Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KALNCEMPJU PAGASTS
Valkas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Kalnciema]

Annas Kalncempju mednieku biedrība * 25.10.1939. + 14.03.1941.

Biritenes meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Kalncempju Alsviķu meliorācijas sabiedrība „Biritene”

Garšas purva meliorācijas sabiedrība * 20.08.1930.

Kalncempju Alsviķu meliorācijas sabiedrība „Biritene” * 15.02.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Biritenes meliorācijas sabiedrība”

Kalncempju kūdras ražošanas kooperatīvs * 31.03.1926. + 03.10.1933.

Kalncempju lauksaimniecības biedrība * 06.07.1937.

Kalncempju lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Celms” * 03.09.1930. + 08.12.1936.

Kalncempju lopkopības pārraudzības biedrība „Raža” * 26.06.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Kalncempju pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kalncempju mašīnu koplietošanas sabiedrība * 18.02.1925.
                27.08.1935. pārdēvēta agrāk „Stāmerienas Kalnciema un Litenes pagastu
                                apvienotā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pašgājējs”
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk „Mašīnu koplietošanas biedrība „Pašgājējs”

Kalncempju 23. Mazpulks * 07.03.1931. + 1940.

Kalncempju pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Kalncempju lopkopības pārraudzības biedrību „Raža”
                                „Kalnciema I lopkopības pārraudzības biedrību”

Kalncempju pagasta Paparzes Lejas upītes meliorācijas sabiedrība * 14.06.1929.

Kalncempju piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922.
                13.06.1933. pārdēvēta agrāk „Kalnciema piensaimnieku sabiedrība”

Kalncempju savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 05.02.1881. + 18.10.1940.
                26.10.1921. pārdēvēta agrāk „Kalnciema savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                13.02.1934. pārdēvēta agrāk „Kalnciema savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                30.11.1938. pārdēvēta agrāk „Kalncempju uguns apdrošināšanas biedrība”

Kalncempju uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kalncempju savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kalncempju un apkārtnes izglītības biedrība „Vienība” * 01.09.1926. + 19.03.1941.

Kalnciema dārzkopības biedrība „Vidzeme” * 01.04.1925. + 30.11.1940.

Kalnciema izglītības biedrība * 02.06.1920. + 30.11.1940.

Kalnciema krājaizdevu sabiedrība * 26.03.1924. + 18.01.1938.
                18.01.1938. iekļauta „Alūksnes krājaizdevu sabiedrībā”

Kalnciema lauksaimniecības biedrība * 21.03.1923. + 12.08.1937.

Kalnciema lopkopības pārraudzības biedrība * 26.10.1921. + 30.11.1940.

Kalnciema I lopkopības pārraudzības biedrība * 31.07.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Kalncempju pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kalnciema mūzikas un dziedāšanas biedrība * 13.03.1890. + 1916.

Kalnciema pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 1940.

Kalnciema patērētāju biedrība * 14.01.1920. + 17.07.1929.

Kalnciema piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Kalncempju piensaimnieku sabiedrība”

Kalnciema savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kalncempju savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kalnciema savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kalncempju savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Krūklupes meliorācijas sabiedrība * 23.11.1928.

Priednieku 167. Mazpulks * 11.02.1934. + 1940.

Rūdupes meliorācijas sabiedrība * 14.09.1928.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Kalncempju nodaļa * 10.01.1929.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Kalncempju nodaļa * 08.02.1934.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Kalnciema nodaļa * 19.05.1921.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Kalnciema Stāmerienas nodaļa * 01.10.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
Kalnienas nodaļa * 29.11.1929.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Kalncempju nodaļa * 26.05.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Kalncempju nodaļa * 18.11.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kalnciema nodaļa * 16.03.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti