Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KACĒNU PAGASTS
Abrenes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Kačanovas]

Kacenu_1927

Aizpurves meliorācijas sabiedrība * 16.10.1928.

Akmeņu 566. Mazpulks * 20.01.1935. + 1940.
                24.03.1938. pārdēvēts agrāk „Belušu 566. Mazpulks”

Aksjonovas lauksaimniecības biedrība „Agronom” * 27.03.1929. + 29.08.1930.

Baltvinas meliorācijas sabiedrība „Kurmis”
                Sk. „Kacēnu meliorācijas sabiedrība”

Baltvinas meliorācijas sabiedrība „Strīdus purvs” * 11.09.1935.

Belušu 566. Mazpulks
                Sk. „Akmeņu 566. Mazpulks”

Brīvības pieminekļa Kacēnu pagasta komiteja * 20.01.1930.

Kacēnu Aizpurves piensaimnieku sabiedrība * 21.02.1929.
                22.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kacēnu piensaimnieku sabiedrība „Austra”

Kacēnu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 27.04.1928.

Kacēnu Jāņa Cimzes 765. Mazpulks * 14.03.1935. + 1940.

Kacēnu kooperatīvs „Dzirkstele”
                Sk. „Kacēnu patērētāju biedrība „Dzirkstele””

Kacēnu krājaizdevu sabiedrība * 12.02.1923.
                02.07.1938. pārdēvēta agrāk „Pokravas krājaizdevu sabiedrība”

Kacēnu krievu kultūras veicināšanas biedrība * 17.06.1927. + 11.11.1935.

Kacēnu linkopju kooperatīvs „Nākotne” * 31.12.1928. + 25.04.1930.

Kacēnu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Kacēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kacēnu meliorācijas sabiedrība * 14.09.1928.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Baltvinas meliorācijas sabiedrība „Kurmis”

Kacēnu meliorācijas sabiedrība „Alkšņu purvs” * 29.09.1928.
                1940. pārdēvēta agrāk „Padubnas meliorācijas sabiedrība „Alkšņu purvs”

Kacēnu meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 02.01.1929. + 30.11.1939.

Kacēnu meliorācijas sabiedrība „Tāļciems” * 28.01.1929.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Meliorācijas sabiedrība „Daleko”

Kacēnu meliorācijas sabiedrība „Upmale” * 19.04.1929.

Kacēnu pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Kacēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1929.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Kacēnu lopkopības pārraudzības biedrība”

Kacēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Kudrovas avoti” * 25.06.1929.

Kacēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Laime” * 24.11.1930. + 01.02.1940.

Kacēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Opočka” * + 07.06.1939.

Kacēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Vjada” * 28.01.1929. + 07.06.1939.

Kacēnu patērētāju biedrība „Dzirkstele” * 1926.
                26.02.1938. pārdēvēta agrāk „Kacēnu kooperatīvs „Dzirkstele”

Kacēnu piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1923.
                 02.07.1938. pārdēvēta agrāk „Kačanovas piensaimnieku sabiedrība „Cerība”

Kacēnu piensaimnieku sabiedrība „Austra”
                Sk. „Kacēnu Aizpurves piensaimnieku sabiedrība”

Kacēnu Salas 1120. Mazpulks * 14.12.1938. + 1940.

Kacēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.02.1925. [1915] + 18.10.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Pokrovas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”


Kačanovas piensaimnieku sabiedrība „Cerība”
Sk. „Kacēnu piensaimnieku sabiedrība”

Kačanovas pagasta Radovas muižas krājaizdevu sabiedrība * 12.09.1923. + 12.08.1935.

Kačanovas patērētāju biedrība „Zvaigzne” * + 29.07.1929.
                02.11.1923. pārreģistrēta.

Kačanovas un apkārtnes biškopības biedrība „Strops” * + 31.12.1940.

Krievu izglītības L. N. Tolstoja vārdā biedrība * 29.08.1930. + 31.08.1935.

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Rūķis” * 08.08.1922. + 16.11.1937.

Liepnas Kacēnu un Pededzes meliorācijas sabiedrība „Kudepe” * 21.03.1927.

Liepnas un Kacēnu pagastu meliorācijas sabiedrība „Katleši” * 13.03.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Daleko”
                Sk. Kacēnu meliorācijas sabiedrība „Tāļciems”

Padubnas meliorācijas sabiedrība „Alkšņu purvs”
                Sk. „Kacēnu meliorācijas sabiedrība „Alkšņu purvs”

Pakravas 804. Mazpulks * 10.04.1935. + 14.10.1936.
                14.10.1936. iekļauts „Belušu 566. Mazpulkā”

Pokravas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Kacēnu krājaizdevu sabiedrība”

Pokrovas I robežsargu klubs * 14.12.1926. + 28.02.1940.

Pokrovas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kacēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pokrovas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kacēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Kacēnu nodaļa * 08.02.1934.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Pokrova nodaļa * 04.12.1922.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Kacēnu nodaļa * 06.10.1927.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Kačanovas nodaļa * 17.07.1924. + 21.07.1926.

Latvijas pareizticīgo atturības biedrība * 14.11.1923. + 17.04.1936.
Aksenovas nodaļa * 22.04.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Kacenu nodaļa * 24.05.1929. + 19.03.1937.
                Pokrovas nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

 

 
Izmainas 10.10.2015 Kontakti