Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KABILES PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Kabiles_1911

Brīvības pieminekļa Kabiles pagasta komiteja * 20.02.1930.

Kabiles dziedāšanas biedrība * 16.10.1908. + 1915.

Kabiles Jaunā meliorācijas sabiedrība * 03.12.1928.

Kabiles krājaizdevu sabiedrība * 09.12.1887.
                03.11.1923. pārdēvēta agrāk „Kabiles krājumu un aizdevumu kase”

Kabiles krājumu un aizdevumu kase
                Sk. „Kabiles krājaizdevu sabiedrība”

Kabiles kūdras ražošanas sabiedrība * 12.06.1930. + 11.02.1940.

Kabiles laukkopības pārraudzības biedrība * 13.03.1930. + 03.03.1941.

Kabiles lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
                25.10.1939. pievienota „Zutenu bibliotēkas biedrība”
                25.10.1939. pievienota „Kabiles mājturības veicināšanas biedrība”
                25.10.1939. pievienota „Kabiles lopkopības pārraudzības biedrība”

Kabiles lauksaimniecības kooperatīvs „Kultūra” * 04.12.1922. [1901] + 20.01.1938.

Kabiles lopkopības pārraudzības biedrība * 28.08.1924. [1908] + 25.10.1939.
                25.10.1939. iekļauta „Kabiles lauksaimniecības biedrībā”

Kabiles mājturības veicināšanas biedrība * 05.02.1931. + 25.10.1939.
                25.10.1939. iekļauta „Kabiles lauksaimniecības biedrībā”

Kabiles 156. Mazpulks * 02.12.1933. + 1940.

Kabiles meliorācijas sabiedrība „Desa” * 30.08.1927.

Kabiles meliorācijas sabiedrība „Jānītis” * 02.09.1931. + 15.01.1943.

Kabiles meliorācijas sabiedrība „Krēsla” 8 19.03.1935.

Kabiles meliorācijas sabiedrība „Trumi” * 20.08.1931.

Kabiles meliorācijas sabiedrība „Upe” * 25.10.1930. +18.03.1942.

Kabiles meliorācijas sabiedrība „Vidzeri” * +18.03.1942.

Kabiles meliorācijas sabiedrība „Višļi” * 20.08.1930.

Kabiles patērētāju biedrība * 09.03.1920. + 17.06.1937.

Kabiles piensaimnieku sabiedrība * 22.01.1923. + 05.08.1935.
                05.08.1935. iekļauta „Kabiles Vārmes apvienota piensaimnieku sabiedrībā”

Kabiles piensaimnieku sabiedrība * 05.08.1935.
                05.08.1935. izveidota apvienojoties:
                                „Kabiles piensaimnieku sabiedrību”
                                „Vārmas piensaimnieku sabiedrību”
                27.10.1938. pārdēvēta agrāk „Kabiles Vārmas apvienota piensaimnieku
                                sabiedrība”

Kabiles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.08.1926. + 18.10.1940.
                19.05.1938. pārdēvēta agrāk „Kabiles savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Kabiles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kabiles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kabiles un apkārtnes biškopības biedrība * + 30.11.1940.

Kabiles un apkārtnes lauksaimniecības biedrība * 06.11.1900. + 1915.

Kabiles Vārmas apvienota piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Kabiles piensaimnieku sabiedrība”

Matkules un Kabiles meliorācijas sabiedrība „Greiza liekne” * 17.01.1930.

Vidzeru meliorācijas sabiedrība * 19.07.1929.

Zutenu bibliotēkas biedrība * 05.03.1931. + 25.10.1939.
                25.10.1939. iekļauta „Kabiles lauksaimniecības biedrībā”

Zutenu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 25.02.1924. + 12.10.1939.

Zutenu 386. Mazpulks * 22.07.1934. + 1940.

Zutenu piensaimnieku sabiedrība * 17.08.1922.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kabiles nodaļa * 14.08.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Zuteņu nodaļa * 21.11.1925.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Kabiles nodaļa * 15.08.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Zutenes nodaļa * 12.11.1923. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti