniskās
                              nodaļas inženieris,
               1920/1931. Smiltenes skolu biedrības reālskolā,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #464,
               1921. VIII 01./1940. VIII 24.  Smiltenes valsts vidusskolas direktors,
               1924. Smiltenes Cerību pulciņa dibinātājs,
               1939.  Latvijas Profesiju kameras loceklis,
               1940/1941. Smiltenes valsts vidusskolas skolotājs,
               1941/1945. Pļavinās.
               Valkas VII aizsargu pulka aizsargs,
               Smiltenes novada Vanagu vadonis,
               Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas valdes loceklis,
               Korporācijas Fraternitas Latavensis goda filistrs.
               Avots:       LVVA 1632-2-346.;
                              „Album Academicum’, R., 1912.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Valdības Vēstnesis” #189/1921.,  #12/1939.;
                              „Jaunā Balss” #1/1936.

KALNIŅŠ Vidvuts, ārsts.
                * 1916. XII 27. Maskavā, Krievijā
                1943. XII 01. Beidzis Universitāti Rīgā,
                Dzīvo ganību I dambī 7-60,
                Vēlāks ārsts Aizputē.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-113.

KALNIŅŠ Viktors Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1896. X 17. Liepupes pag.; T. tālbraucēju kapteinis, M. Matilde,
                                S. Kristīne dz. Balodis.
                1916/1917. Latviešu strēlnieku rezerves un Zemgales latviešu strēlnieku
                                pulku strēlnieks,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona +stūrmaņu virsnieks,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas kuģniecības sabiedrības „Austra” valdes loceklis,
                Tvaikoņu rēderejas „Krīvs” valdes loceklis,
                1926/1940. Kuģu rēderejas „A. Kalniņš” līdzīpašnieks,
                Namīpašnieks Zolitūdes ielā #95, Rīgā īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-161.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #77/1935.

KALNIŅŠ Viktors, ārsts.
                * 1907. IV 22. Sveaborgā, Somijā + 1991. VIII 31. Upsalā, Zviedrijā
                1933. beidzis Latvijas Universitātes medicīnas fakultāti,
                1933/1935. Tautas Labklaības ministrijas Valsts darbinieku ambulances ārsts,
                1935. beidzis Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Zobārstu nodaļu,
                1935/1936. Rīgas pilsētas slimo kases zobārsts,
                1936/1944. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Zobārstniecības
                               institūta asistents,
                Ārstu un zobārstu apvienības Zviedrijā biedrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-114.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KALNIŅŠ Vilis, ārsts.
                * 1900. XII 04. Kūduma pag.
                1921. Beidzis cēsu pilsētas reālģimnāziju,
                1921/1928. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1928. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas asistents,
                1928/1930. Ejasciema Dūres rajona ārsts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1934. Latvijas Universitātes klinīkas asistents,
                1934/1936. Francijas klinīku asistents,
                1936/1940. Valmieras pilsētas slimnīcas direktors,
                1936. IX 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Štāba rotas ārsts,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. X 23. Bataljona (I) ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-353.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latvijas Kareivis” # 167/1936.

KALNIŅŠ Vilma, ārste.
                Sk. Pilmanis Vilma.

KALNĪTIS Juris Kristapa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. III 28. Medzes pag.
                1919/1920. Daugavpils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. VII 12. Liepājas XV aizsargu pulka Medzes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Medzes pagasta padomes un tiesas loceklis,
                Medzes un apkārtnes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Medzes pagasta Danču māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-287.;
                               LVA 1987-1-19415.

KALNOZOLS Oskars, sabiedrisks darbinieks.  
                * 1904. IX 10. Lībagu pag.
                1926/1927. Galvenā štāba rotas kaprālis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medali „Par Centību“,
                1940/1940. Tukuma aizsargu pulka Pūres nodaļas priekšnieks,
                Pūres Dzirciema pagastu policijas virskārtibnieks,
                Pūres lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

KALNOZOLS Pauls Jāņa d., ierēdnis.
                *1891. I 20. Pūres pag.; S. Lidija dz. Uchenbergs
                                + 1964. VII 24. Santā, Anna, ASV
                1906. Beidzis: Kuldīgas tirdzniecības skolu,
                1908/1913. Kantorists Rīgā,
                1913/1919. Maskavā,
                1921/1926. Latvijas Universitātes students,
                1927. VIII 04. Valsts saimniecība departamenta Tirdzniecības
                                nodaļas priekšnieks,
                1927. IX 01. Vecākais grāmatvedis Kantora Ekonomists pārzinis,
                1928. Ii 20. Administratīvas nodaļas priekšnieka palīgs,
                1928. V 08. Jelgavas cukurfabrikas revīzijas komisijas loceklis,
                1929. VII 09. Tirdzniecības nodaļas priekšnieks,
                1930. III 29. Tirdzniecības un rūpniecības departamentā,
                1930. XI 13. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1038,
                1931. II 03. apbalvots: Beļģijas kroņa ordeņa IV šķiru,
                1933. IV 26. Importa regulēšanas komisijas priekšsēdētājs,
                1933. VII 22. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta direktors,
                1935. XII 10./1940. Firmas Gumijas ražojumu pārdošanas A/S direktors
                                rīkotājs, Dz. Elizbetes 6,
                1939. dz. Ausekļa 5-15,
                Maskavas filateliskās biedrības dibinātājs,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 6824-1-245-96.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #287/1935., #92/1938.; #113/1939.;
                                „Laiks” #63/1964.

KALNS Mārtiņš, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. II 18. Kurmāles pag. [agrāk Rotenbergs] +1982. XI 21. Freikasingā, Vācijā
                1930/1931. Liepājas kājnieku pulka kaprālis,
                1932/1940. aizsargu organizācijā,
                1933. VI 26. Kuldīgas XIV aizsargu pulka kurmāles pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1933/1944. Kuldīgas pilsētas valdes kasieris,
                1944. Vācijā.
                Kurmāles pagasta Segļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-74.;
                               „Kuldīgas bibliotēka“

KALPAKS Eduards Ērihs, virsleitnants.
               * 1896. IX 21. Meirānu pag.
               Beidzis Varšavas reālskolu,
               Beidzis Maskavas praporščiku skolu,
               1919. VI 16. Rīgas jaunformējamu spēku leitnants,
               1919/1921. Siguldas kājnieku pulka virsleitnants,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1934/1940. Aizsargu organizācijā,
               1934. VIII 06. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
               1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1941. VI 14. deportēts,
               A/S „Tosmare“ padomes loceklis,
               Meirānu pagasta padomes loceklis,
               Meirānu kultūras veicināšanas biedrības Meirānu nodaļas Goda biedrs,
               Meirānu lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
               Meirānu pagasta Lejas Krūtnieku mājas īpāšnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-524-95., 1640-1-820.;
                              „Es viņu pazīstu“, R., 1939.

KALPIŅŠ Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1910. III 26. Skujenes pag.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KALPIŅŠ Ulrihs Ernesta d., jūras virsleitnants.
                * 1891. VI 29. Kazdangas pag.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1919. I 05. Neatkarības rotas virsnieks,
                1919. VIII 28. Liepājas ostas komandanta palīgs,
                1920. ēku un būvju valdes Liepājas darbnīcu rotas komandieris,
                1921. IV 15. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1921. VI 19. atvaīnāts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 897,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1934. III 15. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona
                               Rotas (II) komandieris,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latvijas bankas Liepājas nodaļas kasieris,
                Dunalkas pagasta Imantu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-293.;
                               LVA 1987-1-14008.

KALSNAVS Juris Jāņa d., ierēdnis.
               Sk. Šmits Juris.

KALTONS Aleksandrs Indriķis, agronoms
               *1897. XII 06. Patkules pag.; S. Anna dz. Zariņš + 1984. IX 02. Cēsvainē
               Beidzis: Rīgas garīgo semināru,
               Beidzis: Latvijas Universitāti, agronoms,
               1935. bijis: Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības ārpusskolas izglītības
                              nozares pārzinis,
               1935/1940. iecelts: Latvijas lauksaimniecības kameras mazpulku izglītības
                              nozares pārzinis,
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #103/1935.;
                              „Laiks’ #81/1984.

KAĻVĀNS Antons,skolotājs.
                *1892. VI 25. Mērdzenes pag.
                Ieguva skolot’ja tiesības,
                Mērdzenes pamatskolas pārzinis,
                1932./1940. Mērdzens 124. Mazpulka dibinātājs un vadītājs,
                1939. VIII 29. Apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1136.
                Avots:       LVVA 1676-1-421-225.

KALVĀNS Jānis, mācītājs.
                * 1914. IV 24. Biržu apr., Lietuvā.
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 39/1939.

KALVE Jānis Alfons Jāņa d., mācītājs.
                * 1906. II 04. Saikavas pag.; S. Marta dz. Kļaviņš.
                1928. Beidzis Ev. lut. baznīcas teoloģijas institūtu,
                1928/1933. Nītaures un Jaunpils (Zaubes) draudžu mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-285.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

KALVE Jēzups Staņislava d., kapitāns.
                * 1890. II 06. Sakstagalas pag.; M. Apolonija, S. Antonina dz. Buļa
                                + 1942. IV 09. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Rēzeknes pilsētas skolu,
                1916. beidzis Maskavas II praporščiku skolu, praporščiks,
                1919. X 20. Rīgas kājnieku pulkā, virsleitnants,
                1920. II 14. Rotas (XI) komandieris,
                1920. VII 07. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 21.,
                1920. X 23. atvaļināts,
                1920. X 27. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #193,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921. VIII 08. Ludzas apriņķa policijas iecirkņa priekšnieks Poliščinā,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi
                1923/1927. Ludzas Rēzeknes iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1927. IX 19. Ludzas III aizsargu pulka komandieris,
                1927/1934. Ludzas apriņķa priekšnieks,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. V 28. Aapbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. VII 16. Kuldīgas XIV aizsargu pulka komandieris,
                1934/1939. Kuldīgas apriņķa priekšnieks,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1620,
                1936/1940. Latvijas Aerokluba Kuldīgas nodaļas priekšnieka vietnieks,
                1939. VI 10. Ventspils II aizsargu pulka komandieris,
                1939. Ventspils apriņķa priekšnieks,
                1939. VI 10. Abrenes XIX aizsargu pulka komandieris,
                1939/1940. Abrenes apriņķa priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti un IV šķiras,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiras ar šķēpiem
                                un III šķiras ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Latvijas Aerokluba medaļu
                Kurzemes patronātā biedrības Kuldīgas nodaļas priekšnieks,
                Kudīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-336.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 2005.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #398/1930.;
                                „Jaunākās Ziņas” #30/1940.;
                                „Valdības Vēstnesis” #130/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4009.

KALVE Leo Fridriha d., ierēdnis.
                *1892. II 24. Vaiņodes pag.; S. Irmgarde dz. Hofšteins
                1914. beidzis: Liepājas zēnu vidusskolu,
                1917/1920. Tomskas un Irkutskas universitātes student,
                1920. Latvijā,
                1922. VI 09. Rīgas apgabaltiesas jaunākais tiesamatu kandidāts,
                1923. beidzis: Latvijas Universitāti, maģ. jur.
                1923. II 26. Vecākasi tesamatu kandidāts,
                1923. III 06. Latgales apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1923. XI 29. Liepoājas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1924. XII 02. Jelgavas apgabaltiesas prokurara biedrs,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #976,
                1934. Rīgas apgabaltiesas viceprokurors,
                1941. II 11. izbrauca uz Vāciju; dz. Siguldas pr. 16-1.,
                Akademislās biedrības Austrums vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-65.;
                                LVA 88-1-L71-P821,
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

KALVE Miķelis Aloizā d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1896. IX 26. Rēzeknē; M. Anna, S. Valija dz. Jansons.
                Beidzis Kara skolu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 30. Revidents pie Ludzas apriņķa pašvaldību vecāka,
                1936. VIII 15. Revidents pie Daugavpils apriņķa pašvaldību vecāka,
                1939. V 15. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru,
                1939. VI 29. Ludzas III aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                Bijis Abrenes pilsētas galva,
                Ludzas apriņķa vecākais,
                Ludzas patērētāju biedrības priekšsēdētājs,
                Maltas pagasta Kalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-36.;
                               „Es viņu pzaīstu“, R. 1939.

KALVELIS Dominiks, Dr. med.
                * 1903. XII 03. Lietuvā
                1925. beidzis Rīgas II valsts ģimnāziju,
                1925/1931. beidzis Latvijas Universitātes medicīnas fakultāti,
                1931/1932. Demenes Kurcuma rajona ārsts,
                1932/1934. Beidzis Latvijas Universitātes zobārstniecības nodaļu,
                1934. Latvijas Universitātes asistents zobārstniecības institūtā,
                1939. Latvijas profesijas kameras loceklis,
                1939. ieguva Dr. med. grādu.
                1938. Marijas 67/69.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Students” # 9/1939.

KALVIJAKS Elena, ārste.
                * 1918. IV 10. Maskavā, Krievijā
                1944. III 31. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1944. dzīvo Riharda Vāgnera 61-9.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-105.

KALVIŠĶIS Ludis, būvinženieris.
                * 1908. XI 10. Biržu pag.
                1944. IX 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAMEŅECKIS Izraels, būvinženieris.
                * 1901. I 09.
                1931. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAMENECS Lazars, ārsts.
                * 1897.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Blaumaņa 29.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAMERASE Boris, ārsts.
                * 1861.
                1891. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1938. Daugavpilī, 18. novembra 29.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAMINARS Īzaks, farmācijas kandidāts.
                * 1906. I 07.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KAMOLS Pēteris, mācītājs.
                * 1880. IV 21. Plāņu pag. +1948. VII 12. Rucavā
                1920. I 08. ordinēts par Novgorodas latviešu draudzes mācītāja palīgu,
                1920. V 14. iecelts par Novgorodas latviešu draudzes mācītāju,
                1930. I 30. izsūtīts uz Solovkiem,
                1933. VII 27. atbrīvots,
                1934. III 14. apstiprināts par Rucavas draudzes mācītāju,
                1934/1944. Rucavas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944/1945. Vāciešu apcietināts,
                1945/1948. Rucavas ev. lut. draudzes mācītājs,
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, r., 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 14/1934., # 17/1940.

KAMPARS Aleksandrs, kara laika ierēdnis.
                *1901. VII 06.
                1919. XII 20./1920. V 04. Robežsargu II pulka kara laika ierēdnis,
                1921. XII 25./1923. IV 21. Jelgavas Bauskas kara apriņķa pārvaldē,
                1926. XI 09. /1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XII 09. Jelgavas XVI aizsargu pulka Vecsvirlaukas nodaļas priekšnieks,
                1937. V 10. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. bijis: Valsts zemes bankas Jelgavas nodaļas aģents..
                Avots:       LVVA 1640-1-796.;
                                „Valsts adrsu kalendārs”, R., 1940.

KAMPARS Jānis, sabiedrisks darbinieks, kara laika ierēdnis.
                *1872. VII 20.
                1914/1918. Krievijas armijas kara laika ierēdnis,
                1920. III 01./1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. Ventspils apriņķa priekšnieka kancelejas ierēdnis,
                1928. XI 14. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi #,
                1935. pensionēts,
                1935. IV 05./ VI 01. Ventspils II aizsargu pulka darbvedis un kasieris,
                1935. VI 01. Ventspils II aizsargu pulka štābas saimniecības darbvedis,
                1936. V 13. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Avots:       LVVA 6824-1-795.

KAMPARS Miķelis Friča d., ierēdnis.
                * 1897. II 21. Greņču pag.; M. Late, S. Hilda dz. Šņore
                1924. sapieru bataljona karavīrs,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3038,
                1933. bijis Tukuma apriņķa valdes sekretārs,
                1935. V 02. Tukuma diakonisu slimību biedrības valdes loceklis,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 28. Ventspils II aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1939/1940. Ventspils apriņķa pašvaldību vecākais,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu,
                Irlavas pagasta Bērzkalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-219.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KAMPE Andrejs Andreja d., ierēdnis.
                * 1905. XI 17. Valmierā; M. Elza dz. Švēde.
                                + 1942. III 16. Astrahaņas cietumā, Krievijā
                1921. beidzis Bērzaines valsts ģimnāziju,
                1924. beidzis Turkuēnas licēju Francijā,
                1927. beidzis Sorbonnas Universitātes Diplomātisko nodaļu, Parīzē,
                1927/1929. Ārlietu ministrijas Administrātīvas un protokolu
                                nodaļas III sekretārs,
                1929/1933. atašejs II,
                1930/1932. sūtniecībā Romā, III atašejs,
                1932/1940. Latviešu zemnieku savienības biedrs,
                1933/1934. Sekretārs II šķiras,
                1934/1936. Sekretārs I šķiras,
                1936/1938. ārlietu ministrijas Juridiskās nodaļas vadītājs,
                1938. Administratīvi juridiskā departamenta direktors,
                1938/1940. Līgumu departamenta direktors.
                1939/1940. A/S „Degviela” padomes loceklis,
                1939/1940. Aizsargu štāba Informācijas daļas vecākais darbvedis,
                1940. ārlietu ministrijas pārstāvis Latvijas PSRS komisijā,
                1940. X apcietināts,
                1942. nošauts.
                Tautas savienības veicināšanas biedrības biedrs,
                Latvijas sabiedriskā kluba biedrs,
                Latviešu un britu biedrības biedrs,
                Kultūras tuvināšanas biedrības ar PSRS tautām biedrs,
                Apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru,
                Austrijas Nopelnu ordeņa III šķiru,
                Beļģijas Kroņa ordeņa III šķiru,
                Dienvidslāvijas Sv. Savas ordeņa V šķiru,
                Francijas Goda leģiona V šķiras ordeņi,
                Igaunijas Ērgļa ordeņa IV šķiru,
                Itālijas Kroņa ordeņa III un IV šķiru,
                Polijas Polonija Restituta ordeņa III šķiru
                Somijas Baltas rozes ordeņa III un IV šķiras.
                Zviedrijas Vāzas ordeņa III un V šķiru.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                                „Brīvā Zeme” # 1/1938.

KAMPE Leo, mācītājs.
                * 1912. II 22. + 1975.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. VI 24. ordinēts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938. VIII 01. apstiprināts par Rūjienas Ziemeļu draudzes mācītāja adjunktu,
                1939/1941. Rūjienas Ziemeļu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1941/1944. Rūjienas Dienvidu ev. lut. draudzes mācītājs. 
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                 „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

KAMPE Marta, veterinārārste.
                *1900.Zaubes pag.
                1922. beigusi vidusskolu Rīgā,
                1822/1930. Beigusi Latvijas Universitāti, veterinārārste,
                1930. C/K Konzums Bekona fabrikas veterinārārste,
                1934. VII 01. A/S Bekona Eksports veterinārārārste,
                1938. stādīta apbalvošanai: Atzinības Krustu,
                Latvijas veterināru biedrības biedrs,
                Represēta.
                Avots:       LVVA 1676-1-421-184.

KAMPE Nikolajs Andreja d., ārsts kapteinis.
                * 1890. X 09. Gatčinā, Krievijā; M. Emilīja, S. Valija dz. Saknītis
                1917/1921. Krievijas armijas zaurjad ārsts,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1923/1934. Daugavpils kara slimnīcas vecākais ordinators,
                1926. VI 21. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1925. XI 26.,
                1926/1933. Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas ārsts,
                1929. XI 17. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1929. XI 26.,
                1934. IV 05. Bauskas kājnieku pulka ārsts,
                1934/1939. Daugavpils pilsētas slimnīcas direktors,
                1936. VII 27. atvaļināts no Bauskas kājnieku pulka,
                1937/1944. Latvijas dzelzceļu iecirkņa ārsts,
                1938. Daugavpilī, Raiņa 88.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-`106.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KAMPE Pauls, Dr. arch., profesors.
                *1885. IV 10. Karvas pag.
                1897/1905. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1905/1906. Rīgas politehnikumā arhitektūras nodaļā, students,
                1906/1908. Darmštates tehniskajā augstskolā, arhitektūras nodaļas students,
                1908/1910. beidzis Rīgas politehnikumu, inženieris arhitekts,
                1910/1919. kara dienestā,
                1912. ievēlēts par Rīgas politehnikuma asistentu,
                1914. docents,
                1914/1918. Krievijas armijā, kara ierēdnis,
                1918/1919. Rīgas tehnikumā, skolotājs,
                1920. Rīgas Valsts tehnikumā, skolotājs,
                1920. Latvijas Universitātes docents,
                1925. vecākais docents,
                1936. X 20. ieguva doktora grādu,
                1937. XI 17. ievēlēts par arhitektūras fakultātes profesoru,
                Rīgas arhitektūras biedrības biedrs,
                Rīgas senatnes pētītāju biedrības biedrs.
                Avots:       „Students” # 5/1937.;
                                „Universitas” # 15/1937.

KAMPIŅŠ Kārlis, lauksaimnieks.
                *1902. II 10. Lubānas pag.
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka Cēsu skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1929. VI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1553,
                1931. Bauskas kājnieku pulka kaprālis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 10. Madonas IX aizsargu pulka Lubānas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības dibinātājs un
                               valdes loceklis,
                1937/1940. Lubānas savstarpējās apdrošināšanas biedrības revīzijas
                               komisijas priekšsēdētājs,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Lubānas pagasta valdes loceklis,
                Lubānas pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Lubānas centrā piensaimnieku sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Lubānas pagasta Gundegu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-94, 1690-1-367.;
                               LVA 1987-1-16914.

KAMPUSS Ella, farmācijas kandidāte.
                * 1912. V 08. Dauguļu pag.
                1939. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KAMPUSS Tenis, skolotājs.
                *1866. III 06. + 1928. V 20.
                Rūjienas draudzes skolotājs un ērģelnieks.
                Apbedīts Bērtuļu kapos Rūjienā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas“ # 114/1928.

KAMRADZIS Fridrihs Dāvida d., ierēdnis
                *1887. V 14. Rīgā S. Lucija dz. Bērziņš
                1905. Beidzis: Rīgas Katrīnas II skolu,
                1907. X 17./1918. Rīgas apgabaltiesas sekretāra palīgs,
                1918. XII 14. Rīgas apgabaltiesas sekretārs,
                1919. VII 15. Tiesu palātas Krimināl departamenta sekretārs,
                1921. X 07. Senata virssekretārs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #635,
                1939. t.p. amatā
                Avots:       LVVA 1303-2-65-275.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KANAVIŅŠ Alise, farmācijas kandidāte.
                * 1905. IX 07.
                1931. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KĀNBERGS Aleksandrs Dāva d., cand. rer. merc.
               *1896. IX 12. Vircavas pag.; S. Hildegarde dz. Freidenfelds.
                              + 1971. IX 30. Toronto, Kanādā.
               1913./1918.  Beidzis: Rīgas Politehnisko institūtu, cand. rer. merc.,
               1920. Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības koļeģijas vadītājs,
               1924. C/S Konzums Importa nodaļas vadītāja palīgs,
               1935. Latvijas centrālā sviesta eksports direktors,
               1938/1940. bijis: Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes
                                priekšsēdētājs, direktors,
               1935/1944. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības fakultātes mācību spēks,
               1938. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #2075.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #183/1935.;
                              „Latvija Amerikā’ # 74/1956., #73/1971.

KANBERGS Leons, sabiedrisks darbinieks.
                * 1895. V 18. Prāviņu pag.
                1919/1920. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1920/1922. Latgales divīzijas štāba virsleitnants,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925/1940. Tukuma aizsargu pulka V rotas komandieris,
                1933. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“,
                Prāviņu pagasta revīzijas komisijas sekretārs,
                Struteles pagasta „Balbāržu“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

KANBERGS Pēteris Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. XII 16. Rīgā
                1920/1922. Kara aviācijas diviziona kaprālis,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926. VI 01. Talsu I aizsargu pulka Ārlavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936/1940. Ārlavas pagasta padomes loceklis,
                1938. I 01. Ārlavas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1941. I 14. Deportēts, dzīvo Ārlavas pagasta zelmeņos,
                Ārlavas pagasta krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Ārlavas piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Ārlavas lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-72.;
                               LVA 1987-1-16761.

KANCLERS Antons, mūziķis.
                *1870. VII 26. Planā, Čehoslovakijā
                1906/1908. Rīgas Jūrmalas simfoniskā orķestrī,
                1910/1914. Rīgas simfoniskā orķestrī Vācu operā,
                1921. Latvijas Nacionālās operas mūziķis,
                1937. XI 15. Apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4299,
                Latvijas mūziku biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-32-22.;
                                „Latvijas Mūziķis” #7/1933.;
                                „Darba Dzīve’ #20/1939.

KANĒLS Fanija, ārste.
                Sk. Gocs Fanija.

KAŅEPĪTIS Voldemārs Arvīds Jāņa d., jurists.
                *1887. V 11. Daugavpilī + 1936. V 26. Rīgā
                1911. beidzis Demidova liceju Jaroslavļā ar Cand. jur. grādu,
                1911/1914. Smoļenskas apgabaltiesas jaunākais kandidāts,
                1914/1917. prokurora biedrs,
                1921. III 07. Latvijas Tiesu Palātas tiesu amata kandidāts,
                1921. V 02. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1921. V 13.  Liepājas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1922. III 20. Tiesu palātas kameras prokurora biedrs,
                1925. III 17. Latgales apgabaltiesas prokurors,
                1926. III 17. Tiesu palātas prokurors,
                1933. Senāta virsprokurors,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 900.
                1936. V 26. Apbedīts: Meža kapos Rīgā,
                Korporācijas „Ventonia’s” filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-64-287.;
                                „Universitas“ # 10/1936.

KAŅEPS Kirills, priesteris.
                *1879. XI 01.
                1939. bij. Zaubes Sv. Nikolaja draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

KANGARS Jānis Pētera d., mācītājs.
                * 1907. III 15. Skaņkalnes pag.; M. Maija dz. Šverns.
                               + 1943. IX 06. Vjatlagā, Krievijā
                1930. Beidzis Ev. lut. teoloģijas institūtu,
                1930. VI 22. ordinēts,
                1930/1941. Lutriņu un Vārmas ev. lut. draudzes mācītājs.
                1933/1940. Kuldīgas aizsargu pulka vecākais mācītājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 489,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. deportēts.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-310, 1640-1-526-80, 1640-1-798-126.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes unznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R. 1942.;
                               „www.nekropole.lv“

KANGERS Artūrs Mārtiņa d., ierēdnis.
                *1875. IV 17. Valkā; S. Lūcija dz. madisons
                Beidzis: Valkas ģimnāziju,
                1902. beidzis: Tērbatas Universitāti, maģ. pharm.
                1923. IV 01. Tiesu Zinātniskās ekspertīzes kabineta direktors,
                1925. IV 01. Kabinets pārdēvēts par Zinātniskās tieskspertīzes institūtu,
                1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #315.,
                1927/1939. Latvijas Universitātes privāt docents,
                1939. t.p. amatā, dz. Vidus 4-5,
                1939. XI 22. izbrauca uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-129.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1937.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

KANGRO Kārlis Johana d., Dr., profesors
               *1862. Vi 18. Tērbatā; S. Helene dz. Neimanis + 1935. V 11. Rīgā
               Beidzis: Vilandes vidusskolu,
               1880/1884. beidzis: Tērbatas veterināro institūtu,1885/1888
               1885/1888. Pēranvas pilsētas veterinārārsts,
               1888/1897. veterinārārsts Rīgā,
               1893. X 21. apstiprināts: Titulara padomnieka pakāpē izd. 1885. VII 18.,
               1894. X 17. paaugstināts: Koleģijas asessora pakāpē izd. 1888. VII 18.,
               1895. VIII 08. paaugstināts: galma padomnieka pakāpē izd. 1892. VII 18.,
               1897/1922. Rīgas pilsētas veterinārārsts,
               1897. VII 04./1915. XII 01. Rīgas politehniskāa institūta docents,
               1907. I 01. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
               1907. V 19. paaugstināts: koleģijas padomnieka pakāpē izd. 1897. XI 01.,
               1908. VI 15. paaugstināts; valsts padonieka pakāpē izd. 1901. XI 01.,
               1913. II 03. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru,
               1921. Latvijas Universitātes veterinārmedicīnas fakultātes dibinātājs,
               1921/1928. docents,
               1928. VII 01. profesors,
               1935. III 25. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #925,
               1935. V 16. apbedīts: Lielājos kapos Rīgā, Doma draudzes nodaļījumā,
               Latvijas veterinārārstu biedrības goda biedrs,
               Avots:       LVVA 7175-1-179,
                              „Latvijas darbinieku galerija’ R., 1929.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #108/1935.

KANGURS Kirils Jēkaba d., ierēdnis.
                *1898. XI 05. Annas pag.
                Beidzis: Annas pagasta draudzes skolu,
                1915. VII 30./1916. VII 01. Valkas apriņķa priekšnieka palīgs,
                1916. VIII 01./1917. I 10. Valkas VI iecirkņa miertiesnieša rakstvedis,
                1917/1918. Vilandes kara apriņķa pārvaldē,
                1919. VII 26./1921.  Rīgas kājnieku pulka vecākais rakstvedis,
                1921. XII 17. Latgales apgabaltiesas kancelejas ierēdnis,
                1922. VIII 01. Sekretāra palīgs,
                1928. IV 01. Civilnodaļas [I] sekretārs,
                1929. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigņu ordeņi,
                1937. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1303-2-64.;
                                „Valsts adrešu kalendārs”, R., 1937.

KANNĪTIS Rūdolfs Jāņa d., kand. jur.
                *1909. II 21. Trikātas pag.; M. Alvīna dz. Smalce. + 1942. IX 28. Liepājā.
                1928. beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1928/1936. Beidzis Latvijas Universitāti, kand. jur.,
                1941/1942. Liepājas apriņķa vecāka darbvedis.
                Apbedīts Centālkapos Liepājā.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi:, R., 1999.;
                                „Kurzemes Vārds“ # 225/1942.

KĀNS Eliass, farmācijas kandidāts.
                * 1902. IX 22.
                1931. I 14. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KĀNS Elizabete dz. Meitiņš, ārste.
                * 1898.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Matīsa 41.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀNS Šanels, ārsts.
                * 1892.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Aizsargu 13, Rēzeknē.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀNS Vulfs, ārsts.
                * 1897.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Matīsa 41.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀNS KAGANS Note, ārsts.
                * 1871.
                1894. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Elizabetes 45/47.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KANSKIS Jermolajs, Dr. med., ārsts pulkvedis.
                * 1872. XII 07. Dubultos; S. Tatjasna dz. Lučaks + 1946.II 04.
                Beidzis Varšavas ģimnāziju,
                1896. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmija, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1897/1902. Pēterburgas Obuhovas slimnīcas ārsts,
                1902/1903. Berlīnes Universitātes ausu klinīkas ārsts,
                1904/1918. Sanitārasi inspektors Samaras apgabalā,
                1914/1917. Taškentas dzelzceļu pārvaldes ārsts,
                1919. IX Kolčaka armijas veckais ārsts,
                1920. I Sarkanās armijas gūstā,
                1920. XI apcietināts,
                1920/1923. Eglaines slimnīcas ārsts,
                1923. Daugavpils kara slimnīcas ordinators,
                1926. I 15. Aizputes kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1926. ieskaitīts ārsts pulkvedis pakāpē,
                1928/1940. Privātārsts Rīgā
                1938. Lielās muižas 36, Kolkasraga 15-4,
                1941. rīgas pilsētas IV poliklīnikas ārsts,
                1941/1944. Rīgas GETO ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-108.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.
                               „Latvijas armijas vecākie virsnieki”, R., 1998.

KANŠEVICS Jēkabs, kantorists.
               *1878. VIII 30. + 1952. V 04. Rīgā
               1919. Rīgas dzitsrakstu nodaļas kantorists, vecākais kantorists,
               1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi #2114.
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #1717.
               Avots:       LVVA 1303-2-79.

KANTORS Elza, ārste.
                * 1898. VII 21. Rankas pag.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1929/1934. Rīgas pilsētas I slimnīcas asistente,
                1929/1940. Rīgas pilsētas strādnieku slimo kases laboratorijas vadītāja,
                1940/1944. Rīgas pilsētas IV poliklīnikas laboratorijas vadītāja,
                1941. dzīvo Laimdotas 25-4.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-109.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KANTSINS Irma, ārste.
                * 1913. IV 15. Ventspilī
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste uroloģijā,
                1941/1944. Rīgas pilsētas IV poliklīnikas ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-107.

KAPLĀNS Eiženija, ārste.
                Sk. Krinbergs Eiženija.

KAPLĀNS Freda, ārste.
                Sk. Černjaks Freda.

KAPLĀNS Ženija, ārste.
                Sk. Krecers Ženija.

KĀPOSTIŅŠ Fricis, būvinženieris.
                * 1902. X 05. Ventspilī.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAPOSTIŅŠ Marija Roberta m., ārste.
                * 1916. IV 14. Rūjienā
                1942. VI 19. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1942. dzīvo Brīvības 60/62-9,
                1942/1944. ārste Rēzeknē.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-125.

KĀPOSTS Artūrs Indriķa d., cand. jur.
                *1888. VI 02. Kursīšu pag.; M. Johanna, S. Marta dz. Leja + 1941. Krievijā
                Beidzis Kursīšu ministrijas skolu
                1908. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1908/1917. beidzis Pēterpils politehnisko institūtu,
                1916/1918. Latviešu bēgļu apgādības komitejā,
                Studentu vienības „Ziemelis“ vecbiedrs,
                1919/1920. Saldus pilsētas galva,
                1919. Latgales papildu bataljona karavīrs,
                1922. Saldus stacijas priekšnieks,
                1923/1926. Latvijas dzelzceļu virsvaldes dienestā,
                1923/1928. beidzis Latvijas Universitātes Tieslietu nodaļu,
                1928/1929. Latgales apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1929/1930. Rīgas apgabaltiesas vecākais tiesu amata kandidāts,
                1930. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1933/1937. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1937/1940. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju biedru,
                1937. iecelts par Tautas Labklājības ministrijas administratīvās
                               komisijas priekšsēdētāju,
                1940. V 01. – VI 21. Satiksmes ministrs,
                1940 VI 21. – IX 17. Rīgas apgabaltiesas vice priekšsēdētājs,
                1940. X 01. apcietīnats,
                1941. XII 19. piespriests Nāves sods.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Students“ # 14/1938.;
                               „Brīvā Zeme”, # 98/1940.
                               „Darbs” # 38/1940.

KĀPS Jēkabs, skolotājs
               *1864. IX 15. Blidenes pag.
               1878/1879. Beidzsis: Baltijas skolotāju semināra paraugskolu,
               1879/1883. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1883/1888. Lielsalacas draudzes skolā,
               1888/1894. Zvārdes ministrijas skolā,
               1894/1908. Ēdoles ministrijas skolā,
               1908/1913. Kuldīgas tirdzniecības skolā,
               1913. valsts Kalnamuižas rentnieks,
               1919. Kuldīgas pilsētas I pamatskolā,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2023,
               1932. pensionēts Kuldīgas pilsētas II pamatskolas pārzinis.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.

KAPTEINIS Luīze, ārste.
                Sk. Miķelsons Luīze.

KAPŪNS Arvīds, ierēdnis.
                * 1890. IX 09. Vecsaules pag.
                1912/1914. Talsu rentēja,
                1914/1917. Agrārbankas Jelgavas nodaļā,
                1919. VIII 23. Valsts kases Bauskas nodaļas grāmatvedis,
                1922. IV 01. Valsts krāj un kredītbankas Bauskas nodaļā,
                1922. XI 01. Latvijas Bankas Bauskas nodaļas grāmatvedis,
                1924. XI 01. Ludzas nodaļas grāmatvedis.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 103.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-274.

KARABĀNOVS Miķelis, sabiedrisks darbinieks.
                *1881. XI 06.
                1919/1940. Latgales artilērijas pulka virsseržants, vecākais mūziķis.
                1928. XI 18. apbalvots: TTrīs Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi #582,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. Jēkabpils IV aizsargu pulka orķestra kapelmeistars,
                1936. V 05. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. piedalas Latgales Dziesmu svētkos.
                Avots:       LVVA 1640-1-795-148.

KARČEVSKIS Milda dz. Matisons, Cand. phil.
                *1902. XI 01. Aizputē; V. Antons Otto + 1934. XI 24. Berlīnē.
                1922. Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātē,
                1923. Korporācijas „Gundega” līdzdibīnātāja un filistrs.
                Avots         „Unversitas” #15/1934.

KARČEVSKS Pēteris Jāņa d., tiesnesis.
                * 1905. XI 27. Lazdonas pag.; M. Lote
                1923. Beidzis Biržu (Madonas) vidusskolu,
                1922/1933. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1929/1935. Daugavpils apgabaltiesas vice prokurors,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 30. Daugavpils XVIII aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1935/1940. Daugavpils apgabaltiesas prokurors,
                1940. apcietināts,
                Korporācijas Latvija filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-91.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi jurist”, R., 1999.

KARELIS Miķeļis Pētera d., skolotājs.
                * 1895. X 28. Vaiņodes pag.; M. Līze, S. Milda dz. Redlihs.
                1918/1940. Purmsātu pamatskolas pārzinis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. IX 03. Liepājas XV aizsargu pulka Purmsātu pagasta
                               aizsargu nodaļas kora diriģents,
                Purmsātu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Liepājas un apkārtnes skolu kooperatīva valdes loceklis,
                Lejas Kurzemes diriģentu biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-275.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KARELIS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
               *1900. I 27.
               1919. VI 15./1920. XII 22. Rēzeknes kājnieku pulka rakstvedis,
               1929/1940. Aizsargu organizācijā,
               1929. Cēsu X aizsargu pulka Taurenes nodaļas vada komandieris,
               1937. X 12. Abrenes [Jaunlatgales] XIX aizsargu pulka „tāba rotas kasieris,
               1938. I 12. Bataljona (I0 komandiera adjutants,
               1939. III 20. Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Abrenes apriņķa priekšnieka kancelejas sekretārs.
               Avots:       LVVA 1640-1-813.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.

KARKLE Juris Jēkaba d., prāvests.
                * 1893. I 29. Līvānu pag. + 1972. VIII 16.
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                Beidzis Pēterpils garīgo akadēmiju, mag. theol.,
                1916. III 13. ordinēts,
                1919/1920. Kaunātu draudzes prāvests,
                1923. iestājas Marjijānu klosterī,
                1932. Priesteru un laju brālīgas apvienības Rēzeknes klosteru nama vadītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VII) mācītājs,
                1939. V 01. Rotas (VIII) mācītājs Vilānos,
                Bijis vikārs, skolu kapelāns un prāvests Rēzeknē, Malnavā, Ilūkstē,
                               Barkavā, Viļānos, Talsu, Valmieras un Ilūkstes draudzes,
                Laikraksta „Latgolas Vords” līdzstrādnieks,
                Apbedīts Ilūkstes kapos,
                Avots:       LVVA 1640-1-527-403.;
                               „Viļānu bibliotēka’’;
                               „Preiļu bibliotēka”;
                               „catholic.lv”

KĀRKLIŅŠ Aleksandrs Jāņa d., policijas ierēdnis.
                * 1887. V 17. Kandavā; M. Ieva, S. Milda dz. Bērziņš. + 1942.
                Beidzis Talsu pilsētas skolu,
                1911/1913. Krievijas armijā,
                1913/1917. Policijas uzraugs Rīgā,
                1918. XII 18. Kriminālās policijas uzraugs Rīgā,
                1919. III 26. Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs II iecirkni Vec Aucē,
                1919. X –XI Jelgavas cietumā,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1920. X 30. Tukuma apriņķa priekšnieks,
                1927. Tukuma Talsu apriņķa priekšnieks,
                1927. IV 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 258,
                1929. III 25. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1930. apbalvots ar Latvijas aizsardzības biedrības Bronzas medalu,
                1936. V 16. Ludzas III aizsargu pulka komandieris,
                1936. V 16. Ludzas apriņķa priekšnieks,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi,
                Apbalvots ar skautu Goda zīmi Svastiku,
                Māju īpašnieks Vecmoku pagastā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-37.;
                               „Es viņu pazistu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Karavīrs” # 97/1936.

KĀRKLIŅŠ Anna, ārste.
                Sk. Asars Anna.

KĀRKLIŅŠ Ērika, farmācijas maģistrs.
                Sk. Aprāns Ērika.

KĀRKLIŅŠ Ēriks, arhitekts.
                * 1915. III 25. Rīgā.   
                1942. XII 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

KĀRKLIŅŠ Ernsts, lauksaimnieks.
                *1890. IX 13. Skrundas pag.
                Beidzis: Pilsētas skolu,
                1936. XI 14. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4024.
                Skrundas pagasta Ventu māju īpašnieks, cukurbiešu audzējs,
                Kuldīgas XIV aizsargu pulka aizsargs,
                Sieksates dārzkopības pārraudzības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 6824-1-245-63.;
                                „Zemkopis” #21/1932.

KĀRKLIŅŠ Ernests Jāņa d., skolotājs.
                * 1901. V 11. Zūru pag.
                Beidzis Ventspils vidusskolu,
                1924/1926. Rīgas kājnieku pulka seržants,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. V 06. Ventspils II aizsargu pulka Ziru pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Ziru pamatskolas pārzinis,
                Ziru lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Ziru 140. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-223.;
                               „Es viņu pazistu”, R., 1939.

KĀRKLIŅŠ Fricis Friča d., administratīvais kapteinis.
                *1890. IX 04./IV 23. Sātiņu pag.; S. Valerija dz. Masaļskis.
                1910. Beidzis: Saldus pilsētas skolu,
                1911. X 17. Aizputes kara apriņķa pārvaldē,
                1912. XII 13.Viļņas apgabala Inženieru pārvaldes kareivis,
                1913. IV 11. jaunākais rakstvedis,
                1914. VII 18. Armijas I šķiras etapa Saimniecības nodaļas rakstvedis,
                1915. III 27. Izsturējis pārbaudījumu uz kara laika ierēdņa pakāpi,
                1915. V 08. pārdēvēts par zaurjad ierēdni izd. 1915. V 08.,
                1915. V 08. Armijas inženieru noliktavas priekšnieka palīgs,
                1916. I 24. Armijas I rezervas gurta pārzinis,
                1918. III 20. atvaļināts,
                1919. V 17. Saldus pilsētas un apriņķa komandantūras brīvprātīgais,
                1919. VI 21. Latviešu I brigādes štābā,
                1919. VII 27. Armijas apgādes pārvaldes Inspekcijas daļas darbvedis,
                1920… I 15. Kancelejas darbvedis,
                1920. V 08. Administratīvas daļas I šķiras darbvedis,
                1922. II 01. Bruņošanas pārvaldes Apgadības daļas darbvedis,
                1922. IV 08. apstiprināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1922. VI 01.,
                1922. VI 15. paaugstināts IV šķiras kara ierēdāna pakāpē izd. 1926. XI 18.,
                1923. XII 30. apbalvots: Latvijas atbrīvo’;sanas kara piemiņas zīmi,
                1926. X 08. Bauskas kājnieku pulka Saimniecības daļas darbvedis,
                1926. XI 17. paaugstināts III šķiras kara ierēdāna pakāpē izd. 1926. XI 18.,
                1928. X 13. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1930. IV 29. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 32267,
                1931. XIi 21. bbeidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. II 22. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1919. V 25.,
                1933. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants pakāpē izd. 1923. V 29.,
                1936. V 15. Saimniecības daļas Kancelejas priekšnieks,
                1936. V 22. paaugstināts administratīvais kapteinis pakāpē izd. 1923. V 29.,
                1940. V 06. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #328.,
                1940. IX 09. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-2822.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2564.

KĀRKLIŅŠ Fricis Kriša d. administratīvais kapteinis leitnants.
                *1898. V 22. Rīgā; S. Zelma dz. Melders. + 1942. VI 29. Noriļskā, Krievijā.
                Beidzis: P. Dzeņa ģimnāziju Rīgā,
                1919. X 06. Rezerves inženieru rotas kareivis,
                1920. II 01. Armijas ieroču darbnīcas zīmētājs,
                1920. III 12. Galvenā artilērijas pārvaldes Konstruktoru nodaļas kareivis,
                1921. I 15. apstiprināts kara spēku tehniķi, tehniķis zīmētājs,
                1921. V 01. atvaļināts,
                1921. XII 02. Elektro tehniska diviziona tehniķis zīmētājs,
                1922. IV 08. apstiprināts VI šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1921. VI 15.,
                1922. VI 01. Pulka radiostacijas priekšnieks,
                1923. I 23. Bruņošanas pārvaldes Tehniskās daļas zīmētājs,
                1923. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1923. I 23.,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. XII 01. Bruņošanas pārcvaldes Tehniskās daļas zīmētājs,
                1927. Vi 21. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1927. I 23.,
                1927. VIII 01. Tehniskās daļas tehniķis,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931. XII 31. beidzis: Administratīvu virsnieku kursus,
                1932. II 22. pārdēvēts par administratīvo virsleitnants izd. 1924. I 23.,
                1933. V 19. Apgādes pārvaldes Bruņošanas daļas Tehniskās nodaļas I šķiras
                                tehniķis zīmētājs,
                1933. XI 18. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants pakāpē
                                izd. 1927. I 23.,
                1937. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4357.,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku teritoriālā XXIV korpusu,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo: Kūdras 17-2.    
                Avots:       LVVA 5601-1-2823.;
                                „Tēvija” #241/1941.;
                                V. Eicehnbauma arhīvs #5236.
                                www.nekropole.lv.

KĀRKLIŅŠ Jānis Indriķa d., Dr. oec., profesors.
                * 1877. IX 21. Rembates pag.; [arī Karkle Johans], M. Made dz. Krastiņš,
                               S. Anna dz. Zommers. + 1955. VI 22. Albānijā, ASV
                Beidzis Lielvārdes draudzes skolu,
                Beidzis Rīgas Katrīnas II pilsētas skolu,
                1894/1897. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1897/1903. Suntāžu pagasta skolas skolotājs,
                1903. beidzis Jelgavas reālskolu, eksternis,
                1903/1907. beidzis Rīgas politehnikuma komercnodaļu, cand. rer. merc.,
                1907/1908. Latvijas lauksaimniecības ekonomiskās sabiedrības
                               skolas Jelgavā grāmatvedis un skolas pārzinis,
                1908/1909. Jēkabmiesta tirdzniecības skolas skolotājs,
                1909/1917. Jēkabmiesta tirdzniecības skolas inspektors,
                1909/1915. Jēkabmiesta krājaizdevu sabiedrības darbinieks,
                1915/1918. Tatjanas komitejas Pliskavas begļu palīdzības nodaļas un
                               kursu pārzinis,
                1916/1918. Viskrievijas bēgļu palīdzības komitejas komerczinātņu kursu vadītājs,
                1918/1920. Tautas padomes loceklis, Latviešu demokrātu partija,
                1918/1920. Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Kancelejas departamenta
                               direktors,
                1919/1937. Latvijas Universitātes docents, vecākais docents,
                               prorektors saimniecības lietās,
                1922/1923. Finanču ministrijas kancelejas pārvaldnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 450,
                1930/1944. Kuģniecības sabuiedrības „katvaldis” valdes priekšsēdētājs,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #787,
                1935/1940. Latvijas akciju bankas padomes loceklis un valdes priekšsēdētājs,
                1936. X 29. ieguva Dr. oec. grādu,
                1937. XII 16. ievēlēts par profesoru pie tirdzniecības mācības katedrās,
                               prorektors.
                Korporācijas „Selonija” filistrs.
                Avots:       „Album Academicum”, R., 1912.;
                               „Latvijas darbinieku galerija” R., 1929.;
                               „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Univeritas” # 12/1936.;
                               „Students” # 4/1936., # 7/1937.;
                               „Izglitības Ministrijas Menešraksts” # 10/1937.;
                               „Tēvija” # 18/1943.

KĀRKLIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1896.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Mazstraupes pag., Cēsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀRKLIŅŠ Jānis, būvinženieris.
                * 1908. VII 02. Praulienas pag.
                1940. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĀRKLIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1896. IX 21.
                1919/1920. Valmieras garnizona lazaretes ārsta,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933. X 21. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1938. Mazstraupes pag., Cēsu apr.
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KĀRKLIŅŠJūlijs grāmatvedis.
                *1890. IX 05/18. Ērģemes pag.; S. Otilija dz. Sūna
                Beidzis: Valkas tirdzniecības skolu,
                Beidzis: Pētrogradas augstākus komerckursus,
                1910/1921. privātas un valdības iestāžu grāmatvedis,
                1921. XI 19. Finanču ministrijas Kredīta departamenta Kredītas
                                nodaļas grāmatvedis,
                1923. I 01. Vecākais grāmatvedis,
                1926. VII 26. Kredīta departamenta Ādministratīvā nodaļā,
                1927. II 01. Valsts saimniecības departamenta Administratīvā
                                nodaļā grāmatvedis.
                1930. IV 01. Vecķais grāmatvedis,
                1934. IV 01. Kredīta nodaļas vecākais grāmatvedis
                1934. XI 15. apbalvots : Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 3460,
                1940. Kredīta nodaļas virsgrāmatvedis; Dz. Māras al. 1-2,
                A/S Bekona eksports komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 6824-1-245-178.
                                „Valsts adresu kalendārs’, R., 1940.

KĀRKLIŅŠ Kārlis, Dr. phil.
               *1888. V 09. Kauguru pag. + 1961. XI 17. Ņujorkā, ASV
               Beidzis Trikātas draudzes skolu,
               1906/1910. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
               1910/1918. skolotājs Valmieras tirdzniecības skolā,
               1918/1920. Valmieras pilsētas komercskolas direktors,
               1920/1930. Rīgas pilsētas 3. vidusskolas skolotājs,
               1920/1926. beidzis Latvijas Universitāti, cand. phil.,
               1923/1930. Rīgas skolotāju institūtā,
               1930. Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinību fakultātes lektors,
               1932. ievēlēts par docentu filoloģijas un filozofijas fakultātē,
               1932. stadīts: apbalvošanai Triju Zvaigžņu ordeņi,
               1940. II 06. ieguva Dr. phil. grādu,
               1943. docents,
               1944. Vācijā,
               1947/1949.  Baltijas Universitātes Pinnebergā profesors.
               Avots:       LVVA 1672-2-351.;
                              „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                              „Students“ # 8/1940.;
                              „Londonas Avīze” #106/1948.;
                              „Latvija Amerikā’ #4/1962.

KĀRKLIŅŠ Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. VII 18. Raiskuma pag. + 1962. II 02. Melburnā, Austrālijā
                1911/1918. Krievijas armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. VI 17. Cēsu X aizsargu pulka Raiskuma pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1929. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1936. V 15. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Raiskuma pagasta padomes loceklis,
                Raiskuma lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Raiskuma pagasta Jaunbrenguļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Austrālijas Latvietis” #624/1962.

KĀRKLIŅŠ Kārlis, ārsts.
               * 1902. III 13. Volguntes pag.
               1931. beidzis Latvijas Universitāti,
               1932/1940. Aizsargu organizācijā,
               1932. IV 01./1937.  Bauskas XIII aizsargu pulka Rotas (IV) ārsts,
               1932/1937. Iecavas iecirkņa ārsts, dzīvo Iecavā, Baložos,
               1937. bijis: Iecavas Izglītības biedrības valdes priekšsēdētājs,
               1938. Viļakas slimnīcā.
               Avots:       LVVA 1640-1-191-80.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.
                              „Zemgales Balss” #231/1937.;

KĀRKLIŅŠ Mārtiņš, priesteris.
                *1867. III 19. Kokneses pag.
                1889. VI 23. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1889/1922. skolotājs
                1892. IX 27. iesvētīts par Rīgas Katedrāles draudzes priesteris,
                1926. pensionēts kā skolotājs,
                1931. bij. Rūjienas draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-72.

KĀRKLIŅŠ Mārtiņš Jāņa d., skolotājs.
                * 1879. III 27. Kokneses pag.; M. Ilze, S. Alma dz. Miķelsons.
                beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1899/1900. Kokneses pag. “Bilstiņu” skolas skolotājs,
                1900/1901. Lēdurgas pagasta “Inciema” pamatskolā,
                1901/1905. Skrīveru pagasta skolas pārzinis,
                1906/1907. Rīgas “Jesenes Lerhas” sieviešu proģimnāzijas skolotājs,
                1907/1909. Rīgas Pārdaugavas latviešu labdarības biedrības vakara skolā,
                1909. ieguvis apriņķa skolas skolotāja tiesības,
                1909/1910. Rīgas “G. Odiņa” tirdzniecības skolā,
                1910/1912. Bauskas tirdzniecības skolā,
                1912/1919. Rūjienas valsts tirdzniecības skolas inspektors,
                1919/1919. Rūjienas valsts vidusskolas pārzinis,
                1920/1921. Valmieras valsts vidusskolas skolotājs,
                1921/1925. Tukuma valsts vidusskolas skolotājs,
                1925/1940. Tukuma valsts ģimnāzijas skolotājs.
                1929. ieguva vidusskolas skolotāja tiesības pie Izglītības ministrijās,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2662,
                1939. X 26. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru,
                1939. apbalvots ar Atzinības Krustu.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-119.;
                                “Baltijas skolotāju seminārs”, R. 1940.

KĀRKLIŅŠ Nikolajs, veterinārārsts.
                * 1894. XII 16. Ļaudonas pag. + 1991. VI 21. St. Pētersburgā, ASV
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. V 17. Madonas IX aizsargu pulka Esakdrona (I) veterinārārsts,
                Kraukļu rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-89.

KĀRKLIŅŠ Nikolajs, agronoms.
                * 1904. I 02. Skujenes pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1925/1926. Daugavpils kājnieku pulka seržants,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VI 17. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Aglonas pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1937. I 12. Aglonas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1937. IV 30. Rīteņbraucēju rotas vada komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas Lauksaimniecības Kameras Aglonas rajona agronoms,
                Aglonas pagasta tūristu aģents,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-105.

KĀRKLIŅŠ Nikolajs, būvinženieris.
                * 1909. X 27.
                1937. IX 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĀRKLIŅŠ Osvalds Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. I 03. Skrīveru pag.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923/1924. Rīgas dzelzceļu mezgla komandantūras rakstvedis,
                1926. III 13. Rīgas V aizsargu pulka Skrīveru pagasta aizsargu nodaļas
                                priekšnieks,
                1929. VIII 17. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. III 18. beidzis Ugunsdzēsēju kursus,
                1935. IV 16. Skrīveru pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                1939. XI 09. apbalvots ar Viestura ordeņa Goda zīmi II pakāpēs #862,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-155.;
                                „Latvijas karavīrs” 390/1935.;
                                „Ugunsdzēsējs” #4/1933.;
                                „Valdības Vēstnesis” #262/1939.

KĀRKLIŅŠ Pēteris, amatnieks.
                * 1875. I 06. Vainižu pag.
                Galdnieka amata meistars.
                1890. amatā,
                1894. ieguva zeļļa tiesības,
                1920. ieguva meistara tiesības pie Limbažu II amatniecības savienībās.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 124.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-328.

KĀRKLIŅŠ Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. XII 02. Jaunburtnieku pag. + 1988. VIII 16. Toronto, Kanādā
                1919/1920. Rīgas  kājnieku pulka karavīrs,
                1921/1922. Valkas kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. X 05. Valmieras VIII aizsargu pulka Jaunburtnieku pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi # 1253,
                1940. V 09. apbalvots ar Polijas sudraba Nopelnu Krustu,
                Jaunburtnieku pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Jaunburtnieku savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas
                               komisijas loceklis,
                Burtnieku draudzes padomes loceklis,
                Jaunburtnieku pagasta Naubodu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 15640-1-523-360.

KĀRKLIŅŠ Rūdolfs, ierēdnis.
                * 1885. VIII 24. Jelgavā
                1922. V 10. Valsts zemes bankas vecākais grāmatvedis,
                1923. IV 13. bankas pilnvarotājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 104.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-276.

KĀRKLIŅŠ Vasilijs, zvērinātais advokāts.
                * 1891. VI 09. Salacgrīvā.
                1940/1941. Lāčplēša 20 a.
                Avots:       LVVA 2942-1-7858.

KĀRKLIŅŠ Vitolds, ierēdnis.
                *1903. VI 26.
                1924/1927. Rēzeknes vidusskolas skolotājs,
                1927/1929. Latvijas armijā,
                1929/1940. Valsts zemes bankas Rēzeknes nodaļas tieslietu un
                                zemes biroja lietu pārzinis.
                1930/1940. Rēzeknes aizsargu pulka štāba rotas komandieris,
                1941. Talsu apriņķa partizāņu nodaļā,
                1941/1945. Ventspils apriņķa vecākais.
                Avots:       „Ventas Balss” # 17/1941.

KĀRKLIŅŠ Vitolds, ierēdnis.
                *1903. VI 26.
                1924/1927. Rēzeknes vidusskolas skolotājs,
                1927/1929. Latvijas armijā,
                1929/1940. Valsts zemes bankas Rēzeknes nodaļas tieslietu un
                                zemes biroja lietu pārzinis.
                1930/1940. Rēzeknes aizsargu pulka štāba rotas komandieris,
                1941. Talsu apriņķa partizāņu nodaļā,
                1941/1945. Ventspils apriņķa vecākais.
                Avots:       „Ventas Balss” # 17/1941.

KĀRKLIŅŠ Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. III 28. Garozas pag.
                1924/1925. Valmieras kājnieku pulka rakstvedis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. III 16. Jelgavas XVI aizsargu pulka Salgales pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Salgales pagasta valdes un padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-152.

KARLHOFS Ādolfs, skolotājs.
               *1863. VI 04. Ilūkstē [Carlhoff] + 1930. XII 10. Jelgavā
               Beidzis: Rēveles guberņas ģimnāziju,
               1894. Beidzis: Tērbatas Universitāti,
               1894/1896. Tērbatā,
               1896/1921. Jelgavā bruņieniecības ģimnāzijas inspektors,
               1921/1929. Jelgavas pilsētas vācu pamatskolas pārzinis.
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 31957.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Rigasche Rundschau” #282/1930.

KĀRLIŅŠ Jānis, ierēdnis.
                * 1890. VI 13. Durbes pag.; S. Ilze dz. Detlaus.
                1907. beidzis Durbes proģimnāziju,
                1921. II 11. Latvijas dzelzceļā – konduktors,
                1923. IV 07. Liepājas muitnīcas jaunākais uzraugs,
                1925. VI 04. vecākais uzraugs,
                1925. X 15. jaunākais kancelejas ierēdnis,
                1926. VIII 11. reģistrators,
                1927. IV 06. atvaļināts,
                1927. V 11. Skaistkalnes muitas vecākais uzraugs,
                1927. X 12. Liepājas muitas vecākais kancelejas ierēdnis,
                1929. VII 03. aprēķinātāja palīgs,
                1935. XI 26. darbvedis,
                1937. VIII 07. kasieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 44.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-183.

KARLSONS Mārtiņš, rūpnieks.
               *1875. I 07. Rīgā +1960. VII 05. Rīgā
               1900. beidzis: Rīgas vācu amatnieku biedrības amatnieku tehnisko skolu,
               1900/1915. Rozenkranca mašīnfabrikas katlu kalējs,
               1918/1920. Rīgas pilsētas uzņēmumu valdes elektriskās nodaļas tehniķis,
               1919/1922. Rīgas pilsētas domnieks,
               1920/1931.  A/S Stars tehniskais vadītājs,
               1928/ Rīgas pilsētas uzņēmumu valdes direktora biedrs,
               1931/1934. Rīgas pilsētas ceļu un tvaikoņu satiksmes vadītājs,
               1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1438,
               1934. Rīgas pilsētas valdes loceklis,
               1934/1937. Rīgas pilsētas uzņēmumu valdes priekšnieks,
               1937. pensionēts,
               Latvijas rūpnieku un savienības priekšsēdētāja biedrs,
               Bijis Krājaizdevu sabiedrības Zieds priekšnieks,
               Jonotana biedrības valdes loceklis,
               Patērētāju biedrības Brīvība valdes loceklis,
               Amatniecības kameras kalēju sekcijas sekretārs,
               Korporācijas Fraternitas Mercuria goda filistrs.
               Avots:       „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #4/1935.;
                              „Latvija Amerikā” #62/1960., #63/1960.

KARNUPS Ādolfs, etnogrāfs.
               *1904. I 10. Rīgā + 1973. VI 28. Rīgā
               1923. beidzis: Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
               1926. XI 01. Latvijas vēstures muzeja dienestā,
               1930. VIII 18. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2284,
               Medicīnas muzejas līdzstrādnieks.
               Avots:       LVVA 1632-2-332-23;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Padomju Zeme” #82/1973.

KARNUPS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
               * 1868. Viļķenes pag.
               1924. Sv. Katrīnas draudzes priekšnieks,
               1933. Sv. Katrīnas krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
               1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3974,
               Viļķenes pagasta revīzijas komisijas loceklis,
               Viļķenes piensaimnieku sabiedrības biedrs,
               Viļķenes savstarpējās apdrošināšanas biedrības biedrs,
               Viļķenes lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
               Viļķenes lauksaimniecības biedrības biedrs,
               Viļēnes pagasta Upītes māju īpašnieks.
               Avots:       LVVA 1303-2-76-15.

KAROLS Jānis, ārsts.
                * 1904.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Raganā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAROLS Marija dz. Priedkalns, ārste.
                * 1902.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Raganā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KARLS Oto, diriģents.
                *1886. I 18. Rīgā + 1944. V 04. Liepājā
                1907. beidzis Pēterburgas konservatoriju,
                1909. Rostova pie Donas simfoniskā orķestra diriģents,
                1910/1913. Omskas ķeizariskās mūzikas skolas direktors,
                1913/1916. Maskavā un Kazaņā,
                1916/1918. Omskas latviešu begļu organizācijā,
                1918/1921. Odesas pilsētas opertes orķestra diriģents,
                1921. Rīgā,
                1928/1934. Latvijas Nacionālās operas diriģents,
                1934/1944. Liepājas operas orķestra diriģents.
                Avots:       „Kurzemes Vārds“ # 104/1944.

KARLSBERGS Fricis, farmaceits leitnants.
                * 1898. VI 06. Talsos + 1974. VIII 07. Norčēpingā, Zviedrijā
                1920/1921. Ventspils kājnieku pulka Ambulances pārzinis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VII 11. Talsu I aizsargu pulka Bataljona (III) farmaceits,
                Lubezeres pagasta padomes loceklis,
                Rojas draudzes valdes loceklis,
                Lubejas pagasta rojas aprtiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-73.

KARLSBEGS Florians Lauris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. XII 19. Mālpils pag. [vēlāk Jaunzems]; S. Anna dz. Šulcs
                1923/1924. Jelgavas kājnieku pulka seržants,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VI 05. Rīgas V aizsargu pulka Mālpis pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1932. XI 18. apbalvots ar aizsargu, organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. stādīts apbalvošanai: Viestura ordeņi,
                1940. V 06. Mainījis uzvārdu Jaunzems,
                1942. bijis Mālpils pagasta vēcākais,
                Mālpils pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Brīvības pieminekļa Mālpils pagasta nodaļas valdes loceklis,
                Mālpils pagasta Bukas Jaunzemju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-166.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” # 345/1929.;
                                „Valdības Vēstnesis” # 101/1940.

KARLSONS Žanis, ārsts.
                * 1897. I 25. Rīgā + 1969.
                1925. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1925/1928. Ginteru psihiatriskās slimnīcas ārsts,
                1928/1935. Rīgas pilsētas I slimnīcas nervu nodaļas ārsts,
                1935/1940. Rīgas slimo kases ārsts,
                1940. VII 22. Ķemeru sēravotu direktors,
                1941/1944. Rīgas pilsētas apvienotas poliklīnikas ārsts,
                1941. dzīvo Tērbatas 2-3,
                Studentu biedrības „Klints” dibinātājs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-111.

KARMAZO Vincents, būvinženieris.
                * 1906. IX 04. Rīgā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KARNUPS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1868. Viļķenes pag.
                1924. Sv. Katrīnas draudzes priekšnieks,
                1933. Sv. Katrīnas krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3974,
                Viļķenes pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Viļķenes piensaimnieku sabiedrības biedrs,
                Viļķenes savstarpējās apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Viļķenes lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Viļķenes lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Viļēnes pagasta Upītes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-15.

KAROLS Jānis, ārsts.
                * 1904. V 27. Lazdonas pag.; S. Marija, ārste. + 1992. I 29. Toronto, Kanādā
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1932. Nītaures rajona ārsts,
                1932/1944. Krimuldas rajona ārsts Raganā,
                1944. Vācijā,
                1952. pirmais licenzētais latviešu ārsts Toronto,
                Korporācijas Beveronija filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-119.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAROLS Marija dz. Priedkalns, ārste.
                * 1902. VII 25. Vitebskā; V. Jānis, ārsts + 1997. ASV
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1932. Nītaures rajona ārste,
                1932/1944. Krimuldas rajona ārste Raganā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-120.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KARPINIČS Miķelis, policijas kārtībnieks.
                * 1893. I 15. Rīgā + 1942. IX 09. Krievijā.
                1914. Rezerves 50. Bataljonā karavīrs
                1914/1915. Somijas 10. Strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,,
                1915/1918. Zemgales latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1915. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras medalu,
                1915. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krusta III un IV šķiru,
                1918. XII 10. Cēsu rotas instruktors,
                1919/1921. Ventspils kājnieku pulka seržants,
                1921. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 622,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 2334,
                1937. V 20. Madonas IX aizsargu pulka Litenes pagasta aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Litenes pagasta Austriņās,
                1942. IX 09. nošauts,
                Litenes pagasta vecākais policijas kārtībnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-89.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

KARPS Ansis, ārsts.
                * 1892. I 16. Skrundas pag.; S. Adāle dz. Pulciņš, operdziedātāja
                               + 1970. VI 24. Milvokos, ASV
                Beidzis Skrundas draudzes skolu,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1924/1927. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Psiholoģiskās
                               katedras asistents,
                1927/1944. Rūigas Sarkankalna slimnīcas nodaļas vadītājs,
                1938. Tērbatas 59/61.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-121.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KARPS Jēkabs, bīskaps
                * 1865. VIII 19. Cesvaines pag.
                1887. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1887. VIII 12. Grīvas pareizticīgo draudzes psalmotājs,
                1890. I 24. Kokneses draudzes psalmotājs,
                1892. XII 27. iesvētīts par priesteri Kokneses draudzē,
                1908. Saikavas draudzes priesteris,
                1909/1916. Kārzdabas iecirkņa prāvests,
                1910/1913. Madonas sieviešu ģimnāzijas skolotājs,
                1913. III 15. Jēkabpils Sv. Gara draudzes priesteris,
                1916. I 09. Kara sanitāra vilciena # 82. priesteris,
                1917. V 23.Kara mācītājs 15. Smagās artilērijas divīzijā pie 5 armijās,
                1917. XI 10. Apbalvots ar Sv. Annas III šķiras ordeni,
                1920. I 01. Kokneses draudzes priesteris,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 238,
                1927. bij. Kokneses pagasta III pamatskolas pārzinis,
                1936. IX 27. iesvētīts par Jelgavas bīskapa kārtā,
                1936.XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 1032,
                1939. Jelgavas bīskaps Jēkabs.
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķīru.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-25., 1370-1-2678-68.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

KARSTETS Loves, ārsts.
                * 1885.
                1917. beidzis Harkovas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Liepājā, Lielā 24.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĀRTIŅŠ Mārtiņš Mārtiņa d., mācītājs.
                * 1866. IV 29. Seces pag.; M. Eda, S. Agnese dz. Dreibants. + 1968. VII 10.
                1920/1923. Sakas lejas garīgais kopējs,
                1922. ieguvis mācītāja tiesības pie Ev. lut. baznīcas virsvaldēs,
                1923/1948. Engures un Mērsraga ev. lut. draudžu mācītājs.            
                1931. I 11. ordinēts,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XII 15. Talsu I aizsargu pulka mācītājs,
                1939. IV 20. Rotas (VIII) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-297, 1640-1-520-60.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

KARZONS ĶERE Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1906. X 14.
                1939. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KARZUBS Nikolajs, priesteris.
                *1916. IV 21.
                1939. bij. Kokorevas Debesbraukšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

KASAPCEVS Jevgeņijs, būvinženieris.
                * 1916. VII 30. Majoros.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KASARS Bernhards, mācītājs.
                * 1905. IX 22. + 1981.
                1938. VI 06. ordinēts par Sēlpils prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942/1944. Celminieku Pampāļu un Griezes ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 24/1938.

KASPARSONS Anna Emīlija dz. Freimanis atr. Ezītis, namīpašniece.
                *1868. IV 01. Pāles pag.; V. Kārlis, ārsts.
                1907/1940. Namīpašniece Tērbatas 4.
                Avots:       LVVA 1615-4-1745.

KASPARSONS  Eduards Mārtiņa d., sabiedrisks darbinieks.
               *1898. V 18. Aizkraukles pag. [arī Kaspersons; 1940. Avots]; S. Elza dz. Dumpis
                              + {1941/ 1943. Bauskā]
               1915. VIII Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
               1916. Saratovas praporščiku skolas junkurs,
               1916. X 09. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. XII 09. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
               1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
               1916. XII 31. Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
               1917. I 16. Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1917. I 20. Rotas (III_ komandiera v.p.i.,
               1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
               1917. VIII 06. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. V 04.,
               1917. X 07. stādīts apbalvošanai Sv. Stanislava ordeņa III šķiru ar
                              šķēpiem un banti,
               1917. XII 01. Dvinskas kara apgabala rezervē,
               1919. VII 08. Bijis padomju 3. Strēlnieku pulka adjutants,
               1924/1934. Bauskas ģimnāzijas skolotājs,
               1926/1940. Aizsargu organizācijā,
               1926. IX 01. Bauskas XIII aizsargu pulka adjutants,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #444,
               1934. V 31./1940. VII 09. Bauskas pilsētas galva, vecākais,
               1935. XI 13. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #80,
               1940. V 01. apbalvots: Lietuvas Šauļu zvaigzni,
               1941. Bauskas pilsētas vecākais,
               Kritušo karavīru pieminekļa Bauskas pieminekļas komisijas priekšsēdētājs,
               Kara aviācijas fonda Bauskas apriņķa kasieris,
               Latvijas bankas Bauskas nodaļa diskonto komisijas loceklis,
               Bauskas sabiedriskās aptiekas kolēģijas priekšsēdētājs,
               Latviešu strēlnieku biedrības Bauska nodaļas biedrs,
               Bauskas apriņķa skolotāju biedrības biedrs,
               Latvijas bērnu palīdzības biedrības Bauskas nodaļās biedrs,
               Bauskas trūcīgo bērnu palīdzības biedrībā,
               Dzīvo: Bauskā, Pilskalna ielā 10.
               Avots:       KVKVA 2550-1-154.; LVVA 1640-1-191-91.;
                              XII armijas pavēles #69/1917., #290/1917.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #306/1916.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #9/1917.;
                              Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā pavēles #243/1917., #335/1917.;
                              „Latviešu strēlnieki’, lpp. 2360, 2672.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #2558.

                                                                                                 

KASPARSONS Kārlis Mārtiņa d., Dr. med.
               * 1865. X 14. Siguldā; M. Anna, S. Anna dz. Freimanis. + 1962. I 23. Tīstedē, Danijā
               1902. Beidzis Tērbatas Universitāti,
               1902/1929. privātpraksē Rīgā,
               1915/1918. Latviešu strēlnieku lazaretes vecākais ordinators,
               1918/1920. Latvijas Izglītibas ministrs,
               1918/1920. Tautas Padomes loceklis,
               1920/1932. žurnāla „Latvijas ārstu Žurnāls” redaktors,
               1920/1922. Satversmes sapulces loceklis,
               1922/1925. Saiemas I loceklis,
               1925/1930. Latvijas Sarkanā Krusta galvenās valdes loceklis,
               1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 68,
               1928. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru # 133,
               1939/1941. žurnāla „Ārsts” redaktors,
               1941. dzīvo Elizabetes 59-1,
               Apbalvots: Latvijas Sarkanā Krusta I šķiras goda krustu,
               Lāčplēša kara ordeņa domes loceklis,
               Latvijas Kultūras fonda domes loceklis,
               Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
               Rīgas pilsērtas domesloceklis,
               Upsalas Universitātes dr. h.c.
               Avots:       LVVA P-1023-2-13-123.;
                              „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Latviešu Periodika”, R., 1988.;
                              „Latviešu Strēlnieks” 848 lpp.

KATAIS Jānis, skolotājs.
                *1903. VI 09. Beļavas pag.
                Beidzis: Odiņa tirdzniecības skolu Rīgā,
                Ieguva skolotāju tiesības pie Izglītības ministrijas,
                1931/1940.  Mālupes 35. Mazpulka dibinātājs un vadītājs,
                1939. VIII 29. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiru #1133,
                1941. VI 14. deportēts,
                Mālupes pamatskolas skolotājs,
                Avots:       LVVA 1676-1-421-197.

KATAĻIMOVS Nikolajs, ārsts.
                * 1885. II 17. pēterburgā
                1911. beidzis Maskavas Universitāti, sieviešu slimībās, ķirurģijā,
                1911/1912. Taurijas guberņā,
                1912/1917. Vecruskas dzelzceļa slimnīcas ārsts,
                1917/1919. Obuhova slimnīcas ķirurgs, Pētrogrādā,
`              1919/1940. Daugavpils pilsētas slimnīcas ārsts,
                1938. Daugavpilī, Raiņa 72,
                1941. vācu kara hospitāļa ķirurgs
                1941/1944. Preiļu slimnīcas pārzinis.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-129.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KATLAPS Anna, ārste.
                Sk. Ancāns Anna.

KATLAPS Atis, sabiedriskais darbinieks.
                *1898. XI 21. Ozolnieku pag. [arī Ottto] + 1978. V 12.
                1917. Beidzis: Tērbatas reālskolu,
                1917/1918. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1919. X 10./1920. X 27. Dobeles [Grobiņas] kājnieku pulka virsseržants,
                1920. XI 11. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #43,
                1929. XI 12./1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 12. Apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #263 ar šķēpiem,
                1948/1957. deportēts,
                Tukuma XI aizsargu pulka Milzkalnes nodaļas vada komandieris,
                Milzkalnes pagasta padomes loceklis,
                Milzkalnes pagasta lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Apbedīts: Raiņa kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-823.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.

KATLAPS Bernhards, , sabiedrisks darbinieks.
                *1902. III 14. Džūkstes pag.        
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 218,
                Kalnciema aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Kalnciema pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Kalnciema pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-87.

KATLAPS Krišjānis Kārļa d., ārsts.
                * 1892.X 01. Smārdes pag. + 1964.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1926. XI 20. apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta „Goda Krustu”,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1939. Tukuma aizsargu pulka II bataljona ārsts,
                1934. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“,
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka III bataljona ārsts,
                Latvijas Sarkanā Krusta Irlavas slimnīcas direktors,
                Irlavas Grenču Struteles rajona ārsts,
                Irlavas kultūras biedrības „Stars” priekšnieks,
                Irlavas lopkopības pārraudzības biedrības „Pamats” valdes loceklis,
                Irlavas pagasta „Zariņu” māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KATLĀPS Miķelis, lauksaimnieks.
                *1869. X 10. Tumes pag.; S. Lizabete.
                1900/1940. Tumes pagasta „Katlāpu” māju īpašnieks,
                1937/1938. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                1938/1940. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības goda tiesas loceklis,
                Tumes pagasta padomes loceklis,
                Tukuma apvienotas piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Tukuma I lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Tukuma 11. aizsargu pulka Tumes nodaļas aizsargs.
                Avots:       LVVA 1690-1-955., 981.

KAUCBERGS Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1902. X 19.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAUCE Rūdolfs Fricis Aleksandra d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. XII 20. Rīgā; M. Anna, S. Marija dz. Balodis
                                + 1942. VIII 18. Sevrallagā, Krievijā
                1905. beidzis Tehniskus kursus,
                1905/1909. Cēsu pilsētas pasta kantora telegrāfa uzraugs,
                1909/1912. Salacgrīvas pasta kantora priekšnieks,
                1912/1920. Cēsu pilsētas pasta kantora ierēdnis,
                1920 III 28. Telegrāfa telefona VI rajona priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2207,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1940. A/S „Gauja līdzīpašnieks”, Cēsīs,
                1933/1934. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs,
                1934. V 29./1939. XI 01. Cēsu pilsētas galva,
                1935. apbalvots ar Igaunijas Balta krusta III klasi,
                1936. V 01. Cēsu X aizsargu pulka Štāba bataljona saimniecības priekšnieks,
                1938/1939. Cēsu apriņķa skolu valdes pārvaldības pārstāvis,
                1937. v 12. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru #78,
                1939/1941. Telegrāfa telefona VI rajona priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Paalasta ielā 20-4, Cēsīs,
                Cēsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Cēsu X aizsargu pulka sporta kluba priekšnieks,
                Cēsu viesīgas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Cēsu Vēstis” #48/1934., #268/1938., #331/1939.
                                „Pasta telegrāfa Dz;ive” #1/1938.;
                                „Valdības Vēstnesis” #65/1936., #268/1938.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #52/1942.;
                                www.nekropole.lv

KAUFMANIS Leopolds Otto d., ārsts kapteinis.
                * 1885. IV 14. Bēnes pag. + 1949,. VI 19. Hanavā, Vācijā
                1906. X 01. Dzelzceļu II bataljona karavīrs,
                1909. XI 01. jefreitors,
                1909. XI 01. atvaļināts,
                1915. V 01. Maskavas Universitātes V kursa students, mobilizēts,
                1915. V 01. Tomaskas 150. Kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1916. III 08. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona zaurjad ārsts,
                1916. III 11. Bataljona vecākais ārsta v.i.,
                1916. XI 03. Bataljona jaunākais ārsts,
                1916. XII 23. ievainots palika ierindā,
                1916. XII 23.-29. kaujas,
                1917. II 26. – III 18. Pulka vecāka ārsts v.i.,
                1917. VIII 19-24. kaujas,
                1917. VIII – XI 01. Piekomandēts Latviešu strēlnieku II brigādei,
                1917. IX 09. Latviešu strēlnieku II brigādes pārsienama punkta ārsts,
                1917. IX 15. apbalvots ar Sv. Staņislava ord. II šķiru ar šķēpiem,
                1918. III 17. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1918/1919. ārsts Balvos,
                1919/1921. Latgales partizāņu pulka vecākais ārsts,
                1921/1923. Sēces pagasta ārsts,
                1923/1944. Pļaviņu slimnīcas ārsts,
                1925. VI 30. Rēzeknes kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1925. VI 30. apstiprināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1920. IV 07.,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 676,
                1932. XI 04. atvaļināts no kara dienesta,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-124. 5601-1-2877.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 73/1916.,
                                               # 74/1916., # 253/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # # 362/1916.,
                                               # 431/1916., # 44/1917., # 74/1917., # 105/1917.,
                                               # 332/1917.,  # 336/1917., # 368/1917.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Latviešu strēlnieks” 784, 799, 1229 lpp.

KAUFMANIS Rahele, ārste.
                Sk. Gerbers Rahele.

KAUGARS Eduards, ārsts.
                * 1900. VI 03. Rīgā
                1940. V 25. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas ārsts,
                1941/1944. Daugavpils pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1944. Vācijā,
                1955. ASV.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-126.

KAUGARS Hermanis, ārsts.
                * 1892.
                1921. beidzis Latvijas Augstskolu, iekšķīgās slimībās,
                1938. Puškina 7.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

Kirils Jēkaba d., ierēdnis.
                *1898. XI 05. Annas pag.
                Beidzis: Annas pagasta draudzes skolu,
                1915. VII 30./1916. VII 01. Valkas apriņķa priekšnieka palīgs,
                1916. VIII 01./1917. I 10. Valkas VI iecirkņa miertiesnieša rakstvedis,
                1917/1918. Vilandes kara apriņķa pārvaldē,
                1919. VII 26./1921.  Rīgas kājnieku pulka vecākais rakstvedis,
                1921. XII 17. Latgales apgabaltiesas kancelejas ierēdnis,
                1922. VIII 01. Sekretāra palīgs,
                1928. IV 01. Civilnodaļas [I] sekretārs,
                1929. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigņu ordeņi,
                1937. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1303-2-64.;
                                „Valsts adrešu kalendārs”, R., 1937.

KAULIŅŠ Alfrēds Roberts, pašvaldības darbinieks.
                *1907. I 26. Valkā + 1938. IV . Rīgā
                Beidzis: Vlkas valsts vidusskolu,
                1924. Pedeles [Lugažu] pagasta valdes kancelejas ierēdnis,
                1928/1929. Latvijas armijā,
                1929. Vaives pagasta rezerves sekretārs,
                1934. Babītes pagasta sekretārs,
                1935. Pašvaldības departamenta vecākais darbvedis,
                1938. V 10. apbedīts: Atmodas draudzes kapos, Rīgā.
                Avots:       „Pašvaldību Dzīve” #4/1938.;
                                „Jaunākās Ziņas” #103/1938.

KAULENS Maksimilians Laura d., skolotājs.
               *1886. III 12. Inčukalna pag.; S. Emma dz. Buhbinders
                              + 1971. VII 20. Mineqapolē, ASV
               1911. Beidzis: Maskavas Univesitāti, cand. math.
               1913/1915. Čerdinas reālskolā,
               1915/1919. Permas vīriešu ģimnāzijā,
               1919/1920. Imantas pulka apakšvirsnieku skolā,
               1920/1926. Cesvaines valsts ģimnāzijas direktora palīgs,
               1926/1928. Pļaviņu vidusskolas direktors,
               1928/1944.  Rīgas apriņķa ģimnāzijas direktors,
               1929. stādīts: apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņi,
               1930/1940. Siguldas pilsētas valdes loceklis,
               1940/1941. Rīgas apriņķa ģimnāzijas skolotājs,
               1941/1944.  Rīgas apriņķa ģimnāzijas direktors,
               1944. Vācijā, Lauingenas latviešu ģimnāzijas direktors,
               1957. St. Paula latviešu draudzes skolas vadītājs.
               Avots:       LVVA 132-2-347.;
                              „Es viņu pazistu”, R., 1939.;
                              „Trimdas Skola” #15/1958.;
                              „Laiks” #69/1971.

KAULIŅŠ Alberts, būvinženieris.
                * 1904. XII 16. Jaunlaicenes pag.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAULIŅŠ Anna dz. Deksnis, ārste.
                * 1919. III 04. Rēzeknē
                1943. II 15. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1943. dzīvo Tērbatas 4-18.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-127.

KAULIŅŠ Arvīds Rūdolfs, mācītājs.
                * 1904. I 29.
                1934. VI 10. ordinēts,
                1935. Latgales iecirkņa prāvesta rīcībā, mācītājs.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

KAULIŅŠ Jānis, Dr. phil. h. c., profesors.
                *1863. XI 26. Sausnējas pag. + 1940.
                Beidzis Vietalvas draudzes skolu,
                1884. beidzis Cimzes skolotāju semināru,
                1888/1891. beidzis Tērbatas Universitātīti, filoloģijas kandidāts,
                1896/1917. Pleskavas kadetu korpusa skolotājs,
                1917/1920. Kazaņā,
                1920. Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes docents,
                1921/1932. Kultūras fonda domē,
                1930. IX 13. ievēlēts par Dr. phil. h. c.,
                1931. X 30. ievēlēts par profesoru,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 713.
                Pleskavas latviešu biedrības bij. priekšsēdētājs,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Latviešu filologu biedrības goda biedrs.
                Avots:       „Students“ # 5/1938.;
                                „Universitas“ #17/1938.

KAULIŅŠ Otto, skolotājs.
               *1867. XII 25. Valmieras apr. [arī Bindu Atis] + 1944. Jelgavā.
               1893. Beidzis: Pēterburgas konservatoriju, brīvmākslinieks,
               1893/1895. Viļņā,
               1898. Kauņā,
               1905/1918. Emigrācijā,
               1918. Jelgavas I valsts ģimnāzijas skolotājs,
               1929. t.p.amatā,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1974..
               Avots:       LVVA 1632-2-347.;
                              „Valdības Vāstnesis” #261/1929.

KAULIŅŠ Stefanija, ārste.
                * 1915. III 09. Kurcuma pag.
                1939. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Gulbenes slimnīcas ārste,
                1941/1944. Līksnas rajona ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-128.

KAURĀTS Kārlis, būvinženieris.
                * 1913. XII 15. Madlienas pag.
                1944. IX 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAURE Teodors, lauksaimnieks.
                *1876. VIII 18. Lietuvā.; S. Amālija.
                1924/1940. Tumes pagasta „Vilkāju” māju īpašnieks,
                1928.XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpēs goda zīmi # 229.
                1937/1939. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Elejas kooperatīvas spēkstacijas bij. valdes priekšsēdētājs,
                Tukuma patērētāju biedrības biedrs,
                Tukuma krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Vecmoku savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Latvijas dārzkopju biedrības biedrs,
                Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības dārzkopības instruktors.
                Avots:       LVVA 1690-1-955., 981.

KAUSE Leonhards, ārsts.
                * 1900.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Plkv. Brieža 7.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAUSS  Kārlis, ierēdnis.
                *1874. VI 28. Kusas pag.
                1907/1920. Muižas pārvaldnieks krievijā,
                1920. IV 15./1922. III 16.  Irlavas nepilngadīgo kolonijas
                                dārzkopības instruktors,
                1923. IV 07. Jelgavas cietuma priekšnieka palīgs,
                1928. t.p. amtā,
                1928. XI 14. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1322.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-296.

KAZAINIS Lidija dz. Ērglis, ārste.
                * 1910. XII 05. Rīgā + 2004. I 25. Stetenainalendā, ASV
                1943. II 16. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1943/1945. Krimuldas sanatorijas ārste,
                Vēlāk ASV.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-130.

KAZAKS Arnolds, būvinženieris.
                * 1910. III 21.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAZAKS Elvīra dz. Treimanis, ārste.
                * 1901.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Aizsargu 63.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAZAKS Jānis, būvinženieris.
                * 1910. IX 05. Rīgā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KAZAKS Žanis, amatnieks.
                * 1882. IX 17. Jelgavas apr.
                Kalēja amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības kalēju sekcijas vecāka vietnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 207.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-494.

KAZANSKIS Nikolajs, tiesnesis.
                *1875. II 10. Petrazavodskā; S. Aleksandra dz. Cikulenko + 1937. XI 02. Liepājā
                1899. Beidzis: Pēterburgas Universitāti,
                1899. Petrazavodskas apgabaltiesas jaunākais tiesu amatu kandidāts,
                1909. III 11. Liepājas pilsētas III iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis,
                1915. IV 18. 1918. Pētrogradas izmeklēšanas tiesneš v. i.,
                1918/1920. Skolotājs Pētrogradā,
                1920. X 28. Liepājas apgabaltiesas vecākais tiesu amatu kandidāts,
                1921. VI 18. Liepājas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1933. XI 16. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1492,
                Avots:       LVVA 1303-2-64-180.;
                                „Kurzemes Vārds’ #253/1937.

KAZĒKS Osvalds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. XII 31. Skujenes pag. + 1986. VII 21. Milvokos, ASV
                1925/1926. Vidzemes artilērijas pulka kaprālis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XII 22. Rīgas V aizsargu pulka Inčukalna pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1936/1944. Inčukalna pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa Goda zīmi I pakāpe #116,
                1939. II m20. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Dārzniecības īpašnieks slokā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-163, 3691-1-669-31.;
                                „Izglītības Ministrijas mēnešraksts” #11/1936.

KAZEROVSKIS Kārlis, farmācijas kandidāts.
                * 1910. XI 02. Kūduma pag.
                1937. V 22. beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KAZEROVSKIS Mārtiņš, ārsts.
                * 1892.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Tilta 12.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KAZIS KAŽE Jānis  Vilhelms Jāņa d., virsleitnants, inženieris ķīmiķis.
               *1897. IV 12. Mazsalacē; S. Zenta dz. Skogers, ārste
                              + 1962. IV 16. Sidnejā, Austrālijā
               1917. Beidzis: Kazaņas tirdzniecības skolu,
               1917. IX Vladimira kara skolas junkurs,
               1918. XI 09.  Atsevišķā II Cēsu bataljona virsnieka vietas izpildītājs,
               1919. vII 15. Paugstināts leitnants pakāpē,
               1919. X 29. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
               1919. XI 16.  ievainots,
               1920. II 24. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
               1920. VII 03. atvaļināts,
               1921.  VI 21. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #645,
               1929. beidzis: Latvijas Universitāti,
               1935. bijis: Liepājas cukurfabrikas inženieris,
               1935. Krustpils cukurfabrikas direktors,
               1939. bijis: Jelgavas cukuru fabrikas direktors,
               1944. Vācijā,
               Latvijas cukuru rūpniecības krājaizdevu sabiedrības priekšnieks.
               Austrālijā, fermas īpašnieks,
               Namīpašnieks Cēsīs, Poruka # 30.
               Avots:       LVVA 1640-1-527-139.;
                              „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture’, R., 1923.;
                              „Ventspils kājnieku pulka”, Liepājā, 1936.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                              „Jaunākās Ziņas” # 159/1935.;
                              „Jēkabpils Vēstnesis’ #38/1935.;
                              „Lāčplēsis” #8/1962.;

KAZIS KAŽE Zelma dz. Skogers, ārste.
               * 1896. V 11.; V. Jānis, inženieris. + 1939. V 14. Jelgavā.
               Beigusi: Žēlsirdīgo māsu kursus Krievijā,
               1919/1920. Latvijas armijā, žēlsirdīga māsa,
               1924. beigusi Latvijas Universitāti,
               1924. Latvijas Sarkanā Krusta Asaru kaulu tuberkulozu sanatorija vadītāja,
               1938. Jelgavas Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcā.
               Jelgavas XVI aizsargu pulka pulka Štāba aizsardžu pulciņa ārste,
               Sarkanā Krusta Žēlsirdīgo māsu savienības biedrene.
               Apbedīta: Jelgavas Annas draudzes kapos.
               Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „Zemgales Balss” #109/1939., #111/1939.

KAZMERS Elga dz. Bīskaps Dāvida m., ārsts.
                * 1912. XII 13. Jelgavā; T. ārsts, V. Nikolajs, ārsts.
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcas ārste,
                1941/1944. Mārkalnes rajona ārste un Jelgavas zīdaiņu nama ārste,
                1945. Danijā,
                1950. ASV.
                Avots:       LVVA P-1023-2-12-131.

KAZMERS Nikolajs, ārsts.
                * 1914. VI 16. Svētciema pag.p; S. Elga dz. Bīskaps, ārste.
                               + 1973. X 05. Grandrapīdā, ASV
                1940. beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Jelgavas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1941/1943. Jelgavas I pilsētas slimnīcas ārsts,
                1943/1945. Leģiona kara ārsts,
                1950. ASV,
                Korporācijas Ventonia filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-132.;

KAZMERS Vladimirs, ārsts.
                * 1910. IX 01. Svētciema pag.
                1935/1939. Valdemārpils Ārlavas veselības kopšanas punkta ārsts,
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Latvijas armijā,
                1940/1945. Kabiles rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-104.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAZLASS Jāzeps Franča d., prāvests.
               * 1887. III 15. Lietuvā; M. Marcijana + 1965. IX 16.
               Beidzis Viļņas ģimnāziju,
               Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
               1913. ordinēts,
               1918/1920. Rudžatu draudzes prāvests,
               1920/1928. Bērzgales draudzes prāvests,
               1928/1944. Bukmuižas draudzes prāvests,
               1931/1940. Aizsargu organizācijā,
               1931. VI 30. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VI) mācītājs,
               1944/1946. Višķu draudzes prāvests,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #375
               Apbedīts Lietuvā.
               Avots:       LVVA 1640-1-527-407.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Līvānu bibliotēka”;
                              „Latgales dati”.

KAZRIČS Janīna, ārste.
                Sk. Pinkāns Janīna.

KAŽDANS Feiga dz. Širjaks, ārste.
                * 1884.
                1911. beigusi Kazaņas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Audēju 1.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAŽE Žanis, ārsts.
                * 1906.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Jelgavas slimnīcā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KAŽOKS Arnolds Jura d., lauksaimnieks.
                *1910. I 12. Lubānas pag.; M. Anna.
                1924/1940. Lubānas pagasta „Stūrgala” māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biiedrībā,
                Latvijas aerokluba Lubānas nodaļā.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-49.

KAŽOTNIEKS Roberts Roberta d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 01. Džūkstes pag.; M. Emīlija, S. Marta dz. Bārs. + 1941. Krievijā
                1918/1941. Džukstes pagasta Kīšu māju īpašnieks,
                1923/1924. Galvenā štāba rotas karavīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. Džūkstes pagasta valdes un padomes loceklis,
                1931. III 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Džūkstes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934/1940. Džūkstes pagasta vecākais,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4001,
                1941. VI 14. Deportēts.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-691640-1-527-164.;
                               LVA 1987-1-17693.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KAŽUSS Alfrēds Ernesta d., ierēdnis.
                *1889. VII 10. Rīgā; S. Ērika dz. Adeloffs + 1950. I 24. Burtenbacha, Vācijā
                Beidzis: Rīgas Pētera I reālskolu,
                Beidzis: Mangaļu jūrskolu,
                Beidzis: prapoščiku skolu,
                1919. VIII 11. Tieslietu ministrijas Galvenās cietuma valdes darbinieks,
                1920. II 16. Finanšu ministrijas  Valsts kases departamenta grāmatvedis,
                1922. IV 07. Kredīta departamenta Valsts budžeta nodaļas grāmatvedis,
                1923. VIII 31. Vecākais grāmatvedis,
                1927. IV 01. Valsts saimniecības departamenta Valsts budžeta nodaļas
                                vecākais grāmatvedis,
                1933. XI 01. Valsts kuģu pārvaldes revizījas komisijas priekšsēdētājs,
                1936. XI 27. Valsts kuģu pārvaldes revizījas komisijas loceklis,
                1937. X 31. Valsts kuģu pārvaldes direktora palīgs,, dz. Ērgeļu 3-1.
                1941. II 08. Izbrauca uz Vāciju, kuģniecības uzņēmuma gr’matvedis Burtenbachā.
                Avots:       LVVA 6828-1-25-47.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                Arvja Popes arhīvs.

KEGGI Jānis, ārsts.
                * 1906. X 31. Rīgā. + 1979. VIII 08. Middlebury, ASV
                Beidzis Cēsu valsts ģimnāziju,
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1934/1937. Latvijas Universitātes Propudentiski ķirurģiskās klīnikas asistents,
                1934/1937. Rīgas skolotāju institūta ārsts,
                1937/1944. Alūksnes un apkārtnes pašvaldību slimnīcas direktors,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 29. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (IX) ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-123-134.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KEIHELS Kārlis, ārsts.
                * 1876.
                1903. beidzis Novorossijskas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Ģertrūdes 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KELDERS Nikolajs, būvinženieris.
                * 1899. III 11.
                1932. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KELLERS Otto, rūpnieks.
               *1876.
               1903. Tirdzniecības un rūpniecības A/S O.J. keller dibinātājs,
                              Rūpniecības ielā Nr.10/12, Rīgā.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #63/1936.

KELPŠS Vladislavs Jevstafija d., zvērināts advokāts.
               *1879. VIII 08. Šauļu apr.; S. Regina dz. Vigockis. + 1935. I 13. Berlinē.
               Beidzis: Šauļu ģimnāziju,
               1902. Beidzis: Pēterburgas Universitāti,
               1902. Rīgas apgabaltiesas tiesamatu kandidāts,
               1904. advokāta L. Tāla palīgs,
               1908. zvērināts advokāts Rīgā,
               1915/1919. Advokāts Pētrpilī,
               1919. Dānijas konsulāta advokāts,
               Laikraksta Segodņa līdzdibīnātājs,
               A/S tipogrāfijas Rīts valdes priekšsēdētājs,
               Liepājas Aizputes šaursliežu dzelzceļas biedrības revīzijas komisijas loceklis,
               Rīgas krievu kluba priekšsēdētājs,
               Lietuviešu izglītības biedrības Žvaigžde biedrs.
               Avots:       „Latvijas advokatūra’, R., 2007.;
                              „Jaunākās Ziņas” #13/1935.

KENCIS Ilma, ārste.
                Sk. Vāvers Ilma.

KENKE Emīls, rūpnieks.
                *1887. IX 04. Rīgā
                1913. Tekstilrūpniecības fabrikas E. Kenke Rīgā, dibinātājs un vadītājs,
                1915/1918. Evakuēts uz Charkovu,
                1919. X 25./1920. IX 01. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. Rīgas pilsētas pašvaldības loceklis,
                1928. Sv. Jāņa ģildes valdes loceklis,
                1929. IV 29. Galvenā ienākuma nodokļu komisijas loceklis,
                1930. Rīgas centrālā kopējā slimo kasē,
                1936. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigžņu ordeņi,
                1939. XI 30. Izbrauca uz Vāciju, dz. Elizabetes 3-6.
                Avots:       LVVA 6824-1-245-58.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #/1939.

KERKOVIUS Rūdolfs, ārsts.
                * 1886.
                1913. beidzis Novorossijskas Universitāti, iekšķīgās, sieviešu,
                                sirds un plaušu slimībās,
                1938. Lubezeres pag., Talsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĒSE Arvīds Andreja d. ārsts.
               * 1889. XI 15. Bārbeles pag.; S. Vera dz. Kārkļiņš. + 1973.
               1911. Beidzis: Rīgas pilsētas reālskolu,
               1911. Rīgas Politehniskā Institūta Lauksaimniecības fakultātes students,
               19121918. Beidzis: Tērbatas Universitātē,
               1917.  Krievijas kara ārsts,
               1918. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
               1920/1925. Rīgas pilsētas sanitārvaldes sekretārs,
               1925/1931. Madonas apriņķa ārsts,
               1931/1935.  Baldones sēravotu direktors,
               1935/1939. Rīgas pilsētas veselības valdes priekšnieks,
               1938. Kalnciema 32 a,
               1939/1944. Vecumnieku doktorāta ārsts,
               Korporācijas Ventonija līdzdibinātājs un filistrs,
               Veselības veicināšanas biedrības valdes loceklis.
               Avots:       „Album Academicum’, R., 1912.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                              „Jaunākās Ziņas” #248/1935.;
                              „Bauskas Vēstnesis’ #11/1944.

KĒSE Herberts, būvinženieris.
                * 1907. X 14. Rīgā.
                1933. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĒSE Osvalds, būvinženieris.
                * 1909. VI 22. Vecmuižas pag.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KESELS Dāvids Aleksandrs, ārsts.
                * 1892. IX 14. + 1958. ASV
                1917. beidzis ķijevas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1917/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1919/1920. beidzis Latvijas Augstskolu,
                1920/1937. Limbāžu slimnīcas vadītājs.
                1937/1941. Preiļu slimnīcas vadītājs,
                1959.VIII 22. atklāts piemineklis Kristal OLake kapos Mineapolē.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-136.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KESNERS Osvalds Matīsa d., tiesnesis.
                *1886. II 26. Vec Raunas pag. [Ķiesners Aleksandrs Osvalds;]
                                 S. Aleksandra dz. Evstafjevs +1943. I 10. Krievijā
                1907. Beidzis: Nikolaja I ģimnžiju Rīgā,
                1907/1912. Tērbatas Universitātes students,
                1907. Kronštates II cietokšņa pulka brīvprātīgais,
                1917. Atsevišķā III parka komandieris, štābs kapitāns,
                1918. II atvaļināts,
                1919. VII 03.Vidzemes artilērijas pulka baterijas komandieris,
                1920. II 24. Latgales apgabaltiesas tiesu amata kandidāts,
                1920. VI 29. Latgales apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1922. XII 05. Latgales apgabaltiesas loceklis,
                1923. apbalvots; Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigžņu ordeņi,
                1933. II 04./1935. V 01. Liepājas apgabaltiesas loceklis,
                1935. pensionēts,
                1941. VI 14. apcietināts,
                1943. I 10. Nošauts
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Lauksaimnieks Laucesas pagastā Rudušos,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-64-250.;
                                „Latvijas tiesneši”, R., 2017.;
                                V. Eicenbauma arhīvs #1693.

KICS Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
                *1896. IX 21. Salacas pag. +1975. XI 14.
                Beidzis: Salacas draudzes skolu,
                1927. Salacas piensaimnieku sabiedrības biedrs,
                1931. sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                1938. Sēklu eksporta un labības biroja pārstāvis Salacas pagastā,
                1938. stādīts apbalvošanai: Atzinības Krustu,
                1939. V 12. Apbalvots; Atzinības krusta Goda zīmi I pakāpēs #461,
                1942.  iekļauts Atzīto lauksaimniecības mācības saimnieku reģistrā,
                                Salacas pagasta Kicos,
                Salacas lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Salacas uguns apdrošināšanas sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Muitas darbinieku krājaizdevu sabiedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1676-1-421-259.;
                                „Lauksaimnieks’ #19/1942.;
                                „Laiks’ #95/1975.

KĪLARTS Augusts, amatnieks.
                * 1884. IV 07.
                Miesnieka amata meistars,
                Ventspils amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 206.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-492.

KILEVICS Ilgvārs, ārsts.
                * 1920. III 25. Rīgā
                1944. III 31. Beidzis Universitāti Rīgā.
                Avots:       P-1023-2-12-116.

KILEVICS Viktorija, ārste.
                Sk. Manasse Viktorija.

KILIANS Filips Georgs, farmācijas kandidāts.
                * 1911. I 25. Krievijā.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KIMELS Rihards, ārsts.
                * 1864.
                1893. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Jelgavā, Māteru 16.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KIMERALS Antons Pētera d., virsleitnants.
                * 1881. IX 24. Skujenes pag.; M. Marija, S. Emīlija dz. Sikaters
                Beidzis Skujenes draudzes skolu,
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                Beidzis Ufas mērnieku skolu,
                Beidzis Mihaila artilērijas kara skolu,
                1919. VII 25. Vidzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1919/1920. Armijas virspavēlnieka štāba tieslietu nodaļas virsnieks,
                1922. IV 01.-1936.VIII 01. Valkas apriņķa lauku pašvaldību valdes
                               priekšsēdētājs, apriņķa vecākais,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 431,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1930. Valkas VII aizsargu pulka Sakaru komandas saimniecības priekšnieks,
                1929. IX 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1930. IX 01. iecelts par Valkas VII aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1933. Skolotāju slimo kases pilnvārnieks,
                1934/1936. Valkas pilsētas valdes loceklis,
                1936. bijis Latvijas aerokluba Valkas nodaļas valdes loceklis,
                1936. VIII 24. Jaunlatgales, Abrenes XIX aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1936. VIII 01.-1944. Jaunlatgales, Abrenes apriņķa lauku pašvaldību vecākais,
                1938. XI 18. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru #77,
                1941. X 12. iecelts par Tautas Palīdzības Abrenes apriņķa priekšnieku,
                1944/1946. Vācijā Ventas nometnes komandants,
                Namīpašnieks Valkā, Domes # 5.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-349.;
                               „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Malienas Ziņas” # 580/1936.;
                               „Daugavas Vēstnesis” # 36/1941.;
                               „Pagasta Dzīve’ # 16/1938.;
                               „Jaunais Smiltenes Vēstnesis” # 39/1930.;
                               „Pēdējā Brīdi” # 183/1934.

KIMERALS Kārlis Pētera d., skolotājs.
                * 1885. XI 11. Skujenes pag.; M. Marija, S. Ella dz. Mednis.
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1904. ieguvis skolotāju tiesības pie Cēsu pilsētas skolās,
                1904/1905. Dauguļu pagasta skolas skolotājs,
                1905/1906. Vaidavas pagasta “Briežu” skolā,
                1907/1912. Mārsnēnu pagasta skolā,
                1912/1914. Rīgas pilsētas “Lutera” skolā,
                1919/1920. Raunas pagasta “Mārtiņa” pamatskolā,
                1920/1940. Sērmukšu pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 417.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-37.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

KIMERALS Roberts, ierēdnis.
                *1894. XII 11. Skujienes pag.
                1912. Beidzis: Cēsu pilsētas skolu,
                1912. Cēsu Valkas zemes grāmatas nodaļas kancelejas darbinieks,
                1914. Artilērijas I rezerves diviziona kareivis,
                1915. VII Pētrhofas II praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. Saratovā,
                1916/1918. I Narimas 468. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                                rotas komandieris, ievainots, komntuzēts,
                1924. Zemkopibas ministrijas Zemes vērtēšsanas daļas darbvedis,
                1936. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigžņu ordeņi,
                1940. t. p. amatā, dz. Ūnijas 16-4.,
                Apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                Avots:       LVVA 1676-1-421-51.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1940.

KINNUNENS Jonas, būvinženieris.
                * 1892. II 22.
                1922. V 29. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĪNS Arnolds Jāņa d., tiesnesis.
                * 1906. III 18. Salgales pag.; M. Luīze dz. Štromans; S. Zenta dz. Dūnis
                                + 2001. II 03. Skokie, ASV
                1926/1933. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Vidzemes artilērijas pulka kaprālis,
                1936. II 24. Talsu I aizsargu pulka Eskadrona (I) komandieris,
                Talsu apriņķa izmeklēšanas tiesnesis,
                1938/1940. Jelgavas apriņķa izmeklēšanas tiesnesis,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Lielvircavas pagasta Dzintaru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-76.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

KĪNS Eduards, sabiedrisks darbinieks.
               *1895. III 29..
               Aizsargu aviācijas pulka vada komandieris,
               Latvijas dzelzceļuierēdnis.
               Dz. Valentīna 4-6.
               Avots:       LVVA 1640-1-199-74.

KINSTLERS Ādolfs, mežzinis.
                * 1904. V 19. Matkules pag.
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. beidzis Latvijas Universitātes Mežkopības nodaļu,
                1932/1933. Vidzemes divīzijas štāba virsnieka vietnieks,
                1936. VI 06. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Kursīšu pagasta aizsargu
                               Nodaļas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts, Kursīšu pagasta Akmeņdzīras,
                Kursīšu virsmežniecības II iecirkņa mežzinis,
                Avots:       LVVA 1640-1-526-77.

KIOPS Bertmejs, skolotājs.
               *1871. I 09. + 1938. V 11. Bērzgales pag.
               1890/1899. Biržu pagasta skolā,
               1899/1900. Iršu draudzes skolā,
               1900/1906. Biržumuižas pagasta skolā,
               1906/1913. Eķengrāves draudzes skolā,
               1913/1915. Neretas draudzes skolā,
               1915/1917. Rēveles bēgļu skolā,
               1917/1920. Voroņežas pilsētas skolā,
               1920. Biržu Bērzgales skolas pārzinis,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2024.
               1938. V 17. abedīts: Kiopu kapos,
               Biržu pagasta lauksaimniecības biedrības biedrs,
               Biržu Bērzgala piensaimnieku sabiedrības biedrs,
               Biržu izglītības biedrības Darbs biedrs,
               Biržu Bērzgala 363. Mazpulka vadītājs.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Brīvā Zeme” #107/1938.

KIORS Antons Mārtiņa d. ārsts.
                * 1901. VI 15. Burtnieku pag.; M. Anna, S. Erna dz. Prūsis
                               + 1977. XI 17. Winnipeg, Kanādā
                Beidzis Valmieras reālskolu,
                1919. Cēsu kājnieku pulka Cēsu skolnieku rotas karavīrs,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1551,
                1929/1931. Bārtas rajona ārsts,
                1931. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1931. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1931/1932. Nītaures rajona ārsts,
                1932/1934. Nīgrandes rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1938. Vērgales Medzes Ziemupes rajona ārsts,
                1938. VIII 28. Abrenes XIX aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1938/1941.Abrenes  apriņķaun mazpulka ārsts,
                1941/1944. Ilūkstes apriņķa ārsts,
                1956. Kanādā,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-117, 1640-1528-340.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KIRHENŠTEINS Augusts Mārtiņa d., Dr. agr., profesors.
                * 1872. IX 18. Mazsalacas pag.; M. Baba dz Lukins;,S. Olga dz. Jansons
                                + 1963. XI 03.
                Beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
                1895. beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1895/1902. beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1902/1905. veterinārārsts Valmiera un Limbažos,
                1905/1911. Cīrihē, Šveicē,
                1911/1914. Dr. Špenglera tuberkulozes pētīšanas institūta asistents Davosā,
                1914/1916. Serbijas armijā, veterinārārsts bakteriologs,
                1916/1917. Ženēvas Universitātes higiēnas institūtā,
                1917. Luganas kantona valdības bakteriologs,
                1917/1919. Valkas apriņķa veselības nodaļas veterinārārsts,
                1919. Veselības Komisariātā Veterināras nodaļas priekšnieks,
                1919. Latvijas armijas veterināras pārvaldes priekšnieks,
                1919. IX 22. Latvijas [Augstskolas] Universitātes organizācijas komisijā un
                                lauksaimniecības fakultātes padomē,
                1920. I 24. docents,
                1923. ieguva Dr.  agr. grādu,
                1923. profesors,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 167,
                1927. ievēlēts par Romas starptautiskā agronomiskā institūta lauku higiēnas
                                sekcijas biedru,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 454,
                1934/1939. Blaumaņa 9,
                1937. bij. Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes mikrobioloģijas un
                                mājlopu lipīgo slimību profesors,
                1937. bij. Universitātes serumstacijas vadītājs,
                1939. Latvijas Universitātes profesors,
                Latvijas bioloģijas biedrības dibinātājs.
                1939. Ivandes 7,
                1940. VI - VIII Latvijas Republikas Ministru prezidents,
                1940. VIII 25. 1952. III 10.LPSR AP Prezidija priekšsēdētājs,
                1946. Latvijas PSRS ZA akadēmiķis,
                1951/1958. Latvijas PSRS ZA viceprezidents,
                1963. apbedīts Raiņa kapos Rīgā.
                Apbalvots ar Dānijas Danneborga ordeņa III šķiru,
                Apbalvots ar Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības I šķiras
                                Goda krustu,
                Apbalvots ar Francijas Goda leģiona ordeņa V šķiru,
                Apbalvots ar Tēvijas kara I pakāpes ordeni,
                Apbalvots ar sešiem Ļeņina ordeņiem,
                Apbalvots ar trīm Darba Sarkanā Karoga ordeņiem.
                Avots:       LVVA 1303-2-26., 2942-1-1875.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Students” # 1/1937.;
                                „Universitas” # 10/1937.;
                                „www.Liis, lv”.

KIRHENŠTEINS Lidija, ārste.
                * 1902.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, plaušu slimībās,
                1938. Tērbatas 55.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KIRŠBERGS Roberts Fridriha d., arhitekts.
                * 1890. IV 01. Vecpiebalgas pag.; M. Kristīne.               
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1939. bijis Rīgas būvvaldes vecākais arhitekts.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KIRŠBLŪMS Velta, farmācijas kandidāte.
                * 1906. XI 24. Ķieģeļu pag.
                1939. I 13. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KIRŠENTĀLS Harolds Jāņa d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1897. VI 06. Saldū; T. ārsts, M. Otilija dz. Līvens. + 1978. VIII 13. Norveģijā
                1915. Beidzis Dubultu ģimnāziju,
                1916/1917. Sarkanā Krusta lazaretē,
                1919. II 01. Jelgavas pilsētas slimnīcas ārsta v.i.,
                1919. IV 12. Jelgavas brīvprātīgo rotas feldšeris,
                1919. VIII 20. Liepājas garnizona lazaretes jaunākais ārsts,
                1920. VIII 28. Latvijas kara slimnīcas ordinātors,
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1924. XI 22. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1922. IV 12.,
                1925. VI 20. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1924. XII 13.,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 584,
                1929. XI 11. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1929. XI 11.,
                1937/1940. Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1938. Vaļņu 16-8,
                1939. VII 12. apablvots ar Viestura ordeņa IV šķīru # 186,
                139. IV 01. slimnīcas priekšnieka palīgs,
                1940. XII 01. atvaļināts no Rīgas kara slimnīcās,
                1941/1944. Rīgas pilsētas Veselības valdes direktors,
                1944/1951. Vācijā,
                1951/1978. Norveģijā.
                Korporācijas „Lettonia’s” filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-150.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 2567.

KIRŠENTĀLS Jānis, ārsts.
                *1867. V 05. Matkules pag.; S. Otīlija dz. Līvens + 1934. XI 11. Talsos.
                1886. beidzis Kuldīgas ģimnāziju,
                1887/1894. beidzis Tērbatas Universitāti ar ārsta grādu,
                1894. ārsts Saldū,
                1895/1896. papildinājās Vīnē, Berlīnē un Pēterburgā,
                1896/1915. ārsts Saldū,
                1915. ārsts Vec Aucē,
                1915/1918. bēgļu gaitās, ārsts Tērbatā,
                1919/1920. Liepājas Sarkanā Krusta slimnīcā un Liepājas pilsētas ārsts,
                1919/1934. ārsts Talsos,
                Laikraksta „Talsu Balss” dibinātājs.
                Apbedīts Līvenu kapos.
                „Lettonia’s” filistrs.
                Avots:       „Universitas” # 15/1934.

KIRŠFELDS Alfrēds Roberts, tālbraucēju kapteinis.
                * 1875. XI 27.
                Beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1901. izturējis pārbaudijumus tālbraucēja kapteiņa amatā,
                1901/1914. Rītazijas kuģu sabiedrības kapteinis “Liepāja Ņujorka”,
                1914/1916. “Arhangeļska – Ņujorka” kapteinis,
                1921/1923. Latvijas kuģu kapteinis,
                1923/1940. K/S “F. Grauds” tvaikoņa “Evertons” kapteinis.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 113.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-306.

KIRŠFELDS Ansis, mācītājs.
                * 1915. IX 06.
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Raunas draudzes mācītāja adjunktu.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939.

KIRŠS Nātons, arhitekts.
                * 1907. VI 12. Daugavpilī.           
                1937. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KIRŠTEINS Arvēds Kārļa d., mācītājs.
                * 1885. VI 24. Rīgā; S. Irēna dz Frīdis. + 1963.
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1903/1908. Tērbatas Universitātes students,
                1908/1909. beidzis Berlīnes Universitāti,
                1910. VI 20. ordinēts,
                1910/1911. Cēsu apriņķa vikārs,
                1911/1915. Zalves draudzes mācītājs,
                1915/1918. izsūtīts uz Krieviju,
                1918/1939. Zalves draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-123.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R. 1929.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                               Svētdienas Rīts“ # 28/1935.

KIRŠTEINS Kārlis, mežkopis.
                *1890. V 30. Kosas pag. + 1937. VIII 11. Ulbrokas pag.
                Beidzis Blomu pagasta draudzes skolu,
                1910. beidzis Rīgas Pēter I reālskolu,
                1910/1914. beidzis Pēterpils meža institūtu,
                1914. valsts dienesta Toboļskas guberņā,
                1915/1918. beidzis Pēterpils pirotehnisko skolu, strādā Šostkas pulverfabrikā,
                1918/1920. . Ukrainas meža resora dienestā, Žitomirā,
                1920. Meža departamenta inspektors,
                1920. organizē Vijciema mežkopības skolu,
                1922/1928. organizē Cīravas mežkopības skolu un pirmais direktors,
                1925/1934. žurnāla „Meža Dzīve” redaktors.
                1928/1937. Latvijas Universitātes mežkopības nodaļas docents un
                                vecākais docents,
                1930/1934. III un IV Saeimas loceklis, Demokrātiskais centrs,
                Studentu pulciņa „Ziemelis” vecbiedrs.
                Apbedīts Smiltenes kapos.
                Avots:       „Students” # 1/1937.;
                                „Saeimas stenogrammas”, R. 1930., 1934.
                                „Latviešu periodika”, R., 1988.

KIRŠTEINS Ļubova dz. Šarabakins, ārste.
                * 1886.
                1916. beigusi Maskavas Universitāti,
                1938. Pilsoņu 6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KISIŅŠ Zara, ārste.
                * 1886.
                1913. beigusi Maskavas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Marijas 31.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KISLE Tālivaldis, ārsts.
                * 1915. II 04. Rīgā
                1940. V 15. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Rīgas pilsētas veselības pārvaldes sanitārārsts,
                1941/1943. Dzelzavas pagasta ārsts,
                1943/1944. ārsts Daugavpilī.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-152.

KISLOVS Aleksandrs, ierēdnis
               *1882. VIII 22.
               Beidzis: Rīgas garīgo skolu,
               1903/1912. Tirgotājs,
               1912. IX 12. Rīgas pilsētas dienestā,
               1934. bijis: Rīgas pilsētas Finanču valdes pensiju nodaļas vadītājs,
               1934. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3513,
               1938.  V 01. pensionēts; dzīvo: Kuldīgas 9-8.
               Avots:       LVVA 1303-2-80.;
                              „Valsts adrsu kalendārs”, R., 1937.;
                              „Brīvā Zeme” #90/1938.

KITTA KITELS Eduards, ārsts.
                * 1894.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Slokā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KIVULS Ernests, būvinženieris.
                * 1901. II 07.
                 1927. IV 08. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KIVULS Otto Valdemārs, skolotājs.
                * 1866. VII 25. [Kiwull] + 1932. XI 20. Rīgā
                Beidzis; Tirdzniecības skolu,
                1895/1919. Rīgas pilsētas ģimnāzijas skolotājs,
                1903. Majoru peldēšanas skolas dibinātājs,
                1905. Baltijas 1. peldēšanas biedrības dibinātājs, priekšsēdētājs un
                                Goda priekšsēdētājs,
                1914. Krievijas II olimpiādē, peldēšanas sacīkstes vadītājs,               
                1919/1932 Rīgas vācu valsts klasiskā ģimnāzijā,
                1931. Latvijas peldēšanas savienības dibinātājs un priekšsēdētājs,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2846,
                1932. bijis Rīgas vācu ģimnāzijas pensionēts vingrošanas skolotājs,
                1932. XI 23. apbedīts Jēkaba kapos Rīgā,
                Apbalvots: Vācijas vingrotāju Goda zīmi.
                Avots:       LVVA 1303-2-28-139.;
                                „Jaunākās Ziņas” #264/1932.;
                                „Stadions” #10/1932.;
                                „Rigasche Rundschau” #263/1932, #268/1932.;

KĪZERICKI  Jozefine Anna Karola, skolotāja.
                *1876. VI 24. [Rīgā Kiesertzky] + 1965. Vācijā
                1896. Beigusi Rīgas Reinšs meiteņu skolu, ieguvusi mājskolotājas tiesības,
                1898/1900. Lauzanas Universitātes studente,
                1904/1919. Rīgas augstākās Reinšs meiteņu skolas skolotāja,
                19181939.. Rīgas pilsētas vācu ģimnāzijas inspektrise,
                1929. XI 13. apbalvota: Triju Zvaigžņu ordeņa IV škiru #898,
                1935/1939. Rīgas Gulbja aptiekas līdzīpašniece, dzīvo: Šķūņu 20-1,
                1939. XI 20. Izbrauca uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Valdības Vēstnesis’ 356/1935., #264/1939.;
                                www.womage.lv

KLĀNIS Vilis Teodors Indriķa d., sabiedrisks darbinieks.
               *1887. IX 17. Daugavgrīvā; M. Margrieta, S. Velta dz. Grīnvaldis.
               Beidzis Pēterpils ģimnāziju,
               1919. VII 14./1921. V 08. Latgales artilērijas pulka virsleitnants,
               1920. VII 07. par kaujas nopelniem paaugstināts virsleitnants pakāpē,
               1921/1941. Rūjienas pilsētas ģimnāzijas skolotājs,
               1925/1940. Aizsargu organizācijā,
               1925/1935. Valkas IX aizsargu pulka III bataljona adjutants,
               1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžnu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi #680,
               1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 3565,
               1935. III 11. Valmieras VIII aizsargu pulka Rūjienas pilsētas aizsargu
                              nodaļas priekšnieks,
               1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1941. VI 14. deportēts, miris Krievijā,
               Latvijas Vanagi Rūjienas X novada priekšnieks,
               Latvijas atbrīvotāju biedrības „Ziemeļņieki” Rūjienas nodaļas priekšnieks,
               Latvijas Sarkanā Krusta Rūjienas nodaļas priekšnieka palīgs.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-377, 1640-1-798-307., 1640-1-820.;
                              „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                              „Rūjienas novads“, Rūjienā, 1999.;
                              V. Eihenbauma arhīvs # 6346.

KLARKS Čarlzs Edvards džona d., Dr. h. c., profesors.
                *1867. V 19. Rīgā; M. Vilhelmīne dz. Hafners, S. Nadīna dz. Lisenko.
                               + 1942. VI 03. Rīgā
                Beidzis Rīgas ģimnāziju,
                1887/1894. Beidzis Rīgas politehnikuma mehānikas nodaļu,
                1894/1906. Rīgas kuģu būvētavās „Lange &Sohn” konstruktors,
                1897/1898. Tehniskā biroja vadītājs Pēterburgā,
                1898. Rīgas politehnikuma docents,
                1899. adjunkta profesors,
                1902. kārtējais profesors,
                1905/1917. Mehānikas nodaļas dekāns,
                1915/1918. Kopā ar Politehnikumu Maskavā,
                1918/1923. Odesas Politehniskā institūta dibinātājs un profesors,
                1923. Latvijas Universitātes profesors,
                1923. ieguva Dr. h. c. grādu,
                1927. pēc viņa projekta būvēts ledlauzis Kr. Valdemārs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 242,
                1937. ārštata profesors,
                Pēc viņa projekta būvēts ledlauzis „Pēteris Lielais”
                Piedalījies Kara flotes zemūdeņu un traleru pasūtījumos,
                Avots:       „Album Academicum”, R., 1912.;
                               „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students“ # 15/1937.;
                               „Tēvija” # 128/1942, # 129/1942.

KLASONS Boriss, ārsts.
                * 1913. III 11. Turkestanā; S. Velts, ārste.
                1938/1940. Sporta medicīnas institūtā,
                1940. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1944. Jaunās slimnīcas laboratorijas vadītājs,
                1941. Startu 3-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-153a.

KLASONS Velta, ārste.
                * 1915. X 25. Helsinkos, Somijā; V. Boriss, ārsts.
                1939/1944. Sporta medicīnas institūtā,
                1941. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1941. Startu 3-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-153.

KLAUS Alfrēds, ārsts.
                * 1888.
                1925. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Spārē, Talsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KLAUSTIŅŠ Gustavs, Dr. ing., profesors.
                *1880. IX 09. Mežmuižas pag.; S. Elza. + 1937. V 03. Rīgā.
                1895/1901. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1901/1908. beidzis Rīgas politehnisko institūtu ar inženiera tehnologa grādu,
                1909/1911. Maskavas Kazaņas dzelzceļa ierēdnis,
                1909/1911. Maskavas latviešu tautas izglītības biedrības valdes loceklis,
                1911/1913. Maskavas Brestas dzelzceļa mašīnu iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1913/1914. Tjumeņas Omskas dzelzceļa pārvaldes vecākais inženieris,
                1914/1916. Minskas galveno dzelzceļu darbnīcu nodaļas vadītājs,
                1916/1917.Minskas mašīnu iecirkņa priekšnieks,
                1917/1918. Minskas galveno darbnīcu priekšnieks,
                1918. Satiksmes ministrijas dienestā,
                1919. Latvijas dzelzceļu Liepājas galveno darbnīcu priekšnieks,
                1920. VIII 01. Iecelts par Latvijas dzelzceļu galveno direktoru,
                1920. ievēlēts par docentu Latvijas Universitātē,
                1923. Darba ministrs,
                1926. apbalvots ar Somijas Baltas Rozes II šķiras ordeņi,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 159,
                1936. IX 23. ievēlēts par profesoru pie ceļu būvniecības katedrās,
                Zemgalija filistru biedrības valdes loceklis,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru.
                Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R. 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students“ # 2/1936., # 14/1937.

KLAUSTIŅŠ Osvalds, mežinis.
                * 1883. Ezeres pag.; S. Ženija dz. Starks. +1942.
                1905. VIII 23. Beidzis Gorku zemkopības skolu,
                1920. rezerves leitnants,
                1920. X 17. Mālu mežniecības II šķiras mežzinis,
                1920. XII 11. Līvānu mežniecības II šķiras mežzinis,
                1921. IX 15. Krustpils virsmežniecības II šķiras virsmežzinis,
                1930. IV 01. Krustpils virsmežniecības pārdēvēta par Līvānu,
                1930. IV 01. Līvānu virsmežniecības I šķiras virsmežzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4176,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-124.;
                               „Līvānu bibliotēka”

KĻAVA Ādolfs Mārtiņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 24. Embūtes pag.
                1930/1931. Jelgavas kājnieku pulka seržants,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. III 06. Liepājas XV aizsargu pulka Embūtes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Embūtes izglītības biedrības valdes loceklis,
                Embūtes pagasta Vēdiķu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-295.;
                               LVA 1987-1-13513.

KĻAVA Alfrēds,  sabiedrisks darbinieks.
                *1879. XII 12. Sņiķeres pag.       
                1916/1917. Krievijas armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1919 XII 30. Jelgavas XVI aizsargu pulka Sniķeres pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. XII 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību“,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sniķeres pagasta tiesas loceklis,
                Sniķeres draudzes baznīcas priekšnieks,
                Sņiķeres pagasta Upenieku māju īpašnieks.
                LVVA         1640-1-798-8795, 1640-1-527-150.;
                               LVA 1987-1-17652.

KĻAVA Fridrihs, farmaceits.
                * 1877. XII 16.
                1917/1920. Sarkanā Krusta centrālās noliktavas Maskavā farmaceits,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936 VIII 01. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceits,
                Liepas pagasta Dricēnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

KĻAVA Jānis, mežzinis.
                * 1892. IV 26. Veselauskas + 1942. IV 14. Rīgā.
                1915/1917. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1919. VI 07. Daugavpils kājnieku pulka virsseržants,
                1920. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 167,
                1921. III 10. Atvaļināts,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. XII 25. Jelgavas XVI aizsargu pulka Bataljona (II) Rotas (V) komandieris,
                Apbalvots ar sv. Jura ordeņa II, III un IV pakāpēs krustiem.
                Virsmežzinis,
                Silgraužu telefona un pasta nodaļas pārzinis,
                Ozolnieku pagasta padomes loceklis,
                Ozolnieku pagasta Silgraužu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-159.

KĻAVA Jānis Reiņa d., leitnants.
                * 1892. VI 15. Sērenes pag. [Johans Kļaviņš Kļava];
                                M. Paulīne, S. Elvīra dz. Irbe, aktrise + 1971. V 22. Saldū
                1911. beidzis Rīgas tirdzniecības skolu,
                1911/1914. Beidzis Gižicka mūzikas skolu un dramatiskus kursus Rīgā,
                1909/1914. K. Brīvnieka teātra trompetists,
                1914/1915. Rīgas Latviešu biedrības teātra aktieris,
                1915. Sibīrijas V strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1915. Maskavas I praporščiku skolu,
                1916. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1917. Latviešu strēlnieku I brigādes rekvizīcijas komisijas loceklis,
                1917/1918. Beidzis Meierholda režisoru kursus Pētrogradā,
                1918. Pētrogradas latviešu biedrības teātra vadītājs,
                1919. Latvijas strādnieku teātra režisors,
                1919. Kurzemes divīzijas štāba virsnieks,
                1919/1920. Latvijas Nacionālā teātra darbinieks,
                1920/1922. Liepājas jānā teātra režisors,
                1922/1930. Jelgavas latviešu teātra režoisors,
                1928/1934. Izglītības ministrijas skatuves mākslas padomes
                                un kameras loceklis,
                1930/1938. Daugavpils latviešu dramatiskā teātra režisors,
                1936. XI 14. apbalbots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4090,
                1938/1940. Daugavpils pilsētas teātra režisors,
                1940. Ceļojoša teātra režisors,
                1945/1961. Saldus teātra režisors,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-61.;
                                „Latviešu konservācijas vārdnīca”, 16834. Lpp.;
                                „Latviešu strēlnieks”, 1717, 2058. Lpp.;
                                „Latgales Centrālā bibliotēka’;
                                „Daugavas Vēstnesis” # 136/1942.;
                                www.nekropole.lv

KĻAVENIEKS Kārlis Pētera d., būvinženieris.
                * 1892. I 10. Doles pag.; m. Marta, S.Anna dz. Leviss
                1928. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1928/1939. Satiksmes departamenta būvinženieris,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka nekustāma īpašuma pārzinis,
                1939. bijis Iekšlietu ministrijas Tukuma apriņķa būvinspektors,
                Rīgā, Vāgnera # 8 namīpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KĻAVIŅŠ Aleksandrs Jāņa d., ierēdnis.
               * 1897. III 14. Lubānas pag.; M. Alvīne dz.Usītis + 1941. XII 20. Surmogā, Krievijā
               Beidzis Lubānas pilsētas skolu,
               1916/1918. Latviešu strēlnieku rezerves pulka rakstvedis,
               1916/1917. Latviešu II strēlnieku brigādes rakstvedis, saimniecības
                              daļas darbvedis,
               1917. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,
               1918. II-XI vācu gūstā,
               1919. IV Liepājas jaunformējamo spēku kara laika ierēdnis,
               1919. VI Vestienas iecirkņa komandanta darbvedis,
               1920. Cēsu pilsētas komandantūras kara gūstekņu komandas priekšnieks,
               1920. II Dzērbenes iecirkņa komandantūras vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
               1920. IX atvaļināts,
               1920. Valkas apriņķa priekšnieka kancelejas darbvedis,
               1921/1923. Ārlietu ministrijas Vicekonsulātā Igaunijā, Valgā I šķiras sekretārs,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara poiemiņas zīmi,
               1925. beidzis Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības vidusskolu Rīgā,
               1924/1926. Iekšlietu ministrijas Administratīva departamenta darbvedis,
               1926/1931. Dzelzceļu policijā,
               1929. VI 29. apbalvots ar Zviedrijas Vasas ordeņi,
               1931/1939. Finanšu ministrijas Nodokļu departamenta jaunākais revidents,
               1932/1940. Aizsargu organizācijā,
               1935. III 09. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Saimniecības
                              daļas darbvedis,
               1939/1940. Hipotēkas bankas direktora sekretārs,
               1939. stādīts: apbalvošanai ar Viestura ordeņi,
               1941. VI 14. apcietināts,
               Apbalvots, ar Igaunijas Keitselita Balto Krustu,
               Bijis Jaunsaimnieku partijas biedrs,
               Korporācijas Tervetija filistrs,
               Namīpašnieks Kapsētu V īpašnieks, Lubānā,
               Dzīvo Tērbatas 4-37, Rīgā.
               Avots:       LVVA 1640-1-522-169., 1640-1-820.;
                              „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.

KĻAVIŅŠ Antonijs Ernesta d., inženieris tehnologs.
                * 1901. X 02. Praulienas pag.; M. Ilze, S. Anna dz. Krūmiņš. + 1942. Krievijā
                Beidzis Sarkaņu pamatskolu,
                Beidzis Madonas vidusskolu,
                Beidzis Latvijas Universitātes mehānikas fakultāti,
                1930/1931. Smagās artilērijas pulka kaprālis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 24. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. bijis Ludzas pilsētas inženieris un valsts arodskolas skolotājs,
                1938. III 03. Talsu I aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1940. Kandavas pilsētas vecākais,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kandavas valsts arodu skolas direktors,
                Kandavas pilsētas revīzijas komisijas priekšnieks,
                Kandavas patērētāju biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-520-59.;
                               “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

KĻAVIŅŠ Artūrs, farmaceits.
               * 1872. +1932. X 01. Barbeles pag.
               Beidzis: Tērbatas Universitāti, provizors,
               1927/1932. Bārbeles aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
               1932. X 08. apbedīts: Bārbeles baznīcas kapos.
               Avots:       „Aptiekas Gadagrāmata’, R., 2001.;
                              „Jaunākās Ziņas” #224/1932.;
                              „Latvijas Farmaceitu Žurnāls’ #10/1932.

KĻAVIŅŠ Arvēds Helmuts, ārsts.
                * 1902. III 10. Jaungulbenes pag.
                1919/1920. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1920/1921. Kara skolas kadets,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1929. Birzgales rajona ārsts,
                1929/1934. Vecmuižas rajona ārsts,
                1930. I 09. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1944. Smārdes Milzkalnes rajona ārsts,
                1935/1939. Tukuma slimo kases ambulances pārzinis,
                1936. VII 12. Liepājas kara slimnīcas ārsts,
                1936. XI 06. Jelgavas kājnieku pulka ārsts leitnants,
                1937. II 17. atvaļināts,
                1938/1940. Tukuma aizsargu pulka III rotas ārsts,
                1938. Tukumā, Z. Meierovica 40.
                1939. IX 03. – XI 04. Latgales artilērijas pulka rezerves virsnieks.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-154, 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 1767.

KĻAVIŅŠ Augusts, ārsts.
                * 1875.
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Aspazijas b. 9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KĻAVIŅŠ Brencis, skolotājs.
                 *1872. III 29. Vietalvas pag. + 1941. XII 22. Mālupes pag.
                 Jēkabpmiesta pilsētas skolā ieguva skolotāju tiesības,
                 1893/1894. Grozdonas pagasta skolā,
                 1894/1900. Mālupes pagasta Jaunā skolā,
                 1900/1912. Mālupes pagasta Vecā skolā,
                 1912/1917. Siguldas pagasta Judažu skolā,
                 1917/1933. Mālupes pagasta pamatskolā,
                 1927. Latvijas Jaunātnes savienības Mālupes nodaļas dibinātājs un vadītājs,
                 1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2027,
                 1933. IX 01. pensionēts,
                 1941. XII 31. apbedīts: Mālupes kapos.
                 Avots:     LVVA 1303-2-56.;
                              „Izglitības Ministrijas Mēnešraksts’ #1/1924.;
                               „Mūsu Nākotne” #10/1934.;
                               „Tēvija” #7/1942.

KĻAVIŅŠ Edgars, būvinženieris.
                * 1913. VII 23. Bauskā.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĻAVIŅŠ Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. V 13. Liepnas pag.
                1919/1922. Latvijas strēlnieku pul;ka dižkaravīrs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VII 25. Abrenes XIX aizsargu pulka Liepnas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-343.

KĻAVIŅŠ Jānis, ierēdnis.
                * 1881. XI 24. Lielvārdes pag.; S. Alīne dz. Dišlers.
                1900. beidzis Rīgas pilsētas skolu,
                1919. VII 10. Telefona tehniskā rajona pārzinis Rīgā,
                1919. VIII 01. Telefona I šķiras mehāniķis Liepājā,
                1919. XI 16. Telefona inženieris Rīgā,
                1920. VIII 10. Telefona tīkla pārvaldnieka palīgs,
                1925. IV 01. pārdēvēts par Rīgas telefona direktora palīgu,
                1928. II 01. pārdēvēts par Rīgas telefona priekšnieka palīgu,
                1936. t. p. amatā,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4180.
                Avots:       LVVA 1303-2-58-8.

KĻAVIŅŠ Jānis Jāņa d., ierēdnis.
               * 1887. X 08. Rīgā; S. Elza dz. Jirgensons
               Beidzis: Rīgas amatniecības skolu,
               1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru 1036,
               1930. bijis: Muitas departamenta tarifu nodaļas vadītājs,
               1935. Finansu ministrijas Muitas departamenta vicedirektors,
               1938/1940. A/S Latvijas kokvilna valdes loceklis,
               Rīgas Pārdaugavas Savstarpējās kredītbiedrības padomes priekšsēdētājs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #25/1935.;
                              „Brīvā Zeme” #203/938.

KĻAVIŅŠ Juris Aleksandrs Pētera d., pasta darbinieks.
               * 1873. XI 10. Rīgā; S. Marija dz. Nāgels
               Beidzis: Rīgas reālskolu,
               beidzis: Latvijas Universitāti, Tautsaimniecības nodaļu,
               1920/1935. bijis: Rīgas galvenā pasta telegrafa kantora direktors,
               1926. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #176,
               1935. latvijas pasta telegrāfa departamenta Saimniecības pārvaldes priekšnieks,
               1939. pensionēts.
               Avots:       „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas“ #267/1935.

KĻAVIŅŠ Kārlis Jāņa d., skolotājs.
                * 1876. II 20. Trapenes pag.; M. Liene dz. Pīlmanis, S. Annas dz. Elias.
                Beidzis Gaujienas draudzes skolu,
                1897. beidzis Pleskavas skolotāju semināru,
                1897/1898. Raunas “Mārtiņa” skolas skolotājs,
                1898/1903. Lugažu draudzes skolā,
                1903/1914. Smiltenes valdības pirmmācības skolā,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1916. beidzis Oranienbaumas praporščiku skolu,
                1918/1919. Smiltenes pamatskolas skolotājs,
                1919/1938. Smiltenes pilsētas pamatskolas pārzinis,
                1928. XI 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 498,
                1938. I 01. pensionēts.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķīru # 110.
                Smiltenes savstarpējas apdrošināšanas biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-13.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

KĻAVIŅŠ Kārlis Jāņa d., advokāts.
                * 1911. I 15. Bauskā; T. advokāts, M. Ina dz. Šulcs, S. Alīse Dzeguze.
                               + 2002. V 14. Toronto
                1914/1918. Begļu gaitas Krievijā,
                1928. beidzis I.Kļaviņas vidusskolu Bauskā,
                1928/1934. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1933/1934. Latvijas zemnieku savienības Bauskas nodaļas biedrs,
                1934/1935. Smagās artilērijas pulka kaprālis,
                1935. zvērināta advokāta V. Kārkļiņa palīgs,
                1936/1940. Latvijas amatniecības kameras juriskonsults,
                1939/1944. Latvijas Universitātes Civilprocesa katedras asistents,
                1939. dz. Brīvības 24-6.,
                1939/1941. Brīvības 13-1.,
                1942. zvērināts advokāts,
                1942/1944. Latvijas Saimniecības kameras Tieslietu daļas vadītājs,
                1944/1945. Latvijas leģionā,
                1946/1947. Baltijas Universitātes privātdocents,
                1948/1957. Argentīnā, saimniecisko uzņēmumu vadītājs,
                1958/1966. Meksikā, Amerikas Universitātes virsprofesors,
                1967/1976. profesors Sv. Lorenca koledžā Kanādā,
                Korporācijas „Fraternitas Vesthardiana” filistrs.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.;
                               „Latvijas Universitātes – absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

KĻAVIŅŠ Klāra, ārste.
                Sk. Ozols Eihvalds Klāra.

KĻAVIŅŠ Marija, ierēdnis
                *1897. VII 12. Rīgā
                1914. Beigusi: Celma Rīgas sieviešu skolu,
                1919. V 23. Rīgas termiņcietuma kantoriste,
                1919. XII 01. Galvenās cietuma valdes vecāka kantoriste,
                1920. V 01. darbvede,
                1928. XI 14. apbalvota: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1324.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-304.

KĻAVIŅŠ Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1906. VI 24. Vietalvas pag.
                1937. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KĻAVIŅŠ Verners Augusta d., būvinženieris.
                * 1899. IV 18. Drustu pag.; M. Alvīne.
                1931. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1939. bijis Rīgas Būvvaldes Ceļu daļas vecākais inspektors.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KĻAVIŅS KĻAVA Johans Reiņa d., leitnants.
                Sk. Kļava Jānis.

KĻAVIŅŠ KĻAVĪTIS Oskars Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. XI 13.
                1928/1929. Rīgas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. V 31. Rīgas V aizsargu pulka aizsargs,
                1935. XI 15. Ventspils II aizsargu pulka aizsargs,
                1936. XI 15. Rotas (I) komandieris,
                1936. beidzis Aizsargu komandieru kursus,
                1938. V 01. Štāba rotas komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 142,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-189.

KĻAVNIEKS Kārlis Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. I 27. Sarkanmuižas pag.; M. Jūlija, S. Ērika dz. Pētersons
                1922. Beidzis Ventspils valsts vidusskolu,
                1934/1940. Rīgas pilsētas 34. Pamatskolas pārzinis,
                1935/1936. Bolderājas Daugavgrīvas kultūras biedrības valdes priekšsēdētājs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 02. Rīgas V aizsargu pulka Bolderājas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Korporācijas Imantija filistrs,
                Dzīvo gobas ielā Nr.19, Bolderājā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-173.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                Arvis Pope „Rīgas galvenā nomale”, R., 2005.;
                                „Valdības Vēstnesis” #291/1935., #286/1936.

KLEBAHS Alvils Jāņa d., skolotājs.
               *1876. VII 08. Galgauskas pag.  [Kalnietis]+ 1958. XI 29. Vircburgā, Vācijā
               1896. Beidzis: Pleskavas skolotāju semināru,
               1896/1905. Golgovskas pagasta skolā,
               1906/1915. Saldus draudzes valdības skolā,
               1915/1920. Holmas pilsētas skolā,
               1920/1925. Saldus pilsētas pamatskolā,
               1925. Rīgas pilsētas 35.pamatskolā,
               1929. XI 13. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru n#2025,
               1935. pensionēts.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „es viņu pazzīstu’, R., 1939.;
                              „Padomju Zeme’ #82/1982.;
                              www.literatura.lv

KLĒBERGS Kārlis Voldemārs Andreasa d., namīpašnieks.
                *1883. XII 25. Rīgā.
                1908/1940. Namīpašnieks Miera 14, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1264.

KLEINBERGS Alfons, Dr. med.
                * 1864.
                1891. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1904/1905. Krievu Japāņu kara ārsts,
                1938. Baldonē, Rīgas apr.
                1907/1914. Baldones kūrorta direktors,
                1920. iecelts par atjaunota kūrorta direktoru.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                               „Baldone”, 2011.

KLEINBERGS Frideberts, ārsts.
                * 1903.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Trapenes pag., Valkas apr.
                Avots: “     Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KLEINBERGS Oskars Dāvids Alfrēds, mācītājs.
                * 1905. IX 01. Glūdas pag.; M. Olga.
                1933. VI 18. ordinēts.,
                1933/1940. Sv. Pāvila ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1940/1944. Sv. Pāvila ev. lut. draudzes mācītājs, Rumpmuižas 10.,
                1944. Vācijā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.

KLEINHOFS Mirdza, farmācijas maģistre.
                * 1910. I 14. Naudītes pag., V.Alberts.
                1938. I 14. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 12. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KLEINS Kārlis Jņa d., administratīvais kapteinis leitnants
                *1888. II 07. Milzkalnes [Cērkstes] pag.; S. Olga dz. Friks
                                + 1971. Oldenburgā, Anglijā
                1909. X 20. Ahalčinskas 162.kājnieku pulka kareivis,
                1910. V 01. jaunākais rakstvedis,
                1910. XI 10. Vvcākais rakstvedis,
                1912. IX 05. izsturējis kara laika ierēdņa pārbaudījumu,
                1913. III 20. Rezervē,
                1914. VII 18. Kara 55.hospitāļa saimniecības darbvedis,
                1914. VII 21. Kara laika ierēdnis izd. 1914. VII 21.,
                1914. X 09. Evakuācijas 33. Punkta saimniecības nodaļas darbvedis,
                1915. VI 06. apbalvots: sudraba krūšu medaļu Par Centību,
                1916. VII 10. apbalvots: zelta krūšu medaļu Par Centību,
                1917. I 02. apbalvots: sudraba kakla medaļu Par Centību,
                1917. beidzis: Rovnas ģimnāziju, eksternis,
                1918. V 01. atvaļināts,
                1919. IV 08. Liepājas jaunformējamos spēkos,
                1919. IV 16. Tukuma apriņķa apsardzības priekšnieka pārvaldes darbvedis,
                1919. XII 16. Šēnbergas iecirkņa komandantūras sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. II 07. Tukuma Talsu apriņķa komendantūras saimniecības daļas darbvedis,
                1920. XII 13. Armijas Saimniecības pārvaldes Saimniecības nodaļas darbvedis,
                1921. VI 05. Tukuma Talsu apriņķa apsardzības pārvaldes saimniecības
                                daļas darbvedis,
                1922. IV 08. apstiprināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1917. VII 20.,
                1922. VII 22. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1921. I 03.,
                1923. apbalvots: Latvbijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VI 20. paaugstināts III šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1925. VI 22.,
                1928. apbalvots; Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2172,
                1937. IV 24. beidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1937. V 14. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu,
                1937. V 14. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants pakāē izd. 1922. I 03.,
                1939. XI 01. Tukuma Talsu kara apriņķa pārvalde pārdēvēta par Tukuma Kuldīgas,
                1939. XII 04. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1253,
                1940. X 30. pārskaitīts: LPSR kara komisariātu.
                Avots:       LVVA 5601-1-2990.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4220.;
                                „Latvija’ #40/1971.

KLEINS Kārlis Fridriha d., administratīvais leitnants.
                *1898. I 09. Rīgā; s. Anete dz. Zvigulis
                1919. VIII 01. Armijas aviācijas grupas brīvprātīgais,
                1919. IX 30. Grupa pārformēta par parku,
                1920. XI 22. Nodaļas I vecākais motorists,
                1920. XII 07. kaprālis,
                1921. III 10. Parks pārformēts par divizionu,
                1921. IV 01. atvaļināts,
                1922. V 01. Aviācijas diviziona virsdienesta motorists,
                1922. VII 05. seržants, I nodaļas seržants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. I 05. virsseržants,
                1924. III 07. piešķierts lidotāja tiesības,
                1926. VII 02. Beidzis: Virsdienesta instruktoru kursus,
                1926. IX 29. Divizions pārformēts par pulku,
                1928. XI 14.. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi I šķiras #162,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas mdaļu,
                1929. III 04. izturējis virsnieka vietnieku pārbaudījumus,
                1930. V 05. virsnieka vietnieks,
                1930. VI 01. Aviācijas mehāniķis,
                1931. VIII 01. Aviācijas skolas motorists virsserānts,
                1935. V 01. Aviācijas darbnīcu tehniķis meistars,
                1937. V 13. paaugstināts administratīvais leitnants pakāpē izd. 1937. V 13.,
                1939. VI 05. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #307  ar šķēpiem,
                1939. IX 11. vecākais mehāniķis,
                1940/1941. Strēlnieku teretoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 07. pārskaitīts uz Atsevišķo aviācijas eskadriļu, tehniķis intendants I ranga.
                Avots:       LVVA 5601-1-2989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6533.

KLEINS Līna, ārste.
                Sk. Frīdenfelds Līna.

KLEĶERIS Jānis, veterinārārsts.
                *1901. II 11. Mārsnēnu pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919/1920. Atsevišķā III bataljonā un Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928/1933. Cēsu kājnieku un Latgales artilērijas pulka veterinārārsts v.i.,
                1937. bijis Jaunlatgales XIX aizsargu pulka Bataljona (II) veterinārārsts,
                1939. X 05. Jelgavas XVI aizsargu pulka bataljona (III) veterinārārsts,
                Bērzmuižas rajona veterinārārsts,
                Skujenes pagasta baltgalvju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-130.

KLEĶERIS Marta dz. Krauze, ārste.
                * 1901. XI 24. Džūkstes pag.; V. veterinārārsts.
                1931. III 09. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1939. Balvu Vīksnas rajona ārste,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. Vīksnas pagasta aizsardžu pulciņa dibinātājaun priekšniece,
                1938. Vīksnas pag., Jaunlatgales apr.
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka Rotas (III) ārste,
                1939/1940. Slampes rajona ārste,
                1940/1944. Irlavas rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-156, 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KLĒMANS Gustavs Bernhards Gustava d., mācītājs.
                * 1887. V 28. Piņķu pag.; S. Lūcija dz.  Šancbergs. + 1959.
                1907/1913. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1914. VIII 24. ordinēts,
                1914/1916. Cēsu apriņķa vikārs,
                1916/1917. Rīgas Jēzus draudzes mācītāja adjunkts,
                1917/1918. Dobeles draudzes vikārs,
                1918 Iecavas Lambertas draudzes vikārs,
                1918/1921. Alūksnes draudzes mācītājs,
                1918/1927. Kalsnavas draudzes vikārs,
                1922/1934. Lazdonas draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-125.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

KLEMANS Lidija, cand. oec.
                * 1902. VIII 11. Rīgā.
                1920. beigusi Nejs Cēsu sieviešu ģimnāziju,
                1920. X 21. Rīgas apgabaltiesā - administratīvās nodaļas vecāka
                                kancelejas ierēdne,
                1925. IV 01. Cēsu Valkas zemesgrāmatas nodaļas vecāka ierēdne,
                1928. VI 01. sekretāra palīdze,
                1928. VI 01. sekretārs,
                1935. beigusi Latvijas Universitāti tautsaimniecības un tiesību zinātņu
                                fakultātes tautsaimniecības nodaļu,
                1935. XI 16. Rīgas Valmieras zemesgrāmatas nodaļas sekretāre.
                1940. V 07. stādīta apbalvošanai ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1303-3-20-14.

KLĒMANIS Valters, ārsts.
                * 1891.
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Raiņa b. 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KLEMENTJEVS Aleksejs, skolotājs,
               *1875. II 12.
               1895. Beidzis: Pleskavas skolotāju semināru,
               1895. Dvoržicas pamatskolā,
               1998. Annas pamatskolā,
               1902. Zvjaginskas pamatskolā,
               1910/1920. Daugavpils pilsētas skolā,
               1920. Daugavpils pamatskolā,
               1929. XI 13. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 32026.
               1929. bijis Rīgas pilsētas I krievu pamatskolā.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.

KLEPERIS Artūrs, skolotājs.
                *1882. X 10. Cēsīs.
                1902/1907. Vecgulbenes draudzes skolas skolotājs,
                1907/1908. Ventspils pilsētas skolas skolotājs,
                1908/1913. Limbažu pilsētas skolas skolotājs,
                1913/1917. Valmieras augstākā tautskolā, skolotājs,
                1917/1918. Smiltenes skolu biedrības tirdzniecības skolas skolotājs,
                1918/1921. Smiltenes skolas biedrības reālskolas skolotājs,
                1921/1927. Smiltenes valsts vidusskolas skolotājs,
                1927/1930. Jelgavas valsts skolotāja institūta skolotājs,
                1930/1934. Valmieras valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, cand. hist.,
                1934/1935. Lubānas valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1935/1937. bij. Lubānas valsts ģimnāzijas direktors,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1949.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-25.

KLEPERIS Pēteris Jēkaba d., arhibīskaps.
                * 1904. V 04. Cēsīs; M. Kristīne, S. Marta dz. Ozols + 1968. IV 21. Kijevā, Ukrainā
                1933. Beidzis Teoloģijas institūtu,
                1933. IV 23. ordinēts par Kandavas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1934. IV 26. apstiprināts par Rīgas pilsētas latviešu draudžu vikāru,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                                1935. X 15. Rīgas V aizsargu pulka mācītājs,
                1935/1943. Biķeru un Krusta ev. lut. draudzes mācītājs, Šarlotes 10,
                1936. X 17. Biķeru draudzes mācītājs apstiprināts arī par
                                Krusta draudzes mācītāju,
                1937. V 15. ievēsts Krusta draudzes mācītāja amatā,
                1946/1968. Jaunās Sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs, prāvests,
                1968. nominēts par Latvijas ev. Lut. Baznīcas arhibīskapu,
                Korporācijas Latvija filistrs,
                Dzīvo Šarlotes ielā #8, Rīgā.
                Apbedīts Mežā kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-176.;
                                „Es viņu pazīstu”, r., 1939.;
                                “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 19/1934., # 45/1936., # 20/1937.;
                                „www.jaunagertrudesdraudze”

KLĒŠMITS Helmuts, ārsts.
                * 1911. XII 07. Naukšēnu pag.
                1943. II 15. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Rūpniecības 13-14,
                1943/1944. ārsts Daugavpilī.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-157.

KLEVINSKIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. VII 03. Elkšņu pag.
                1919/1920. Jaunjelgavas un Jēkabpils komandantūras seržants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. IV 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka Elkšņu pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936/1940. Elkšņu krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                1938/1940. Elkšņu pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1939. IV 17. Saukas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939/1940. A/S „Latvijas centrālais sēklu eksports” pilnvarnieks,
                Elkšņu pagasta Brīvības pieminekļa komitejas priekšnieks,
                Rites piensaimnieku sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Elkšņu pagasta Kundzānu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-181.

KĻIBIKIS Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
               *1909. I 11. Rankas pag.; S. Ilga dz. Kļaviņš
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1935. II 25. Cēsu X aizsargu pulka Rankas nodaļas vada komandieris,
               1936. Labības iepirkšanas komisijas loceklis Cēsu apriņķī,
               1938. stādīts: apbalvošanai ar Atziņibas Krustu,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. Rankas pagasta lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs,
               1939. A/S Bekona Eksports pilnvarnieks, Rankas pag. Lazdupos,
               1939. XII 01. Rankas nodaļas priekšnieks,
               1940. V 31. apcietināts, aizviests uz Cēsu cietumu.
               Avots:       LVVA 1640-1-820.,
                              „Jaunākās Ziņas” #191/1936.;
                              „Brīvā Zeme” #70/1939., #73/1939.;
                              „Cēsu Vēstis” #337/1939.;
                              „Sētā un Drūva’ #25/1940.,
                              „Tēvija” #72/1941.

KLIEZBERGS Pēteris, farmaceits leitnants.
                * 1891. II 03. Vecpiebalgas pag.
                1924. kara sanitāras noliktāvas grāmatvedis,
                1931/1940. Aizsargu organizācija,
                1933. X 07. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
                1938. I 14. Tirzas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Kraukļu bibliotēkas biedrības priekšnieka biedrs,
                Kraukļu aptiekas īpašnieks,
                Vecpiebalgas pagasta jaunzeniņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-99.

KLIKUTS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
               *1905. XI 09. Vecmuižas pag.
               1926. III 01./1927. VI 01. Kara skolas karavīrs,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. IV 04. Vecmuižas aizsargu nodaļas vada komandieris,
               Vecmuižas piensaimnieku sabiedrības Repšu krejotavas vadītājs.
               Avots:       LVVA 1640-1-191-30.

KĻIMENKO Vasilijs, Dr. med., profesors.
                * 1868. Odesā
                1893. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, iekšķīgās slimībās,
                1895. ieguva Dr. med. grādu,
                1893/1900. Kara ārsts,
                1901/1903. Paidagoģiskā institūtā Cīrihē,
                1904. bakterioloģiskajā institūtā Bernē,
                1905/1913. Pēterpils eksperimentālās medicīnas institūtā asistents,
                1908. privātdocents Kara medicīnas akadēmijā,
                1909/1915. Pēteris Nikolaja bērnu slimnīcas nodaļas vadītājs,
                1913/1918. Pēterpils eksperimentālās medicīnas institūtā nodaļas vadītājs,
                1919. laboratorijas vadītājs Pēterpilī
                1919. ievēlēts par medicīniskās bakterioloģijas profesoru Samaras Universitātē,
                1921. ievēlēts par profesoru pie Latvijas Universitātes medicīnas
                                fakultātes iekšķīgo slimību diagnostikas katedras,
                1938. Baznīcas 34.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                „Students” # 12/1938.

KLIMS Pēteris, ierēdnis.
               * 1896. VI 14. Ventspilī
               Beidzis kauņas komercskolu,
               1914/1916. Krievijas armijas Jātnieku pulka karavīrs,
               1916. beidzis Maskavas V praporščiku skolu,
               1916/1917. Jātnieku pulka eskadrona komandieris,
               1919/1920. Siguldas kājnieku pulka leitnants,
               1922/1935. Latvijas bankas Smiltenes nodaļas grāmatveža palīgs,
               1923/1940. Aizsargu organizācijā,
               1935/1940. Latvijas bankas Balvu nodaļas priekšnieks,
               1935. Jaunlatgales XIX aizsargu pulka Balvu nodaļas priekšnieks,
               1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #176,
               1939/1940. Balvu pilsētas revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
               1939. I 01./1940. Balvu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
               1940. IV 01. Abrenes XIX aizsargu pulka Eskadrona (I) komandieris,
               1941. VI 14. deportēts, dzīvo balvos rīgas 10a.
               Avots:       LVVA 1640-1-528-348.;
                              „Smiltenes Ziņas’ #32/1935.;
                              „Vaaldības Vēstnesis” 332/1939.;
                              „Pašvaldības Balss” #11/1939.

KLINBERGS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. VII 08. Slokā; [vēlāk Kalnājs]; S. Ella dz. Sebris
                1929/1930. Bruņoto vilcienu pulka dižkareivis,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VIII 26. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                1935. III 16. Rīgas V aizsargu pulka slokas pilsētas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1935/1940. Slokas pilsētas valdes loceklis,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                Latvijas Aerokluba slokas komitejas loceklis,
                Brīvības pieminekļa Slokas komitejas loceklis,
                Dzīvo Meža ielā #12, Slokā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-158.;
                                „Rīts” #350/1935.;
                                „Valdības Vēstnesis” 336/1940.

KLINBERGS Kārlis Heinrihs, ārsts.
                * 1909. V 15. Maskavā
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935. Daugavpils kara slimnīcas ārsts asistents,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 27. Cēsu X aizsargu pulka Saimniecības rotas ārsts,
                1936/1940. Cēsu pilsētas slimnīcas ārsts, Cēsīs, Dārza ielā #17.
                1940. III 19. Sakaru rotas ārsts,
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Cēsu Vēstis” #154/1936.

KLINKLAVS Kārlis Aleksandrs Pētera d., arhitekts.
                * 1899. II 07. Sējas pag.; M. Jūlija, S. Lucija dz. Stradiņš.
                Beidzis Sējas pamatskolu,
                Beidzis Mīlgrāvja proģimnāziju,
                1919/1920. Brīvības cīņās,          
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                Būvējis Finansu ministrijas pili, LSK sanatoriju, Ērenpreisa
                               velosipēdu rūpnīcu, Rīgas pilsētas namu.
                Avots:       „es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KLINTS Bernhards, sabiedrisks darbinieks.
               *1890. VI 09. Valkas apr.
               1919. V 20./1920. III 10. Daugavpils kājnieku pulkā,
               1920. III 10./XI 09. Kara saimniecības pārvaldes darbvedis,
               1935. I 18. Aizsargu aviācijas Saimniecības priekšnieks,
               1935. V 11. A pbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939/1940. Vispārējas lauksaimniecības bankas pilnvarotājs,
               Dzīvo: L. Nometņu 23-12.
               Avots:       1640-1-199-76.;
                              „Valdības Vēstnesis” #176/1939.

KLIONSKIS Peisahs, būvinženieris.
                * 1899. VIII 04.
                1926. V 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KLIŠĀNS Aloizs Staņislava d., Dr. oec., žurnalists.
               *1913. IX 08. Kaunatas pag.; S. Edīte dz. Zariņš
                              + 1992. III 21. Karakasā, Venesuēlā.
               Beidzis: Rēzeknes valsts ģimnāziju,
               1930. Laikrakstu žurnālists.
               1932. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Sakaru rotā,
               1934. XII 01. Dzelzceļi aizsargu pulka Gāzu virsnieka palīgs,
               1936. V 13. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
               1941/1945. Žurnālu: Laikmets, Junda un Daugavas Vanagi žurnālists,
               1944/1945. Sabiedrisko lietu departamenta Propogandas daļas vadītājs,
               1945. Vācijā, Lībekā, Firmas Šchering finanšu direktors,
               1962. beidzis: Venesuēlas Universitāti,
               Venēcijas Universitātes profesors,
               Venesuēlas latviešu apvienības pirmais prezidents,
               Korporācijas Fraternitas Vanenica goda filistrs,
               Studentu biedrības Dzimtene vecbiedrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-70.
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Aizsargs #9/1932.”

KLIŠĀNS Edīte dz. Zariņš, ārste.
                * 1915. IV 20. Rīgā; V. Aloizs žurnālists.
                1941. III 05. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1941. V. Olava 7-2,
               1944. Lībekā,
               1947. Venesuēlā, iegūva ārsta tiesības.
                Avots:       LVVA P1023-2-13-158.;
                              „Latviešu Ārstu un Zobārstu Apkārtraksts” #57/1958.

KLIŠĀNS Eduards Kristapa d., ārsts.
                * 1891. XII 08. Kurcuma pag.; M. Ieva, S. Alma dz. Staltmans
                1917/1918. Kara ārsts gaisa flotē,
                1918. beidzis Tērbatas universitāti,
                1919. V 01. – XII 31. Augškurzemes partizāņu pulka ārsts,
                1919/1932. Ilūkstes apriņķa ārsts,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 88,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1944. Valkas apriņķa ārsts,
                1933. V 15. Valkas VII aizsargu pulka Bataljona (I) ārsts,
                1939. III 29. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Valkas namsaimnieku biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-66, 1640-1-523-114.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KLĪVE Ādolfs Jēkaba d., sabiedrīsks darbinieks.
                * 1888. V 31. Vecmuižas pag.; S. Lizete Lilija dz. Kugelbergs
                                + 1974. IV 08. Springfildā, ASV
                1900/1905. Beidzis: Bauskas pilsētas skolu,
                1909/1913. Jaunjelgavas tirdzniecības skolas skolotājs,
                1913/1915. Beidzis: Maskavas Univeristātes Ekonomisko nodaļu,
                1913/1915. Jelgavas tirdzniecības skolas skolotājs,
                1915. Baltijas bēgļu apgādības komitejas Latvijas centrālās
                                Biroja vadītājs,
                1917. Viskrievijas pilsētu savienības Rīgas rajona Pārtikas
                                nodaļas priekšnieks,
                1917. Latviešu zemnieku savienības līdzdibinātājs,
                1918. Kurzemes Pagaidu zemes padomes loceklis,
                1918. XI 18. piedalījies Latvajas valsts proklamēšanā,
                1918. Tautas Padomes loceklis,
                1920/1922. Satversmes Sapulces loceklis,
                1922/1925.. Saeimas I deputāts,
                1922. XI 01. Latvijas bankas padomes loceklis,
                1925/1928. 1922/1925.. Saeimas II deputāts,
                1926. XI 16. apbalvots: Tris zvaigžņu ordeņa II šķīru #23,
                1928/1931. 1922/1925.. Saeimas III deputāts,
                1931. XI 24. Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs,
                1938. XI 16. apbalvots: Tris zvaigžņu ordeņa I šķīru #265,
                1944. III 17. Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājs,
                1944. Vācijā,
                1950. ASV,
                Apbalvots: Igaunijas Ērgļa ordeņa I šķiru,
                Latviešu zemnieku savienības Centrļās valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 2824-1-247-65.;
                                „Latvijas darbinieku galerija’ , R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

KLĪVE Lilija dz. Kūgelbergs, tautsaimniece.
                * 1895. V 13. Jēkabnieku pag. V. Ādolfs, bankas direktors. + 1972. II 08.
                1929. Beigusi LU tautsaimniecības fakultāti, maģ. grādu,
                “Daugavietes” dibinātāja.
                Avots:       “Universitas” # 31/1973.

KLUBŅIKOVS Leontijs, skolotājs.
                * 1883. VII 10.
                1904. beidzis Vitebskas pilsētas skolas pedagoģiskos kursus,
                1904/1920. Dricēnu pamatskolas skolotājs,
                1920/1940. Viļēnu pagasta “Zirkavas” krievu pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-185.

KLUCIS Ādams Eduards Gustava d., skolotājs.
                * 1886. I 07. Ķoņu pag.; M. Ede, S. Ērika dz. Šmits.
                Beidzis Rūjienas draudzes skolu,
                1904/1909. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1909/1915. Jaunpils (Zaubes) draudzes skolas skolotājs,
                1915/1916. Straupes draudzes skolas skolotājs,
                1916/1920. Kalsnavas draudzes skolas skolotājs,
                1921. IX 15. Zasas pagasta pamatskolas pārzinis,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4111,
                1940. t. p. amatā,
                Zasas lauksaimniecības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-103.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;       
                               „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

KLUCIS Alma, ārste.
                  Sk. Vāvere Alma.

KLUCIS Jānis Ernesta d., tiesnesis.
                * 1904. XI 09. Jaungulbenes pag.; M. Natālija dz. Straume.
                               + 1984. III 03. Bostonā, ASV
                1923. Beidzis Cesvaines valsts vidusskolu,
                1823/1934. beidzis Latvijas Universitāti, mags. jura.,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 05. Rēzeknes XVII aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1935/1940. Rēzeknes I iecirkņa miertiesnesis,
                1941/1944. Daugavpils apgabaltiesas loceklis,
                12949/1950. Tieslietu padomnieks Vācijā,
                Amerikas latviešu palīdzības fonda vadītājs,
                Bostonas latviešu draudzes padomes loceklis.
                Korporācijas Fraternitas Latavensis filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-416.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi’, R., 1999.

KNĀĶIS Berta, farmācijas kandidāte.
                * 1902. I 17. Jaunpiebalgas pag.
                1938. I 14. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KNAPE Alfrēds Friča d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. X 10. Liepupes pag. 1979. X 12. Tūjas pag.
                1919/1920. Rīgas kājnieku pulka seržants,
                1920. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 521,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. IV 25. Valmieras VIII aizsargu pulka Tūjas pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Tūjas pagasta padomes loceklis,
                Tūjas pagasta Līgotņu māju īpašnieks,
                Apbedīts Liepupes kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-362.
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

KNAPE Jānis, mācītājs.
                * 1900. V 16. + 1970.
                1930. VI 22. ordinēts,
                1930/1940. Kērkliņu ev. lut. Draudzes vikāris,
                1931/1940. Jaunauces ev. lut. draudzes palīgmācītājs,
                1940. VII 01. atbrīvots no Jaunauces, Vadakstes un Ķerkliņu
                               draudžu mācītāja amatā.
                Avots:      „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 32/1940.

KNAPE Kārlis, skolotājs.
               *1860. V 13. Plāņu pag. + 1931. Lejasciemā
               1880. Beidzis: Valkas skolotāju semināru,
               1881/1910. Alūksnes draudzes Kalna Pedeces skolā,
               1910/1911. Alsviķu pagasta Ķemeru skolā,
               1911/1919. Pleskavas bankas dienestā,
               1919. Lejasciema pagasta KKalna pamatskolā,
               1928. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2028,
               1929. pensionēts,
               Pleskavas latviešu biedrības sekretārs.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Latvis’ #2783/1931.

KNAPS Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1898. XI 14.
                1936. IX 14. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1936/1939. Liepājas pilsētas būvinženieris.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 39/1939.
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KNESS KNEZINSKIS Gustavs Jēkaba d., mācītājs.
                * 1903. IV 03. Pētropavlovskā; M. Līna S. Hermīne Polkvojs.
                Beidzis Alūksnes vidusskolu,
                1927. beidzis Ev. lut. baznīcas Teoloģijas institūtu,
                1927. V 29. ordinēts,
                1927/1929. Latgales prāvesta iecirkņa vikārs,
                1927/1929. Jaunlatgales (Abrenes) draudzes dibinātājs un vikārs,
                1927/1929. Baltinavas un Kārsavas draudžu vikārs,
                1927/1928. Strūžānu un Tilžas draudžu vikārs,
                1928/1929. Balvu, Pokrova un Viļakas draudžu vikārs,
                1929/1944. Alūksnes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1929/1940. Alūksnes garnizona mācītājs,      
                1930/1940. Alūksnes draudžu vēstneša redactors,
                1932/1940. Valkas VII aizsargu pulka Bataljona (III) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-301, 1640-1-523-106.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

KNESS KNEZINSKIS Jēkabs, ārsts.
                * 1907. VI 13. Petropavlovskā + 1990., ASV
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1936. Valkas apriņķa slimnīcas ārsts,
                1936/1939. Rīgas pilsētas I slimnīcas Ķirurģiskā II klīnikas ārsts,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. I 26. ābrenesXIX aizsargu pulka Rotas (III) ārsts,
                1939/1940. Abrenes apriņķa slimnīcas Viļakā vadītājs,
                1940. VI 10. – XI 30. Tukuma pilsētas slimnīcas direktors,
                1940/1945. Kuldīgas pilsētas slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-67, 1640-1-528-331.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KNICIS Emīlija dz. Mendians, ārste.
                * 1894. VIII 03. Biržu pag.
                1925. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1925/1927. Propedentiskās klīnikas asistente,
                1927/1929. Džūkstes pagasta rajona ārste,
                1929/1944. Biržu pagasta rajona ārste,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. I 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (II) ārste,
                1939/1940. Jēkabpils rajona mazpulku ārste,
                Biržu pagasta Miķeļu māju īpašniece.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-68, 1640-1-521-186.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Mazpulks” #3/1939.

KNICIS Fricis Mārtiņa d., ārsts.
               *1884. I 13/01. Grenču pag. + 1936. III 11. Rīgā
               1932/1936. Aizsargu organizācijā,
               1932. VII 18. Ilūkstes XII aizsargu pulka ārsts.
               1935. bijis: Ārsts Rubenē, Ilūkstes apriņķī.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-9.;
                              www.nekropole.lv

KNĪRIMS von  Voldemārs, profesors, Dr.
                    *1849. VIII 01/13. Mūru muižā [Knierim] + 1935. Rīgā
                    1869. Tērbatas Universitātes Jūridiskās nodaļas students,
                    1871/1874.  Beidzis: Heidelbergas Universitātes Ķīmijas fakultāti,
                    1876. Tērbatas Universitātē ieguva Tautsaimniecību zinību Dr grādu,
                    1876/1878. Lauksaimniecības fakultātes docents,
                    1878/1880.  studijas Mīnhenē,
                    1880. Pētermuižas izmēģinājumu fermas vadītājs,
                    1903/1906. Lauksaimniecības nodaļas dekāns,
                    1906/1916.  Rīgas Politehnikuma direktors,
                    1935. I 17. apbedīts: Lielājos kapos Rīgā.
                    Avots:        „Jaunākās Ziņas” #14/1935.

KNOHENSTIERNS Hugo, Dr. med.
                * 1867.
                1892. Beidzis Tērbatas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Skolas 9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KNOHS Aleksandrs Dāva d., ārsts kapitāns.
                * 1884. II 22. Glūdas pag. [arī Knochs]
                1912. Beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1912/1913. Tērbatas Augstskolas ginekoloģijas slimnīcas volontieris,
                1913/1915. Rīgas pilsētas I slimnīcas asistents,
                1914. X Krievijas Sarkana Krusta Alekseja hospitāļa Rīgā, vecākais ordinators,
                1915. VIII evakuēts uz Petrogradu,
                1915/1920. Krievijas Sarkana krusta Novorosijskas cementa fabrikas
                                slimnīcas jaunākais ordinators,
                1918. IX Deniķina armijā, Ķirurģiskā VII hospitāļa ordinators, renģenologs,
                1919. III sanitārā vilciena galvenais ārsts,
                1919. VI Novorosijskas guberņas medicīnas inspektora palīgs,
                1920. III mobilizēts Sarkanā armijā, zemstes vecākais ārsts,
                1920. IX izbraucis uz Latviju,
                1920. XII 10. Latvijas (Rīgas) kara slimnīcas jaunākais ordinators,
                1921. I 09. apstiprināts ārsts kapitāns pakāpē,
                1921. XII 01. vecākais ordinators,
                1924. VIII 17. atvaļināts,
                1924/1944. Dzelzceļu ginekoloģiskās klīnikas vadītājs.
                1942. Brīvības 40-6.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-71, 3318-1-2038-61.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs 33504.;
                                www.nekropole.lv

KNOPE Vilhelms, ierēdnis.
                *1900 XI 25. +1936. X 09.
                1911/1915. Jelgavas reālskolā,
                1915/1918. Krievijā,
                1919. IV 01. Atsevišķā III eskadronā, brīvprātīgais,
                1919. XI 17. ievainots pie Džūkstes,
                1920. beidzis Jelgavas valsts vidusskolu,
                1920. Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē,
                1922/1936. darbojas Latvijas muitā.
                Korporācijas „Fraternitas Lettica” filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Universitas” #  12/1936.

KNOPPS Egons Hermans Ādama d., zvērinātais advokāts.
                * 1878. V 07. Liepājā.; M. Alīne dz. Šapkevičs, S. Klaŗa Urbans.
                               + 1933. IV 14. Rīgā
                Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                1902. Pēterburgas Universitātes Juridisko fakultāti,
                1902. Liepājas apgabaltiesas jaunākais tiesamatu kandidāts,
                1903. kolēģijas sekretārs,
                1903/1907. Zvērināta advokāta H. Konoppkas palīgs Liepājā,
                1907/1920. Zvērināts advokāts Liepājā,
                1919. Liepājas vācu Vienības partijas dibinātājs,
                1919/1920. Liepājas pilsētas domnieks,
                1920/1922. satversmes sapulces loceklis no Vācu baltiešu vienības partijas,
                1922/1933. Zvērināts advokāts Rīgā,
                1922/1925. Saeimas I prezidija sekretāra vietnieks, Blaumaņa 5,
                Vācu jurist biedrības biedrs,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 2942-1-1870.;
                               „ Latvijas advokatūra”, R., 2007.

KNORRE Georgs, ārsts.
                * 1906.
                1930. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Raiņa b. 27.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KNORRE Heinrihs, ārsts.
                * 1897.    
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Raiņa b. 27.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KNOSPIŅŠ Ludvigs Pētera d., kapteinis.
                *1890. VII 14. Dikļu pag. + 1969. XI 19. Poughkeepsie, ASV
                1919. VI 13. Rīgas kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris, virsleitnants,
                1919. IX 16. Jelgavas kājnieku pulka virsnieks,
                1919. X 15. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1920. I 01. Armijas ētapu un rajonu komandantūras virsnieks,
                1921. IX 15. Robežsargu 2. Pulka virsnieks,
                1922. III 31. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvaijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. IV 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1926. III 29. Dobeles kājnieku pulka rotas komandieris,
                1926. VI 21. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1926. VIII 20.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #713,
                1928. apbalvots: Latvaijas atbrīvošanas cīņu10.gadu jubilejas medaļu,
                1935. IV 30./ 1937. V 26. Piekomandēts Iekšlietu ministrijai:
                                Daugavpils XVIII aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1938. XI 01. atvaļināts,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       „Rīgas kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                                „Jelgavas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1934.;
                                „Jaunākās Ziņas” #132/1935.;
                                „Laiks” #98/1969.

KNOSTENBERGS Jēkabs Kārļa d., ārsts.
                * 1893. VIII 30. Blomu pag.; S. Milda dz. Čerņavskis, ārste.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1925. VI 08. Aizputes kājnieku pulka ārsts leitnants,
                1926. VIII 30. Ventspils kājnieku pulka ārsts leitnants,
                1926. XI 26. atvaļināts,
                1926/1930. Velēnas draudzes ārsts,
                1930/1935. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1935/1944. Rīgas pilsētas veselības pārvaldes sanitār ārsts.
                1942. Avotu 9-3.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-70.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KNOSTENBERGS Milda dz. Čerņavskis, ārste.
                * 1896. IV 03. Kostromas gub.; V. Jēkabs, ārsts.
                1924. XII 01. Beigusi Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1935/1944. Latvijas Universitātes Ādu slimību katedras asistente,
                1942. Avotu 9-3.
                Avots:       LVVA 1023-2-1013-71.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KNOTS Harijs, arhitekts.
                * 1895. V 15.                            
                1928. VI 01. Beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

KOCERS  Jānis, Dr. med., ārsts leitnants.
               * 1901. I 14. Nabes pag. + 1952. XI 23. Aiovā, ASV
               1919. beidzis reālģimnāziju,
               1919/1920. Latvijas armijā,
               1920/1926. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
               1926/1934. Latvijas Universitātes asistents pie tiesmedicīnas institūtā,
               1932/1944. ievēlēts par Rīgas pilsētas tiesu ārstu,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #213,
               1938. Tērbatas 4., Rīgas pilsētas tiesu ārsts,
               1939. III 30. ieguva Dr. med. grādu,
               1941. dzīvo Tērbatas 4-3,
               1944. Vācijā.
               Avots:       LVVA P-1023-2-18-83.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                              „Jaunākās Ziņas” #225/1932.;
                              „Students” # 12/1939.;
                              „Laiks” #97/1952.;
                              „Latvijas Ārstu un Zobārsu Apvienības Akārtraksts” #159/2011.

KOČETKOVS Nikolajs, dr.,  ārsts.
               * 1892. III 15. [v.st.] Mazkrievijā
               1914/19. Krievijas armijas kara ārsts,
               1917. Beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju,
               1921. bijis: acu ārsts Vallē,
               1927. bijis: ārsts Skujienē, praktiskais ārsts un acu slimībās,
               1931/1940. Aizsargu organizācijā,
               1931. V 15. Bauskas XIII aizsargu pulka vecākais ārsts,
               1938. Bauskā, Pils 14,
               1941. VI 14. deportēts.
               Avots:       LVVA 1640-1-191-43.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #12/1927.;
                              „Tēvija” #37/1941.

KODESS Rubens, būvinženieris.
                * 1897. VIII 27.
                1933. V 26. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KOGBETLIJANCS Sergejs, būvinženieris.
                * 1909. VI 18. Rīgā.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KOHS Ernests, ārsts.
                * 1887.
                1913. Beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Valdemāra 39.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOHS Indriķis, skolotājs.
               *1881. I 17.
               1907. beidzis Jaunaleksandrejas lauksaimniecības un mežkopības institūtu,
               1908/1920. Skolotājs sedļecā un Kijevā,
               1922. III 10. Liepājas pilsēta pamatskolas skolotājs,
               1922. VIII 01. /1925. Bauskas „I. Kļaviņas” privātģimnāzijas direktors,
               1925/1940. Tukuma valsts ģimnāzijas skolotājs.
               1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4469.
               LVVA        1632-2-357-52.

KOKARS Arnolds, mācītājs.
                * 1918. XII 30. Babītes pag. [Kakars] + 1972.
                1937/1940. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1943. V 21. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldes. 
                1943. VI 03. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1943/1944. Māras draudzes mācītāja adjunkts.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas Ziņas” # 24/1943., # 26/1943., # 40/1943.

KOKINS Antons, sabiedrisks darbinieks.
               *1901. VI 14. Liksnas pag.
               1922/1923. Aizputes kājnieku pulka dižkareivis,
               1927/1940. Aizsargu organizācijā,
               1935. XII 15. Ilūkstes XII aizsargu pulka Dzvietes nodaļas priekšnieks,
               Lauksaimnieks: Dvietes pagastā Būkās.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-52

KOKINS Broņislavs, licenciats.
                *1912.
                Beidzis Rīgas katoļu teoloģijas augstskolu,
                1938. VI 13. ievēlēts par lektoru Romas katoļu teoloģijas
                               fakultātes kristīgās filozofijas katedrā.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.

KOKS Anna dz. Perkevics, ārste.
                * 1885.
                1914. Beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, bērnu slimībās,
                1938. Dobeles slimnīcā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOKS Osvalds, sabiedrisks darbinieks.
               *1907. II 27.
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. VIII 05. Jaunlatgales XIX aizsargu pulka Eskadrona (I) Vada (III) komandieris,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Beidzis: Jātnieku komandieru kursus,
               Jātnieku pulka dižkareivis,
               Amatnieks Viļakas pagastā.
               Avots:       LVVA 1640-1-813.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.

KOLBE Oskars, ārsts.
                * 1884.
                1913. Beidzis Harkovas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Ceraukstes pag., Bauskas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOLBUŠEVSKIS Staņislavs Franča d., profesors.
                *1901. VI 22. Pšemislā, Polijā; M. Sofija, S. Marija dz. Dobžickis.
                1919. beidzis Ļvovas VII ģimnāziju,
                1919/1923. Varšavas Universitātē ieguva ģimnāzijas skolotāja tiesībās,
                1923/1928. Srovas un Tormaņas ģimnāziju skolotājs,
                1925. V 02. ieguva Dr. phil. grādu Poznaņas Universitātē,
                1925/1926. Sorbonas Universitātē,
                1928/1930. Berlīnē un Parīzē,
                1930/1934. Poznaņas Universitātes asistents un docents,
                1932. ievēlēts par Poļu zinātņu akadēmijas locekli poļu literatūras komisijā,
                1934. IX 05. ievēlēts par Latvijas Universitātes slavu literatūras
                               vecāko docentu,
                1936. XI, 12. ievēlēts par profesoru filoloģijas un filozofijas fakultātē.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students” #6/1936.

KOLENCEVS Nikolajs, priesteris.
                *1896. XII 10.
                1939. Bijis Priežukalna Dievmātes Aizmigšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

KOLFŠOTENS Konstantijs Riharda d., Dr. theol., profesors.
                *1899. VI 24. Arnhemā, Holandē; M. Tereze dz. Deuvorsts
                Beidzis Universitas Gregoriana Romā, Dr. theol.,
                1931/1937. Hagas augstskolas docents,
                1938. profesors Katoļu teoloģijas augstskolā,
                1938. VI 14. ievēlēts par profesoru Romas katoļu teoloģijas fakultātes
                               Vecās Derības Sv. Rakstu katedrai.              
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students“ # 1/1938.

KOLIBERSKIS Arsenijs, priesteris.
                *1908. XII 02. Līnavas pag.
                1933/1934. Vidzemes divīzijas karavīrs,
                1939. Bijis Augšpils Borisa Gleba draudzes II priesteris,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 12. Bārenes XIX aizsargu pulka Eskadrona (I) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-338.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

KOLIBERSKIS Nikolajs, priesteris.
                *1872. VII 28. Pleskavā + 1942. IX 20. Rīgā.
                1892. beidzis Pleskavas garīgo semināru,
                1892. X 01. Daņkova draudzes skolas skolotājs,
                1895/1903. Daņkova draudzes skolas pārzinis,
                1895. VIII 30. Daņkova ciema draudzes priesteris,
                1903. V 25. Krutovragas draudzes priesteris,
                1907. VIII 01. Pleskavas cietuma draudzes priesteris,
                1911. VIII 01. Pleskavas ģimnāzijas draudzes priesteris,
                1919. IX 01. Začenjas draudzes priesteris, Igaunijā,
                1914/1917. Pleskavas kara II hospitāļa priesteris,
                1921/1924.  Jasenecas pamatskolas pārzinis,
                1924. IV 12. Kuršu draudzes priesteris,
                1930. V 20. Daugavpils Dievmātes Aizmigšanas draudzes priesteris,
                1933. t. p. amatā.
                1942. bij. Liepājas Sv. Aleksandra Ņevskā draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-27.;
                                „Kurzemes Vārds” # 223/1942.

KOLIBERSKIS Viktors, priesteris.
                *1880. XI 06. Okļudicu miestā, Pleskavas gub.
                1897. beidzis Pleskavas garīgo skolu,
                1898/1907. Pleskavas artilērijas skolas psalmotājs,
                1907. VI 08. diakons,
                1917. ieguva priestera tiesības pie Pleskavas garīgā seminārā,
                1920. VII 09. Aksenovo Goras draudzes priesteris,
                1928. XI 19. Novo Muraveiskas draudzes priesteris, Kacenu pag.
                1939. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699.

KOLKRABS Miķelis, pašvaldības darbinieks.
                *1870. IX 18. Engures pag.; S. Anna dz. Tensons.
                1907. I 01. Pāsvaldibas dienestā,
                1924. XII 16. Engures pagasta vecākais,
                1938. XI 17. Apbalvots: Atzinības krusta V šķiru #273,
                Avots:       „Es viņu pazīstu‘, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzīve“ #16/1938.;

KOMANDIERS Reinholds Ansis Roberts, rezerves virsleitnants.
                *1893. I 07. Rīgā
                1912. VI 05.Beidzis: Pētera I reālskolu Rīgā,
                1912/1915. Rīgas Politehniskā institūta Inženieru nodaļas students,
                1934. X 18. Tirdzniecības rūpniecības departamenta Proves valdē
                                darbveža v.p.i.,
                1936. I 11. Darbvedis II šķiras,
                1939. IV 17. Darbvedis I sķiras,
                1940. IX 30. atbrīvots, likvidācijas dēļ.
                Avots:       LVVA 6828-1-25-186.  

KOMAROVSKIS Genadijs, priesteris.
                *1897. IX 07.
                1939. Bijis Silenes Dievmātes Piedzimšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

KOMISĀRS Vilis Viļa d., ierēdnis.
                *1878. VIII 19. ; S. Katrīna dz. Oļev
                1895. Beidzis: Penkules draudzes skolu,
                1904. I 20. Livlandes guberņas valsts grāmatvedības nodaļas kancelejas ierēdnis,
                1915. III 20. Daugavpils kara apgabala intendantūras kara ierēdņa kandidāts,
                1915. III 29. Paaugstināts kara laika ierēdņi, Polockas intendantūras
                                Lopu gurta pārzīņa rīcībā,
                1915. IV gurta pārzinis,
                1916. V 17. Smolenskas kara mantu 2.noliktavas mantu izvešanas pārzinis,
                1917. IV /1918. IV noliktavas darba rotas priekšnieks,
                1919. XII 22. Valsts kontroles jaunākais kancelejas ierēdnis,
                1920. I 14. Lauksaimniecības departamenta darbveža palīgs,
                1920. III 01. Darbvedis,
                1924. VII 18. Zemkopības deapartamenta darbvedis,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1231,
                1940. Lopkopības nodaļas vecākais darbvedis; dzīvo: Bauskas 43-1,
                Avots:       LVVA 1676-1-416-21.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1940.

KONDRATS Bronislavs Jāņa d., gleznotājs.
               *1890. XII 09. Rīgā; S. Fanija dz. Dambis +1935. IV 19. Rīgā
               Beidzis: Rīgas pilsētas mākslas skolu,
               1935. IV 25. apbedīts: Riņa kapos, Dievturu nodaļijumā, Rīgā.
               Neatkarīgo mākslinieku vienīas biedrs,
               Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #92/1935.

KONDRATS Milda, ārste.
                Sk. Bergtāls Milda.

KONDRATS Vēra, ārste.
                * 1904. VI 19. Rīgā
                1942. VI 30. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1942. dzīvo L. Nometņu 13-1,
                1942/1944. Kriegslazarett 914 ārste, Jumpravas pagastā,
                1944. Vācijā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-73.

KONRADI Fridrihs Leons otto Augusta d., senators.
                *1881. XI 26. ; S. Herta dz. Canders + 1946. II 28. Altenburgā, Vācijā
                1906. Beidzis; Maskavas Universitāti,
                1906. IX 06. Rīgas apgabaltiesas jaunākais kandidāts uz tiesu amatu,
                1908. VI 11. Vecākais kandidāts uz tiesu amatu,
                1908. XI 10. Pēterburgas Tiesu palates vecākais kandidāts uz tiesu amatu,
                1910. I 11. Papildu miertiesnesis Vidzemē,
                1912. IV 02. Aizputes Grobiņas apgabala V iecirkņa miertiesnesis,
                1913. IV 22. Iecirkņa I miertiesnesis,
                1918. XII 18. Latvijas Tiesu palatas tiesnesis,
                1922. X 13. Augstākās Disciplinārtiesas loceklis,
                1923/1928. Valsts Kontroles padomes sevišķās sēdes priekšsēdētājs,
                1928. V 08. Latvijas Senāta senators,
                1931. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #639,
                1939. X 19. atvaļināts,
                1939. izbrauca uz Vāciju,
                Bijis: Igaunijas Tieslietu ministrijas padomnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-138.;
                                „Latvijas tiesneši”, R., 2017.

KONRADS Valdemārs Vilhelms Friča d., mežzinis. + Krievijā
                * 1892. IV 13. Kursīšu pag.; M. Līna, S. Milda dz. Šlesers, ārste.
                Beidzis Saldus pilsētas skolu,
                Beidzis Lichvinas mežskolu,
                1921/1940. Kursīšu virsmežniecības I šķiras virsmežzinis,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 566,
                1930. II 05. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Zvārdes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Zvārdes pagasta Gubeņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-76.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KONRADS Voldemārs Jāņa d., administratīvais virsleitnants.
                *1899. I 03. Dubultos; S. Fanija dz. Heniņš + 1942. VI 29. Noriļskā, krievijā
                1919. VI 01. Beidzis: Čitas ģimnāziju,
                1920. III 01. Imantas pulka Apsardzības komandas brīvprātīgais,
                1920. VII 17. Latvijas I strēlnieku bataljonā,
                1920. X 07. Latvijā,
                1920. X 28. Bataljons pārformēts Latvijas strēlnieku I pulku,
                1920. XI 09. Kara saimniecības pārvaldes Mantu daļas rakstvedis,
                1921. II 09. Kara mācības iestāžu pārvaldes jaunākais rakstvedis,
                1921. IV 01. Galvenā štāba Apmācības daļas rakstvedis,
                1921. IV 01. atvaļināts,
                1922. VII 01. Galvenā štāba Administratīvas daļas brīvā līguma vecākais darbvedis,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. I 16. Bruņošanas pārvaldes Tehniskās daļas brīvā līguma rakstvedis,
                1925. izturējis kara ierēdņa pārbaudījumu,
                1926. X 13. paaugstināts VI šķīras kara ierēdņa pakāpē izd. 1926. X 13.,
                1926. X 13. Tehniskās daļas zīmētājs,
                1927. I 01. Apgādes daļas grāmatvedis,
                1927. VIII 01. Tehniskās daļas darbvedis,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1930. Xi 17. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1930. X 13.,
                1931. VI 11. beidzis: Administratīvu virsnieku kursus,
                1932. II 23. pārdēvēts administratīvais virsleitnants izd. 1930. X 13.,
                1933. V 28. Apgādes pārvaldes bruņošanas daļas Tehniskās nodaļas
                                tehniķis zīmētājs,
                1936. II 12. I šķiras darbvedis,
                1938. I 07. Mantu matyeriālu nodaļas vecākais darbvedis,
                1939. VII 26. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1082.1082,
                1940. XI 01. pārskaitīts Strēlnieku XXiv korpusā.
                1941. VI 14. Deportēts; dzīvo Dubultu pr. 86.
                Avots:       LVVA 5601-1-3096.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2956.;
                                www.nekropole.lv

KOPE Anna Sofija Faivusa m. Dz. Veismanis, farmācijas kandidāte.
                *1900. IV 20. Višķu  pag.
                1929. V 30. ieguva farmācijas kandidātes grādu Latvijas Universitātē,
                1936/1937. Pokrova aptiekas pārvaldniece,
                1940. IV 08. farmācijas maģistre.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KOPELOVIČS Lazars, ārsts.
                * 1902.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Ventspilī, Katrīnas 20.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOPELOVIČS Leizers, ārsts.
                * 1890.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Slokas 76.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOPENHAGENS Luis, ārsts.
                * 1894.    
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Tukumā, Z. Meierovica 10.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOPMANIS Roza, farmācijas kandidāte.
                * 1910. XI 14.
                1935. V 25. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KOPIŅŠ Indriķis, sabiedrisks darbinieks.
               *1907. X 29. Slokā; S. Anastasijas dz. Afanasjevs + 1983. III 21. Milvoki, ASV
               1928/1930. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
               1930. II 10. Beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. VII 15. Jaunlatgales XIX aizsargu pulka Upmales nodaļas vada komandieris,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa I pakāpes Goda zīmi #478,
               1944. Vācijā, Libekā,
               1954/1983. Milvoku Sv. Jāņa latviešu draudzes kasieris,
               Roežsargu brigādes Abrenes bataljona sardzes priekšnieks,
               Radovas pamatskolas militāras apmācības skolotājs,
               Avots:       LVVA 1640-1-813.;
                              „Latvijas Kareivis’ 335/1930.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.;
                              „Laiks’ #93/1972., #28/1983., #35/1983.

KOPPE Arvīds, ārsts.
                * 1887.
                1913. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Raiņa b. 21.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOPŠTALS Andrejs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. VIII 20. Liepājā.
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924/1925. Jātnieku pulka seržants,
                1928. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijās medaļu Par Centību,
                1931. IV 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijās Nopelnu Krustu,
                1930/1935. Jātnieku pulka virsdienesta seržants,
                1936. VIII 06. Liepājas XV aizsargu pulka Jātnieku diviziona
                               Eskadrona (I) komandieris,
                1937. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4398,
                1941. VI 14. deportēts,
                Gaviezes pagasta Alekšu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-291.

 KORICS Nikolajs Andora d., tiesnesis.
                *1899. X 17/29. Daugavpilī [Koritcs]; S. Erna dz. Līventāls.
                1916. Beidzis: Videmaņa ģimnāziju Pēterpilī,
                1916/1918. Pēterpils Universitātes students,
                1919/1923. Beidzis: Greifsvaldes Universitāti, Dr. jur.,
                1925/1926. Latvijas armijā,
                1926/1932. beidzis: Latvijas Universitāti, cand. jur.,
                1930/1939. Daugavpils apgabaltiesas Rēzeknes II iecirkņa miertiesnesis,
                1933/1939. Aizsargu organizācijā,
                1933. VIII 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Eskadrona (III) komandieris,
                1937. stādīts: apbalvošanai ar Triju Zvaigāņu ordeņi,
                1938. t.p. amatā,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 16. Izbrauca uz Vācijā.
                Avots:       LVVA 1640-1-17., 1640-1-197., 1640-1-799.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi’, R., 1999.;
                                „Valdības Vēstnesis” #262/1939.

KORMIĻCEVS Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1905. VII 15.
                1934. V 25. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KORNETS Jānis, skolotājs.
               *1855. X 27. Vecpiebalgas pag. + 1931. XII 22. Vecpiebalgā
               Beidzis: Vecpiebalgas draudzes skolu,
               1872. ieguva skolotāj tiesības Valkā,
               1873. Vecpiebalgas Kagaiņu skolas skolotājs,
               1903/1909. Vecpiebalgas draudzes ērģelnieks,
               1909/1913. skolotājs Česīs,
               1913. lauksaimnieks Vecpiebalgas pagastā,
               1921. Vecpiebalgas draudzes ērģelnieks un mācītāja palīgs,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1953,
               1931. VI 29. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1183,
               Avots:       LVVA 1303-2-26., 1632-2-335.;
                              „Latvis” #3047/1930.

KORNETS Kārlis, maiznieks.
                * 1874. VI 20.
                Liepājas amatnieku biedrības biedrs,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 152.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-384.

KORNS Kuno, farmācijas kandidāts.
                * 1893. III 15. Ventspilī.
                1938. I 14. Beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KORNUPS Jānis, sabiedrisks darbinieks. * 1901. I 01. Viļķenes pag.
                1921/1922. Valmieras kājnieku pulka kaprālis,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. XII 31. Valmieras VIII aizsargu pulka Viļķenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-372.

KORPS Jēkabs, skolotājs.
               *1867. XI 10.
               1889. Beidzis: Tērbatas skolotāju semināru,
               1892/1895. Sv. Annas skolas Pēterburgā,
               1897/1901. Sv. Annas baznīcas skolā,
               1901/1902. Kijevas Vaļķeres proģimnāzijas skolotājs,
               1902.  Skolotājs tirdzniecības skola Rostovā,
               1925. Taurenes pamatskolas pārzinis,
               1925/1926. Lubānas skolas skolotājs,
               1926. I 01. Varakļānu valsts ģimnāzijas skolotājs,
               1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3089.
               Avots:       LVVA 1632-2-352.

KORPS Lui Andža d., tiesnesis.
                *1886. X 13. Vecpiebalgas pag.; S. Ella dz. Kurzemnieks
                              + 1960. IX 19. Flensburgā, Vācijā
               1907. beidzis: Pēterburgas VI ģimnāziju,
               1913. Beidzis: Pēterburgas Universitāti,
               1913. advokāts Pēterburgā,
               1915/1923. Maskavas  Vindavas dzelzceļa ierēdnis,
               1923. Rīgas apgabaltiesas papildu miertiesnesis,
               1923. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
               1924. Rīgas apgabaltiesas tiesnesis,
               1934/1935. Apgabaltiesas pārstāvis Galvenā tirdzniecības un
                              rūpniecības nodokļu komisijā,
               1935. Tiesu palātas loceklis Civildepartamentā,
               1944. Vācijā,
               Akadēmiskās vienības Austrums vecbiedrs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas“ #236/1935.;
                              „Latviešu Juristu Raksti“ #4/1960., #5/1961.

KOSA Jānis, ārsts.
                * 1894.
                1926. Beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Liepājā, Ģimnāzijas 7.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOSA Kārlis, fotogrāfs.
                *1911. VIII 31. Rembates pag.
                1940/1941. dz. Kurmanova 11-35.
                1941. VI 14. Deportēts.
                Avots:       LVVA 2942-1-5893.

KOSINSKIS Vladimirs, Dr. oec., profesors.
                *1864. VIII 25. Černigovas gub. + 1938. XI 05. Rīgā.
                1883. beidzis  Novgorodas Severskas klasisko ģimnāziju,
                1883/1887. beidzis Maskavas Universitātes matemātikas nodaļu,
                1887/1891. beidzis Maskavas Universitātes juridisko nodaļu,
                1892/1895. Maskavas Universitātē, asistents,
                1895 / 1899 ārzemes studijas,
                1900. Maskavas Universitātes juridiskās fakultātes privātdocents,
                1901. ieguva Mag. oec. grādu,
                1901/1904. ievēlēts par Rīgas politehniskā institūta politiskās
                               ekonomijas profesoru,
                1904/1907. Novorosijskas Universitātes Odesā, profesors,
                1907. ievēlēts par profesoru Maskavas Universitātē,
                1907. ieguva Dr. oec. grādu,
                1908/ 1917. Kijevas politehniskā institūta profesors,
                1917/1922.  Kijevas Vladimira Universitātes profesors,
                1922/1928. Krievu juridiskā fakultātē Prāgā, profesors,
                1928/1938. Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību
                               zinātņu profesors.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students“ # 4/1938.;
                               „Universitas“ # 16/1938.

KOSINSKIS Vladimirs, ārsts.
                * 1908.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Dārza 21.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOSMINSKIS Antoņins, ārsts.
 
               * 1860.    
                1887. Beidzis Harkovas Universitāti,
                1938. Krāslavā, Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOSTENIČS Viktors Grigorija d., jurists.
                * 1881. XII 27. Pēterburgā; M. Aleksandra dz. Petraškovs, S. Olimpiada dz. Nikoļskis.
                               + 1959. X 09. Rīgā
                1901. beidzis Aleksandra ģimnāziju,
                1907. beidzis Pēterburgas Universitātes juridisko fakultāti,
                1908/1913. zvērināta advokāta V. Aleksandrova palīgs Rīgā,
                1913/1922. Rīgas Orlas dzelzceļa juriskonsults,              
                1913. V 02. zvērināts advokāts,
                1915/1921. Krievijā,
                1922/1940. zvērināts advokāts Rīgā,
                1931/1940. Latvijas zvērināto advokātu padomes loceklis,
                Latvijas pareizticīgo baznīcas sinodes loceklis,
                1936.XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ord. V šķīru # 4037,
                1941. Rīgas II juridiskās kolēģijas advokāts,
                1941/1944. zvērināts advokāts Rīgā,
                1944/1959. LPSR Patērētāju savienības jurists,
                Korporācijas Rutenia goda filistrs.
                Latvijas eparhijas sinodes loceklis,
                Rīgas pareizticīgo katedrāles padomes loceklis,
                Krievu juristu biedrības biedrs,
                Avots:       LVVA 1370-1-2678-70.;
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

KOSTRĒLS Zamuels, ārsts.
                * 1913.
                1936. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Piedrujas pag., Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOŠE Ferdinands Mārtiņa d., kara ierēdnis III šķiras.
               *1871. II 20. Slokā + 1939. X 07. Pērkones pag.
               1906/1908. Beidzis: Rīgas Ķeizerisko mūzikas skolu,
               1907/1918. Daugavpils garnizona kara kapelmeisters,  
               1919. V 20. Malienas bataljonā,
               1919. VIII 07. Liepājas kājnieku pulka Mūzikas komandas kapelmeisters,
               1922. III 03. apstiprināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1920. VII 03.,
               1922. VI 09. apstiprināts III šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1920. V 28.,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #608,
               1928. V 03. atvaļināts,
               1931. V 01. pensionēts, mūzikas skolotājs,
               1931/1940. Aizsargu organizācijā,
               1931. VIII 19. Liepājas aizsargu pulka kapelmeisters,
               1938.III 07. Pulka orķestra kapelmeistars,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #492,
               1939. apbedīts Liepājas kapos.
               Avots:        LVVA 1640-1-799.;
                              „Liepājas kājnieku pulka tapšana”, R., 1926.;
                              „Valdības Vēstnesis” #249/1939.;
                              „Latvju Mūzika” #16/1986.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #2987.

KOŠE Paulis Hugo d., jurists.
                * 1911. VI 06. Jelgavā; S. I Ruta dz. Meierovics, II Zenta dz. Akermanis.
                               + 1984. I 07. Kanādā.
                1928. Beidzis Jelgavas valsts I vidusskolu,
                1928/1933. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1933/1934. Jelgavas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. bijis vecākais tiesu amatu kandidāts Jelgavas apgabaltiesā,
                1945. Kanādā,
                Miertiesnesis Jēkabpilī un Dobelē,
                Viestura savienība biedrs,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Zaļenieku pagasta Čakstu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-527-131.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

KOTANS Antons Ādama d., ārsts.
                * 1903. III 16. Bērzgales pag.; M. Darta, S. Marija dz. Jaunozoliņš.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1931. Latgales divīzijas ārsta v.i.,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. II 01. Ludzas III aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1939. bijis Ludzas apriņķa ārsts.
                Avots:       LVVA1640-1-521-47.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KOVAĻEVS Nikolajs, veterinārārsts.
                * 1908. IX 27. Rīgā
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Eskadrona (III) veterinārārsts,
                Bijis Kurzemes artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
                Alojas rajona veterinārārsts,
                Namīpašnieks Latgales 167, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-355.

KOVAĻEVSKIS Staņislavs Jāņa d., skolotājs.
                * 1895. IX 08. Silajāņu pag.; M. Marija, S. Eiženija dz. Mazurs. + 1940.
                Beidzis Preiļu augstāko pirmmācības skolu,
                Beidzis Krievijas kara skolu,
                1915/1917. Arhengeļskas 17. Kājnieku pulka un 60. Sibīrijas pulka
                               jaunākais virsnieks,
                1918. beidzis Latgales skolotāju savienības pedagoģiskos kursus,
                1918/1919. Rozentovas skolas skolotājs,
                1919/1921. Latgales partizāņu pulka virsleitnants,
                1921/1922. Taukuļu skolas skolotājs,
                1922/1940.Silajāņa pagasta „Feimaņu“ skolas pārzinis,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 20. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. V 12. apbalvots ar Viestura ordeņi V škiru ar šķēpiem,
                1940. IX 26. arestēts,
                1940. XII 30. notiesāts uz 12 gadiem.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-12, 1640-1-527-408.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 108/1939.

KOVALS Jānis Jāņa d., mācītājs.
                * 1908. V 17. Paņemunes pag.; M. Natālija.
                Beidzis Bauskas vidusskolu,
                1938. beidzis Latvijas Universitātei, kand. theol.,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. I 30. ordinēts par Bauskas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. XII 15. iecelts par Ēveles draudzes mācītāju,
                1939/1949. Ēveles ev. lut. draudzes mācītājs,
                1940. II 20. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (IV) mācītājs,
                Avots:       LVVA 1640-1-523-97.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 4/1938., # 51/1939.

KOVALS Pāvils, rezerves leitnants.
                * 1896. VII 02. Asūnes pag.
                1915/1916. Krievijas armijas karavīrs,
                1916. beidzis Oranienbaumas II praporščiku skolu,
                1916/1921. Vasiļsurskas 153. Kājnieku pulka praporščiks,
                1921. Bauskas kājnieku pulka rezerves leitnants,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. X 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Dagdas pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                Dagdas pagasta Kalēju pamatskolas pārzinis,
                Dagdas pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-104.

KOZLOVS Elizabete, ārste.
                Sk. Leitis Elizabete.

KOZLOVSKIS Lilija, ārste.
                Sk. Roze Lilija.

KOZUĻ KAŽA Francis, ierēdnis.
                * 1883. X 03. Preiļu pag.; S. Larisa Dz. Latiševs + 1965. II 13. Melburnā, Austrālijā
                Beidzis Preiļu pilsētas skolu,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1921/1923. Preiļu pagasta vecākais,
                1923/1934. Daugavpils apriņķa valdes loceklis,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #409,
                1934. VII 20.-1940. V 27. Rēzeknes apriņķa vecākais,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības krusta IV šķiru,  #75,
                Savsterpējās apdrošināšanas sabiedrības valdes loceklis,
                Rēzeknes Latviešu biedrības valdes loceklis,
                Latgales skolotāju, pašvaldību un sabiedrisku iestāžu darbinieku
                               slimo kases valdes loceklis.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latgales Ziņas” #30/1934.;
                               „Pagasta Dzīve” # 16/1938.;
                               „Kurzemes Vārds” #125/1940.;
                               „Latgales dati”.

KRĀDZIŅŠ Maksis, arhitekts.
                * 1900. VIII 08. Liepājā.             
                1938. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

KRAFTS Rūdolfs, mācītājs.
                * 1911. V 27. + 1974.
                1942. V 03. ordinēts par Atdzimšanas draudzes palīgmācītāju,
                1943. atbrīvots no Atdzimšanas draudzes palīgmācītāja amatā, Biķernieku 4b-1.,
                1943. pārskaitīts par Sēlpils prāvesta iecirkņa vikāru,
                1943/1944. Siķeles ev. Lut. Dradzes mācītājs un Demenes draudzes vikāris.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 6/1942., # 10/1943.

KRĀGE Vilhelms, sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. X 10. Rīgā
                Beidzis Priekuļu lopkopības skolu,
                1919. Judeniča armijas Urālu pulka vada komandieris,
                1920. Sapieru bataljona karavīrs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. II 24. Jelgavas XVI aizsargu pulka Dobeles pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Latvijas lauksaimniecības kameras Dobeles rajona lopkopības instruktors,
                Priekuļu lopkopības skolas absolventu biedrības priekšnieks.
                Avots:       LCVVA 1640-1-527-147.

KRAHS Augusts, grāmatvedis.
                *1873. III 21. Rīgā [arī Krā]; S, Adele dz. Badeche
                1894. Beidzis: Rīgas Nikolaja I ģimnāziju,
                1919. VII 21. Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas personāla
                                galda pārzinis,
                1919. IX 15. Virsgrāmatvedis,
                1920. I 01. Galvenais grāmatvedis,
                1921. IX 09. Finanču ministrijas Jūrniecības departamenta
                                vecākais grāmatvedis,
                1924. VI 16. Virsgrāmatvedis,
                1936. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigžņu ordeņi,
                1939. XI 17. Izbrauca uz Vāciju, dzīvo: Ērgeļu 1-4.
                Avots:       LVVA 6824-1-245-119.;
                                „Valdības Vēstnesis” #263/1939.

KRĀKOPS Eduards, farmācijas kandidāts.
                * 1905. V 04.
                1937. IX 11. Beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KRAMERS Anna, ārste.
                Sk. Veicmanis Anna.

KRAMIŅŠ Fridrihs Jēkaba d., mācītājs.
                * 1906. X 01. Pēterburgā; M. Emīlija, S. Valda dz. Kraupis.
                Beidzis Ventspils valsts ģimnāziju,
                1928. beidzis baznīcas ev. lut. Teoloģijas institūtu,
                1929. I 27. ordinēts.
                1929/1940. Rēzeknes Zilupes un Kārsavas garnizonu mācītājs,
                1929/1944. Rēzeknes draudzes mācītājs,
                1929/1935. Ludzas draudzes vikārs,
                1929/1930. Viļakas draudzes vikārs,
                1929/1935. Zilupes draudzes vikārs,
                1930/1940.Latgales draudžu vēstneša redaktors,
                1931/1944. Viļānu draudzes vikārs,
                1931/1944. Galēnu (Vidsmuižas) draudzes vikārs,
                1934/1939. Rēzeknes aizsargu pulka Štāba rotas mācītājs,
                1939/1940. Rēzeknes aizsargu pulka mācītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940/1944. Varakļānu draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-303, 1640-1-557-413.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas kalendārs”, R. 1942.

KRAMIŅŠ Voldemārs Jāņa d., kooperators.
                * 1894. II 17. Baldonē; S,. Vera
                Beidzis Ķēniņa reālskolu Rīgā,
                1937/1940. Rīgas patērētāju biedrības „Vienība’ priekšsēdētājs
                                un direktors rīkotājs,
                1937. VIII 04. Iecelts par A/S. Centrālā savienība „Turība" valdes locekli,
                1939/1940. A/S „Tabaka” valdes loceklis,
                1941. VI 14. izsūtīts, dzīvo Imantas ielā 3-1,
                Bijis Centrālās savienības „Turība” valdes priekšsēdētājs,
                Bijis A/S „Latvijas Kokvilna” padomes loceklis,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KRAMPE BANGA Oskars Oskara d., kapteinis.
                * 1896. II 15. Valkā; S. Hermīne
                Beidzis Alekseja kara skolu,
                1916/1917. Krievijas armijas virsnieks,
                1920/1929. Latvijas armijas virsnieks,
                1923. apbalvots ar latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 22. Liepājas XV aizsargu pulkaRotas (VIII) vada komandieris,
                Apbalvots ar Sv. Annas III un IV šķiras ordeniem,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava III šķiras ordeņi,
                Militāras mācības un vingrošanas pasniedzējs pamatskolas,
                Bātes Smaižu piensaimnieku sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Alsviķu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Alsviķu pagasta Sapņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-280.

KRAMPS Jānis Jāņa d., virspriesteris.
                * 1872. XI 23. Sērmūkšu pag.
                1886/1890. beidzis Vitebskas garīgo skolu,
                1890/1896. beidzis Vitebskas garīgo semināru,
                1896/1899. Preiļu un Nītaures draudžu skolotājs,
                1899. II 02. Hrapovičas draudzes priesteris, Vitebskas guberņā,
                1899/1925. Hrapovičas draudzes priesteris,
                1926. VI 11. Daugavpils Borisa Gleba draudzes priesteris,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinības Krusta ordeņa V šķīru,
                1939. bij. Daugavpils Borisa Gleba draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-59., 1370-1-2648-40.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

KRASNOGORODSKIS Nikolajs, priesteris.
                *1895. II 12. Pleskavas gub.
                1917. beidzis Pleskavas garīgo semināru,
                1919. IX 14. Narvas Sv. Vladimira draudzes priesteris,
                1920. IX 03. Aleksandropoles draudzes priesteris, Rugāju pagastā,
                1922. IX 15. Viļakas iecirkņa prāvesta palīgs,
                1939. bij. Rugāju Sv. Nikolaja draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-28.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

KRASOVSKIS Edgars, aizsargs.
                    *1897. III 28.
                    1915/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                    1919/1920. Latvijas armijā, rezerves leitnants,
                    1920. Zemkopības ministrijas dienestā, Daugavpils Ilūkstes valsts zemju inspekcijā,
                    1932. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru rotas grupas komandieris,
                    1935. bijis: Sakaru bataljona adjutants,
                    1935. VI 01. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                    Avots:        „Aizsargs’ #1/1932., #2/1932.;
                                        „Jaunākās Ziņas” #27/1935.;
                                        „Aizsargu Organizācijas dzīve’ #29/1935.

KRASTIŅŠ Alfons Augusta d., būvinženieris.
                * 1900. IX 13. Cēsīs; S. Lidija dz. Dzenis.
                Beidzis „L. Ausēja” reālskolu Cēsīs,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1939. bijis Latvijas Universitātes docents.
                Avots:       „Es viņu paīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KRASTIŅŠ Anna dz. Babičevs, ārste.
                * 1905. XI 22. Odesā
                1931. XII 14. beigusi Latvijas Universitāti,
                1932/1934. Mārcienas rajona ārste,
                1934/1937. Spāres rajona ārste,
                1927/1938. Liepājas Sarkanā Krusta sanatorija un slimnīcas asistente,
                1938/1944. Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas asistente.
                Avots:       LVVA p-1023-2-13-76.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KRASTIŅŠ Arnolds, arhitekts.
                * 1902. V 31. Prāviņu pag.           
                1940. X 07. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

KRASTIŅŠ Augusts Vilis Augusta d., Dr. med.
                * 1902. VIII 04. Cēsīs + 1971. X 13. Karakasa, Venecuēlā.
                1912/1918. beidzis „L. Ausēja” reālskolu Cēsīs,
                1920. beidzis „P. Dzeņa” ģimnāziju,
                1920/1927. beidzis Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1924/1928. Latvijas Universitātes ginekoloģijas katedras subasistents,
                1928/1938. Latvijas Universitātes ginekoloģijas katedras asistents,
                1938. II 11. ieguva Dr. med. grādu.
                1938. Brīvības 36-12.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-77.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.:
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students” #10/1938.;
                               „Universitas” # 4/1938.

KRASTIŅŠ Augusts Jāņa d., būvinženieris.
                * 1902. VII 26./VIII 08. Vitrupes pag.; M. Marija, S. Vera dz. Smēdiņš.
                                + 1991. II 21. Bērnsvillē, ASV
                1922. Beidzis Limbažu vidusskolu,
                1928. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1931/1932. Smagā artilērijas pulka seržants,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XI 19. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (VI) komandieris,
                1940. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
                Šoseju un zemes ceļu departamenta XIII rajona ceļu inženieris Balvos,
                Balvu ev. Lut. Draudzes priekšnieks,
                Apbalvots ar atzinības Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-334.;
                                „Es viņu paīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

KRASTIŅŠ Emīls, skolotājs.
                1906. V 19. Vīpes pag. +1988. II 04. Vīpes pag.
                Beidzis: Skolotāju institūtu,
                1932./1940. Krustpils pagasta 60. Mazpulkas vadītājs,
                1933. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Krustpils nodaļas aizsargs,
                1939. VIII 29. apbalvots; Atzinības Krusta V šķiru #1126,
                1940. X 01. Krustpil pagasta nepilnas vidusskolas direktors,
                Krustpils Mazpulku rajona vadītājs,
                Krustpils pagasta pamatskolas pārzinis,
                Avots:       LVVA 1676-1-421-203.;
                                „Aizsargs” #16/1933.;
                                „A. P. Prezidija ziņas” #59/1940.;
                                „Padomju Daugava’ #114/1988.

KRASTIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1894. III 22. Kārļu pag.
                1917. V 01. Beidzis Tērbatas Universitāti, Iekšķīgas slimības,
                1917/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1919/1921. Imantas pulka ārsts,
                1921/1925. ārsts Cēsīs,
                1925/1941. Slimo kases ambulances ārsts Rīgā,
                1941/1944. Rīgas Centrālā rajona I poliklīnikas ārsts,
                1941. dzīvo Blaumaņa 28-3.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-78.

KRASTIŅŠ Jēkabs, būvinženieris.
                * 1892. I 26.
                1932. V 24. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KRASTIŅŠ Kārlis, namīpašnieks.
                *1899. VIII 28. Plāteres pag.
                1939/1940. namīpašnieks Laimdotas 26,
                1940. līdzīpašnieks.
                Avots:       LVVA 16154-10551.

KRASTIŅŠ Kārlis, arhitekts.
                * 1901. II 09. Līvu pag.              
                1938. I 14. Beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KRASTIŅŠ Lūcija, ārste.
                Sk. Jerums Lūcija.

KRASTIŅŠ Maksimilians Kārļa d., būvinženieris.
                * 1883. IX 07. Koknesē; M. Emelina dz. Lukins, S. Lidija dz. Šefers.
                1904. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1912. XII 17. beidzis Braunšveigas tehnisko augstskolu – būvinženieris,
                1912/1914. Apdrošināšanas biedrībā “Jakor”,
                1914/1915. “Provodnik” nodaļas priekšnieks,
                1915/1919. fabrikas tehniskais priekšnieks,
                1919/1920. Satiksmes ministrijas darba rotā,
                1920/1921. Liepājas būvju ostas valdes vecākais inženieris,
                1921. IX 15. Jūrniecības departamenta Liepājas ostas valdes inženieris,
                1923. X 23. vecākais inženieris,
                1938. IV 05. Liepājas rajona inženieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 59.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-145.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KRASTIŅŠ Marta, ārste.
                Sk. Rikamnis Marta.

KRASTIŅŠ Teodors, būvinženieris.
                * 1910. IV 03. Rīgā.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KRASTIŅŠ Vilhelms, ārsts.
                * 1914. I 30. Rīgā
                1943. beidzis Universitāti rīgā,
                1943. dzīvo Strēlnieku 3-4.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-79.

KRAŠIŅŠ Berta, ārste.
                * 1907. X 26. Zūru pag. + 1988. XI 16. Ontario, Kanādā
                1927/1933. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1933/1935. Latvijas Universitātes Iekšējo slimību hospitāļa klinīkas ārste,
                1935/1938. Užavas rajona ārste,
                1938/1944. Mēdzes, Vērgaļu un Ziemupes rajona ārste,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. II 25. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (I) ārste,
                1944. Vācijā,
                Korporācijas varavīksne filistre.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-81, 1640-1-526-274.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRASTS Haralds, veterinārārsts.
                * 1899. VII 15. Lugazū pag.[agrāk Kripe]
                1919/1921. Vidzemes divīzijas štāba karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XIi 23. Valkas VII aizsargu pulka veterinārāsts virs štāta,
                1939. I 01. Eskadrona (I) veterinārārsts,
                1940. uzvārds Krasts,
                1945. Zviedrijā.
                Trikatas rajona veterinārārsts.
                Asvots:      LVVA 1640-1-523-102.

KRAUCS Augusts, lauksaimnieks.
                *1896. III 12. Alsviķu pag. + 1978. XI 24. Long Branch. ASV
                1915/1917. Leibgvardes Izmailovas pulkā,
                1917. VI 01./1918. IV 01. Bauskas latviešu strēlnieku pulka
                               jaunākais apakšvirsnieks,
                1919/1921. Rīgas kājnieku pulka kaprālis,
                1922. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 1227,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. III 26. Valkas VII aizsargu plka Karvas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru # 153,
                Brāļu kapu komitejas Karvas nodaļas valdes loceklis,
                Karvas pagasta skolas valdes loceklis,
                Karvas Brāļu kapu komitejas valdes loceklis,
                Karvas pagasta Avotu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-124, 1640-1-798-40.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995

KRAUCS Eduards Jāņa d., fotogrāfs.
                *1898. VIII 21. Rīgā + 1977. IX 14. ASV
                1918. Fotogrāfs,
                1923. filmu operators,
                1938. XI 17. Apbalvots: Atzinības krusta V šķiru #194.,
                1944. Vācijā,
                1950/1970. Alexander Film Company darbinieks,
                Rīgas amatnieku biedrības Fotogrāfu sekcijas biedrs.
                Avots:       LVVA 2824-1-247-82.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                www.nekropole.lv

KRAUKLIS Alberts, ing. chem.
                *1907. XII 03. Cēsīs + 1939. VII 24. Rīgā.
                1925. beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1925/1935. beidzis Latvijas Universitāti, ing. chem.,
                1929/1935. Latvijas Universitātes subasistents,
                1935/1939. Racionalizācijas institūtā pie zemes bagātību pētīšanas darbiem.
                Korporācijas „Lettgallia’s” filistrs.
                Avots:       „Universitas” # 14/1939.

KRAUKLIS Artūrs Arnolda d., mācītājs.
                * 1904. VIII 09. Odesā, Krievijā; M. Hermine, S. Austra dz. Grasis. + 1942. III
                1926. Beidzis Priekuļu lauksaimniecības vidusskolu,
                1927/1928. Armijas sakaru rotas karavīrs,
                1928/1930… beidzis: Dienvidrietumu misijas skolu Vācijā,
                1930/1935. Beidzis: Latvijas Universitāti,
                1936. IV 01. bij. Piltenes prāvesta iecirkņa vikārs,
                1936. IV 01. apstiprināts par Ogres pilsētas draudzes mācītāju,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. V 05. Rīgas V aizsargu pulka mācītājs,
                1939. V 20. atbrīvots no Ogres pilsētas draudzes mācītāja amata,
                1939. V 20. iecelts par Krimuldas draudzes mācītāju,
                1940. XI apcietināts,
                1942. miris izsūtījumā,
                Kridtīgās studentu biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-177.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Jaunākās Ziņas’ 75/1936.
                                “Svētdienas Rīts” # 14/1936, # 22/1939.

KRAUKLIS Ervins, agronoms.
                * 1903. X 16. Rīgā
                Beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1933/1934. Vidzemes artilērijas pulka dižkareivis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 01. Cēsu X aizsargu pulka Jātnieku eskadrona vada komandieris,
                1936/1944. Latvijas Lauksaimniecības kameras Dzērbenes rajona agronoms,
                1944. Latviešu Leģiona brīvprātīgais.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Jaunākās Ziņas” #159/1936.;
                                „Cēsu Vēstis” #18/1942., #36/1944.

KRAUKLIS Ina Mārtiņa m., ārste.
                SK. Šulcs Ina

KRAUKLIS Jānis Kārļa d., būvinženieris.
                * 1895. X 28. Rundāles pag.; M. Kristīne, S. Ida dz. Ronis.
                1929. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                Latvijas dzelzceļu Tehniskās direkcijas ceļu iecirkņa priekšnieks.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KRAUKLIS Jānis, ārsts.
                * 1914. I 26. Adulienas pag.
                1942. VI 20. Beidzis Universitāti Rīgā,
                1942/1944. Gulbenes ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-82.

KRAUKLIS Jānis, mācītājs.
                * 1914. VII 05. Ādažu pag. + 1992. VIII 27.
                1940. X 06. ordinēts,
                1941/1944. Kokneses un Krapes un Pļaviņu ev. lut. draudzes adjunkts mācītājs,
                1944. III 16. atbrīvots no Kokneses, Krapes un Pļaviņu draudžu
                               mācītāja adjunkta amatā,
                1944. III 16. iecelts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru pie
                               Krimuldas draudzēs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 13/1944.

KRAUKLIS Krišjānis, ārsts.
                * 1885. VI 27. Rundāles pag.
                1915. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1914/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 27. Jelgavas XVI aizsargu pulka Diviziona (II) ārsts,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Elejas rajona ārsts,
                Rundāles pagasta Kāravu Lauciņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-158.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRAUKSTS Auseklis Eduards Jura d., provizors.
               * 1874. XII 15. Sesavas pag.; M. Lavīze. + 1941. Krievijā, Vjatlagā.
               1901. Beidzis Maskavas Universitāti, provizors.
               1922. XI 10./1923. X 15. Aptieku pārvaldes revidents,
               1935. Latvijas bankas Kuldīgas nodaļas Diskono komitējas loceklis,
               1937/1940. Kuldīgas Jaunās aptiekas īpašnieks,
               1939/1940. Aizsargu organizācijā,
               1939. I 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. IV 01. Kuldīgas XIV aizsargu pulka farmaceits,
               1939/1940. Latvijas profesiju kameras loceklis,
               1939/1940. Kuldīgas pilsētas revīzijas komisijas loceklis,
               1941. VI 14. deportēts,
               Latvijas Aerokluba Kuldīgas nodaļas Revīzijas komisijas loceklis,
               Latvijas tirgotāju rūpnieku biedrības Kuldīgas nodaļas priekšnieks,
               Latvijas profesiju kameras loceklis,
               Patronātu biedrības Kuldīgas nodaļas valdes loceklis,
               Korporācijas Lettgalia filistrs un dibinātājs.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-71.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KRAUKSTS Georgs Juris, ārsts.
               *1867. XI 05. Lielsesavas pag. + 1933. VIII 21. Rīgā
               Beidzis: Vīnes Universitāti,
               1883. beidzis: Jelgavas klasisko ģimnāziju,
               1898. Rīgā,
               1914/1918. Sarkanā krusta 43. Lazaretes kara ārsts,
               1919. Rīgas pilsētas dienestā, Aleksandra augstumu vecākais ārsts,
               1920/1933. dzivo Tērbatas 1/3-11,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #603,
               1930. Rīgas pilsētas dienestā, rajona ārsts.
               Avots:       LVVA 2942-1-6979.;
                              „Valdības Vēstnesis’ #262/1928.;
                              „Vēstnesis” #84/1930.;
                              „Latvija” #34/1933.

KRAUKSTS Līvija Ausekļa m., farmācijas maģistre.
               * 1903. VIII 06.Kuldīgā + 1945. Krievijā.
               1931. I 14. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
               1940. Vi 14. deportēta, farmācijas maģistre.
               Avots:       „Farmaceitu Žurnāls’ #1/1944.;
                              www.nekropole.lv

KRAULIS Ernests Evalda d., būvinženieris.
                * 1905. XI 14. Puzes pag.; M. Jūle, S. Rute dz. Heniņš.
                1937. V 24. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                Izstrādājis Jelgavas ostas izbūves projektu,
                Finansu ministrijas Jūrniecības departamenta būvinženieris.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KRAULIS Irēne dz. Alksnis, ārste.
                * 1903. V 31. Jelgavā; V. Verners ārsts.
                1927. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1927/1934. Rīgas pilsētasI slimnīcas ārste,
                1934/1940. Rīgas centrā poliklīnikas ārste,
                1935. Duntes 16/22,
                1939. Tilta 12,
                1941/1944. Saldus pilsētas ārste,
                1960. piešķirts LPSR Nopelniem bagatas ārstes goda nosaukums,
                1960. bijusi Rīgas pilsētas I slimnīcas nodaļas vadītāja.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-84.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1929.; 1939.

KRAULIS Juris, ārsts.
                * 1882.    
                1916. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Kuldīgā, Pētera 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRAULIS Oļģerts Andrejs Ernests Krišjāņa d., mācītājs.
                * 1897. I 07. Žeimes pag., Lietuvā; M. Katrīna dz. irbe, S. Elizabete dz. Leitlans.
                               + 1947. IV 09. Bīlefeldē, Vācijā.
                1916. Beidzis ģimnāziju Rževā,
                1916. II 01. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. VI 01. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 01. Rezerves 276. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 03. Rotas komandieris,
                1917. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. II 28. Rezerves 5. Donas kazaku pulka virsnieks,
                1917. V 12. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 10. Izgāja uz Bauskas latviešu strēlnieku pulku,
                1917. VI 17. Bauskas latviešu strēlnieku pulka maršrotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 13. Sapieru komandas priekšnieks,
                1917. X 02. apbalvots ar šķēpiem un banti pie Sv. Annas ordeņa III šķiras,
                1917. XI 02. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 10.,
                1917. IX 21. Kājnieku izlūku komandas jaunākais virsnieks,
                1917. XI 25. izgāja no pulkā,
                1918. III – XII vācu gūstā,
                1919. III 03. – V 16. Partizāņu grupā Žeimes Radvilišķu rajonā,
                1919. V 16. Latgales III eskadrona virsnieks, virsleitnants,
                1919. VIII 31. Satiksmes virsnieks Lietuvā un Polijā,
                1919. IX 16. – 1921. IV 13. Kara lietu pārstāvis Lietuvā,
                1921. VIII 25. Ieguvis vidusskolas izglītības tiesībās,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1926. VI 26. Ieguvis garīdznieka tiesības pie Baznīcas virsvaldēs,
                1926. VI 27. ordinēts,
                1926/1927. Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa Ropažu un Mālpils draudžu vikārs,
                1927. V 07. Krapes, Pļaviņu, Sēlpils un Kokneses draudžu mācītājs,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1944. Jelgavas Nikolaja (Vienības) ev. lut. draudzes mācītājs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 28. Jelgavas XVI aizsargu pulka štāba bataljona mācītājs,
                1942. pieteicas Brīvprātīgo vienībā,
                1944. Grenadieru XV divīzijas mācītājs,
                1945/1947. Vācijā.     
                Zemgales patronāta biedrības valdes loceklis,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-305, 1640-1-527-154, 5192-1-937-215,
                                               5601-1-3173.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 155/1917., # 180/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 171/1917., # 266/1917.;
                               „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 5/1942.

KRAULIS Paulis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. I 17. Ventspilī.
                1930/1931. Cēsu kājnieku pulka kaprālis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. III 14. Ventspils II aizsargu pulka štāba rotas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                Ventspils tirgotāju un rūpnieku biedrības priekšnieks,
                A/S „Latvijas Koks” Ventspils zāģētāvas vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-215.

KRAULIS Tālivaldis, būvinženieris.
                * 1911. X 17. Ventspilī.
                1936. IX 11. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KRAULIS Valdis, ārsts.
                * 1915. VII 06. Daugavpilī.+ 1994.
                1936/1939. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1939. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1939/1940. Siguldas kājnieku pulka ārsts,
                1940. Valsts I slimnīcas Talsu ielā ārsts,
                1943/1945. Leģiona kara ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-85.

KRAULIS Verners Viļa d., Dr. med.
                * 1904. III 10.Vārves pag.; M. Ede, S. Irene dz. Alksnis, ārste + 1944. II 15. Liepājā.
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1924/1944. Rīgas sarkankalna slimnīcas ārsts,
                1927. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Brīvības 44/46.
                1944. Liepājas pilsētas slimnīcas nervu un psihiatrisko nodaļu vadītājs,
                1944. Liepājas māsu skolas  lektors,
                1944. II 24. apbedīts Bēku kapos, Vārves pagastā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-86.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Kurzemes Vārds” # 40/1944.;
                               „Tēvija” # 44/1944.

KRAUSMANIS Jēkabs, ierēdnis.
                *1889. V 06. Kandavas pag.; S. Antonija.
                1937/1938. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības dibinātājs
                                un valdes loceklis.
                Tumes pagasta valdes darbvedis,
                Tukuma krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Tukuma viesīgās biedrības biedrs,
                Latvijas pagastu darbvežu biedrības biedrs,
                Taukuma 11. aizsargu pulka aizsargs.
                Avots:       LVVA 1690-1-955., 981.

KRAUSS Otto, arhitekts.
                * 1906. II 22. Rīgā.                   
                1933. X 14. Beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

KRAUZE Ernests Alfrēds, farmācijas maģistrs.
                * 1910. VI 15. Babītes pag.
                1938. I 14. Beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 16. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KRAUZE Gerhards Kristapa d., amatnieks.
                *1863. Jaunlaicenes pag.
                1883. Valkas riteņbraucēju biedrības līdzdibinātājs,
                1886. Valkas ugunsdzēsēju biedrībā,
                1927. V 22. apbalvots: Ugunsdzēsēju savienīgbas krūšu zīmi Par Cītību II šķiru,
                1931. V 10. apbalvots: Ugunsdzēsēju savienīgbas krūšu zīmi Par Cītību I šķiru,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu II pakāpes Goda zīmi #2082.,
                1935. V 19. apbalvots: Par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā II šķiru,
                Valkas VII aizsargu pulka štāba rotas aizsargs,
                Valkas sporta biedrības Goda biedrs,
                Avots:       „Ugunsdzēsējs” #6/1927., #5/1931., #6/1935.
                                „Aizsargs” #2/1934.;
                                „Jaunākās Ziņas” #97/1936.

KRAUZE Jūlijs, policijas darbinieks.
                *1898.  VI 20. Rīgā + 1935. VI 19. Milzkalnes pag.
                1916. latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1918. vācu gūstā,
                1918. Kalpaka bataljona Jātnieku nodaļas seržants,
                1919. XII 01. Armijas Virspavēlnieka štāba Iekšējas izlūkošanas nodaļā,
                1920. X 01.  Politiskas apsardzības Ventspils punkta vadītājs,
                1921/1932. politiskas pārvaldes izmeklēšanas ierēdnis,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #429,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #797,
                1932./1935. Tukuma Talsu apriņķa policijas I iecirkņa priekšnieks,
                1935. VI 22. apbedīts Meža kapos Tukumā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” #137/1935.;
                                „Pēdēja Brīdi’ #264/1932.

KRAUZE Marta, ārste.
                Sk. Kleķeris Marta.

KRAUZE Oskars Ludvigs Andreja d., arhitekts.
                * 1903. IX 10. Sēmes pag.; M. Anna, S. Lucija dz. Kalniņš.
                1922. VII 27. Tukuma skautu vienības dibinātājs,
                1924. beidzis Tukuma vidusskolu,
                1927. III 22. Skautu štāba apmācības inspektora palīgs,
                1928. XI 01. Rīgas Jūrmalas (Slocenes) novada priekšnieks,
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1936. Iekšlietu ministrijas Būvniecības pārvaldes būvinspektors,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4094,
                Apbalvots ar Skautu organizācijas Baltas lilijas ordeņi,
                Projektējis Pļaujas svētku celtnes Koknesē un Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-69.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KRAUZE Otto Paula d., mācītājs.
                * 1883. I 30. Rīgā; S. Margrīta dz. Štāls. + 1947.
                1903/1908. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1910. II 09. ordinēts,
                1910/ 1919. Ērģemes draudzes mācītājs,
                1921/1933. Ērģemes draudzes mācītājs,
                1922/1939. Lugažu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1926/1930. Valkas draudzes vikārs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-127.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

KRAUZE Voldemārs, būvinženieris.
                * 1906. X 30. Rīgā.
                1939. I 13. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KRAUZE Ziedonis, sabiedrisks darbinieks.
                *1907. XII 26. +1941. Krievijā.
                1932. Tukuma XI aizsargu pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1937. V 12. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportēts, dz. Tukumā, Raudas 17,
                Tukuma dārznieības īpašnieks.
                Abavas 27. skautu novada dibinātājs,
                Tukuma Viesīgās biedrības valdes loceklis,
                Tukuma tirgotāju un rūpnieku biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-796.;
                                „Ugunskurs” #5/1935.;
                                www.nekropole.lv

KRAVECS Roza, ārste.
                Sk. Lipšics Roza.

KRAVINSKIS Artūrs Zigfrīds, būvinženieris.
                * 1918. IX 02. Saldū.
                1942. VI 27. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KREICBERGS Anna dz. Vītols, ārste.
                * 1893. VIII 04. Gaiķu pag.; V. Jānis zvērināts advokāts + 1973. XI ASV
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1924/1941. Rīgas slimo kases Latgales priekšpilsētas bērnu ārste,
                1925/1944. Zīdaiņu un mazbērnu konsultācijas vadītāja,
                1941/1944. Rīgas pilsētas VI poliklīnikas ārste,
                1941. Walter von pletenbergstr. 63-6.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-87.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KREICBERGS Frīdis, tālbraucēju kapteinis.
                *1873. Lubezeres pag.
                1909. Štaueru firmas „A. V. Sperlings” ierēdnis,
                1934. bij. Štaueru firmas „A. V. Sperlings” līdzīpašnieks.
                Latvijas tālbraucēju kapteiņu biedrības valdes loceklis,
                Rīgas Latviešu biedrības valdes loceklis.
                Avots:       „Jūrnieks” # 5/1934.

KREICBERGS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. I 20,. Kandavas pag.
                1925/1926. Aizputes kājnieku pulka kaprālis,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 09. Talsu I aizsargu pulka Kandavas pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937. XI 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 2613,
                1938. I 01. Kandavas pilsētas aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939/1940. Latvijas Lauksaimniecības Kameras pārstāvis Kandavas rajonā,
                Kandavas pagasta valdes loceklis,
                Kandavas savstarpējās apdrošināšanas biedrīsbas valdes loceklis,
                Kandavas pagasta meliorācijas sabiedrības „Popciems” valdes loceklis,
                Kandavas pagasta Mazpumpuru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-74.

KREICBURGS Jānis Friča d., ierēdnis.
               *1898. VIII 09. Ventspilī; S. Matilde dz. Pole + 1973. VI 11. Stokholmā
               Beidzis: Ventspils reālskolu,
               1917. beidzis: Konstantīna artilērijas kara skolu,
               1919/1920. Latvijas armijā,
               1923. Finanšu ministrijas Muitas dienestā,      
               1936/1938. Valkas muitas priekšnieks,
               1938/1940. Rīgas muitas apgabala priekšnieks,
               1941/1942. A/S Kuznecova fabrikas direktors,
               1942/1944. Vispārējas tirdzniecības sabiedrības Ventspils uzņēmuma direktors,
               1944. Zviedrijā,
               Nacionālā fonda padomes un valdes loceklis,
               Zviedrijas Latviešu centrālās Padomes loceklis,
               Stokholmas latviešu luterāņu draudzes padomes un valdes loceklis.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #42/1936.;
                              „Latvija” #24/1973.

KRECERS Jēkabs, ārsts.
                Sk. Kreitcers Jēkabs

KRECERS Jēkabs, ārsts.
                * 1886.
                1913. Beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Daugavpilī.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRECERS Jevgeņija dz. Grīnšteins, ārste.
                * 1901.    
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Valdemāra 37.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRECERS Kārlis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1896. X 28. Gaiķu pag.; M. Ieva, S. Marija dz. Zoltners
                Beidzis Saldus pilsētas skolu,
                1919/1920. Dobeles kājnieku pulka karavīrs,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 01. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Gaiķu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 17. deportēts,
                Gaiķu pagasta vecākais,
                Gaiķu apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Gaiķu lauksaimecības biedrības priekšnieks vietnieks,
                Gaiķu ev. lut. draudzes valdes loceklis,
                Gaiķu pagasta Puntēs māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-70.;
                               LVA 1987-1-20791.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

KRECERS Viktors, ārsts.
                * 1888.
                1913. Beidzis Harkovas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Valdemāra 37.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRECERS Ženija dz. Kaplans, ārste.
                * 1896.    
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Pētersalas 5.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRĒGERS Kārlis, grāmatvedis.
               *1883. II 21. Rīgā + 1960. V 22. Rīgā
               Beidzis: Rīgas pilsētas skolu,
               1898./1914.  Grāmatvedis Krievijā,
               1914/1918. Kara dienestā,
               1918/1920. Grāmatvedis Rīgā,
               1921. Izglītības ministrijas Mācības līdzekļu nodaļas grāmatvedis,
               1921. II 17. Izglītības ministrijas Skolu departamenta grāmatvedis,
               1924. IV 01. Izglītības ministrijas vecākais grāmatvedis,
               1934. t.p.amatā,
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3527,
               1960. V 26. apbedīts: Lielajos kapos, Rīgā.
               Acots:       LVVA 1632-2-350.;
                              „Rīgas Balss” #123/1960.

KRĒGERS Pēteris, ārsts.
                * 1912.
                1937. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Rīgā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KREICERS Hermanis, skolotājs.
                * 1895. Ērgļu pag.
                Beidzis Ilūkstes skolotāju semināru,
                1914/1918. Krievijas armijā – virsnieks,
                1919/1920. Latvijas armijā - virsnieks,
                1920/1921. Ērgļu pagasta skolā – skolotājs,
                1921/1929. Pētersalas pamatskolā – skolotājs,
                1929/1940. Pētersalas pamatskolas pārzinis,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Mazpulka 922. vadītājs,
                Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrības biedrs,
                Veselības veicināšanas biedrības biedrs,
                Latvijas vecāku un pedagogu biedrības biedrs,
                Latvijas profesiju kameras loceklis,
                Latvijas skolotāju biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-196.

KREICMANIS Kārlis, agronoms.
                * 1903. II 19. Ķoņu pag.
                1924. beidzis Rūjienas vidusskolu,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1935. Talsu apriņķa agronoms,
                1931/1832. Ventspils kājnieku pulka kaprālis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 22. Talsu I aizsargu pulka Bataljona (I) adjutants,
                1935/1937. Talsu rajona agronoms,
                1937. Jaunlatgales novada vecākais agronoms,
                1937/1940. Talsu Tukuma Ventspils novada vecākais agronoms,
                1939/1940. Vispārējas lauksaimniecības bankas padomes loceklis,
                Talsu sadraudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Talsu kooperatīva revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:      LVVA 1640-1-520-65.;
                               „Talsu Balss” # 14/1937., # 21/1937.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 100/1937.

KREICS Indriķis, ārsts.
                * 1897.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Aizsargu 54/56.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KREILIS Jēkabs, aldaris.
                *1886. III 31. Jeru pag.; S. Minna dz. Šērs + 1942. X 15. Alūksne
                Beidzis; Liepiņa privātskolu Valmieā,
                Beidzis: Āldara amatu Rīgā, Austrijā un Vācijā,
                1906/1907. Alūksnes saviesīgās biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1919. Latgales partizāņu pulka kareivis,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. Alūksnes ālusdarītāvas īpašnieks,
                1925. Valkas apriņķa Ii iecirkņa tirdzniecības rūpniecības nodokļu komisijas loceklis,
                1933. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigžņu ordeņi,
                1934. IX 18. Alūksnes ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                1936. III 10. Latvijas Aerokluba mūža biedrs,
                1941. VI 14. Apcietināts, partizāņu atbrīvots,
                Kolbergas ālusdarīt’vas īpašnieks,
                Latvijas bankas Alūksnes nodaļas diskontkomisijas loceklis,
                Avots:       LVVA b6824-1-241-40.;
                                „Mālienas Ziņas’ #283/1934.;
                                „Spārnotā Latvija” #22/1936.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #8/1938.;
                                „Tālavietis” #125/1942.

KREINERTS Francis, virsleitnants.
                * 1898. X 10. Dunalkas pag.
                Beidzis praporščiku skolu,
                1915/1916. Krievijas armijas virsnieks,
                1919. III 11. Liepājas kājnieku pulka virsleitnants,
                1922. I 08. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 28. Liepājas XV aizsargu pulka Medzes pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                Medzes pagasta darbveža palīgs,
                Medzes pasta un telefona palīg nodaļas pārzinis,
                Medzes un apkārtnes mednieku biedrības priekšnieks,
                Medzes un apkārtnes krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Medzes pagasta Celmāju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-281.

KREISBERGS Fridrichs, dārzkopis.
                *1849. VII 07. Vārmes pag.
                Beidzis: Aizupes pagasta skolu,
                1896. Kreisberga dārzniecības īpašnieks, Marijas 88,
                1939. VII 26. apbalvots; Atzinības krusta IV šķiru #285,
                1870. Gēgindera dārzniecības vadītājs,
                Rīgas dārzkopju biedrības Goda biedrs,
                Dz’vo Stetines 3-1.
                Avots:       LVVA 1676-1-420-58.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dārzkopības un Biškopības Žurnāls’ #9/1939.

KREISLERS Aleksandrs, ārsts.
               * 1885. VI 22. Jelgavā
               Beidzis: Rīgas Jūrmalas pilsētas skolu,
               1911. Beidzis Maskavas Universitāti,
               1925. Saemas vēlēšanas kandidāts no Demokrātiskās savienības,
               1929/1940. Aizsargu organizācijā,
               1929/1940. Rīgas V aizsargu pulka Jūrmalas bataljona ārsts,
               1935. stādīts: apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņi,
               1936. V 24. apbalvots, ar Goda zīmi Par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā II šķiras,
               1938. Dubultos, Rīgas Jūrmalas pilsētas ārsts,
               1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. VI 01. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (XIV) ārsts,
               Rīgas Jūrmalas palīdzības un labierīcības biedrības valdes loceklis,
               Jūrmalas ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
               Latvijas Jahtkluba valdes loceklis,
               Bērnu palīdzības savienības valdes loceklis,
               Namīpašnieks Baznīcas ielā Nr.9, Dubultos.
               Avots:       LVVA 1640-1-522-140. 1640-1-820.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „Nedeļa” #40/1925.;
                              „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #280/1929.;
                              „Ugunsdzēsējs” #6/1936.

KREIŠMANIS Konstantīns, būvinženieris.
                * 1907. III 25.
                1935. V 23. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KREIŠMANIS Pauls Jēkaba d., Dr. agr.
                *1885. XI 27. Vilzēnu pag.; M. Eda, S. Pauline dz. Gēļiņš.+1963. X 06.
                1904. beidzis E. Liepiņas skolu Valmierā,
                1906/1908. Rīgas Politehnisko institūta students,
                1909. Beidzis Petrovskoje Razumovskoje lauksaimniecības institūtu, agronoms,
                1910. Maskavas lauksaimniecības institūta ieguva I šķiras agronoma grādu,
                1911. Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības kursu vadītājs,
                1913/1914. laikraksta „Baltijas Lauksaimnieks” redaktors,
                1913. Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas skolotājs,
                1914/1915. Rezerves 172. Bataljona Rotas komandieris, rezerves praporščiks,
                1916/1918. Atsevišķās (VIII) ķīmijas rotas komandieris, štābs kapitāns,
                1918/1928. Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas direktors,
                1920/1921. Laikraksta „Latvijas Lauksaimnieks” redaktors,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 109,
                1928. Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes docents un
                                vecākais docents,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1938. Mēnešraksta Vanags redaktors,
                1933. II 04. apbalvots: Latvijas Vanagu Nopelnu Krustu III šķiru,,
                1935. III 27. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (VII) vada komandieris,
                1936/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru #65,
                1939. III 08. ievēlēts par Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas
                                pagaidu rektoru,
                1939. V 22. ieguva Dr. agr. grādu,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                Bijis Cēsu lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa II un III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II un III šķiru,
                Apbalvots ar Serbu Balta Ērgļa ordeņi ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Polijas Polonia restituēta ordeņa III šķiru,
                Latvijas zemnieku kredītbankas valdes loceklis,
                Latvijas Vanagi dibinātājs, Priekuļu VIII novada priekšnieks,
                Vecauces lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Auces savienības Ausma priekšnieks,
                Latvijas agronomu biedrības valdes loceklis,
                Braslavas pagasta kreišmaņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-151., 4246-1-157.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                                „Vanags’ #3/1933.;
                                „Students“ # 10/1939., 14/1939.

KRETCERS Jēkabs, ārsts.
                *1888. XII 16. Maskavā [arī Kecers]; S. Natālija dz. Zuikovs
                1913. Beidzis: Tērbatas universitāti,
                1913/1914. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1914/1918. Krivijas armijas kara ārsts,
                1920. III 01. Daugavpils cietuma ārsts,
                1929. Xi 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2218,
                1931/1940. Krāslavas sanatorija pārzinis,
                1933. XI 16. pbalvots; Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1487,
                Daugavpils apriņķa ārsts,
                Mežciema kūrorta pārzinis.
                Avots:       LVVA 1303-2-65.;
                                www.kraslavasvestis.lv

KREIZERS Fridrihs Kārļa d., rūpnieks.
                * 1889. XII 01. Rīgā; M. Berta, S. Erna dz. Minuts.
                Beidzis Rīgas pilsētas reālģimnāziju,
                1919/1920. Latvijas brīvības cīņās,
                1938. bij. A/S „C. Ch Schmidt“ cementa fabrikas direktors,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 13,
                1938. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-21.;
                               „Es viņu pazīstu“, R. 1939.

KRĒLIS Vilhelms Voldemārs, skolotājs.
                * 1894. VI 14. Rīgā.; S. Anna dz. Levans. + 1968. XI 26. Milvokos, ASV
                Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1916/1918. Orenburgas guberņas Paškovas muižas skolas skolotājs,
                1918/1920. Orenburgas guberņas Belonosova sādžas skolas skolotājs,
                1922/1923. Biržu pagasta III Pamatskolas skolotājs,
                1923. beidzis Rīgas skolotāju sagatavošanas kursus,
                1923/1940. Viesītes pilsētas pamatskolas pārzinis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. Jēkabpils IV aizsargu pulka Viesītes pilsētas aizsargu nodaļas
                               fiziskās audzināšanas instruktors,
                1939. Viesītes pilsētas aizsargu nodaļas kora diriģents,
                1939. V 12. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru #964,
                Viesītes izglītības biedrības priekšnieks,
                Jēkabpils apriņķa skolotāju biedrības priekšnieks,
                Skautu 89.vienības priekšnieks,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-24, 1640-1-521-161.;
                               „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                               „www.nekropole.lv’

KREMERS Jūda, farmācijas kandidāts.
                * 1907. VI 12.
                1933. I 13. Beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KRĒSLIŅŠ Arnolds Jāņa d., provizors.
                * 1892. X 10. Strenčos; M. Kristina, S. Valija dz. Lubaua
                               + 1958. V 16. Terentonā, ASV.
                1916/1918. Tērbatas universitātē, farmāciju,
                1919/1920. Brīvības cīņās Studentu rotā, Latvijas armijas Sanitārās
                               noliktavas pārzinis, farmaceits virsleitnants,
                1918/1922. “Lettgalia’ seniors,
                1923. VI 06. beidzis Latvijas Universitāti, provizors,
                1926. aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks Mālpilī,
                1926/1939. aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks Rūjienā,
                1929/1932. Rūjienas pilsētas galva,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. V 20. Valmieras VIII aizsargu pulka Bataljona (III0 farmaceits,
                1934/1939. Rūjienas pilsētas galva,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1733,
                1939/1944. aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks Rīgā,
                1944/1949. Eslingenas latviešu nometnes aptiekas pārvaldnieks,
                               latviešu draudzes priekšnieks,
                1949. ASV provizors Hackensakas slimnīcas aptiekā,
                1951/1955. “Lettgalia” seniors
                1958. Hackensakas slimnīca atklāta bronzas piemiņas plāksne ar
                               viņu portretu bronzā.
                Korporācijas “Lettgalia’s” filistrs,
                Namīpašnieks Valdemāra #, Rūjienā.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-376.;
                               „Es viņu pazīstu“, R. 1939.;
                               “Universitas” # 7/1960.

KRĒSLIŅŠ Bernhards, lauksaimnieks.
                *1908. XII 04. Lubānas pag.; M. Auguste.
                1848/1940. Lubānas pagasta „Līču” mājas dzimtīpašumā,
                1931/1940. Lubānas pagasta „Līču” māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā,
                Lubānas centrā piensaimnieku sabiedrībā,
                Lubānas ev. lut. draudzes pērminderis.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-44.

KRĒSLIŅŠ Eduards, ārsts.
                * 1892. IV 23. Lubānās pag.
                1942. I 26. Beidzis Universitāti Rīgā,
                1942/1944. Varakļānu rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-89.

KRĒSLIŅŠ Ernests, sabiedrisks darbinieks.
               *1883. II 17.
               1914/1918. Krievijas armijā,
               1919/1940. Aizsargu organizācijā,
               1919. Ludzas III aizsargu pulkā,
               1922/1940. Tilžas centra piensaimnieku sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
               1925. X 20. Jaunlatgales XIX aizsargu pulkā,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Avots:       LVVA 16401-1-813.;
                              „Latgales Vēstnesis” #77/1937.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.

KRĒSLIŅŠ Jānis, uzņēmējs.
                * 1900. II 16. Jaungulbenes pag.
                1919/1938. Rīgas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. IV 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #194,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 24. Rīgas V aizsargu pulka Riteņbraucēju (III) rotas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Matīsa 31-18,
                Auto transporta un ekspedīcijas uzņēmuma īpašnieks, Latgales ielā Nr.171, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-144.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #39/1942.

KRĒSLIŅŠ Emma, arhitekte.
                Sk. Kalniņš Emma.

KRESS Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1903. X 15. Radzivilišķu pag.  Lietuvā; [arī Krese] S. Zilvija dz. Sūna
                                +2000. VIII 12. Kalifornijā, ASV
                1934. V 25. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1936. V 07. Jūrniecības departamenta Iekšejo ūdens ceļu Lielupes ūdens
                                ceļu rajona pārzinis,
                1939. X 21. Tirdzniecības rūpniecības departamenta Elektribas padomes
                                vecākais inženieris,
                Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs.
                Avots:       LVVA 6828-1-25-194.;
                                „Laiks” #50/2000.

KREŽIS Rūdolfs Mārtiņa d., arhitekts.
                * 1898. IV 29. Liepājā; M. Marija, S. Elza dz. Cālītis.      
                1935. XII 07. Beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                Zemkopības ministrijas Zemkopības departamenta arhitekts.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

KRICMANIS Hermanis, ārsts.
                * 1892.
                1918. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Zaķu 7.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRICMANIS Velta, ārste.
                Sk. Miltiņš Velta.

KRIEVĀNS Fricis, lauksaimnieks,
                * 1887. VII 16. Kārsavas pag.
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1919/1940. Kārsavas pagasta Grobiņu māju īpašnieks,
                1936. IX 05. Stādīts: no Zemkopības ministrijas pbalvošanai ar
                                Triju Zvaigžnu ordeņi,
                Latviešu zemnieku savienības Kārsavas nodaļas priekšnieks,
                Kārsavas pagasta padomes loceklis,
                Malnavas piensaimnieku savienības valdes loceklis,
                Kārsavas I lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Kārsavas lauksaimniecības boiedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-77-24.

KRIEVĀNS Jānis Jāņa d., tiesnesis.
                *1891. IX 27. Kārsavas pag.; S. Marija dz. Veinbergs
                                + 1941. XI 15. Vjatlagā, krievijā
                1907. VI 04. Beidzis: Ludzas pilsētas skolu,
                1918. XII 04. Tērbatas Universitāte, ieguva aptiekas palīga grādu,
                1919. VIII 01. Tiesu palātas prokura sekretārs,
                1919. X 07. Latgales apgabaltiesas Ii iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #314,
                1940. t.p. amatā,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1303-2-64-296.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1940.
                                „Daugavas Vēstnesis’ #92/1939.;
                                www.latgalesdati.lv

KRIEVICS Antons Sīmaņa d.,sabiedriskais darbinieks.
               *1898. IX 14. Litenes pag. [arī Krēvics] S. Milda dz. Dzenis + 1959. VII 16. Siguldā
               1919/1920. Latvijas armijā, rezerves virsleitnants,
               1927/1940. Aizsargu organizācijā,
               1927. II 08. Aizputes VI aizsargu pulka komandiera palīgs,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #446,
               1929. X 01. Liepājas XV aizsargu pulka komandiera palīgs,
               1935. IV 01. Madonas IX aizsragu pulka komanidera palīgs,
               1931. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. V 12. Apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #118 ar šķēpiem,
               1940/1956. deportēts,
               Avots:       „Jaunākās Ziņas“ #243/1935.
                              „Latvijas Kareivis“ #235/1929.;
                              „Aizsargs“ #2/1934.;
                              „Aizsargu Organizācijas Dzīve“ #27/1935.;
                              „Londonas Avīze‘ #696/1959.

KRIEVIŅŠ Alberts Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.
               *1883. VI 12. Džūkstes pag.; S. Frida dz. Tiepele + 1964. XII 22. Rīgā.
               1902. Rīgas Orlas dzelzceļa dienestā,
               1924. bijis: Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju nZvaigžņu ordeņa IV šķiru #586,
               1919.  Latvijas dzelzceļu virsvaldes finansu vicedirektors,
               1935/1940. Latvijas ugunsdzēsēju savienības priekšsēdētājs,
               1936. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1034,
               1964. XII 27. apbedīts Meža kapos Rīgā,
               Latvijas dzelzceļnieku biedrības centrālās valdes loceklis,
               Latvijas dzelzceļnieku krājaizdevu kases direktors rīkotājs,
               Āģenskalna latviešu biedrības priekšnieks,
               Namīpašnieks Gregora ielā #4, Rīgā.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas’ #41/1935.;
                              „Dzelzceļnieks Trimdā’ #12/1964.;
                              „Laiks” #13/1965.

http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/img/block?block=P20_CB00004&issue=/p_001_pasr1939n11&article=DIVL65&quality=&doctype=Newspaper

KRIEVIŅŠ Bruno Kārlis Vilhelms Pētera d., zvērināts advokāts.
                * 1894. IV 08. Brenguļu pag.; M. Minna, S. Taisa dz. Kamenskis.
                               + 1944. II 16. Krievijā
                1904/1912. Beidzis Tērbatas ģimnāziju,
                1912/1918. beidzis Maskavas Universitāti,
                1917/1918. Viskrievijas pilsētu savienības begļu nodaļas vadītājs,
                1918/1919. Tautas veselības aizsardzības komisariātā ierēdnis,
                1919/1921. Armijas XV štāba ierēdnis,
                1921. Latvijas sūtniecības Maskavā sekretārs,
                1921/1922. Sekretārs II šķiras un i šķiras,
                1923/1925. Ārlietu ministrijas Saimniecības un finanšu nodaļas I šķiras sekretārs,
                1924/1930. Zvērināta advokāta A. Ozola palīgs Rīgā,
                1930/1940. Zvērināts advokāts Rīgā,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Profesiju kameras pārstāvis,
                1939/1940. Profesiju kameras priekšsēdētāju vietnieks,
                1940. X apcietināts,
                1941. V deportēts,
                Latvijas juristu biedrības valdes loceklis,
                Latvijas medību sporta savienības vice priekšsēdētājs,
                Rīgas Latviešu biedrības rūnas vīrs,
                Latvijas Pirmā prezidenta Jāņa čakstes piemiņas fonda dalībnieks,
                Latvijas sabiedriskā kluba biedrs,
                Latvijas un Igaunijas biedrības biedrs,
                Korporācijas Fraternita Lettica filistrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                               „Latvijas advikatūra”, R., 2007.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

KRIEVIŅŠ Emīls, ierēdnis.
                *1880. X 16. Rīgā + 1941. II 05. Rīgā
                1906. Beidzis: Rīgas Politehnisko institūtu, Cand. rer. merc
                Beidzis: Pētrogradas  pedagoģisko akadēmiju,
                1906. IX 01./1910. IX 01. Harbinas komercskolas skolotājs,
                1910. IX 01./1914. VIII 01.  Orlas komercskolā,
                1914. VIII 01./1915. VI 01. Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās
                                biedrības Lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1915. IX 01./1919. VI 01. Jēkaterinslavļas pensiju kases priekšnieka palīgs,
                1920. II 01./1921. VII 01. Tirdzniecības rūpniecības ministrijas nodaļas vadītājs,
                1922. II 15./III 03. Finasu ministrijas Banku nodaļas priekšnieks,
                1922. III 03./VII 01. Tieō nodokļu departamenta sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1922. VII 01./1923. VII 01. Rīgas Ii iecirkņa nodokļu inspektora palīgs,
                1923. VII 23. Rīgas XIII iecirkņa nodokļu inspektors,
                1931. XI 16. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru 32608.
                Aavots:      LVVA 6824-1-245-68.;
                                „Padomju Latvija” #33/1941.

KRIEVIŅŠ Harijs, ārsts.
                * 1920. II 10. Petrozavodskā
                1944. IV 01. Beidzis Universitāti Rīgā,
                1944. dzīvo Elizabetes 19-4.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-92.

KRIEVIŅŠ Jānis, tehniķis juvelieris.
                *1874. VII 24. Siguldas pag.
                Beidzis Juvielieru mākslas skolu Krievijā,
                1920. II 06. Valsts kases departamenta dienestā,
                1921. IX 25. Tirdzniecības rūpniecības departamenta Proves iestādē,
                1927. II 06. Proves valdē, provētajs,
                1936. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigžņu ordeņi,
                1940. t. p. amatā, dzīvo: Elizabetes 19-3.
                Avots:       LVVA 6824-1-245-84.;
                                „Valsts adresu kalendārs’, R., 1940.

KRIEVIŅŠ Juris Ernesta d., inženieris tehnologs.
                * 1901. XI 20. Sprēstiņu pag.
                Beidzis Valmieras elementārskolu,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919/1920. Cēsu skolnieku rotas karavīrs,
                1929. VI 26. apbalvots ar triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru * 1555,
                1939. IV 01. Tirgu inženieris iecelts par Tirgu inspektors,
                1940. III 01. Iecelts par Rīgas pilsētas būvju pārvaldes mašīnu nodaļas vadītāju
                               virsinženieri,
                Avots:      „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā zeme” # 54/1940.

KRIEVIŅŠ Nikolajs, lauksaimnieks.
                *1911. IX 09. Lubānas pag.
                1939/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.

KRIEVIŅŠ Pauls Jāņa d., skolotājs.
                * 1885. XII 20. Aseres pag.; M. Katrīna, S. Olga dz. Svitiņa.
                1909. beidzis Rīgas Ķeizarisko muzikas skolu,
                1914/1918. Krievijas armijas virsnieks,
                1920/1926. Valmieras komerskolas skolotājs,
                1926/1940. „J. Cimzes“ Valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1934. beidzis Latvijas konservatorijas klavieru klase,
                1939. V 12. stadīts apbalvošanai ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-57.

KRIEVIŅŠ Persijs, ārsts.
                * 1907.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Aizsargu 39.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

KRIEVIŅŠ Voldemārs, virsleitnants.
                * 1893. I 18. Jaungulbenes pag.
                1915. IX 15. Rezerves 253.pulka karavīrs,
                1916. I 01. Čugujievas kara skolas junkurs,
                1916. VIII 12. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 12. Rezerves 50.kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. III 14. Kostromas 19.kājnieku pulka virsnieks,
                1917. IV 09. paaugstināts podporučikas pakāpē,
                1917. XII 06. atvaļināts,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. beidzis Latvijas Universitātes mežkopības nodaļu,
                1933. V 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (X) komandieris,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (IX) komandieris,
                Daudzevas virsmežniecības II iecirkņa mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-179.

KRIEVIŅŠ Voldemārs Kārļa d., rezerves leitnants.
               *1896. VI 02, Bērzmuižas pg.; S. Leontīne dz. Sevels + 1965. IX 09. Ņujorkā, ASV.
               1916. Beidzis: Orlas I ģimnāziju,
               1916. Irkutskas kara skolas junkurs,
               1916. Beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. Sibīrijas 15.strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1917/1918.. Bolbekas 527. Kājnieku pulka rotas komandieris,
               1925/1936. beidzis: Latvijas Universitāti, maģ. jur.,
               1935. IV 01. Dzelzceļu aizsargu pulka rezerves vada komandieris,
               1949. ASV,
               Dzelzceļu virsvaldes Tari’fu nodaļas vadītāja palīgs,
               Namīpašnieks Bārtas ielā Nr.11, Rīgā,
               Dzelzceļnieks trimda redaktors,
               Korporācijas Beveronia filistrs.
               Avots:       LVVA 1640-1198-49.;
                              „Latvijas Universitātes absolventi juristi’, R., 1999.;
                              „Laiks’ #46 /1961., #75/1965.

KRIEVIŅŠ KRIEVS Rūdolfs, ārsts.
                * 1899. XI 25. Bauņu pag.
                1927. XII 12. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1928. Bauņu pagasta ārsts,
                1928/1944. Braslavas Vilzēnu Vecates pagastu rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-93.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRIEVĀNS Fricis, lauksaimnieks,
                * 1887. VII 16. Kārsavas pag.
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1919/1940. Kārsavas pagasta Grobiņu māju īpašnieks,
                1936. IX 05. Stādīts: no Zemkopības ministrijas pbalvošanai ar
                                Triju Zvaigžnu ordeņi,
                Latviešu zemnieku savienības Kārsavas nodaļas priekšnieks,
                Kārsavas pagasta padomes loceklis,
                Malnavas piensaimnieku savienības valdes loceklis,
                Kārsavas I lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Kārsavas lauksaimniecības boiedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-77-24.

KRIEVS Alberts, būvinženieris.
                * 1908. XII 27. Rīgā.
                1938. V 24. Beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KRIEVS Arnolds Paulis Aleksandrs, ārsts.
                * 1915. II 14. Vecpiebalgā
                1939. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Latvijas armijā,
                1940/1944. Atašienes rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-91.

KRIEVS Dāvis, skolotājs.
                * 1895. IX 03. Launkalnes pag.
                1919/1921. Liepājas kājnieku pulka virsseržants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. X 23. Aizputes VI aizsargu pulka Valtaiķu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Valtaiķu laides pamatskolas pārzinis,
                Aiputes apriņķa Nacionālo skolotāju biedrības priekšnieks,
                Skautu 174. Vienības priekšnieks,
                Launkalnes pagasta Silezeru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-495.

KRIEVS Heinrihs Rūdolfs Kārļa d., pulkvedis.
                * 1897. VII 03./VI 20.  Lodes pag.; S. Zenta dz. Cērs.
                                + 1945. V 30. Pētrozavodskā.
                1916. XI 13. Mācības 2. bataljona karavīrs,
                1916. XII 04. Kijevas 5. praporščiku skolas junkurs,
                1917. II 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. IV 10. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 23. Rezerves 178. kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 10. Grenadieru komandas priekšnieks,
                1917. VIII 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 04. paaugstināts podporučiks pak. izd. no 1917. VI 01.
                1918. II 01. atvaļināts,
                1919. II 27. mobilizēts Rūjienā,
                1919. III 24. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. IV 08. pārdēvēts par leitnantu,
                1919. IV 19. ievainots, evakuēts,
                1919. VII 26. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1919. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. V 01.,
                1920. V 18. Ložmetēju rotas virsnieks,
                1920. II 24. beidzis: Informacijas kursus,
                1920. V 01. Bruņoto auto divizionā,
                1920. beidzis: Auto virsnieku kursus,
                1920. VI 09. Auto (II) nodaļas Bruņoto auto Staburags komandieris,
                1921. III 15. Bruņoto auto divizions pārformēts par Auto divizionu,
                                Auto rotas vada komandieris,
                1921. IV 18. Auto rotas Bruņoto auto komandieris,
                1922. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1035,
                1922. V 31. Auto divizions pārformēts par Auto tanku divizionu,
`              1922. VI 01. Instruktoru rotas komandieris,
                1923. X 22. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. I 21. ieguva auto tanku virsnieka tiesības,
                1926. IX 29. Divizions pārformēts par pulku,
                1928. V 31. beidzis: Latvijas Universitātes mehānisko fakultāti,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. V 05. beidzis; Kara politehniskus kursus, piešķirts kara inženiera grāds,
                1930. IX 30. Galvenās intendantūras pārvaldes Tehniskas komitejas
                                vecākais inženieris,
                1930. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1918. XI 17.,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2874,
                193. V 19. Apgādes pārvaldes bruņošanas daļas Tehniskās nodaļas priekšnieks,
                1933. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1933. XI 17.,
                1934. V 02. bruņošanas daļas priekšnieks,
                1937. XI 17. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1937. XI 17.,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru ar šķēpiem #21,
                1939. IV 18. apbalvots: Somijas Baltas Rozes ordeņa III šķiru,
                1940./1941. teretoriālā XXIV korpusā,
                1940. XI 01. pārskaitīts: Korpusa štābā Artilērijas apgādes priekšnieks,
                1942/1944. Saimniecibas ģenerāldirekcijas Apgādes direkcijas
                                direktora palīgs,
                1944/1945. Rucavas pagastā,
                1945. II apcietināts, miris Nometnē.
                Avots:       LVVA 5601-1-179, 5601-1-3232.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #240/1917., #364/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;

KRIEVS Jānis, amatnieks.
                * 1882. Tumes pag.
                Podnieks,
                Tukuma amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                Godalgots 1937. gada Pasaules izstādē Parīzē,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 179.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-438.

KRIEVS Jānis, veterinārārsts.
                * 1899. V 09. Launkalnes pag.
                1919/1921. Ventspils kājnieku pulka kaprālis,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VII 27. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Bataljona (III) veterinārārsts,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Varakļānu rajona veterinārārsts,
                Avots:       LVVA 1640-1-527-404.

KRIEVS Pēteris Dāva d.,virsleitnants.
                * 1893. IX 29. Brantu pag. + 1919. III 06. pie Airitiēm
                Beidzis: Dubultu ģimnāziju,
                1914. Sibīrijas 16. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. beidzis: Pēterhofas praporščiku skolu, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 28. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. II 14. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XI 15.,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. VI 14.,
                1918./1919. Latviešu atsevišķā Jātnieku nodaļā,
                1919. III 06. kritis,
                1919. III 11. apbedīts Liepājas Ziemeļu kapos, pārapbedīts Smiltenes kapos,
                1922. X 11. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1421.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #132/1916., #333/1916.,
                                                #341/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #47/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #52/1917., #81/1917.,
                                                #258/1917.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.
                                „Latvijas Sargs” #43/1919.;
                                „Lāčplēsis’ #18/1972.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3341.

KRĪGENS Juris Jāņa d., policijas ierēdnis.
               *1898. IX 26. Dunikas pag.; S. Marta dz. Villans + 1941. XII 27. Krievijā
               1916/1917.   Kakišķu draudzes skolotājs,
               1918. XII Apgādības ministrijas dienestā,
               1921. Liepājas aizsargu nodaļā,
               1919. Iekšlietu ministrijas sevišķu uzdevumu ierēdnis,
               1920. Ilūkstes apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgs,
               1921. Kuldīgas apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgs,
               1922. Robežsargu kontrolieris Jelgavā,
               1923. II 01. Kuldīgas apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgs,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
               1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #306,
               1927. VII 16. Rīgas apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgs,
               1927. XII 10. Rīgas prefektūras XI iecirkņa priekšnieks,
               1928. VIII 01. Rīgas prefektūras VIII iecirkņa priekšnieks,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1931. IV 01. Madonas apriņķa priekšnieks,
               1935. IV 01. Madonas IX aizsargu pulka komandieris,
               1938. II 01.  Daugavpils prefekts,
               1939. VI 27. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #173,
               Daugavpils latviešu biedrības valdes loceklis.
               Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #127/1927., #474/1931.;
                              „Jaunākās Ziņas”  #243/1935.

KRĪGENS Juris Jāņa d., farmācijas maģistrs.
                * 1898. XII 24. Rucavas pag.
                1919. X 20. Liepājas kara slimnīcas rakstvedis,
                1920. I 07. Slimnīcas saimniecības priekšnieks, farmaceits leitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu piemiņas medaļu,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. Liepājas XV aizsargu pulka farmaceits,
                1940. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs,
                1941. VI 14. deportēts,
                Rucavas aptiekas īpašnieks,
                Latvijas Sarkanā Krusta Rucavas nodaļas priekšnieks,
                Rucavas mūzikas un dziedāšanas biedrības priekšnieks,
                Rucavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Rucavas kooperatīva Pašpalīdzība Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Savienības Rucavas Tautas nams valdes loceklis,
                Kurzemes diriģentu biedrības priekšnieka biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-289.;
                                LVA 1987-1-14063-I.

KRĪGERS Ādolfs, ārsts.
                * 1869.
                1896. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Kapiņu pag., Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRĪGERS Tonija, arhitekte.
                * 1894. VIII 04.         
                1934. V 29. Beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

KRIĶIS Jūlijs Pētera d., inženieris kultūrtehniķis.
                *1903. VII 29. Cēsu apr.; S. Nora dz. Lauberts +1983. XI 10. Siguldā
                Beidzis: Smiltenes vidusskolu,
                Beidzis: Latvijas Universitāti,
                1926/1929. Zemkopības ministrijas Zemkopības departamenta
                1933. IV 29. A/S Kūdra Līvānu kūdras fabrikas pārvaldnieks,
                1933. VI 30. Reģistrēts: inženieris kultūrtehniķis, dz. Raiņa b. 3-16.,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1243,
                1983. XI 17. apbedīts: Siguldas kapos.
                Avots:       LVVA 1676-1-421-184.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #160/1933.;
                                „Rīgas Balss” #260/1983.

KRIKMANIS Minna, ārste.
                Sk. Spaginskis Minna.

KRIMBERGS Eiženija dz. Kaplāns, ārste.
                * 1882. VII 10. Vladimira gub., Krievijā + 1971. Vācijā
                1904. beigusi profesora Gertjē augstākās sieviešu kursus Maskavā,
                1915. Beigusi Harkovas sieviešu medicīnas institūtu,
                1915/1919. Harkovas Universitātes terapeitiskās klīnikas asistents,
                1919. ieguvusi Dr. med. grādu,
                1919/1920. Harkovas sieviešu nodaļas institūta katedras ķīmijas asistente,
                1923/1933. Latvijas Universitātes fizioloģijas katedras asistente,
                1929/1944. Dzelzceļu centrālās ambulances medicīnas laboratorijas vadītāja,
                1941. dzīvo Slokas 19-1,
                Korporācijas Gaujmaliete filistre.
                Avots:       LVVA P-1023-2-13-98.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

KRIMBERGS Margrieta, ārste.
                Sk. Brūvelis Margrieta.

KRIMBERGS Roberts, profesors, Dr. med.
                * 1874. I 22. Iecavas pag. + 1941. IV 29. Rīgā
                1894. Beidzis Nikolaja ģimnāziju,
                1899. beidzis Maskavas Universitāti, fizioloģijā,
                1900/1905. Beidzis: Maskavas Universitāti, fiziko matemātikas
                                dabas zinību nodaļu,
                1905. I 01. Maskavas Universitātes vecākais asistents,
                1908. I 21. Privāt docents,
                1909/1920. Harkovas Universitātes kārtējais profesors,
                1920. IV 01. Latvijas [Augstskolas] Universitātes Fizioloģijas un fizioloģiskās
                                ķīmijas profesors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 264,
                Latvijas Universitātes organizācijas padomes loceklis,
                Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes dekāns.
                Avots:       LVVA 1303-2-25-29.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Padomju Latvija” #104/1941.

KRIMULDENS Pēteris Jēkaba d., namīpašnieks.
                * 1866. XI 25. Kokmuižas pag. S. Kristīne dz. Sirmais.+ 1944. III 20. Rīgā.;
                1912/1944. namīpašnieks Blaumaņa 5.
                Stiklinieka amata meistars.
                Avots:       LVVA 2942-1-1870.

KRINĢELIS Vilis, skolotājs.
               *1884. III 31. Bēnes pag.
               1901. Beidzis: Auces pagasta skolu,
               1901/1905. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1905/1915. Dundagas ministrijas skolas skolotājs,
               1915/1921. Pāterpilī,
               1917/1920. Pēterpils skolotāju institūta students,
               1921. II 20. Rīgas pilsētas 5. pamatskolas skolotājs,
               1938. Rīgas pilsētas 2. vakara pamatskolas pārzinis.
               Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs“, R., 1940.;
                              „Jaunākās Ziņas“ #57/1935.;
                              „Brīvā Zeme‘ #54/1938.

KRINTE Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
               *1900. VI 02. Kārķu pag.
               1921. XII 01./1923. VI 10. Rīgas pilsētas komandatūras dižkareivis,
               1933. III 22. Dzelaceļu aizsargu pulka Jūrmalas nodaļas vada komandieris,
               1935. III 01. Jūralas nodaļas priekšnieks,
               1940. XII 14. apcietināts,.
               1941. IV 11./1955. Vorkutas nometnē,
               1966. ASV,
               Melluži I stacijas priekšnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-95.;
                              „Aizsargu Organizācijas Dzīve‘ #4/1933.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks‘, R., 1934.;
                              „Dzelzceļnieks Trimdā‘ #14/1966.;
                              „Atmoda‘ #8/1989.

KRĪPE Amanda dz. Liekniņš, farmācijas maģistre.
                * 1906. II 07. Jelgavā.
                1940. I 13. Beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

KRISTAPSONS Aleksandrs Jāņa d., zemnieks.
                *1886. XII 30. Šķībes pag. [Zaļenieku]
                1916. X 12. Valmieras latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. XII 23. ievainots,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Jura medaļu IV šķiru #1062887,
                1928. XI 01. apbalvots; Aizsargu organizācijas medaļu Par Uzcītību,
&