Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KALNCIEMA PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Kalnciema_pag_foto

Brīvības pieminekļa Kalnciema pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Kalnciema izglītības biedrība „Rīts” * 20.03.1909. + 31.12.1940.
                30.11.1935. pievienota „Kalnciema jaunatnes pulciņš „Drosme”

Kalnciema jaunatnes pulciņš „Drosme” * 12.05.1927. + 30.11.1935.
                30.11.1935. iekļauta „Kalnciema izglītības biedrībā „Rīts”

Kalnciema krājaizdevu sabiedrība * 10.03.1924.

Kalnciema kūdras ražošanas sabiedrība * 28.07.1921.
                20.02.1940. pārdēvēta agrāk „ Kūdras kooperatīvs „Kaigi”

Kalnciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Kalnciema mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Kalnciema lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Kalnciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kalnciema II lopkopības pārraudzības biedrība * 11.09.1924. + 10.04.1941.

Kalnciema mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.10.1922.
                21.02.1939. pārdēvēta agrāk „Kalnciema lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Kalnciema 332. Mazpulks * 26.02.1934. + 1940.

Kalnciema mednieku biedrība „Sargs” * 05.11.1923. + 17.05.1940.

Kalnciema pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.
                12.05.1938. pievienota „Kalnciema zvejniecības biedrība „Zvejnieks”

Kalnciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 31.03.1924.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Kalnciema lopkopības pārraudzības biedrība”

Kalnciema pagasta meliorācijas sabiedrība „Straume” * 25.10.1930.

Kalnciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.11.1881. + 18.10.1940.
                12.11.1921. pārdēvēta agrāk „Kalnciema savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Kalnciema savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kalnciema savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kalnciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kalnciema savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kalnciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kalnciema zvejniecības biedrība „Zvejnieks” * 28.05.1931. + 12.05.1938.
                12.05.1938. iekļauta „Kalnciema pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Klīves fonda zemju meliorācijas sabiedrība * 27.05.1926.

Kūdras kooperatīvs „Kaigi”
                Sk. „Kalnciema kūdras ražošanas sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Vecbērzu nodaļa * 05.09.1924.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Kalnciema nodaļa * 27.01.1934.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
Kalnciema nodaļa * 24.05.1930.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti