Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KALĒTU PAGASTS
Liepājas apriņķis

Kaletu_pagasts

Brīvības pieminekļa Kalētu pagasta komiteja * 19.01.1930.

Kalētu biškopības biedrība „Bite” * 18.08.1927. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Kalētu lauksaimniecības biedrībā”

Kalētu dārzkopības pārraudzības biedrība * 04.05.1933. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Kalētu lauksaimniecības biedrībā”

Kalētu kooperatīvs
                Sk. „Kalētu patērētāju biedrība”

Kalētu lauksaimniecības biedrība * 05.12.1922.
                05.05.1938. pievienota „Kalētu biškopības biedrība „Bite”
                05.05.1938. pievienota „Kalētu dārzkopības pārraudzības biedrība”
                29.06.1939. pievienota „Kalētu saviesīgā biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Kalētu lopkopības pārraudzības biedrība”

Kalētu lopkopības pārraudzības biedrība * 15.11.1927. + 14.07.1939.
                07.05.1936. pievienota „Kalētu lopkopības pārraudzības biedrība „Ozols”
                14.07.1939. iekļauta „Kalētu lauksaimniecības biedrībā”

Kalētu lopkopības pārraudzības biedrība „Ozols” * 10.02.1928. + 07.05.1936.
                07.05.1936. iekļauta „Kalētu lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kalētu 42. Mazpulks * 15.04.1931. + 1940.

Kalētu medību biedrība
                Sk. „Kalētu mednieku biedrība”

Kalētu mednieku biedrība * 06.09.1921. + 18.03.1941.
                14.10.1938. pārdēvēta agrāk „Kalētu medību biedrība”

Kalētu meliorācijas sabiedrība * 31.03.1926.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Kalētu meliorācijas sabiedrība „Žagaru lanka”

Kalētu meliorācijas sabiedrība „Leja” * 27.10.1928.

Kalētu meliorācijas sabiedrība „Žagaru lanka”
                Sk. „Kalētu meliorācijas sabiedrība”

Kalētu pagasta meliorācijas sabiedrība „Druva” * 08.10.1931.

Kalētu lopkopības pārraudzības biedrība „Ozols” * 10.02.1928. + 07.05.1936.
                07.05.1936. iekļauta „Kalētu lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kalētu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Kalētu piensaimnieku sabiedrība * 20.03.1923. + 27.03.1929.

Kalētu saviesīgā biedrība * 17.12.1909. + 29.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Kalētu lauksaimniecības biedrībā”

Kalētu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.01.1928. + 18.10.1940.
                15.12.1938. pārdēvēta agrāk „Kalētu un apkārtnes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kalētu un apkārtnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 09.05.1933. + 18.10.1940.

Kalētu un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Kalētu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Kalētu nodaļa * 28.08.1931.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
Kalētu nodaļa * 10.01.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kalētu nodaļa * 07.06.1920.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 01.10.2015 Kontakti